| HOME | MISSIE | ARCHIEF | DOSSIERS | LINKS | CONTACT | ENGLISH | GR2010 |
PolitiekDelft.nl
delft     delft     delft     delft     delft     delft     delft     delft     delft     delft     delft
Loading
| vrijdag | 19 oktober 2012 | 20h14 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Jan Peter de Wit van Leefbaar Delft adviseerde het college de handen harder uit de mouwen te steken'

"Gemeenteraad 18 oktober 2012"
"De meeste fracties in de gemeenteraad hebben donderdag 18 oktober tijdens de algemene beschouwingen in meer of mindere mate hun waardering uitgesproken over de manier, waarop het college de economische crisis in Delft aanpakt."
ris.delft.nl - Gemeenteraad

| vrijdag | 19 oktober 2012 | 18h26 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Algemene Beschouwing Begroting 2013-1016'

"Begroting 2013: VVD wil lastenverhoging sportverenigingen schrappen en parkeertarieven bevriezen"
"Tijdens de Algemene Beschouwingen over de begroting 2013 heeft de VVD zich positief uitgelaten over het degelijke, anticiperende financiŽle beleid van het college van B&W, inclusief de noodzakelijke aanvullende bezuinigingsmaatregelen van € 10 miljoen. De VVD-fractie is ronduit ontevreden over de lastenverhoging voor sportverenigingen en de parkeerplannen van het college."
vvddelft.nl - Lennart Harpe"Sociaal de crisis uit!"
"De begroting 2013 van Delft werd in de gemeenteraad besproken tijdens de Algemene Beschouwingen. Het motto van de SP: sociaal de crisis uit! Lees verder voor het hele verhaal."
delft.sp.nl

| vrijdag | 19 oktober 2012 | 14h04 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Stoelinga over gedragscode: We hebben vooral bezwaar tegen de bepalingen die beogen om het aan de kaak stellen van misstanden uit de publiciteit te houden.'

delft pet.jpg
Het integriteitsonderzoek naar Bas Verkerk door Berenschot schiet maar niet op.
Er is niets aan de hand wordt gezegd, hier nog een 'opfrissertje'.
VERHOOR H.A. SPEETJENS OVER DE GONDELAFFAIRE

"Tegen gedragscode"
"Over de gedragscode van de gemeenteraad van Delft kunnen we kort zijn. We hebben er maar vier dingen over te zeggen."
onafhankelijkdelft.nl - Martin Stoelinga

| vrijdag | 19 oktober 2012 | 13h55 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Algemene Beschouwing Begroting 2013-1016'

"Algemene Beschouwing Begroting 2013"
"Men heeft vorig jaar blijkbaar goed geluisterd naar de algemene beschouwing van Onafhankelijk Delft of in ieder geval weer eens teruggebladerd in de bijdragen van de fracties vorig jaar. De eerste zin van Onafhankelijk Delft was een opmerking over de startzin van de begroting 2012: Met genoegen bieden wij u ... enz. Nu staat er in ieder geval Bijgaand bieden wij u ... Het genoegen is er niet meer."
onafhankelijkdelft.nl - Jos van Koppen

| vrijdag | 19 oktober 2012 | 11h21 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Meuleman: Kennelijk vond zij deze reis belangrijker dan aanwezig te zijn bij de Algemene Beschouwingen'

delft

"Vraag China reis Junius"
"... Onze fractie wil na terugkeer van de wethouder graag geÔnformeerd worden over de reden van de reis naar China, welke betekenis haar aanwezigheid in China had en wat haar aanwezigheid voor onze stad heeft opgeleverd."
stadsbelangendelft.nl - Aad Meuleman

| vrijdag | 19 oktober 2012 | 02h20 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Algemene Beschouwing Begroting 2013-1016'

"Algemene Beschouwingen"
"Toen ik enkele weken geleden na een commissievergadering thuis kwam, liep ik Bertus tegen het lijf. Bertus laat elke avond zijn hondje uit bij het Uilenbosje bij mij in de buurt. Bertus, bijna 78 jaar, sprak mij aan. Wat hoorde ik Aad, vroeg hij? Hebben jullie in de commissie gesproken over een gedragscode? Ja, antwoordde ik. Wat is dat Aad? Nou Bertus dat is een code waarin de raad afspreekt hoe met elkaar om te gaan."
stadsbelangendelft.nl - Aad Meuleman"Algemene beschouwingen 2012, zoals uitgesproken door Maarten Buskermolen in de raadsvergadering van 18 oktober 2012."
"Delft is volop bezig met hervormen. Op grote schaal en deels onder druk van de bezuinigingen wordt er heroverwogen of anders aangepakt. Ook dit jaar staan er weer een paar interessante thema's voor de deur."
stipdelft.nl - Maarten Buskermolen

| vrijdag | 19 oktober 2012 | 00h32 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL | *

'BEGROTINGS-CABARET DOOR DE JP DE WIT'
"De politiek moet je als een geintje verkopen. Niet te serieus zijn en je moet een gladde rug hebben. Met zijn optreden is De Wit daar gisteravond volledig en cum laude in geslaagd. Toen ik met de Wit Leefbaar in 2000 van de grond trok, was een van mijn gedachten iedereen op de lijst moet een jaar stand-up comedy gedaan hebben, omdat ik daar zelf veel van geleerd had."
harrie fruyt van hertog


delft raadsvergadering_20121018_jan_peter_de_wit.jpg
Jan Peter de Wit presenteert zijn algemene beschouwingen 2012-2015.

Webcast raadsvergadering

| donderdag | 18 oktober 2012 | 23h15 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Algemene Beschouwing Begroting 2013-1016'

"D66: kenniseconomie is de weg uit de crisis voor iederťťn"
"De beste manier om je toekomst te voorspellen, is haar zelf te creŽren. Met dit citaat betoogde D66-fractievoorzitter Christine Bel vanavond tijdens de Delftse Algemene Beschouwingen dat Delft de toekomst alleen goed aan kan met gedegen financieel beleid en als het vol inzet op de kenniseconomie en de randvoorwaarden die daar bij horen."
d66delft.nl - Christine Bel"Onderstaande Algemene Beschouwing sprak fractievoorzitter Fleur Norbruis donderdag 18 oktober uit."
"Het is nu 2,5 jaar geleden dat dit college aantrad en het beleid langs 3 lijnen uitzette: bezuinigen, hervormen en investeren. Dat is een mooi moment om te kijken waar Delft nu staat op die 3 thema's. Het bezuinigen heeft een grote vlucht genomen. Dachten we in 2010 nog dat € 30 miljoen bezuinigen tot 2014 voldoende zou zijn, inmiddels ligt er een programmabegroting die uitgaat van een totale bezuinigingsopgave die oploopt tot € 45 miljoen."
delft.groenlinks.nl - Fleur Norbruis"Algemene Beschouwingen: 99.000 gezichten die samen 1 stad maken"
"Delft heeft twee gezichten, staat in de begroting, Dat van hoogopgeleiden die verbonden zijn aan internationaal gerichte kennisinstituten, en dat van lager opgeleiden en relatief veel sociale woningbouw. Veronderstelt dit een tweedeling tussen de Delftse burger en de nieuwkomer?"
cda.nl/Delft - Ineke van Geenen

| donderdag | 18 oktober 2012 | 21h48 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL | *

'StadskrantDelft: Programmabegroting 2013'

"Raad aan de slag met begroting 2013"
"De gemeenteraad maakt zich de komende weken op voor de behandeling van de programmabegroting 2013 - 2016. Dat de financiŽle vooruitzichten niet rooskleurig zijn, bleek eerder dit jaar uit de Kaderbrief 2012 die door de raad werd behandeld. De programmabegroting bevat ook het komende jaar een mix van hervormingen, investeringen en bezuinigingen."
media.delft.nl - StadskrantDelft pagina 4 e.v.

| donderdag | 18 oktober 2012 | 20h59 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Van Koppen: Onafhankelijk Delft neemt op dit moment de diverse begrotingshoofdstukken nog verder door'

"De Begroting 2013: te weinig aandacht voor zwakkeren in de maatschappij"
"Er ligt weer een lijvig werk met allerlei mooie woorden. Optimisme klinkt door ondanks de extra bezuiniging van zo'n 10 miljoen. Het lijkt wel of het college blij is dat er weinig geld is, maar dat men wel de regie over een lege kas heeft."
onafhankelijkdelft.nl - Jos van Koppen

| donderdag | 18 oktober 2012 | 16h54 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Marcel Elferink: Volgens Gemeentebelang kan de partij nu niet voldoen aan haar democratische, controlerende taken.'

delft

"Rechtszaak over kosten stadskantoor Deventer"
"De Deventerse oppositiepartij Gemeentebelang wil van de rechtbank Zwolle duidelijkheid over een door het college van de gemeente Deventer opgelegde geheimhouding."
architectenweb.nl

| donderdag | 18 oktober 2012 | 13h58 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Jan van Delft: Nu graag burgemeester Bas Verkerk uit Delft nog even goed checken!'

delft

"Ton Hooijmaijers: OM trekt zaken uit verband"
"Oud-gedeputeerde van Noord-Holland Ton Hooijmaijers heeft zich volgens het Openbaar Ministerie laten omkopen door onder andere een tussenpersoon die samen zou werken met bank Fortis. Hooijmaijers laat Quote weten dat de tenlastelegging van het OM niet klopt."
REACTIES:
Tom Lobo: ... Ik ken je nog uit de tijd dat ik VVD voorzitter binnenstad was, mensen als Gonny Oudenallen, Frits Huffnagel en jij waren alleen bezig met je eigen financiele positie en het veroveren van pluche.
Jan van Delft: Nu graag burgemeester Bas Verkerk uit Delft nog even goed checken! Die kan er namelijk ook wat van, hij zou een prijs moeten krijgen als Nederlands kampioen bijsnabbelen.
quotenet.nl - Henk Willem Smits

| donderdag | 18 oktober 2012 | 11h37 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Inspraaknotitie: Er komt een discussieavond voor bewoners, maar de nota wordt niet ter inzage gelegd voor inspraak.'

delft

"Notitie over het groenbeleid van Delft"
"Het is crisis en een van de symptomen is dat er in de Wippolder minder wordt gebouwd dan werd gehoopt. Burgemeester en wethouders zoeken daarom naar het sleuteltje om deze projecten alsnog te realiseren. En dan wordt er vooral gezocht naar 'dwarsbomers'. Dit zijn redenen voor projectwikkelaars om te zeggen: wat moet ik nu precies doen, waarom en waarom zo lastig? Het college denkt dat regels ten aanzien van groen zo'n belangrijke dwarsbomer vormen en dus moet het groenbeleid worden herzien en minder streng worden."
tunoord.nl

| woensdag | 17 oktober 2012 | 22h03 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Willem Breemer: Daarbij is het belangrijk dat Šls je 's nachts in de stad bent, dat je wel de verschillende kroegen afloopt ...'

delft markt_000_peter_smit_leo_quack_20101009_161021_delft_nachtburgemeesters_a.jpg
Aspirant nachtburgemeesters Peter Smit en Leo Quack in gesprek.

"De nieuwe Nachtburgemeester is een ambassadeur die de mensen naar de stad weet te trekken, vinden de stamgasten van cafť Het Rieten Mandje"
"... De vaste klanten van het cafť hebben zelf wel enige ideeŽn over wie het ereambt de komende twee jaar op zich zou mogen nemen. "Ik heb mijn stem al aan Peter Smit gegeven", zegt eigenares Shirley Roozenburg. "Hij heeft er vooral zelf heel veel zin in", zegt barman Dries Bongaards. "Maar ik denk ook wel dat hij het kan. Hij is bekend in de Delftse horeca, heeft altijd wel wat te vertellen en daarbij zit vaak ook wel wat zinnigs."
delftopzondag.nl - Alphons de Wit

STUUR DE NAAM VAN JOUW KANDIDAAT-NACHTBURGEMEESTER NAAR: redactie@delftopzondag.nl

| woensdag | 17 oktober 2012 | 11h55 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Gemeente Delft digitaal slecht bereikbaar'

"Bijna 50% van de gemeentelijke websites niet goed bereikbaar"
"... Nieuwsgierig naar de bereikbaarheid van de websites van Nederlandse gemeentes heeft Uptrends over de periode van 22 augustus tot en met 8 oktober 2012 onderzoek gedaan naar de bereikbaarheid van 395 gemeentelijke websites. Gedurende de onderzoeksperiode zijn iedere 5 minuten de voorpagina's gecontroleerd vanuit een wereldwijd netwerk van 100 controlestations."
uptrends.com

| woensdag | 17 oktober 2012 | 00h26 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL | *

Gunning BAM
'VERSCHONINGSRECHT MET OF ZONDER?' LML/hfvh
"Jan Peter de Wit: Dus de raadsleden kunnen voor de raadsvergadering (start 19:00 uur) onmogelijk nog de geheime stukken inzien over de selectie van BAM als bouwer van het nieuwe stadskantoor HNK. Dat houdt in dat de gemeenteraad donderdag wel de gunning aan de BAM door college/obs moet goedkeuren. Maar niemand weet voor welk bedrag. Rest gemeenteraad vindt het allemaal goed."


delft

"Extra nieuwsbulletin van het college over de gunning HNK"
"Aan de gemeenteraad
Het college heeft vandaag laten weten dat donderdagmiddag een brief naar de raad komt over de gunning van het HNK in verband met het aflopen van de Alcateltermijn. Dit in vervolg op de brief van het college van afgelopen vrijdag.
De brief zal na ontvangst zsm worden verspreid onder de raadsleden."
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit

| woensdag | 17 oktober 2012 | 00h12 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL | *

'De Wit: Wie langer dan vijf jaar in de bijstand zit krijgt elk jaar een langdurigheidstoeslag. Die krijg ik niet van mijn baas.'

delft

"Stop met de Langdurigheidsbonus voor Bijstandtrekkers"
"Vorige maand bleek Delftse bijstandstrekker te lui om in de kas te werken dat Delftse bijstandstrekkers geen zin hebben om in de Westlandse kassen te werken. De sociale dienst nodigde 203 werklozen uit voor een bustrip langs de kassen. Slechts drie werklozen zijn daar nog aan het werk. Nu groenlinks suikertante Bolten weg is, wordt het tijd voor een hardere BAM! aanpak van de bijstandtrekkers. Anders wordt het onbetaalbaar."
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit

| woensdag | 17 oktober 2012 | 00h01 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL | *


"Delft gaat bouw modale huur evalueren"
"... Binnenkort zullen op een aantal plekken in Delft 'modale huurwoningen' worden gebouwd. Dat zijn woningen met een huurprijs tussen de € 665 en € 900 per maand."
d66delft.nl - Kim Huijpen

| dinsdag | 16 oktober 2012 | 14h57 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Hannot: Delftse D66 wethouder Lucas Vokurka te zien bij het NOS programma Nieuwsuur'

delft

"Wethouder Lucas Vokurka pleit in Nieuwsuur voor landelijk beleid rond gemeentelijke bouwgrond"
"Wethouder Vokurka noemt de situatie dramatisch. Hij bepleit ingrijpen van de landelijke overheid. "Wij hebben grote lappen bouwgrond, maar onze buurgemeenten ook. Er is een grote overcapaciteit, en dat laat de prijzen nog verder dalen."
Volgens hem zou de landelijke overheid een inventarisatie moeten maken van alle bouwlocaties en "van bovenaf moeten bepalen welke bouwlocaties geschrapt moeten worden. En die betrokken gemeenten moeten compenseren"."
d66delft.nl - Stephan HannotVan de redactie:
D66 wethouder Lucas Vokurka zet Delft Kennisstad voor ons hele land te kijk.
Volg een grondbedrijfcursus in Amsterdam of Rotterdam. Schei uit met dromen, val de Nederlandse kijker niet lastig met onzin en los je problemen zelf op, je bent wethouder of niet. HNK (Het Nieuwe Kantoor) is ook tachtig miljoen euro voor in de knip, ik bedoel maar. Juiste keuzes doen en achteraf blijkt of je een goede of waardeloze bestuurder bent geweest. Entree zwembad twee kwartjes omhoog, wat een gelul en de gemeente gaat niet eens over particuliere zwembaden. D66 moet echt nog bestuurservaring opdoen. Grondbedrijf Den Haag ook financieel op zwaar verlies, ooit was Bas Verkerk daar financieel wethouder toen met de miljoenenflop van de lekkende tramtunnel.
harrie fruyt van hertog

| dinsdag | 16 oktober 2012 | 11h29 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Goudriaan: Het is tekenend dat de crisis wordt gekleurd door het gemis aan constructieve samenwerkingsverbanden'

delft

"Delft vindt grondspeculatie met gelden van bevolking weer interessanter dan exploitatie van de spoorzone."
"O.a. Gemeente Delft vindt grondspeculatie met gelden van bevolking weer interessanter dan samenwerken met topondernemers over de mogelijkheden van de spoorzone. Daar zijn absoluut geen economische rapporten voor nodig doch constructieve stevige samenwerkingsverbanden."
Delftse Ingenieurs Raad - Michiel Goudriaan

| dinsdag | 16 oktober 2012 | 10h47 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Erwin van der Krabben: meent dat de bestuurders hebben zitten slapen en de risico's onvoldoende hebben ingeschat. Ze hadden dollartekens in hun ogen.'

delft
Stadsplein & Hertenkamp "De grote leegte".

"Gemeenten verliezen vele miljoenen op grond"
"... De gemeenten kochten lappen bouwgrond die door de crisis in de woningmarkt onverkoopbaar zijn geworden. Van de 40 benaderde gemeenten hebben er 33 in 2011 een verlies geleden van een miljoen of meer. Bij 11 daarvan was het meer dan 20 miljoen. Amsterdam, Rotterdam, Tilburg, Enschede, Maastricht en Leiden meldden aan het tv-programma vorig jaar geen verlies te hebben gemaakt."
architectenweb.nl

| dinsdag | 16 oktober 2012 | 00h10 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL | *

'TWEEDE SCHERM tijdens RTL4 carre debat een magnifiek politiek voorbeeld'

delft

De redactie PolitiekDelft schreef op 6 september 2012:
"Het mediatijdperk is nog niet doorgedrongen bij groenlinks"
"Ik heb afgelopen dinsdag meegedaan met het tweede scherm bij het carredebat op rtl4. Wat een verademing. Geen eindeloos geouwehoer, binnen enkele seconden staat de keuze van de kijkers in beeld.
Als je burgerparticipatie zo belangrijk vindt loop dan als kennisstad Delft voorop en maak gebruik van de nieuwe moderne communicatiemiddelen.
Ondanks de referendumverordening weet niemand of de Delftse bevolking nou voor of tegen de bouw is van Het Nieuwe Kantoor.
GroenLinks gezakt naar drie zetels in de peilingen. Gaat lekker!"
harrie fruyt van hertog"Kick-off van de werkgroep e-participatie (#!? VVD, PvdA)"
"Het Tweede scherm. Dat zou mooi zijn tijdens de live uitzendingen van de raadsvergaderingen. Burgers kunnen direct via hun ipad, laptob of PC communiceren met raadsleden en wethouders in de raadszaal. Dat brengt de e-participatie met een grote stap dichterbij. Een beetje goed TV programma heeft het al. Kassa, 2e kamer verkiezingsdebat, Zomergasten, Nieuwsuur en de Tour de France, MTV etc. Nu papierloos vergaderen eindelijk wordt ingevoerd kan Delft hiermee een voorloper worden van e-participatie in Nederland."
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit

| maandag | 15 oktober 2012 | 23h59 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Koster: De VVD maakt zich zorgen over de afnemende reserves en vroeg het college daarom om het positieve saldo van 2012 toe te voegen aan de reserves.'

"VVD wil reserves versterken"
"Dit jaar krijgt een klein positief saldo. Dat is mooi. De VVD is tevreden dat het college de belofte waarmaakt om goed op de financiŽn van Delft te passen. Het valt de VVD op dat dit niet vanzelf is gegaan. Het college heeft geld gebruikt uit onze reserves om het jaar met een klein overschot te sluiten."
vvddelft.nl - Marc Koster van Groos

| maandag | 15 oktober 2012 | 23h51 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Delft in top-10 verliezen op grond (24 miljoen)'

delft nieuwsuur_20121015_22h00_lucas_vokurka.jpg

Van de redactie:
Nieuwsuur Ned2 om 22h00.
Lucas (google: Lucas Vokurka D66-wethouder financien) heeft alvast een dikke sjaal om zodat hij een koude aanval kan doorstaan. Delft doet verkeerde grondspeculaties en nu staat Lucas als een lultje bonenstaak op de TV te bedelen om geld bij de rijksoverheid om heel Nederland te laten zien hoe stom ze zijn in Delft Kennisstad. Was je PR-adviseur met vakantie? Eťn GONDELAFFAIRE is genoeg in Delft. Trouwens, schiet Berenschot met het integriteitsonderzoek van Bas Verkerk nou al een beetje op? Ga al vast maar wat geld reserveren. O ja, VVD Koster van G. maakt zich zorgen over de afnemende reserves, hahaha. Gewoon OZB omhoog, ja toch.
harrie fruyt van hertog

Uitzending gemist - Nieuwsuur

| maandag | 15 oktober 2012 | 23h42 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL | *


"Naar een energie neutraal Delft"
"[17 oktober 2012]
Cor Leguijt van CE Delft, Pauline van Gijn van gemeente, Ineke Hulshof van DeD en Frank Spruit van Erea
lokatie: TOP Delft, Hippolytusbuurt 14
Tijd: 20.30 uur"
delftdesign.nl

| zondag | 14 oktober 2012 | 23h22 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Huijpen: D66 verwacht dat deze tariefstijging kleiner is dan 50 cent per bezoek ...'

"Kan Zwem- en Squash Delft open blijven tot 2020?"
"... Maar ťťn zwembad minder zal in 2015, vooral voor de jonge beginnende Delftse zwemmers, een behoorlijk gemis zijn. Daarom vroeg woordvoerder Kim Huijpen aan wethouder Raimond de Prez om te onderzoeken of het Zwem- en Squashcentrum open kan blijven totdat het nieuwe zwembad aan de Weteringlaan/Colijnlaan af is."
d66delft.nl - Kim Huijpen

| zondag | 14 oktober 2012 | 20h39 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL | *

'CAFE 'T HOEKJE VOORGOED GESLOTEN'

delft nieuwe_schoolstraat_053_cafe_t_hoekje_20121014_163737-01a.jpg
Delft, Nieuwe Schoolstraat 53.
Het pand wordt verbouwd tot appartementen.
Feestavond met de stamgasten en Hen Mensert.
Video - tekst en muziek door Hans Steenks

| zondag | 14 oktober 2012 | 13h30 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Buspassagiers Veolia aan dood ontsnapt.' hfvh

delft
Delft, Zuidwal 8 september 2012.

"beantwoording schriftelijke vragen van de fractie Onafhankelijk Delft inzake (verkeers)veiligheid en aansprakelijkheid gemeente.pdf"
"Vraag 4:
Heeft de gemeente de blijkbaar onevenwichtige constructie van de bouwkraan bij de Kapelsbrug tijdens de opbouw gecontroleerd dan wel laten controleren?
Zo ja, hoe kon het dan gebeuren dat de stellage op het belendende wegdek belandde? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 4:
Nee, dat heeft de gemeente niet vooraf gecontroleerd. Er is voor het gehele project Kapelsbrug (uitvoeringsfase) een Veiligheid- en Gezondheidplan opgesteld door de aannemer. Daarin is ook een aparte paragraaf opgenomen over de verantwoordelijkheden ten aanzien van naleving van het Veiligheid- en Gezondheidplan voor de werkzaamheden van de onderaannemer. Dit betreft onder meer de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het personeel en de veilige uitvoering van te verrichten werkzaamheden. Dagelijks toezicht hierop dient door de Veiligheid- en GezondheidcoŲrdinator van de hoofdaannemer uitgevoerd te worden.

Inmiddels wordt er een onderzoek gehouden naar de oorzaak van het omvatten van de bouwkraan. Wij wachten de uitkomst daarvan af voordat wij bepalen of wij verdere stappen ondernemen."

ris.delft.nl - College van B&W

| zondag | 14 oktober 2012 | 11h48 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL | *

Gunning BAM
'De Wit: Het college maakt oneigenlijk gebruik van het verschoningsrecht.' (red. welk verschoningsrecht?)

delft

"College is de baas als belang financieel zwaarwegend is"
"... In de raad mag ik dat nog even aanstippen, waarna Verkerk vraagt om de handen te zien van degenen die tegen de gunning stemmen. En dat was het dan. Verkerk moet als voorzitter van de raad eigenlijk toezien dat alles wettelijk verloopt. Dat heeft hij nog nooit gedaan. Het begon al voor zijn aantreden als burgemeester. Hij stapte voordat hij benoemd was in de gondel met Baljť. Als overmoedig bewijs van zijn oneerlijke gedrag."
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit

| zondag | 14 oktober 2012 | 01h29 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL | *

'DELFT INTOBUSINESS'

delft
TEKST DENNIS CAPTEIN | FOTOGRAFIE BEELDIGHEID / AMANDA VAN STAM

"COVERSTORY"
"Het is nog niet gedaan tussen hem en burgemeester Bas Verkerk. De Hoge Raad stelde hem laatst, in niet mis te verstane bewoordingen, op alle punten gelijk. Daarbij veegdde het hoogste Nederlandse gerechtsorgaan alle eerdere vonnissen en uitspraken van lagere rechters van tafel. Echter de jarendurende strijd tussen Martin Stoelinga en Bas Verkerk is nog niet tot een einde, gekomen. "Ja, het kan niet anders of de dagen van Verkerk zijn geteld, maar nu wil ik de zeven ton aan kosten, die ik heb gemaakt voor deze slepende zaak, van de gemeente Delfi terug." Een interview met Mister Delft."
Delft Intobusiness - ga naar pagina 20

| zaterdag | 13 oktober 2012 | 23h38 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL | *

'EN HIER MOET DE WIT HET MEE DOEN!'
"Gunning BAM. De Wit is even buitenwesten en er stil en sloom van geworden. Als juridische leek dacht ik nog even aan europese aanbestedingsregels die van hoger orde zijn en geheimhoudingsplicht vereisen. Niet dus.
De formulering van het college is toch wel een grote kronkel. Zwaarwegende belangen gelden natuurlijk ook voor een raadslid. Even geheim verklaren lijkt meer ingegeven door macht van het college en niet gestoeld op rekening houden met de democratische rechten die een raadslid toch zeker ook heeft.
Mooi zou zijn als een of meer raadsleden, die alles in deze case helemaal begrijpen, het eens duidelijk verwoorden naar het publiek, de kiezers. Kom maar op en toon je democratische kwaliteiten en zeker als je de geheime stukken bent wezen inzien. Een leeg papiertje zonders cijfers, in de maling genomen, hahaha."

harrie fruyt van hertog


delft jan_peter_de_wit_20111014_raadsvergadering_a.jpg

"motivering bij het - op dit moment- niet inzicht geven in geheime informatie over aanbesteding HNK.pdf"
"... Zoals reeds opgemerkt in bovengenoemde brief aan de raad dd. 26 september 2012, verzetten zwaarwegende (financiŽle) belangen van de gemeente zich tegen het verspreiden van elke informatie betreffende de aanbestedingsprocedure gedurende de Alcateltermijn (en gedurende de looptijd van eventueel aanhangig gemaakte procedures) nu dit onder meer tot onevenredige bevoor- enlof benadeling van betrokken partijen kan leiden. De betreffende informatie is geheim (verklaard) op grond van het bepaalde in de Wet openbaarheid van bestuur en de Gemeentewet. Reden waarom is besloten de door de heer De Wit opgevraagde informatie niet te verstrekken, in ieder geval niet in dit stadium. In dit verband wordt verwezen naar artikel 169, derde lid, van de Gemeentewet waaruit voortvloeit dat het openbaar belang zich kan verzetten tegen het verstrekken van opgevraagde informatie. Deze situatie doet zich hier voor."
Gemeenteraad - College van B&W

| zaterdag | 13 oktober 2012 | 10h44 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Halsema: In januari van dit jaar vroeg de D66-fractie al in een commissievergadering aandacht ...'

"Beter in garage geparkeerd dan op maaiveld verdwaald"
"... Het door de wethouder geopperde idee om in de hele binnenstad straatparkeren zonder vergunning toe te laten is dus 'geparkeerd'. Dit 'mixparkeren' is volgens experts (zie o.a. dit rapport van Mobycon, pagina 8) niet geschikt als de parkeerdruk al erg hoog is. Dat klinkt logisch, want hoe drukker, hoe meer zoekend -- en vloekend -- verkeer."
d66delft.nl - Huub Halsema

| zaterdag | 13 oktober 2012 | 10h14 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Belangenverenigingen: ... voorgestelde beleid geen oplossing biedt voor geschetste problemen, maar deze juist vergroten'

"Parkeren in Delft: Brief aan wethouder Junius"
"Laten wij beginnen met u te melden dat wij blij zijn met het initiatief tot het opstellen van een nieuw parkeerbeleid voor de gemeente Delft. Niet voor niets hebben wij als gezamenlijke bewonersverenigingen en ondernemersvereniging binnenstad Delft eind vorig jaar een rapport aan u aangeboden met onze bevindingen en aanbevelingen t.a.v. het gevoerde parkeerbeleid voor de binnenstad."
zuidpoort.org - Belangenverenigingen

| zaterdag | 13 oktober 2012 | 10h04 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Vereniging Zuidpoort: En vindt men het huidige parkeersysteem ingewikkeld en onoverzichtelijk ...'

"Parkeren in Delft: Gemeente heeft meer tijd nodig"
"Het college neemt extra tijd voor het uitwerken van nieuw parkeerbeleid en houdt daarbij rekening met reacties uit de stad en de gemeenteraad. Het college wil het parkeerbeleidskader in februari 2013 vaststellen."
zuidpoort.org

| zaterdag | 13 oktober 2012 | 00h05 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL | *


delft

"Beste bewoner en ondernemer,
Wethouder Junius is voornemens om het zogeheten flitsparkeren in te voeren in de hele stad. Hiermee komen alle parkeerplaatsen in met name de Delftse binnenstad beschikbaar voor iedereen die een parkeerplaats zoekt en niet alleen meer voor vergunninghouders."
BewonersPlatform Noord - Joop Gravesteijn
Belangenvereniging Wateringse Poort - Ansje JonquiŤre
Bewonersvereniging Grachtengebied Zuid - Adriaan van der Burgh
Belangenvereniging Zuidpoort - Floris le Conge Kleyn
Ondernemersvereniging Binnenstad Delft - Herman Weyers
parkerenindelft.nu

delft delft

PETITIE FLITSPARKEREN? NEE

| zaterdag | 13 oktober 2012 | 00h00 |week 42 | * | WEEKENDMUSIC-Lijst |
'Bill Haley - Rip It Up - B/W'
>> | vorige week | POLITIEKDELFT.NL |
>> | ARCHIEF | POLITIEKDELFT.NL |

Valid HTML 4.01 Transitional