koppd2.gif

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.


 politiekdelft.nl    TOP


zondag 11 februari 2018 13h03 week 6 politiekdelft.nl    TOP

(Hillenius 941) Over de zeven deugden

Arie van der Veen, webcolumnist

Dit weekend bezocht ik een aardige bistro aan de rand van de Vecht in Dalfsen. Dit etablissement heeft de naam: de zeven deugden. Een gekend begrip uit de Middeleeuwen en eigenlijk verrassend actueel. In het verleden heb ik meegewerkt aan een boekje over deugdelijk bestuur. En die gedachte bracht mij er toe om de huidige politiek of openbaar bestuur te spiegelen aan de zeven deugden. Die deugden zijn als volgt: Prudentia (Wijsheid), Iustitia (Rechtvaardigheid), Temperantia (matigheid), Fortitudo (moed), Fides (geloof), Spes (hoop), en Charitas (naastenliefde).

Wat een prachtige begrippen, die uiteindelijk allemaal uitmonden in vertrouwen (Confidentia). Wie het huidige politieke gekrakeel op zich laat inwerken mist veel van de deugden. Laten we beginnen met matigheid. Of te wel het wegen en overwegen van argumenten. En oog hebben voor de ander. Wie Baudet hoort ageren vraagt zich af waartoe zijn klassieke opleiding heeft geleid. Geloof, hoop en liefde zijn bekende christelijke ankers. Thomas van Aquino heeft er veel over geschreven, en natuurlijk ook de apostel Paulus in zijn Korinthebrief.

De eerste vier begrippen komen oorspronkelijk uit de oudheid (Griekse wijsgeren). En waar vindt men nu nog wijsheid, moed, rechtvaardigheid ? Zeker niet in de Balie in Amsterdam. Laat ik eens proberen deze zeven deugden modern te duiden:

Prudentia (Wijsheid): Nadenken, tot tien tellen en goed nadenken wat het effect van gedrag is.

Iustitia (Rechtvaardigheid): Een afwegen van belangen binnen het kader van een waarden- en normen stelsel: het recht. Toepassen en handhaven.

Temperantia (matigheid): Niet overal haantje de voorste, een zekere bescheidenheid, niet overdrijven Fortitudo (moed): Durven, maar niet jezelf overschreeuwen, alles niet 'te'

Fides (geloof): Het vertrouwen dat er een ander is. De eeuwige, of een ideaal

Spes (hoop): De wetenschap dat er altijd weer een (betere) toekomst is.

Charitas (naastenliefde): Oog voor de ander, en met name voor hen die in nood zijn

Ik pleit voor een deugdzame politiek of deugdelijk bestuur. Bestuur dat met wijsheid opereert. Dat rechtvaardig is in de belangenbehartigheid. Dat gematigheid betracht in de uitvoering. Dat moed toont om zaken op te pakken, of niet laat liggen. Dat geloof vindt in het eigen kunnen, maar ook zo gezien wordt. Dat hoopt biedt aan mensen, en naaste(n) niet links laat liggen.

Waar een kopje koffie in Dalfsen, daar aan de Vecht niet toe kan leiden. En de koffie was ook nog lekker, en het hazelnoottaartje was heerlijk !


 politiekdelft.nl    TOP

 

KANDIDATEN KIESLIJSTEN 2018

DELFTSE PARTIJ PROGRAMMA'S 2018-2022


zaterdag 10 februari 2018 06h23 week 6 politiekdelft.nl    TOP

Hee majesteit, ga eens bier halen.

(Hillenius 940) #MAJESTEIT

Arie van der Veen, webcolumnist

D66 is weer op oorlogspad. Dit keer tegen de Koning. D66 is van de regeringspartijen het meest republikeins en heeft een nieuw thema gevonden. De afschaffing van de majesteitsschennis. Of te wel het beledigen van de Koning, met aparte strengere strafbepalingen. Gebrek aan historisch besef is bij D66 al jaren een punt. En graag sloopt men bouwstenen of -steentjes bij juridisch ingekaderde instituties zoals, het gemeentelijk bestel, de orgaandonatie en nu het Koningschap.

In mijn opvatting is het heel goed dat er aparte strafbepalingen zijn voor belediging van de Koning. De Koning is niet alleen een persoon - zo plat redeneert D66- maar ook een instituut. De Koning is deel van de regering, en al zijn handelen doet hij als majesteit en niet als persoon. En daar zit de cruciale fout van het D66 denken. Op het moment dat men het Koningschap terugbrengt tot een persoon kan je het meteen beter afschaffen. En dat is eigenlijk wat D66 wenst. Ik neem aan dat ze daar ook dromen van een direct gekozen staatshoofd, lees president.

Celebraal denken staat ver weg van D66. Een partij van vooral hoog opgeleide ambtelijke types, en ver verwijderd van het normale leven. (De enige die celebraal is in D66 is Jan Hoekema die oud-burgemeester van Wassenaar....) Men droomt daar van een overmaat aan democratie. Het zal in maart 2018 blijken hoezeer de vier jaar geleden kiezersmacht van D66 zich heeft bestendigd. Maar ik verdenk hen er van om langzaam het Koningschap uit te hollen. Te beginnen met het buitensluiten van de Koning in de formatie. Vervolgens het niet langer strafbaar stellen van Majesteitsschennis en dat een normaal delict te maken. De volgende discussie zal gaan over het begrip "Bij de gratie Gods", en tenslotte over het Koningschap zelf. Al hoewel dat ontkend zal worden.

Hopelijk wil men dat inzien in de Tweede Kamer, en zal de Eerste Kamer daarvoor straks een stokje steken. Geen wonder dat D66 eigenlijk ook afwil van de Eerste Kamer. Want daar wordt meerdimensionaal nagedacht en zijn vele senatoren niet met vakantie als het er op aankomt. Leve de Koning, Leve de Majesteit. En Kees Verhoeven richt je op belangrijker zaken. Zoals de Sleepwet en Inlichtingendiensten. Straks het referendum, weer zo'n hobby van D66. Gelukkig afgeschaft door een D66 minister. Het blijft toch een staatsrechtelijke hobbyclub.


vrijdag 9 februari 2018 00h20 week 6 politiekdelft.nl    TOP

(Hillenius 939) Bijna een nieuwe regering in de Bondsrepubliek

Arie van der Veen, webcolumnist

Regelmatig ben ik betrokken geweest bij coalitieonderhandelingen of collegevorming. En daar is iets bijzonders mee. Lees de verkiezingen verliezen en de onderhandelingen winnen. In 2010 was dat het geval bij het kabinet Rutte-I. Het CDA werd overbedeeld na een forse electorale afstraffing. En dat gebeurt nu ook in Duitsland. De SPD zwaar verloren bij de verkiezingen krijgt prachtige portefeuilles toegeworpen. Ik ben benieuwd hoe lang dat goed gaat. Maar Schulz c.s. heeft het handig en eigenlijk prima gedaan.

...

(Hillenius 938) Vallende wethouders

Arie van der Veen, webcolumnist


donderdag 8 februari 2018 19h33 week 6 politiekdelft.nl    TOP

Delftse partijen zetten bijl in referenda

Dimitri van Rijn, raadslid VVD

De VVD Delft is tegen referenda, ook in Delft. Een representatieve democratie vereist een sterke positie van volksvertegenwoordigers. Het vraagt om capabele volksvertegenwoordigers die weten wat er speelt in de wijk en problemen met daadkracht aanpakken. Diverse Delftse politieke partijen willen met hun pleidooi voor referenda echter de positie van de gekozen volksvertegenwoordigers verzwakken en de bijl zetten in de representatieve democratie.

...


donderdag 8 februari 2018 11h59 week 6 politiekdelft.nl    TOP

De buitenkant van acht van de tien
VERKIEZINGSPROGRAMMA'S

harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

De programma's van Onafhankelijk Delft en SP ontbreken.
Klik op de afbeelding voor de binnenkant van het verkiezingsprogramma.

Het is lijstrekker Martin Stoelinga van Onafhankelijk Delft tot nu toe niet gelukt om het partijprogramma voor 2018-2022 te (laten) schrijven. Begrijpelijk gezien zijn medische omstandigheden. In zijn directe omgeving zijn de partijgenoten kennelijk niet in staat deze taak zonder zijn leiding zelfstandig over te nemen door gebrek aan politieke kennis.

Het SP programma is klaar volgen Lieke van Rossum. Alleen staat het nog niet gepubliceerd op de website.

delft-verkiezingsprogramma-cda-2018-20221 delft-verkiezingsprogramma-christenunie-delft-2018-2022

delft-verkiezingsprogramma-d66-2018-2022 delft-verkiezingsprogramma-groenlinks-gr2018-2022

delft-verkiezingsprogramma-pvda-delft-2018-2022 delft-verkiezingsprogamma-stadsbelangen-2018-20221

delft-verkiezingsprogramma-stip-2018-21 delft-vvd-verkiezingsprogramma-2018-20221

donderdag 8 februari 2018 10h41 week 6 politiekdelft.nl    TOP

TIEN PARTIJEN DOEN MEE AAN VERKIEZINGEN

Griffie gemeente Delft

Het aantal deelnemende partijen is minder dan in 2014. In dat jaar deden twaalf partijen mee aan de verkiezingen, net zoveel als in 2010. De deelnemende partijen aan de komende verkiezingen zijn: D66, STIP, GroenLinks, PvdA, Onafhankelijk Delft, SP, VVD, CDA, Stadsbelangen Delft en ChristenUnie.

...


donderdag 8 februari 2018 01h55 week 6 politiekdelft.nl    TOP

(Hillenius 937) #afklikken

Arie van der Veen, webcolumnist.

Af en toe vraag ik mij af hoe mijn grootouders zouden aankijken tegen de huidige samenleving. Wat zou hen opvallen ? En dan is mijn primaire reactie de mobieltjes. Kunnen we eigenlijk nog wel spreken van een mobiele telefoon ? Iedereen loopt met 'zo'n ding' en vooral jongeren kunnen er niet zonder. En wat echt erg is, het begint zelfs te leiden tot het vergroeien van wervels in de nek. De bochel schijnt terug te keren.

Paus Franciscus sprak recent wijze woorden: 'Verheft u hart en niet uw mobiel!' En hij heeft gelijk. En nu is er een mooie reclame van Ben, met als slogan #afklikken, in essentie wat de Paus ook al zei. Ik ben een voorstander van afklikken. En gewoon elkaar spreken, opbellen of face to face. Wie zijn eigen geschiedenis leest via Whatsapp of andere apps realiseert zich dat de communicatie gebrekkig is. Dat het moeilijk is om emoties te delen. En dat het maar een interpretatie is om na te gaan hoe de ander reageert. Daarom #afklikken. En of dat nu moet leiden tot een abonnement op Ben met meer belminuten laat ik in het midden. Soms is het goed helemaal niet te communiceren of bereikbaar te zijn. Dat schept ruimte voor het lezen van een goed boek of de krant.

Nee #afklikken is voor mij nu al een kandidaat voor het woord van 2018. En mijn grootouders zouden zeggen: Wat moet iedereen met zo'n ding ? Tot dat ze zelf zijn opgenomen in de familieapp. Al snel zouden ze overtuigd zijn van de meerwaarde van de bereikbaarheid. Met de Paus zeg ik: Verheft uw hart en niet uw mobiel. Prachtig samengevat in dat ene meer profane woord: #afklikken. Het zal ons goed doen !

(Hillenius 936) 'Jeruzalem dat ik bemin'

Arie van der Veen, webcolumnist.

Hoe sprong mijn hart hoog op in mij. Toen men mij zei gord u aan om naar Jeruzalem te gaan. Jeruzalem dat ik bemin, wij treden uwe poorten in... Psalm 122 speelt al enige tijd door mijn hoofd. Mede dankzij de Amerikaanse president Donald Trump.

Trump #hoezo ? De president van de Verenigde Staten heeft gemeld dat hij (het ongedeelde) Jeruzalem als hoofdstad van Israël erkent, en dat hij zijn ambassade daar weer wil vestigen. Jeruzalem, de stad van vrede, in een verscheurde omgeving.

...


donderdag 8 februari 2018 01h06 week 6 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingsb20180208

EVEN VOORSTELLEN ...

delft-afbeeldingsb20180208-2

Coby de Koning

Hallo, ik ben Coby de Koning, nummer 2 op de kandidatenlijst bij Stadsbelangen Delft voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Ik ben in een andere gemeente werkzaam als ambtenaar van de burgerlijke stand, daarnaast ben ik vrijwilliger bij Hospice Delft en op verzoek rij ik met de rolstoel gasten voor de Zonnebloem. Als lid van de ledenraad van De Laatste Eer in Delft vertegenwoordig ik de leden.

...

delft-afbeeldingsb20180208-3

Kees van Leeuwen

Ik ben Kees van Leeuwen, nummer 3 op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen bij Stadsbelangen Delft. Na een leven van hard werken heb ik nu de tijd om echt iets voor mijn stad Delft te doen en heb er dan ook veel zin in om er met Stadsbelangen Delft iets moois van te maken.

...

delft-afbeeldingsb20180208-4

Harry van Adrichem

Mijn naam is Harry van Adrichem, geboren aan één van de mooie grachten van Delft, namelijk de Vlamingstraat. Eigenlijk bijna altijd in Delft gewoond met name in de Indische Buurt. Ik maak al geruime tijd deel uit van onze fractie en vertegenwoordig Stadsbelangen Delft als commissielid / niet raadslid in de commissies EFB en R&A. En nu als nummer 4 op de kandidatenlijst van Stadsbelangen Delft bij de gemeenteraadsverkiezingen.

...

delft-afbeeldingsb20180208-5

Marcel Koelewijn

Hallo, ik ben Marcel Koelewijn, nummer 5 op de lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen voor Stadsbelangen Delft. Eindelijk is de verkiezingscampagne begonnen en kan ik jullie met genoegen laten weten dat ik graag mijn bijdrage wil leveren in de Delftse gemeenteraad voor Stadsbelangen Delft.

...


donderdag 8 februari 2018 00h47 week 6 politiekdelft.nl    TOP

Zaterdag aftrap van de campagne!

ChristenUnie Delft

Nog een kleine zes weken en dan staat die welbekende dag weer voor de deur: verkiezingsdag! ChristenUnie Delft is klaar voor de gemeenteraadsverkiezingen en trapt zaterdag 10 februari de campagne af.

Komende weken wordt Delft weer gevuld met mensen in felgekleurde jassen van diverse politieke partijen; de campagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 staan op het punt te beginnen. Ook de ChristenUnie staat in de startblokken. Afgelopen week is het definitieve verkiezingsprogramma overhandigd aan lijsttrekker Joëlle Gooijer. 'Waardevol Delft' is het thema dat dit jaar centraal staat in de campagne van de ChristenUnie. Een stad waarin iedereen zich thuis voelt en naar elkaar omziet, dat is een Waardevol Delft. De afgelopen vier jaar heeft de ChristenUnie zich met twee zetels hoopvol en realistisch ingezet voor Delft. Ook de komende periode wil de ChristenUnie dit doen. Om zo waardevol te kunnen zijn voor Delft.

Zaterdag 10 februari wordt de campagne van de ChristenUnie officieel afgetrapt, om 13 uur in Molen de Roos. Het verkiezingsprogramma wordt hier verder toegelicht, de speerpunten worden gepresenteerd en een geheimzinnige 'waardevolle actie' voorbereid. Het volledige verkiezingsprogramma is te lezen op deze site. Blijf op de hoogte van de verkiezingsvorderingen in Delft: het worden waardevolle weken!

delft-afbeeldingcu20180208

De voorzitter van de programmacommissie, Jabco Vreugdenhil, overhandigt het verkiezingsprogramma aan lijsttrekker Joëlle Gooijer. Op de foto worden zij geflankeerd door de schrijvers van het verkiezingsprogramma. Van links naar rechts: Bert van der Woerd (plek 2 op de kandidatenlijst), Leen de Graaf (commissielid Ruimte en Verkeer van de gemeenteraad), Jeanieke Kuijper (commissielid Sociaal Domein en Wonen van de gemeenteraad) en Sytse Alkema (bestuurslid en nr 4 op de kandidatenlijst). Niet op de foto staan de schrijvers Dick van der Goot en Timo Dijkstra.


woensdag 7 februari 2018 04h24 week 6 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingsb20180207

Even voorstellen Bram Stoop!

Bram Stoop, raadslid Stadsbelangen

Hallo beste Delftenaren, ik ben Bram Stoop, lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 voor Stadsbelangen Delft. Als lijsttrekker ben ik in de gelukkige omstandigheid om een zeer gemotiveerde groep kandidaten om mij heen te hebben, die zich voor onze inwoners en ondernemers, maar vooral voor Delft willen inzetten. Kandidaten uit onze stad, die zich ieder op hun eigen wijze al inzetten voor onze stad en dat blijven doen. De komende weken zullen zij zich via onze site en andere media aan u voorstellen. Kortom een hechte groep Delftenaren, die er voor u zijn.

Buiten de politiek werk ik zelf al ruim 25 jaar met jongeren met een meervoudige problematiek uit heel Haaglanden. Hier zitten ook criminele jongeren bij, maar ook jongeren uit gebroken gezinnen. Jongeren is een doelgroep die mij aanspreekt. Ik ben dan ook geen onbekende in het sociaal domein van Haaglanden. Mijn credo is dan ook als je iemand geen kans geeft, dan heeft deze ook geen kans.

Ouderen en jongeren: kortom ik zal er zijn voor hen die ons nodig hebben. Geen geklets maar praktisch gericht de stad in samen met u als bewoner van Delft. Een leefbare en vooral veilige stad is waar ik voor ga. Stadsbelangen Delft staat voor een stad met aantrekkingskracht voor de economie, werkgelegenheid, aandacht voor het milieu, noodzakelijke voorzieningen voor hen die dit nodig hebben, een streng en rechtvaardig sociaal beleid en handhaving van wet- en regelgeving.

Iedereen die in Delft woont, leeft en werkt ongeacht herkomst, geloof of seksuele geaardheid telt mee!

De komende tijd zullen de landelijke partijen wel weer kopstukken naar Delft sturen met allerlei mooie verhalen. Je ziet ze vier jaar niet en dan zijn ze er ineens weer. Als ik de kans krijg, ga ik de landelijke kopstukken, die niets met gemeenteraadsverkiezingen hebben, zeker vragen wat ze komen doen. Ik denk dat kiezers hier nu ook wel klaar mee zijn.

De komende tijd zult u nog regelmatig van mij of mijn collega's horen. Als eerste partij hebben wij onze kandidaat wethouder open en transparant vooraf gepresenteerd en niet achteraf na de gemeenteraadsverkiezingen. Stadsbelangen Delft wil deel gaan uitmaken van het college van Burgemeester en Wethouders. Daarbij hebben wij op 21 maart 2018 uw stem nodig, want dat is Het beste voor Delft! Ik hoop dan ook op uw stem!


woensdag 7 februari 2018 04h06 week 6 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingcu20180207

Waardevol Delft
Verkiezingsprogramma 2018-2022
ChristenUnie

ChristenUnie Delft

Voorwoord van de lijsttrekker
Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie in Delft. Ik ben trots op deze stevige inhoudelijke basis voor de komende vier jaar. Het is het resultaat van een intensief en vruchtbaar proces. Na een discussieavond met leden over speerpunten hebben de huidige fractieleden, deskundige leden én de kandidaten geschreven, geschaafd en herschreven. Het resultaat is unaniem door de leden vastgesteld.

...


dinsdag 6 februari 2018 00h48 week 6 politiekdelft.nl    TOP

delft-bram-stoop-poster-20180206

Delft: Onder de gordel!

Bram Stoop, raadslid Stadsbelangen

Kritiek leveren op de aanpak van integratie? Prima! Maar dan ook met oplossingen komen. Dat laatste mist D66-campagneleider Melanie Oderwald-Ruijsbroek overduidelijk in haar reactie in het Algemeen Dagblad vandaag. Problemen benoem je en los je op in plaats van negeren.

Toen ik de kop in het Algemeen Dagblad van 5 februari las, dacht ik: die mevrouw snapt het dus echt niet en leeft kennelijk vanaf grote afstand in onze maatschappij en weet weinig van de praktijk. Ik heb nog nooit van deze D66 campagneleider gehoord. Zij mag natuurlijk van alles over mij zeggen. Ik kan hier goed tegen. Zeker als het terecht is. Als ik iets zeg waarvan later blijkt dat ik fout zat, ben ik de eerste om dat toe te geven.

MAAR STEL JE VOOR:

dat je al meer dan 30 jaar elke dag bezig ben met mensen op de rails te zetten. Dat zijn mensen die in de hulpverlening en justitie tot de zwaarste categorie behoren (van allerlei nationaliteiten),
- dat je de afgelopen jaren voor statushouders zorgde, zodat ze konden participeren in de Nederlandse samenleving,
- dat je met jouw werk landelijke bekendheid geniet vanwege de consequente, eerlijke en duidelijke aanpak waarbij iedereen gelijk wordt behandeld en met succes,
- dat in diverse artikelen en documentaires aandacht is besteed aan de manier waarop je op een bevlogen manier mensen probeert te redden, zodat zij weer een menswaardig bestaan kunnen leiden,
- dat je tijdens commissie- en raadsvergaderingen een stevige inbreng hebt, waar je als partij en raadslid gewoon zaken bespreekbaar maakt, want daar hoort de discussie thuis.

Al 30 jaar mijn werk!

Mevrouw Oderwald zet dus kennelijk graag mensen onder de gordel weg en beschuldigt mij als lijsttrekker van Stadsbelangen Delft als iemand die PVV-kiezers trekt. De lijsttrekker van D66 Delft zelf, Christine Bel hoor je niet, behalve op twitter met wat vage tweets. Mevrouw Oderwald moet eens nadenken.

Als het inderdaad zo zou zijn, dat er PVV-stemmers naar Stadsbelangen Delft over zouden stappen, zijn dat mensen die een bepaald beeld hebben over zaken. Als ik als lijsttrekker van Stadsbelangen Delft dan kan uitleggen aan hen, dat wij elkaar vooral moeten accepteren zoals wij zijn en helpen, dan heb ik iets bereikt.

Niets voor niets is de belangrijkste doelstelling van Stadsbelangen Delft, dat wij de belangen van iedereen die in Delft woont, leeft en werkt willen vertegenwoordigen ongeacht herkomst, geloof of seksuele geaardheid. Daarbij hoort ook dat je meedoet! Dan wordt iedereen geholpen!

Maar als men bewust niet mee wil doen en tegelijkertijd wel gebruik wil maken van alle voorzieningen, dan is dat een ander verhaal. Dan mag en moet je dat bespreekbaar maken en vooral oplossen. Dat is beter dan D66 doet door problemen te negeren. Als ik de kans krijg, en die krijg ik nog genoeg, dan zal ik dat ook bij D66 kiezers doen, want ook zij zijn welkom bij ons.

Het is namelijk volgens Stadbelangen Delft zo, dat iedereen meetelt en dat wij mensen die een andere mening of visie hebben niet demoniseren of onder de gordel wegzetten.


dinsdag 6 februari 2018 00h24 week 6 politiekdelft.nl    TOP

(Hillenius 935) Annie M. G.

Arie van der Veen, webcolumnist.

De afgelopen dagen las ik een boek dat ik al jaren wilde lezen, namelijk de biografie van Annie M.G. Schmidt. Het boek met als titel Anna, is van de bekende biografe Annejet van der Zijl. Het boek is een prachtig portret, maar ook een mooi tijdsbeeld van Nederland gerelateerd aan het leven van de geliefde schrijfster.

Wie Annie M.G. zegt, denkt aan Jip en Janneke, Abeltje, Wiplala, Otje en Minoes. Maar ook aan de hoorspelen, de musicals en natuurlijk Ja zuster, Nee zuster. "God schiep de wereld en Annie schiep zichzelf' werd er over haar gezegd. De 'reserve-koningin' werd ze wel genoemd.

Wie in de jaren zestig is geboren kan niet om Annie M.G. heen. De leukste Gouden Boekjes waren van haar hand: Wim is weg en de gele taxi. En niet te vergeten de vijf brandweermannetjes. En het mooie is dat wanneer je kinderen krijgt Annie weer in beeld komt, met dezelfde boekjes en natuurlijk ook dvd's. Ik zal eens op youtube zoeken. En mochten er straks nog kleinkinderen komen, dan is Annie M.G. nog steeds van de partij. Onderdeel van ons collectief geheugen. Een prinses van de lichte letteren. Rebels, vernieuwend, en tegelijk ook vasthoudend aan (oude) waarden. Alleen het geloof kon haar niet bekoren, maar dat kwam ook omdat haar vader dominee was in Kapelle bij Goes.

De biografe Annetjet van der Zijl is inmiddels een bekende biografe en terecht. Ze schreef dit meeslepende boek over Annie M.G. En ze neemt de lezer mee in het leven en de ontwikkeling van Annie als mens en als schrijfster en bekende Nederlander.

Annie M.G. Schmidt is overleden in 1995 en begraven op Zorgvlied in Amsterdam. Haar steen is natuurlijk ook opmerkelijk en valt op. Enige keren per jaar ben ik daar. En met de kennis van de biografie, zal ik nu nog nadrukkelijker stilstaan bij haar graf. En dan mompel ik stilletjes: 'doe nooit wat je moeder zegt, dan komt alles goed terecht !' Was getekend.... Annie M.G.


dinsdag 6 februari 2018 00h12 week 6 politiekdelft.nl    TOP

SP: GEMEENTERAAD IS BANG VOOR DE DEMOCRATIE

Tom Zonneveld, raadslid SP

De regels om een referendum te houden in Delft zijn strenger geworden. Een slecht idee vindt de SP. "De gemeenteraad heeft extra drempels gemaakt om het heel moeilijk te maken om een referendum te laten slagen. Wij zijn groot voorstander van referenda omdat het meer inspraak mogelijk maakt. Dat is een aanvulling op de Delftse democratie." Aldus SP-raadslid Tom Zonneveld.

...


maandag 5 februari 2018 23h28 week 6 politiekdelft.nl    TOP

Vijf lokale partijen in strijd om de kiezer | OnsBelang

AVROTROS komt vanaf 1 maart met een driedelige documentaireserie op NPO 2 over de gemeenteraadsverkiezingen 2018: OnsBelang. Daarin volgen programmamakers Sander 't Sas en Simone Timmer politici van vijf lokale partijen in heel Nederland. Thema's als armoede, veiligheid, zorg, vertrouwen in de politiek en integratie staan centraal.


maandag 5 februari 2018 00h19 week 6 politiekdelft.nl    TOP

delft-adriaan-pauwstraat-pmd-container-20180204135737

PMD container in de Adriaan Pauwstraat te Delft.

AVALEX DOET MAAR!

harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Vanmiddag even mijn afval gedumpt in de PMD container om de hoek. Avalex verplaatste de container voor afval van de Adriaan Pauwstraat eerst naar de Antonie Heinsiusstraat en vorige week naar de Schimmelpenninckstraat. Van 50 meter lopen naar 300 meter.

Avalex heeft niets overlegd met de bewoners ter plaatse. Omgekeerd doe ik dat nu ook en stort mijn afval in de PMD container om de hoek. 300 meter lopen met een zakje afval doe ik niet. Als alleenstaande allemaal aparte zakjes afval verzamelen. Niet dus, hoe gek moet je daar voor zijn.

Van meet af aan ben ik voor nascheiding. Ik ben benieuwd of Avalex en/of de gemeente Delft actie tegen mij gaat ondernemen. Beleidsregels heb ik nergens kunnen vinden.

Hof van Delftlaan in beeld

delft-hof-van-delftlaan-pmd-containers-20171224145555 delft-delft-hof-van-delftlaan-papier-containers-20171224145149 delft-delft-hof-van-delftlaan-afval-containers-20171224145459

Containers op de Hof van Delftlaan.

AVALEX

Fred Kruitwagen, bewoner Delft.

Een van de kwaliteiten van Avalex is het eigen initiatief van die organisatie. Dat dit kenmerk meer gebaseerd is op enthousiasme van de daar aanwezige beleidsmakers dan het gevolg van overleg en noodzaak moge blijken uit de volgende voorbeelden. Zo hebben we de introductie van de blauwe papierbak als mededeling en feit over ons heen laten komen en onlangs meldt Avalex ons dat het restafval door ons zelf naar de ondergrondse container gebracht moet worden.

Dat is geen probleem als die container redelijk dicht bij je voordeur staat, maar is dat niet het geval, dan ben je de klos. Jammer dan, maar zo is het: voor u, zonder u en over u geregeld. Sinds een paar weken mogen de bewoners van het Hof van Delftplein en nabije omgeving zich verheugen op een nieuwe actie van Avalex. Tegenover de Coop aan dat plein bevond zich een glascontainer. Voor de hand liggend als je boodschappen gaat doen en je lege flessen kan selecteren op statiegeld of niet, lijkt me. De statiegeldflessen zijn nog wel in te leveren bij de Coop, het overbodige glaswerk kan niet meer in de glascontainer worden gedumpt. Want deze is weg. Wel zijn er nog 6 grote containers voor plastic e.d maar er is niets meer voor glas.

Op een gegeven moment stond op de gebruikelijke locatie een kartonnen bordje met de mededeling. "Glascontainer 300 meter bij de rotonde"..En inderdaad;bij de rotonde aan het Wilhelminapark en het zwembad, bij een constante stroom van automobilisten, zwementhousiasten, scholieren van het Stanislascollege roulerend rond de rotonde hebben de beleidsmakers van Avalex in het kader van "verbetering" daar de glascontainer geplaatst. Ik heb er inmiddels twee keer mijn statiegeldloze flessen in de auto naartoe gebracht, wachtend op m'n beurt met een paar ander automobilisten.

Gelukkig ben ik automobilist en kon ook nog parkeren. Maar het roept bij mij wel de vraag op: welke afwegingen hebben de Avalexmedewerkers gemaakt toen ze dit plan hadden en daarna in uitvoering brachten? Stimulans voor het autoverkeer, meer mobiliteit en uithoudingstest voor de oudere supermarktbezoeker rond de Hof van Delft. Het is onduidelijk en niet logisch of voor de hand liggend. Overigens hoop ik dat Avalex blijft zoeken naar verbetering van dienstverlening; het zou echter wel moeten gebeuren in en na overleg met alerte gemeenteambtenaren, zodat beslissingen niet teruggedraaid hoeven te worden.


maandag 5 februari 2018 00h19 week 6 politiekdelft.nl    TOP

(Hillenius 934) Over identiteit

Arie van der Veen, webcolumnist.

Vandaag is het de dag van de Blasiuszegen. Dankzij het KRO-omroeppastoraat heb ik deze kennis. Gisteren werd het Blasiusjaar te Delden door kardinaal Eijk geopend. Een jaar lang is men in Delden e.o. druk met deze heilige. Hij schijnt vooral te helpen tegen keelklachten. Leo Feijen hield het geloofsgesprek voorafgaand aan de eucharistie. En hij vroeg de pastoor uit Delden in hoeverre de (RK-) kerk nog de identiteit van mensen bepaalde. En de brave pastor kwam eigenlijk niet verder dan wat te mompelen dat de tijd van verzuiling voorbij is, en dat dat ook niet alles wat. En hopelijk heeft men in Delden e.o. het komende jaar minder last van keelklachten dankzij de Blasiuszegen.

...

(Hillenius 933) Over Baudet en consorten deel-2

Arie van der Veen, webcolumnist.

Mijn column over Baudet en consorten riep gemengde reacties op. En dat kan ik begrijpen. Immers het is een politiek verschijnsel dat moeilijk te duiden is. Ik besteed er verder geen woorden meer aan, Want eigenlijk is aandacht het enige wat telt voor deze makkers. En over uiterlijkheden mag ik blijkbaar geen woorden vuil maken. Daarom maar een foto van de PVV-lijsttrekker uit Emmen. Geen idee waar hij voor staat. Behalve voor een spiegel van een bijzondere kapper. Nu weer terug naar serieuze columns en onderwerpen. Dit was mijn bijdrage aan het populistendebat. Dat helaas nog niet over is. Benieuwd hoe het afloopt met de consorten.

(Hillenius 932) Baudet en consorten

Arie van der Veen, webcolumnist.

Eigenlijk had ik mij voorgenomen om geen aandacht meer te besteden in mijn columns aan Baudet en Wilders en hoe ze verder maar mogen heten. Maar soms is de aanleiding of de aandrang te groot. En dat is vandaag. In de eerste plaats een compliment aan de minister van BZK Ollongren die Baudet prima op zijn plaats zette. Hij gaat een grens over als hij het heeft over rassen. Sprak hij ook niet over bloedvermenging of -verdunning. Wat een engerd en die Hiddema er bij. Die mij nog het meest doet denken aan de Baron van Bassie en Adriaan. En dit is geen demonisering, maar gewoon gevoel.

...


VORIGE WEEK    ARCHIEF     TOP

html5 logo   Valide CSS!

Wat publiceerde
PolitiekDelft 10 jaar geleden

delft-kop_verdana1_pd_01

http://www.politiekdelft.nl/index_2008_02_29.html

TOP