koppd2.gif

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.


 politiekdelft.nl    TOP


zaterdag 7 april 2018 05h47 week 14 politiekdelft.nl    TOP

door harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl


Gemeenteraad weekendje teambuilding

Vandaag en morgen in het kader van inwerkprogramma 'op de hei' met nieuwe gemeenteraad @GemeenteDelft; kennismaken en kennis overdragen. De sfeer zit er goed in, een mooie start! pic.twitter.com/km9U2sRBA8

— MarjaVanBijsterveldt (@VanBijsterveldt) 6 april 2018


delft-afbeeldinghansbuskesmindmap20180326

Ideale raadslid? En het minst ideale raadslid? Hans Buskes, mindmapgoeroe: Onafhankelijk Delft is 16 jaar een raadspartij met nul resultaat.

Reactie Mindmap 1

Martin Stoelinga, fractievoorzitter Onafhankelijk Delft

Geen stijl!! Het ideale raadslid in een mindmap. Ik heb de meeste stemmen als fractievoorzitter gehaald, van de hele raad! Je zal jezelf maar mindmapgoeroe noemen en "het" geeft nog workshops ook. Je hebt totaal geen hersens, lijd je aan eigenheimer? Het, zijn naam is Hans Busker, heeft waarschijnlijk ooit de klok horen luiden maar weet niet waar de klepel hangt. Zit te wachten op klandizie! Wat een kennis van zaken, totaal niet ingelezen blijkbaar! Als ik zo een grote broek aan zou trekken zou ik eerst de handelingen van de gemeenteraad er op na slaan. Inderdaad wij waren tegen nog twee etages op het stadskantoor, inderdaad wij zijn tegen de investering van tussen de dertig en 35 miljoen in het Prinsenhof. Inderdaad wij zijn tegen een opvanglocatie in de stad. Inderdaad, wij pakken corruptie keihard aan van gemeenteambtenaren, daar hebben wij graag 8 jaar voor over ivm oud-wethouder Balje, die weer een douceurbaantje heeft gekregen van de vrinden van.. Wij zijn inderdaad tegen de armoe in Delft. Wij zijn niet trots dat Delft de duurste stad van Nederland is. Diverse musea zijn gesloopt en opgegeven en voor wat! Nee mindgekkie, je zal maar een boek hebben dat niemand wil lezen. Velen zullen geen spijt hebben, dit vod niet te hebben aangeschaft. Teveel naar mindfuck gekeken?

Reactie Mindmap 2

Jolanda Gaal, "TWEEDE" fractievoorzitter familiebedrijf GalaGaal

Wij waren tegen het naar Delft halen van een Vermeer omdat er weer een verbouwing van het Prinsenhof voor nodig was. We hebben een zielloze burgemeester weggekregen. We hebben de Oostpoort aangelicht gekregen. Wij hebben gezorgd dat er beveiliging tegen het in het water fietsen/waaien van Delftenaren in de gracht bij het stadskantoor komt. Wij hebben gezorgd dat er een motie aangenomen is ivm prostaatkanker. Wij hebben gezorgd dat wethouder Harpe continue onder druk is gezet ivm verkeerssituatie Buitenhofdreef en Voorhofdreef, waardoor er mede door ons klagen, nu een hele nieuwe indeling gaat komen om meer ongelukken te voorkomen. Wij zijn degenen die in het sociaal domein over asociale deurwaarders zijn begonnen en de Paritas Passé, waar ze het in de raad nog nooit over hebben gehad of hadden gehoord, behalve wij! Wij leggen de godganse dag huisbezoeken af en wij zijn begonnen over het feit dat mensen die uit andere steden komen en een dossier hebben, dat de computers deze dossiers vaak niet kunnen verwerken, omdat deze smart apparaten, een andere taal spreken en dit gevaarlijk kan zijn ivm bijv. Tbs'ers Criminelen maar ook GGZklanten. Wij zijn altijd in de weer om sociale problemen op te lossen. Daar lees ik elders nergens wat van. Last but not least: Ruim 5000 kiezers zo wegzetten, zegt meer over zijn verstandelijk vermogen dan van dat van onze kiezers.


VERMEER - Niet volgens 't Boekje

door Alex Mustert alias Prof. M

delft-alex-mustert-20180407-001


vrijdag 6 april 2018 05h45 week 14 politiekdelft.nl    TOP

door harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl


Naar sociaal verduurzamen woningvoorraad

Webstek Henk Boogaard

We staan aan de vooravond van een grote verandering van ons energiegebruik. Er is veel draagvlak voor de noodzaak ervan. Aan de overgang van energie uit fossiele brandstof naar niet-fossiele bronnen hangt een prijskaartje. En die zal moeten worden betaald.

...

Het deltaplan sociaal verduurzamen
Het mooie is dat een deltaplan verduurzaming, met sociale wil, ook goed betaalbaar is. In Nederland zijn ca 7,5 miljoen woningen, ca 3 miljoen sociale huurwoningen, ruim 1 miljoen particuliere huur en de rest is koopwoning. De overheid zou zich moeten richten op de combinatie van woningen die nog verduurzaamd moeten worden (huur en koop) en op bewoners van die woningen met een inkomen tot een bepaalde grens (1 tot 2x modaal). Stel dat dit in deze groep woningen gaat om 4 miljoen woningen. De extra kosten van verduurzaming worden nu geschat op € 20.000,- tot € 30.000,- per woning, afhankelijk van grootte en soort woning, huidig prijspeil. Daarmee moet in de meeste gevallen een nul op de meter woning zijn te realiseren. Bij 4 miljoen woningen en gemiddeld € 25.000,- per woning subsidie gaat het 100 miljard euro extra kosten. Dat kan over 12 jaar, t/m 2030 worden uitgesmeerd met vanaf 2020 eerst een aanloop van twee jaar 5 miljard en daarna 9 jaar elk jaar 10 miljard. Dan kan eind 2030 het doel zijn gerealiseerd. Deels zal de verduurzaming kunnen worden gerealiseerd via grondige renovatie van bestaande voorraad. Voor een ander deel kan de subsidie gebruikt worden voor financiering van de extra kosten bij vervangende nieuwbouw. Belangrijk uitgangspunt bij subsidieverstrekking: zonder huurverhoging dan wel woonlastenverhoging bij in aanmerking komende koopwoningen moeten de bewoners een nul op de meter woning kunnen verkrijgen. Met dit plan krijgen mensen met lagere inkomens een duurzame woning, met als extra voordelen: geen woonlasten verhoging en een mooiere en comfortabeler woning.KLIKO'S

Bram Stoop, raadslid Stadsbelangen

... Onze fractie krijgt regelmatig mails van mensen over de problematiek met de kliko's en Avalex. Zo ook afgelopen weekend. Voor ons reden de volgende twee schriftelijke vragen aan het college van B&W te stellen:

1 Is de burger verplicht om de kliko's met afval in de eigen voor- of achtertuin te plaatsen, als niet eigenaar zijnde van deze kliko's?

2 Drie kliko's nemen al snel een aantal vierkante meters in van je plaatsje of tuintje. Als bewoner kun je dit gedeelte niet meer voor jezelf aanwenden. Wel moet je er OZB/WOZ voor betalen. Op welke wijze kan de gemeente deze niet aanwendbare grond voor persoonlijk vertier verminderen in de aanslag OZB/WOZ?


delft-od-hufters-20180404_185947-211x300-2

De eikels vallen niet ver van de boom

Jolanda Gaal, raadslid Onafhankelijk Delft

Nou ik ben wel even klaar met die communisten aan de macht in Delft: Groen Links... met landelijk voorman, in een eikeltjes pyama.., hebben samen met PvdA CDA D'66 en STIP onze stad aan de rand van de afgrond gebracht. 830 miljoen schuld hebben wij' Drie generaties ellende..en leningen bij de VNG Verenigde Nederlandse Gemeenten....buurthuizen gesloten, wijkcentra...musea...bibliotheken-bezuinigingen op alles... en dan nog het AVALEX drama De Harnaschpolder ellende met koopwoningen die niet te slijten waren en.... de GGZ dik in de schulden en nu mensen met een uitdaging, aanpakken??? Nee, wij van Onafhankelijk Delft, zijn het niet vergeten hoor! Ze hebben Martin niet eens gebeld!! Wat een ihufters
donderdag 5 april 2018 00h24 week 14 politiekdelft.nl    TOP

door harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl


delft-afbeeldingpd20180405

Marijke Vos knipt en scheert
de Delftse "PVV"

Islamofoob Stoelinga van Onafhankelijk Delft krijgt precies te horen wat hij wil horen.
Minder slim van deze sluwe GroenLinkse Vos, die kennelijk slecht is ingelicht door de apolitieke Frank van Vliet?
Marijke Vos: "Ik heb serieus gekeken naar deze partij. Voor het draagvlak in de stad en de verbinding is Onafhankelijk Delft inderdaad een belangrijke partij. Na gesprekken met alle lijsttrekkers is mijn conclusie, dat er op inhoud toch teveel lastige punten liggen om tot een daadkrachtig college te komen. Daarom zeg ik kies voor een college die echt dingen kunnen gaan doen voor de stad. Bij een aantal fracties ligt het moeilijk dat Onafhankelijk Delft uitgesproken negatief over de islam spreekt." hfvh


delft-afbeeldingavdv20180404

(Hillenius 970) Over links

Arie van der Veen, webcolumnist

Overal in Nederland komt de collegevorming op gang. In sommige gemeenten kiest men voor een informateur in andere gemeenten gaat de leider van de grootste partij aan de slag. Er is wel een interessante ontwikkeling die het waard is om nader te beschouwen en dat is de rol van GroenLinks als grootste partij en de keuzes die deze partij maakt.

In Amsterdam, Utrecht, Delft en andere studentensteden is GroenLinks de grootste geworden en heeft het initiatief in de collegevorming. In Amsterdam koerst men op een links college, de VVD staat (voorlopig) buiten spel. En nu lonkt in Delft ook een gang over links.

In Delft is Marijke Vos aan de slag gegaan als informateur namens GroenLinks, en deze senator en oud-wethouder weet van (politiek) rekenen. Zij komt met het advies om een college voor Delft te vormen over links. En dat is opmerkelijk. Zij adviseert samenwerking tussen GroenLinks, D66, STIP(Studentenpartij), CU en PvdA of SP. VVD en CDA die stemmen hebben gewonnen, maar geen zetels staan aan de zijlijn.

Groenlinks is een bijzondere partij. Voor een deel zijn het ex-PvdA stemmers, maar over het algemeen zijn het hoogopgeleiden en maatschappelijk betrokken mensen met een hoog verwachtingspatroon van de overheid of de staat. Het maakbaarheidsdenken is daar nog behoorlijk aanwezig en als dat veel overheidsgeld kost dan zij dat zo ! In Delft is de afgelopen jaren vooral door de VVD op de kleintjes gelet maar dat mag niet baten. Mogelijk speelt daar ook het vertrek van de zittende wethouder een rol.

De keuze voor de CU is opmerkelijk ! Mijn inschatting is dat er sprake is van een persoonlijke voorkeur voor de CU-kandidaat wethouder (Joelle Gooijer ?), maar ik ontkwam niet aan de gedachten van knuffelchristenen. Er bestaat op links toch een voorkeur voor de CU boven het CDA. Eigenlijk is dit vergelijkbaar met de positie van de ARP in het verleden. Ook met hen deed Links liever zaken dan met de "roomsen".

Of het verstandig is om in Delft en ook in Amsterdam over links te gaan vraag ik mij af. Centrum rechts is bestuurlijk aan de macht in provincies en in Den Haag. En men kan toch moeilijk in Delft verlangen dat de zittende burgemeester bij het CDA in Den Haag de kastanjes uit het vuur haalt voor Delft. Dat geldt ook voor de metropool. Het is in deze opmerkelijk dat D66 zijn middenpositie zo maar heeft opgegeven en eigenlijk de Haagse coalitievrienden in de kou laat staan op lokaal niveau.

Tenslotte in Delft over STIP. Een opmerkelijk fenomeen dat inmiddels de tweede partij is geworden in de stad. Volgens Stoelinga is de politiek geen stageplaats en daarin heeft hij (een beetje) gelijk. De afgelopen jaren leverde STIP goede wethouders en een roulerende fractie. Maar altijd in de politieke afgeleide rol van vierde partij. Nu moet men kleur bekennen en dat vraagt toch andere kwaliteiten.

Marijke Vos heeft haar advies opgeleverd. En een linkse vos verliest wel haar haren, maar niet haar streken zou ik zeggen. Immers het oude adagium bij links is, als het kan over links. Als het moet met rechts. Het leek alsof het niet meer voor zou komen na de implosie van de PvdA. GroenLinks verraadt zijn roots niets. Hopelijk valt het mee met Havana aan de Schie. Athene aan de Schie hadden we net achter ons gelaten.delft-afbeeldingvvd20180405

Oppositie of coalitie?

Bart Smals, raadslid VVD

De verkiezingen zijn alweer twee weken geleden. Het stof is neergedaald. We hebben veel meer stemmen gekregen dan vier jaar geleden, maar net een paar te weinig voor een extra zetel. Jammer, maar feit. We hebben een heel goede campagne gevoerd, waar we vooral ook langs de huizen zijn gegaan en bij Delftenaren hebben opgehaald wat er echt leeft. Daar gaan we ook de komende jaren ons voordeel mee doen!

Nu zitten we middenin de coalitievorming. Met GroenLinks als grootste partij natuurlijk lastig. Het verkiezingsprogramma verschilt op veel punten echt van het onze. Uitgangspunten als schoon, heel en veilig blijken even minder belangrijk. Het ziet ernaar uit dat het bestuur van Delft een ruk naar links maakt in een stad die al jarenlang door links werd gedomineerd. Opmerkelijk, alsof Delft nog niet links en duur genoeg was.

De nieuwe VVD-fractie gaat vol goede moed aan de slag om toch zoveel mogelijk VVD-beleid te behouden voor Delft. We hebben de afgelopen vier jaar echt veel bereikt, en dat zullen we niet zonder slag of stoot weggeven. In de oppositie of coalitie, we zullen constructief zijn: scherp als het moet, maar altijd gedreven door onze liberale overtuiging. Immers, elk mens telt! Elk mens, elke Delftenaar, moet zoveel mogelijk de ruimte krijgen om zichzelf te ontplooien, zonder betutteling van overheid of gemeente.
woensdag 4 april 2018 01h22 week 14 politiekdelft.nl    TOP

door harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl


tjonge, wat een ruk zeg. Wordt dan wel @stipdelft als meest rechtse partij in de coalitie. Politieke meningsverschillen kan je op wachten ingeval Stip geen ja knikt en steun zoekt bij/krijgt van de oppositie. pic.twitter.com/w3PnuMkNc7

— harrie fruytvhertog (@PolitiekDelftnl) 3 april 2018


Informateur biedt eindrapportage aan https://t.co/1xj5tFzG19 pic.twitter.com/EOpcBf2GMH

— GroenLinks Delft (@GroenLinksDelft) 3 april 2018dinsdag 3 april 2018 01h38 week 14 politiekdelft.nl    TOP

door harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl


Stephan Brandligt wil opnieuw wethouder worden https://t.co/HgpTMJg6o0

— Ingrid Lips (@IngridLips) 31 maart 2018

@SBrandligt rept geen woord over zijn dagelijks bestuur in @AvalexDynamics. Een miljoenen lijk in de kast. En nu maar hopen dat de andere college partijen met hem verder willen als wethouder Ik moet het nog zien gebeuren.

— harrie fruytvhertog (@PolitiekDelftnl) 2 april 2018


@VanBijsterveldt op zijn weblog https://t.co/tt0dGbtc1Y kondigt @jpdewit zich aan als nestor van de gemeenteraad. mijn vraag: blijft de nestor ook plaatsvervanger van de voorzitter van de raad? of moet de raad er nog over denken? @raad015

— harrie fruytvhertog (@PolitiekDelftnl) 2 april 2018

@raad Beste Harrie, de raad kiest tzt de vz van het presidium. Deze is vervolgens ook plv vz van de raad.

— MarjaVanBijsterveldt (@VanBijsterveldt) 2 april 2018

hi marja, bedankt voor je antwoord. Bij @aad_meuleman vielen die functies samen. Ik wist het niet meer zo precies. De Delftse procedure staat niet vindbaar op het RIS. @raad015

— harrie fruytvhertog (@PolitiekDelftnl) 2 april 2018


vraag aan janpeter: waarom stemmen de bewoners op @martinstoelinga? GR2018 kreeg hij 4099 stemmen, de meeste van allemaal. @Raad015 pic.twitter.com/qGoSKCNG2W

— harrie fruytvhertog (@PolitiekDelftnl) 2 april 2018

VORIGE WEEK    ARCHIEF     TOP    .    ..