delft kop_politiekdelft_20121231.jpg
NIEUWS | MISSIE | ARCHIEF | DOSSIERS | LINKS | CONTACT | ENGLISH | GR2010
| vrijdag | 15 februari 2013 | 19h41 | week 07 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Martin Stoelinga en Jolanda Gaal: Wij dragen de gemeente op een goed advies te geven aangaande welke arts/en men kan bezoeken om kosten te besparen, wanneer men een senioren rijbewijs nodig heeft!'

"Schriftelijke vragen inzake kosten keuring rijbewijsverlenging"
"Tot ons hebben een aantal burgers zich gewend i.v.m met het verschil in dokters onkosten, aangaande de keuring voor rijbewijsverlenging van senioren. Wij hebben de proef op de som genomen en een aantal huisartsen benaderd. Naar aanleiding van dit onderzoekje, zijn wij tot de conclusie gekomen dat er verschillende bedragen gehanteerd worden voor hetzelfde onderzoek."
onafhankelijkdelft.nl - Martin Stoelinga en Jolanda Gaal

| vrijdag | 15 februari 2013 | 18h37 | week 07 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Aad Meuleman: Dat het college beiden weigert dan wel de mond te snoert op dergelijke informatieavonden is beneden alle peil.'

delft

"Overdreven reactie college"
"Recentelijk is het college met diverse belangen- en bewonersverenigingen in gesprek gegaan over het toekomstige parkeerbeleid in onze stad.
... Bram Stoop en Harry van Adrichem, naast hun werkzaamheden voor onze partij in de commissies BLD, S&V en M&E, ook zeer actief zijn in hun eigen wijk.
... Om die reden bezochten beiden ook deze informatieavond. Tot onze verbazing, werd Bram Stoop door een collegelid verzocht deze avond te verlaten. ... Ook werd Harry van Adrichem aangesproken."
stadsbelangendelft.nl - Aad Meuleman

| vrijdag | 15 februari 2013 | 14h39 | week 07 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Ronald Vis: het Delftse kernwinkelgebied nog vitaler en gastvrijer te maken'

delft ronald_vis_vztussendegeveltjes_cie_me_20130214.jpg
Voorzitter Ronald Vis vereniging 'Tussen de Geveltjes'.

"Binnenstad over vijf jaar in nationale top vijf"
"Het kernwinkelgebied van Delft moet over vijf jaar in de top vijf van Nederlandse winkelsteden staan. Die ambitie werd donderdag 14 februari in de overlegvergadering van de commissie Middelen en Economie uitgesproken door vastgoedeigenaar Ronald Vis."
ris.delft.nl - Gemeenteraad

| vrijdag | 15 februari 2013 | 05h07 | week 07 | POLITIEKDELFT.NL | *

'De NVJ vindt dat Jorritsma in strijd heeft gehandeld met de grondwet.'

delft

"NVJ boos op Jorritsma om PowNed"
"De Nederlandse Vereniging van Journalisten vindt dat burgemeester Jorritsma van Almere haar boekje te buiten is gegaan door een verslaggever van PowNed te weigeren bij een persconferentie."
nos.nl

| donderdag | 14 februari 2013 | 23h05 | week 07 | POLITIEKDELFT.NL | *

'het is niet zo dat er honderden sollicitanten zijn om raadslid te worden. Die tijd is voorbij.'

"Cursisten azen op raadslidmaatschap"
"Zestien van de 25 deelnemers aan de cursus Politieke participatie hebben tijdens de voorlaatste bijeenkomst op woensdag 13 februari laten weten dat ze het raadslidmaatschap ambiëren. Negen van 25 Delftenaren die eind vorig jaar tijdens de wervingscampagne zeiden Ja, ik wil in de gemeenteraad zien zichzelf na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 liever als commissielid/niet-raadslid politiek actief worden in Delft."
ris.delft.nl - Gemeenteraad

| donderdag | 14 februari 2013 | 15h39 | week 07 | POLITIEKDELFT.NL | *


"Persbericht Universiteitsfonds Delft – Nieuwe Directeur"
"Het bestuur van het Universiteitsfonds Delft ( UfD) heeft Ir. M.P. Oosten benoemd tot directeur, als opvolger van Ir. K.M. van der Laan. Dhr. Oosten zal per 1 februari bij het UfD starten en per 1 april als directeur aan de slag gaan. Dhr. van der Laan zal nog enige tijd als adviseur aan het UFD verbonden blijven."
universiteitsfonds.tudelft.nl

| donderdag | 14 februari 2013 | 00h37 | week 07 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Kop van Zuid maakt kans op prijs Harvard'

delft

architectenweb.nl

| woensdag | 13 februari 2013 | 22h21 | week 07 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Spoorzone - College volgt keus PolitiekDelft'

delft

"28 november 2012: Ik kies voor plan van Jaap den Bout"
"Achtereenvolgens vertellen de architecten Edzo Bindels en Fred Humblé West 8 Humblé/Martens architectuur en stedelijk ontwerp, Liesbeth van der Pol dok architecten en Jaap van den Bout Palmbout Urban Landscapes over hun plan.

Na mijn eerste indrukken kies ik voor het plan van Jaap den Bout. Het plan van Jaap is flexibel en biedt veel vrijheid om naar eigen wens te gaan bouwen. Jammer dat daar een 'crisis' voor nodig is om Delft weer eens positief op de kaart te zetten. "
politiekdelft.nl - harrie fruyt van hertog

| woensdag | 13 februari 2013 | 22h05 | week 07 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Jaap den Bout: In het plan ‘Zicht op Delft’ ... de mogelijkheid om flexibel en gevarieerd te kunnen bouwen.'

"College Delft kiest Palmbout"
"Het college van Delft heeft besloten het stedenbouwkundige plan (schetsontwerp) ‘Zicht op Delft’ van bureau Palmbout te kiezen, als basis voor de gebiedsontwikkeling van de nieuwe wijk in Spoorzone Delft. Deze keuze is een belangrijke mijlpaal in het proces waarin het project zich bevindt. Met het plan kan Delft concreet werken aan een nieuwe unieke wijk. De raad kan wensen en bedenkingen uiten op de keuze van het college."
www.delft.nl

| woensdag | 13 februari 2013 | 21h30 | week 07 | POLITIEKDELFT.NL | *

'JP de Wit: Het Rijk kiest het plan dat haalbaar is en het meeste opbrengt.'

delft

"Rijk zet Legermuseum direct Te Koop"
"Het Rijk heeft geld nodig, en zet het gebouw ‘Armamentarium’ zo snel mogelijk Te Koop. Tot 1 januari was er het Legermuseum gevestigd. Dat is naar Soesterberg verhuisd."
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit

| woensdag | 13 februari 2013 | 18h27 | week 07 | POLITIEKDELFT.NL | *

'CDA: Palmbout het meest passend bij Delft'

delft

Plan Palmbout bevalt het CDA het beste

De Delftse bevolking, inclusief de gemeenteraad, heeft de afgelopen maanden kennis kunnen maken met drie nieuwe stedenbouwkundige visies voor de invulling van het Spoorzonegebied. De oude indeling, gemaakt door de Spaanse architect Busquets, bleek in het licht van de huidige economische crisis niet meer houdbaar.
Lees meer

Drie stedenbouwkundige plannen
De drie bureaus te weten West8/Humble, Dok Architecten en Palmbout presenteerden hun ideeën aan de hand van levensgrote maquettes. Aan de stad en gemeenteraad wordt de voorkeur gepeild, waarna een van deze bureaus de verdere stedenbouwkundige invulling de komende jaren mag begeleiden.

Voorkeur CDA
Het CDA Delft heeft een duidelijke voorkeur voor het ontwerp en de ideeën van het bureau Palmbout. Hun plan sluit het beste aan bij de ideeën die het CDA voor Delft heeft.

Palmbout werkt bij de ontwikkeling van het plan met zogenaamde ‘lange lijnen’ van verkeer en water. Dit is een typisch Delftse manier van werken; ook de binnenstad en het Westerkwartier zijn op die manier tot stand gekomen. Het bureau werkt dit uit met een ‘Nieuwe Delft’, die parallel aan de Oude Delft een sterk element in het nieuwe plan kan zijn. Een ander belangrijk uitgangspunt voor de CDA fractie is een optimale aansluiting bij de huidige stadsdelen. De plannen van Palmbout hebben dit het beste verwoord door bestaande wijken te ‘helen’ naar nieuwe buurtjes zoals de Coendersbuurt en het Leeuwenhoekkwartier. Hierdoor voorkom je dat een nieuwe wijk tussen de bestaande wijken moet worden gepropt.

Flexibel voor de toekomst
Uiteraard zal het ontwerp nooit voor 100% uitgevoerd worden zoals nu in de maquette vormgegeven is. Omdat de ontwikkeling vele jaren zal beslaan, is het belangrijk niet alles nu al helemaal ‘vast’ te zetten, met het oog op nieuwe inzichten of ontwikkelingen. De methode van Palmbout is flexibel genoeg om hier rekening mee te houden. Al met al vindt de fractie CDA Delft het ontwerp van Palmbout het meest passend bij Delft en in zijn totaliteit het meest toekomstbestendig waar generaties nog van kunnen genieten.

De gemeenteraad spreekt binnenkort in de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte over de plannen.

Dick van Veen
CDA Delft.

| woensdag | 13 februari 2013 | 13h11 | week 07 | POLITIEKDELFT.NL | *

'BLUES FESTIVAL DELFT 2013' 15-16 februari 2013

delft

delftblues.nl

| woensdag | 13 februari 2013 | 10h53 | week 07 | POLITIEKDELFT.NL | *


delft

"Raadsleden moeten beter geschoold worden"
"De PvdA wil dat raadsleden beter geschoold worden. Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken moet daarover in gesprek met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, vindt de partij. Kamerlid Manon Fokke: ,,Gemeenten krijgen de komende tijd meer taken. Op al die nieuwe taken moet goede democratische controle plaatsvinden''."
binnenlandsbestuur.nl

| dinsdag | 12 februari 2013 | 20h04 | week 07 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Jolanda Gaal: Wat zijn dit nou voor een flauwekul argumenten, die lelijke RGB propagande hieronder.'

"MIJN ANTWOORD OP ONDERSTAANDE MAIL…SCHULDEN…WANHOOP…. "
"Goededag, Vanmorgen had ik niet zoveel tijd ivm 5 gezinnen die bedonderd zijn door iemand uit de schuld hulpverlening. Uw mail heb ik aandachtig gelezen en ik heb er toch zeer veel moeite mee. …..het argument dat mensen die in de schuldhulpverlening zitten voor automatische kwijtschelding gemeentelijke belastingen in aanmerking komen, enzovoort, dat is al omstandig door de ombudsman in zijn rapport Paritas Passe onderuit gehaald!"
onafhankelijkdelft.nl - Jolanda Gaal

"VRAAG OVER DEURWAARDERS RGB enz."
onafhankelijkdelft.nl - Jolanda Gaal

| dinsdag | 12 februari 2013 | 14h41 | week 07 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Hoe bij het ontwerp van kruispunten en rotondes met senioren rekening kan worden gehouden, komt apart aan bod.'

delft

"Ontwerpen voor de oudere verkeersdeelnemer"
"Met het oog op de toekomst en de behoefte van senioren om zelfstandig aan het verkeer deel te blijven nemen, is het gewenst om in het wegontwerp extra aandacht te besteden aan senioren als verkeersdeelnemers. Een nieuwe CROW publicatie Seniorenproof wegontwerp laat zien hoe verkeersontwerpers daarmee rekening kunnen houden."
verkeersnet.nl

| dinsdag | 12 februari 2013 | 12h19 | week 07 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Jolanda Gaal: Wij van Onafhankelijk Delft komen echter wel op voor de allerzwaksten.'

delft

"GRAAIEN BIJ MENSEN DIE AL NIETS HEBBEN!"
"Die verschrikkelijke vreselijke RGB deurwaarder Dreverhaven is weer terug in het land! Anno 2013 is hij er weer, trapt de mensen na,hup zo de straat op. Want daar komt het in feite wel op neer ..."
onafhankelijkdelft.nl - Jolanda Gaal

| dinsdag | 12 februari 2013 | 11h32 | week 07 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Martin Stoelinga: Ik ben bijna 70 en ben moe'

delft

Ik ben moe van de VVD en PVDA
Ik ben bijna 70. Toen ik TYPOGRAAF, EN LATER IJZERVLECHTER was, heb ik hard gewerkt . Behalve op enkele momenten van kleine gezondheidsproblemen heb ik 50 tot 70 uren per week gewerkt en mij in 40 jaren amper een dag ziek gemeld. Ik verdiende redelijk geld, had mijn job of mijn salaris niet geërfd en ik werkte hard om daar te gerakenwaar ik vandaag ben.
Lees meer

Als je de economie bekijkt, lijkt het geen goed idee te zijn, gepensioneerd te worden. Maar ik ben gepensioneerd - héél erg gepensioneerd, zeg ik van me zelf.

Ik ben het moe, om nu te horen, dat ik "mijn rijkdom” moet verdelen onder mensen die mijn vorm van werk-ethiek niet kennen.

Ik ben het moe om ook te horen, dat de regering het geld dat ik verdiend heb, mij wil afpakken - desnoods met geweld - en het aan mensen geven, die te lui zijn zelf geld te verdienen.

Ik ben het moe om te horen dat ik meer moet betalen voor de zorgpremie dan jongeren omdat ik ook meer kost! Waar is mijn premie gebleven die ik al mijn hele leven heb betaald en niet gebruikt! Moeten jongeren die toevallig pech hebben dat ze ziek zijn ook meer betalen dan?

Ik ben het moe dat men mij vertelt, dat ik mijn levens-standaard moet verlagen en zodoende de verwarming van de planeet tegen te gaan en niemand mag erover debatteren.

Ik ben het ook moe, verteld te krijgen, dat drugverslaafden ziek zijn en dat ik hen moet helpen, hen ondersteunen en ze medisch laten behandelen, en dat ik zou moeten betalen voor de schade die zij aanrichten. Is er misschien ooit een reuze-bacille vanuit een donkere straat gesprongen die hen heeft gepakt en tegen hun wil witte poeder in hun neus gedwongen of een naald in hun arm gestoken, terwijl zij zich hevig probeerden te verzetten ?????

Ik ben het moe, om te horen, hoe ‘goede’ atleten, entertainers en politici van alle mogelijke partijen het over onschuldige of domme fouten hebben, maar wij weten maar al tegoed, dat hun enige fout was, zich te laten betrappen.

Ik ben moe, van mensen die het altijd maar over hun rechten hebben, maar nooit over hun plichten. En ik ben van mensen, die geen verantwoording voor hun eigen leven en acties willen nemen, werkelijk moe.

Ik ben het moe, te horen, hoe zij de regering of anderen voor hun problemen verantwoordelijk maken.

Ik ben het ook moe en beu, te zien, hoe jonge mannen en vrouwen in hun teenager-jaren en hun begin 20er-jaren zich met tatoeages en metalen "bijoux" bedekken en op die manier geen werk vinden, omdat geen firma zulke jongeren een baan wil geven. Op die manier kunnen zij dan naar de Sociale Dienst stappen.

Ja, ik ben verdomd moe. Maar ik ben ook blij, dat ik bijna 70 ben ... Want ik hoef niet (meer) te zien, wat deze mensen van de wereld gaan maken.

Ik heb wel medelijden met mijn kinderen en kleinkinderen en hun toekomstige kinderen,
God zij dank, dat ik op de terugweg ben en niet op de heenweg.

Martin Stoelinga

| dinsdag | 12 februari 2013 | 11h07 | week 07 | POLITIEKDELFT.NL | *

'het CDA ziet dan ook niet uit naar een ondoordringbaar kantorenkasteel.'

delft

"Armamentarium: geen kantoorkasteel maar cultuurpaleis!"
"Het CDA Delft wil dat het voormalige Legermuseum, het Armamentarium, een nieuwe bestemming krijgt die past bij haar historie, de prominente plek in de binnenstad in Delft en hierbij moet voorkomen worden dat het pand een kantorenkasteel wordt."
cda.nl/zuid-holland/delft - David van Dis

| dinsdag | 12 februari 2013 | 01h10 | week 07 | POLITIEKDELFT.NL | *

'De beide modekenners zien Delft als een pareltje tussen Rotterdam en Den Haag.'

delft

"De ondernemers van Delft hebben goud in handen, daarom is het logisch dat op zondag alle winkels open gaan"
"Alle winkels in de binnenstad moeten per 1 maart op zondag open. Dat vinden Yvo Sonneveld (No.13) en Guus Meeuwis (Being There)."
delftopzondag.nl - Karl Flieger

| dinsdag | 12 februari 2013 | 00h46 | week 07 | POLITIEKDELFT.NL | *


"Het besef dat we verantwoord met onze energiebronnen moeten omgaan moet echt bij elke Delftenaar doordringen"
"... Een voorbeeld van een e-deal in voorbereiding is de maatwerk distributie. Het is de bedoeling dat er een stadsvervoerder komt waar leveranciers van buiten Delft goederen kunnen afleveren. Deze stadsvervoerder levert de goederen snel en vakkundig af via een efficiënte route. Dat scheelt heel wat rijbewegingen in de stad."
delftopzondag.nl - Karl Flieger

| maandag | 11 februari 2013 | 20h01 | week 07 | POLITIEKDELFT.NL | *


delft

"Fractie reikt prijs uit aan Stichting Groenkracht"
"Op zaterdag 16 februari reikt de fractie van GroenLinks Delft voor de negende keer de ‘Delft je wordt steeds leuker!’ prijs uit. Ditmaal gaat de prijs naar Stichting Groenkracht. Deze stichting zet zich in voor een groenere en socialere stad door stadstuinen aan te leggen waarin wijkbewoners gezamenlijk eetbare producten kweken."
delft.groenlinks.nl - dominique bentvelsen

| maandag | 11 februari 2013 | 19h43 | week 07 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Martin Stoelinga en Jolanda Gaal: Natuurlijk kan er samen gewerkt worden met Batavia Bataforum'

"Het Legermuseum, bron voor goede ideeën."
"Natuurlijk zouden wij Onafhankelijk delft niet zijn, als wij ook de musea een warm hart toedragen en wij mee willen denken over de nieuwe invulling van het prachtige monument; Het Legermuseum. Het idee dat deze week geopperd is in de krant Delft op Zondag, lijkt ons een heel goed idee. Het past precies in ons plaatje ..."
onafhankelijkdelft.nl - Martin Stoelinga en Jolanda Gaal

| maandag | 11 februari 2013 | 01h50 | week 07 | POLITIEKDELFT.NL | *

'JP de Wit: Het is een grote blunder van het college dat ze het Xotus terrein niet gekocht hebben van eigenaar Belmont Investment bv.'

delft

"Wethouders laten miljoenen liggen bij gronddeal Xotus terrein"
"De voormalig Xotus gronddeals houden de politieke gemoederen steeds meer bezig. En terecht. Ik schat in dat het college nu 9 miljoen weggeeft aan twee particulieren. Door in het nieuwe bestemmingsplan Delft Oost voor te stellen dat de bestemming tuinbouw gewijzigd wordt in bedrijven. In 2007 kochten de twee particulieren Robert Jan Uitterdijk en Hans Slier voor 5,9 miljoen euro (ex. kosten) het stuk grond (60.000 m2) met opstallen (kassen en twee bedrijfswoningen) van Belmont Investment bv."
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit

| zondag | 10 februari 2013 | 18h40 | week 07 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Er lijkt een verband te bestaan tussen de hoeveelheid afval en de ontwikkeling van de economie.'

delft

"Afval van huishoudens per inwoner, 1950-2011"
"... De hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner is sinds 1950 verviervoudigd. Na een sterke toename in de jaren negentig is de groei van de hoeveelheid afval per inwoner tussen 2000 en 2007 afgenomen. Vanaf 2008 neemt de hoeveelheid afval per inwoner jaarlijks af maar 2011 laat weer een kleine stijging zien."
compendiumvoordeleefomgeving.nl

| zondag | 10 februari 2013 | 18h30 | week 07 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Linda Böcker: Zijn de mensen wel tevreden met de minicontainers of zijn er nog wel degelijk klachten?'

"VVD stelt schriftelijke vragen over effecten van alternerend vuil ophalen"
"... Ook krijgen we beter zicht op de totale hoeveelheid afval. Een van de doelstellingen van het alternerend vuil ophalen was namelijk dat mensen er minder afval door gaan produceren. Maar gebeurt dat ook?"
vvddelft.nl - Linda Böcker

| zondag | 10 februari 2013 | 04h25 | week 07 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Hans Vogelzang: Voor mijn auto moet al grof betaald worden om te parkeren, nu is mijn fiets blijkbaar onderdeel van een zogenaamde 'fietsparkeerproblematiek''

delft

"Onderzoek naar behoefte inpandige fietsparkeerplek Papenstraat"
"... Ik vind het een gotspe dat het College vraagt aan bewoners en ondernemers die veelvuldig gebruik maken van hun fiets en deze zoals men stelt 'lang en vaak' 'buiten' stallen, betaald binnen te gaan zetten ten behoeve van fietsers die 'kort' willen stallen. Kortom bewoners en ondernemers ophoepelen met uw fiets want we hebben uw plek nodig voor bezoekers die 'kort' willen stallen!"
ris.delft.nl - burgerbrief Hans Vogelzang

| zondag | 10 februari 2013 | 04h01 | week 07 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Grashoff lijkt goede kaarten te hebben ...'

delft

"Rik Grashoff aast op voorzitterschap GroenLinks"
"De voormalige Rotterdamse wethouder Rik Grashoff wil partijvoorzitter worden van GroenLinks. De partij liet zaterdag weten dat Grashoff de strijd om het voorzitterschap aangaat met twee andere kandidaten. GroenLinks zit al geruime tijd zonder vast partijbestuur. De vorige bestuurders traden af in oktober."
rijnmond.nl

| zaterdag | 9 februari 2013 | 03h22 | week 07 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Aad Meuleman: Een mooi voorbeeld hoe inspraak kan werken en een compliment aan de werkgroep Bomenwijk voor hun vasthoudendheid.'

delft

"Inspraak Bomenwijk loont!"
"De werkgroep Bomenwijk heeft zich verzet tegen het bestemmingsplan Bomenwijk. Kern van de kritiek was dat, in tegenstelling tot eerdere afspraken, geen overleg meer had plaatsgevonden over de voortgang van de herstructurering Bomenwijk. Daarnaast was er ook inhoudelijk kritiek op dit plan."
stadsbelangendelft.nl - Aad Meuleman

| zaterdag | 9 februari 2013 | 00h05 | week 07 | POLITIEKDELFT.NL | *

'ROUTE GROTE CARNAVALSOPTOCHT 2013'

delft

"Optocht routes"
"Ook dit jaar zijn er weer diverse optochten door het Kabbelgat. Hieronder een overzicht van de optochten met de daarbij horende routes en tijden.

Grote Carnavalsoptocht
zaterdag 9 februari 2013
Start om 13:00 uur vanaf de Surinamestraat – oversteken Vrijenbanselaan (trambanen) – Insulindeweg – Sint Eustasiusstraat – Oostsingel tot Kanaalweg - Oostpoortbrug – Ezelsveldlaan – Kruisstraat – Beestenmarkt – Burgwal – Oude Langendijk – Markt (zuidzijde) voor het Stadshuis langs – Markt (noordzijde) .

Jeugd Carnavalsoptocht
zondag 10 februari 2013
Start om 13:00 uur vanaf Oostsingel ter hoogte van Vermeerstraat – Koepoortbrug – Nieuwe Langendijk – Vrouwenregt – Vrouwjutterland – Choorstraat – Hippolytusbuurt - Cammeretten – Markt.

Kleine Verlichte Carnavalsoptocht
maandag 11 februari 2013
Start om 20:30 uur vanaf Oostsingel ter hoogte van Vermeerstraat – Koepoortbrug – Nieuwe Langendijk – Oude Langendijk – Markt."

kabbelgat.nl

| zaterdag | 9 februari 2013 | 00h00 |week 07 | * | WEEKENDMUSIC-Lijst |
'La Vida Tiene Sabor - Maite Hontelé'
>> | vorige week | POLITIEKDELFT.NL |
>> | ARCHIEF | POLITIEKDELFT.NL |

Valid HTML 4.01 Transitional