koppd2.gif

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.


 politiekdelft.nl    TOP


 politiekdelft.nl    TOP

 

KANDIDATEN KIESLIJSTEN 2018

DELFTSE PARTIJ PROGRAMMA'S 2018-2022


zaterdag 10 maart 2018 00h09 week 10 politiekdelft.nl    TOP

delft-onsbelang-20180310 naar AVRO/TROS video ONSBELANG

Stoelinga promoot Delft op landelijke TV.

harrie fruyt van hertog

Martin Stoelinga is een goede belangenbehartiger van de Delft.
Zijn promotie is wel een stem waard de komende GR2018.
Martin bewijst zijn waarde en zet Delft op de landelijke kaart.
Politiek is meer dan alleen in de raad als een zuurpruim steeds maar zeuren over fietsers die hun fiets verkeerd parkeren, hun hand niet uitsteken en zonder licht rijden. Daar kom je echt niet mee in het voetlicht.


vrijdag 9 maart 2018 22h07 week 10 politiekdelft.nl    TOP

delft-delft_vesteplein_000_theater_de_veste_2007-06-07_a

-----

KOM NAAR HÉT VERKIEZINGSDEBAT VAN DELFT

Griffie gemeente Delft

Op maandag 12 maart gaan de lijstrekkers van de politieke partijen in Theater de Veste met elkaar in debat over aansprekende Delftse thema's.

- Aanvang debat Omroep West 18.00 uur, zaal open 17.30 uur
- Aanvang debat Stadsradio Delft 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
- Toegang: de debatten zijn openbaar en gratis toegankelijk
- Omroep West is via de ether te beluisteren via 89.3 FM, DAB+ en online via Omroepwest.nl en de gratis Omroep West app.
- Stadsradio Delft zendt uit op 106.3 FM, op 92.9 MHz op de Delftse Kabel en is te beluisteren via de website.


vrijdag 9 maart 2018 17h26 week 10 politiekdelft.nl    TOP

delft-rv20180308-interpellatienaar webcast

Gemeenteraad 8 maart 2018:
INTERPELLATIE AVALEX

Griffie gemeente Delft

Op verzoek van Onafhankelijk Delft hield de raad aan het eind van de vergadering een interpellatiedebat over het nieuwe inzamelen door Avalex. Wethouder Lennart Harpe wees tijdens het debat op de kwartaalrapportages om de raad op de hoogte te houden over de nieuwe werkwijze die door de raad is vastgesteld. Het nieuwe inzamelen wordt in Delft wijk voor wijk proefgewijs ingevoerd.

Als het aan het CDA ligt, wordt de pilot voorlopig niet verder uitgebreid dan de Hof van Delft waar de eerste weken hebben geleid tot klachten en verkeerd aangeboden afval. Samen met Onafhankelijk Delft diende het CDA een motie in om het nieuwe inzamelen in de Hof van Delft grondig te evalueren, voordat dit verder uitgerold wordt.

Gescheiden inzamelen wordt volgens Stadsbelangen Delft geen succes. Ook de ChristenUnie was kritisch. Die fractie heeft de indruk dat Avalex het mensen moeilijk maakt om hun restafval weg te brengen. Ook de VVD ziet, net als Stadsbelangen Delft, meer in na-scheiding. Onafhankelijk Delft zou het liefst dat de raad aan de noodrem kan trekken als na het tweede kwartaal blijkt dat de proef niet werkt.

Wethouder Harpe zei het nog veel te vroeg te vinden om via een motie na drie weken ervaring al met de proef te stoppen. Hij erkende dat er behoorlijk ontwikkelingen zijn rond na-scheiding. In de kwartaalrapportages zal de raad ook terugzien of het nieuwe inzamelen op voldoende draagvlak kan rekenen. De motie werd verworpen.

-----

Voor meer, ga naar:
dossier Avalex.


vrijdag 9 maart 2018 16h17 week 10 politiekdelft.nl    TOP

300 VOORKEURSTEMMEN en hij blijft!
Stienstra D66 was een lastige cie-vz, die zichzelf afserveerde met zijn aangiftes 'lekken geheim'.

 hfvhdelft-afbeelding20180309

... de laatste raadsvergadering van deze periode.

Pieter Stienstra, raadslid D66

Twee moties, waaraan ik belangrijke tekst-bijdragen plus voorbereidend politiek handwerk heb geleverd, ...

Het was ook voor mij de laatste raadsvergadering van deze periode. Of ik als raadslid aanwezig kan zijn bij de eerste raad van de volgende periode is nog de vraag. Dan moet ik wel eerst herverkozen worden. Met mijn plaats 10 op de lijst van D66 is directe herverkiezing in ieder geval verzekerd bij tenminste 300 voorkeurstemmen. Dat wordt haalbaar als ook u, lezer, mij steunt.


donderdag 8 maart 2018 15h35 week 10 politiekdelft.nl    TOP

ZOEK DE VERSCHILLEN!

delft-pvda-kandidaten-20180308-001

harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Net valt de zeer groot uitgevallen kandidatenlijst door de brievenbus.
Bij toeval valt mij het volgende op.
De PvdA kandidatenlijst is niet in overeenstemming met de door de Algemene Leden Vergadering goedgekeurde lijst op de PvdA website.
Hoe betrouwbaar is de Delftse PvdA onder leiding van Willy Tiekstra?
Nog niet eens je kandidaten in juiste volgorde kunnen presenteren, maar verwarring scheppen.
Goed dat Henk Boogaard een plekje is gestegen, een oud-wethouder elders in het land met kennis van afvalverwerking. Straks hard nodig bij de door mij te verwachten financiële ondergang van Avalex. Wie gaat Avalex met ruim 30 miljoen schuld/leningen op de balans overnemen?


donderdag 8 maart 2018 09h45 week 10 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldinggoedbezigrotterdam20180308

Afbeelding goedbezigrotterdam 20180308.jpg

Proef met BinBang-afvalbak in Schiemond

Redactie afvalonline.nl

Bijna honderdvijftig huishoudens in de Rotterdamse wijk Schiemond gaan de komende drie maanden hun afval scheiden en de hoeveelheden registreren tijdens een gezamenlijke proef van de gemeente Rotterdam, Nedvang en BinBang.

Een inwoner van Schiemond ontvangt een BingBang-afvalbak. Veel Rotterdammers wonen in een appartement en hebben niet veel ruimte om hun afval te scheiden. Door het uitreiken van een BinBang-afvalbak als proef, wil de gemeente het makkelijker maken voor bewoners om thuis afval te scheiden. Met de speciale afvalbak kunnen zij thuis makkelijk glas, pmd en papier en karton scheiden.


donderdag 8 maart 2018 09h06 week 10 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingod20180308

Avalex verkocht eind 2015 hun bedrijfsafval bedrijf Avalex bv aan Remondis. Afbeelding OD.

'NEUTRALE WAGEN' HAALT HAARLEMS BEDRIJFSVUIL OP

Martin Hendriksma, redactie binnenlandsbestuur.nl

Geen tientallen busjes meer die elk voor zich het bedrijfsvuil bij ondernemingen in de binnenstad komen ophalen. In Haarlem slaan de vuilnisophalers de handen ineen. Dit voorjaar begint de pilot Green Collecting Haarlem om met één 'neutrale', elektrische wagen al het restafval en papier-karton van bedrijven op te halen. Zo moet het aantal ritten drastisch worden teruggebracht.

...


donderdag 8 maart 2018 02h04 week 10 politiekdelft.nl    TOP

Interpellatie AVALEX???

 hfvh

LAATSTE RAADSVERGADERING BEGINT HALF UUR EERDER

Griffie gemeente Delft

De laatste raadsvergadering van deze raadsperiode begint op donderdag 8 maart niet zoals gebruikelijk om 20.00 uur, maar om 19.30 uur. De vergadering is een half uur vervroegd vanwege de lengte van de agenda.


donderdag 8 maart 2018 01h57 week 10 politiekdelft.nl    TOP

(Hillenius 959) Het beste raadslid

Arie van der Veen, webcolumnist.

Met het oog op de raadsverkiezingen op 21 maart a.s. wordt er op televisie een wedstrijd gehouden rond de verkiezing van het beste raadslid. Op zich mooi dat er ook op deze manier aandacht gevraagd wordt voor de raadsverkiezingen. Maar wat onderscheidt nu een raadslid. Wanneer is een raadslid goed, en wanneer is hij of zij de beste.

In een eerdere column heb ik al eens geschreven over de olympische uitdaging voor een raadslid. Namelijk als amateur acteren in een wereld van professionals. En daarmee heeft een raadslid zijn handen al vol. Laten we een raadslid eens langs de meetlat leggen van de drie invalshoeken voor het raadswerk: volksvertegenwoordiger, kadersteller en controleur. Of te wel wat doet men in het gemeentehuis en wat daarbuiten ? Soms is het gemakkelijker om te bepalen wat een raadslid niet moet doen. Namelijk niet praten in beleidstaal, niet langdurig in het gemeentehuis rond dwalen, en vooral niet ten ondergaan in de regelbrij van het beleid.

Een raadslid moet in de eerste plaats een achterban hebben en die ook durven te vertegenwoordigen, dat gaat via hoor en wederhoor. En zo gemakkelijk is het niet. Maar het gaat vooral om de fijne neus. Wat speelt er en waar kan een raadslid zijn onderwerpen prikken in de agenda. Ook bij het volk vertegenwoordigen toont de meester zich in de beperking. Helaas hebben vele partijen nauwelijks meer achterban, dus een raadslid moet daar zelf achteraan. Een duidelijk verschil is of een raadslid lid is van een collegefractie of uit de oppositie voortkomt. Daar speelt toch de informatievoorziening rechtstreeks een rol. We kunnen nog lang en breed verder schrijven over raadsleden, maar laten we een karakteristiek formuleren.

Een raadslid moet of kan:

Oppakken en vertalen wat er in de lokale samenleving leeft en dat agenderen; Vasthoudend zijn zonder te drammen; Kunnen debatteren maar ook een verhaal kunnen presenteren op een avond met bewoners; hard op de inhoud en zacht op de relatie; collegiaal zijn, een ander ook een succesje gunnen. Inspiratie tonen. Hoofd- en bijzaken kunnen scheiden. Terwijl in de politiek vaak de bijzaken de hoofdtoon vormen. Trouw zijn aan de achterban, en tegelijk voldoende afstand houden van die achterban. Inzicht hebben in de hoofdlijnen van beleid in een gemeente, en zo mogelijk kennis van de regelgeving (kaders) en van gemeentefinanciën (ook kaders).

Dit alles speelt zich af in deeltijd. Daarom is het raadslidmaatschap een zware belasting. Mede gelet op de vergadertijd, en tegenwoordig de versplintering in raden (extra vergadertijd). Alle elementen die ik noemde zijn aspecten van een goed raadslid. Wat maakt iemand nu tot het beste raadslid. Dat is toch vooral inhoudelijk gezag, een zwaargewicht worden in het bestuurlijk krachtenveld op lokaal niveau. Dat zijn er niet veel gegeven en daarom is het eer om te worden genomineerd, en nog meer om gekozen te worden. Ik ben benieuwd, maar ik hoop dat deze strijd vooral leidt tot meer aandacht voor het werk van de gewone raadsleden. De besten komen er vanzelf wel !


donderdag 8 maart 2018 01h47 week 10 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingpvda20180308

PvdA Delft, een goede keus

Henk Boogaard, kandidaat-raadslid PvdA.

De PvdA is de stabiele en vernieuwende partij in de gemeenteraad van Delft. Met uitgesproken visie dat iedereen meetelt en naar vermogen moet kunnen meedoen en mee moet kunnen delen in de gezamenlijk bereikte resultaten.

Onze kandidaten doen het werk ook voor u. Zij staan open voor suggesties en discussie. Wij hebben prima kandidaten. Zie daarvoor www.pvdadelft.nl ik ben kandidaat in de Harnaschpolder.


woensdag 7 maart 2018 00h36 week 10 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingsb20180307

Met de Pakschuit 'Nooitgedacht'

Politieke groepering Stadsbelangen Delft

Stadsbelangen Delft nodigt onze inwoners uit een rondvaart te maken op de Delftse historische pakschuit 'Nooitgedacht' op zaterdag 10 maart 2018 van 12.00 uur tot 16.00 uur.

De rondvaart duurt 25 minuten en er kunnen 25 passagiers per keer mee. De opstapplaats is bij de Oostpoortbrug aan de kant van de Oostsingel. Als u even moet wachten geen probleem. Bij de Oostpoortbrug staat de Griekse Olijf voor een kopje koffie/thee en waar u een broodje kunt kopen.

Daarnaast u heeft u de gelegenheid kennis te maken met onze kandidaten en met hen in gesprek te gaan. Wij zien u graag op 10 maart 2018!


woensdag 7 maart 2018 00h27 week 10 politiekdelft.nl    TOP

(Hillenius 958) De staat en de straat

Arie van der Veen, webcolumnist

Nu de raadsverkiezingen dichterbij komen, nog twee weken, is het goed om nog eens stil te staan bij het fenomeen van de lokale partijen. Deze partijen bij elkaar opgeteld haalden vier jaar geleden 28% van de stemmen, en de verwachting is dat dit zal stijgen op 21 maart a.s. Natuurlijk de lokale partijen vormen een allegaartje van verschillende politieke smaken, maar ze blijken wel aanhang te hebben en in vele gemeenten doet men tegenwoordig mee in het college.

Zou de populariteit van de lokalo's gevonden kunnen worden in de tegenstelling staat of straat ? De staat wordt vertegenwoordigd door de landelijke partijen, en de straat door de lokale partijen. Laten we eens inzoemen op de landelijke partijen. Deze zijn in vele gemeenten op sterven na dood, althans men leeft nog met bloedarmoede. Er is nauwelijks nog tegenwicht, lees weerwoord ten opzichte van de beschikbare kandidaten. En dat is gevaarlijk en op termijn ernstig. Afbrokkelend draagvlak. En bij gebrek aan eigen ideeën en draagvlak en input, vormt de formele bestuursagenda in een gemeente steeds meer de feitelijke agenda van de lokale afdelingen, en zeker ook dankzij de subsidiestromen, worden deze politieke partijen steeds meer een onderdeel van de staat, met als natuurlijke reflex om in de verdediging te springen als men aangesproken wordt op de bestuurlijke daden. Op landelijk niveau is een vergelijkbare ontwikkeling gaande. Regeringspartijen vereenzelvigen zich met het beleid. En politieke partijen worden uitzendbureaus voor politieke partijen, inclusief HRM etc.

Moderne staatspartijen vereenzelvigen met het beleid en hebben weinig meer met de kiezers, behalve in de periode rond de verkiezingen. En burgers hebben dat door. Daarom kiezen velen voor een lokale partij. Er is daar herkenning in personen (buurt en wijken, verenigingen) en meestal enkele spraakmakende plaatselijke thema's. Tegelijk realiseren veel lokale partijen dat men niet alleen van de straat kan zijn, maar ook compromissen moet sluiten met de anderen. Daarmee wordt men toch een beetje van de staat.

In de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen gaat het meestal om een aantal maatschappelijke of bestuurlijke thema's ( vergelijk de discussie in Delft over de Afvalstoffenheffing en het functioneren van Avalex, de vuilnisophaal). In Deventer gaat het ten dele over de nieuwe cultuurtempel (Viking). Maar uiteindelijk gaat het toch om de leefomgeving, de kracht van maatschappelijke initiatief, en de gemeentelijke lasten. Bijzonder knap is het al een partij een specifiek punt op de agenda kan krijgen, zoals bijvoorbeeld een nieuw NS-station ( Zie dat maar eens te realiseren!).

De raadsverkiezingen zijn een uitdaging, maar ook een weegschaal voor alle politieke partijen. Hopelijk leren de landelijke partijen dat men afstand moet houden van de staat. In houding en gedrag, maar ook in taal. Eigenlijk kunnen ze leren van het populisme. De lokale partijen kunnen hun eigen profiel ontwikkelen, als actiepartij, protestpartij of redelijke mede-regeerpartij. Zij kruipen als het ware van de straat voorzichtig naar de staat.

Zoals meestal ligt de waarheid in het midden. Minder staat en meer straat en andersom. De schijnbare tegenstelling tussen straat en staat wordt opgeheven door te redeneren vanuit het concept van de verantwoordelijke samenleving en het aloude subsidariteitsbeginsel. Dit katholieke en later christendemocratische concept probeert de straat te verbinden aan de staat, en dat is nog steeds de uitdaging, en wat mij betreft ook het antwoord op de tegenstelling staat en straat. Maar er is ook na 21 maart nog veel huiswerk te doen.


dinsdag 6 maart 2018 02h03 week 10 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingvvd20180306

Ruud Lek, raadslid VVD en Gerrit Jan Valk, raadslid CDA.

Pleidooi voor plaatsen kanon Bolwerk

harrie fruyt van hertog

Op de VVD website lees ik: "Gerrit Jan Valk van het CDA en Ruud Lek van de VVD willen de historische waarde van het onlangs feestelijk opgeleverde Bolwerk verhogen met een kanon. Zij vragen het college van Delft daarom om een historisch kanon op het Bolwerk te plaatsen.

De beide politici menen dat een dergelijk kanon doet denken aan de tijd dat Delft vanaf het Bolwerk tegen vijandige legers werd verdedigd. Ze vinden boven dien dat een kanon een 'eye catcher' is voor inwoners en toeristen die arriveren of vertrekken bij het station." ...

Kanonnen, daar hoort ook een stadsmuur bij.
We zijn dan terug in de middeleeuwen.
Dan is Delft weer lekker apart.
Bekrompenheid ten top, typisch Delft.
Bijna nationalisme, onafhankelijkheid met afkeer tegen het vreemde!
Daar laat ik het maar bij.


dinsdag 6 maart 2018 00h55 week 10 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingad20180306

In Delft loopt een gemeenteraadslid rond dat alle voetbalvelden blindelings weet te vinden

Column Mario van der Ende, Oud-scheidsrechter

... Ik weet niet of Onafhankelijk Delft hoge ogen zal gaan gooien, maar met Stoelinga's publiciteitscampagne zit het meer dan snor.


dinsdag 6 maart 2018 00h22 week 10 politiekdelft.nl    TOP

delft-markt_000_parkeren_20030519_2024_a

Aspirant-wethouder Kloteman, herstel Kloezeman voor Stadsbelangen Delft alias 'Aad Meuleman de tweede' wil gratis parkeren terug in centrum. Goed voor de winkels! In 2003 stonden de auto's nog vrolijk geparkeerd op de Markt. Wat vindt de lijsttrekker? Laten lullen die binnenstadsclubjes, de binnenstad is van alle Delftse bewoners. Alles autovrij daar maken! hfvh

-----

Antwoorden op vragen Binnenstad Noord

Fred Kloezeman, kandidaat-wethouder Stadsbelangen Delft

De belangenvereniging Binnenstad heeft aan alle politieke partijen een vijftal vragen gesteld. ...

VRAAG 1: Parkeren.
... Deze problemen dienen te worden opgelost.

VRAAG 2: Huisvuil.
... dat wij graag met u hierover in gesprek willen gaan en blijven om deze zaak ook op te lossen, ...

VRAAG 3: Duurzaamheid.
VRAAG 4: Klimaatbestendigheid.
... dat wij uw standpunten begrijpen en erkennen, maar wij u oproepen om in gesprek met ons en gemeente te blijven ...

VRAAG 5: Groen.
... Wij willen daarvoor een integraal plan met u opstellen ...

Tenslotte:
... "goedkoper" parkeren ...
... wij graag met Binnenstad Noord ook na de verkiezingen daarover in overleg blijven.


maandag 5 maart 2018 17h31 week 10 politiekdelft.nl    TOP

delft-kinderboerderij-tanthof-20180305

Fotoworkshop op de kinderboerderij


maandag 5 maart 2018 04h24 week 10 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingavalex20180305

Vincent van Woerkom, secretaris-directeur van Avalex

update 07h29: net op radio npo1 >200 gemeenten waaronder Rotterdam willen statiegeld op blikjes enz. Hoe houdbaar zijn de meerjarenbegrotingen van Avalex?

Hoe lang blijft AVALEX nog solvabel?

harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Het navolgende bestuur-nieuws plukte ik van de Avalex website: Het bestuur van de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex is van start gegaan op 15 februari jl. De komende maanden staan in het teken van de modernisering van de bedrijfsvoering van Avalex en het onderzoek naar verdere stappen in de governance van Avalex. Het bestuur heeft de heer V.G.J van Woerkom gevraagd de taak van secretaris-directeur te vervullen met het oog op deze doelstellingen. De heer van Woerkom heeft deze positie de afgelopen 4 maanden reeds vervuld. Met de heer J. Kuin is het bestuur in gesprek over een nieuwe uitdaging en andere passende functie.

Op Vlietnieuws lees ik het volgende: Afvalbedrijf Avalex, waarvan Leidschendam-Voorburg mede eigenaar is, betaalt de Amsterdamse topambtenaar Vincent van Woerkom. Hij is door Amsterdam bij Avalex gedetacheerd. Maandelijks krijgt Avalex een factuur voor zijn loonkosten.
Van Woerkom zit sinds mei 2017 bij Avalex waar hij inmiddels de topman is geworden nu directeur Jack Kuin al langere tijd ziek thuis zit. Oorspronkelijk was Van Woerkom bij Avalex aan het werk om een omvorming van de bedrijfsstructuur mee vorm te geven.
Een zegsman van de gemeente Amsterdam laat het volgende weten: "In het kader van uitwisseling van kennis en ervaring worden medewerkers van de gemeente Amsterdam regelmatig gedetacheerd buiten de gemeentelijke organisatie en vice versa. Bij detachering is altijd sprake van individuele afspraken en maatwerk. Daarvan is in deze specifieke situatie ook sprake. Gezien de privacy van belanghebbende willen wij het hierbij laten."
Sinds augustus 2014 is Van Woerkom directeur bijzondere projecten bij de gemeente Amsterdam. Daarvoor was hij verantwoordelijk voor de financiën van de gemeente. Hij werd echter door D66-wethouder Udo Kock uit die functie ontheven. Naar verluidt omdat het een chaos was bij middelen en control, een afdeling waar Van Woerkom over ging.

Het Parool schrijft als volgt: Topambtenaar Vincent van Woerkom is uit zijn functie gezet als directeur van de gemeentelijke Directie Middelen en Control. Hij gaat andere projecten voor de gemeente uitvoeren.
Dat blijkt uit een intern bericht van de gemeente Amsterdam, in handen van deze krant.
Volgens ingewijden is het een chaos bij Middelen en Control. Deze dienst moet toezicht houden op de financiële bedrijfsvoering, maar dat gebeurt 'onvoldoende en functioneert niet naar behoren', schreef de rekeningcommissie van de vorige gemeenteraad in een concept­analyse over de verkeerde overboeking van 188 miljoen euro aan woonkostenbijdragen, eind december.

Redactioneel commentaar politiekdelft.nl
harrie fruyt van hertog: (concept)
Eerder ging Raimond du Prez onderuit, hij nam Anne Koning in bescherming met te laat verschijnen van accountantsrapporten en er bleek later 8 miljoen zoek, verlies door verkeerde automatisering. Nu nam Aletta Hekker de benen en de aardige en lieve vliegtuigingenieur Stephan Brandligt stapt zonder enige aarzeling in het dagelijkse bestuur. Hij kan het bewoners van de week uitleggen in de raadsvergadering. Tekorten bij Avalex kunnen alleen worden rechtgetrokken door tarief verhoging.


maandag 5 maart 2018 03h35 week 10 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingod20180305

Debat aangevraagd over het 'Nieuwe Inzamelen' afval

Jan Peter de Wit, raadslid OD

In december 2016 hebben D66, VVD, GL, Stip en PvdA college met steun van de SP het omgekeerd inzamelen doorgedrukt. In de wijken Hof van Delft en Harnaschpolder worden als eerste het 'Nieuwe Inzamelen' ingevoerd. Daarna volgen de andere wijken in Delft. Iedereen moet zijn huishoudelijke afval in de keuken gaan scheiden en apart aanbieden aan de gemeente. In 'mini' containers of de ondergrondse in de buurt. GFT (groente-, fruit- en tuinafval), PMD (verpakkingen van plastic en metaal; en drankpakken), OPK (oud papier en karton), Glas en restafval. Doel is dat je nog maar 8,3 kg restafval (1 zak) per maand aanbiedt. Dat systeem werkt alleen als de burger meewerkt. Maar die heeft helemaal geen zin om zijn huishoudelijk afval thuis op te slaan in drie aparte bakken. Of met vuilniszakken over straat te gaan lopen. De verandering gaat te snel en het draagvlak ontbreekt.

In Hof van Delft staan veelal kleine oude woningen. En veel bovenwoningen. Mensen willen ook geen drie containers in hun sowieso al kleine tuintje. En mensen zonder tuin en mini container moeten met vuilniszakken over straat gaan lopen naar verderop gelegen containers. Voor ouderen is dat een probleem. 'Delftenaren worden afvalslaven' Nee dus. De investering in al deze nieuwe containers bedraagt 5 miljoen euro. Avalex denkt 5,3 miljoen te besparen op de verwerkingskosten. En de vraag is of die besparing ooit gehaald gaat worden. Wishfull Thinking. De eerste grote kink in de kabel is China. Al ons plasticafval ging naar China. Maar die hebben sinds 1 januari een importverbod voor de invoer van Europees plastic afval. China heeft zelf plastic afval genoeg en ze vinden het slecht gesorteerd en vol met gevaarlijke stoffen zitten.

Dus nu weten we geen raad met ons plastic afval, behalve door het op te slaan. Ik wil de vinger aan de pols houden door tussentijdse rapportages van het college te krijgen. Straks zitten we in Delft met een peperduur niet functionerende afval scheiding. Omdat de deelstromen te vervuild en uiteindelijk toch nog bij elkaar gegooid worden als restafval.

-----

Voor meer, ga naar:
dossier Avalex.


maandag 5 maart 2018 02h30 week 10 politiekdelft.nl    TOP

Zwarte Prietpraat NPO1 met:
Lieke van Rossum, raadslid SP Delft

"Meer sociale woningbouw"

Lieke vertelde dat bij de SP de lijsttrekker ook kandidaat wethouder is. Lieke staat 100% voor minimaal 5000 sociale woningen bijbouwen komend jaar om de tekorten te verminderen. (Redactie politiekdelft.nl: er zijn geen tekorten aan sociale woningen in Delft. Probleem is dat scheefwoners niet kunnen doorstromen naar duurdere huurhuizen omdat die er niet zijn. hfvh)

Luister terug | 00:00 - 01:00 | 01:00 - 02:00 |


maandag 5 maart 2018 01h59 week 10 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingvvdhattevdwoude201802302

Hatte van der Woude, kandidaat raadslid voor de VVD Delft.

-----

Het gaat uiteindelijk om de mensen in de stad

Redactie Delft op Zondag

Hatte van der Woude is al een aantal jaren actief geweest in de Delftse stadspolitiek. Na een dik jaar op de achtergrond stelt zij zich nu namens haar partij, de VVD, beschikbaar als kandidaat-wethouder: "Ik luister graag, zoek de verbinding, en durf knopen door te hakken."

VVD-fractievoorzitter Bart Smals is trots dat hij Hatte mag voordragen als kandidaat: "We hebben destijds in volle overtuiging de motie gesteund die stelt dat we vooraf met goede gekwalificeerde kandidaten voor de functie komen. Toen Lennart Harpe aangaf na de verkiezingen niet terug te willen komen zijn we op zoek gegaan naar een goede opvolger, en wij zijn er van overtuigd dat Hatte meer dan geschikt is. Ze heeft ervaring in het sociale domein en is heel goed in staat om samen te werken. Ze heeft de steun van de fractie, al is het natuurlijk wel zo dat de nieuwe fractie van ná de verkiezingen uiteindelijk bepalend is." Hatte zelf was verrast toen haar partij aan haar vroeg om kandidaat te worden: "Ik vind het een enorme eer."

...


maandag 5 maart 2018 01h49 week 10 politiekdelft.nl    TOP

Politiek adverteert in Delft op Zondag

delft-afbeeldingdozp0820180304    delft-afbeeldingdozp2220180304    delft-afbeeldingdozp3320180304 stadsbelangen delft                VVD                                     OD

maandag 5 maart 2018 00h01 week 10 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingrwest20180305

Bram te gast bij Bas Muijs Omroep West

Politieke groepering Stadsbelangen Delft

Lijstrekker Bram Stoop is maandag 5 maart 2018 van 07.00 uur tot 09.00 uur te gast in het radioprogramma van Omroep West 89.3 FM 'Muijs in de morgen'.
In het programma zal Bram reageren op vragen van Bas Muijs over het leven van Bram, de lokale politiek in Delft en de ambities en speerpunten van Stadsbelangen Delft!

...

delft-afbeeldingsb20180304

Politieke dartwedstrijd Stadsbelangen Delft

Marcel Koelewijn, kandidaat raadslid Stadsbelangen Delft.

Afgelopen zaterdag was de Stadsbelangen Delft dartwedstrijd in Café Friends onder aanvoering van onze nummer 6 Martien de Koning. De darters moesten punten gooien op verschillende thema's zoals lagere woonlasten, 55+ centrum in de wijk, groene leefomgeving, goed onderwijs, veiligheid en rode loper.Lijsttrekker Bram Stoop en lijstduwer Aad Meuleman waren er uiteraard ook bij om een pijltje te gooien op deze belangrijke speerpunten.

...

delft-afbeeldingsb20180304-2

Debat: Hoe roze is jouw partij?

Marcel Koelewijn, kandidaat raadslid Stadsbelangen Delft.

Afgelopen zaterdag was het COC/DWH debat bij DWH op de Lange Geer met het motto: 'Hoe roze is jouw partij'? Stadsbelangen Delft was erbij en onze nummer 2 Coby de Koning nam deel aan het debat.


VORIGE WEEK    ARCHIEF     TOP

html5 logo   Valide CSS!

Wat publiceerde
PolitiekDelft 10 jaar geleden

delft-kop_verdana1_pd_01

http://www.politiekdelft.nl/index_2008_03_31.html

TOP