koppd2.gif

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.


 politiekdelft.nl    TOP

 maandag 15 oktober 2018 00h01 week 42 politiekdelft.nl    TOP

delft-

Elk uur een 'Facebook-moment', in Charleville-Mezières speelt marionettenspeler een scene uit de Vier Heemskinderen.

Museum Prinsenhof en Sint Agathaplein


BEZOEKERS 2015 2016 2017
Bezoekers Museum Prinsenhof Delft    85.922 114.243 83.228
Entreegelden € 240.077    € 327.014    € 246.794   
Opbrengst entreegeld per bezoeker € 2,79 € 2,86 € 2,97
Bron: Museum Prinsenhof Delft - Jaarverslag 2017

Vrijgegeven documentatie aan raadsleden
Wat staat er in de over BEZOEKERS:

Het verbeteren van de entree en de zichtbaarheid van het museum is een vereiste voor de ontwerpvisie. Daarbij dient rekening gehouden te worden met de bezoekersstromen in Delft rondom de locatie en de eventuele wijzingen in deze stromen. De herinrichting van de Phoenixstraat nadat bouwwerkzaamheden aan de spoortunnel en de Spoorsingelgarage gereed zijn, ingebruikname van die parkeergarage, wijzigingen in het beleid van touroperators ten aanzien van touringcars maar ook gewijzigde inzichten in gemeentelijk beleid zouden bezoekersstromen kunnen beïnvloeden. Daarnaast heeft het museum de vraag om meer (expositie)ruimte. Omdat het substantieel uitbreiden van het historische gebouwcomplex een zeer lastige opgave is, dienen mogelijkheden in de omgeving niet uitgesloten te worden. Zo kan het Prinsenkwartier of delen daarvan een rol spelen in de zoektocht naar meer volume.

Een bestemmingsplan is niet het instrument waarmee visies op branchering van detailhandel, werving, regionale positionering, bereikbaarheidsconcepten en leefstijlen ten behoeve van woonmilieus opgesteld worden. Met andere woorden, met een bestemmingsplan werf je geen (regionale) bezoekers of investeerders. Om daar in te voorzien is naast het bestemmingsplan een integrale visie opgesteld, 'Binnenstad, vitaal en gastvrij; visie en agenda binnenstad 2020'.

Het grachtengebied heeft een duidelijke noord-zuid oriëntering, in het gebruik, zeker door bezoekers, speelt de oost-west richting een even zo belangrijke rol. Aan de oostzijde bevindt zich de belangrijke toegang tot de binnenstad via de Koepoortbrug met de daar gesitueerde Marktgarage, het Hampshirehotel Delft Centre en de in- en uitstapplaats voor touringcars. Via de Nieuwe Langendijk en de Markt komen bezoekers vervolgens richting Oude Kerk en Museum Prinsenhof. Aan de westzijde zijn de Binnenwatersloot en het Sint Agathaplein de belangrijkste toegangspoorten tot het historisch centrum.

Concluderend
- Het creatief grachtengebied en de centrum rand hebben een noord – zuid oriëntatie, terwijl het toeristisch bezoek zich ook oost – west oriënteert.
- Prinsenhof en Prinsenkwartier passen goed in het sfeergebied zoals omschreven.
- De ruimte tussen de Oude Kerk en het Prinsenhof behoort tot één van de meest centrale en historische delen van de historische binnenstad van Delft.

De ambitie van Museum Prinsenhof om te groeien in aantallen bezoekers draagt bij aan de programmalijn.

Visie Toerisme Delft
Er wordt gewerkt aan een toeristische visie voor Delft. Gewerkt wordt vanuit doelgroepen volgens het leefstijlenmodel van SmartAgent. Ten aanzien van recreatie en toerisme heeft SmartAgent een uitwerking van het zogenaamde BSR model met vier kleuren gemaakt. Naast de vier leefstijlen met de basiskleuren Rood (vitaliteit), Geel (harmonie), Groen (zekerheid) en Blauw (controle) zijn tussenkleuren geïntroduceerd, Aqua (ingetogen), Paars (ondernemend) en Lime (gezellig). Vanuit de zo gedefinieerde zeven leefstijlen focust de toeristische visie van Delft op Aqua, Rood en Paars. Rood en Paars zijn op dit moment ondervertegenwoordigd bij bezoekers aan Delft. Voor verdere informatie wordt verwezen naar de Visie Toerisme Delft.

Concluderend
- Aanpassingen aan locatie van entree maar ook toenemen van aantallen bezoekers voor Museum Prinsenhof vraagt aandacht voor de omliggende openbare ruimte

Het Sint Agathaplein, het Prinsenhof en de Oude Kerk vormen samen één van de mooiste plekken van de historische binnenstad van Delft. Het Sint Agathaplein met de verstilde Prinsentuin, de poorten met daarboven zichtbaar de scheve toren van de Oude Kerk. Bij de Oude Kerk is de eenvoudige gevel van het Prinsenhof relatief gesloten. Erachter is het koor van de Waalse Kerk zichtbaar. Voor de toerist of bezoeker lijkt het misschien een samenhangend beeld uit een bepaalde tijd. In werkelijkheid is binnen dit historische ensemble in de loop van de eeuwen veel veranderd, verbouwd, aangebouwd of juist weer afgebroken. Op oude kaartbeelden is te zien dat de Prinsentuin en het Sint Agathaplein vroeger een hof waren, als kloostertuin onderdeel van het klooster. Het behoorde toen niet tot de openbare ruimte van de stad. Op foto’s van voor de 2e wereldoorlog is te zien dat tussen het Sint Agathaplein en de Prinsentuin in die tijd bebouwing stond. De lage scheidingsmuur met hek is dus niet historisch maar uit de jaren ’50 van de vorige eeuw. Ook de Prinsentuin is in de loop der tijd regelmatig veranderd. De oorspronkelijke omsloten kloostertuin is vanaf dezelfde jaren ’50 een plantsoen. De huidige inrichting, een formele Hollandse kruiden- en bloementuin, is aangelegd in 1993.

Bron: gemeentelijke documentatie ter voorbereiding Museum Prinsenhof en Sint Agathaplein42,195 km voor kinderen met kanker @rvanwoudenberg : Sponsor mij voor mijn marathon in New York tbv Kika @KiKa8118
Doneren kan via de website https://t.co/RzCTgqVFEQ pic.twitter.com/P4CSLYuXb9

— harrie fruyt van hertog (@PolitiekDelftnl) 13 oktober 2018
VORIGE WEEK    ARCHIEF     TOP    .    ..