koppd2.gif

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.


 politiekdelft.nl    TOP

 


29 okt - 4 nov 2018 00h01 week 44 politiekdelft.nl    TOP

door harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nlFORMULE 1 - Amsterdam BEACH 2020

FORMULE 1 - Amsterdam BEACH 2020
met Max Verstappen door de Tarzanbocht ...
*
RT Jofel Mokum We gaan naar Zandvoort https://t.co/jsD04csRfQ via @YouTube

— harrie fruyt van hertog (@PolitiekDelftnl) 2 november 2018
30 oktober 2018 21h43 week 44 politiekdelf.nl    TOP

D66 Wethouder Martina Huijsmans laat fietsers gewoon barsten!

 hfvhdelft-

Kruising Abtswooudseweg en Engelsestraat.
De gevaarlijke situatie heeft al ruim 3 maanden 'de aandacht' van wethouder Martina Huijsmans.

dat is een onzin antwoord.
de gevaarlijke situatie blijft gehandhaafd
een gewaarschuwde gemeente is aansprakelijk voor schade's die ontstaan!
vreemd dat wethouder @Mar10aH van @D66_Delft dit alles maar goed vindt. Wat vindt @christine_bel ?

— harrie fruyt van hertog (@PolitiekDelftnl) 30 oktober 2018
30 oktober 2018 20h47 week 44 politiekdelf.nl    TOP

Persbericht gemeente Delft:
Schieoevers beweegt mee met kansen en initiatieven

Het college heeft het Concept Ontwikkelplan Schieoevers Noord vastgesteld. In dit ontwikkelplan schetst de gemeente de koers voor de transformatie in dit gebied, rekening houdend met de initiatieven en ontwikkelingen die er zijn. Het ontwikkelplan biedt kaders en voorwaarden voor de inrichting van Schieoevers Noord naar een modern werk- woongebied, voor zowel de korte als lange termijn. De gemeente wil het Concept Ontwikkelplan graag samen met de stad verder uitwerken tot een Definitief Ontwikkelplan (DOP).

Wensbeeld Schieoevers
Het Concept Ontwikkelplan (COP) beschrijft vijf ambities voor Schieoevers Noord: 'duurzame omgeving, levendig gemengd stedelijk gebied', 'ruimte voor bestaande en nieuwe bedrijven', 'gezonde omgeving' en 'bereikbaar'. Het wensbeeld voor Schieoevers Noord is een levendig gemengd stedelijk gebied, met speciaal ruimte voor kennisintensieve en innovatieve maakindustrie in Delft.

De ambitie is om evenveel arbeidsplekken als woningen in het gebied te realiseren. Het belangrijkste motief daarbij is, om met behoud van het typische industriële karakter, het huidige bedrijventerrein te intensiveren en er stedelijke functies en voorzieningen aan toe te voegen, waaronder wonen. Schieoevers Noord wordt een uniek stuk stad, waar de komende tijd ruimte is om wonen en werken, leren en maken, denken en doen samen te laten gaan.

De ontwikkeling van het gebied biedt ook de kans om een mooie bijdrage te leveren aan grote maatschappelijke opgaven. In een duurzame wijk met een gezonde leefomgeving wordt werk gemaakt van de energietransitie, klimaatadaptatie, een schone mobiliteit en een circulaire economie. Gezamenlijk zullen bedrijven, bewoners en de gemeente zorgen voor een toekomstbestendige en inclusieve stadswijk.

Het COP sluit aan op de ambities van de gemeente om 10.000 extra banen te realiseren op alle niveaus in de periode tot aan 2040 - door te ontwikkelen van kennisstad naar technologiehoofdstad van Nederland - en 15.000 nieuwe woningen toe te voegen.

Stad praat mee over ontwikkelplan
De gemeente werkt aan de verandering van Schieoevers samen met bewoners, ondernemers, partners in de stad en regio. Speciaal met de bedrijven van Schieoevers, georganiseerd in de Bedrijven Kring Schieoevers (BKS), is de samenwerking gezocht en vastgelegd in een convenant tussen BKS en Gemeente. Onderling is geïnspireerd en gediscussieerd. BKS heeft haar visie inmiddels op knappe wijze door vertaald in een Programma van Eisen. Gemeente en BKS delen een aantal uitgangspunten en gaan nog in gesprek over een aantal andere.

Het Programma van Eisen en het COP zijn twee varianten van de plannen voor Schieoevers Noord. Graag gaat de gemeente komende tijd ook met de stad in gesprek over de invulling en uitwerking van de uitgangspunten en randvoorwaarden in het Concept Ontwikkelplan. Daarna wordt het concept uitgewerkt tot een Definitief Ontwikkelplan (DOP) en aangeboden aan de raad.

Ter inzagelegging milieueffectrapportage
Om te bepalen welke milieueffecten de ambities uit het COP zullen hebben op het gebied, is de gemeente begin 2018 begonnen met een milieueffectrapportage (MER). De gemeente kiest ervoor met deze MER juist niet afgeronde plannen te beoordelen, maar deze op een nieuwe, omgekeerde manier in te zetten. De MER wordt ingezet om de planontwikkeling grenzen te geven. Zo wordt duidelijk welke ontwikkelingen mogelijk zijn in het gebied en onder welke voorwaarden.
Vanaf 12 november tot en met 21 december 2018 ligt de MER Schieoevers ter inzage. De MER is op afspraak in te zien op het Stadskantoor of binnenkort te downloaden op www.delft.nl/bestemmingsplannen.

Ter inzagelegging bestemmingsplan Tiny Houses Vulcanusweg
Een MER is altijd gekoppeld aan een bestemmingsplan ter inzage. Het bestemmingsplan Tiny Houses (Vulcanusweg) wordt daarom nu ook ter inzage gelegd. Vanaf 12 november tot en met 21 december 2018 ligt dit bestemmingsplan ter inzage. Het bestemmingsplan is op afspraak in te zien op het Stadskantoor of binnenkort te downloaden op www.delft.nl/bestemmingsplannen30 oktober 2018 20h17 week 44 politiekdelf.nl    TOP

delft-

Bron: Amvest Kondor Wessels nieuws

Persbericht:
Amvest en Kondor Wessels Vastgoed transformeren Kabeldistrict Delft

Amvest en Kondor Wessels Vastgoed (een VolkerWessels onderneming) gaan het Kabeldistrict in Delft transformeren naar een levendige, productieve stadswijk waar werken, wonen, leren en maken samenkomen. Het Kabeldistrict is onderdeel van bedrijventerrein Schieoevers-Noord. In het 12 hectare grote gebied zijn plannen voor circa 3.000 woningen en 2.000 extra arbeidsplaatsen. Daarmee wordt een belangrijke impuls gegeven aan de woningbouw- en werkopgave van de Gemeente Delft en de regio. Amvest, Kondor Wessels Vastgoed en de Gemeente Delft tekenden onlangs een samenwerkingsovereenkomst voor de start van de herontwikkeling.

Ruimte voor innovatieve maakindustrie
Het Kabeldistrict dient als startpunt van de transformatie van Schieoevers-Noord. Het bedrijventerrein biedt een uitgelezen kans te groeien tot een nieuw stuk stad dat sociaal en cultureel divers is. Het vormt de schakel tussen het stadscentrum en de Technische Universiteit van Delft. Amvest en Kondor Wessels Vastgoed willen van het Kabeldistrict een werk-woonbuurt maken die in diversiteit en dynamiek doet denken aan het New Yorkse Meatpacking District. Centraal in het plan staat de voormalige Nederlandsche Kabel Fabriek. In de lange hallen van het 65.000m2 grote complex komt 'anders dan anders' eigenzinnige bedrijfsruimte: een hightech campus voor kennisintensieve en creatieve start-ups, scale-ups en MKB'ers. Dat wat op de nabij gelegen Technische Universiteit (TU) wordt bedacht, kan hier worden gerealiseerd.

Levendig gemengd stedelijk gebied
In en rond de Kabelfabriek komt werk- en woonruimte voor gezinnen, studenten, kenniswerkers, ondernemers en senioren. Naast koop- en studentenwoningen komt er sociale huur en circa 1.500 vrijesectorhuurwoningen in het middensegment. Deze worden in een van de woningportefeuilles van Amvest opgenomen. Door het gelaagd mixen van werken en wonen ontstaat een toekomstbestendig binnenstedelijk gebied dat aantrekkelijk is voor nieuwe generaties. De stedenbouwkundige opzet van architectenbureau Mei Architects and Planners wordt in lijn gebracht met het Concept Ontwikkel Plan dat de gemeente de komende maanden ter inspraak aan de stad voorlegt. Daarna zullen belanghebbenden ook worden betrokken bij de verdere planontwikkeling en bestemmingsplan(nen) voor het gebied Kabeldistrict.

Goede verbindingen en nieuwe mobiliteit
Het Kabeldistrict in Delft wordt de komende tien jaar geleidelijk getransformeerd. Het gebied ligt vlakbij de binnenstad van Delft en tussen twee grote treinstations, Station Delft-Zuid en Station Delft. Aan de oostzijde van Schieoevers-Noord grenst het gebied aan de TU Delft. Er is een directe verbinding met de A4 en A13. Dit zorgt voor een optimale bereikbaarheid van o.a. Rotterdam, Rotterdam The Hague Airport en Den Haag. In de planvoorbereiding wordt ook veel aandacht besteed aan openbaar vervoer en slimme mobiliteit om mensen en goederen sneller, schoner en gemakkelijker door de wijk te bewegen.

Amvest en Kondor Wessels Vastgoed hebben deze zomer de positie verworven door Stahlberg Schiepark BV over te nemen en deze om te dopen tot Kabeldisctrict BV. Stahlberg Investments heeft de voormalig versnipperde locatie onder één eigenaar weten te brengen. Hierdoor is de kans ontstaan om dit 12 hectare grote gebied, met een unieke ligging en ontsluitingsmix, in samenhang te transformeren naar een levendig multifunctioneel werk-woongebied.
@MarienVermeer @fietsersbond : ...die de fietser leidt over drie kasseienstroken. Dit is niet alleen oncomfortabel, maar ook gevaarlijk ...
- Hoe heeft deze situatie kunnen ontstaan? ...@Mar10aH @GemeenteDelft @Raad015 https://t.co/UHN8PfNSZQ pic.twitter.com/FP9lOFDK2x

— harrie fruyt van hertog (@PolitiekDelftnl) 28 oktober 2018
VORIGE WEEK    ARCHIEF     TOP    .    ..