| HOME | MISSIE | ARCHIEF | DOSSIERS | LINKS | CONTACT | ENGLISH | GR2010 |
PolitiekDelft.nl
delft     delft     delft     delft     delft     delft     delft     delft     delft     delft     delft
Loading
| vrijdag | 9 november 2012 | 13h35 | week 45 | POLITIEKDELFT.NL | *

'ALLEEN DE STADSPARTIJEN STEMMEN TEGEN DE GEACTUALISEERDE GEDRAGSCODE'

delft oosteinde_045_annabar_piratenvlag_20070923_18h20_43_a.jpg
Delft. In de voormalige Annabar aan het Oosteinde gold tijdens het beheer van Peter Smit binnen de 'Piratencode'.

"Raad stelt programmabegroting vast"
"Een ruime meerderheid van de raad stemde via hamerslag in met het gewijzigde presidiumvoorstel voor de geactualiseerde gedragscode gemeenteraad Delft 2012. Het ontbreken van de mogelijkheid om sancties op te leggen bij overtreding was voor Stadsbelangen reden om tegen het voorstel te stemmen. Ook Leefbaar Delft en Onafhankelijk Delft stemden tegen."
ris.delft.nl - Gemeenteraad

| vrijdag | 9 november 2012 | 12h02 | week 45 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Aad Meuleman: Het is niet te hopen dat ��n van de fractieleden van deze partijen ooit afhankelijk worden van een orgaandonor'

delft

"Geen euro verschoven"
"... Op initiatief van Stadsbelangen Delft werd de motie orgaandonatie mede ingediend door Groen Links, ChristenUnie, het CDA en de VVD. De motie werd, behalve door Onafhankelijk en Leefbaar Delft, door een grote meerderheid aangenomen. Bijzonder dat genoemde lokale partijen tegen deze motie stemden."
stadsbelangendelft.nl - Aad Meuleman

| vrijdag | 9 november 2012 | 10h48 | week 45 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Huub Halsema: Bij dat plan hoort ook een slimme oplossing voor fietsparkeren in de Choorstraat.'

delft
Delft. Choorstraat in 2002, al meer dan tien jaar fietsenstalling in de buitenruimte.

"Fietsenstalling Hippolytusbuurt stap dichterbij"
"De fiets stallen in de kelder van het oude postkantoor aan de Hippolytusbuurt is weer een stap dichterbij gekomen. Op aandringen van D66 zegde wethouder Junius gisteren toe om uiterlijk in maart met een plan hiervoor te komen."
d66delft.nl - Huub Halsema

| vrijdag | 9 november 2012 | 10h21 | week 45 | POLITIEKDELFT.NL | *


"Alternatieven voor een socialer Delft"
"De SP heeft gisteravond niet voor de begroting van de gemeente gestemd. "De SP maakt andere keuzes." zegt raadslid Lieke van Rossum. Er wordt al jaren ge�nvesteerd in grote onzekere projecten, en de rekening van de bezuinigingen wordt nu bij de inwoners gelegd door geld weg te halen bij bijvoorbeeld het welzijnswerk, armoedebestrijding, thuiszorg, cultuur en openbaar vervoer."
delft.sp.nl

| vrijdag | 9 november 2012 | 09h41 | week 45 | POLITIEKDELFT.NL | *


delft

"Halve baan verder voor CDA wethouder Mil�ne Junius"
"De gemeenteraad beslist om het fulltime wethouderschap van CDA wethouder Junius om te zetten in een parttimefunctie van 0,5 fte"
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit

| donderdag | 8 november 2012 | 22h39 | week 45 | POLITIEKDELFT.NL | *

'220 Xpress-bussen'

delft

"Proef met elektrische bus succesvol"
"De proef met de elektrisch bussen in 's-Hertogenbosch verloopt succesvol volgens Arriva. De bussen zullen daarom worden ingezet op intensieve routes met veel reizigers."
verkeersnet.nl

| donderdag | 8 november 2012 | 21h56 | week 45 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Gemeente Utrecht: het aantal parkeerplaatsen voor auto uit te wisselen met fietsparkeerplaatsen'

delft

"Utrecht voert normen voor fietsparkeren in"
"Utrecht wil harde eisen gaan stellen aan de hoeveelheid fietsparkeerplaatsen bij woningen en gebouwen. Dat staat in de conceptnota Stallen en Parkeren van de gemeente."
fietsberaad.nl"Gratis stallen bij stations 'op afstand' moet mogelijk blijven"
"Gemeenten die in aanmerking willen komen voor rijkssubsidies voor betaalde stationsstallingen moeten er in ieder geval voor zorgen dat binnen 400 meter ook gratis gestald kan worden. Dit meldt minister Schultz aan de Kamer in een brief waarin ze extra voorwaarden verbindt aan de rijkssteun."
fietsberaad.nl

| donderdag | 8 november 2012 | 20h27 | week 45 | POLITIEKDELFT.NL | *

'gemeenteraad: belastingverordeningen 2013 en programmabegroting 2013 - 2016'

"D66: kopieer effectieve aanpak probleemjongeren"
"D66 dient vanavond samen met een aantal andere fracties een voorstel in om de succesvolle aanpak van probleemjongeren van Stichting Trix mogelijk ook in Delft te gaan toepassen."
d66delft.nl - Christine Bel"D66 wil alle subsidies openbaar"
"De gemeente verstrekt jaarlijks veel subsidies, maar wie hoeveel krijgt en wat ervoor gedaan wordt is voor Delftenaren niet eenvoudig in te zien. D66 wil dit transparanter en stelt daarom voor een openbaar subsidieregister op internet te starten."
d66delft.nl - Christine Bel"D66 wil duurzame Delftse schoolgebouwen"
"Veel scholen zitten in een slecht geisoleerd gebouw, maar hebben vaak het geld niet om te investeren in duurzaamheid. De scholen betalen hierdoor onnodig hoge energielasten, en zouden met renvatie 30 tot 50% minder CO2 kunnen uitstoten."
d66delft.nl - Christine Bel

| donderdag | 8 november 2012 | 19h44 | week 45 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Over NL-Alert'

delft

"Wat is NL-Alert?"
"NL-Alert is een nieuw aanvullend alarmmiddel van de overheid voor op de mobiele telefoon. Met NL-Alert kan de overheid mensen in de directe omgeving van een noodsituatie met een tekstbericht informeren. In het bericht staat specifiek wat er aan de hand is en wat je op dat moment het beste kunt doen. Zo kunnen meer mensen worden bereikt en worden mensen beter ge�nformeerd. Op dit moment werkt NL-Alert al op meer dan de helft van alle mobiele telefoons in Nederland. Kijk op de instelhulp of jouw mobiel al geschikt is."
nederlandveilig.nl"Nederland zet cell broadcast in bij NL-Alert"
"... Nederland loopt samen met de Verenigde Staten en Litouwen voorop met de introductie van alarmmiddelen. Bij de start van de ontwikkeling hebben betrokken partijen gekeken naar alarmmiddelen voor specifieke situaties zoals aardbevingen en tsunami's. Die ervaringen zijn meegenomen bij de ontwikkeling van NL-Alert."
computable.nl - Sander Hulsman

| donderdag | 8 november 2012 | 15h56 | week 45 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Gemeente Amsterdam: zoekgedrag leidt nu tot bijna 50.000 onnodige autokilometers per dag'

delft markt_000_parkeren_20030519_2024_a.jpg
Delft. In 2003 stonden de auto's nog vrolijk geparkeerd op de Markt.

"Amsterdam wil geparkeerde auto's uit het straatbeeld"
"Er komen 5000 extra inpandige parkeerplaatsen, 2600 geparkeerde auto's verdwijnen uiterlijk 2020 uit het straatbeeld. Dat staat in het nieuwe Parkeerplan van de gemeente Amsterdam. Gemeentelijke parkeergarages worden daartoe begin 2013 opengesteld voor vergunninghouders, in commerci�le parkeergarages worden de komende twee jaar ongebruikte plekken gehuurd."
verkeersnet.nl

| donderdag | 8 november 2012 | 01h55 | week 45 | POLITIEKDELFT.NL | *

PEET SMIT NACHTBURGEMEESTERDELFT.NLSTEM
Mail naar redactie@delftopzondag.nl en breng je stem uit op Peet Smit

| woensdag | 7 november 2012 | 23h44 | week 45 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Bram Stoop: ... gemeenteraadsverkiezingen in 2014 men beter op een lokale stadspartij als Stadsbelangen Delft kan stemmen.'

delft
Delft, M&S aan de Vestpoort hoek Gasthuislaan in 2006.

"Webcolumn Overdenking"
"... Voor mij is het volstrekt onduidelijk welke ondernemers aangesloten zijn bij de ondernemersvereniging. Ik zou wel eens een ledenlijst willen zien. Ik heb aan diverse winkeliers en andere ondernemers in de binnenstad gevraagd of zij lid zijn van deze ondernemersvereniging. Het antwoord dat ik dan krijg is meestal: ik ben geen lid van de ondernemersvereniging."
stadsbelangendelft.nl - Bram Stoop

| woensdag | 7 november 2012 | 16h14 | week 45 | POLITIEKDELFT.NL | *

'IN DE POLITIEK IS LIEGEN NORMAAL' hfvh

'Dick Koning: Wij van Onafhankelijk Delft willen de burgers de verzekering geven dat wij eerlijk zijn'

"BLUNDER"
"ONDER MARK RUTTE MAAKT DE LANDELIJKE VVD DOOR SAMENWERKING MET DE PARTIJ VAN DE ARBEID DE GROOTSTE BLUNDER IN HAAR BESTAAN. Heeft dat consequenties voor de VVD en de Partij van de Arbeid in de Delftese Politiek? Welzeker!
delftse-perikelen.info - Dick Koning

| woensdag | 7 november 2012 | 15h38 | week 45 | POLITIEKDELFT.NL | *

'BZP: Handhaving door politie en gemeente vond niet of nauwelijks plaats.'

delft

"Voorterrein Ezelsveldlaan 61 kortstondig autovrij"
"Sinds 26 oktober is het voorterrein van het voormalige Techniek museum aan de Ezelsveldlaan 61 weer geheel autovrij. De eigenaar, Cepezed, heeft zijn belofte gestand gedaan om het terrein niet openbaar toegangkelijk te maken. Hiermee behoort de overlast van (kort) parkerende bezoekers tot het verleden."
zuidpoort.org

| woensdag | 7 november 2012 | 13h52 | week 45 | POLITIEKDELFT.NL | *
"Hyundai start productie van auto op waterstof"
"Hyundai heeft, als eerste autofabrikant ter wereld, de massaproductie aangekondigd van een zero-emission auto op waterstof. Het gaat daarbij om het model ix35 FCEV."
duurzaamnieuws.nl

| woensdag | 7 november 2012 | 13h34 | week 45 | POLITIEKDELFT.NL | *


delft

"Invoering van betaald fietsen stallen leidt tot kwart minder gebruikers"
"Na invoering van betaald fietsparkeren heeft Breda het gebruik van de stallingen met bijna een kwart zien teruglopen. Dat was ongeveer conform de verwachting. De tegenvaller is dat de pilot met de vrijwillige bijdrage van de gebruiker niet heeft opgebracht wat men hoopte.
verkeersnet.nl

| woensdag | 7 november 2012 | 11h58 | week 45 | POLITIEKDELFT.NL | *


delft

"Peet Smit kandidaat nachtburgemeester Delft"
"Ga naar zijn nieuwe website: www.nachtburgemeesterdelft.nl"
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit

| woensdag | 7 november 2012 | 11h48 | week 45 | POLITIEKDELFT.NL | *


"Overschrijding kosten spoortunnel kost Delft 5 miljoen"
"... Geen wonder dat D66 wethouder Lucas Vokurka zegt dat er nog zwaarder financieel weer aankomt. Windkracht twaalf en nog erger. Volgens Vokurka veroorzaakt door de nieuwe regering. Maar in werkelijkheid veroorzaakt door onze hand te overspelen bij de spoorzone en ook nog eens prestigieus nieuw stadshuis."
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit

| dinsdag | 6 november 2012 | 17h36 | week 45 | POLITIEKDELFT.NL | *


delft

"Als pesten tot zelfdoding leidt, mogen wij niet lijdzaam toezien!!"
"Vanmorgen werd ik weer eens ruw met beide benen op aarde gezet. Op twitter kon ik lezen dat een jong mens, door pesterijen, zichzelf het leven had benomen. Ook kon je de foto zien van een lieve goedlachse jongere. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat er mensen zijn in een zogenaamd geciviliseerd land, die iemand net zo lang treiteren, zieken en voor van alles uit maken, zodat diegene geen andere uitweg ziet dan het leven zelf te beeindigen."
onafhankelijkdelft.nl - Jolanda GaalMeldpunt Stop met Pesten

| dinsdag | 6 november 2012 | 16h09 | week 45 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Integriteitsonderzoek Delftse burgemeester bijna klaar'

delft

"Het onderzoek naar de integriteit van de Delftse burgemeester Bas Verkerk is binnen twee weken klaar. Dat meldt de provincie Zuid-Holland aan Omroep West. De Delftse burgemeester vroeg zelf om het onderzoek na een uitzending van het tv-programma Brandpunt over de 'gondelaffaire'. Hij vindt dat zijn integriteit door de uitzending in het geding is."
omroepwest.nl'Jan Franssen doet geen enkele moeite om zijn ontvangen mails fatsoenlijk te beantwoorden'

From: redactie politiekdelft
Sent: Tuesday, November 06, 2012 10:56 AM
To: jan franssen ; harrie fruyt van hertog
Subject: Fw: integriteitsonderzoek bas verkerk

hi jan
gisteren stuurde ik je een mailtje
tot nu toe heb ik nog geen reactie
vandaar dat ik de mail nogmaals stuur
graag een ontvangstbevestiging
gr
harrie fruyt van hertogFrom: redactie politiekdelft
Sent: Monday, November 05, 2012 10:47 AM
To: jan franssen ; harrie fruyt van hertog
Subject: integriteitsonderzoek bas verkerk

hi jan
hoever ben je met het integriteitsonderzoek van bas verkerk
ik ga er van uit dat berenschot klaar is met hun rapport
de planning was september, een maandje later ok,
maar geen twee maanden of langer oprekken
vraag: wanneer worden de bevindingen gepubliceerd?
deze week zou een geweldige timing zijn, toch?
ik wacht je antwoord af
gr
harrie fruyt van hertog
redacteur politiekdelft.nl

| dinsdag | 6 november 2012 | 15h51 | week 45 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Jolanda Gaal: Wij zien graag dat er een officieel rapport van TNO ... wordt overlegd.'

"Fractie Onafhankelijk Delft: schriftelijke vragen inzake veiligheid bussen Veolia"
"Jolanda Gaal: Recent was de veiligheid van de inwoners van Delft en verkeersdeelnemers in Delft in het geding (brand in een Veolia-bus bij Wassenaar). De aansprakelijkheid van de gemeente is hierbij ook een punt van zorg. We hebben kunnen zien dat bussen die op gas rijden, niet die veiligheid bieden wanneer er een incident plaats vind als zou moeten. De vlam die bij brand uit de bus komt zou omhoog moeten slaan en niet zijwaarts."
ris.delft.nl - Gemeenteraad

| dinsdag | 6 november 2012 | 15h29 | week 45 | POLITIEKDELFT.NL | *


delft

"AD Delft : Gemeente kan geen geld van Balj� vorderen"
leefbaardelft.nl - Jan Peter de Wit

| dinsdag | 6 november 2012 | 09h48 | week 45 | POLITIEKDELFT.NL | *

'ZICHTBAAR LICHT METEN, HOE DOE JE DAT'


Startend ondernemer Floor van de Pavert, CEO van singlequantum.com vertelde mij gisteren in het kort alles over photonen en supergeleidende lichtsensors. De wondere wereld van de techniek, die kom je overal tegen in Delft. hfvh
| maandag | 5 november 2012 | 09h20 | week 45 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Jolanda Gaal: Vragen aan het college over aansprakelijkheid van de gemeente Delft en veiligheid ingevolge artikel 39 van het reglement van Orde van de Gemeenteraad'

delft
Regio15.nl - Aardgasbus in brand Wittenburgerweg

"schriftelijke vragen bus Onafhankelijk Delft"
Geacht college,
Recent was de veiligheid van de inwoners van Delft en verkeersdeelnemers in Delft in het geding. De aansprakelijkheid van de gemeente is hierbij ook een punt van zorg. We hebben kunnen zien dat bussen die op gas rijden, niet die veiligheid bieden wanneer er een incident plaats vind als zou moeten. De vlam die bij brand uit de bus komt zou omhoog moeten slaan en niet zijwaarts.

Lees meer

Daar dit enorm gevaar op kan leveren voor onze bewoners en woonomgeving achten wij het nodig dat de B&W zich danig op de hoogte stellen van de veiligheid. Stel dat een dergelijk incident in de nauwe binnenstad had plaats gevonden? Wij zien graag dat er een officieel rapport van TNO, misschien in samenwerking met de TUDelft aangaande deze veiligheid wordt overlegd en voor iedereen in te zien.

1. Is de gemeente geheel of gedeeltelijk aansprakelijk voor schade veroorzaakt door busmaatschappijen?
Zo ja, heeft de gemeente hiervoor een verzekering die de aansprakelijkheid financieel "dekt"?
Zo nee, binnen welke begrotingspost valt de aansprakelijkheid?
2. Is de gemeente bereidt om TNO of/en TUD om een veiligheids rapport te vragen aangaande de veiligheid van deze bussen op gas?
3. Voldoet de veiligheid van de bussen op gas aan de Arbo-regels, er wordt met mensen gewerkt tenslotte?
Zo ja, wat zegt de Arbo regeling ,vernieuwd sinds 1 april 2012 hierover?
Zo nee, waarom wordt deze overtreding van de regels blijkbaar een paar jaar gedoogd?
4. Heeft de gemeente de blijkbaar onevenwichtige constructie van deze bussen op gas tijdens de opbouw gecontroleerd dan wel laten controleren?
Zo ja, hoe kon het dan gebeuren dat deze bus dan een vlam uitstoot zijwaarts maakte en niet richting dak zoals zou moeten en dit een enorm gevaar voor woonomgeving en mensen op kan leveren.
Zo nee, waarom niet?
5. Zou de gemeente aansprakelijk zijn geweest voor letsel/schade bij het vlamvatten van mensen en materiele zaken van genoemde bussen op gas?
Zo ja, op grond van welke overwegingen?
Zo nee, op grond van welke overwegingen?
6. Is er op de site van de gemeente gemakkelijk te vinden en duidelijk aangegeven hoe men eventuele schadeclaims bij de gemeente moet indienen?
Zo ja, staat daar ook aangegeven via welke stappen en termijnen een claim wordt afgehandeld?
Zo nee, is de gemeente van plan op korte termijn zo'n plaats aan te brengen op haar site?
7. Is het ook telefonisch mogelijk informatie over schadeclaims en schade afwikkeling te krijgen?
Zo ja, via het algemene nummer of een ander?
Zo nee, waarom niet?

In afwachting van uw antwoord binnen de daarvoor gestelde termijn

Jolanda Gaal
Onafhankelijk Delft

| maandag | 5 november 2012 | 01h25 | week 45 | POLITIEKDELFT.NL | *

'... aardgasbus van Veolia in brand'

delft

"Wassenaar - Aardgasbus in brand Wittenburgerweg"
"... Deze zijn stuk voor stuk voorzien van overdrukventielen, die afblazen zodra de druk te hoog oploopt. In dit geval gebeurde dat ook. Het uitstromende gas werd ontstoken, waardoor enorme steekvlammen ontstonden."
regio15.nl"Geen normen voor aardgasinstallatie op bus"
" Er zijn geen normen waaraan een aardgasinstallatie op een bus moet voldoen, alleen voor onderdelen van die installatie. Dat laat een deskundige desgevraagd weten naar aanleiding van de brand in een aardgasbus van Veolia in Wassenaar."
htmfoto.net"16 juli 2009 - D66 krijgt helaas gelijk: aardgasbussen zinloze investering"
"... Wethouders Merkx (STIP) en Koning (PvdA) hebben Delft mooi de verkeerde kant op gestuurd, ondanks al onze ambities op milieugebied. We zitten nu jaren aan deze bussen vast, die naar verluidt niet eens onder het spoorviaduct door kunnen."
d66delft.nl

| zondag | 4 november 2012 | 22h01 | week 45 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Fractie Stadsbelangen: Het schoonhouden van de trottoirs zal de verantwoordelijkheid van de burger worden.'

delft

"Webcolumn: Blijven vegen"
"... Gezien de aangekondigde bezuinigingen zal de gemeente minder vegen en dus blijft op veel plekken in de stad het blad er verloren bijliggen, met alle mogelijke gevolgen van dien. E�n herfstachtig bui erover en we hebben al te maken met gladheid."
stadsbelangendelft.nlFractie Stadsbelangen: Misschien heeft het college zelfs al plannen om net als in de gemeente Zutphen en de Provincie Utrecht te starten met een proef voor verwarmde fietspaden. Delft is tenslotte techniekstad.

delft
Delft. Het fietspad op de Voorhofdreef is nog wel onverwarmd, maar er zijn wel extra richtingpijlen aangebracht om automobilisten te attenderen, dat ze een tweerichtingenfietspad kruisen. hfvh

... verwarmde fietspaden
stadsbelangendelft.nl

| zondag | 4 november 2012 | 16h49 | week 45 | POLITIEKDELFT.NL | *

'NACHTBURGEMEESTERDELFT.NL'

delft

"Domeinnaam geregistreerd: nachtburgemeesterdelft.nl"
"Wie wordt de nieuwe nachtburgemeester van Delft?"
nachtburgemeesterdelft.nl

| zondag | 4 november 2012 | 15h09 | week 45 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Marc Koster van Groos: wij voorspellen dat in 2013 en 2014 extra maatregelen noodzakelijk worden.'

delft
In onze antieke nostalgische zigeuner wagen ... Kaartenlezen ...

"VVD wil meer inzicht in bezuinigingsplannen"
"Het komende jaar wordt een lastig jaar voor de gemeente. De rijksoverheid bezuinigt en daar hebben gemeenten ook last van. Delft moet 10 miljoen euro extra bezuinigen in 2013 en bereidt zich voor op extra maatregelen als dat nodig is. De VVD steunt het college omdat hierdoor de financi�n van Delft op orde blijven.
vvddelft.nl - Marc Koster van Groos

| zondag | 4 november 2012 | 14h58 | week 45 | POLITIEKDELFT.NL | *


"NMA studeert op melding gunning HNK"
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit

| zondag | 4 november 2012 | 14h33 | week 45 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Klaassen: De bocht waarnaar u verwijst ligt echter net buiten de bestemmingsplan grens van Sebastiaansbrug.'

delft

"Piepende trams straks ook in bocht naar de steile sebastiaansbrug?"
"De Stadsbouwmeester Patijn maakt zich er niet echt druk om en schuift het probleem door naar een ambtenaar. Stedebouwkundige miskleun uit 1960 wordt nog ��n meter hoger. Geen Zicht op Delft. Projectleider Klaassen antwoord nietszeggend met dat de geluideffecten binnen de kaders van het bestemmingsplan vallen.
Opvallend nieuws is wel dat er een nieuw ontwerp komt en pas volgend jaar. CDA Wethouder Verkeer Mil�ne Junius kon dit project niet aan en schoof het door naar de provincie Zuid-Holland."
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit

| zondag | 4 november 2012 | 14h25 | week 45 | POLITIEKDELFT.NL | *

'BOW: Wij zien de sloop en nieuwbouw als een grote meerwaarde voor de wijk cq Professorenbuurt.'

delft

"sloop Prof. Telderslaan en Hendrik Casimirstraat"
123website.nl/BOWzuid

| zaterdag | 3 november 2012 | 00h00 |week 45 | * | WEEKENDMUSIC-Lijst |
'Kris Berry - Love trip'
>> | vorige week | POLITIEKDELFT.NL |
>> | ARCHIEF | POLITIEKDELFT.NL |

Valid HTML 4.01 Transitional