| HOME | MISSIE | ARCHIEF | DOSSIERS | LINKS | CONTACT | ENGLISH | GR2010 |
PolitiekDelft.nl
delft     delft     delft     delft     delft     delft     delft     delft     delft     delft     delft
Loading
| vrijdag | 28 september 2012 | 19h39 | week 39 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Van Oort: Referendum in Delft afgeschaft'

"Raad maakt van referendumverordening een lachertje"
"Gisteren werd in de gemeenteraad van Delft de aangepaste referendumverordening besproken en aangenomen. Ik ben bang dat ik mede- aanstichter van het onheil was. Ik gebruik expres het woord 'onheil', want twee van de wijzigingen zijn zeker geen verbetering, maar dienen slechts om het moeilijker te maken een referendumverzoek in te dienen. Overigens met het vermoeden van de referendumkamer dat dit voor de rechter geen stand zal houden."
jhvanoort.nl - Jeroen van Oort

| vrijdag | 28 september 2012 | 19h28 | week 39 | POLITIEKDELFT.NL | *

'STIP erg blij met de politieke interesse van de nieuwe studenten.'

delft

"Jouw stem bij STIP"
"Voordat het collegejaar weer begon, leerden de nieuwe studenten de stad kennen tijdens de OWee. Met gele shirts en markeerstiften stond STIP op de OWee- infomarkt. We vroegen de studenten wat zij graag zouden willen zien in Delft. Door middel van stemlijsten konden de nieuwe studenten hun naam onder een van de drie stellingen zetten die zij het belangrijkst vonden."
stipdelft.nl - Gennadij Kreukniet

| vrijdag | 28 september 2012 | 14h59 | week 39 | POLITIEKDELFT.NL | *

'LINTJE VOOR LEJA'

delft raadsvergadering_20120927_bas_verkerk_lea_vd_hoek_lintje.jpg
Burgemeester Bas Verkerk speldt Leja van der Hoek het koninklijke lintje op.
Excuus voor de gebrekkige beeldopname. Dat ligt aan de camera-regie van de gemeente. Kijkers thuis die tellen niet.

"Raadsvergadering"
"- Met een zeer ruime meerderheid is de raad in de vergadering van donderdag 27 september akkoord gegaan met een wijziging in de Referendumverordening Delft 2009. Alleen de VVD stemde tegen het voorstel.

- Een ruime meerderheid van de raad stemde in met de begrotingswijziging die onder meer een verlaging naar 110% van de bijstandsnorm omvat. Alle fracties, behalve de SP, stemden voor.

- De actuele motie die Stadsbelangen had aangekondigd om touringcars te weren uit de binnenstad werd inhoudelijk niet besproken in de raadsvergadering. De motie is doorgeschoven ...

- Via hamerslag nam de raad verder besluiten over onder meer de gewijzigde verordening Voorzieningen wethouders, bestemmingsplan Schieoevers Zuid en het Wmo-beleidsplan 2012-2015. Wethouder Guldemond lichtte voorafgaand aan de besluitvorming toe waarom een recente gerechtelijke uitspraak geen invloed had op de bestemmingsplanprocedure van het plan Schieoevers Zuid.
(Redactie: Het is andersom. Het nieuwe bestemmingsplan maakt het alsnog mogelijk een bouwvergunning te verlenen voor een reeds gebouwde loods zonder bouwvergunning. Bewoners Wassenaarstraat worden gedupeerd.)

- Afscheid Aan het begin van de vergadering nam de raad afscheid van Leja van der Hoek. ... Hatte van der Woude werd donderdagavond ge�nstalleerd als nieuw raadslid voor de VVD-fractie."
ris.delft.nl - Gemeenteraad

| vrijdag | 28 september 2012 | 08h35 | week 39 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Commissaris Eneco: Leuk toch dat een bedrijf twee medewerkers die in de volksvertegenwoordiging willen even in het zonnetje zet?'

"ENECO SPONSORT DE POLITIEK"
"Door de kandidaatstelling voor de Tweede Kamer van de Delftse D66-er Huub Halsema kwam ik op de website van Eneco. Ook financieel-directeur Pieter Duisenberg stond kandidaat op plek 24 voor de VVD. Het gaf mij reden om Eneco om uitleg te vragen."
Weblog - harrie fruyt van hertog

| donderdag | 27 september 2012 | 17h28 | week 39 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Het startsein werd gegeven door GroenLinks wethouder Stephan Brandligt ...'

delft http://delft.groenlinks.nl/files/imageupload/sticky_teaser_image_1/Ingebruikname_monitoringscamera_300dpi_0056.jpg

"Camera voor wateronderzoek in Ecodus"
"In de milieubewust ontworpen Ecoduswijk is op woensdag 26 september een monitoringscamera voor wateronderzoek in gebruik genomen. De camera is onderdeel van het project 'Zichtbaar Schoon Water'."
delft.groenlinks.nl - dominique bentvelsen

| donderdag | 27 september 2012 | 16h06 | week 39 | POLITIEKDELFT.NL | *


delft

"Meer aandacht nodig voor betekenis groeikernen in metropoolregio's"
"Suburbane woonmilieus, zoals de voormalige groeikernen, zijn van niet te onderschatten belang voor het functioneren van de metropoolregio's, omdat ze in trek zijn bij grote bevolkingsgroepen. In het verstedelijkingsbeleid worden groeikernen echter stiefmoederlijk behandeld. Door een te eenzijdige blik op de 'oude' (binnen)steden mist het beleid kansen om te komen tot een evenwichtige samenstelling van woonmilieus in metropoolregio's."
planbureauvoordeleefomgeving.nl

| donderdag | 27 september 2012 | 15h34 | week 39 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Van der Wedden: De AWP Delfland maakt zich zorgen over het bereik van digitale publicaties.'

"Digitale snelweg brug te ver?"
"Naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State moet het hoogheemraadschap van Delfland een verordening vaststellen waarin wordt geregeld dat officiele publicaties van besluiten alleen op elektronische wijze bekendgemaakt worden."
guidovanderwedden.ning.comIn Nederland had 94 procent van de huishoudens in 2011 een internetaansluiting. Dat ligt flink boven het Europese gemiddelde van ruim 70 procent. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
nos.nl

| donderdag | 27 september 2012 | 13h23 | week 39 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Hopper is een samenwerking van de NS, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het bestuur van de vier grote steden.'

delft elektrische_scooter_hopper_20120927.jpg

"100 scootertaxi's in Rotterdam"
"Over een half jaar moeten er 100 elektrische scootertaxi's door het centrum van Rotterdam rijden. Onder de naam Hopper worden er voor 2 euro 50 ritjes aangeboden op de zogeheten e-scooters."
rijnmond.nl

| donderdag | 27 september 2012 | 12h05 | week 39 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Van Oort: Bedrijfje spelen met overheidsgeld'

"Gedachten over een mogelijke HTM-aandelentransactie naar NS"
"... Ten eerste heeft het Rijk de NS ingesteld als ondernemer die het treinverkeer in Nederland verzorgt en niet als investeerder in de lokale vervoerssystemen. Het past daarom niet dat een staatsbedrijf deelnemer wordt aan een lokale vervoerder. Als NS geld overheeft, zouden ze dat terug moeten storten aan de enige aandeelhouder, de Staat der Nederlanden."
jhvanoort.nl - Jeroen van Oortdelft hugo_de_grootstraat_000_veolia_lijn_81_2009_08_30_15_37_a.jpg
Delft, Hugo de Grootstraat.
Veolia Transport Nederland verzorgt sinds augustus 2009 het busvervoer in Delft.

De NV Nederlandse Spoorwegen heeft een nv-status en de rijksoverheid bezit de aandelen. Vandaag een Staatsbedrijf en morgen beursgenoteerd zijn. Waarom niet? In 2015 krijgt NS Reizigersvervoer concurrentie op het hoofdrailnet. Samenvoegen HTM en NS zal zeker tot synergie leiden. Veolia Transport is een voorbeeld van een allround openbaar vervoerbedrijf op europese schaal.
harrie fruyt van hertog

| donderdag | 27 september 2012 | 10h29 | week 39 | POLITIEKDELFT.NL | *

'GroenLinks speelt voor Saint-Nicolas in Delft' hfvh

delft cartoon_2007_12_05_werkplein_sinterklaas_a.jpg

"GroenLinks is wel v��r 130!"
"... De verlaging van 130% naar 110% levert 1 ton bezuiniging op. Een relatief klein bedrag, dat wel het verschil kan maken in het leven van 3000-3500 huishoudens met lage inkomens. GroenLinks wil dat Delft kiest om haar voorlopers positie door te zetten in armoedebestrijding. Daarom is GroenLinks v��r 130% als draagkrachtgrens voor de individuele bijzondere bijstand."
delft.groenlinks.nl - Catherine Bij de Vaate

| donderdag | 27 september 2012 | 10h11 | week 39 | POLITIEKDELFT.NL | *

Eerder gepubliceerd op 5 juni 2005
'De Wit: Lengtemeting: Touringcars zijn allemaal langer dan 10 meter'

delft http://www.leefbaar-delft.nl/bus5.jpg

"Touringcarbussen zijn Roetbussen, weg er mee"
"Door de lakse houding van wethouder Grashoff rijden er nog steeds zware stinkende dieselbussen over de Nieuwe Langedijk naar de Markt. Dit is verboden volgens het verkeersbord dat een maximale lengte van 10 meter en breedte van 2,2 meter. Alle touringcars zijn groter."
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit

| donderdag | 27 september 2012 | 09h59 | week 39 | POLITIEKDELFT.NL | *

Herhaling uit 2008: Toekomstvisie: Toeristenbussen parkeren
'De Wit: Buiten de stad moeten de bussen parkeren tegen een tarief van €200.'

delft http://www.jpdewit.nl/C05947.jpg

"Toekomstvisie: Toeristenbussen parkeren op Evenemententerrein Lijm & Cultuur"
"Toeristenbussen die de binnenstad in rijden veroorzaken alleen maar overlast. Ze zetten hun toeristen af en moeten daarna op de parkeerplaats bij Bacinol parkeren. Al met al rijden ze dus vier keer over de Nieuwe Langendijk. Als de Koepoortgarage klaar is wordt ook de Nieuwe Langendijk wandelgebied. Dus er moet een oplossing komen voor de aan en afvoer van de vele toeristen per bus."
jpdewit.nl - Jan Peter de Wit

| woensdag | 26 september 2012 | 12h59 | week 39 | POLITIEKDELFT.NL | *


delft

"Raad praat over referendumverordening"
"In de raadsvergadering van donderdag 27 september wordt gesproken over het presidiumvoorstel om de referendumverordening te veranderen. De vergadering begint om 20.00 uur.
De raadsvergadering kan ook rechtstreeks worden bekeken via de webcast."
ris.delft.nl - Gemeenteraad

| woensdag | 26 september 2012 | 11h52 | week 39 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Van der Gracht: burgervader Bas reikt aan het eind van elke week persoonlijk bovenaan de trap een bolletjestrui'

delft

"De Muur"
"De Abtswoudse tunnel is weer open! Het heeft eventjes geduurd, maar het is toch sneller gegaan dan verwacht. Fietsers, en dan vooral de TU studenten, hebben weer vrij baan! Maar wat blijkt? Aan het eind van de vertrouwde tunnel stuit je nu op een trappetje met fietsgoot van een ongekende steilheid."
delftblog.nl - Volder van der Gracht

| woensdag | 26 september 2012 | 02h48 | week 39 | POLITIEKDELFT.NL | *

'ACTIE IN DELFT NIHIL!'
"Onafhankelijk Delft, de grootste stadspartij met fractievoorzitter Drs. Koppen zou het ACTIE voorbeeld moeten zijn. In de commissies is Drs. Koppen een van de meest langdurige en zalvende sprekers. Buiten de raadszaal is 'deze aardige man' volkomen onbekend in Delft. Schrijven op de OD-website doet hij nauwelijks."
hfvh


delft
delft
delft

"Samen een vuist maken"
stoplastenverhoging.nl

| woensdag | 26 september 2012 | 02h23 | week 39 | POLITIEKDELFT.NL | *


delft

"Tafeltjesavond vragen over de Begroting 2013 - 2016"
"- wat was het aantal ambtenaren (werkelijk en fte) bij aantreden van dit college
- wat wordt de begrote totale taxivergoeding voor b&w (inclusief lease wagen) in 2013
- hoeveel wordt er in 2013 en 2014 uitgetrokken voor het koninklijke feest ..."
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit

| dinsdag | 25 september 2012 | 13h22 | week 39 | POLITIEKDELFT.NL | *

'GONDELAFFAIRE'

delft

"Integriteitsonderzoek naar Bas Verkerk"
"Het integriteitsonderzoek naar burgemeester Bas Verkerk door buro Beerenschot komt in de eerste helft van oktober klaar en wordt als eerste aan het fractievoorzittersoverleg aangeboden"
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de WitRedactie PolitiekDelft.nl
"Opschuiven rapport Berenschot lijkt op tijdrekken"
Het integriteitsonderzoek zou worden gerapporteerd medio september 2012.
Inmiddels is er een vonnis Balje/Daga.
LJN: BX6653, Rechtbank 's-Gravenhage, 383785 / HA ZA 10-4499
Lees in de uitspraak punt 4.18 (Wethouder Bas verkerk verstrekt informatie ten nadele van de gemeente Den Haag) en 4.20.
Mijn conclusie: Bas zit goed fout!
harrie fruyt van hertog

| dinsdag | 25 september 2012 | 00h53 | week 39 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Meuleman: De loopafstand van het hotel naar de binnenstad is voor toeristen overbrugbaar.'

delft oude_langendijk_000_touringcar_autobus_20110830_153830_a.jpg
Delft, Oude Langenlijk.

"ACTUELE MOTIE: Touringcars uit binnenstad"
"In de afgelopen jaren is het onderwerp 'touringcars in de binnenstad' regelmatig onderwerp van gesprek geweest. Niet alleen in de gemeenteraad, maar ook inwoners uit de binnenstad hebben regelmatig aandacht gevraagd voor dit onderwerp. Tot op heden heeft de politiek hier onvoldoende op gereageerd en zijn er geen maatregelen genomen om de touringcars te weren uit de binnenstad."
stadsbelangendelft.nl - Aad Meuleman

| maandag | 24 september 2012 | 21h56 | week 39 | POLITIEKDELFT.NL | *

'DELFT DESIGN'

delft

"Over meerwaarde samenwerking universiteiten Leiden, Delft en Rotterdam voor de regio"
"[26 september 2012]
Debat met Karel Luyben, rector magnificus TU Delft, onder leiding van Paul Gerretsen van de Vereniging Deltametropool
Lokatie: TOP Delft, Hippolytusbuurt 14 Tijd: 20.30 uur"
delftdesign.nl"OVERHANDIGING PLANNEN VOOR DE TUSSENTIJD"
"Donderdag 27 september nemen Lucas Vokurka (wethouder Gebiedsontwikkeling Spoorzone Delft) en Bart Jan Kouwenhoven (projectdirecteur Spoorzone Delft), de eerste plannen uit het programma Gebruik de Lege Ruimte in ontvangst."
De bijeenkomst duurt van 14.30 uur tot 19.00 uur en vindt plaats in de Berlagezaal van de Faculteit Bouwkunde* van de TU Delft (Julianalaan 134, Delft). De overhandiging van de plannen is van 17.15 uur tot 18.00 uur en aansluitend volgt een borrel.
delftdesign.nl

| maandag | 24 september 2012 | 11h21 | week 39 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Stoelinga: Natuurlijk kakelt Peter van Hemmen dat hij al jaren met het gezin in de weer is. Had het dan een keer goed gedaan, prutser'"Hulde aan het falende beleid van de rechtelijke macht, jeugdzorg Dhr. Kuijpers en woningbouwcorporatie Woonbron"
"Woningbouwcorporaties waren in vroeger dagen sociale instellingen. In de tijd vlak na de oorlog zetten zij zich in om de woningnood op te lossen. Voor het volk werden betaalbare woningen gebouwd en de happy few, dat gedeelte van het volk dat het zich kon permitteren kocht een woning. De besturen van de corporaties schiepen er genoegen in het volk onder dak te helpen en zij slaagden daarin. Natuurlijk werd er wel eens gemopperd als een gezin het droomhuis toegewezen zag aan een ander huishouden, maar de woningbouwcorporatie stond voor de leden.

Lees meer

Bob Dylan zong al dat The times achanging waren en hoe manifest wordt die tekst in deze dagen. Vestia dat opgeblazen wordt door een directeur die veel meer begaan was met het lot van zijn portemonnee en die er dus voor zorgde dat hij nu een teruggetrokken bestaan kan leiden aan het strand van Bonaire in een luxe villa met twee zwembaden en uitzicht op zee, terwijl zijn huurders zich binnenkort scheel betalen om ervoor te zorgen dat zijn, door malversaties aangevreten, woningbouwbastion nog enigszins overeind kan blijven.

Wat te denken van Woonbron, ons eigen woningbouwbedrijf, dat het verstaat een gezin van vader, moeder en drie-en-een-half kind de deur te wijzen vanwege een huurachterstand van 4000 euro. Natuurlijk kakelt Peter van Hemmen dat hij al jaren met het gezin in de weer is. "Had het dan een keer goed gedaan, prutser", bedenk ik dan. Had dan de juiste instanties erbij betrokken en had afspraken gemaakt die mensen in problemen ook kunnen nakomen. Had je sociale hart, voor zover aanwezig natuurlijk, laten spreken boven je neiging tot mieren- en regeltjes.

En wat te denken van Jeugdzorg. Daar waar de redders van onze toekomst moeten zijn, daar zie je ze niet, maar waar ze zonder risico's mensen in nood de wil op kunnen leggen, daar staan ze, kwijlend van machtsgeilheid op de stoep. Zonder rekening te houden met het feit wat het voor kleine kinderen betekent van vader en moeder weggescheurd te worden, halen de helden de gillende kinderen weg uit de hun vertrouwde omgeving. Lastige kinderen worden niet geboren, die worden gemaakt en jeugdzorg moet er dus niet raar van opkijken dat zij met deze ondoordachte ingreep de kiem heeft gelegd voor het in de toekomst ontsporen van de kinderen Keuvelaar. Als Willy Kuypers had gedaan waarvoor hij in dienst is genomen door de samenleving dan had hij meegeholpen om vader en moeder Keuvelaar te helpen bij het scheppen van voorwaarden om hun kinderen een onbezorgde jeugd te laten genieten, in plaats van met de regels in de hand de arme schapen bij pa en ma weg te halen.

Jeugdzorg en Woonbron hebben op een stuitende manier duidelijk gemaakt waar onze samenleving op termijn aan kapot gaat, aan machtsgeilheid en ambtelijke leugens en zelfs de rechtelijke macht zonder wederhoor geeft gehoor aan deze asociale figuren. In plaats van een warm sociaal hart te laten spreken helpen we mensen, die op een of andere manier even buiten de rails zijn beland, helemaal de penarie in. Hulde Woonbron, Hulde van Hemmen, Hulde jeugdzorg, Hulde Kuypers. Ik hoop dat alle maandag 1 oktober door de rechter terecht worden gewezen."

Martin Stoelinga
Onafhankelijk Delft

| maandag | 24 september 2012 | 10h57 | week 39 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Tien jaar na invoering van het dualisme lijkt het raadsleden nog steeds niet te lukken om het college van burgemeester en wethouders op hoofdlijnen beleidsopdrachten te geven en daarop te controleren'

delft

"Raadsleden nog te vaak in gemeentehuis"
"Raadsleden besteden nog geen derde van hun tijd aan volksvertegenwoordigende activiteiten. Het gros van hun tijd zijn ze kwijt aan raads-, fractie-, partij- en commissievergaderingen en het doorlezen en voorbereiden van alle vergaderstukken."
binnenlandsbestuur.nl - Yolanda de Koster

| maandag | 24 september 2012 | 10h31 | week 39 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Abtswoudsetunnel in Delft Kennisstad'

delft
"De verbeteringen aan de fietsgoot in de Abtswoudsefietstunnel zijn marginaal (D66 taalgebruik). Nog steeds hebben ouderen de grootste moeite om boven te komen. Als ze dat al lukt. De suggestie in de DOZ om de goten met rubber tegen het doorslippen te bekleden is een goeie."
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit"Abtswoudsetunnel (2)"
"Jan van Dinten: ... Als de goot wordt voorzien van een stroeve laag en je leunt dan een beetje op het zadel terwijl je in je remmen knijpt, dan cre�er je wel extra weerstand en kan je een stuk veiliger naar beneden."
delftopzondag.nl - Wat ik zeggen wil

| maandag | 24 september 2012 | 01h26 | week 39 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Harpe: De brief van het college over de wijzigingen in het sturingsmodel van het Spoorzoneproject blonk niet uit in duidelijkheid.'

"Second opinion op organisatie en toezicht Spoorzoneproject"
"Vanwege ingrijpende wijzigingen in de context van het project Spoorzone heeft het college van B&W het sturingsmodel van het project gewijzigd. Een van de besluiten is het opheffen van de Raad van Commissarissen die toezicht hield op het OntwikkelingsBedrijf Spoorzone (OBS BV)."
vvddelft.nl - Lennart Harpe

| maandag | 24 september 2012 | 01h13 | week 39 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Hamelink: De SP was al fel tegen sluiting van buurthuizen omdat de sociale samenhang verdwijnt'

"Acht buurthuizen, een jaar later"
"Vorig najaar besloot de gemeente acht Delftse buurthuizen te sluiten. Onder de noemer 'geen stenen, maar activiteiten' beloofde men destijds alles op alles te zetten om de activiteiten van de buurthuizen te behouden, maar dan op andere locaties."
delft.sp.nl

| zondag | 23 september 2012 | 23h15 | week 39 | POLITIEKDELFT.NL | *

'De Wit: ... een wassen neus want welke ambtenaar durft nu de PvdA dwars te zitten laat staan het tegen Verkerk op te nemen.'

delft

"Ex-wethouders krijgen geen studievergoeding meer"
"... Het bevreemde mij dan ook dat veel afzwaaiende Tweede Kamer leden zeiden dat ze eerst eens gingen uitrusten en nadenken wat ze na hun kamerlidmaatschap gingen doen. Beetje laat en erg gemakzuchtig om zo met overheidsgeld om te gaan. Maar die zullen snel uit hun droom wakker geschud worden. Want ook deze Kamerleden hebben sollicitatieplicht."
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit

| zondag | 23 september 2012 | 22h27 | week 39 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Vuijk: De Tweede Kamer is topsport in de politiek, het hoogste podium om je politieke idealen te realiseren en om te zetten in wetgeving.'

delft

"Ronald Vuijk komt misschien toch nog in de Tweede Kamer"
"Ronald Vuijk sluit niet uit dat hij toch nog een zetel in de Tweede Kamer krijgt. De voormalige Delftse wethouder en huidig wethouder in Midden-Delfland stond 46ste op de kieslijst van de VVD. Die partij behaalde tijdens de verkiezingen vorige week 41 zetels."
delftopzondag.nl - Jesper Neeleman

| zondag | 23 september 2012 | 21h09 | week 39 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Tijn Noordenbos: dat het hierdoor voor verhuurder Vestia helaas ook mogelijk werd tegen commerci�le huurprijzen een nieuwe huurder aan te trekken.'

delft

"Hypo-de-piep, HYPO kunstsuper bestaat twee jaar"
"... HYPO moet dus vertrekken en werkt nu hard aan een doorstart op een nieuwe locatie in de binnenstad. Indien Nusantara gaat sluiten op het Aghataplein - hoe vervelend Oskam en Noordenbos dat ook zouden vinden - biedt dat misschien een kans voor HYPO. "Op deze 'droomlocatie' zou door samenwerking van HYPO en het Prinsenhof een cultuur en kunsthart van Delft kunnen ontstaan", hoopt Noordenbos."
delftopzondag.nl - Vincent van Stipdonk

| zaterdag | 22 september 2012 | 23:18 | week 39 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Van Groos: Overheden staan qua kennis en ervaring niet zelden op achterstand ten opzicht van het bedrijfsleven.'

"VVD wil bedrijven betrekken bij Regionale Ontwikkelingsmaatschappij"
"In de commissie Middelen en Economie is de oprichting besproken van de regionale ontwikkelingsmaatschappij (ROM). De ROM is een investeringsfonds voor de versterking van de kenniseconomie in de regio."
vvddelft.nl - Marc Koster van Groos

| zaterdag | 22 september 2012 | 23:00 | week 39 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Van Groos: Veel organisaties die van Delft geld ontvangen zijn gewend om pas later dan de rest van Nederland hun jaarverslag in te leveren.'

"VVD wil dat gemeente tijdig jaarverslagen ontvangt"
"... Echter, de commissie was weinig gelukkig met het grote aantal jaarverslagen dat de gemeente te laat ontvangt. Hierdoor loopt Delft de kans te laat over financi�le tegenvallers te horen. Dat kan de inwoners van Delft geld kosten."
vvddelft.nl - Marc Koster van Groos

| zaterdag | 22 september 2012 | 22:44 | week 39 | POLITIEKDELFT.NL | *

'De Vaate: De bewoners voelen zich niet serieus genomen.'

"Een goed(e) begin(spraak) is het halve werk"
"GroenLinks was afgelopen woensdag aanwezig in het buurthuis Delft-Noord tijdens een door bewoners georganiseerde bijeenkomst voor omwonenden van de Brasserskade en de Indische buurt. Bewoners maken zich zorgen over de komst van een VMBO praktijkschool en over de (tijdelijke) sluiting en verbouwing van het buurthuis, dat onderdeel gaat worden van de school."
delft.groenlinks.nl - Catherine Bij de Vaate

| zaterdag | 22 september 2012 | 00h53 | week 39 | POLITIEKDELFT.NL | *

Meer dan 300 oldtimers gefotografeerd in Delft door 'foto PRODEO'

delft oldtimers/collage_oldtimers_001.jpg

OLDTIMERS

| zaterdag | 22 september 2012 | 00h00 |week 39 | * | WEEKENDMUSIC-Lijst |
'Pamela Pamela Wayne Fontana'
>> | vorige week | POLITIEKDELFT.NL |
>> | ARCHIEF | POLITIEKDELFT.NL |

Valid HTML 4.01 Transitional