delft kop_politiekdelft_20121231.jpg
NIEUWS | MISSIE | ARCHIEF | DOSSIERS | LINKS | CONTACT | ENGLISH | GR2010
| vrijdag | 11 januari 2013 | 13h02 | week 02 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Harrie Fruyt van Hertog: De Delftenaar heeft er recht op te weten wat er met zijn belastingcentjes gebeurt.'

delft V
Christiaan Balje en Bas Verkerk maken een vaartocht per gondel door de Oude Delft in 2004.

"ARBITRAGE OF MEDIATION"
"Sinds eind december 2012 zijn er onderhandelingen gaande met Martin Stoelinga over zijn claim. Jammer dat de gemeente vergat te publiceren dat onderhandelingen gestart waren. Tegen de gewoonte in is ook Stoelinga daar zeer gesloten over."
harriefruytvanhertog.nl

| vrijdag | 11 januari 2013 | 10h59 | week 02 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Stoelinga: Ik wil in elk geval voor 570.000 euro schadeloos worden gesteld en hoop dan ook dat de gemeenteraad daar in mee wil gaan'

delft

"Bemiddelaar voor ruzi�nd stadhuis"
"... Volgens bronnen op het Delftse stadhuis wil de burgervader voorkomen dat Stoelinga gaat procederen om zo een schadeclaim van bijna 1 miljoen euro binnen te slepen. Dat ook Jan Franssen hierin een grote rol speelt, blijkt uit het feit dat de commissaris afgelopen woensdagavond onmiddellijk na het bekendmaken van zijn vertrek tijdens de eigen nieuwjaarsreceptie met spoed afreisde naar Delft."
Telegraaf - Marieke van Essen (pdf)

| donderdag | 10 januari 2013 | 21h54 | week 02 | POLITIEKDELFT.NL | *

'PvdA: Met name voor een lokale partij als WWW is deze eis in onze ogen geconstrueerd.'

"PvdA Wassenaar staat achter advies Prof. Van den Berg"
"... Hoewel wij niet alle redenen kennen van de uiteindelijke weigering van WWW om mee te werken aan Pacificatie College, betreuren wij dat zeer. Verbetering in de bestuurlijke verhoudingen was in onze ogen gediend met een zeer breed gedragen College, dat op zich een losse band zou hebben met alle fracties."
volnieuws.nl

| donderdag | 10 januari 2013 | 21h29 | week 02 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Bas Verkerk: ... om te komen tot een bestuurlijke afronding van het Gondeldossier zonder verdere juridisering'

delft

"PvdA professor Joop van den Berg gevraagd om ruwe politieke cultuur te veranderen"
"Burgemeester Bas Verkerk maakt echt werk om het onderlinge wantrouwen op te lossen tussen Leefbaar / Stoelinga met de rest van de gemeenteraad. Ik denk dat de ervaren PvdA troubelshouter Joop van den Berg als gespreksleider is gevraagd om speciaal Pvda fractievoorzitter Ernst Damen een beetje in toom te houden."
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit

| donderdag | 10 januari 2013 | 17h38 | week 02 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Commissie: ... de gerestaureerde gevel van het oude stadskoffiehuis in te passen in de bouwblokken.'

delft delft delft

"Advies over de drie stedenbouwkundige planvoorstellen voor de Spoorzone"
"... wij het planvoorstel van het bureau Palmbout veruit het beste. Het is het enige voorstel dat echt Delfts is, een plan dat je alleen maar in Delft kunt tegen komen en dat de historische structuur en identiteit van Delft versterkt.
Commissie Behoud Stadsschoon
J.H.M. van der Jagt, vice-voorzitter W. C. E. Kemper- van Eendenburg, secretaris"
delfia-batavorum.nl

| donderdag | 10 januari 2013 | 11h19 | week 02 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Jan Franssen: Wat ik hierna ga doen, weet ik nog niet'

delft

"CdK Franssen Zuid-Holland vertrekt"
"De Commissaris van de Koningin van Zuid-Holland, Jan Franssen, heeft zojuist in zijn nieuwjaarstoespraak zijn vertrek aangekondigd. Uiterlijk aan het einde van dit jaar stapt hij op. Wat hij daarna gaat doen zegt hij nog niet te weten."
binnenlandsbestuur.nl

| woensdag | 9 januari 2013 | 16h17 | week 02 | POLITIEKDELFT.NL | *


delft

"Theater de Veste verrast met groei"
"... In 2012 hebben bijna 52.500 betalende bezoekers een voorstelling in de grote zaal van het theater bezocht, in 2011 lag dit aantal op 51.400. Als daarbij ook de randprogrammering, locatievoorstellingen en de verhuuractiviteiten van het theater worden opgeteld, dan komt het aantal ruim boven de 80.000 bezoekers uit. En dat is ruim 3000 meer dan in het jaar daarvoor."
deweekkrant.nl

| woensdag | 9 januari 2013 | 02h09 | week 02 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Harrie Fruyt van Hertog: De Delftse PvdA laat consultants graaien in Delft.'

delft

"Ernst Damen (PvdA) ratelt er weer eens creatief op los."
"In 2012 betaalde Avalex ruim 300.000 euro aan de extern ingehuurde ad-interim directeur Peter Lincklean Arri�ns. Voor de kosten van ingehuurde consultants inclusief een bureaumarge van stel 30% in de publieke sector bestaat nog geen wettelijke norm. (Bekijk de Raadsvergadering op de Webcast)
harriefruytvanhertog.nl

| dinsdag | 8 januari 2013 | 23h23 | week 02 | POLITIEKDELFT.NL | *


delft ronald_plasterk.jpg
Ronald Plasterk (PvdA) Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

"2651 inkomens publieke sector boven balkenendenorm in 2011"
"2651 functionarissen in de (semi-)publieke sector verdienden in 2011 boven de balkenendenorm, oftewel meer dan 130 procent van een ministerssalaris (in totaal ten minste 193.000 euro). Dit blijkt uit een inventarisatie die minister Plasterk van Binnenlandse Zaken vandaag aan de Tweede Kamer stuurde."
volkskrant.nl

"... inkomens boven Balkenendenorm in Delft"
8 personen TNO Delft
4 personen TU Delft
1 persoon Stichting DUWO
2 personen GGD Delfland
volkskrant.nl - Lijst van inkomens boven Balkenendenorm

| dinsdag | 8 januari 2013 | 23h11 | week 02 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Elke brandstofcel levert op jaarbasis een besparing van 5 ton CO2 op.'

delft

"Primeur: Mini-energiecentrales op waterstof in Groningen"
"Het lijkt nog verre toekomstmuziek: het opwekken van elektriciteit met waterstof. Het grote voordeel van waterstof is dat het een schone en goedkope energiebron is. In Groningen is nu al een unieke proef van start gegaan voor het opwekken van elektriciteit met behulp van waterstof in mini-centrales. De proef is een primeur en een initiatief van de recent opgerichte Energy Academy Europe."
daaromgroningen.nl

| dinsdag | 8 januari 2013 | 22h42 | week 02 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Fleur Norbruis: Het is de hoogste tijd dat de politiek in actie komt.'

delft

"Harde knallen grootste vuurwerkergernis"
"Harde knallen waren bij de afgelopen jaarwisseling de grootste vuurwerkergernis. Dat blijkt uit een inventarisatie van de klachten van het meldpunt vuurwerkoverlast van GroenLinks. Veertig procent van de meldingen gaat over overlast van vuurwerkbommen, waardoor mensen soms nachten uit hun slaap zijn gehouden. In totaal kwamen er landelijk 82.212 meldingen binnen, in Delft waren er bijna 500 meldingen."
delft.groenlinks.nl - Dominique Bentvelsen

| dinsdag | 8 januari 2013 | 17h41 | week 02 | POLITIEKDELFT.NL | *

'SP: afdeling Delft gestart met de actie 'Zorg voor elkaar'.'

"SP Delft in actie tegen WMO bezuinigingen"
"De komende jaren dreigt een kaalslag in de huishoudelijke verzorging en de begeleiding van ouderen en mensen met een handicap. Het kabinet wil miljarden bezuinigen op zorg en begeleiding, waardoor de meeste mensen in 2015 geen huishoudelijke verzorging meer krijgen en de druk op familie en vrienden nog verder toeneemt."
delft.sp.nl

| maandag | 7 januari 2013 | 14h10 | week 02 | POLITIEKDELFT.NL | *


delft

"Alternatieven voor nog meer stallingen bij station"
"De oplossing voor de uitpuilende stationsstallingen hoeft niet alleen gezocht te worden in het bouwen van nog meer stallingsvoorzieningen. Het verleggen van de stallingsdruk naar een andere station kan soms ook een optie zijn. Tenminste in Delft, waar twee stations liggen, beide op circa 2 kilometer van de universiteitscampus."
fietsberaad.nl

| maandag | 7 januari 2013 | 05h51 | week 02 | POLITIEKDELFT.NL | *


delft
De bekendste Delftenaar krijgt een bronzen Hugo
naar ontwerp van Loes van der Holst.

"Bekendste politici in de Top 100 bekendste Delftenaren 2012"

College B&W
8 Bas Verkerk - burgemeester (8)
12 Mil�ne Junius - wethouder (16)
42 Raimond de Prez - wethouder (47)
54 Pieter Guldemond - wethouder (33)
66 Lucas Vokurka - wethouder (-)

Fractie Onafhankelijk Delft
6 Martin Stoelinga - politicus (5)
61 Jos van Koppen - politicus (59)
68 Jolanda Gaal-politicus (51)

Fractie Stadsbelangen Delft
45 Aad Meuleman - politicus (44)
51 Bram Stoop - politicus (37)

Fractie Leefbaar Delft
50 Jan Peter de Wit - politicus (46)

Fractie CDA
73 Aad van Tongeren - politicus (91)

delftopzondag.nl

| maandag | 7 januari 2013 | 05h30 | week 02 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Frank Elshof: Ze heeft speciaal voor Nusantara haar volle agenda leeggemaakt. Dat zegt wel iets.'

delft

"Ambassadeur Marsudi geeft Nusantara nieuwe hoop"
"Een onverwachte opsteker voor Museum Nusantara. Vrijdag kwam de Ambassadeur van Indonesi� - mevrouw Marsudi - met een delegatie naar Delft. Doel van het bezoek: een kijkje nemen in het met sluiting bedreigde museum en brainstormen over een eventuele 'reddingsactie'."
delftopzondag.nl - Karl Flieger

| maandag | 7 januari 2013 | 04h51 | week 02 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Mil�ne Junius: Per trein en tram is Delft nog altijd goed te bereiken.'

delft

"We doen alles om Delft bereikbaar te houden"
"... Ook gaat de bouw van het stadskantoor van start. 'Over het stadskantoor is veel te doen geweest', zegt Junius. 'Ik hoop dat we duidelijk hebben kunnen maken dat de constructie ge�ntegreerd is met de tunnel en het nieuwe station en dat de bouw ervan niet zomaar had kunnen worden afgeblazen."
cda.nl/zuid-holland/delft - Mil�ne Junius

| zondag | 6 januari 2013 | 21h10 | week 02 | POLITIEKDELFT.NL | *


delft

"Nieuwjaarsbijeenkomst op 14 januari 2013"
"Namens het bestuur van de Belangenvereniging Zuidpoort wensen wij u een voorspoedig en bovenal gezond 2013. Graag willen wij u uitnodigen voor onze nieuwjaarsbijeenkomst op maandag 14 januari 2013 in buurthuis De Molshoop (ingang aan de Yperstraat, tussen K�hler en de Goede Doelen winkel). Vanaf 19:30 bent u van harte welkom om samen met ons een nieuwjaars toast uit te brengen."
zuidpoort.org

| zondag | 6 januari 2013 | 12h13 | week 02 | POLITIEKDELFT.NL | *


delft

"Nieuwsbrief Olofsbuurt Westerkwartier, nummer 43, januari 2013"
"Een prachtig moment voor u en ons - dachten wij - om met de politiek te discussi�ren, zo vlak voor het vaststellen van een nieuw beleidsparkeerkader in (naar verwachting) maart-april 2013. De Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier (BVOW) organiseert daarom op woensdag 9 januari 2013 vanaf 18u00 - 20u00 in buurthuis De Wending (Raamstraat) een nieuwjaarsdiscussie met politieke partijen over prikkelende stellingen over dit onderwerp. Bewoners zijn van harte welkom."
bvowd.nl

| zondag | 6 januari 2013 | 11h59 | week 02 | POLITIEKDELFT.NL | *


delft

"Opleidingsaanbod voorjaar 2013"
"E�n van de speerpunten van de Kamercentrale, waar onze afdeling bijhoort, is het aanbieden van trainingen aan VVD-ers, of zij nu actief zijn, actief willen worden of gewoon meer kennis wllen opdoen.
In de komende periode staan de volgende trainingen gepland:"
vvddelft.nl - VVD Afdeling Delft

| zondag | 6 januari 2013 | 10h43 | week 02 | POLITIEKDELFT.NL | *

'JP de Wit: En Harpe moet bij mij helemaal niet aankomen met een afgezant van mensenrechtenschenders ...'

delft

"Terecht dat Nusantara dicht gaat"
"Ik lees in het AD Delft dat de Indonesische ambassadeur Retno L.P. Marsudi haar steun geeft aan het voortzetten van het Indonesi�museum Nusantara. Ook zegt Marsudi toe om op zoek te gaan naar een nieuwe locatie. Ik zou tegen ambassadeur Marsudi zeggen, koop zondag 6 januari zoveel mogelijk op."
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit

| zondag | 6 januari 2013 | 01h08 | week 02 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Handhaven regels, het wil maar niet lukken'

delft coenderstraat_000_fietsen_20121214_125057_a.jpg
Delft, de dagelijks terugkerende fietsoverlast op de Coenderstraat.
Foto PRODEO 14 december 2012.

| zaterdag | 5 januari 2013 | 22h52 | week 02 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Jo�lle Gooijer: Onbegrijpelijk dat een CDA wethouder zoveel moeite heeft met het omarmen van een particulier initiatief.'

delft
Jo�lle Gooijer: Vanaf deze plaats wens ik ieder een gezegend 2013 toe.

"Laatste keer in 2012"
"Allereerst werd de discussie over Nusantara voortgezet ... Het pand aan het Agathaplein zou wat ons betreft een museum moeten blijven. Met een motie die we samen met VVD, Stadsbelangen en GroenLinks hebben ingediend, hebben we weten te bereiken dat een aantal initiatiefnemers meer kans krijgt om plannen uit te werken."
delft.christenunie.nl - Jo�lle Gooijer

| zaterdag | 5 januari 2013 | 13h26 | week 02 | POLITIEKDELFT.NL | *

'JP de Wit: In dat gesprek zal ik ook excuses vragen van de gemeenteraad. Tot nu toe heeft alleen het CDA dat gedaan. De anderen zwegen.'

delft

"T�te-�-t�te met burgemeester Verkerk"
"Na de Nieuwjaarsreceptie heb ik ��n uur met burgemeester Bas Verkerk in het Stadhuis over onze ernstig getroebleerde verstandhouding gesproken. Mijn 'mental coach' Harrie Fruyt van Hertog en ook griffier Luuk van Luyk waren daarbij aanwezig. Het eerste gesprek sinds acht jaar en een integriteitsonderzoek verder over het handelen van Verkerk in de Gondelaffaire in 2005."
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit

| zaterdag | 5 januari 2013 | 13h03 | week 02 | POLITIEKDELFT.NL | *

'In de zestiende eeuw was Delft korte tijd Admiraliteitsstad.'

delft

"Koninkrijksvlag wappert in Delft"
"Het jaar 2013 staat voor de Marine in het teken van 525 jaar georganiseerde Zeemacht in Nederland. Samen met belangrijke vestigingsplaatsen, waaronder Delft, herdenkt het maritieme krijgsmachtdeel haar geschiedenis."
vvddelft.nl

| zaterdag | 5 januari 2013 | 08h00 | week 02 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Peter Smit de vliegende Nachtburgemeester'"Nachtburgemeester moet je niet Wezen, maar Zijn.
Voor mij is Peet Smit nu al de winnaar qua originaliteit."
Jan Peter de Wit

| zaterdag | 5 januari 2013 | 00h09 | week 02 | POLITIEKDELFT.NL | *

'METMAXOPSTAP'

delft
Lets-Buzz

"DE SITE VOOR MUZIEK LIEFHEBBERS IN DELFT"
"Zaterdag 5 januari Cafe de V Lets Buzz een Palladin Tribute band van formaat! aanvang 21.30 uur gratis -
Zondag 6 januari Caf� De WIJNHAVEN De JUF Nederlandstalige lekkere herkenbare pop aanvang 15.30 uur gratis -
Zondag 6 januari Caf� Vlaanderen Sessie of Band Spelen/luisteren onder borreltijd aanvang 18.00 uur gratis -
Zaterdag 12 januari Cafe de V Walter & Friends Soul, funk, rock'n roll met o.a. WOUTER KIERS aanvang 21.30 uur gratis -"
...
metmaxopstap.nl

| zaterdag | 5 januari 2013 | 00h00 |week 02 | * | WEEKENDMUSIC-Lijst |
'Sugar Baby Love THE RUBETTES'
>> | vorige week | POLITIEKDELFT.NL |
>> | ARCHIEF | POLITIEKDELFT.NL |

Valid HTML 4.01 Transitional