PolitiekDelft.nl is een orgaan van de Stichting Prodeo Advies Delft KvK Delft nr. 27173695 (redactiemedewerkers)
PolitiekDelft.nl streeft naar onafhankelijk en objectief verslag van het Delftse gebeuren in de politiek

Reacties naar: redactie@politiekdelft.nlwoensdag 14-12-2005
Op de eindstreep nog een nieuwe partij in Delft: PVDAC
Partij Van De Actieve Consumenten
Kvk: Politieke Vereniging "Actieve- en Onafhankelijke Consumenten"
Secretariaat: Pijperring 172 B, 2625EN Delft

Ingekomen mail:

Geachte redactie van PolitiekDelft.nl,

Met belangstelling gelezen uw
"Op de eindstreep nog een nieuwe partij in Delft: PVDAC"
voor Delft is de aanduiding echter " Burgersbelangen PvdAC "
en voor Den Haag: " PvdAC Burgersbelangen "

Hoewel deze aanduidingen , na uren lange onderhandelingen met daartoe
bevoegde ambtenaren, met zo veel mog. zorgvuldigheid werden bepaald, kregen
we vandaag een telefoontje van de ambtenaar van het Delftse
CentraalStembureau, ene dhr Mulder, met de volgende mededeling:

"de aanduiding Burgersbelangen PvdAC" werd door de meerderheid van het
CentraalStembureau toegelaten. Alle toegelaten aanduidingen van de partijen
worden deze zaterdag in de Stadskrant gepublicieerd. Tijdens stemming kwam
de minderheid van het CentraalBureau met mededeling dat de kiezers
onze "Burgersbelangen PvdAC" met andere partijen door elkaar zou kunnen
halen. Een brief daarover en evt bezwaar bij de Raad van State tegen onze
aanduiding zal nog volgen.

Naar aanleiding hiervan wenst ons bestuur alle bezwaarschrijvers veel succes
toe en blijft , netals de meerderheid van het CentraalStembureau, van mening
dat er een duidelijk zowel zichtbaar als leesbaar verschil is tussen onze
aanduiding en die van andere partijen. We zijn van overtuigd dat de Raad van
State ons standpunt ook zal delen!

Dhr. Kirillov is verder bezig tegen zijn ex.PvdA-partijgenoten, dhr. Rensen
en de voorzitter van de cie WZO, dhr Blinker etc, die hem op 17-11-5 in de
cieWZO-zaal laten arresteren, een lange nacht in een politiecel met brandend
licht en draaiende videokamera laten opsluiten en, ondanks vele verzoeken,
zijn medicatie niet laten gebruiken.

Tot slot resteert er op te merken dat dhr. Kirillov een vrijwilliger van VDF
en geen lid van haar bestuur. Na de kerst en jaarwisseling zal hij zich meer
op de partij richten. Zoals u weet tussen 16en 23-1-2006 dient elke
toegelaten partij haar lijst door minimaal 20 Delftenaren in persoon te laten
ondersteunen bij de gemeente.

Het bestuur van de nieuwe Delftse politieke vereniging "Burgersbelangen
PvdAC" wenst u prettige Kerstdagen, jaarwisseling en, vanzelfsprekend, een
gelukkig en gezond Nieuw Jaar !
POLITIEKDELFT.NL ..... een vertrouwensprodukt
POLITIEKDELFT.NL ..... wij schrijven wat we horen ...
POLITIEKDELFT.NL ..... voor betrouwbaar en eerlijk politiek nieuws


Reacties naar: redactie@politiekdelft.nl

PolitiekDelft.nl is een orgaan van de Stichting Prodeo Advies Delft KvK Delft nr. 27173695