delft kop_politiekdelft_20121231.jpg
NIEUWS | MISSIE | ARCHIEF | DOSSIERS | LINKS | CONTACT | ENGLISH | GR2010
| vrijdag | 4 januari 2013 | 14h08 | week 01 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Dit is de glazen bol van Martine en Jolanda'

delft

"NOTTE SINDACO DELFT"
"Congratulazioni Quack Leo nella notte Sindaco di Delft. Due anni siamo in grado di godere la vostra esperienza di vita notturna e il tuo modo intelligente di amore accogliente l'ospitalità di Delft ?????????????????????????"

VERTALING:

"NACHTBURGEMEESTER DELFT"
"Van harte gefeliciteerd Leo Quack met het Nachtburgemeesterschap van Delft. Twee jaar zullen we mogen genieten van je expertise van het nachtleven en je slimme manier van het gezellig houden in de horeca van Delft ?????????????????????????"
onafhankelijkdelft.nl - Martin Stoelinga

| vrijdag | 4 januari 2013 | 12h04 | week 01 | POLITIEKDELFT.NL | *

NACHTBURGEMEESTERBreng je stem uit!
Nachtburgemeester Peter Smit

| vrijdag | 4 januari 2013 | 00h40 | week 01 | POLITIEKDELFT.NL | *


delft

"69 Delftenaren willen in de gemeenteraad"
"... De belangstelling is groter dan in 2009 toen via dezelfde wervingscampagne 51 Delftenaren hun interesse in het raadslidmaatschap lieten blijken. Zestien van hen stonden bij de verkiezingen in 2010 op een kandidatenlijst; acht van hen zitten inmiddels in de raad. Uit de aanmeldingen blijkt een grote betrokkenheid bij de stad en de behoefte om mee te beslissen over ontwikkelingen in Delft."
ris.delft.nl - Gemeenteraad

| donderdag | 3 januari 2013 | 23h50 | week 01 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Michiel Goudriaan: Bestuurders, ambtenaren zuigen de bevolking slechts uit.'

delft

"Algemeenbelang dient Eigenbelang, ook te Delft in 2013! (dus niet andersom)"
"In veel gemeenten komt langzaam het besef dat een jacht naar eigenbelang, het algemeen sociaalbelang van een gemeenschap ten val brengen. Nog steeds geldt =algemeen belang dient vanzelf ieders eigenbelang=. Dus behoren bestuurders uitsluitend het algemeen belang te dienen."
home.tiscali.nl/goudriaan - Delftse Ingenieurs Raad

| donderdag | 3 januari 2013 | 15h17 | week 01 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Bas Verkerk: Dames en heren, ik roep u allen op: doe weer of doe nog meer mee om van Delft uw Delft te maken! Ik wens ons samen een sterk en voorspoedig 2013!'

delft markt_087_stadhuis_bas_verkerk_nieuwjaarstoespraak_2012_20130102_173127_a.jpg

"Nieuwjaarstoespraak"
"Delftenaren hebben met elkaar gezorgd voor een zeer gezellige, feestelijke jaarwisseling. Tijdens de jaarwisseling ben ik met de politie op pad door Delft geweest. Op een enkele uitzondering na was het overal feest en zag ik lachende gezichten. Heel veel mensen hebben de jaarwisseling voorbereid en in de nacht gewerkt. Politiemensen, brandweerlieden, ambulancepersoneel, artsen en verplegenden in de het ziekenhuis, de medewerkers van Avalex en van stadsbeheer, de mannen van de Staal, de buurtvaders en de welzijnswerkers in de wijken en de gemeenteambtenaren van veiligheid. Ik vind dat we daarvoor mogen applaudisseren, dames en heren!"
delft.nl

| donderdag | 3 januari 2013 | 08h53 | week 01 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Martin Stoelinga: wees nou eerlijk, een 85-jarige hoort toch niet meer aan het hoofd te staan van een grote beweging'

delft

"Katholiek 2013"
"... Die seniele ouwe Duitser, die het verstaat om het homosexuele gedeelte van onze samenleving te schofferen en een complex aan te praten. Waarom niet tegen Moslim-extremisten?"
onafhankelijkdelft.nl - Martin Stoelinga

| donderdag | 3 januari 2013 | 08h36 | week 01 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Martin Stoelinga: Elke Nederlander zou de morele verplichting moeten voelen om mee te werken ...'

delft

"Sparen voor de voedselbank"
"Het is triest dat in een tijd waarin miljoenen euro's aan vuurwerk, al dan niet legaal,de lucht in gewerkt wordt, voedselbanken moeten bestaan. Uit mijn jeugd weet ik nog hoe het aanvoelt om maar af te moeten wachten of en zo ja wat er op het bord zou komen. Anno 2013 zou dat eigenlijk niet meer mogen bestaan, maar de steeds prominentere aanwezigheid van voedselbanken bewijzen helaas het tegendeel."
onafhankelijkdelft.nl - Martin Stoelinga

| woensdag | 2 januari 2013 | 15h17 | week 01 | POLITIEKDELFT.NL | *


delft

"Nieuwjaarsdag, hulde aan onze veegdienst"
"Onze veegdienst valt nog direct onder wethouder De Prez en niet onder Avalex. Dat was te merken want vanmorgen vroeg was op de Markt al de vuurwerkrommel al opgeveegd toen ik ging kijken. De mannen namen gelijk de Brabantese Turfmarkt en de Beestenmarkt mee. Toen het 's-middags weer druk werd in de binnenstad zag het er spic en span uit. Goed werk."
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit

| woensdag | 2 januari 2013 | 15h13 | week 01 | POLITIEKDELFT.NL | *


delft

"Leefbaar en Onafhankelijk Delft nieuwjaarsborrel"
"Op zaterdagmiddag 12 januari geven fracties van Leefbaar en Onafhankelijk Delft van 16:00 tot 17:30 een nieuwjaarsborrel bij cafe Mielus aan de Markt 70. Kom gerust langs om eens kennis met ons te maken."
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit

| woensdag | 2 januari 2013 | 13h34 | week 01 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Nog niet eerder werd het museum zo goed bezocht: ruim 73.000'

delft

"2012 is een topjaar geworden voor het Legermuseum"
"... Het museum is nog tot en met 5 januari te bezoeken, daarna gaan we met Groot Verlof om ons voor te bereiden op de verhuizing naar het Nationaal Militair Museum dat eind 2014 zal openen op de voormalige vliegbasis te Soesterberg"
legermuseum.nl

| woensdag | 2 januari 2013 | 13h05 | week 01 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Winkelaanbod Delft Centrum staat op plaats 61'

delft

"Gevarieerder winkelaanbod in veel winkelcentra"
"In 2012 hadden de vijftien winkelcentra met het meest gevarieerde winkelaanbod gemiddeld 63,3 winkelsoorten. Dit waren er 1,5 meer dan de 61,8 soorten in 2008. In 2004 waren er nog 64,8 soorten. Hiermee is een dalende trend omgebogen. Het winkelcentrum van Haarlem heeft met 68 verschillende winkelsoorten het meest gevarieerde winkelcentrum van Nederland."
cbs.nl

| woensdag | 2 januari 2013 | 12h46 | week 01 | POLITIEKDELFT.NL | *


delft

"TOP en Delft Design in Kadmium"
"Programma TOP en Delft Design vanaf januari 2013 voorlopig in Kadmium Zoals bekend moet TOP per 1 januari het oude postkantoor aan de Hippolytusbuurt 14 in Delft verlaten. Voorlopig zijn de lezingen van TOP en Delft Design in Kadmium.
Voor het programma zie Delft Design of TOP Delft
De eerst volgende lezing is de driekoningenlezing met prof. Hugo Priemus op 6 januari om 15.30 uur."
kadmium.nl

| dinsdag | 1 januari 2013 | 22h02 | week 01 | POLITIEKDELFT.NL | *


"NIEUWJAAR 2013"
"Onafhankelijk Delft wenst iedereen een heel fijn en gezond 2013
Jos van Koppen
Martin Stoelinga en
Jolanda Gaal"
onafhankelijkdelft.nl - Jolanda Gaal

| dinsdag | 1 januari 2013 | 18h32 | week 01 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Lennart Harpe: Om over de aanpak van ... Nusantara ... maar te zwijgen.'

delft

"Bye, Bye 2012"
"... De Delftse politiek boog zich in 2012 ook over interessante en belangrijke vraagstukken. Weet u het nog? De discussie over al dan niet betaald parkeren in Poptahof en Voorhof en, op initiatief van de raad, de drie bijeenkomsten over de gebiedsontwikkeling Spoorzone? Of het onderwerp overtollige en onduidelijke verkeersborden in onze stad?"
vvddelft.nl - Lennart Harpe

| dinsdag | 1 januari 2013 | 16h01 | week 01 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Martin Stoelinga: Onze speerpunten ... een goede burgemeester voor Delft ... het schadeloos stellen van klokkenluider Stoelinga.'

delft

"Onafhankelijk Delft en Leefbaar Delft gaan samenwerken"
"Onder het motto 'samen sta je sterker' gaan de fracties van Onafhankelijk en Leefbaar Delft hun krachten bundelen in de gemeenteraad. Het samenwerkingsverband is een logisch gevolg van de verbroedering sinds de gemeenteraadsverkiezingen. De onderlinge meningsverschillen tussen Martin Stoelinga en Jan Peter de Wit zijn helemaal bijgelegd."
onafhankelijkdelft.nl - Martin Stoelinga

| zondag | 30 december 2012 | 11h26 | week 01 | POLITIEKDELFT.NL | *

'JP de Wit: Het kan niet zo zijn dat een individueel raadslid met een enorme schuld blijft zitten als gevolg van zijn taak als raadslid. Zeker daar de Hoge Raad geoordeeld heeft dat zijn gedrag rechtvaardig was.'

delft

"Vervolggesprek Verkerk over integriteitsrapport Berenschot"
"Ik heb op 2 januari om 21:00 uur vlak na de Nieuwjaarsreceptie een gesprek met burgemeester Bas Verkerk over de omgangsvormen in de Delftse politiek. Dit is in opdracht van commissaris Jan Franssen die oordeelde dat in Delft sprake is van een bestuurlijke "kramp" situatie. Dat is te zien aan het permanente wantrouwen, de verruwende omgangsvormen en juridisering in de besluitvorming in de gemeenteraad."
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit

| zondag | 30 december 2012 | 11h15 | week 01 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Bram stoop is bereid om bij een overleg mogelijk aan te schuiven.'

delft

"Wie neemt zijn verantwoordelijkheid?"
"We hebben helaas gelijk gekregen en we zijn er nog niet, zo voorspellen wij. Jongerencentrum gesloten geen vuur met oud en nieuw en een welzijnsorganisatie die roept wij hebben niets met vuur of iets van dien aard te maken. Vorig jaar nog verbleven onze jongeren uit de wijk in het nog geen tien jaar oude jongerencentrum.
123website.nl/BOWzuid - Bram Stoop

| zaterdag | 29 december 2012 | 18h39 | week 01 | POLITIEKDELFT.NL | *

'The Why Delft'"The WHY speelt op zaterdag 29 december in de V. Gratis v.a. 21.30 uur."
"Muziekliefhebbers kunnen hernieuwd kennis maken met de Delftse rockgroep The Why. Dit collectief werd opgericht in 1966, en is daarmee een van de meest gelouterde en oudste rockbands van Delft. The Why trad onder andere op met beroemde bands als Tee Set, Q65 en als openingsact voor the Kinks."
cafe-de-v.nl

| zaterdag | 29 december 2012 | 18h10 | week 01 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Mission Statement'

delft

Redactie:
... Begin 2013 wordt het domein http://www.harriefruytvanhertog.nl in gebruik genomen. Zijn opinie zal zoveel mogelijk vanaf voornoemd domein worden weergegeven.
Mission Statement

| zaterdag | 29 december 2013 | 00h00 |week 01 | * | WEEKENDMUSIC-Lijst |
'BOBBY VINTON - MR LONELY (LIVE IN 2002)'
>> | vorige week | POLITIEKDELFT.NL |
>> | ARCHIEF | POLITIEKDELFT.NL |

Valid HTML 4.01 Transitional