delft kop_politiekdelft_20121231.jpg
NIEUWS | MISSIE | ARCHIEF | DOSSIERS | LINKS | CONTACT | ENGLISH | GR2010
| vrijdag | 1 februari 2013 | 15h15 | week 05 | POLITIEKDELFT.NL | *

'VESTIA'

delft

"1 februari 2013 - Brief van de gemeente Delft en Zoetermeer (pdf, 234kB) aan de algemene commissie voor wonen en rijksdienst"
"... De gevolgen van de Vestia-affaire voor de woningvoorraad in onze gemeenten en in de regio zijn ingrijpend. Zoetermeer telt ruim 17.700 huishoudens met een inkomen tot € 34.000. Dat is 34% van alle huishoudens. In Delft zijn dit 26.670 huishoudens (65%). Deze mensen hebben recht op een goede, betaalbare woning in een prettige woonomgeving. De effecten van verkoop en liberalisatie zijn echter groot."
delft.nl

| vrijdag | 1 februari 2013 | 14h03 | week 05 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Schrier: Je weet precies hoe lang je onderweg bent. Met de auto is er altijd onzekerheid.'

delft

"Elektrisch fietspad tussen Almere en Amsterdam"
"Tussen Almere en Amsterdam Zuidoost komt dit jaar de eerste fietsroute speciaal voor forenzen op de elektrische scooter of fiets. De Electric Freeway moet minstens tweehonderd filerijders uit de auto lokken, hoopt gemeente Almere."
binnenlandsbestuur.nl - Saskia Buitelaar

| donderdag | 31 januari 2013 | 15h50 | week 05 | POLITIEKDELFT.NL | *


delft

Persbericht

Datum: 31 januari 2013
Afzender: de fractie van D66 Delft

D66'er Pauljan Kuijper stopt als raadslid

Pauljan Kuijper stopt per direct als raadslid voor D66. Zijn nieuwe baan als manager public affairs bij ProRail laat zich niet combineren met het raadslidmaatschap. Op 21 februari zal zijn opvolger Andre Jongeling worden geïnstalleerd.
Lees meer
Pauljan Kuijper (1978) heeft het raadslidmaatschap vijf jaar vervuld. Daarvoor was hij ook al twee jaar commissielid voor D66. Kuijper voerde vooral het woord over 'de straat': ruimtelijke ordening, verkeer, milieu, groen, openbare ruimte en veiligheid. Maar ook op het gebied van onder meer communicatie en (homo)emancipatie liet hij van zich horen.

No-nonsense
Kuijper ging vooral de politiek in omdat hij veel mooie plannen las, maar te weinig resultaat zag: "In Nederland krijg je al prijzen als je ambitieuze doelen formuleert." Sinds de verkiezingen van 2010 ziet hij wel een flinke verandering. "Je moet als raadslid alert blijven op teveel blabla, maar met het nieuwe college is de mentaliteit meer no-nonsense geworden."

"Het is natuurlijk jammer om afscheid te moeten nemen," stelt hij zelf. "Maar niets is voor eeuwig. Ik ben blij een bijdrage te hebben kunnen leveren aan het besturen van onze mooie stad." Het raadswerk kost volgens hem veel tijd, maar: "Het is een prachtige en leerzame ervaring. Erg divers en uitdagend. Dus Delft, bedankt dat ik dit heb mogen doen!"

Pauljan Kuijper neemt officieel afscheid in de openbare raadsvergadering van 21 februari aanstaande, kort na 20:00 uur. Direct daarna zal zijn opvolger, Andre Jongeling, worden geïnstalleerd. De fractie van D66 is daarmee weer compleet.

NOOT VOOR DE REDACTIE, NIET VOOR PUBLICATIE
In geval van vragen kunt u contact opnemen met Pauljan Kuijper via 06-18130373 en met fractievoorzitter Christine Bel via 0643164811.


| donderdag | 31 januari 2013 | 11h32 | week 05 | POLITIEKDELFT.NL | *


delft

"Stille schone auto 's op de Phoenix Allee (Spoorzone Delft)."
"Elektrische taxi's reden al 1909 te Amsterdam met een actieradius van 60 km."
home.telfort.nl/goudriaan - Delftse Ingenieurs Raad Michiel Goudriaan

| woensdag | 30 januari 2013 | 23h02 | week 05 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Snorfietsen overtreden massaal de maximumsnelheid'

delft

"Amsterdam pleit voor lokale helmplicht snorfietsen"
"Het aantal snorfietsers stijgt spectaculair in Amsterdam. De gemeente zegt voor 'Italiaanse toestanden' te vrezen. Daarom moet het Rijk het mogelijk maken het onderscheid tussen de blauwe en gele kentekens (snorfietsen en bromfietsen) lokaal op te heffen zodat de helmplicht ook voor snorfietsen geldt."
verkeersnet.nl

| woensdag | 30 januari 2013 | 22h08 | week 05 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Leo Quack is gisteravond gekozen als nieuwe nachtburgemeester.'

delft

"Leo Quack Nachtburgemeester, gefeliciteerd"
"Leo van harte, namens Onafhankelijk Delft. Graag komen we van de week even naar de Sjees om een bakkie te doen en eens even te luisteren hoe je het burgemeesterschap gaat invullen.
Jos, Martin en Jolanda"
onafhankelijkdelft.nl - Jolanda Gaal

| woensdag | 30 januari 2013 | 22h02 | week 05 | POLITIEKDELFT.NL | *


"Uilskuikens"
"Het is ze dan toch uiteindelijk gelukt. Met vereende krachten zijn de gemeente Delft, deurwaarder Overdevest , Woonbronpief Peter Hemmen, jeugdzorgeikel René Arkink, de kromdenkende rechtspreker in Den Haag en de kinderbescherming erin geslaagd het gezin Keuvelaar volledig en desastreus te ontwrichten."
onafhankelijkdelft.nl - Martin Stoelinga

| woensdag | 30 januari 2013 | 21h55 | week 05 | POLITIEKDELFT.NL | *


"Oranje"
"Delft en de Oranjes zijn al eeuwenlang met elkaar verbonden. De stad en de Koninklijke familie hebben samen een indrukwekkende geschiedenis opgebouwd. Maar Delft is toch vooral de stad van de Koninklijke uitvaarten. Prins Willem van Oranje, de Vader des Vaderlands, werd in 1584 als eerste bijgezet in de Koninklijke Grafkelders van Oranje-Nassau in de Nieuwe Kerk. De laatste bijzetting was die van Prins Bernhard op 11 december 2004."
vvddelft.nl - Lennart Harpe

| woensdag | 30 januari 2013 | 21h41 | week 05 | POLITIEKDELFT.NL | *


delft

"PvdA trakteert op soep (deel2)"
"'Geen verkiezingen in zicht, toch politici op straat!!' Dat stond van de week in de krant. Het moet toch niet gekker worden zeg? Tijdens de hevige sneeuwbui op zaterdagmorgen wordt er naast de Lidl op het Verdiplein in Delft een partytent opgebouwd en gaan een paar vrijwilligers er soep staan opwarmen."
pvdadelftmiddendelfland.nl - Jan Drese

| woensdag | 30 januari 2013 | 18h57 | week 05 | POLITIEKDELFT.NL | *

'JP de Wit: dat het college, als veroorzaker van de schade, dan de claim verder moet afhandelen. ... ook zou je burgemeester Bas Verkerk persoonlijk aansprakelijk kunnen houden.'

delft
Martin Stoelinga.
JP de Wit: Een bedrag van 1,2 miljoen heb ik weer na diverse vaasjes gehoord.

"Geschilbeslechting Gondelaffaire 2e bijeenkomst"
"Ik was het niet eens dat de gemeenteraad ineens de afronding op haar nek neemt. Ik vind dat Verkerk en de wethouders met voorstellen moeten komen. Als een burger (Stoelinga) schade claimt bij de gemeente moet het college (Dagelijks Bestuur) dat afhandelen. Dat is de Gemeentewet. Hier kan van worden afgeweken (artikel 160 lid f) als de raad daartoe een apart besluit neemt."

PvdA fractievoorzitter Ernst Damen was bang dat de recent aangekondigde samenwerking tussen OD en LD een truc was om na eventuele uitbetaling, weer vrolijk samen (Stoelinga-De Wit) tegen gevoelige B&W schenen te schoppen.

leefbaar-delft.nl - Jan Peter de WitBrief 23 januari 2013 van Bas Verkerk aan de leden van de raad
Lees meer
23 januari 2013

Geachte leden van de raad,

Afgelopen anderhalve maand heb ik constructieve gesprekken gevoerd met tien fractievoorzitters, de heer Stoelinga en twee raadsleden naar aanleiding van de raadsbehandeling van het rapport Berenschot en mijn brief daarover aan uw raad. Bij de gesprekken was ook de griffier aanwezig.

In deze gesprekken stonden twee thema's centraal: de verhoudingen binnen het gemeentebestuur, en een bestuurlijke afronding van het Gondeldossier. Beide thema's had ik eerder aan de orde gesteld in mijn bijdrage op 29 november jl. tijdens het debat over het rapport Berenschot.

De uitkomsten van die gesprekken en het vervolg worden op 28 januari a.s. besproken in een bijeenkomst met de fractievoorzitters en de heer Stoelinga. Voor die bijeenkomst is de heer prof. dr. J. van den Berg gevraagd als gespreksleider. Andere werkzaamheden zijn er niet aan hem gevraagd.

Mijn verwachting is dat er na de 28e een raadsvoorstel aan uw raad zal worden voorgelegd om te komen tot een einde van de gondelaffaire zonder verdere gerechtelijke procedures. Hiermee kan de raad invulling geven aan de oproep van de commissaris van de koningin om verdere juridisering van het gondeldossier te voorkomen. Ik heb gemerkt dat die oproep gehoor vindt bij de fracties.

Vorige week maandag is voor alle fractievoorzitters en belangstellende raadsleden een ambtelijke presentatie gehouden over de verschillende mogelijkheden om buiten de rechter om tot een afronding van het gondeldossier te komen. Die presentatie is als bijlage bij deze brief gevoegd en kunt u gebruiken bij de voorbereiding van de komende discussie over de afronding van dit dossier. De bijeenkomst van maandag 14 januari jl. was niet bedoeld om al standpunten in te nemen.

Ik hecht eraan te melden dat de verhoudingen ten aanzien van dit dossier merkbaar zijn verbeterd sinds 29 november jl. Het blijft echter een proces dat zorgvuldig afgewikkeld moet worden. Dat heeft alles te maken met de voorgeschiedenis. Het maakt dat er veel werk wordt verzet dat nog niet even zichtbaar is geweest voor alle raadsleden en dat het proces tot nu toe vooral via de fractievoorzitters verloopt. Het is nodig gebleken om na bijna acht jaar alleen via de publiciteit met elkaar te hebben gesproken, nu eerst in alle rust nader tot elkaar te komen. Ik reken op uw begrip voor deze werkwijze. Uiteindelijk zal de raad zich uitspreken over de uitkomst van dit proces.

Hoogachtend,

mr.drs. G.A.A. Verkerk

cc: college B&W


| dinsdag | 29 januari 2013 | 20h15 | week 05 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Leo Quack nieuwe Nachtburgemeester Delft'

delft

"Nachtburgemeester Leo Quack"
"Het zat er dik in en de glazen bol had het al voorspeld. Leo Quack is de nieuwe Nachtburgemeester voor de komende twee jaar. Daarmee volgt hij Anna Krul op. Peter Smit werd niet onverdienstelijk derde. Leo had eerst Café Oude Jan en is nu vaak te vinden in Café de Sjees, die zijn zoon runt."
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit

| dinsdag | 29 januari 2013 | 15h25 | week 05 | POLITIEKDELFT.NL | *


"Onderzoek naar mogelijkheden fiets in voor- en natransport"
verkeersnet.nl"Onderzoek naar 'Vergevingsgezind Fietspad'"
verkeersnet.nl

| dinsdag | 29 januari 2013 | 14h28 | week 05 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Jolanda Gaal: Ik roep de politie Delft op om boeven te gaan vangen!'

delft
Martin Stoelinga en Jolanda Gaal, beiden van Onafhankelijk Delft altijd druk in de weer.

"Weer auto in de brand van gezin Meier"
"De Politie Delft doet niets voor de familie Meijer uit het Tanthof. Het houdt maar niet op en de politie doet niets, sterker zij werkt tegen! Al maanden wordt het gezin Meijer in het Tanthof geteisterd door brandstichting maar ook gestalkt. Elke dag weer gaat de telefoon en wordt er niets gezegd. Om gek van te worden."
onafhankelijkdelft.nl - Jolanda Gaal

| dinsdag | 29 januari 2013 | 12h46 | week 05 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Delft verkwist geld met papierwinkel I'

delft

delft, 29 januari 2013

Aan de gemeenteraad,

Vandaag ontving ik per post het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen Delft 2013. Na inloggen op delft.nl/belastingen heb ik de aanslag digitaal betaald.

Graag zou ik willen weten wat het totaal kost om de aanslag te printen, het drukken van de bijgesloten brochure en de envelop met port betaald. Nog afgezien van de milieueffecten.
Vindt de gemeente Delft de voornoemde methode kostenefficiënter dan een email versturen?

Mijn vraag aan de raad: waarom wordt de aanslag (nog) niet per email verzonden?

gr
harrie fruyt van hertog, eindredacteur PolitiekDelft.nl
hugo de grootstraat 174
2613tz delft

| dinsdag | 29 januari 2013 | 10h03 | week 05 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Nachtburgemeester Delft ontbreekt nog'

"Nachtburgemeester"
"Een nachtburgemeester is een onofficiële titel die iemand die een toonaangevende rol speelt in het nachtleven van een stad voert. De bekendste nachtburgemeester is de Rotterdammer Jules Deelder. In sommige steden raakt de 'functie' steeds meer geïnstitutionaliseerd; de alternatieve burgemeesters organiseren debatten, bemoeien zich met gemeentelijk beleid en hebben een eigen website."
nl.wikipedia

| dinsdag | 20 januari 2013 | 09h37 | week 05 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Rutte: respect en bewondering'

delft

"Beatrix heeft mooie plek in haar hart voor Rotterdam"
"De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft koningin Beatrix leren kennen als een nieuwsgierig en goed geïnformeerd mens met een 'mooie plek in haar hart voor Rotterdam.' Dat zegt hij in reactie op de aankondiging van de koningin op haar aftreden. 'Ik kan me nog herinneren dat ze een keer contact met ons opnam omdat ze incognito met mensen in Rotterdam-Zuid wilde komen praten. Dat heeft ze dan ook precies zo gedaan' ...burgemeestersbenoemingen
Als minister van Binnenlandse Zaken had Peper veel contact met de koningin, onder meer over burgemeestersbenoemingen. Volgens hem had Beatrix een duidelijke mening over de kandidaten. 'Ze zei wel eens: ik ken die mensen, het is niet echt topkwaliteit. En dan antwoordde ik: het koninkrijk heeft niet meer in de aanbieding. Dit is het en hier moeten we het mee doen.' De koningin heeft zich volgens Peper echter nooit direct met de benoemingen bemoeit."
rijnmond.nl

| dinsdag | 29 januari 2013 | 09h21 | week 05 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Koningin Beatrix in Rotterdam in foto's'

delft
Nederland heeft zijn eerste metro. In Rotterdam heeft prinses Beatrix de Zuidlijn officieel geopend. 9 februari 1968.

"Koningin Beatrix in Rotterdam in foto's"
rijnmond.nl

| dinsdag | 29 januari 2013 | 07h49 | week 05 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Wouter van Dongen: Een groot deel van de software is totaal verouderd'

delft

"Helft gemeenten gebruikt onveilige websystemen"
"De helft van de gemeenten is deze maand door de nieuwe Informatiebeveiligingsdienst (IBD) gewaarschuwd over mogelijke beveiligingslekken in hun systemen. Bij een onderzoek op afstand bleek bijna een kwart van de gemeentelijke systemen verouderde - en dus onveilige - software te gebruiken."
binnenlandsbestuur.nl

| dinsdag | 29 januari 2013 | 01h13 | week 05 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Dick Bruna afbeeldingen associëren mensen met kinderen'

delft

"Verkeersdeelnemers laten zich ook onbewust sturen"
"Zodra iemand zijn fiets op een rare plek neerzette, maakte kunstenares Roosmarijn Vergouw er met tape een vak omheen en plakte er nog 3 vakken naast. De tweede fietser die arriveerde zag een fiets keurig in een vak staan en besloot zijn fiets in het vak ernaast te zetten. De derde en vierde fietser deden hetzelfde."
verkeersnet.nl

| maandag | 28 januari 2013 | 03h46 | week 05 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Richard de Bruijn: Gemeente Delft, jullie hebben je weer van een zeer goede kant laten zien. Hartelijk dank daarvoor!'

"Wat ik zeggen wil - Sneeuwpret"
"... Behalve voor degenen die erin moeten werken want het brengt ook zijn nodige ongemakken met zich mee, Je moet warme schoenen aan en heel dikke kleren, zeker wanneer je als bloemenkoopman je centen probeert te verdienen op verschillende markten. Zo staan wij dus ook op de donderdagen in Delft op de Brabantse Turfmarkt"
delftopzondag.nl

| maandag | 28 januari 2013 | 03h05 | week 05 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Raimond de Prez: Ik zat met een mevrouw te praten die als vrijwilliger bloemschikken organiseerde ...'

delft

"Het beheer van de wijkcentra gaat op de schop en daar heeft wethouder De Prez behoorlijk wat nachtjes van wakker gelegen"
"Raimond de Prez is niet blij. De wethouder van onder meer Zorg en Wijken is bezig het beheer van wijkcentra door Breed Welzijn Delft (BWD) af te bouwen en dat heeft directe gevolgen voor de mensen die van de nu nog bestaande buurthuizen gebruik maken."
delftopzondag.nl - Karl Flieger

| maandag | 28 januari 2013 | 02h10 | week 05 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Jan van Delft: En de Delftse wethouder Brandligt? Die is in geen velden of wegen te bekennen ...'

"Alleen maar extra narigheid"
"Bedankt: belastingdienst, gemeente Delft, deurwaarder overdevest, woonbron Peter Hemmen, jeugdzorg Rene Arkink, meneer de rechter in Den Haag, de kinder bescherming, met het door jullie beoogde resultaat: Op de koudste dag van het jaar : het gezin Keuvelaar staat op straat ..."
onafhankelijkdelft.nl - Martin Stoelinga en Jolanda Gaal

| maandag | 28 januari 2013 | 01h33 | week 05 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Aad Meuleman: Een taxichauffeur meldt ons vannacht 14 maal te hebben moeten blazen. Zelfs met klanten in zijn auto en ... de meter loopt gewoon door.'

delft

"Alcoholcontrole prima, maar?"
"Gisterenavond werd een groot feest gevierd in de sporthal van EDH in Kerkpolder. Na afloop had de politie zowel een alcoholfuik opgezet op het parkeerterrein van het zwembad Kerkpolder (richting Mozartlaan) als op de Kruithuisweg (richting Buitenhof)."
stadsbelangendelft.nl - Aad Meuleman

| zondag | 27 januari 2013 | 21h40 | week 05 | POLITIEKDELFT.NL | *


"Wethouder aan de kook"
"Wethouder Stephan Brandligt stond woensdag 16 januari in de keuken van Louis' Place om een lunchmaaltijd te bereiden voor deelnemers aan leerwerkbedrijven. Het initiatief is een reïntegratietraject van Stichting Stunt. Dagelijks kookt een team een maaltijd die verkocht wordt tegen de kostprijs van één euro, en is bedoeld voor deelnemers aan reïntegratietrajecten in leerwerkbedrijven."
delft.groenlinks.nl - dominique bentvelsen

| zondag | 27 januari 2013 | 21h19 | week 05 | POLITIEKDELFT.NL | *


delft

"De juiste aanpak!"
"De publieke omroep NTR zond vanmiddag een programma uit over de werkzaamheden van ons comissielid Bram Stoop. Een indrukwekkende documentaire, waarin kansloze jongeren bij de Stichting Trix een kans krijgen om hun weg weer te vinden in onze maatschappij."
stadsbelangendelft.nl - Aad Meuleman

| zondag | 27 januari 2013 | 18h51 | week 05 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Het Comité van de Regio's'

delft

"Bas Verkerk: Met de middelen van de EU-begroting worden investeringen gedaan waar alle burgers van Europa baat bij hebben"
"... schetst Bas Verkerk (NL/ALDE), de burgemeester van Delft die het voorzitterschap van deze ad-hoccommissie op zich heeft genomen, het standpunt van het Comité van de Regio's over de EU-begroting. In onderstaand interview geeft hij zijn mening over de begrotingsvoorstellen en de ingrijpende gevolgen daarvan voor lokale en regionale overheden."
cor.europa.eu/nl

| zondag | 27 januari 2013 | 17h37 | week 05 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Bram Stoop van Stichting Trix: De Laatste Kans'| zondag | 27 januari 2013 | 16h43 | week 05 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Linda Böcker: Voor de toerist is het centrum van Delft niet goed te vinden.'

"Delft gaat snoeien in bordenwoud!"
"Deze week maakte het college van B&W bekend dat zij de overbodige verkeersborden uit de stad wil verwijderen. Dat zal op sommige plekken maar liefst 60% van de borden schelen. In het het bordenwoud van Delft wordt dus flink gesnoeid. Ook de bewegwijzering wordt verbeterd."
vvddelft.nl - Linda Böcker

| zondag | 27 januari 2013 | 16h33 | week 05 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Marc Koster van Groos: Door slimmer samen te werken met partners kan Delft goedkoper en beter de taken uitvoeren.'

"Delftse bezuinigingen lopen op tot bijna 80 miljoen euro"
"In de commissie Middelen en Economie van 24 januari rekende het college voor hoeveel Delft bezuinigt de komende jaren. Naast de reeds ingeboekte bezuinigingen van 45 miljoen euro komt daar nog eens een bedrag van circa 35 miljoen euro bovenop."
vvddelft.nl - Marc Koster van Groos

| zondag | 27 januari 2013 | 14h38 | week 05 | POLITIEKDELFT.NL | *

'JP de Wit: Transparantie, daar zal ik maandagavond op toezien. In feite vind ik ook dat deze bijeenkomsten gewoon openbaar moeten zijn. Er is niks geheims aan.'

delft

"Bidden voor Geld"
"Morgenavond roept Bas Verkerk de fractievoorzitters, Stoelinga en prof. Joop van den Berg bij elkaar om de afhandeling van de schadeclaim van Stoelinga te bespreken. Zie hier. Gekke is dat de gemeenteraad die schadeclaim, van kosten gemaakt door Stoelinga in de Gondelaffaire, tot nu toe niet ontvangen heeft."
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit

| zaterdag | 26 januari 2013 | 15h36 | week 05 | POLITIEKDELFT.NL | *

8-delige tv-serie 'Onbevoegd Gezag'

delft

"Afl. 4 "De Laatste Kans", Bram Stoop van Stichting Trix
Uitzending: zondag 27 januari 2013, 16.05 uur, Ned 2"

"Bram Stoop is een 54-jarige jongerenwerker, type "recht uit het hart", charismatisch en met een grote intuïtie om jongeren te bereiken. Hij runt Stichting Trix, een kleinschalig opleidingscentrum midden in het haventje van Scheveningen, een laatste kansplek voor (extreem problematische) jongeren die nergens meer terecht kunnen. Bram wordt gezien als een man met een onorthodoxe aanpak, die respect weet af te dwingen van jongens die vaak een jarenlange vruchteloze geschiedenis hebben met reguliere hulpverleners."
forum.nl

| zaterdag | 26 januari 2013 | 00h00 | week 05 | POLITIEKDELFT.NL | *


delft

"Over Kadmium"
"Kadmium is een plek voor exposities van kunstenaars uit Delft (maar ook daarbuiten). Er zijn ook thematische tentoonstellingen; in samenwerking met andere organisaties en mensen, maar altijd in relatie tot beeldende kunst. En er zijn culturele activiteiten die aansluiten bij exposities en wat er in de stad gaande is, zoals lezingen, muziek, toneel, poëzie, dans etc."
kadmium.nl

| zaterdag | 26 januari 2013 | 00h00 | week 05 | POLITIEKDELFT.NL | *

'METMAXOPSTAP'


Brock & Tinkermen - Borrego Springs

"DE SITE VOOR MUZIEK LIEFHEBBERS IN DELFT"

Zaterdag 26 januari
Café De V
Brock & Tinkermen Delfse Country&Americano van klasse De muziek van Leon Brock is sterk geworteld in de Amerikaanse countryrock en americana, maar draagt de kenmerken van de singer/songwriterstraditie die stijlvaste beoefenaars kent als Townes van Zandt, Steve Earle en Neil Young. Stuk voor stuk romantici met een snik. Brock was achttien jaar lang voorganger en geestelijk vader van de band The Red Sea Sharks, totdat hij daar zelf de stekker uittrok. Hij keerde terug naar de basis, en vond in pianist Guus Westdorp een ijzersterke co-piloot. en maakte sobere maar prachtige arrangementen bij de liedjes van Brock.
aanvang 21.30 uur gratis

Zaterdag 26 januari
Grandcafé Verderop.
Swing Verder maakt er elke laatste zaterdag van de maand een feestje van in Grandcafé Verderop aan de Westvest. Het recept van de resident DJ's is een eigenwijze mix van Dance & Rock classics, gelardeerd met de heetste tropical beats en de lekkerste retrohits van nu. En toch zijn er elke maand weer Swingasten, die om meer Soul of juist meer gitaren komen vragen.

Zondag 27 januari
Jazz Café de Bebop
Hot Jazz Ambassadors
aanvang 15.00 uur gratis

Zondag 27januari
Café Vlaanderen:
Jammen met Greenstein, Derk Groen, Evert Willemstijn en Andre Boekestijn vormen de basis voor een avondje intens spelen wat je wil. Gratis meedoen, geluid staat klaar!
Aanvang 18.00 uur

Dinsdag 29 januari
Wouter Kiers in jazz club "The Five"
Wouter Kiers en zijn collega's zullen de tijden van weleer doen herleven op 29 januari in de jazzclub "The Five" met bekende swingers en dansvloerkrakers. Uiteraard zullen de bekendste werken van Earl Bostic, Boots Randolph, Lester Young en Duke Ellington niet ontbreken! Deze keer treden zij op met één van 's werelds meest vooraanstaande Boogie Woogie en Blues solisten, de pianist Martijn Schok. Tevens zal zangeres Greta Holtrop haar opwachting maken op het podium van Jazzclub the Five. Een fantastische zangeres met een geweldige podiumuitstraling! Wouter Kiers (tenorsaxofoon), Martijn Schok (piano), Greta Holtrop (zang), Hans Ruigrok (bas) en Maarten Kruijswijk (drums) U bent van harte welkom.
De aanvang is 21.00uur. Entree 5,- euro
Adres partycentrum "Altena Hoeve" Kasteelwerf 1 Delft
Voor meer informatie zie www.jazzclubthefive.nl

...

metmaxopstap.nl

| zaterdag | 26 januari 2013 | 00h00 |week 05 | * | WEEKENDMUSIC-Lijst |
'Ge Reinders en Suzan Seegers - Leed van mien leave'
>> | vorige week | POLITIEKDELFT.NL |
>> | ARCHIEF | POLITIEKDELFT.NL |

Valid HTML 4.01 Transitional