PolitiekDelft.nl is een orgaan van de Stichting Prodeo Advies Delft KvK Delft nr. 27173695 (redactiemedewerkers)
PolitiekDelft.nl streeft naar onafhankelijk en objectief verslag van het Delftse gebeuren in de politiek

Reacties naar: redactie@politiekdelft.nlBron: Delft op Zondag 11 december 2005 Rubriek: Schrijvende lezers

Integratie in Delft

DELFT - Enige tijdgeleden vond er een 'integratiedebat' plaats in
Sprekershoek/Speakers aan de Burgwal. De heer Dick Rensen,
wethouder Sociale Zaken, stak een gloedvol betoog c.q. monoloog af
over het 'succes' van de integratie van allochtone en/of
arbeidsgehandicapte medeburgers in Delft.

Zolang de heer Rensen voor eigen parochie (s)preekt en vooral zelf aan het
woord is - liever geen vragen of reacties uit de zaal - is er niets
aan de hand. Hij leeft in zijn eigen realiteit. Binnen het Delftse
reďntegratie en werkvoorzieningbedrijf Combiwerk speelt al
enige tijd een vermeende fraudekwestie.

Een aantal betrokkenen is door de wethouder c.q. het voltallige College van B&W op
voorhand veroordeeld, echter door de rechter op punten vrijgesproken.
De heer Rensen heeft inmiddels een bedrag van 500.000 euro gereserveerd voor
schadeloosstelling naast een uitgave van 183.000 euro voor 'onderzoek'.
De vermeende fraude bedroeg slechts 90.000 euro. Wethouder Rensen vindt
echter dat hij 'correct' gehandeld heeft. Hij leeft - alweer - in zijn
eigen werkelijkheid. Na het flamboyante gedrag van ex-wethouder Baljé
heeft het Delftse College van B&W er alweer een geldverslindende kwestie bij.
Of worden de kosten gekort op het salaris van de wethouder?

Wel gesteld kan worden dat de integratie van arbeidsgehandicapten
in Delft een succes is.
Via de PvdA kan iemand met autistisch gedrag zelfs wethouder worden.
De vraag is alleen: vaart de stad hier wel bij?
Gerard Rosinga - Delft


POLITIEKDELFT.NL ..... een vertrouwensprodukt
POLITIEKDELFT.NL ..... wij schrijven wat we horen ...
POLITIEKDELFT.NL ..... voor betrouwbaar en eerlijk politiek nieuws


Reacties naar: redactie@politiekdelft.nl

PolitiekDelft.nl is een orgaan van de Stichting Prodeo Advies Delft KvK Delft nr. 27173695