Bron: Stadskrant Delft 19-08-2007

Gemeente daagt Telegraaf

De gemeente eist via een dagvaarding dat De Telegraaf de berichten in juni dit jaar
over het voortrekken van een 'Tokkiegezin' rectificeert. Verder eist de gemeente een
vergoeding voor de geleden schade -ook namens het betreffende gezin wiens eer en goede
naam door de Telegraafberichten zijn aangetast.

De gemeente stelt dat er geen sprake is van voortrekken, maar van het strikt uitvoeren
van de geldende Huisvestingsverordening. Ook is het betreffende onderwijzersgezin geen
problematisch en asociaal gezin dat voor overlast zal zorgen.

De berichtgeving in De Telegraaf over deze kwestie is dus feitelijk onjuist, onbetrouwbaar
en niet nauwkeurig, aldus de dagvaarding van de gemeente. De Telegraaf heeft niet gereageerd
op eerdere verzoeken tot rectificatie. Daarom is de gemeente overgegaan tot dagvaarding,
om deze rectificatie af te dwingen.