delft kop_politiekdelft_20121231.jpg
NIEUWS | MISSIE | ARCHIEF | DOSSIERS | LINKS | CONTACT | ENGLISH | GR2010
| vrijdag | 18 januari 2013 | 14h38 | week 03 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Rotterdam blijft wat goederenoverslag betreft verreweg de grootste zeehaven van Europa.'

"Groei Randstad blijft achter bij andere regio's EU"
"De economische groei van de Randstad blijft achter bij die van andere Europese grootstedelijke regio's. Bovendien is er weinig innovatieve bedrijvigheid. Dat blijkt donderdag uit de achtste editie van de Randstadmonitor van TNO. TNO vergeleek de Randstad met twintig andere Europese regio's."
mrdh.nl

| vrijdag | 18 januari 2013 | 12h52 | week 03 | POLITIEKDELFT.NL | *


"commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte donderdag 17 januari"
"Inspraak
Wethouder Pieter Guldemond zei die mening met de commissie te delen. In de ogen van het college is het steeds een zoektocht op welke manier inspraak in allerlei vormen en voor allerlei thema's georganiseerd kan worden."
ris.delft.nl - Gemeenteraad

| vrijdag | 18 januari 2013 | 07h57 | week 03 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Guido vd Wedden: Nota's als de Nota Groen en Bomennota staan vol onheilspellend nieuws'

delft

"Cie SVR: Vrijblijvende beginspraak of officiele inspraak?"
"Mijn tekst vanavond in de commissie SVR. Alleen Stadsbelangen steunde. De rest helaas niet. Bongers van de SP vroeg wethouder om een toezegging om voortaan ook bij informatieavonden een echt verslag met reacties en hoe hiermee wordt omgegaan te maken, maar die kreeg hij niet."
BV Olofsbuurt/Westerkwartier - Guido van der Wedden

| vrijdag | 18 januari 2013 | 00h22 | week 03 | POLITIEKDELFT.NL | *

'BWD weg uit wijkcentrum de Parel'
"Vandaag hoorde ik in de wandelgangen dat de BWD weg gaat uit wijkcentrum de Parel. Ali de beheerder, werd afgelopen dinsdag medegedeeld dat hij per 1 februari niet meef terug hoeft te komen. Zo ga je in deze sector dus met mensen om. Diep treurig!"
onafhankelijkdelft.nl - Jolanda Gaal

| donderdag | 17 januari 2013 | 22h35 | week 03 | POLITIEKDELFT.NL | *

'JP de Wit: De KNNV vertrouwt deze grondtransacties niet. En ik denk dat ze een punt hebben.'

delft

"KNNV beschuldigt college van meewerken aan fraude"
"De brief die de KNNV op 1 januari aan het college en de leden van de gemeenteraad liegt er niet om. Het gaat over het nieuwe bestemmingsplan Delft Zuid Oost. Daar wil het college de voormalige Xotus kwekerijen de bestemming groothandel geven."
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit

| donderdag | 17 januari 2013 | 16h15 | week 03 | POLITIEKDELFT.NL | *


Get Microsoft Silverlight

"Verwarmd fietspad in Heino werkt"
"De proef met een verwarmd fietspad in Heino lijkt een succes. Dat zegt ingenieursbureau Tauw uit Deventer. Door middel van het oppompen van grondwater wordt het fietspad verwarmd, waardoor strooien of sneeuwschuiven niet meer nodig is. De gemeenten Zutphen en Utrecht overwegen inmiddels om verwarmde fietspaden aan te leggen."
rtvoost.nl

| donderdag | 17 januari 2013 | 15h15 | week 03 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Deze raamovereenkomst is een eerste stap.'

delft

"Overeenkomst met Vestia"
"De gemeente Delft en Vestia hebben in een raamovereenkomst afspraken gemaakt over voortzetting van de lopende (nieuw-)bouwprojecten in Delft.
- De gemeente en Vestia kijken hoe ook andere partijen een bijdrage kunnen ...
- Beide partijen houden de komende periode intensief contact om de beoogde ...
- De gemeente probeert dit zoveel mogelijk te voorkomen en met corporaties ..."
delft.nl/Inwoners

| donderdag | 17 januari 2013 | 13h34 | week 03 | POLITIEKDELFT.NL | *


"commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid dinsdag 15 januari"
"Metropoolregio
De Metropoolregio Rotterdam-Den Haag komt er. Hoewel het volgens diverse fracties nu even stil is, gebeurt er volgens wethouder Lucas Vokurka genoeg in het bestuursforum. Het onderwerp werd op verzoek van de SP besproken. Die fractie herhaalde geen voorstander te zijn van een nieuw intergemeentelijk samenwerkingsverband. De overige fracties zien, net als de deelnemende gemeenten, wel een meerwaarde in de Metropoolregio."
ris.delft.nl

| donderdag | 17 januari 2013 | 11h55 | week 03 | POLITIEKDELFT.NL | *

'VVD-Kamerlid Malik bespreekt het voorstel vandaag in het debat met minister Lodewijk Asscher (PvdA, Sociale Zaken).'

delft

"VVD wil uitkering voor Oost-Europeaan moeilijker maken"
"Als het aan de VVD ligt, wordt het moeilijker voor Oost-Europeanen om een uitkering te krijgen. Gemeenten moeten werkloze Oost-Europeanen niet meteen een uitkering geven, maar eerst bepalen of ze terug kunnen naar hun land van herkomst.
... De gemeente Westland luidde zaterdag de noodklok over een schijnconstructie ..."
elsevier.nl - Shari Deira

| donderdag | 17 januari 2013 | 11h11 | week 03 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Het totaal aantal stallingsplaatsen bij stations is nu zo'n 400.000 en groeit de komende jaren naar ruim 500.000.'"Meer ruimte voor fietsers door fietsparkeersysteem"
"Een proef met een speciaal systeem om fietsen te parkeren is geslaagd, zo blijkt uit de resultaten bij station Zutphen. Spoorbeheerder ProRail wil nu het aantal locaties uitbreiden. Het systeem wijst fietsers de lege fietsparkeerplekken aan. Het helpt tegelijkertijd weesfietsen, die de eigenaar niet meer ophaalt, te lokaliseren. Het zorgt voor betere benutting van fietsenstallingen."
prorailpersberichten.nl

| donderdag | 17 januari 2013 | 10h59 | week 03 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Eerste scootervrije fietspad in Amsterdam'

"In Amsterdam begint deze week een experiment met het eerste scootervrije fietspad in de stad. De fietspaden in de Jan Pieter Heijestraat in West zijn de komende maanden verlost van alle scooters. Snorscooters met een blauw kenteken moeten daar voortaan verplicht op de rijbaan rijden, wat de gemeente met verkeersborden aangeeft."
verkeersnet.nl

| donderdag | 17 januari 2013 | 10h53 | week 03 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Flitsparkeren in Deventer'

delft

"De Stromarkt heeft vanaf 15 januari 27 flitsparkeerplaatsen. Dit zijn parkeerplekken direct bij het winkelgebied, in de buurt van horeca en winkels. De flitsparkeerplaatsen maken het mogelijk om vlot een flitsbezoek te brengen aan de binnenstad."
verkeersnet.nl

| donderdag | 17 januari 2013 | 10h39 | week 03 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Lennart Harpe: ... sterk de indruk dat binnen de VNG raadsleden minder invloed hebben dan burgemeesters en wethouders'

delft

"NIEUWJAARSTOESPRAAK VVD DELFT (16 januari 2013)"
"... Ik kan u zeggen dat wij wederom staan te popelen om van dit nieuwe jaar een mooi en succesvol politiek jaar te maken. Als constructief opererende oppositiepartij zullen wij voorstellen van het college van B&W steunen daar waar dat kan en proberen deze te verbeteren daar waar dat moet, gelet op ons eigen verkiezingsprogramma en onze liberale uitgangspunten en opvattingen."
vvddelft.nl - Lennart Harpe

| woensdag | 16 januari 2013 | 11h07 | week 03 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Na Zaanstad wordt binnenkort ook Gouda op de website aangesloten.'

delft

"Zaanstad neemt meldsysteem voor fietsongevallen door gladheid in gebruik"
"De gemeente Zaanstad heeft als eerste gemeente een speciale website in gebruik genomen waar fietsers kunnen melden als ze zijn gevallen als gevolg van de gladheid. De website maakt onderdeel uit van een pilotproject van het Ministerie van IenM en het Fietsberaad dat tot doel heeft het aantal ongevallen door winterse gladheid terug te dringen en fietsers beter te informeren over de omstandigheden op de weg."
verkeersnet.nl'Gladdefietsroutes.nl Zaanstad wil het weten!'

delft zaandam_20130116_gladde_fietsroute.jpg

"Bent u gevallen door gladheid? Of heeft u een klacht? Vertel het ons! De gemeente Zaanstad verzamelt informatie over gladheid op de fietsroutes door onze gemeente. Daarbij hebben we uw hulp nodig. Dat is heel eenvoudig. Zoek de locatie op de kaart en klik erop met de muis."
gladdefietsroutes.nl/zaanstad

| woensdag | 16 januari 2013 | 09h09 | week 03 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Jolanda Gaal: Speakers ging vooral ten onder aan wanbeleid'

delft

"... Gideon Rozendaal verdedigde het beleid in de commissievergadering namens Speakers, maar de termijn voor subsidieaanvraag hadden ze wel laten lopen. Ook werd er gesjoemeld. Het aantal consumpties baseerden ze op het aantal bezoekers. Maar zoiets moet gewoon in het kasboek staan. Daarnaast kregen we een keer een mailwisseling van een band met Speakers doorgestuurd. Speakers had ge�ist dat ze geld meebrachten om op te treden. En dat terwijl er heel veel gemeenschapsgeld naar Speakers toe is gegaan. Toch blijft het heel jammer dat het nu over is."
deweekkrant.nl

| woensdag | 16 januari 2013 | 01h00 | week 02 | POLITIEKDELFT.NL | *
delft
NIEUWJAARSBORRELS 2013

Lees meer
02-01-2013 Gemeente Delft
Het gemeentebestuur nodigt u van harte uit op de nieuwjaarsreceptie. Deze vindt plaats op maandag 2 januari van 17.00 tot 18.30 uur in het stadhuis aan de Markt (ingang achterzijde). Rond 17.30 uur spreekt burgemeester Verkerk zijn nieuwjaarswens uit. Een gezond en gelukkig 2012 gewenst!

09-01-2013 bvowd.nl - Belangen Vereniging Olofsbuurt Westerkwartier
Wij zien u graag op woensdag 9 januari tijdens onze Nieuwjaarsdiscussie van 18u00 - 20u00 in buurthuis De Wending.

12-01-2013 Leefbaar en Onafhankelijk Delft
Leefbaar en Onafhankelijk Delft geven een nieuwjaarsborrel op zaterdag 12 januari van 1600 tot 1730 bij caf� Mielus op de Markt.

12-01-2013 CDA
De Nieuwjaarsreceptie van het CDA Delft vindt plaats op zaterdag 12 januari 2013 van 16.00 tot 18.00 uur in Grand-caf� Spoor Bijster aan de Phoenixstraat 66 te Delft.

12-01-2013 GroenLinks
Het bestuur van GroenLinks Delft biedt haar leden een nieuwjaarsreceptie aan op zaterdagmiddag 12 januari 2013 van 16:00u tot 18:00u op de gebruikelijke locatie in de opkamer van het Stadskoffiehuis. Graag tot dan!

12-01-2013 D66
Het bestuur en de fractie van D66 Delft en D66 Zuid-Holland willen graag met u proosten op het nieuwe jaar! Hef daarom samen met ons het glas op zaterdag 12 januari tijdens de gezellige Nieuwjaarsborrel 2013 in het monumentale Meisjeshuis in Delft! Op zaterdag 12 januari 2013 bent u vanaf 19.30 van harte welkom in het Meisjeshuis, Oude Delft 112, Delft.

14-01-2013 bestuur van de Belangenvereniging Zuidpoort
Graag willen wij u uitnodigen voor onze nieuwjaarsbijeenkomst op maandag 14 januari 2013 in buurthuis De Molshoop (ingang aan de Yperstraat, tussen K�hler en de Goede Doelen winkel). Vanaf 19:30 bent u van harte welkom om samen met ons een nieuwjaars toast uit te brengen.

16-01-2013 VVD
Nieuwjaarsborrel VVD Delft woensdag 16 januari 2013 op Caf� Husz�r, Hooikade 13 om 20:00

16-01-2013 PvdA
Nieuwjaarsreceptie in 't Boterhuis, Markt 17 Delft, aanvang 20.00 uur- 22.00uur.


| dinsdag | 15 januari 2013 | 21h45 | week 03 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Jan Peter de Wit: Verkerk probeert met fluwelen handschoenen de snor van Stoelinga glad te strijken.'

delft

"Be�indiging Gondelaffaire bijeenkomst"
"Gisteravond had burgemeester Bas Verkerk de fractievoorzitters bij elkaar geroepen om te bespreken op welke wijze de Gondelaffaire zo snel mogelijk tot een einde kan komen. Daarvoor moet eerst een oplossing komen voor de forse schade claim van Martin Stoelinga. Ex-Leefbaar Delft fractievoorzitter Stoelinga heeft een claim ingediend tegen de gemeente en burgemeester Verkerk die ligt tussen ��n miljoen en 570.000 euro."
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit

| dinsdag | 15 januari 2013 | 14h45 | week 03 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Nu haasten ze zich naar het VOC-museum in Delft'

delft

"Burgerbrief: Armamentarium.pdf"
"... Aan het armamentarium is ook het Oost-Indisch Pakhuis, een historisch VOC-pakhuis toegevoegd. En juist hier ligt een unieke mogelijkheid voor vooral de gemeente Delft om een nieuwe toeristische trekpleister te cre�ren van internationaal belang. Een trekpleister waarmee grotere aantallen bezoekers zullen worden aangetrokken dan het Legermuseum deed, vooral toeristen uit Azi�. Dit lichten wij als volgt toe.
Drs. C.P van Woerkom en Drs. R.H. Lek"
ris.delft.nl

| dinsdag | 15 januari 2013 | 14h04 | week 03 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Nog steeds duur wonen in Delft'

delft

"Woonlasten grote gemeenten stijgen minder dan de inflatie"
"De grote gemeenten verhogen hun woonlasten dit jaar met gemiddeld 2,0 procent. Gecorrigeerd voor inflatie (2,75 procent) is sprake van een daling. Dit blijkt uit het rapport Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2013, dat is opgesteld door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen. "
coelo.nl

| dinsdag | 15 januari 2013 | 02h26 | week 03 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Ansje Jonqui�re: Het moet niet lijken alsof wij hier een beetje zitten te klagen, hoor. Dat is echt niet de bedoeling.'

delft

"Als gemeente, ondernemers en bewoners serieus samenwerken, wordt Delft weer een prachtige stad"
"Ansje Jonqui�re en Henk van Bergen zijn trots op Delft. Ze zitten samen in het bestuur van de Belangenvereniging De Oude en de Nieuwe Delf, voortgekomen uit fusie van de verenigingen Grachtengebied Zuid en Wateringsepoort, die zondag 13 januari om 16.30 uur in de Synagoge een nieuwjaarsreceptie houdt. 'We hopen op een grote opkomst; er spelen genoeg belangrijke zaken in de binnenstad'."
delftopzondag.nl - Karl Flieger

| maandag | 14 januari 2013 | 20h55 | week 03 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Dit gaan wij zeker ook bij een TV programma aankaarten.'

"JEUGDZORG IS EEN GELDVERSLINDENDE GROEP BESTUURDERS MET HUN PIONNEN"
"Wederom is de hulp van Onafhankelijk Delft ingeroepen om een gezin in Delft te helpen om het hoofd te kunnen bieden tegen de geldvretende menselijke machine die Jeugdzorg heet. Een gezin dat al zeer beproefd is en nu weer tegen de bierkaai mag vechten omdat de kat erop ligt. Willens en wetens zullen zij moeten bloeden en moeten hun kinderen uit huis."
onafhankelijkdelft.nl - Martin Stoelinga en Jolanda Gaal

| maandag | 14 januari 2013 | 15h43 | week 03 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Dit was de kans voor de politieke vijanden van Stoelinga om hem voorgoed af te maken.'

delft martin_stoelinga_olifant_leefbaardelft_optocht_20011201_1523-_a.jpg
Martin Stoelinga stapt op een olifant de politieke arena binnen.

"VOORGESCHIEDENIS GONDELAFFAIRE"
"Voor de plaatselijke verkiezingen van 2002 werd in Speakers door de Delftsche Courant een verkiezingsdebat gehouden. Lijsttrekker Martin Stoelinga van Leefbaar Delft immiteerde Pim Fortuyn. Martin maakte Jan Torenstra PvdA en Rik Grashoff GL uit voor politieke maffia. Omgekeerd kreeg Martin van Jan en Rik publiekelijk te horen dat hij een racist was."
harriefruytvanhertog.nl

| maandag | 14 januari 2013 | 14h30 | week 03 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Reinoud Plate: De partij van Stoelinga twijfelt aan de zorgvuldigheid en de integriteit van het onderzoek van burgemeester Verkerk.'

delft

"De gondelaffaire"
"De Delftse gondelaffaire ontstaat in het voorjaar van 2005 als Christiaan Balj� (VVD) zijn aftreden als wethouder aankondigt om in dienst te treden bij projectontwikkelaar Blauwhoed te Rotterdam. Pizzeriahouder Salvatore Daga beweert echter dat Balj� hem een subsidie van 40.000 euro had toegezegd voor de exploitatie van twee gondels in de Delftse stadsgrachten. Balj� ontkent dit. Daga was wel met twee gondels door de grachten gaan varen en had daarvoor een subsidie van 26.000 euro ontvangen."
onafhankelijkdelft.nl - Reinoud Plate

| maandag | 14 januari 2013 | 13h24 | week 03 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Dominic Schrijer: de kabelbaan een manier om Rotterdam evenementenstad nummer ��n te houden'

delft

"Rotterdamse wethouder wil kabelbaan over Maas"
"Een kabelbaan die de noord- en zuidoever van Rotterdam met elkaar moet verbinden. De Rotterdamse wethouder Dominic Schrijer (PvdA) gaat het idee voor deze 'toeristische topattractie' binnenkort voorleggen aan het college van burgemeester en wethouders."
elsevier.nl

| zondag | 13 januari 2013 | 21h17 | week 03 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Iedereen begint dan te klappen, zodat de indruk ontstond hij met applaus afnokt.'

delft

"Bijkluskampioen Jan Franssen kostte de belastingbetaler meer dan Co Verdaas"
"Jan Franssen (VVD) is bijkluskampioen onder de Commissarissen der Koningin. Bovenop zijn salaris van 185 mille, schnabbelt hij anderhalve ton per jaar bij elkaar. Gewoon onder kantoortijd. En per dienstauto er naar toe."
elsevier.nl

| zondag | 13 januari 2013 | 20h21 | week 03 | POLITIEKDELFT.NL | *

'BOWzuid: ... de buurt veel te weinig betrokken wordt met wat men met ons wijkbudget doet.'

"Meepraten en of denken over onze wijk?"
"Vaak hebben mensen ideeen of willen ze dingen die volgens hen ontbreken in de wijk. Nu is het ontbreken van een jongerenvoorziening in onze wijk een hot item. Ook het punt ouderen waar wij ons voor inzetten is wat ons betreft belangrijk. Ook wordt er veel ingebroken in de wijk kortom veel om over te praten. Wil je echt mee praten en of denken laat het ons dan weten"
123website.nl/BOWzuid - Bram Stoop en Peet Traub

| zaterdag | 12 januari 2013 | 11h55 | week 03 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Kom straks ook naar onze Nieuwjaarsreceptie'

delft

"Van 16:00 tot 17:30 houden fracties van Leefbaar en Onafhankelijk Delft samen hun Nieuwjaarsreceptie om hun samenwerking voor de komende periode te onderstrepen. Kom om 16:00 uur het zelf zien. Burgemeester Bas Verkerk komt waarschijnlijk ook langswippen. Voor de echte borrelliefhebbers kijk op politiekdelft. Want die kunnen vandaag ook borrelen bij het CDA, D66 en Groenlinks."
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit

| zaterdag | 12 januari 2013 | 11h45 | week 03 | POLITIEKDELFT.NL | *

'... inhalen van fietsers door auto's expliciet wordt verboden'

delft

"Belgi� neemt fietsstraat op in de wet"
"Hoewel Belgi� tot nu slechts twee fietsstraten kent, loopt men voor op Nederland. Want vorig maand werd per Koninklijk Besluit de status van de fietsstraat officieel bezegeld. In Nederland wordt nog gewacht op een wettelijke regeling."
verkeersnet.nl

| zaterdag | 12 januari 2013 | 01h54 | week 03 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Rijtest: Tesla Roadster Signature 250'

delft

"E�n van de eerste volledig elektrische sportauto's is de spectaculaire Tesla Roadster. Deze elektrische pionier is de afgelopen jaren ongekend populair geworden. Tesla zou de visie op elektrisch rijden voorgoed veranderen toen het in 2008 met de Roadster kwam. Kassa ging op pad met deze meer dan €100.000 kostende elektrische sportauto om deze zelf eens aan de tand te voelen."
kassa.vara.nl

| zaterdag | 12 januari 2013 | 01h03 | week 03 | POLITIEKDELFT.NL | *

'METMAXOPSTAP'

delft
rietveldtheater.nl - Tonen van Toppers | zo 13 januari Aanvang: 11.30

"DE SITE VOOR MUZIEK LIEFHEBBERS IN DELFT"

"Zaterdag 12 januari Cafe de V Walter & Friends Soul, funk, rock'n roll met o.a. WOUTER KIERS aanvang 21.30 uur gratis

Zondag 13 januari Caf� Vlaanderen First aid Fire Muziek Van de Red Hot Chili Peppers aanvang 20.00 uur gratis

Zondag 13 januari Jazz Caf� de Bebop Mister Gentle and Mister Cool aanvang 15.00 uur gratis

Zondag 13 januari Vrolijk Snaren Palet in Rietveld Theater
Delft: Met het concert 'Snaren Palet' geeft het Rietveld Theater op zondag 13 januari een vervolg aan haar met succes gestartte klassieke concertserie 'Tonen van Toppers'. Een pianokwintet onder leiding van Marloes van Kemenade en Duo Amicae Musicales, een gitaar-viool duo van het Conservatorium in Den Haag treden op. Op het programma prachtige werken van tangomeester Piazzolla, Paganini, Scheidler en Dohn�nyi."

...

metmaxopstap.nl

| zaterdag | 12 januari 2013 | 00h00 |week 03 | * | WEEKENDMUSIC-Lijst |
'Jamaica Ska'
>> | vorige week | POLITIEKDELFT.NL |
>> | ARCHIEF | POLITIEKDELFT.NL |

Valid HTML 4.01 Transitional