koppd2.gif

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.


 politiekdelft.nl    TOP

 


29 juli - 4 augustus 2019 00h01 week 31 politiekdelft.nl    TOP

door harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl29 juli 2019 00h02 week 31 politiekdelft.nl    TOP

FRACTIEVERGOEDING

door: harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

RAPPORT PWC VERANTWOORDING FRACTIEONDERSTEUNING 2018
Drs. A.E. Gerritsma RA, senior director bij PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. rapporteerde zijn controle bevindingen van de Verantwoording Fractieondersteuning 2018 aan de raad van de gemeente Delft.

Bij het lezen van de opmerkingen kreeg ik vraagtekens in mijn hoofd.
Het rapport geeft geen zekerheid of de opgenomen bedragen juist zijn, de getrouwheid.
En de bedragen in overeenstemming zijn met de regelgeving, de rechtmatigheid.
Overal zijn tegenwoordig affaires met bonnetjes.
Alle partijen waren 100% in orde behalve Onafhankelijk Delft.
Hoe kan dat nou?
Van de week ga ik de uitgaven van alle partijen eens onder de loep nemen!
Mijn eigen bevindingen zal ik zeker rapporteren.
Rapport PWC fractievergoedingen 2018

AFDOENING WOB VERZOEK
---------- Oorspronkelijk bericht ----------
Van: redactie@politiekdelft.nl
Aan: Raymond Jeene <rjeene@Delft.nl>, harrie fruyt van hertog <harriefruytvanhertog@ziggo.nl>, redactie politiekdelft.nl <redactie@politiekdelft.nl>
Datum: 29 juli 2019 om 3:25
Onderwerp: Re: WOB-verzoek

hi Raymond Jeene
Dank voor de vlotte medewerking aan mijn WOB verzoek.
De fractie-vergoedingen mogen gepubliceerd worden.
Ik ben voldoende geïnformeerd.
gr
harrie fruyt van hertog
redactie politiekdelft.nl

FRACTIEVERGOEDING UITGAVEN 2018 ONAFHANKELIJK DELFTGa naar: FRACTIEVERGOEDING UITGAVEN 2018
ALLE PARTIJEN


HANDBOEK RAADSLEDEN
Delftse fracties in de raad ontvangen jaarlijks een financiële bijdrage in de vorm van een fractievergoeding als tegemoetkoming in de kosten voor fractieondersteuning. In het HANDBOEK RAADSLEDEN 2018-2022 GEMEENTERAAD DELFT staat onder andere beschreven hoeveel geld een fractie ontvangt en waar declaraties aan moeten voldoen.

VERSLAG ACCOUNTANT PWC
In het openbaar verslag fractievergoedingen 2018 van accountant PWC las ik de brief van raadsleden Jan Peter de Wit en Sylvia Grobben beiden van Onafhankelijk Delft.
"Geachte PWC accountant
Net als in 2017 is ook de fractieverantwoording van 2018 niet ter kennis van ons gebracht. Ondanks herhaalde vraag aan de fractievoorzitter. Dat leidt dit jaar tot een grote nabetaling van onterecht gedeclareerde kosten uit 2017. Daarom willen wij kenbaar maken dat net als in 2017 er waarschijnlijk kosten voor de fractievergaderingen zijn opgenomen. Die fractievergaderingen werden in de fractiekamer in het Stadhuis op de Markt gehouden. Daar zijn geen kosten aan verbonden. Dat daarna in cafés nagedronken werd door fractieleden vinden wij niet dat dit gedeclareerd moet worden. Dit is een verschil van mening met de rest van de fractie. Voor zover deze drankrekeningen wel deel uit maken van de verantwoording willen wij ons daar uitdrukkelijk van distantiëren. Voorts weten wij niet hetgeen er verder allemaal is opgenomen in de fractieverantwoording. Dat valt ons inziens daarom allemaal geheel onder de verantwoordelijkheid van de indieners van de fractieverantwoording 2018.
Met vriendelijke groet,
Jan Peter de Wit en Sylvia Grobben"VORIGE WEEK    ARCHIEF     TOP    .    ..