koppd2.gif

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.


 politiekdelft.nl    TOP


 politiekdelft.nl    TOP

 

KANDIDATEN KIESLIJSTEN 2018

DELFTSE PARTIJ PROGRAMMA'S 2018-2022


zaterdag 3 maart 2018 02h03 week 9 politiekdelft.nl    TOP

Download file.pdf

Afdrachtregeling SP

Burgemeester Marja van Bijsterveldt-Vliegendhart en gemeentesecretaris Hans Krul

...

Op grand van het vorenstaande zal met ingang van de nieuwe raadsperiode de raadsvergoeding aan de SP raadsleden zelf worden overgemaakt. Het staat de SP raadsleden vanzelfsprekend vrij om deze vergoeding vervolgens zelf over te maken op de bankrekening van de landelijke SP.


zaterdag 3 maart 2018 01h56 week 9 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingod20180303

Terugkijken aflevering 1 OnsBelang met Onafhankelijk Delft

Jan Peter de Wit, raadslid OD

Kijk hier hele aflevering 1 terug van 1 maart met vijf lokale partijen waaronder Onafhankelijk Delft.


vrijdag 2 maart 2018 18h59 week 9 politiekdelft.nl    TOP

vervolg dossier: AVALEX

delft-afbeeldingod20180227

Stoelinga: Burgers gooien hun restafval nu in dichtstbijzijnde containers. Ook rest afval in PMD dus. Dit leidt tot afkeur van de hele partij.

Jan Peter de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft wil INTERPELLATIE AVALEX

harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Jan Peter de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft wil de komende raadsvergadering een interpellatie over Avalex.
Gemeentewet artikel 155
2. Een lid van de raad kan de raad verlof vragen tot het houden van een interpellatie over een onderwerp dat niet staat vermeld op de agenda, bedoeld in artikel 19, tweede lid, om het college of de burgemeester hierover inlichtingen te vragen. De raad stelt hierover nadere regels.
Ik ben benieuwd of de plaatselijke partijen nu gaan doen wat ze in hun verkiezingsprogramma hebben opgeschreven.

---------- Oorspronkelijk bericht ----------
Van: jan peter de wit <jpdewit@ziggo.nl>
Aan: prodeo <prodeo@ziggo.nl>
Datum: 2 maart 2018 om 13:38
Onderwerp: Fwd: Aanvraag interpellatie debat gemeenteraad 8 maart over het nieuwe inzamelen van huishoudelijk afval door Avalex

ter info

-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp: Aanvraag interpellatie debat gemeenteraad 8 maart over het nieuwe inzamelen van huishoudelijk afval door Avalex
Datum: Fri, 2 Mar 2018 13:26:31 +0100
Van: jan peter de wit <jpdewit@ziggo.nl>
Aan: Raymond Jeene <rjeene@Delft.nl>, martin stoelinga <ruisch@ziggo.nl>, jolanda gaal <jolandagaal-gala@hotmail.com>

Goede middag griffie R. Jeene

Kunt u onderstaand verzoek tot het houden van een interpellatie as raadsvergadering 8 maart over het 'nieuwe inzamelen' van huishoudelijk afval door Avalex ter kennis brengen aan de voorzitter van de gemeenteraad, M. van Bijsterveldt.

Wij krijgen veel negatieve reacties uit de wijk Olofsbuurt over het Nieuwe Inzamelen (NI). Daar Avalex bij ons, door het verleden, een slechte reputatie heeft bij invoering van nieuwe systemen willen wij de vinger continu aan de pols houden.

Avalex is een BVO College bedrijfsvoeringsorganisatie geworden maar wij willen nauw betrokken blijven. Wij horen dat burgers niet met hun restafval naar een verderop gelegen restafval container gaan lopen maar het in de dichts bijzijnde container gooien. Dat is het paard achter de wagen spannen.

vraag 1 is het aantal klachten over Avalex in de wijk Olofsbuurt toegenomen?

vraag 2 ouderen kunnen en willen veelal niet met restafvalzakken ver over straat lopen. Wat is de oplossing?

vraag 3 invoering was in dec. 2017. Kunt u ons nu en per elk kwartaal op de hoogte houden van de effectiviteit en efficiency per ingezamelde deelstroom?

vraag 4 is er na de invoering van deze 2 wijken Olofsbuurt en Harnaschpolder nog een evaluatiemoment in de raad? Wanneer Is er een go no-go moment voorzien voor de invoering in de rest van delft?

vraag 5 de Avalex directeur is blijkens de avalex site al vier maanden not on duty. Dit is al weer de tweede directeur in korte tijd tijdens een belangrijke systeemwijziging. Wat is hier aan de hand?

jan peter de wit


vrijdag 2 maart 2018 13h05 week 9 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingvvdhattevdwoude201802302

Hatte van der Woude kandidaat-wethouder VVD Delft

Bestuur VVD Delft

Hatte van der Woude is de kandidaat-wethouder voor het nieuwe college na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart namens de VVD Delft. Dat heeft de partij vrijdag bekendgemaakt. Hatte van der Woude was eerder ook raadslid in de Delftse gemeenteraad voor de VVD.

De VVD maakt de naam van de kandidaat-wethouder juist nu bekend omdat de partij op voorhand duidelijkheid willen scheppen over wie namens de VVD straks in het college zal zitten als de VVD collegedeelname gegund is.

Hatte van der Woude is 48 jaar oud, getrouwd en moeder van drie kinderen. Met haar ervaring als raadslid en brede werkervaring heeft Hatte alles in huis om na 21 maart op verschillende portefeuilles actief te zijn en op goede wijze samen te werken met de andere raadspartijen.

-----

Raadslid van de week:
Hatte van der Woude

Redactie raadslid.nu

...

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?
Ik heb onder andere de portefeuilles sociaal domein en veiligheid. Ik hoop te helpen bewerkstelligen dat veiligheid toeneemt in bepaalde wijken van Delft. Verder heb ik de aandacht weten te vestigen op de rol van de gemeenteraad bij regionale besluitvorming in het sociaal domein. Raadsleden hebben daar nog maar beperkt invloed, maar de invloed die we hebben moeten we ten volle benutten. Ons college beschouwt ons nu meer als factor om rekening mee te houden, ook regionaal.

...


vrijdag 2 maart 2018 11h44 week 9 politiekdelft.nl    TOP

vervolg dossier: AVALEX

delft-twitter-bramstoop-20180301-1
delft-twitter-bramstoop-20180301-2

Bram Stoop, raadslid Stadsbelangen Delft over Avalex op Twitter


vrijdag 2 maart 2018 02h30 week 9 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingod20180302

Wij - Zij denken avond achter gesloten deuren

Jan Peter de Wit, raadslid OD

Ik kreeg dinsdag 27 maart de nieuwsbrief van TOP Delft waarin ik me kon aanmelden voor de bijeenkomst Delft, stad van uitersten? Voorbij het wij-zij denken. Ik meldde me gelijk aan, maar ik kreeg gelijk antwoord dat aanmelden niet meer mogelijk was. De gemeente organiseert samen met een aantal organisaties in de stad, waaronder het platform Bruggen Bouwen Delft, TOPdelft, de Turkse vereniging en de Marokkaanse vereniging MSCVD een bijeenkomst over polarisatie en discriminatie.

Burgemeester Marja van Bijsterveld heeft volgens onderstaande brief 'bewoners en organisaties van Delft uitgenodigd'. Die brief heb ik niet gehad en ook nergens bij de raadsstukken gezien. Dit is meer een gezellig ons-kent-ons clubje Gutmenschen. Als de gemeente echt wat wil doen aan de tweedeling tussen arme en rijke, hoog- en laag opgeleide bewoners, dan zijn ze in dat kleine zaaltje van het Prinsenkwartier totaal verkeerd bezig. Top Delft hooguit 80 bezoekers en dan zit je vol.

Door selectief uit te nodigen en belangstellenden die zich aanmelden te weigeren, krijg je geen eerlijk en open debat. Wil je een gesprek tussen bewoners met verschillende etnische achtergronden. En tussen we!, niet, of anders gelovigen dan moet je dat niet in een sjiek Top Delft café in de binnenstad organiseren.
Huur dan de sporthal De Buitenhof af. Ga naar de mensen toe die zich gediscrimineerd voelen. Maar dit soort elitaire bevriende clubjes avondjes werkt juist het Wij-Zij gevoel in de hand.


donderdag 1 maart 2018 01h56 week 9 politiekdelft.nl    TOP

WAAR BLIJFT ACTUELE MOTIE?

delft-antonie-heinsiusstraat-restafvalcontainer-20180201133339

Delft. Avalex moet restafval-containers weer terugplaatsen, niks extra loopafstanden.
Zie: dossier Avalex met programma standpunten van de Delftse partijen.

Avalex mag ongestoord aantal restafval-containers verminderen en verplaatsen.

harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Avalex kan een hot item worden bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Het omgekeerd inzamelen geeft nu al problemen daar waar het inmiddels is toegepast, zoals in de Hof van Delft. Donderdag 8 maart 2018 is er een raadsvergadering. Met een actuele motie kan de raad Avalex op de agende plaatsen. De politiek partijen maken dan voor de verkiezing de bewoners duidelijk wat hun mening is over dit nieuw ingevoerde beleid van Alex op wens van de Europese Unie.

-----

---------- Oorspronkelijk bericht ----------
Van: Griffie Delft <Griffie@Delft.nl>
Aan: "'prodeo@ziggo.nl'" <prodeo@ziggo.nl>
Datum: 27 februari 2018 om 12:07
Onderwerp: afval en grondstoffen brengen naar de wijkcontainers

Geachte heer Fruyt van Hertog,

De griffie heeft uw mail van 15 feb. jl. over de wijkcontainers van Avalex ontvangen en onder de aandacht gebracht van de gemeenteraad van Delft.

De fracties in de gemeenteraad bepalen zelf wat zij met uw brief gaan doen. De fracties hebben geen aanleiding gezien om uw brief te agenderen voor een commissievergadering.

U kunt uw brief op internet terugvinden op de website van de gemeenteraad via http://ris.delft.nl onder de knop 'ingekomen stukken' (weeknummer 08).

Als u nog vragen hebt kunt u contact opnemen met de griffie.

Met vriendelijke groet

Anja van den Berg
Algemeen secretaris griffie gemeenteraad Delft


donderdag 1 maart 2018 00h54 week 9 politiekdelft.nl    TOP

Aanbesteding Sint Sebastiaansbrug opnieuw vertraagd

Redactie tunoord.nl

Het is niet gelukt om meer dan één aannemer te laten inschrijven voor de Sebastiaansbrug. Een nieuwe aanbesteding volgt eind maart.
Zie Tenderned aanbestedingsinformatie.


donderdag 1 maart 2018 00h00 week 9 politiekdelft.nl    TOP

Vijf lokale partijen in strijd om de kiezer | OnsBelang
AVROTROS komt vanaf 1 maart met een driedelige documentaireserie op NPO 2 over de gemeenteraadsverkiezingen 2018: OnsBelang. Daarin volgen programmamakers Sander 't Sas en Simone Timmer politici van vijf lokale partijen in heel Nederland. Thema's als armoede, veiligheid, zorg, vertrouwen in de politiek en integratie staan centraal.


woensdag 28 februari 2018 23h46 week 9 politiekdelft.nl    TOP

Kinderen sporten en musiceren dankzij Sport- en cultuurfondsen

Fractie GroenLinks

Om ervoor te zorgen dat alle kinderen in Delft mee kunnen doen, werkt de gemeente al jaren samen met het jeugdsportfonds en het jeugdcultuurfonds. In 2017 konden 768 kinderen via het jeugdsportfonds sporten en 143 kinderen deden mee aan verschillende culturele activiteiten. Dit is flink meer dan in 2016, toen sportten er 744 kinderen en namen er 94 kinderen deel aan culturele activiteiten.

... De maximale vergoeding voor sport is 325 euro per kind per jaar. Voor cultuuractiviteiten is dit maximaal 450 euro per kind per jaar.
...


woensdag 28 februari 2018 23h28 week 9 politiekdelft.nl    TOP

(Hillenius 953) Lokaal of nationaal ?

Arie van der Veen, webcolumnist.

... Een groot deel van de kiezers laat zich leiden door de nationale partijkeuze. Dat laat onverlet dat er in 2014, bij de vorige raadsverkiezingen ruim 30% van de kiezers stemden op een lokale partij. En die lokale partijen zien steeds meer kansen om mee te doen. Ze stijgen in tal en in last. Om het maar eens zo te zeggen.

Ik heb enkele kieswijzers gedaan en vroeg mij af in hoeverre mijn keuze wordt beïnvloed door nationale verhoudingen ? Ik heb daar nog geen antwoord op. Eigenlijk zijn de raadsverkiezingen vrije verkiezingen, zonder allerlei landelijk aspecten (o.a. samenstelling Eerste Kamer e.d.) De keuze kan lokaal bepaald worden. Tegelijk is het zo dat veel gemeentelijk beleid nationaal is voorgeschreven c.q. de keuzes in Den Haag zijn bepaald (zoals bijvoorbeeld de Wet Werk en Bijstand WWB). Neem daar nog eens bij de rol van de provincie. Vooral in het kader van milieu en ruimtelijke ordening. (Woningbouw in het buitengebied: grote wens van gemeenten; de provincie houdt het tegen). Tenslotte hebben we het bestuurders-bestuur op regionaal niveau.

Wie dit alles op zich in laat werken kan tot een volgend afwegingskader komen:
1. Stand van zaken partij op nationaal niveau
2. Springende lokale onderwerpen
3. Kwaliteit lijsttrekkers en andere kandidaten op de lijst
4. Prestatie van de lokale partij in de afgelopen 4 jaar (voor zover bekend)
5. Profiel van de lokale partij (evt. in relatie tot het profiel landelijk)
6. Uitkomst stemwijzer
7. Eigen specifieke wensen richting de gemeente; bouwen en wonen, zakelijke bezigheden etc.

Waarschijnlijk zijn er nog wel meer punten, maar dit geeft alvast een goed afwegingskader aan. De punten 2 t/m 7 passen ook op de afweging voor lokale partijen en dat geldt vooral voor punt 3. Ik zelf heb de keuze nog niet gedaan en ga voor een aantal potentiële partijen dit onderzoekje doen.

Het openbaar bestuur is in Nederland aan alle kanten in elkaar verweven. Daarom is het niet geheel inhoudelijk een vrije keuze wat men stemt op lokaal niveau. Het kan zelfs een soort volksstemming tegen de regering worden. Ik hoop dat velen voor dat ze lokaal gaan stemmen zich goed informeren en hun keuze bepalen aan de hand van de aandachtspunten die ik formuleerde. De verhouding nationaal-lokaal is een spannende. Ben reuze benieuwd hoe de lokale partijen het gaan doen, en wat er overblijft van de afdelingen van de nationale partijen.


dinsdag 27 februari 2018 00h08 week 9 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingod20180227

Nu zeer veel klachten over Avalex in Hof van Delft

Martin Stoelinga, raadslid Onafhankelijk Delft

Neem nu het grofvuil naast de ondergrondse containers. Hier is geen andere oplossing voor dan dat Avalex dit gelijk opruimt. Avalex begint nu in de wijken Hof van Delft en Harnaschpolder met een proef: 'Omgekeerd inzamelen'. Burgers worden verplicht hun afval in zeven delen te scheiden. Papier, GFT, plastic, glas, metaal, drinkkartons en restafval.

Doel is dat je straks nog maar één grijze zak per maand restafval mag overhouden. In de keuken krijg je zeven afvalbakken. Dat gaan mensen in hoogbouw keukentjes niet doen. Die gooien alles bij elkaar. En gelijk hebben ze. Nascheiding is goedkoper en efficiënter. Burgers in deze wijken klagen nu al steen en been over het verre lopen met afvalzakken. Laten we hiermee stoppen.

-----

Bovenstaand stuk toegevoegd aan dossier Avalex.
Zie: dossier Avalex.


dinsdag 27 februari 2018 00h03 week 9 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingsb20180227

Met de Pakschuit 'Nooitgedacht'

Politieke groepering Stadsbelangen Delft

Stadsbelangen Delft nodigt onze inwoners uit een rondvaart te maken op de Delftse historische pakschuit 'Nooitgedacht' op zaterdag 10 maart 2018 van 12.00 uur tot 16.00 uur.

De rondvaart duurt 25 minuten en er kunnen 25 passagiers per keer mee. De opstapplaats is bij de Oostpoortbrug aan de kant van de Oostsingel. Als u even moet wachten geen probleem. Bij de Oostpoortbrug staat de Griekse Olijf voor een kopje koffie/thee en waar u een broodje kunt kopen.

Daarnaast u heeft u de gelegenheid kennis te maken met onze kandidaten en met hen in gesprek te gaan. Wij zien u graag op 10 maart 2018!


maandag 26 februari 2018 12h48 week 9 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingvvd20180226

Kies VVD op 21 maart. Kies voor doen!

VVD Delft

Op 21 maart kun jij naar de stembus. Je kiest dan voor de gemeenteraad van Delft. Woorden bouwen geen huizen, buurten knappen zichzelf niet op en straten worden niet vanzelf veiliger. Daar moet je wat voor doen. Op 21 maart kun jij hiervoor kiezen. Kies VVD op 21 maart. Kies voor doen!

Wil je weten wat de VVD voor Delft en jouw wijk wil doen? Bekijk hier ons verkiezingsprogramma.

De kandidatenlijst van de VVD Delft bestaat uit deze Delftenaren:

  1. Bart Smals
  2. Dimitri van Rijn
  3. Miranda Voogt
  4. Ruud Lek
  5. Ivan Maassen
  6. Tessa van den Berg
  7. Stijn de Vreede
  8. Avinash Krishnasing
  9. Casper Kroes
  10. Lieke Prins-Korff

-----

Zie voor Kieslijsten en Programma's
GR2018


maandag 26 februari 2018 00h05 week 9 politiekdelft.nl    TOP

delft-henk-boogaard-20180225

Henk Boogaard staat als kandidaat raadslid nr. 4 op de lijst van de PvdA Delft. Deze Ir. zou met voorkeursstemmen de raad zeker weten te versterken met zijn vakinhoudelijke kennis van de afvalmarkt in relatie tot Avalex.

Afvalstoffenheffing in Delft veel te hoog en veel klachten

Webstek Henk Boogaard

De feiten
Delft scoort bij de vergelijking gemeentelijke woonlasten door de Vereniging Eigen Huis (VEH) hoog. In 2017 lagen ze ongeveer € 100,- boven het landelijke gemiddelde. VEH kijkt in haar vergelijking naar de Onroerend Zaak Belasting (OZB), de afvalstoffenheffing (voor inzamelen en verwerken van afvalstoffen) en de rioolheffing (voor aanleg, onderhoud en schoonhouden van de riolen). Meerdere partijen hebben in hun verkiezingsprogramma staan dat deze lasten omlaag moeten. Sommige noemen dan de OZB. Een enkele de afvalstoffenheffing.
Ik heb het overzicht van VEH bekeken en dan valt op dat de OZB en de rioolheffing op het landelijk gemiddelde liggen. De afvalstoffenheffing bedroeg in Delft bijna € 343,- terwijl het landelijk gemiddelde op iets meer dan € 238,- lag. Ruim € 104,- lager.
Mijn conclusie is dan ook dat er bij rioolheffing en OZB waarschijnlijk weinig te besparen zal zijn. De gemeenteraad kan zich het beste richten op onderzoek naar de oorzaak van de hoogte van de afvalstoffenheffing.

Onderzoek gewenst naar oorzaak hoogte afvalstoffenheffing
De kosten van afvalinzameling en verwerking zijn niet alleen hoog. Maar er zijn ook veel klachten. Die gaan over de organisatie van de inzameling, mogelijkheden van aanbieden van gescheiden afvalstromen en de voorlichting die burgers daarover ontvangen. Die klachten kan ik onderschrijven. Om goed zicht te krijgen over wat de oorzaken zijn vind ik dat de gemeenteraad deze zaak moet laten onderzoeken. Een onafhankelijk onderzoek heeft dan de voorkeur. De raad is niet deskundig en er ontstaat anders al snel een welles-nietes discussie tussen college en raad.

Wie moet het onderzoek uitvoeren?
De gemeentelijke Rekenkamercommissie zou dit onderzoek voor de gemeenteraad kunnen (laten) uitvoeren. Maar de gemeenteraad kan ook zelf, zonder tussenkomst van het college, aan een extern bureau opdracht geven tot zo'n onderzoek. Met als onderzoeksvragen: is de inzameling voldoende gericht op gescheiden inzameling, wat is de hergebruikskwaliteit van de ingezamelde afvalstoffen, geef inzicht in de kostenopbouw, geef een verklaring voor de hoogte van de afvalstoffenheffing en geef aanbeveling voor verbeteringen en kostenverlaging.


maandag 26 februari 2018 00h04 week 9 politiekdelft.nl    TOP

Heel bijzonder ...
Stoelinga is het 100% eens met mij!
Een fijne wandeling met je zakjes afval.

 hfvhdelft-antonie-heinsiusstraat-restafvalcontainer-20180201133339

Delft. Avalex moet restafval-containers weer terugplaatsen, niks extra loopafstanden.
Zie: dossier Avalex met programma standpunten van de Delftse partijen.

-----

Politieke stellingname

Redactie Delft op Zondag

Onafhankelijk Delft, Martin Stoelinga:
... Als stadspartij willen we juist deze grote ergernissen aanpakken en dat zullen we ook gaan doen. Neem nu het grofvuil naast de ondergrondse containers. Hier is geen andere oplossing voor dan dat Avalex dit gelijk opruimt. Avalex begint nu in de wijken Hof van Delft en Harnaschpolder met een proef: 'Omgekeerd inzamelen'. Burgers worden verplicht hun afval in zeven delen te scheiden. Papier, GFT, plastic, glas, metaal, drinkkartons en restafval. Doel is dat je straks nog maar één grijze zak per maand restafval mag overhouden. In de keuken krijg je zeven afvalbakken. Dat gaan mensen in hoogbouw keukentjes niet doen. Die gooien alles bij elkaar. En gelijk hebben ze. Nascheiding is goedkoper en efficiënter. Burgers in deze wijken klagen nu al steen en been over het verre lopen met afvalzakken. Laten we hiermee stoppen.


maandag 26 februari 2018 00h03 week 9 politiekdelft.nl    TOP

KIESWIJZER adviseert mij:

delft-kieswijzer-2018

harrie fruyt van hertog, politiekdelft.nl

Het nut van de kieswijzer moet je zelf maar vaststellen.
Ik stem VVD en dat blijft zo.
Stoelinga van Onafhankelijk Delft zie ik niet zo zitten.
Hij wil lampjes laten branden bij de Delftse Poort, leuk voor de toeristen zegt hij.
Wel op op kosten van de Delftse belastingbetaler.
Ook de studenten moeten de raad uit, die horen daar niet zegt hij.
Goed beschouwd is heel Onafhankelijk Delft een nietszeggende partij die overal meestal tegen is.
https://www.gemeentekieswijzer.nl


maandag 26 februari 2018 00h02 week 9 politiekdelft.nl    TOP

(952) Kies of stem wijzer

Arie van der Veen, webcolumnist

De gemeenteraadsverkiezingen komen er aan. Politieke partijen of lokale afdelingen komen weer tot leven. Ik heb de eerste kraampjes al weer gezien. In de snerpende koude worden de ballonnen al weer opgeblazen. Het bracht mij er bij om eerst maar eens een Kies- of stemwijzer in te vullen. Voor de gemeenten Deventer, Delft en Rijswijk. De gemeenten waarbij ik in de afgelopen jaren het meest betrokken ben geweest.

...

In Delft kreeg ik een stevige uitslag voor CU en CDA, in Haarlem vooral PvdA en in Rijswijk ook PvdA. Niet alleen zo'n stemadvies, maar ook de kandidaten van een bepaalde partij zijn van belang. Tel daarbij op het strategische stemmen in verband met de krachtverhoudingen. Met een dergelijk stemadvies kan men ook steviger een voorselectie maken tussen de relevante partijen. Immers aangegeven wordt hoeveel procent men overeenkomt met de partijkeuze.

...


maandag 26 februari 2018 00h01 week 9 politiekdelft.nl    TOP

GGD ten onrechte tegen bevolkingsonderzoek prostaatkanker

Jan Peter de Wit, raadslid OD

"Voor mij is duidelijk dat het zinvol is om mannen regelmatig naar prostaatkanker te screenen in een landelijk bevolkingsonderzoek door middel van een PSA meting. Dat is dan van 55 jaar tot 70 jaar. Dan kan het verloop van de PSA waarde in de gaten gehouden worden."

Brief van GGD Haaglanden 31 januari 2018:

Gezondheidsraad
Gezien het standpunt van de Gezondheidsraad dat het uitvoeren van een landelijk bevolkingsonderzoek op prostaatkanker op dit moment geen toegevoegde waarde heeft vanwege het ontbreken van een adequate test is de conclusie:
- dat op dit moment een bevolkingsonderzoek op prostaatkanker (nog) niet mogelijk is;
- dat er voldoende landelijke inspanning wordt verricht ter actualisatie van het standpunt.

-----------------------------------------------------------------------

Download file.pdf

VORIGE WEEK    ARCHIEF     TOP

html5 logo   Valide CSS!

Wat publiceerde
PolitiekDelft 10 jaar geleden

delft-kop_verdana1_pd_01

http://www.politiekdelft.nl/index_2008_02_29.html

TOP