koppd2.gif

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.


 politiekdelft.nl    TOP


 politiekdelft.nl    TOP

 

KANDIDATEN KIESLIJSTEN 2018

DELFTSE PARTIJ PROGRAMMA'S 2018-2022


vrijdag 16 maart 2018 10h29 week 11 politiekdelft.nl    TOP

Zojuist kreeg ik deze flyers in de bus.

delft-stadsbelangen-flyer-hvadrichem-20180316-002

HET LUISTEREND OOR ...

Harry van Adrichem, commissielid Stadsbelangen Delft.

Als actieve en betrokken bewoner van het Westerkwartier/Olofsbuurt staat Stadsbelangen Delft voor gezond verstand, een luisterend oor voor onze bewoners. Niet alleen voor, maar vooral na de verkiezingen, want ik wil Het beste voor Delft!


vrijdag 16 maart 2018 00h38 week 11 politiekdelft.nl    TOP

Daarom Stadsbelangen Delft op 21 maart 2018!

Bram Stoop, raadslid Stadsbelangen Delft.

In een persoonlijke boodschap geeft Bram Stoop, lijsttrekker voor Stadsbelangen Delft, lijst 9 aan waarom een stem op 21 maart 2018 op Stadsbelangen Delft het beste voor Delft is! Ook onze kandidaat wethouder Fred Kloezeman licht een aantal onderwerpen toe. Stadsbelangen Delft hoopt op uw steun, want dat is: Het beste voor Delft!


vrijdag 16 maart 2018 00h21 week 11 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingd6620180316

Permanente inbreng stadsbewoners onmisbaar voor democratie

Pieter Stienstra, raadslid D66

- Pieter is verkiesbaar voor de volgende termijn. Hij staat op plaats 10 van de D66-lijst. Directe herverkiezing is zo goed als verzekerd bij tenminste 300 voorkeurstemmen. Dat wordt haalbaar als ook u, beste lezer, uw stem aan hem toevertrouwt. -

De afgelopen vier jaren heb ik mede op basis van regelmatige contacten met groepen en personen in de stad in de Raad onderwerpen aangekaart en bepleit. Een paar heel verschillende voorbeelden:

In alle gevallen was de afstemming met de betrokken Delftenaren onmisbaar voor mijn werk. Eigenlijk is het op die manier mee-besturen door bewoners de basis van echte democratie. Het eens per vier jaar op basis van partijprogramma's houden van verkiezingen is maar een begin. Echte democratie krijgt pas vorm bij de uitvoering van al die plannen in de jaren tussen verkiezingen. Door bewoners en politiek samen.


donderdag 15 maart 2018 02h00 week 11 politiekdelft.nl    TOP

delft-afvalstoffenverordening-delft-2016-voorblad

Afvalstoffenverordening Delft 2016

AVALEX
Harpe creëerde nul komma nul draagvlak!

harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Lees onderstaand herhaald bericht maar eens terug van januari vorige jaar. Lennart Harpe verdomde het om zelf aanwezig te zijn en verkoopt nu zijn mooie praatjes aan de goedglovige raadsleden. Een commissielid van Stadsbelangen Delft was toen even aanwezig vorig jaar, maar even zo snel weer weg en ik heb nooit meer iets van hem gehoord of gelezen. Hallo Aad, weet jij daar van?

Juridisch is er geen enkele basis om de restafvalcontainers die voor de bewoners "nabij" aanwezig waren te verwijderen. Wat is "nabij", 50 meter of 200 meter afstand? Ik ben geen jurist maar ik zal mijn best doen "nabij" uit te zoeken. Burgers zijn van overheidswege niet verplicht om afval te scheiden, gemeentes zijn dat wel. Bijvoorbeeld flat/appartementbewoners zijn om praktische redenen door veel gemeentes vrijgesteld om afval voor te scheiden, alles gaat in één grote restafvalcontainer.

HERHAALD BERICHT


dinsdag 31 januari 2017 02h29 week 5 politiekdelft.nl    TOP

delft-raamstraat-inloopavond-avalex-het-nieuwe-inzamelen-20170130213049

Delft. Buurthuis in de Raamstraat.

Avalex: Het Nieuwe Inzamelen

harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Gisteravond was er een inloop-avond in buurthuis De Wending. Even na half acht was het een drukte van belang, ik schatte de opkomst meer dan 70 bewoners. Velen gingen al snel boos naar huis. Ze hadden een presentatie verwacht. Nu was het zo, je kon alleen maar vragen stellen aan de Avalex mensen en een ambtenaar van de afdeling afval.

Ik vond de informele inloop maar een zooitje, één en al chaos. Omgekeerd inzamelen wil zeggen: de Avalex zet zijn klanten aan het werk. Neem bijvoorbeeld de mensen in de laagbouw, die moeten hun restafval wegbrengen naar verderaf gelegen ondergrondse vuilcontainers. Ik ben benieuwd hoe dat gaat aflopen. Ik voorspel niet veel goeds, nog meer rotzooi op straat. En daar ga je dan nog ook een hogere afvalheffing voor betalen.

Alles in één grote vuilniszak, dat doe ik al jaren en ik blijf dat doen. Doe maar lekker aan nascheiding. Dat vond ik al van meet af aan en ik blijf daar bij. Papier kan je niet nascheiden. Hoeft ook niet, de AVR-oven blijft er lekker van op temperatuur. In Finland staan genoeg productiebossen voor de papierindustrie. Maar goed het zal wel lekenpraat van mij zijn. Containers in je tuintje zou ik nooit aan beginnen. Hoe gek ben je. Zou mij niet overkomen, zet ze maar lekker midden op de rijweg, op gemeentelijke grond.

Er was geen wethouder te bekennen. Waar was Lennart Harpe VVD, waar was Aletta Hekker D66, ook bestuurder van Avalex. Waarom begeven zij zich niet onder het gewone volk? Oh ja, één commissielid gezien en gesproken, die kwam even langs op weg naar de fractievergadering.

Ik hoorde van de buurthuismedewerkers achter de bar dat de kannen met zelf in te schenken gratis-koffie van tafel weg moesten. Het was niet de bedoeling dat de gemeente dat zou betalen zei de ambtenaar. De koffie bleef gewoon staan. Mijn advies toen ik het hoorde: stuur de declaratie maar aan Lennart Harpe, die heeft een prachtige representatievergoeding en hij trakteert bezoekers daar graag van zoals het hoort. Behalve op de open-dag vorig jaar van het HNK, Het nieuwe Kantoor.
Ongetwijfeld gaan we meer horen in de toekomst.

delft-avalex-het-nieuwe-inzamelen-wat-verandert-er

Voor meer zie:
Brochure Avalex


donderdag 15 maart 2018 01h26 week 11 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingod20180315

VVD wethouder Harpe verwijdert onze Anti Avalex stikkers

Jan Peter de Wit, raadslid OD.

VVD wethouder Lennart Harpe heeft onze anti Avalex stikkers binnen één dag laten verwijderen. In de Hof van Delft wijken Olofsbuurt en Westerkwartier waren op alle ondergrondse Plastic Metaal Drankkartons (PMD) containers onze protest stikkers geplakt. Burgers uit deze wijken klagen steen en been dat hun restafval container naar een paar straten verderop is verdwenen.

Het is verkiezingstijd en dan gaat vertrekkend verantwoordelijk VVD wethouder Harpe snel zijn eigen straatje schoonvegen. Het was Harpe zijn eigen idee. Harpe zei in de gemeenteraad: "Als het mislukt is de oplossing simpel want dan plakken we andere stikkers op de container".

Of het zo simpel is.
In het Uitvoeringsplan Grip op Grondstoffen staat dat in Delft de totale Transitiekosten € 5 miljoen bedragen. Weggegooid geld. Dat is wel iets anders dan een paar PMD stikkers met Rest Afval overplakken. Al met al zet de VVD door met een totaal achterhaald plan van PMD inzamelen. Plastic kan straks in een nascheidingsfabriek uit het afval gehaald worden. En op plastic Pet flesjes komt zeker binnen twee jaar statiegeld.


donderdag 15 maart 2018 01h19 week 11 politiekdelft.nl    TOP

(Hillenius 961) Kiezers zonder krant

Arie van der Veen, webcolumnist

De verkiezingen naderen en Sybrand Buma had een goed punt. Namelijk de lokale en regionale journalistiek. Beter gezegd de afwezigheid daarvan. En waar die wel aanwezig is de beperkte capaciteit en kwaliteit daarvan. Ik schreef al eerder over dit onderwerp. Maar in zijn kern is het samengevat: kiezers zonder krant. Immers niet alleen de oplagen dalen, steeds meer mensen zeggen hun (papieren) krant op, maar de krant wordt ook dunner en leger, zeker het nieuws over de lokale en regionale politiek.

De vraag is natuurlijk wel wat de kiezers eigenlijk nog interesseert behalve personen en wellicht het eigen directe belang. En dat is een serieuze vraag. Want immers in vele gemeenten zijn de afdelingen van de landelijke partijen ook gemarginaliseerd. Dat betekent dat zij naast kandidaatstelling feitelijk haast geen functie meer hebben dan wel kunnen uitoefenen. Peter Noordhoek had een aardige vlog over dit thema. En terecht stelde hij de vraag wat er overblijft als het alleen maar om personen gaat en het hele ideologische kader, waar partijen toch op steunen overboord gezet wordt. Volgens Noordhoek een onwenselijke situatie, en ik ben het met hem eens. Maar hoe kunnen partijen zich nog profileren anders dan met facebookverhaaltjes, instagramfoto's en twitter ? Het blijft daarmee toch allemaal aan de oppervlakte. Of moeten we nuchter zijn en vertellen dat gemeentepolitiek eigenlijk alleen maar om beheer en een beetje bestuur gaat. Als dat zo is, dan is er journalistiek ook maar weinig te verhapstukken. En wie controleert dan de macht ? Van de journalistiek moet je het dan niet hebben.

Ik vind het een moeilijk thema, lokale politiek-lokaal bestuur en politieke controle. Wellicht is de opkomst van lokale partijen wel een soort controle, lees correctie op lokale verhoudingen. Zeker in de situatie dat mensen veelal hun lokale keuze laten bepalen door een landelijke voorkeur. En als dat zo is dan is er wel iets aan de hand op lokaal niveau. Zeker wanneer bijna 30% van de zetels voor lokalo's zijn.

De krant en zijn lezers. En de lezers als kiezers. Kiezers zonder krant en steeds meer ook zonder partij. Het is een bijzonder palet. Eigenlijk een thema om als regionale of lokale journalist uit te zoeken hoe het in de eigen regio of gemeente zit. Maar daar is nu net geen geld voor etc. Het is een mooi initiatief dat er nu landelijke aandacht voor is en dat er wellicht een fonds komt. Eigenlijk zouden gemeenten ook in dit fonds moeten storten. Om zo de regionale en lokale (onderzoeks)journalistiek te steunen. Nu zijn goede redacteuren op lokaal niveau op de vingers van weinig handen te tellen. Ik bewaar zelf goede herinnering aan de Delftse journalisten van het Algemeen Dagblad. Maar ook hij ontkwam niet aan schaalvergroting van zijn werkveld.

De campagnes lopen nog wel even door. Wellicht kan in de lokale discussie dit onderwerp aan de orde komen. De (lokale) journalistiek als waakhond over de lokale politiek. En waarschijnlijk niet in de campagne, maar zeker daar opvolgend: de plaats en rol van lokale afdelingen c.q partijen. Kiezers zonder krant, kranten zonder lezers, partijen zonder leden en gekozenen zonder (aantoonbare) achterban. Er is nog veel om te bespreken. En vooral om over te schrijven. Deze column is daartoe een aanzet.


woensdag 14 maart 2018 07h54 week 11 politiekdelft.nl    TOP

NIEUWS V/H VERMEERFRONT JAN2018

Alex Mustert, 'PROFFESSOR M".

delft-alex-mustert-20180314-001

maandag 12 maart 2018 22h43 week 11 politiekdelft.nl    TOP

delft-adriaan-pauwstraat-pmd-container-sticker-ms-20180312222726

Delft. PMD container op de Adriaan Pauwstraat hoek Hugo de Grootstraat. Meest nabije restafval container is 280 meter lopen.

AVALEX geef onze restafval container terug

harrie fruyt van hertog

Direct na het verkiezingsdebat in de Veste is Martin Stoelinga op pad gegaan om stickers te plakken in zijn woonwijk Hof van Delft . Hopelijk begint de raad al een beetje wakker te worden om de nutteloze investeringen in PMD bakken stop te zetten.


maandag 12 maart 2018 15h57 week 11 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingpvda20180312

Meneer, ze maken een zooitje van onze afvalinzameling

Henk Boogaard, kandidaat raadslid PvdA

"Meneer, ik mieter alles in één zak en doe die in de dichtstbijzijnde container. Ze hebben er een zooitje van gemaakt. Ik weet niet eens waar de wijkcontainers voor de diverse afvalstromen staan. Ze staan overal verspreid over onze wijk". Zo ongeveer verliep één van de vele gesprekjes die ik tijdens de verkiezingscampagne voerde met een inwoner van onze mooie stad. "Die mensen in het stadhuis hebben besloten om de eigen afvaldienst op te heffen en samen te gaan werken met een paar andere gemeenten. Dat zou efficiënter zijn, het zou beter geregeld worden en het zou goedkoper worden. Nou, dat hebben we gemerkt". Een ander klaagde weer over de aanblik in al die containers in hun mooie wijkje. "We hebben geen plek om ze neer te zetten. Dus staan ze allemaal voor onze deur. We kregen allemaal van die grote, terwijl sommigen van ons maar weinig afval hebben. Moeten we melden dat we een kleinere willen en dan komen ze die omruilen. Allemaal extra werk en extra kosten. Waar zijn ze mee bezig. En ze zouden het in overleg doen met de bewoners. Nou, we hebben niemand gezien. Ze doen maar. Wat heeft de politiek daar aan gedaan? En we betalen ons ook nog blauw. We zijn één van de duurste steden met afvalstoffenheffing. En dan moeten we weer op jullie stemmen?"

Ja, er is nogal wat mis met onze inzameling van afval. Elders in Nederland zie je dat het prima is geregeld, dat in overleg met inwoners gezocht is naar een zo goed mogelijk systeem, dat de resultaten van gescheiden inzamelen hoog zijn en dat de kosten laag zijn. Maar niets van dat al in onze mooie gemeente Delft. De organisatie Avalex lijkt onmachtig om een effectief, door burgers gedragen systeem van gescheiden inzamelen op poten te zetten.

Voor de uitvoering verantwoordelijke VVD wethouder Harpe gaf tijdens zijn laatste raadsvergadering aan hoe afval zou moeten worden gescheiden en waarom en waar discussie over was. Maar kennelijk was hij in zijn periode niet bij machte om Avalex samen met zijn collega's uit de andere "Avalex-gemeenten" zo aan te sturen dat het ook zo uitgevoerd werd. Onze burgers zitten nu met de gebakken peren, waaronder een veel te hoge afvalstoffenheffing.

De laatste tijd richt de discussie zich vooral op de inzameling van plastic, metaal en drankverpakking (PMD). Dat is een beperkt deel van het restafval. Alle deskundigen zijn het er over eens dat scheiden van glas, papier en GFT zinvol is omdat daarmee goede kwaliteit her te gebruiken (grond)stoffen worden verkregen. Verbranden van dit afval kost per ton zo'n € 100,-. Als je het gescheiden hebt ingezameld bespaar je deze kosten en afhankelijk van kwaliteit en marktsituatie brengt het gescheiden ingezamelde afval meestal ook nog wat op. De afvalwereld heeft ook aangegeven dat als gescheiden inzamelen goed is geregeld dat er nauwelijks meer restafval over blijft. De crux zit heb bij "goed inzamelen", een door de burgers gedragen systeem van gescheiden inzamelen.

Rond PMD, wel veel volume maar slechts een beperkt gewichtsdeel van het afval, vindt discussie plaats. Op dit moment is er een regeling waarbij de gemeenten een vergoeding krijgen voor de kosten van het apart inzamelen van dat afval. Met die vergoeding krijgen gemeenten geld om een systeem voor het gescheiden inzamelen van dat PMD-afval te organiseren. De gemeente krijgt die vergoeding alleen als ze daadwerkelijk heeft geïnvesteerd in zo'n systeem. De vergoeding in nagenoeg kostendekkend en het spaart ook nog verbrandingskosten uit. Zo'n systeem is vooral effectief als PMD frequent huis aan huis of nabij de woning wordt ingezameld. Dan houden burgers maar weinig restafval over. Op dat principe is het zogenaamde omgekeerde inzamelen gebaseerd. Omdat het huis aan huis inzamelen van PMD in Delft nog niet is geregeld krijgt Delft weinig tot geen vergoeding voor PMD en blijven onze afvalkosten hoog. Andere gemeenten profiteren al jaren van deze regeling en dat zie je terug in veel lagere afvalstoffenheffing.

Het nut van gescheiden inzamelen van PMD heeft meerdere invalshoeken. Bijvoorbeeld het wel of niet invoeren van statiegeld. Door voor plasticflessen en aluminium en stalen blikjes statiegeld in te voeren wordt de hoeveelheid PMD ook minder. Daardoor wordt een belangrijk deel van herbruikbaar materiaal uit het PMD gehaald. Dan is het nog de vraag of het zinvol is om het resterende PMD nog apart in te zamelen. Het resterende PMD en het overige restafval zou dan gezamenlijk kunnen worden ingezameld en eventueel worden na-gescheiden. Verder is er sprake van dat al het resterende restafval via een na-scheidingsinstallatie zou kunnen worden na-gescheiden. Discussie daarbij is de kwaliteit van de diverse gescheiden afvalstromen die uit de na-scheider komen en de kosten die er mee gemoeid zijn en de eventuele opbrengsten van de gescheiden afvalstromen.

De ombouw "van afval tot grondstof" vraagt een sterk op de bewonerswensen afgestemde aanpak. Voor de meeste mensen is het geen probleem om afval gescheiden op de juiste plaatsen aan te bieden, als het systeem in goed overleg met deze bewoners vorm heeft gekregen. Een goed systeem heeft ook als kenmerk dat het een passende voorziening biedt voor mensen die slechter ter been zijn. Voor deze mensen moet er een goede service worden geboden. Hier liggen mogelijkheden voor extra banen.

Een goede organisatie met een goede bestuurlijke aansturing (wethouder) kan de afvalinzameling in Delft in de juiste banen leiden, tegen aanmerkelijk lagere kosten. De gemeenteraad zal dit moeten oppakken en moeten nagaan of dit mogelijk is met Avalex of dat Delft de afvalinzameling weer in eigen hand moet nemen. Zoals al eerder door mij aangegeven moeten we niet over één nacht ijs gaan en eerst goed onderzoeken welke weg nu het meest effectief is. Dat kan zijn stoppen met Avalex en er weer een gemeentelijke dienst van maken. Maar er zijn wellicht ook alternatieve opties.


maandag 12 maart 2018 01h11 week 11 politiekdelft.nl    TOP

Brainstormen met Stadsbelangen Delft.

delft-stadsbelangen-pitch-canvas-20180312

Lijsttrekker vergeet advertentie te plaatsen in DOZ.

harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Op de website van Stadsbelangen zag ik bovenstaande pitch canvas staan. Door de breedte moet je de afbeelding plaatsen over 2 pagina's van links naar rechts aan de top zodat de tekst goed leesbaar is. De berichtgeving zal zeker overkomen bij de Delftse lezers.
Bram je kan aan het werk.


maandag 12 maart 2018 00h05 week 11 politiekdelft.nl    TOP

delft-delft_vesteplein_000_theater_de_veste_2007-06-07_a

-----

KOM NAAR HÉT VERKIEZINGSDEBAT VAN DELFT

Griffie gemeente Delft

Op maandag 12 maart gaan de lijstrekkers van de politieke partijen in Theater de Veste met elkaar in debat over aansprekende Delftse thema's.

- Aanvang debat Omroep West 18.00 uur, zaal open 17.30 uur
- Aanvang debat Stadsradio Delft 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
- Toegang: de debatten zijn openbaar en gratis toegankelijk
- Omroep West is via de ether te beluisteren via 89.3 FM, DAB+ en online via Omroepwest.nl en de gratis Omroep West app.
- Stadsradio Delft zendt uit op 106.3 FM, op 92.9 MHz op de Delftse Kabel en is te beluisteren via de website.


maandag 12 maart 2018 00h03 week 11 politiekdelft.nl    TOP

delft-naar webcast

Gemeenteraad 8 maart 2018:
INTERPELLATIE AVALEX

harrie fruyt vanhertog, redactie politiekdelft.nl

Gerrit Valk, raadslid CDA weet het voorscheidingsprobleem van afval helder te verwoorden. Hij lijkt het enige raadslid dat nog goed wakker is.

delft-rv20180308-interpellatie-stooppakttasin

De lijsttrekker van Stadsbehang zie ik zijn tas al inpakken. Hij laat het woord voeren door Meuleman die de Wit nog even afzeikt. Zeker weten, zo haal je geen 4 zetels!

Programma CDA GR2018
Afval en Avalex
Uit onderzoeken blijkt dat nascheiding (het scheiden van afval op één centrale plaats) minstens zo goed is voor het milieu en goedkoper dan het gescheiden inzamelen van afval. Het CDA is daarom voorstander van het scheiden van afval nadat het is ingezameld. Nu wordt van huishoudens en bedrijven verwacht dat zij vooraf het afval scheiden. Drie containers per woning vraagt veel ruimte van onze bewoners, er moeten meer vuilniswagens rijden en vooral in de zomer hebben veel mensen last van stank en ongedierte omdat GFTcontainers niet wekelijks geleegd worden. Het CDA wil daarom met de andere Avalexgemeenten afspraken maken om over te gaan naar een systeem van nascheiding. Zolang dit nog niet mogelijk is moet in ieder geval in de zomer de groene container wekelijks geleegd worden, zodat bewoners die trouw hun groenafval scheiden niet met ongedierte en stank zitten.


maandag 12 maart 2018 00h02 week 11 politiekdelft.nl    TOP

delft-hof-van-delftlaan-pmd-containers-20180311145013

Delft. Hoe lang nog PMD containers op de Hof van Delftlaan?
Lennart Harpe VVD antwoordt in interpellatie: "te vroeg om conclusies aan te verbinden." hfvh
Foto PRODEO 10mrt2018.

-----

AVR Afvalverwerking gaat Rotterdams huishoudelijk afval scheiden

Redactie rijnmond.nl

De gemeente Rotterdam laat - na Utrecht en Den Haag - vanaf volgend jaar al het huishoudelijk afval scheiden bij afvalverwerkingsbedrijf AVR
De AVR bouwt in de Rotterdamse haven een installatie om plastic verpakkingsmaterialen uit huisafval te scheiden.
Containers
Doordat de AVR het afval gaat scheiden is er voor de gemeente Rotterdam geen aanleiding meer om de bronscheiding in Rotterdam uit te breiden. Er zullen dan ook geen containers voor de inzameling van plastic verpakkingen en drankenkartons worden bijgeplaatst.
De scheidingsinstallatie is vooral interessant voor het huisafval uit grote steden. Daar is het vanwege dichtbebouwde en hoogbouw ingewikkeld om van inwoners te verlangen dat ze vooraf hun afval scheiden in kunststof, drankkartonnen, blik, papier, glas en restafval.


maandag 12 maart 2018 00h01 week 11 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingod20180311

Klachtenregen Avalex invoering 'Nieuwe Inzamelen' Hof van Delft

Jan Peter de Wit, raadslid OD

Donderdagnacht mocht ik uiteindelijk nog VVD wethouder Harpe in de raadsvergadering ondervragen over de invoering van Het Nieuwe Inzamelen (HNI) door Avalex.

... Ook zijn de loopafstanden naar de restcontainer een probleem. Afvalzakken slavernij. Volgens VVD wethouder Harpe moeten slecht ter been zijnde ouderen dat via de WMO gaan regelen. Dure oplossing.

... Op dit moment is de afvalverwerking in sneltreinvaart aan het veranderen. De AVR Rotterdam is klaar met een mega grote nascheidings installatie voor restafval. Ook hebben 200 gemeenten zich aangesloten bij de Statiegeld Alliantie. Het is beter om statiegeld Plastic pet flesjes en blikjes te heffen. Dat is een bom onder de PMD inzameling. Helaas doen Avalex gemeenten daar niet aan mee.

... Er is een nieuwe interim Avalex directeur Vincent van Woerkom door GroenLinks voorzitter Stephan Brandligt benoemd. De vorige is al maanden ziek thuis en er wordt gelijk naar een andere baan voor Jack Kuin gezocht. Die Vincent van Woerkom is een groot financieel onbenul daar hij in Amsterdam een financiële chaos van 188 miljoen heeft veroorzaakt. GroenLinks wethouder Stephan Brandligt wou er niets over zeggen daar het over personen ging. Je moet een mega imbeciel zijn om zo een Amsterdamse rat in pak , tot peperdure inhuur directeur van noodlijdend Avalex aan te stellen.


VORIGE WEEK    ARCHIEF     TOP

html5 logo   Valide CSS!

Wat publiceerde
PolitiekDelft 10 jaar geleden

delft-kop_verdana1_pd_01

http://www.politiekdelft.nl/index_2008_03_31.html

TOP