| HOME | MISSIE | ARCHIEF | DOSSIERS | LINKS | CONTACT | ENGLISH | GR2010 |
PolitiekDelft.nl
delft     delft     delft     delft     delft     delft     delft     delft     delft     delft     delft
Loading
| vrijdag | 16 november 2012 | 23h17 | week 46 | POLITIEKDELFT.NL | *


"College voor de Rechten van de Mens in Nederland van start"
delft.groenlinks.nl - door Henri van Rijn

| vrijdag | 16 november 2012 | 22h34 | week 46 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Aad Meuleman: D66, het CDA en de PvdA blijken toch minder hart te hebben voor het klimaat en het milieu. De CO2 uitstoot en geluidsoverlast mogen van deze partijen op de Nieuwe Langendijk gewoon door blijven gaan.'

delft

"De rode loper"
"In de commissie SVR werd de motie van Stadsbelangen Delft inzake het weren van de touringcars op de Nieuwe Langendijk besproken. Wethouder Junius had de commissie een reactie gestuurd naar aanleiding van de motie. Een zwakke reactie en eigenlijk niet zo verwonderlijk van deze wethouder."
stadsbelangendelft.nl - Aad MeulemanRedactie:
BUSSEN BLIJVEN BINNENSTAD TERRORISEREN
In de jaren tachtig was Delft fietsstad nummer 1. Boudewijn Boelens VVD stelde later andere prioriteiten en begin jaren negentig moest het muurtje langs de Nieuwe Kerk op de Oude Langendijk worden verplaatst om de rijbaan te verbreden. De stadsbussen konden nu de geparkeerde touringcars die van de autoluwe Markt waren verbannen passeren.

De bewoners van het naastgelegen verzorginghuis hadden last van de stationair draaiende dieselmotoren omdat de airco de bussen moest blijven koelen. Mede een reden om alleen nog maar te laten uit- en instappen. Al met al, anno 2012 is de stad er voor de voetganger en de fietser. Daar horen in deze tijd dus geen stinkende en herrie makende bussen. PUNT. >3500 kg wegwezen!

Delft Kennisstad, maar dat zie je echt niet in de gemeenteraad. Wat een dom gezwets daar onder andere door Huub Halsema D66, die man met die plakkertjes op zijn colbert-mouwen of ministerie ambtenaar Van Tongeren CDA, neerlandicus en verstand van bibliotheken.

De Delftse politicus is ver ondermaats, maar dat weten de meeste Delftenaren al, ik hoor het in de stad onderweg.
Gisteravond in de commissie werd het weer gedemonstreerd.
Kijk zelf en oordeel!
PS Jammer Aad, maak er maar hoofdelijke stemming van in de raad.
Die man van het kabelbaanidee was al weer gauw weg. 100% afgebluft en angst voor de tweede termijn?
hfvh

Webcast - DEBAT TOURINGCARS STAD UIT

| vrijdag | 16 november 2012 | 21h46 | week 46 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Evelien van der Kruit: ... dat Delft 9 miljoen verdient aan de 250.000 bustoeristen die Delft jaarlijks bezoeken.'

delft oude_langendijk_000_touristbus_goeree_2009_08_08_14_37_a.jpg

"Gemeenteraad gaat stemmen over touringcars"
"Stadsbelangen Delft heeft donderdag 15 november in de vergadering van de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte laten weten dat zij de actuele motie over het weren van touringcars in de binnenstad tijdens de raadsvergadering op 29 november in stemming brengt."

"intrekken van de nota Bedrijven in bestemmingsplannen 2003"
"In de dialoog tussen commissie en de wethouders Stephan Brandligt en Pieter Guldemond ontstond verwarring over de bevoegdheid van de raad en de gevolgen voor de belangen van burgers in Delft."

Redactie:
Hoezo verwarring? Lichtgewicht Brandlight, de vliegtuigingenieur kwam niet uit zijn woorden door gebrek aan kennis van zaken, mooi stukje webcast om te onthouden. Ingrijpen van Pieter kon hem niet meer redden.
hfvh
ris.delft.nl - Gemeenteraad

delft

Webcast - onzekere optreden GL-wethouder Brandlight

| vrijdag | 16 november 2012 | 21h29 | week 46 | POLITIEKDELFT.NL | *


"VVD vraagt en krijgt helder stappenplan parkeerbeleid"
"... Om te voorkomen dat de commissie in januari 2013, twee weken voor de vergadering, wordt geconfronteerd met een definitief product waarover weer onrust ontstaat, wil de VVD een helder beeld van de vervolgstappen."
vvddelft.nl - Linda Böcker"Raadslid Marc Koster van Groos in gesprek met Frank Teeuwisse, locatiedirecteur DSM Delft"
"... In het verleden is er wel wat vertraging ontstaan omdat onze vergunningaanvragen erg lang duurden. Maar nu zit er vaart in en kan DSM de plannen werkelijkheid maken. Wij verwachten dat midden 2013 onze aanvraag voor een bouwvergunning gereed is en dan kunnen we aan de slag om te investeren in Delft. Dit leidt tot meer werkgelegenheid."
vvddelft.nl - Marc Koster van Groos

| vrijdag | 16 november 2012 | 09h13 | week 46 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Ruben Schippers: Genoeg studentenhuisvesting is een belangrijke voorwaarde voor een sterke kenniseconomie.'

"Kabinet brengt studentenwoningen in gevaar"
"... STIP maakt zich erg zorgen over de ontwikkeling, en vreest voor een totale stagnatie in de aanpak van het studentenkamertekort in Delft. Delft kampt momenteel al met een kamertekort waarvan wordt verwacht dat deze in 2023 zal oplopen tot maar liefst 5000 eenheden. Om dit schrijnende tekort te lijf te gaan heeft het College van B&W zichzelf voorgenomen om in de periode van 2010-2014 tenminste 2200 extra studentenwoningen te realiseren."
stipdelft.nl - Ruben Schippers

| donderdag | 15 november 2012 | 16h06 | week 46 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Guldemond: De bouw van deze kamers wordt nu onmogelijk gemaakt door het kabinetsbeleid. Ik vind dit onbegrijpelijk en ondoordacht'"DUWO schrapt bouw"
"Studentenhuisvester DUWO ziet zich genoodzaakt een streep door het plan te halen, omdat zij een forse verlaging van de verhuuropbrengst verwacht. In het regeerakkoord is namelijk een maximale huurgrens opgenomen van 4,5 procent van de WOZ-waarde van een woning."
delft.nl

| donderdag | 15 november 2012 | 15h41 | week 46 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Een ander punt dat STIP aan de orde heeft gesteld is het stimuleren van autodelen.'

delft

"Delftse begroting 2013-2016"
"... Als iemand zijn auto in het weekend niet gebruikt, zou een ander die kunnen huren. Dit maakt auto's duurzamer en zorgt vaker voor een lege parkeerplek. STIP is van mening dat dergelijke initiatieven makkelijk toegepast moeten kunnen worden in de stad, zonder dat daar veel regels voor moeten worden aangepast."
stipdelft.nl - Anne Viruly

| donderdag | 15 november 2012 | 15h17 | week 46 | POLITIEKDELFT.NL | *

'CDA: Singelroute als beeldmerk voor de binnenstad'

delft

"Respect voor de evenwichtige begroting"
"Het CDA vindt de Delftse binnenstad een groot goed. De middeleeuwse kern, met haar gebouwen en water is een vaste waarde naast de huidige bouwprojecten in en om de binnenstad. Wij zien een meer samenhangend geheel voor ons. In de algemene beschouwing hebben we dan ook aangekondigd ons dit jaar sterk te maken voor het creëren van de zogenaamde 'Singelroute' rond de binnenstad."
cda.nl/Delft - Ineke van Geenen

| donderdag | 15 november 2012 | 05h10 | week 46 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Delftblog: de oneliners van onze Geert zijn uitgewerkt.'

delft

"Aanwas"
"... Omdat dat natuurlijk ook iets zegt over het huidige niveau stel ik voor dat de zittende raadsleden ook allemaal verplicht de aangeboden cursus moeten volgen, zodat jarenlang vergeefs uitgeprobeerde politieke ambities, na het zakken voor het diploma, eindelijk uit het stadsbeeld kunnen verdwijnen."
delftblog.nl

| donderdag | 15 november 2012 | 04h09 | week 46 | POLITIEKDELFT.NL | *

Prof. MUSTER,
discoverer, of Atlantis in Aden.

delft markt_000_alex_muster_20011018_a.jpg
Alex Muster, kandidaat raadslid voor Leefbaar Delft 2002.

ONDANKS 3 VERMEER films( 2001 - 2003 )heeft Delft geen
internationale ( Historische-)Tourisme promotie beleid
Mijn Voorstel voor een 4e VERMEER Film werd afgewezen
Het Filmscenario dat ik U wilde Toesturen is te groot( 150 MB.)
voor het 20 MB limiet van mijn Server, daarom zal ik het aan U
moeten toesturen per Brief
Britse Filmakers hadden geen Intresse
als Tussendoorte ( Divertissemento )
een a4tje over mijn Atlantis-Ontdekking.

About,ATLANTIS. TV-Mysteryhunters allready said,’Everything is not always what it seems’. One needs a degree in Social Geography to understand, that the


Lees meer

Greek-Civilisation is originally Atlantean, but dispersed(withTribal-Migrations to Greece.)

Snippits of info,induce a good observer(Whatson?)to recall, processes of(ancient)History

E.g. Past processes in Chemistry or Greek Tragedies by Mythographers. My HYPO-THESUS

GREEKS, originally lived in South-Araby&Somalia named Hesperis/Argos/Boöetia/Egypt

They’re partners in anEgyptianTrade-Co.”Nine-Bows”akin to theBr.East-Indian-Company

Atlantis”Tenisles”were around the Indian,not American,ocean. The proto-Greeks dwelled

on the shores of an older MEDi-terran(-nean!)Sea(is,Mare-Erythraeum/=Sinus-Arabicus)

but,moved around 500bc to Asia-Minor,to avoid,Assyrian/Persian Taxations(>Herodotus)

Officially,theSons-of-Hellen(Pelasgos,Aiolos-Aetolos-Ayanos)colonised Greece(1400 bc.)

The Minoans even since 3.000bc the Dorians in 1055bc, Etruscans 1.000, Romans 753bc

This Chronology places Deucalion’s-Flood in,1555bc(+Moses-Exodus with,TEN-plagues!)

However, in1949,Dr Velikovsky postulated, 500 non-existing years:1555 bc =only,1055 bc

To Coroberate this, Prof.Gunnar-Heinsohn(Bremen) wrote”Sargon’s Mirror”(1980)Damien-Mackey found Josia=Hizkia(2000)

Thus,the postHeracles-Dorian invasion,was in 800bc+Deucalion’s(=Bible-)Flood in1055bc

Atlantis was flushed by3Mega-Tsunamis(1055-855-705bc)3rdwas lethal,they were named

TITANO-MACHIA,coïncided with Moses(=Kamose’s)conquest of Arabia,in,BibleBook’Joshua’

GIGANTO-MACHIAcoïncided GenJehu’s(=Hor-em-Heb’s) Revolt against King Achazia(=Amenhotep-4)

In705bc ROMANS(= Aromatii) GREEKS(=Gorgones/Graecii/Achaeans)+PUNICIANS(=Jews)Left S-Araby

CONCLUSiON,The Med-Myth-founding,of Athens/Carthage/Rome happened in S-Arabia

Aeneas met DIDDO(=Teye)in Ras-Fartake,+founded LA-TiUM in Ras-Aladan(=LA-DON)

Pr.EUROPE,founded MINOS(1055bc)in(Minean)ASIR,not in Crete.Jebus/Kadesh wasADEN

Shita-Kamose,as Pyrrha/Myrina/Ino-Leukotheia(= Lillith!)concquerd the (Arab-)Atalantes

ARABIA was the original’Paradise’covered in Löss/Lush.in greek Myth,the Goddess GAIA

GAIA/GEB, was Terra-Cognita’the Known’World: Orchomenos in Oikumene,TODAY: Yemen & Oman( Ayaman)

Chin/Japanese, named Hesperos, Peach-blossom-Paradise with Hupulu-Incense Trees

In Hindu-Myth this was Sri-Lanka(=Kadesh)in Punician,its name was KINA/Canaän/India

Egyptian Trade-Monopoly was named,ATHE-Panthiya-Karia=Arabian-Punt(=Arab-Foëlix)

STARsystems’re named afterEgyptian Kings:Cassiopeia+Cepheus=Hathsepsut+Thutm-2

All GreekMyths are Duplicats: Deucalion,Dionyssos,Amenhotep-1,are One person(NOAH)

KingHELiOS=Amphytrion/Amenhotep-3,Laius. PHAËTON(Hyperion)+Oidipous/Achnaton=Amenhotep-4(855bc)

TYPHON/Levatian,was, Moon(Eurynome)with’Snakehair’fell 2x to Earth as SATON= ’LightEngel’Ariël/Afrodite OFCOURSE,Greek historians deny THESE’Arab-origins’because of Media-Shortage& False-Traditions. Zeus,Who replaced Poseidon(= PortCity of Ras-Aden)was not a Greek,but the usurper, Salmanassar-3 the Athe-of-Assur! For history-deviation50 EuropeanUniversities didn’t grant an audience! muster@orange.nl| donderdag | 15 november 2012 | 00h58 | week 46 | POLITIEKDELFT.NL | *

'JP de Wit: Vanaf de A13 stap je in een gondeltje en je gaat terug in de tijd van de Middeleeuwen.'

delft

"Kabelbaan om toeristen naar de binnenstad te brengen"
"Het college wil de toeristenbussen niet weren over de Nieuwe Langendijk omdat dit economische schade aanricht. De toeristen zullen dan wegblijven. Ze krijgen daarbij steun van het MKB, Delft Marketing en Herman Weyers. Helaas hebben ze niet echt naar alternatieven gezocht."
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit

| woensdag | 14 november 2012 | 23h53 | week 46 | POLITIEKDELFT.NL | *


"Begrotingsbehandeling en wissel"
"... De afsluitende raadsvergadering over de begroting was direct ook mijn laatste raadsvergadering. Aanstaande vrijdag zal ik het fractievoorzitterschap weer overdragen aan Joëlle. De afgelopen drie maanden mocht ik namens onze fractie het woord voeren in de raad. Het was een mooie en leerzame ervaring."
delft.christenunie.nl - Jabco Vreugdenhil

| woensdag | 14 november 2012 | 23h31 | week 46 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Benschop: In totaal schieten we er dus 17 miljoen euro per jaar bij in. Geen enkele studentenhuisvester kan dat overleven.'

delft

"Geen studentenflat door regeerakkoord"
"Studentenhuisvester DUWO ziet af van de bouw van een studentenflat in Delft. Reden zou het regeerakkoord van VVD en PvdA zijn. Door de afspraken wordt het onbetaalbaar en onverantwoord om te bouwen, zegt DUWO-directeur Jan Benschop tegen NUL20, een Amsterdamse nieuwssite over huisvesting."
telegraaf.nl

| woensdag | 14 november 2012 | 09h59 | week 46 | POLITIEKDELFT.NL | *


"commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid"
- Geen meerderheid voor minder commissieleden
- Stadsbeheer
- Nationale politie
ris.delft.nl - Gemeenteraad

| woensdag | 14 november 2012 | 00h19 | week 46 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Coenderstraat maandagochtend rond 10:38 uur'
"Zo te zien hebben de handhavers die dagelijks de 'foute fietsen ruimen' zich verslapen deze ochtend."
harrie fruyt van hertog


delft
delft
delft

| dinsdag | 13 november 2012 | 23h16 | week 46 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Guido van der Wedden: De zorg voor de afwatering in het park is een taak van de gemeente, die door zuinigheid dit gemeentelijke monument echter zwaar verwaarloost.'

delft

"Wateroverlast Wilhelminapark Delft"
"Te veel water is soms funest. In het Wilhelminapark te Delft is niet voldoende afschot of drainage aanwezig, waardoor het park veel te nat is. Dit levert problemen op: Het pad van verzorgingshuis Lindenhof het park in is daardoor zo nat, dat het onbegaanbaar is. Een groot aantal monumentale bomen is door de nattigheid inmiddels verdronken, waaronder drie Koninklijke linden, geplant ter gelegenheid van de geboorten van enkele van onze prinsen en prinsessen."
guidovanderwedden.ning.com

| dinsdag | 13 november 2012 | 22h26 | week 46 | POLITIEKDELFT.NL | *


delft

"Nieuwsbrief voor Olofsbuurt - Westerkwartier, nummer 42, november 2012"
bvowd.nl

| dinsdag | 13 november 2012 | 17h22 | week 46 | POLITIEKDELFT.NL | *

'nieuwe bestuursmodellen gepresenteerd: Wijkparticipatie en Gebiedsbestuur'

delft

"Beslis mee over nieuw bestuurlijk model Rotterdam!"
"U bepaalt! Leefbaar Rotterdam vindt het belangrijk dat het belastinggeld zo goed mogelijk ingezet wordt voor dienstverlening aan de Rotterdammers. Daarom heeft het model Wijkparticipatie onze voorkeur. Bij dit model staat deelnemen en invloed uitoefenen centraal. Ook kiezen de Rotterdammers alleen de gemeenteraad en dragen zij per wijk één wijkvertegenwoordiger voor ter benoeming in de Adviesraad voor de wijken."
leefbaarrotterdam.nl

| dinsdag | 13 november 2012 | 16h52 | week 46 | POLITIEKDELFT.NL | *

'vd Gracht: maar ik denk daar dan over na, en dan raak ik in de war'

delft

"Economie"
"... Stel nou: als er wat kunstwerken worden verkocht uit de etalage, dan is het toch eigenlijk weer gewoon een soort winkeltje geworden met uitgestalde handelswaar in de etalage? Toch? Dus er is dan eigenlijk helemaal geen sprake van leegstand, maar van een nieuwe "markt"? Toch?"
delftblog.nl - Volder van der Gracht

| dinsdag | 13 november 2012 | 16h31 | week 46 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Jolanda Gaal: wat mij betreft had het een serieus agendapunt moeten zijn!'

delft

"Jeetje, nu pikt de PvdA het ineens wel op!"
"Al enige tijd zijn wij, bewoners Kristalweg eo, bezig om resultaat te boeken aangaande de veiligheid rond en vooral op de Kristalweg te Delft. Talloze vruchteloze pogingen om het gemeenteapparaat in werking te krijgen met die uitkomst om de Kristalweg veiliger te maken...bleken geen impact te hebben."
onafhankelijkdelft.nl - Jolanda Gaal

| dinsdag | 13 november 2012 | 14h27 | week 46 | POLITIEKDELFT.NL | *

'De bewoners pleiten voor de onmiddellijke realisatie van de knip'

delft

"Wordt het geen tijd voor knip in Kristalweg?"
"... In het bestemmingsplan Harnaschpolder is vastgelegd dat er in de toekomst een knip (poller) komt in het verlengde van de Kristalweg ter hoogte van de Dijkhoornseweg. Het college vond deze knip tot nu toe nog ongewenst omdat al het bouwverkeer via de toekomstige knip naar de bouwplaatsen rijdt. Het college heeft altijd gezegd dat de knip wordt gemaakt zodra de laatste Delftse woning in de Harnaschpolder gebouwd is."
delft.groenlinks.nl - Fleur Norbruis

| dinsdag | 13 november 2012 | 02h55 | week 46 | POLITIEKDELFT.NL | *

'GREENGRAFFITI'

delft lokomotiefpad_000_busstation_trottoirreclame_20121112_105307_a.jpg
Delft. Greengraffiti reclame zag ik gisterochtend voor het eerst op het trottoir bij het busstation naast het Lokomotiefpad. Door een stukje straat met water schoon te spuiten onstaat er kleurverschil. Duurzamer bestaat niet! hfvh

"GreenGraffiti is Cool"
"GreenGraffiti is an environmentally friendly form of outdoor advertising with a clear message; clean is green. GreenGraffiti is completely carbon neutral, is one of the first companies in the world to compensate for our water footprint and contributes in a unique way to a healthier environment."
greengraffiti.com

| dinsdag | 13 november 2012 | 01h22 | week 46 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Volgens de Partij voor de Dieren is geen verband aangetoond tussen het vangen en de afname van de populatie.'

"Muskusratten: symposium preventieve maatregelen tegen graverij"
"Muskusratten maken holen in dijken en kades, die daardoor inzakken en kunnen doorbreken. Dat is gevaarlijk. Daarom bestrijden waterschappen de muskusratten. Een alternatief is het beschermen van dijken en kades zodat deze diertjes er niet in kunnen graven. Bij waterschap Rivierenland woonde ik vandaag een symposium hierover bij."
guidovanderwedden.ning.com

| dinsdag | 13 november 2012 | 00h24 | week 46 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Stefan Bendik: Hoe gaan we om met de negatieve gevolgen van het immer toenemende fietsgebruik?'

delft

"how the bike can save the city"
"Steven Fleming, Stefan Bendiks e.a. De fiets is de redder van de stad en vormt de grootste ontwerpuitdaging van de 21e eeuw op weg naar een gezonde samenleving, aldus de Australiër Steven Fleming, auteur van 'Cycle Space'. Maar geldt dat ook voor 'fietsnatie' Nederland? Fietsen is hier immers zo vanzelfsprekend. Om die reden zijn we een voorbeeld voor veel landen waar fietsen op dit moment een enorme vlucht neemt."
rotterdam.nl

| maandag | 12 november 2012 | 09h22 | week 46 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Guusje ter Horst: Bonus tip: Hou op tijd op; acht jaar raadslid is meer dan genoeg.'

delft

"Tips voor nieuwe raadsleden"
"Je bent gekozen in de gemeenteraad en hebt de ambitie een excellent raadslid te worden. Je wilt je kiezers niet teleurstellen en de komende vier jaar iets betekenen voor de stad. Een goed begin is het halve werk. Wat moet je de eerste honderd dagen doen om echt succesvol te worden? Tips van twee door de wol geverfde raadsleden."
lokaalbestuur.nl

| maandag | 12 november 2012 | 08h50 | week 46 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Kennisplatform Verkeer en Vervoer: Bij de bewoners lijkt bereidheid om aan een dergelijke pilot mee te werken'

delft

"Parkeren op afstand komt dichterbij"
"De Zwolse wijk Assendorp is een typische vooroorlogse schilwijk waar auto's het straatbeeld domineren en parkeerruimte schaars is. Maar daar komt misschien verandering in. De bewoners lijken er wel voor te voelen om hun auto op een centrale parkeerplaats aan de rand neer te zetten, zo blijkt uit een casestudie die KpVV liet uitvoeren.
verkeersnet.nl

| zondag | 11 november 2012 | 21h07 | week 46 | POLITIEKDELFT.NL | *

'JP de Wit: Lijkt me een mooie plaats voor Serpo. ... Als het maar geen studentenhuisvesting wordt. Die worden al genoeg voorgetrokken door het college.'

delft

"Serpo wil bieden op Artilleriemagazijn Paardenmarkt"
"Het Rijk heeft geld nodig en verkoopt overbodig geworden vastgoed. Het Legermusum zal wel de volgende zijn. Maar eerst het Artilleriemagazijn. Mooie kans voor ondernemers. Serpo is er als de kippen bij en heeft het college gevraagd of het mogelijk is dat Serpo zich daar mag vestigen."
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit

| zondag | 11 november 2012 | 10h23 | week 46 | POLITIEKDELFT.NL | *

'STADSBELANGEN TWEET ER OP LOS!'
"In de raad gedragen deze heren van Stadsbelangen zicht keurig. Deze groepering wilde ook sancties in de gedragscode. Echter veilig achter de computer tweeten ze er op los als TWITTER hooligans." hfvh


delft
https://twitter.com/Stadsbelangen/| zondag | 11 november 2012 | 08h11 | week 46 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Anna Krul, Leo Quack, Peter Smit, Tijn Noordenbos en Erwin Beijersbergen'

delft

"Anna Krul zwaait af als Nachtburgemeester, tenzij ze in januari opnieuw wordt gekozen ..."
"De strijd om het nobele ambt van Nachtburgemeester van Delft staat weer voor de deur. Op maandag 28 januari gaat bekende Delftenaar Joost Verhoeff de verkiezingsavond aan elkaar praten in Belgisch Biercafé Belvédère op de Beestenmarkt."
delftopzondag.nl - Karl Flieger

| zondag | 11 november 2012 | 07h28 | week 46 | POLITIEKDELFT.NL | *

'integriteitsonderzoek burgemeester Verkerk'

delft gondel_2004-08-16 @17-19-52_gondel_.jpg
GONDELAFFAIRE. Berenschot onderzoekt integriteit van Bas Verkerk.

"Maandagavond 19 november wordt integriteitsonderzoek over burgemeester Verkerk openbaar"
"Het kabinet van de Commissaris van de Koningin (CdK) heeft vandaag gemeld dat de CdK het rapport inzake het integriteitsonderzoek op maandag 19 november om 20.00 uur a.s. wil aanbieden aan de raad door middel van een bijeenkomst met de fractievoorzitters op het Provinciehuis in Den Haag. Voor die bijeenkomst zal ook de heer Stoelinga worden uitgenodigd. Voorafgaand aan de bijeenkomst kunnen de deelnemers desgewenst het rapport lezen op het Provinciehuis vanaf 18.00 uur. Na de bijeenkomst houdt de CdK een persconferentie, en wordt het rapport openbaar."
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit

| zondag | 11 november 2012 | 07h07 | week 46 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Bas Verkerk: Het is immers maar beter om vooraf goed te weten welk vlees je in de kuip hebt.'

delft
Burgemeester Verkerk gaat namens de gemeente Delft op zoek naar nieuw politiek talent.

"Burgemeester start Ja, ik wil in de gemeenteraad"
"... Burgemeester Bas Verkerk geeft op zaterdag 17 november om 11.00 uur bij de Oostpoort het startsein. De campagne moet Delftenaren enthousiast maken voor het raadslidmaatschap en de politieke partijen ondersteunen bij het vinden van kandidaat-raadsleden. De publiekscampagne biedt informatie over de manier waarop de inwoners van Delft lid kunnen worden van de gemeenteraad.
delftopzondag.nl

| zondag | 11 november 2012 | 01h25 | week 46 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Guido van der Wedden: Het lijkt me dat men in Den Haag verstandig genoeg is om in te zien dat het afschaffen van de waterschappen niets oplevert'

delft

"Regeerakkoord: Delfland blijft democratisch"
"De nieuwe regering heeft in het regeerakkoord opgenomen dat de waterschapsverkiezingen direct blijven en voortaan zullen samenvallen met die van de provinciale staten zodat de burger maar één keer naar de stembus hoeft. Het waterschap blijft daarmee democratisch. Ondanks alle kritiek op het regeerakkoord, is dit een van de positieve zaken die er in staan.
guidovanderwedden.ning.com

| zondag | 11 november 2012 | 00h48 | week 46 | POLITIEKDELFT.NL | *

'JP de Wit: Meuleman kreeg voor elkaar dat iedereen bij de gemeentebalie een foldertje in zijn handen geduwd krijgt om zijn organen af te staan.'

delft

"Het jaarlijkse Begrotingsritueel over pietluttigheden"
"De lasten gaan weer met 1,75% omhoog. Het PvdA en GL verbond spreekt dit al jaren af in hun coalitieprogramma's. Als je hier wethouder wilt worden is Lastenstijging het eerste Linkse gebod. Dus stemmen VVD fractievoorzitter Leonardo Harpe en Stadsbelangen groepsleider Meuleman in met de Begroting omdat ze dromen van bestuursmacht."
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit

| zondag | 11 november 2012 | 00h40 | week 46 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Begrotingsbehandeling 2013'

delft

"Delftse Trix?"
"Tijdens de begrotingsbehandeling heeft de PvdA samen met o.a. D66 een motie ingediend met als doel te onderzoeken of de succesvolle aanpak van stichting Trix ook in Delft ingezet kan worden. De Stichting Trix is een leer en rehabilitatie project in Den Haag. Jongeren en volwassenen die om uiteenlopende redenen nooit meer aan de slag zouden komen, kunnen hier onder zeer deskundige leiding werken aan een nieuwe toekomst."
pvdadelftmiddendelfland.nl - Jessica van Vugt"Parkeer-amendementen veranderen niets aan de Delftse begroting"
"... Parkeerwethouder Junius van het CDA twitterde zelfs tijdens de vergadering vrolijk rond dat zij blij was dat de VVD-amendementen het niet hadden gehaald. Zo kan zij tenminste doorgaan met het uitdelen van onnodige parkeerboetes en het maken van aantoonbaar onnodig hoge kosten voor het parkeersysteem. Dat duurt in ieder geval tot het nieuwe parkeerbeleid is vastgesteld.
vvddelft.nl - Linda Böcker"Motie bezuiniging lasten sportaccommodaties unaniem aangenomen"
vvddelft.nl - Hatte van der Woude"GroenLinks stemt in met begroting"
"... De voorstellen die we samen met andere fracties deden om het verduurzamen van woningen te bevorderen, te onderzoeken of de aanpak van Stichting Trix (een leer en rehabilitatieproject in Den Haag) ook in Delft kan werken en een folder over orgaandonatie mee te geven aan klanten van de publieksbalie, werden wel aangenomen."
groenlinks.nl - Fleur Norbruis

| zaterdag | 10 november 2012 | 14h56 | week 46 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Martin van der Maas: Afwerping van het juk van antistedelijke parkeernormen biedt juist daar gouden kansen, met echte dichtheid.'

delft gasthuisplaats_000_2004-10-06 @16-28-52_a.jpg
Delft. Al jaren onjuist grondgebruik op de Gasthuisplaats, midden in het centrum. De parkeereisen maken bouwen onmogelijk omdat het niet gefinancierd kan worden.

"Tijd voor nieuwe stedelijke parkeernormen"
"Veel suburbane gebieden hebben het moeilijk. Maar er liggen kansen. Daarvoor moet de auto wijken voor een meer stedelijke invulling van de 'gouden stadsranden'. Terwijl onze vooroorlogse steden bloeien als nooit tevoren, dalen suburbane tuinsteden als Lelystad, Zoetermeer of Nijmegen-Dukenburg af naar zorgwekkende posities op de woningmarkt."
ruimtevolk.nl - Martin van der Maas

| zaterdag | 10 november 2012 | 00h00 |week 46 | * | WEEKENDMUSIC-Lijst |
'Gigi D'Agostino - L'Amour Toujours ( Official Video )'
>> | vorige week | POLITIEKDELFT.NL |
>> | ARCHIEF | POLITIEKDELFT.NL |

Valid HTML 4.01 Transitional