| HOME | MISSIE | ARCHIEF | DOSSIERS | LINKS | CONTACT | ENGLISH | GR2010 |
PolitiekDelft.nl
delft     delft     delft     delft     delft     delft     delft     delft     delft     delft     delft
Loading
| vrijdag | 23 november 2012 | 12h04 | week 47 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Martin Stoelinga: Naar mijn mening blijkt heel duidelijk uit het rapport van Berenschot dat burgemeester Verkerk in de gondelaffaire niet integer heeft gehandeld.'

den_haag_zuid_hollandplein_001_jan_franssen_bas_verkerk_20121119_204011_a.jpg
Cdk Jan Franssen hield afgelopen 20 november een persconferentie in het Provinciehuis De Haag.

"Burgemeester Verkerk zakt als integer bestuurder door het ijs"
Op maandag 19 november 2012 werd het onderzoeksrapport van twee onderzoekers van Berenschot over de integriteit van burgemeester Verkerk gepresenteerd. Er is twijfel over de integriteit van burgemeester Bas Verkerk (VVD) vanwege zijn rol in de gondelaffaire. Commissaris van de Koningin Jan Franssen (VVD) kraaide dat het Berenschot-rapport duidelijk maakt dat de persoonlijke integriteit van Verkerk niet ter discussie staat. Burgemeester Verkerk zei triomfantelijk tegen de fractievoorzitters en de pers dat voor hen een burgemeester zat wiens integriteit niet ter discussie staat. Over deze reacties ben ik oprecht verbaasd. Naar mijn mening blijkt heel duidelijk uit het rapport van Berenschot dat burgemeester Verkerk in de gondelaffaire niet integer heeft gehandeld. Ik zal dat hieronder toelichten.

Lees meer

Allereerst is het van belang om vast te stellen wat de onderzoekers van Berenschot precies onder bestuurlijke integriteit verstaan. Volgens de onderzoekers van Berenschot bestaat bestuurlijke integriteit uit zes kernbegrippen waaronder onafhankelijkheid en zorgvuldigheid. Onafhankelijkheid betekent dat het handelen van een bestuurder wordt gekenmerkt door onpartijdigheid. Dat wil zeggen dat geen vermenging optreedt met oneigenlijke belangen en dat ook iedere schijn van een dergelijke vermenging wordt vermeden. Zorgvuldigheid betekent dat het handelen van een bestuurder zodanig is dat alle organisaties en burgers op gelijke wijze en met respect worden bejegend en dat belangen van partijen op een correcte wijze worden afgewogen.

Vervolgens stellen de onderzoekers van Berenschot dat het college van B&W van Delft in de gondelaffaire op drie punten fout zat:

1. Het interne onderzoek van het college van B&W naar de vermeende corruptie van wethouder Baljé (VVD) was onzorgvuldig. Bovendien was het een onderzoek van een slager die zijn eigen vlees keurde. De onderzoekers van Berenschot concluderen daarom dat er op dit punt niet is gehandeld conform het zorgvuldigheidsbeginsel en dat te weinig rekening is gehouden met het kernbegrip onafhankelijkheid.

2. Het college van B&W heeft ten onrechte nooit een extern onderzoek naar de gondelaffaire laten doen. Het college van B&W handelde daarom in strijd met het kernbegrip onafhankelijkheid.

3. Het college van B&W zette Baljé aan om een rechtszaak te voeren om geleden schade op Stoelinga te verhalen. Het college van B&W bood Baljé hiervoor financiële steun aan. Voor een deel kreeg Baljé deze financiële steun ook. De voorbeeldwerking die kon uitgaan van een positief resultaat van de procedure van Baljé tegen Stoelinga was volgens het college van B&W namelijk een gemeentelijk en maatschappelijk belang. De onderzoekers van Berenschot stellen nu dat deze handelwijze van het college van B&W in strijd was met de kernbegrippen onafhankelijkheid en zorgvuldigheid.

Kortom, het is duidelijk dat het college van B&W van Delft in de gondelaffaire niet integer handelde. De handelwijze van het college van B&W was namelijk op maar liefst drie belangrijke punten in strijd met de kernbegrippen van bestuurlijke integriteit.

Hoewel het college van B&W dus niet integer handelde, beweren commissaris van de Koningin Franssen en burgemeester Verkerk dat desalniettemin de persoonlijke integriteit van Verkerk niet ter discussie staat. Een burgemeester zou namelijk persoonlijk niet verantwoordelijk zijn als het hele college van B&W in de fout gaat. De heren Franssen en Verkerk geven hiermee een volstrekt verkeerde voorstelling van zaken. De bewering van de heren Franssen en Verkerk vindt ook geen enkele steun in het onderzoeksrapport van Berenschot. Integendeel, op meerdere plaatsen in het rapport staat dat de burgemeester juist een bijzondere eigen verantwoordelijkheid heeft als onafhankelijk voorzitter die boven de partijen behoort te staan. Deze bijzondere verantwoordelijkheid volgt onder meer uit artikel 170, derde lid, van de Gemeentewet. Deze bepaling verschaft een titel op grond waarvan de burgemeester kan interveniëren ten aanzien van alle niet met name te noemen gemeentelijke aangelegenheden. De burgemeester als voorzitter van de raad en van het college van B&W kan worden gezien als ‘bewaker van het gemeentebestuur’. De burgemeester vervult daarbij een rol als onafhankelijk voorzitter, die de gemeentelijke aangelegenheden bevordert. Hoewel er steeds sprake was van besluitvorming die aan het gehele college van B&W moet worden toegeschreven, komt het niet te pas dat burgemeester Verkerk nu zijn handen in onschuld wast. Vanwege de eigenstandige rol van de burgemeester had Verkerk kunnen en moeten ingrijpen.

Als zich in een gemeente een geval van vermeende corruptie voordoet , dan mag van een burgemeester een hele grote mate van onafhankelijkheid en zorgvuldigheid worden verwacht. Burgemeester Verkerk heeft wat dit betreft in de gondelaffaire hopeloos gefaald. Het is geen excuus dat het hele college van B&W fout zat. Juist een burgemeester heeft namelijk een eigen verantwoordelijkheid op het gebied van de integriteit van het bestuur. Een burgemeester behoort deze verantwoordelijkheid niet af te schuiven op het college van B&W. Burgemeester Verkerk vroeg zelf om dit onderzoek naar zijn rol in de gondelaffaire. We weten nu dat hij niet integer handelde. Onafhankelijkheid en zorgvuldigheid behoren namelijk tot de kernbegrippen van bestuurlijke integriteit. Wat Onafhankelijk Delft betreft kan Bas Verkerk niet geloofwaardig verder als burgemeester van Delft. Hij behoort af te treden.

Martin Stoelinga

| vrijdag | 23 november 2012 | 11h34 | week 47 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Marischa Kip: belangrijk dat de detailhandel de spil blijft van een levendige stad of dorp.'

delft

"Goed voor Delftse Ondernemers: 'CDA Z-Holland: Geen Outletcenter Bleizo'"
"Afgelopen woensdag 21 november heeft het CDA Zuid-Holland duidelijk gemaakt tegen een Factory Outlet Center (vergelijkbaar met Bataviastad in Lelystad) in Bleiswijk te zijn. Hiermee is er voor het voorstel geen meerderheid in Proviciale Staten, als tenminste CU en PVV ook tegen stemmen. En dat is goed nieuws voor de Delftse ondernemers! Wij wilden jullie dit persbericht daarom ook niet onthouden."
cda.nl/Delft

| vrijdag | 23 november 2012 | 11h03 | week 47 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Delft heeft er schoon genoeg van dat koppels seks hebben op het naaktstrand.'

delft

"Delft wil af van seks op het naaktstrand"
"Politie en toezichthouders constateren regelmatig dat mensen seks hebben op het recreatiegebied Delftse hout. Omdat het om een openbare plaats gaat hebben ook veel bezoekers geklaagd bij de gemeente. De bestuurders van de gemeenten hebben aangegeven in gesprek te gaan met de betrokkenen, waaronder een nudistenorganisatie."
blikopnieuws.nl

| vrijdag | 23 november 2012 | 03h55 | week 47 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Lukas Vokurka: meneer Bongers, dat is een overbodige vraag!'

delft
SP-er Maurits Bongers in 70s disco shirt in de Cie MenE.

Webcast - commissie Middelen en Economie (REAL)

| vrijdag | 23 november 2012 | 02h54 | week 47 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Volder van der Gracht: Wat zou u doen met één miljoen?'

delft

"Wat zou u doen?"
"... Maar ik heb nog nooit, maar dan ook nooit gehoord dat iemand volmondig op de vraag: Wat zou u doen met één miljoen?, antwoorde: "voor een jaren- en jaren lange strijd, met peperdure advocaten, in evenzovele rechtszaken, met oeverloos gepraat over gondels die er nooit kwamen!"."
delftblog.nl - Volder van der Gracht

| donderdag | 22 november 2012 | 09h58 | week 47 | POLITIEKDELFT.NL | *


"Hoerahhhh Hoe fijn is het dat de praktijkschool niet doorgaat op de Bras."
"We hebben er veel tijd in gestopt tijdens vergaderingen en in het buurthuis. Soms ziet B&W ook in dat bepaalde ideeën of besluiten,zeker wanneer er geen beginspraak is geweest, geen doorgang moeten vinden. Fijn hoor bewoners van Brasserskade en omgeving."
onafhankelijkdelft.nl - Jolanda Gaal

| donderdag | 22 november 2012 | 09h50 | week 47 | POLITIEKDELFT.NL | *


delft

"Andere plek praktijkschool"
"Vandaag heeft het college besloten de praktijkschool niet te verplaatsen naar de Brasserskade. Een besluit dat niet te vermijden was na alle commotie zowel in de buurt aan de Brasserskade, maar ook binnen de praktijkschool zelf. Het college is tot de conclusie gekomen dat het beleidsmatig niet wenselijk was om de plannen door te zetten."
stadsbelangendelft.nl - Aad Meuleman

| donderdag | 22 november 2012 | 01h15 | week 47 | POLITIEKDELFT.NL | *

'JAN FRANSSENPAD'

delft

"Jan Franssenpad op Flakkee"
"Commissaris van de Koningin Jan Franssen krijgt op Goeree-Overflakkee een wandelpad dat naar hem genoemd is. Hij zal het pad in Dirksland volgende week woensdag officieel openen tijdens een werkbezoek op het eiland."
rijnmond.nl

| donderdag | 22 november 2012 | 00h36 | week 47 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Rapport Berenschot genereert extra bezoekers'

delft
Klik op grafiek voor vergroting.

| woensdag | 21 november 2012 | 22h57 | week 47 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Fleur Norbruis: Destijds heeft GroenLinks zich kritisch uitgelaten ...'

"Praat mee over groenbeleid in Delft"
"... De concept nota Groen is een uitvloeisel van de herijking van de kaders. Ecologie, groen en bomen zouden knellen bij het bouwen in Delft. Belangrijke aanpassingen in het groenbeleid worden nu voorgesteld. Groen en de natuurlijke leefomgeving zijn belangrijk in de stad. GroenLinks roept daarom alle belangstellenden uit de stad op, om mee te denken en te praten over het groenbeleid."
delft.groenlinks.nl - Fleur Norbruis

| woensdag | 21 november 2012 | 11h11 | week 47 | POLITIEKDELFT.NL | *

'De raad kan dan een politiek oordeel uitspreken over de resultaten van het onderzoek.'

"Gemeenteraad gaat feitenonderzoek bespreken"
"Het feitenonderzoek over de rol van de burgemeester in de Gondelaffaire dat maandag 19 november openbaar is gemaakt, wordt op donderdag 29 november 2012 door de gemeenteraad van Delft besproken.

- Brief begeleidingscommissie 29 oktober 2012.pdf
- Brief begeleidingscommissie 14 november 2012.pdf
- Verklaring Commissaris van de Koningin Jan Franssen.pdf
- Verklaring Burgemeester Bas Verkerk.pdf
- Persbericht Provincie Zuid Holland.pdf
- Feitenonderzoek Berenschot.pdf
- Aanbiedingsbrief Commissaris van de Koningin over feitenonderzoek.pdf"
ris.delft.nl - Gemeenteraad

| woensdag | 21 november 2012 | 10h26 | week 47 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Molenwaard: Vergaderingen van de gemeenteraad en het college van B&W worden in bestaande dorpshuizen gehouden.'

delft

"Molenwaard doet het zonder gemeentehuis"
"In de nieuwe gemeente Molenwaard, waar woensdag verkiezingen worden gehouden, wordt het traditonele gemeentehuis afgeschaft. Het werk gebeurt vooral digitaal."
rijnmond.nl

| woensdag | 21 november 2012 | 02h44 | week 47 | POLITIEKDELFT.NL | *


"Andere plek praktijkschool"
stadsbelangendelft.nl - Aad Meuleman"Burger initiatief"
stadsbelangendelft.nl - Aad Meuleman

| dinsdag | 20 november 2012 | 20h16 | week 47 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Berenschot: buitengewoon complexe situatie, waar wellicht geen ander college op toegerust was geweest: een novum.'

"Integriteit burgemeester niet ter discussie, Delft leert lessen uit Gondelaffaire"
"D66 is blij dat eenieder nu een duidelijke conclusie kan trekken over de integriteit van de burgemeester en neemt de wijze lessen die getrokken kunnen worden uit het verleden graag ter harte. D66 zal dit ook inbrengen in de raadsvergadering van 29 november, en rekent op ieders bijdrage voor een "positieve doorstart" van politiek en bestuur in Delft."
d66delft.nl - Christine Bel

| dinsdag | 20 november 2012 | 20h02 | week 47 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Berenschot: Het besluit om alsnog een extern onderzoek te laten uitvoeren, had het college bovendien zelf moeten nemen, in plaats van de bal bij de raad te leggen.'

delft

"College Delft koos partij voor wethouder"
"Het college van Delft en met name burgemeester Bas Verkerk hebben fikse steken laten vallen in de zogeheten 'gondelaffaire'. Door de onder vuur liggende VVD-wethouder Christiaan Baljé financieel bij te staan in zijn civielrechtelijke zaak tegen 'klokkenluider' raadslid Martin Stoelinga, koos het college partij voor de wethouder. De belangen van het raadslid zijn niet of onvoldoende meegewogen."
binnenlandsbestuur.nl - Yolanda de Koster

| dinsdag | 20 november 2012 | 16h54 | week 47 | POLITIEKDELFT.NL | *

"Lennart Harpe: De VVD-fractie onderschrijft de conclusies van het rapport, dat op donderdag 29 november 2012 in de gemeenteraad besproken wordt."

delft

"Uitkomst feitenonderzoek: integriteit burgemeester Bas Verkerk staat niet ter discussie"
"... Wel had het toenmalige college - en daarmee ook de burgemeester - zorgvuldiger en onafhankelijker kunnen opereren met betrekking tot het interne onderzoek naar de beschuldiging van corruptie en het vergoeden van juridische kosten aan ex-wethouder Baljé."
vvddelft.nl - Lennart Harpe

| dinsdag | 20 november 2012 | 16h05 | week 47 | POLITIEKDELFT.NL | *

'JP de Wit: De videobeelden spreken boekdelen. Lijkt verdomd veel op een jaren vijftig maffiafilm.'

delft

"CdK Jan Franssen neemt Verkerk in bescherming"
"Nergens in het Berenschot rapport staat dat Verkerk integer gehandeld heeft Integendeel. Er staan verwijten als onzorgvuldig en niet onafhankelijk handelen. Als dat gedaan is uit eigenbelang en zelfbehoud, dan vind ik dat niet integer. Jan Franssen trekt zelf die conclusie om zijn VVD vriendje Verkerk in het zadel te houden
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit

| dinsdag | 20 november 2012 | 15h17 | week 47 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Jens van den Brink: ... dat Berenschot de fundamenten voor de claim tegen de gemeente bevestigt'

delft

"Raadslid zet schadeclaim tegen Delft door"
"De schadeclaim van bijna 1 miljoen euro tegen de gemeente Delft wordt doorgezet door raadslid Martin Stoelinga. Dat verklaarde zijn advocaat Jens van den Brink dinsdag. Het raadslid heeft hoge kosten gemaakt als gevolg van een juridische procedure tegen ex-wethouder Baljé."
telegraaf.nl

| dinsdag | 20 november 2012 | 14h50 | week 47 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Marleen van de Kerkhof: ... wil de JOVD Delft e.o. graag het verkeerde beeld dat door de studentenvakbond is geschetst recht zetten.'

delft

"JOVD Delft: Studeren blijft investeren"
"Onlangs vond de Delftse studentenvakbond VSSD het nodig om de Technische Universiteit Delft te koop te zetten. JOVD Delft e.o. stuitte dit tegen de borst. De vakbond heeft hiermee de opleiding verkregen aan de TU Delft te grabbel gegooid."
vvddelft.nl - Marleen van de Kerkhof Voorzitter JOVD Delft e.o.

| dinsdag | 20 november 2012 | 14h43 | week 47 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Wim Hamelink: Een kopje omspoelen betekent dat je de hele vaat zelf kunt doen.'

delft

"SP op Jaardag WMO-raad Delft"
"Zaterdag 17 november 2012 vond in Wijkcentrum de Vleugel de jaardag van de WMO-raad Delft plaats (WMO, Wet Maatschappelijk Ondersteuning). Naast informatiestands van maatschappelijke organisaties en muziek werd er, op de dag dat de Sint zijn intrede deed in ons land, gediscussieerd over het thema: "De gemeente is geen Sinterklaas"."
delft.sp.nl

| dinsdag | 20 november 2012 | 14h10 | week 47 | POLITIEKDELFT.NL | *


delft

"CDA-Delft wenst zijn raadslid David van Dis succes met het voorzitterschap van de Commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte"
cda.nl/Delft - Hans Kolkert

| dinsdag | 20 november 2012 | 11h49 | week 47 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Jan Franssen: ... de Delftse politiek het gesprek met elkaar moeten aangaan om uit de 'kramp' te komen ...'

den_haag_zuid_hollandplein_001_jan_franssen_bas_verkerk_20121119_204011_a.jpg
Cdk Jan Franssen houdt een persconferentie in het Provinciehuis De Haag.

"Commissaris: integriteit Verkerk niet ter discussie"
"De persoonlijke integriteit van burgemeester Verkerk van Delft in de zogeheten 'gondelaffaire' staat niet ter discussie. Dat zegt de commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, Jan Franssen, op grond van een lijvig feitenonderzoek van bureau Berenschot naar de rol van burgemeester Verkerk in de 'gondelaffaire'."
zuid-holland.nl - Jan Franssen

| maandag | 19 november 2012 | 12h58 | week 47 | POLITIEKDELFT.NL | *


delft

"Gondelaffaire Delft: burgemeester Bas Verkerk (VVD) en ex-wethouder Baljé (VVD) en hun schimmige deals"
"Vanavond een heuse presentatie van een rapport over de integriteit van Delftse burgemeester Verkerk. Hij heeft zelf om zo'n onderzoek gevraagd. Als ik de achtergrond zo bekijk dan denk ik dat e.e.a. naar VVD-maatstaven best "integer" is verlopen. Gewoon eerlijk ruilhandeltje tussen vastgoed en politiek met als bonus een leuke deal voor een VVD-wethouder en een handige switch van een andere VVD-wethouder naar een lucratief burgemeesterspostje. Business as usual dus:"
krapuul.nl - j vd heuvel

| maandag | 19 november 2012 | 00h20 | week 47 | POLITIEKDELFT.NL | *

'onderzoeksbureau BING concludeerde dat Verver zich in Schiedam schuldig had gemaakt aan belangenverstrengeling en machtsmisbruik'

delft

"Glas en drank nieuwe pijnpunten voor Wilma Verver"
"Het Schiedamse college van B en W heeft er onder oud-burgemeester Wilma Verver lustig op los gedeclareerd zonder dat dit deugdelijk werd verantwoord. Dat blijkt uit het 'Onderzoek Bestuurlijke Uitgaven 2008-2011' van een speciale raadscommissie."
rijnmond.nl

| zondag | 18 november 2012 | 23h29 | week 47 | POLITIEKDELFT.NL | *

'JP de Wit: Ik denk dat Verkerk onbehoorlijk bestuur, belangenverstrengeling, lekken van geheime informatie, machtsmisbruik en toedekken van onoirbaar wethoudersgedrag verweten moet worden.'

delft

"Maandagavond uitkomst integriteit VVD burgemeester Verkerk"
"... Zijn eigen verzoek aan CdK Franssen dat enige twijfels aan zijn integriteit ontoelaatbaar zijn aan hemzelf en de stad Delft zal leiden tot of aftreden of aanblijven. Meer keus is er niet. Als de waarheid boven water komt, zal het zeker aftreden worden."
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit

| zondag | 18 november 2012 | 22h42 | week 47 | POLITIEKDELFT.NL | *

'JP de Wit: Het moet toch niet zo moeilijk zijn om in deze tijd van werkloosheid een goede directeur te vinden. Zo ingewikkeld is een afvalbedrijf nu ook weer niet.'

delft
Avalex interim directeur Peter Lincklaen Arriens

"Interim Avalex Directeur pakt dit jaar €302.000 in tien maanden"
"... Na februari heeft De Prez gelijk interim directeur Peter Lincklaen Arriëns aangesteld om orde op zaken te stellen. Uit het Avalex 1e halfjaarrapportage 2012 blijkt dat interim directeur Lincklaen Arriens in tien maanden 302.000 euro gaat verdienen. Dat is €30.200 per maand en dus €1372 per dag. Dat is ver boven de Balkenende norm van €193.000. En dat bij een volledig door gemeenten en dus burgers gefinancierde afvalinzamelingsbedrijf. Dat is ronduit asociaal."
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de WitRedactie:
CV Peter N. Linckaen Arriëns
CV Peter N. Linckaen Arriëns

| zondag | 18 november 2012 | 22h36 | week 47 | POLITIEKDELFT.NL | *


delft

"Ja, ik wil in de gemeenteraad"
pvdadelftmiddendelfland.nl - Jessica van Vugt

| zondag | 18 november 2012 | 22h29 | week 47 | POLITIEKDELFT.NL | *


"Het verschil maken in het lokale bestuur?"
"... Vier van de 37 huidige raadsleden kwamen drie jaar geleden door het volgen van de cursus Politieke Participatie hoog op een kandidatenlijst te staan. Onder hen was D66-raadslid Kim Huijpen. In een interview in de Stadskrant vertellen alle vier de raadsleden over hun ervaringen."
d66delft.nl

| zondag | 18 november 2012 | 13h10 | week 47 | POLITIEKDELFT.NL | *

'GONDELAFFAIRE'
'Stoelinga is nog steeds voornemens een schadeclaim van 1 miljoen euro tegen de gemeente in te dienen.'

delft

"Rapport over burgemeester Delft in gondelzaak"
"Na bijna 8 jaar hoopt Delft na maandag een punt te zetten achter in ieder geval de verdachtmakingen aan het adres van haar burgemeester Bas Verkerk. Hij zou zijn meegesleurd in de zogeheten gondelaffaire, waarin ex-wethouder Christiaan Baljé subsidie beloofde aan een restauranthouder maar dat niet kon waarmaken."
telegraaf.nl

| zondag | 18 november 2012 | 08h51 | week 47 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Peter Smit: kinderen en dronken mensen spreken de waarheid. Daar kun je als politicus je voordeel mee doen, maar wethouders of raadsleden zie je 's nachts niet in de stad.'

delft

"Peter Smit is, als hij Nachtburgemeester wordt, vooral onder de mensen"
"De strijd om het ambt van Nachtburgemeester staat op het punt van losbarsten. Daarom krijgen de vijf genomineerden voor deze erebaan de mogelijkheid om zich in de krant Delft op Zondag aan u voor te stellen. Deze week is het de beurt aan Peter Smit."
delftopzondag.nl - Alphons de Wit

| zondag | 18 november 2012 | 08h29 | week 47 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Carla van de Wiel: de Delftse huurders van Vidomes gaan van de bezuinigingen op korte termijn nog niet veel merken.'

delft

"Kabinetsbeleid is funest voor sociale woningbouw en studentenhuisvesting"
"Vidomes Ook andere woningcorporaties voelen de pijn. Vidomes gaat de komende tien jaar tweehonderd miljoen euro minder investeren dan gepland. Een pijnlijke operatie, vindt algemeen directeur Carla van de Wiel. Dit betekent voor het Delftse bezit dat Vidomes ongeveer 320 woningen minder op zal leveren."
delftopzondag.nl - Karl Flieger

| zondag | 17 november 2012 | 00h59 | week 47 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Tim van de Laar: We kunnen dus concluderen dat kabelbanen in deze Nederlandse steden weinig bestaansrecht hebben.'

delft

"Hoe realistisch is een stedelijke kabelbaan in Nederland?"
"Groningen onderzoekt de haalbaarheid van een kabelbaanverbinding tussen de Euroborg en de binnenstad. Deze zomer kwam in Nijmegen een plan ter sprake om de 26 kilometer naar Kleve met een kabelbaan te overbruggen. En nog geen twee jaar geleden dacht Rotterdam serieus na over een kabelbaan van de Euromast naar Katendrecht. Hoe realistisch zijn deze plannen?"
timvandelaar.wordpress.com

| zondag | 18 november 2012 | 00h32 | week 47 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Aad Meuleman: Raadsleden van diverse politieke partijen gingen per fiets te stad in om posters te plakken en flyers uit te delen.'

delft
Raadsleden Paul de Widt D66, Kim Huijpen D66 en Aad Meuleman Stadsbelangen.

"Ja, ik wil"
"Burgemeester Bas Verkerk heeft op zaterdag 17 november bij de Oostpoort in Delft als raadsvoorzitter het startsein voor de wervingscampagne 'Ja, ik wil in de gemeenteraad'. De campagne beoogt Delftenaren enthousiast te maken voor het raadslidmaatschap en de politieke partijen te ondersteunen bij het vinden van kandidaat-raadsleden."
stadsbelangendelft.nl - Aad Meuleman

| zondag | 18 november 2012 | 00h13 | week 47 | POLITIEKDELFT.NL | *


delft
Judith Merkies, lid van het Europees Parlement PvdA.

"Klimaatcafé: businessmodel voor een kringloopeconomie"
De PvdA-Europees Parlement en de afdeling Delft / Midden-Delfland organiseren op 26 november een klimaatcafé. Judith Merkies, lid van het Europees Parlement gaat namens de PvdA, in discussie over de lease-samenleving. Harmen Leskens van BMA Ergonomics laat zien hoe je dit als bedrijf in de praktijk kunt brengen.
In een samenleving, die gericht is op service en comfort, in plaats van op materiaal, kopen consumenten geen producten, maar prestaties. Je koopt bijvoorbeeld geen tv meer, maar je leaset tv-kijkuren. Onze natuurlijke hulpbronnen worden steeds schaarser. In het regeerakkoord wordt gestreefd naar een circulaire economie waarin onze waardevolle materialen worden hergebruikt.
Dat klinkt erg mooi, maar hoe gaan we dit bereiken? Door onze manier van zaken doen radicaal te veranderen. Toekomstmuziek? Je bent van harte welkom om mee te discussiëren over dit onderwerp.
Tijd en locatie
Maandag 26 november, aanvang 20.00 uur (inloop 19.30), Speakers Café, Burgwal 45-49, Delft.
Aanmelden Meld je aan door een e-mail te sturen naar Rolf Harbers, rharbers@europa.pvda.nl. Deelname is gratis.
Dit bericht ontvangen van J.Th. Drese Bestuurslid PvdA afdeling Delft/Midden-Delfland.

| zaterdag | 17 november 2012 | 00h00 |week 47 | * | WEEKENDMUSIC-Lijst |
'We are the Party by The Ex Girlfriends featuring Lupe Fuentes OFFICIAL'
>> | vorige week | POLITIEKDELFT.NL |
>> | ARCHIEF | POLITIEKDELFT.NL |

Valid HTML 4.01 Transitional