vrijdag | 22 februari 2013 | 23h47 | week 08 | POLITIEKDELFT.NL | *

'wethouder Brandligt riep de fracties op te wachten tot na de presentatie'

"Gemeenteraad wil meer weten over budgetbeheer"
"... Om meer informatie hierover van wethouder Stephan Brandligt te krijgen dienden D66 met PvdA, ChristenUnie, SP, CDA en Onafhankelijk Delft een motie in om met betrokken partijen die te maken hebben met mensen in financiële problemen afspraken te maken."
ris.delft.nl - Gemeenteraad


vrijdag | 22 februari 2013 | 19h57 | week 08 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Aad Meuleman: Het is onduidelijk of alle organisaties wel effectief werken'

delft

"Schuldhulpverlening lappendeken"
"... Bovendien moeten raadsleden niet op basis van emotionele gronden, naar aanleiding van enkele voorbeelden, beleid willen maken, maar op basis van gedegen informatie over het hele veld schuldhulpverlening."
stadsbelangendelft.nl - Aad Meuleman


vrijdag | 22 februari 2013 | 19h44 | week 08 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Aad Meuleman: het is onmogelijk om elk grassprietje dat verdwijnt te vervangen.'

delft

"Ambitie Groen aangescherpt"
"... De bezuinigingen op het groenonderhoud worden langzamerhand zichtbaar in onze stad en de stad wordt er daardoor niet aantrekkelijker op. Duidelijk is wel dat veel inwoners initiatief tonen om zelf aan de slag te gaan met groene initiatieven. Het is momenteel voor de meeste bewoners niet duidelijk welke ruimte ze zelf hebben om bij te dragen aan de staat van het groen in hun woonomgeving."
stadsbelangendelft.nl - Aad Meuleman


vrijdag | 22 februari 2013 | 16h56 | week 08 | POLITIEKDELFT.NL | *

'... Greenwheel liever een parkeervak toegewezen krijgt waar de bewoners achter kunnen staan ...'

delft

"afschrift brief aan college inzake
bezwaar tegen aanwijzing Greenwheelplaats Graswinckelstraat"

"De Belangenvereniging Olofsbuurt- Westerkwartier (BVOW) mede namens 56 bewoners, kniplokaal "t Knijppie, Het Stoffig Pakhuis en slagerij Lander geven aan uiterst teleurgesteld te zijn in het besluit van het collega om alsnog een parkeervak aan te wijzen voor de Graswinckelstraat ten behoeve van Greenwheels."
ris.delft.nl - BVOW en diverse burgers


vrijdag | 22 februari 2013 | 16h24 | week 08 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Fleur Norbruis: Want groen is geen decoratie, maar harde noodzaak voor Delft.'

"Groenbeleid breed gedragen"
"Over de nota Groen heeft GroenLinks de afgelopen weken veel overleg gevoerd met partijen in de stad. In commissie en raad is het debat gevoerd. Gisteravond is de nota door het verkrijgen van toezeggingen van het college en het indienen van moties in de raad concreter geworden."
delft.groenlinks.nl - Fleur Norbruis


vrijdag | 22 februari 2013 | 14h48 | week 08 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Harrie FvH: Dat krijg je nou met een vliegtuigingenieur op sociale zaken.'

delft

"Brandlight besteelt Delftse ouderen"
"Wethouder Ir. Stephan Brandlight van Groenlinks ontfutselt 65-plussers hun korting op de Delftpas. Voor de komende jaarperiode 2013/14 ga je als 65+ € 40,00 meer betalen."
harriefruytvanhertog.nl


vrijdag | 22 februari 2013 | 11h48 | week 08 | POLITIEKDELFT.NL | *

'TU Noord: Opvallend was de brede steun voor de moties ook in de coalitie en het tegen alle moties stemmen door coalitiepartner PvdA.'

"Kort verslag behandeling Nota Groen dd 21 feb"
"De behandeling van de Nota Groen in de raad leverde veel discussie op. Al in het voortraject is door veel organisaties inbreng geleverd om de nota concreter en ‘groener’ te krijgen. Ook de Belangenverenging TU Noord heeft veel inbreng geleverd, ambtelijk, via inspraak en politiek via fracties."
tunoord.nl


vrijdag | 22 februari 2013 | 10h49 | week 08 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Martin Stoelinga: Gelukkig is er sinds kort een partij die zich voor de ouderen inzet.'

"De ouderen 55+ worden dagelijks genaaid door Peppie en Kokkie"
"Rutte en Samson laten nu hun ware gezicht zien; ze proberen Krol op alle mogelijke manieren in een kwaad daglicht te zetten. Krakelen dat Krol zijn bijbanen niet heeft opgegeven. Dat het een rommeltje in zijn partij is, op die manier proberen ze zelf uit het licht van de schijnwerpers te kruipen. Misselijkmakend is het, niets meer en niets minder."
onafhankelijkdelft.nl - Martin Stoelinga


vrijdag | 22 februari 2013 | 10h06 | week 08 | POLITIEKDELFT.NL | *

'... volgens burgemeester Verkerk aangetoond dat Delft betrokken inwoners heeft die zich actief willen inzetten voor de stad.'

delft

"Alle deelnemers ronden cursus met succes af"
"Burgemeester Bas Verkerk heeft donderdag 21 februari in het stadhuis aan alle 25 deelnemers van de cursus Politieke participatie een certificaat uitgereikt. Geen van de cursisten is voortijdig afgehaakt. Daarmee werd de tweede wervingscampagne van de gemeenteraad om in Delft kandidaat-raadsleden te vinden afgesloten."
ris.delft.nl - Gemeenteraad


donderdag | 21 februari 2013 | 15h53 | week 08 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Als er voldoende stallingen zijn, kan er opgetreden worden tegen de overlast die op straat gestalde fietsen veroorzaken.'

delft

"Meer fietsenstallingen in de Haagse binnenstad"
"In het centrum van Den Haag is een gebrek aan fietsenstallingen. Hier komt verandering in. Zo komen er duizenden stallingsplekken voor de fiets bij en worden er speciale fietsparkeervakken gemaakt."
denhaag.nl


donderdag | 21 februari 2013 | 15h16 | week 08 | POLITIEKDELFT.NL | *

'De gemiddelde elektrische fietser rijdt overigens minder hard dan de 25 km/h.'

delft

"Brommer vermomt als fiets"
"Ze komen er aan, elektrische fietsen die 35 km/h uur of harder gaan. Koga heeft bijvoorbeeld een elektrische fiets ontwikkeld die trapondersteuning biedt tot 35 km/h. Voor dit type e-bike geldt echter wel een verplichte typegoedkeuring en dat heeft tot gevolg dat de fiets als snorfiets zou moeten worden bestempeld. En dat betekent weer dat er een blauw kenteken op moet."
verkeersnet.nl


donderdag | 21 februari 2013 | 01h13 | week 08 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Bezwaarmakers: het bestemmingsplan voor iedereen geldt en dat bewust illegaal bouwen inhoudt dat men zelf kiest voor een groot risico met betrekking tot extra kosten''

delft

Delft. Witte pand is Buitenwatersloot 60.

"lmplicaties van de recente uitspraak Raad van state inzake hoger beroep Bouwvergunning en handhaving Buitenwatersloot 60"
"3. Eigenaresse van Buitenwatersloot 60 aanschrijven de bouw aan te passen op de volgende punten:
3.1 Kap wijzigen conform Bestemmingsplan op 55"hellingshoek en geen dakopbouw
3.2 Dakopbouw over hele lengte langs beide zijgevels verwijderen
3.3 De goothoogte in overeenstemming brengen met Bestemmingsplan
3.4 Verwijderen van ramen in de zijgevel die niet op de tekeningen staan maar wel gerealiseerd zijn
3.5 Geen uitbreidingen toestaan over de erfgrenzen heen"
burgerbrief - Bartels, Haaften, Knipscheer aan Gemeenteraad


donderdag | 21 februari 2013 | 00h38 | week 08 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Elbard Jentink: Het heeft er alle schijn van dat de bestuurders van Delft en haar ambtenaren, de rechtsregels niet zo nauw nemen als het de gemeente zelf betreft.'

"informatie over niet integer handelen van Gemeente Delft"
"... op 04 december 2012 deelden burgemeester en wethouders van Delft mij en de overige bezwaarmakers ons mee dat zij de geijsde dwangsom zouden uitbetalen. Tot op heden is nog aan mij, noch aan mijn mede bezwaarmakers (Van de heren Elmendorp en Herfs, heb ik gehoord dat zij tot heden ook genoemde dwangsom niet hebben ontvangen.) de verbeurde dwangsom uitbetaald. Op vragen wanneer de betaling zou plaatsvinden worden steeds vage antwoorden gegeven."
ris.delft.nl - burgerbrief Elbard Jentink


woensdag | 20 februari 2013 | 23h51 | week 08 | POLITIEKDELFT.NL | *

'JP de Wit: Je moet als volksvertegenwoordiger problemen die je hoort, politiek vertalen. Dat moet uit jezelf komen. Anders ben je kansloos.'

delft

"Machtenscheiding gemeente Delft"
"De Leidse Studente politicologie Eva ten Brink stelde mij enkele vragen over de democratie in Delft. “Ik heb enkele vragen onder elkaar gezet, misschien kunt u hier kort antwoord op geven”"
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit


woensdag | 20 februari 2013 | 23h23 | week 08 | POLITIEKDELFT.NL | *

delft

"Geen strafrechtelijk onderzoek naar fraudezaak Schiedam"
"Er komt geen strafrechtelijk onderzoek van justitie naar de fraudezaak rondom oud-burgemeester Verver van Schiedam. Volgens het Openbaar Ministerie is de man die het onderzoek heeft aangevraagd geen belanghebbende."
rijnmond.nl


woensdag | 20 februari 2013 | 23h06 | week 08 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Het Grote Zuid-Holland D66 Voorzittersdebat'

"De stembussen zijn reeds geopend, maar jij stemt toch niet voordat je de drie kandidaten stevig aan de tand hebt gevoeld? De komende drie jaar zal de partij door een nieuwe voorzitter geleid worden en jij hebt daarin natuurlijk een belangrijke stem!"
d66delft.nl


woensdag | 20 februari 2013 | 19h17 | week 08 | POLITIEKDELFT.NL | *

'NIEUW IN DELFT: JUMBO GEOPEND'

delft

"Delft. Vandaag werd aan de Troelstralaan / De Hoven de eerste Jumbo in Delft geopend. Een gezellige winkel met een ruim assortiment op een vloeroppervlak van meer dan 1700 m2. De boodschappenwagentjes staan nu inpandig, aan een buitenvoorziening voor onder andere de fietsers wordt gedacht.
harrie fruyt van hertog"


woensdag | 20 februari 2013 | 14h43 | week 08 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Geluidshinder: Bastonen moeten volgens de bewoners zoveel mogelijk uit de binnenstad worden geweerd.'

"Evenementen centraal in externe oriëntatie"
"Leden van de commissie Samenleving en Volkshuisvesting hebben dinsdag 19 februari bij Lijm & Cultuur gesproken met de organisatoren van diverse Delftse evenementen. Volgende maand wordt in de commissievergadering het evenementenbeleid besproken."
ris.delft.nl - Gemeenteraad


woensdag | 20 februari 2013 | 12h21 | week 08 | POLITIEKDELFT.NL | *

'JP de Wit: Delft kent veel angstige raadsleden en wethouders die doodsbang zijn om publiekelijk kritiek te krijgen.'

delft

Delft, 14 februari
Geachte Gemeenteraad
Het zou fijn zijn als er in de politieburo’s een computerkastje zou
staan waar burger die bestolen, mishandeld, gemolesteerd, beroofd of
zijn eigendommen zijn vernield een digitale aangifte kan doen.
Ook de stadswinkel zou met deze amazing technologie verbeteren.
In de regel wordt men door de Delftse politie als stront behandeld. Je wordt
weggestuurd en kan 3 maal terugkomen. De publieksveiligheid en vriendelijkheid
zouden stukken beter kunnen. Het pistooldragen van de agenten is angstaanjagend
en kan machtsmisbruik gebeuren bij vergissing. De politieauto geeft vaak geen
richting aan en parkeren gebeurt op de stoep. Hopelijk verbetert het gedrag
van het korps spoedig.
Met vriendelijk groet
J,T. Verlinde BSN 123970453 __________________________________________________________________

"Burgerbrief over Politie weggehouden"
"Deze brief komt niet op de lijst ingekomen stukken van de gemeenteraad. Ik zou niet weten waarom? Het zal wel het aanzien van de website en de politie aantasten. Enkel de fractievoorzitters krijgen deze brief per mail toegestuurd."
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit


woensdag | 20 februari 2013 | 11h17 | week 08 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Volgens Jongeneel is zijn ontwerp van hoge kwaliteit, het is de 'Champions League' onder de ontwerpers.'

delft

"Nieuw ontwerp skatepark Westblaak in beton gegoten"
"De gemeente Rotterdam krijgt woensdagmiddag een plan gepresenteerd voor het skatepark aan de Westblaak. Het is een speciaal ontwerp Marco Jongeneel. Een nieuw plan voor het skatepark was in de maak, maar daar zeiden de skaters 'nee' tegen. Daarop zei de gemeenteraad: "Maak zelf maar wat." Jongeneel ging toen als ontwerper aan de slag."
rijnmond.nl


woensdag | 20 februari 2013 | 11h10 | week 08 | POLITIEKDELFT.NL | *

'De fietsrouteplanner van de Fietsersbond brengt ook kleine doorsteekjes in beeld.'

"BRU werkt aan nieuw fietsverkeersmodel"
"Hoeveel fietsers zullen een nieuwe fietsdoorsteek gebruiken? En hoe veel sneller reizen fietsers als bijvoorbeeld de wachttijd bij verkeerslichten zou worden verkort? Bestuur Regio Utrecht werkt in samenwerking met Fietsersbond en universiteiten aan een de ontwikkeling van een betrouwbaar fietsverkeersmodel."
verkeersnet.nl


dinsdag | 19 februari 2013 | 23h59 | week 08 | POLITIEKDELFT.NL | *

delft

"Delft steeds leuker dankzij Groenkracht!"
"Op zaterdag 16 februari heeft Stichting Groenkracht de ‘Delft je Wordt Steeds leuker’-prijs in de wacht gesleept. De fractie van GroenLinks Delft heeft de prijs voor de negende keer uitgereikt. Stephan Brandligt, wethouder participatie en duurzaamheid, heeft de prijs namens de fractie overhandigd. Groenkracht heeft de prijs gekregen omdat ze zich inzet voor een groenere en socialere stad door stadstuinen aan te leggen waarin wijkbewoners gezamenlijk eetbare producten kweken."
delft.groenlinks.nl - dominique bentvelsen


dinsdag | 19 februari 2013 | 23h50 | week 08 | POLITIEKDELFT.NL | *

'PvdA: Politiek café op woensdag 13 maart'

delft

"Decentralisatie van overheidstaken; een wrange vrijheid"
"Eindelijk komt het rijk erachter dat veel zaken op het gebied van zorg en welzijn lokaal spelen. Ze worden het beste lokaal behandeld. Jeugdzorg, langdurige zorg, arbeidsparticipatie, allerlei zaken liggen in Delft nu eenmaal zoals ze in Delft liggen. Het werkt veel beter als we de bevoegdheid krijgen hierover zelf te beslissen. Nieuwe wetten komen eraan die bevoegdheden op deze terreinen overdragen aan de gemeente. Dat is een grote stap vooruit."
pvdadelftmiddendelfland.nl - Jan Drese


dinsdag | 19 februari 2013 | 05h28 | week 08 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Peter Smit: Bedankt'

delft

"Ik ben geen burgemeester van de nacht.. Maar wil je wel bedanken als je een stem hebt uitgebracht.. Een stem voor de nacht waar je niet moet wezen maar moet zijn.. Oost en west verbroedert daar aan de bar.. Make peace, not war!"
nachtburgemeesterdelft.nl - Peter Smit


dinsdag | 19 februari 2013 | 04h26 | week 08 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Dit is een van de vragen waar de CDA fractie graag een antwoord op krijgt'

"6 maart - 'Delft en gemeentelijke fusies: de dans ontspringen of meedansen?'"
"De CDA-fractiegraag nodigt u van harte uit voor een discussieavond over gemeentelijke herindelingen bij TOP Delft.
Woensdag 6 maart bij TOP: 'Delft en gemeentelijke fusies: de dans ontspringen of meedansen?'
Locatie: Kadmium/TOP Delft, Koornmarkt 48F Tijdstip: 20.00 uur Aanmelden: vrij toegankelijk "
cda.nl/zuid-holland/delft


dinsdag | 19 februari 2013 | 03h32 | week 08 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Jolanda Gaal: Mevrouw, wij gaan het voor u uitzoeken.'

"HET HEILIG LAND, INBRAAKVRIENDELIJK"
"Bewoners van de wijk : Heilig land, Assendelftstraat om precies te zijn, hebben mij benaderd. Zij voelen zich na 22 inbraken in de wijk, niet veilig meer. Een bewoner had zelfs links en rechts van haar twee inbraken en inmiddels ook bij haarzelf. Zij vertelde mij dat de poort achter de huizen, veel te donker is."
onafhankelijkdelft.nl - Jolanda Gaal


maandag | 18 februari 2013 | 10h22 | week 08 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Leo Quack: Verder hoop ik in mijn rol als Nachtburgemeester echt wat te kunnen betekenen.'

delft

"Bij nacht en ontij"
"... Het verbaast me trouwens hoeveel mensen ervan afweten dat ik de nieuwe Nachtburgemeester ben. Dat had ik helemaal niet verwacht. Daarbij krijg je ook ineens een hoop verzoeken. Ik ga mijn best doen om hieraan gehoor te geven. Daarom blijf ik ook zeker bij de reguliere horeca-overleggen aanschuiven, iets wat ik toch al deed, maar nu heb ik er een andere titel bij. Verder ga ik op korte termijn ook eens met Marcel van der Reijken van de Delftse tak van Koninklijke Horeca Nederland om tafel."
delftopzondag.nl


maandag | 18 februari 2013 | 09h52 | week 08 | POLITIEKDELFT.NL | *

delft

"Richard van der Laan trommelt de Wippolder-schoffies uit de jaren 80 en 90 bij elkaar voor een avondje lachen om vroeger"
"Je moest als buitenstaander wel dronken of levensmoe zijn, om pakweg vijfentwintig jaar geleden de Professor Bosschastraat in te wandelen. In dat deel van de Wippolder was het niet pluis, zo werd gefluisterd."
delftopzondag.nl - Karl Flieger


maandag | 18 februari 2013 | 09h36 | week 08 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Bram Stoop: In ieder geval hebben vier bewoners aangegeven de komende tijd te willen snuffelen aan een functie binnen het bestuur van BOW Zuid'

"Bewoners Wippolder pakken de handschoen op en maken plannen voor hun wijk"
"... De komende week zal het secretariaat van BOW Zuid afspraken gaan maken met woningcorporatie, afdeling toezicht openbare ruimte (TOR) van de gemeente Delft en Breed Welzijn Delft. Ook de wijkagent zullen we nadrukkelijk bij het hele gebeuren betrekken. We vinden namelijk dat men teveel van de wijkagent verwacht en vragen aan hem voorlegt over problemen die door anderen opgelost moeten worden."
delftopzondag.nl


maandag | 18 februari 2013 | 02h25 | week 08 | POLITIEKDELFT.NL | *

delft

"Veolia in de verkoop"
"... ‘Omdat Veolia Transport Nederland een gezond bedrijf aan het worden is, met goede vooruitzichten voor de toekomst, zou het een interessante investering moeten zijn voor een nieuwe strategische aandeelhouder; een betere positie biedend voor toekomstige ontwikkelingen en een verbetering van haar en onze marktpositie’, zo stelt Veolia die op dit ogenblik rijdt in Brabant, Haaglanden, Limburg en Zeeuws-Vlaanderen."
verkeersnet.nl


zondag | 17 februari 2013 | 21h01 | week 08 | POLITIEKDELFT.NL | *

'JP de Wit:"Verkerk moet het zelf maar oplossen met Stoelinga. Laat de gemeenteraad er buiten.'

delft

"Afronding Gondelaffaire volledig vastgelopen"
"Morgenavond maandag 18 februari gaan we in het fractievoorzittersoverleg weer spreken over de afhandeling van de claim inzake de Gondelaffaire van Martin Stoelinga. Deze maand zou de gemeenteraad een procedure voorstel vaststellen. Nu lees ik dat dit naar volgende maand is uitgesteld.
Blijkbaar liggen er een paar fracties dwars. Ja 1, 2 miljoen is even slikken. Maar ze hadden er tot nu toe geen enkele moeite mee dat een collega raadslid tot die kosten werd gedwongen in verdediging van een claim van 1,4 miljoen van ex-wethouder Baljé (VVD)."
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit


zondag | 17 februari 2013 | 19h19 | week 08 | POLITIEKDELFT.NL | *

"HET STRAATJE SCHOON VEGEN"
"... De dikke laag sneeuw van enkele weken geleden heb ik dus ook maar wat verder weg geveegd dan mijn eigen huis breed was."
onafhankelijkdelft.nl - Jos van Koppen


zaterdag | 16 februari 2013 | 14h38 | week 08 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Jan Peter de Wit: Armoedestad Delft, dat straalt het uit.'

delft

"Verrommeling van reclameborden op rotondes"
"CDA wethouder Junius is druk bezig om overbodige verkeersborden in Delft weg te halen. En dat is een goede zaak. Volgens haar leidt een overvloed eraan tot onduidelijkheid. Maar als een echte farizeeër handelt ze tegen dit principe als er maar geld betaald wordt. Zo konden drie rotondes geadopteerd worden door bedrijven."
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit


zaterdag | 16 februari 2013 | 00h03 | week 08 | POLITIEKDELFT.NL | *

delft

delft

"opening zondag 24 februari 15.00 uur"
"Zondag 24 februari om 15.00 uur wordt de lentesalon feestelijk geopend. De lentesalon laat het werk van 27 kunstenaars zien en heeft als thema transitie."
kadmium.nl


zaterdag | 16 februari 2013 | 00h00 |week 08 | *

'Chopin Mazurka in a minor, Op. 17, No. 4 (encore) - Dang Thai Son'

WEEKENDMUSIC-Lijst


<-<-<- VORIGE WEEK | POLITIEKDELFT.NL | ->->-> ARCHIEFValid HTML 4.01 Transitional