koppd2.gif

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.


 politiekdelft.nl    TOP


 politiekdelft.nl    TOP

 

KANDIDATEN KIESLIJSTEN 2018

DELFTSE PARTIJ PROGRAMMA'S 2018-2022


vrijdag 2 februari 2018 11h05 week 5 politiekdelft.nl    TOP

RAAD SCHERPT REFERENDUMVERORDENING AAN

Griffie gemeente Delft

Een ruime meerderheid van de raad heeft in de vergadering op donderdag 1 februari ingestemd met een herziening van de Referendumverordening Delft.

Het voorstel om de referendumverordening aan te passen vloeide in 2016 voort uit een initiatiefvoorstel van de VVD om het referendum af te schaffen. De VVD trok het voorstel in, omdat er in de raad geen meerderheid voor was. Vervolgends werd een raadswerkgroep samengesteld met leden uit zeven fracties, met als doel de verordening te verbeteren en te actualiseren.

...


vrijdag 2 februari 2018 10h51 week 5 politiekdelft.nl    TOP

(Hillenius 931) Het ABC van het CDA

Arie van der Veen, webcolumnist

Nog een kleine zes weken tot de raadsverkiezingen van 2018. En die verkiezingen zijn van groot belang voor de lokale politiek, maar ook voor de nationale politiek. In Den Haag gaat men graag snel over tot de orde van de dag. Maar de raadsverkiezingen zijn toch iets anders dan peilingen. Het zijn feitelijke uitslagen, en ze raken de kern van het actieve kader in de partij. En in het verleden luidden slechte raadsverkiezingen op termijn een kabinetscrisis of val van een kabinet in.

...

(Hillenius 930) Hup.... GroenWit

Arie van der Veen, webcolumnist

In mijn kleuterjaren gingen wij met vakantie naar Vlieland. We logeerden in de woning van de koster, en mijn vader vervulde daar een paar preekbeurten. Zo sneed het mes aan beide kanten. In die tijd realiseerde ik mij nog niet dat Vlieland een gemeente werd waarbij aan de verkiezingen voor de gemeenteraad geen enkele landelijke partij, mee doet. WitGroen heeft zich afgesplitst van de PvdA, Algemeen Belang was al van zichzelf en nu begint de VVD ook voor zichzelf. Op Vlieland lijkt mij de zaak behoorlijk overzichtelijk: 1100 inwoners, beperkte migratie en ons kent ons. En toch is het bijzonder dat men het meent te kunnen doen zonder afdelingen van landelijke partijen. GroenWit zit in de oppositie met twee zetels. De VVD heeft er nu nog vier en Algemeen Belang telt drie zetels, in een raad met 9 zetels.

...

(Hillenius 929) Over Spijk e.o.

Arie van der Veen, webcolumnist

In december schreef ik al over mijn bezoek aan Noord-Oost Groningen. Laten we het noemen Appingedam en omgeving. Ook bracht ik een bezoek aan het Centrum voor Veilig Wonen. Reden van mijn bezoek aldaar was mijn jaarlijkse inspectie van het graf van mijn betovergrootvader J.H. van der Veen, aanvankelijk beurtschipper en daarna gereformeerd predikant (van de afscheiding)te Spijk en Bierum. Zijn kerkelijke gemeente heeft indertijd dat graf betaald. En als familie voelen wij ons verplicht of genoopt dat graf jaarlijks te bezoeken en de begrafenisvereniging te danken voor het onderhoud.

...


vrijdag 2 februari 2018 10h42 week 5 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingstip20180202

STIP presenteert verkiezingsprogramma en lijst

Bestuur STIP

Sinds 1993 zorgt STIP al voor nieuwe energie in de gemeenteraad. Daarom hebben we weer een hoop frisse plannen, die gebundeld zijn in het verkiezingsprogramma. Speerpunten uit het programma zijn duurzaamheid, het gebruik van Delftse kennis, een bruisende stad, goede zorg en het worden van dé fietsstad van Nederland.

Verkiezingsprogramma
STIP wil inzetten op de technologische verduurzaming van Delft, we hebben namelijk alles in huis om kartrekker op het gebied van duurzaamheid te worden. De huidige klimaatdoelen zijn volgens STIP niet ambitieus genoeg voor de stad van innovatie en technologie. Bijvoorbeeld door het inzetten van geen fossiele brandstoffen te gebruiken, het aansluiten van gebouwen op een smart grid en het verminderen van de regeldruk voor duurzame maatregelen. In Delft vinden we het uit voor de rest van de wereld.

...

Kandidatenlijst
Naast het verkiezingsprogramma zijn ook de kandidaten gepresenteerd die met nieuwe energie de gemeenteraad in willen. Kandidaten die zich kenmerken door hun maatschappelijke betrokkenheid, grote inzet en creativiteit.
In totaal staan er 50 mensen op de lijst. Naast de kandidaten die staan te springen om de gemeenteraad te betreden staan er ook een aantal lijstduwers op de lijst.

...


vrijdag 2 februari 2018 10h37 week 5 politiekdelft.nl    TOP

Motie voor een sociale bijstand

Fractie GL

Dat de wet kennen en er aan kunnen voldoen niet hetzelfde is, wordt wetenschappelijk bevestigd met een onderzoeksrapport 'Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op redzaamheid'. Het onderzoek is uitgevoerd door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Dat het kabinet in een reactie op het rapport de aanbevelingen overneemt is voor GroenLinks reden om dit met beide handen aan te grijpen. In de raad van donderdag 1 februari dient GroenLinks samen met andere partijen een motie in om de nieuwe inzichten uit het rapport te toetsen aan het huidige handhavingsbeleid. Daarmee wil GroenLinks een socialere bijstand in Delft die mensen daadwerkelijk uit de armoede helpt.

...


donderdag 1 februari 2018 17h27 week 5 politiekdelft.nl    TOP

delft-antonie-heinsiusstraat-restafvalcontainer-20180201133339

AVALEX ophalen restafval.
Lachen? Of om te huilen?

harrie fruyt van hertog, politiekdelft.nl

Vanochtend ging ik mijn afval wegbrengen naar de restafvalcontainer op de Antonie Heinsiusstraat.
Hè, wat is dat nou?
De restafvalcontainer is al weer verplaatst.
Nu naar de Schimmelpenninckstraat.
"Iets verder weg", exact 300 meter heen en weer lopen.
De restafvalcontainer bevond zich eerder in de Adriaan Pauwstraat.

Ik ben alleen en thuis afval scheiden vind ik te veel gedoe.
Aan de Delftse politiek: doe maar aan nascheiding.
Ik heb mijn zak met afval gedumpt in een PMD container.
Ik wacht eerst maar eens een waarschuwing af.
Daarna zoek ik uit of dit allemaal zo maar kan.

Persoonlijke kosten 1 zak afval afvoeren
Ik betaal aan:
Afvalstoffenheffing 01-01-2018 t/m 31-12-2018 Eenpersoonshuishouden € 222,05
Wethouder: laat huishoudelijke hulp afval wegbrengen als je slecht ter been bent.
Mijn hulpje kost 22 euro per uur.
berekening: (222,05/52)+300/(5000/60)/60x22,00 =
1 zak per week = euro 5,59.

delft-adriaan-pauwstraat-restafvalcontainer-20180201133627

donderdag 1 februari 2018 12h47 week 5 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeelding-fred-kloezeman-stadsbelangen-20180201

Fred Kloezeman kandidaat wethouder Stadsbelangen Delft

Politieke groepering Stadsbelangen Delft

Stadsbelangen Delft vindt dat kiezers vooraf duidelijkheid moeten hebben over kandidaat wethouders en niet na de verkiezingen. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 29 juni 2017 werd door de gemeenteraad de motie wethouders aangenomen, die door Stadsbelangen Delft was ingediend.

Zie onderstaande link:
http://ris.delft.nl/internet/vergaderpunt-documenten_3587/item/motie-wethouders-sd-vvd-cda-fvk-gl-stip-d66_66181.html

Stadsbelangen Delft vindt het belangrijk dat toekomstige coalitiepartijen kritisch kijken naar de kwaliteiten van hun kandidaat wethouders. Delft heeft recht op bekwame bestuurders, die in staat zijn om samen met de gemeenteraad en in samenspraak met de ambtelijke organisatie, de inwoners en de ondernemers onze stad te besturen. Stadsbelangen Delft heeft de ambitie om bestuursverantwoordelijkheid te dragen. Het wordt hoog tijd dat een echte lokale stadspartij deel gaat uitmaken van het nieuwe college. Daarom is uw stem op 21 maart 2018 op onze partij van groot belang en 'Het beste voor Delft!'

Stadsbelangen Delft denkt in Fred Kloezeman een uitstekende bestuurder voor onze stad te hebben gevonden. Een man die zijn sporen heeft verdiend op het gebied van economie, Midden en Klein Bedrijf (MKB) gebiedsontwikkeling, sport en in de landelijke politiek als lid van de adviescommissie voor Economie, Financiële zaken en MKB. Een bestuurder pur sang, die midden in de maatschappij staat en inmiddels 26 jaar woonachtig is in onze stad.

Momenteel is Fred werkzaam als statutair directeur voor een bedrijf dat zich bezighoudt met Huisvesting ten behoeve van werkmaatschappijen (o.a. GWW-aannemer (Grond-,Wegen-,Water), Staalconstructiebedrijf, Milieutechnisch bedrijf), beheer beleggingsportefeuille onroerend goed, ontwikkeling en realisatie vastgoed voor de markt, ondersteuning en controle op werkmaatschappijen, beleid & organisatie, externe contacten en relatiebeheer.


donderdag 1 februari 2018 01h07 week 5 politiekdelft.nl    TOP

Basisschool
De Schatkaart in de Harnaschpolder

delft-afbeeldingsb20180201

Zeker niet Excellent!

Bram Stoop, raadslid Stadsbelangen

De naamsverandering van Station Zuid kost maar € 200,000. Het museum Prinsenhof moet worden verbouwd voor slechts 30 miljoen euro. Zo maar twee voorbeelden van dit college, die doet of Delft weer alles voor elkaar heeft na de financiële crisis. Maar € 75.000,00 investeren om Delftse kinderen in Delft onderwijs te laten volgen is een stuk lastiger.

Het is voor Stadsbelangen Delft en onze inwoners niet te begrijpen dat D66 wethouder Hekker het niet voor elkaar heeft gekregen om de basisschool de Schatkaart in de Harnaschpolder open te houden. Deze school heeft met een jaarlijks tekort te maken van € 75.000 en gisteren kreeg de medezeggenschapsraad te horen, dat besloten is de Schatkaart op 1 augustus 2018 te sluiten. Hier waren we al bang voor.

Een openbare basisschool De Schatkaart in de Harnaschpolder wordt dus gesloten, terwijl de inspectie van Onderwijs deze school de titel excellent gaf. Op de site van de inspectie van Onderwijs staat letterlijk dat deze kwalificatie van excellent een positief effect heeft op de school zelf, de leraren en de kinderen. Excellent houdt in dat je als school namelijk bijzondere kwaliteiten in het onderwijs hebt, waarbij de kinderen voordeel hebben.

Wij vragen ons echt af hoe het mogelijk is, dat het bestuur van Librijn deze school als dislocatie bestempelt. Uit een e-mail van 30 januari 2018 van een ouder uit Rijswijk buiten blijkt, dat zij hun kind in de aangrenzende wijk op school wilde doen. Daar kreeg men te horen dat de wachtlijst voor hun kind drie jaar was. Dus geen plek voor dat kind op die school. Wel werd deze ouders geadviseerd contact op te nemen met Librijn, want Librijn opent op 1 maart 2018 tijdelijk een vestiging aan de Rijnweg 7. Dat is op de grens Rijswijk-Delft. Kennelijk kost dat geen geld. Dat daar Montessorionderwijs wordt gegeven, wordt even over het hoofd gezien. Vele ouders willen gewoon openbaar onderwijs, ook in de Harnaschpolder. Onze fractie heeft rare onderbuikgevoelens bij dit hele gebeuren. Dat hebben we eerder al op 21 januari op onze site aangegeven. Zie onderstaande link: http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=8817

Vooral omdat de voorzitter van de Raad van Toezicht een D66 wethouder uit Teijlingen is. Deze Arno van Kempen heeft dit probleem niet willen oplossen met collega D66 wethouder van Onderwijs uit Delft. Beiden D66-ers hebben in ieder geval de ouders en kinderen in de Harnaschpolder in de steek gelaten.

Onze fractie is ernstig teleurgesteld dat het Delftse college het niet voor elkaar heeft gekregen om de Schatkaart open te houden ondanks onze motie die eerder unaniem door de raad werd aangenomen. Het kan toch niet zo zijn dat het openhouden van deze mooie school vastloopt op € 75.000,00, terwijl dit college met het grootste gemak aanmerkelijk hogere uitgaven aan andere zaken wil besteden? Wij vinden dat geld uitgeven aan verkeerde prioriteiten, terwijl de kinderen en hun ouders inclusief de medezeggenschapsraad, die de school graag open wilde houden, gewoon het nakijken hebben.

Het heeft er zelfs toe geleid dat een leerling een persoonlijke brief heeft geschreven naar Mark Rutte.

Stadsbelangen Delft gaat via de rondvraag in de commissie Sociaal Domein van 13 februari 2018 uitgebreid uitleg vragen aan de wethouder van Onderwijs Aletta Hekker. Wij zijn erg benieuwd wat er werkelijk voor pogingen zijn gedaan om uitvoering te geven aan onze motie. Zijn de ouders in de Harnaschpolder destijds op het verkeerde been gezet toen zij dachten dat zij hun kinderen naar de Schatkaart op school konden laten gaan? Zeker is, dat deze kwestie naar ons gevoel niet Excellent is verlopen.


donderdag 1 februari 2018 00h47 week 5 politiekdelft.nl    TOP

GR2018: Stoelinga wil met zijn
OD TOPPERS het college in!

 hfvhdelft-afbeeldingod20180101-2
delft-afbeeldingod20180201

Tegen de mega The Student Hotel naast Stationsplein

Jan Peter de Wit, raadslid OD

Naast het Stationsplein komt een flexibel studenten hotel met 350 kamers. En 'extended stay' van maximaal 1 jaar en totaal 14000 m2.


... Op zich heb ik niks tegen een studentenhotel, maar wel op deze top locatie.
... Wat mij betreft had The Student Hotel beter aan de rand bij de Buitenhof gebouwd kunnen worden.

...


donderdag 1 februari 2018 00h09 week 5 politiekdelft.nl    TOP

PERSBERICHT
Kroosscheppen in Tanthof krijgt vervolg

Geert van Poelgeest, voorzitter afdeling Delfland KNVV

Tanthof-actie 'Schep kroos uit de sloot' krijgt een vervolg. De gemeente Delft start ook komend voorjaar een project om samen met bewoners kroos uit de sloot te scheppen. Al vroeg in het voorjaar, aan het begin van het groeiseizoen, zullen bewoners uit Tanthof worden gevraagd zich in te zetten om de sloot schoon te houden en de waterkwaliteit te verbeteren. Nadere informatie hierover volgt nog.

...

delft-afbeeldingknvv20180201

KROOS SCHEPPEN IN TANTHOF

KNNV afdeling Delfland, 2018

1. Aanleiding en doel
Van de gemeente Delft kregen we de vraag om een project Kroos Scheppen in Tanthof op te zetten. Het doel daarvan is afnemen van kroos bedekking in de wijk Tanthof,bewoners betrekken bij hun directe leefomgeving wat betreft de waterkwaliteit en kennis vergaren over het effect van kroos scheppen.

...


woensdag 31 januari 2018 01h37 week 5 politiekdelft.nl    TOP

(Hillenius 928)Zakjes vullen in Wassenaar

Arie van der Veen, webcolumnist

De oud-burgemeester van Wassenaar en zijn vrouw hebben het zwaar. Ambtshalve wonen in Wassenaar maar niet mee kunnen doen met de rijkelui. En tja wat moet je dan met je ambtenarensalaris ? Inderdaad bijklussen ! En vooral extra's claimen. Marleen is lid van de linkse kerk: ex-Trouw ex-CNV en ex-GGZ-Nederland. En Jan is tegenwoordig waarnemer in Langedijk.

Burgemeester Hoekema (D66) onderscheidde zich in Wassenaar door enorm veel getwitter, vooral over activiteiten buiten de gemeente. En Marleen Barth geeft leiding aan de gedecimeerde fractie van de PvdA in de Eerste Kamer. En oh oh wat zijn ze solidair en gericht op de minder bedeelden.

In Alkmaar en omgeving werd de komst van Hoekema niet met gejuich ontvangen. Men kent hem van de congressen, altijd de eerste en de laatste bij de catering of de bar. En Marleen mocht leiding geven aan een fractie waar regelmatig de kikkers uit de kruiwagen sprongen. vooral op punten waar de echte sociaal-democratische principes een rol spelen (vrije artsenkeuze, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting). Maar Marleen is niet zo principieel meer, net als Jan. Ze wentelen zich vooral in hun eigen ongeluk: weg gestuurd als burgemeester, gedecimeerde fractie, en nu het ergste: Geen gouden kranen in de ambtswoning. Maar gelukkig Jan krijgt bijbetaald. Het lijkt wel op Bas Verkerk. Ach ja neo-liberalen onder elkaar.

En gelukkig een oplettende journalist wist het zakkenvullen te ontmaskeren. In Wassenaar zeggen ze zakjes vullen. En dat is zo: klein bier. Maar in het openbaar bestuur telt het wel. Jan Hoekema en Marleen Barth, in Wassenaar een beklagenswaardig duo. En daar buiten ? Om het Haags te zeggen: Vuilnisman, mag die zak ook mee ?


dinsdag 30 januari 2018 09h47 week 5 politiekdelft.nl    TOP

(Hillenius 927) D66-dwingelandij

Arie van der Veen, webcolumnist

Deze week spelen twee thema's waarmee D66 sterk is het verbonden. En het is bijzonder. Want bij beide thema's lijkt de liberale of libertijnse snit van D66 zich te ontwikkelen tot staats dwingelandij. En daar hebben de brave D66 jongens en meisjes toch niet echt zin in.

Het eerste onderwerp is de verplichte donorregistratie en het tweede de koopzondagen. Tweede Kamerlid Pia Dijkstra is druk geweest met haar initiatief wetsvoorstel voor de verplichte orgaandonatie. Lees men is in principe donor tenzij men bezwaar maakt. Ik heb geen enkel bezwaar tegen donordonatie. Sterker nog ik juich het toe. Maar niet op de manier van Pia. Het is alsof het stoffelijk overschot wordt weggehaald voordat de nabestaanden zich realiseren dat hun geliefde is overleden. En het toestemming, c.q. bezwaar aanvragen bij de nabestaanden lijkt me ook nog al wat. Ik kan mij niet voorstellen dat dit wetsontwerp wordt aangenomen. Ik neem aan dat er voldoende wijsheid, lees principes in de Eerste Kamer aanwezig zijn. Het is gewoon een verkeerd uitgangspunt iedereen tot donor te verklaren, tenzij bezwaar. Het is de wereld op zijn kop. En zo is het !

Een tweede D66-thema zijn plotseling de Koopzondagen. In het verleden was ik er erg tegen, vanuit de gedachte van de zondagsrust. En daar zit nog veel waars in, maar ja de tijden veranderen, en steeds meer winkeliers willen graag open op zondag of ruimer open. Zoals het nu is geregeld op gemeenteniveau is enorm onoverzichtelijk. Ik zou de wens van ondernemer centraal stellen, en ondernemersvereniging vragen serieus te adviseren. Daarnaast kan de koopstroom gemeten worden en ook de buurgemeenten zijn van belang. Het lijkt me een thema dat niet meer tegen te houden is, maar er moet een vrijheid op lokaal niveau overblijven. En nog steeds is mijn idee dat de menselijke roeping om te kopen of te shoppen niet de hoogste roeping is. Een 24/7 economie is vermoeiend en belastend. Ook hier moet de D66-dwingelandij gestopt worden. Laat men mooi op lokaal niveau de beslissing, maar als het lokaal leeft mag het ook een lokaal verkiezingsthema zijn. Of dit echt een springend punt is waag ik te betwijfelen. Maar laat de lokale democratie zijn werk doen. En dan mag D66 proberen meerderheden te smeden.

D66 is een bijzondere partij en ze moet het blijven. Vooral dagdromen ! En wegblijven van de staats dwingelandij !


dinsdag 30 januari 2018 09h32 week 5 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldinggl20180130

De GroenLinks dag van Samira

Campagneteam GL

Wat gebeurt er in ons campagnehonk aan de Choorstraat in Delft?
Huis-aan-huis; Hoe doen wij dat?
Vandaag ga ik met iedereen onze ervaringen delen over de Huis-aan-huis campagne.


dinsdag 30 januari 2018 09h20 week 5 politiekdelft.nl    TOP

GR2018: Stoelinga wil met zijn
OD TOPPERS het college in!

 hfvhdelft-afbeeldingod20180101-2
delft-afbeeldingod20180130

Even voorstellen: Frans Verbeek

Frans Verbeek, kandidaat raadslod OD

Frans Verbeek. Kandidaat Raadslid. Onafhankelijk Delft Staat op lijst 3, nummer 7. Van Onafhankelijk Delft. Ben gepensioneerd. Heb 47 jaar een eigen bedrijf gerund, in glas en aanverwante producten. Geboren en getogen in Delft. Mijn familie was al in de VOC periode in Delft gevestigd. Mijn familie van vaders kant waren politiek geïnteresseerd. Ben in mijn leven tweemaal Voorzitter van een VvE en eenmaal mede bestuurslid van een VvE. Hou mij bezig met sociale problemen, en oudere zorg. Ben geïnteresseerd in mensen in de verdrukking, en ouderen.


maandag 29 januari 2018 10h36 week 5 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingod20180129

Bevolkingsonderzoek naar prostaatkanker
"uiteindelijk beslist de politiek"

Chris Laarakker, redactie Magazine van ProstaatKankerStichting.nl maart 2015

... Het voorkomen van 300 doden per jaar door tweejaarlijks screenen op prostaatkanker in Nederland lijkt aan de hoge kant. Of dat aantal door screening daadwerkelijk gehaald kan worden, blijft de vraag. De diagnostiek en behandeling van PK is sterk in beweging en het kan best zijn dat de inzichten over screening zullen veranderen. Het is uiteindelijk aan de politiek die op grond van alle voor- en nadelen over screening moet beslissen.

Bevolkingsonderzoek prostaatkanker

KWF Kankerbestrijding, met medewerking van: Prof. Dr. Reijke, T.M. de (uroloog), Ir. Schots, F.J.M. (ervaringsdeskundige), Tillier, C. (oncologieverpleegkundige)

Laatste update: december 2016

Prostaatkanker is de meest voorkomende soort kanker bij mannen. Daarom wordt onderzocht of het mogelijk is om met een bevolkingsonderzoek prostaatkanker sneller op te sporen.

Voordat dit bevolkingsonderzoek in gang wordt gezet, willen artsen en onderzoekers eerst de volgende vragen beantwoord hebben:
Kan prostaatkanker in een vroeg stadium worden ontdekt door een bevolkingsonderzoek?
Leidt vroege(re) ontdekking van prostaatkanker ertoe dat er uiteindelijk minder mannen aan deze ziekte overlijden?
Welke test is voor het bevolkingsonderzoek het meest geschikt: een bloedtest (PSA), een urinetest (PCA3), een echografie of een MRI-scan?
Wat zijn de gevolgen van een vroegere opsporing van prostaatkanker op de kwaliteit van leven?

Uit voorlopig onderzoek blijkt dat prostaatkanker met een bevolkingsonderzoek in principe opgespoord kan worden en dat minder patiënten aan prostaatkanker zouden komen te overlijden.

Maar door de vroege opsporing in het bevolkingsonderzoek krijgen veel mannen een behandeling die achteraf niet nodig blijkt. Bij hen is er sprake van een niet agressieve vorm van prostaatkanker. Deze tumor zal waarschijnlijk nooit klachten geven of levensbedreigend worden. Een behandeling die niet nodig was geweest, kan dan onnodige bijwerkingen en psychische gevolgen veroorzaken.

Prostaatkanker bevolkingsonderzoek scheelt honderden doden per jaar

Martin Stoelinga, raadslid OD

... Eerst dacht men dat een bevolkingsonderzoek risico bestond op onnodige behandeling en onnodige ongerustheid. Maar het zal wel honderden doden per jaar schelen.

Motie: Landelijk (preventief) onderzoek naar prostaatkanker

Verzoekt het college;

Een brief te doen uitgaan namens de gemeenteraad van Delft aan het Kabinet en de leden van de Tweede Kamer waarin deze worden opgeroepen om het onderwerp van landelijk preventief onderzoek naar prostaatkanker te agenderen voor bespreking in de Tweede Kamer.

en gaat over tot de orde van de dag


maandag 29 januari 2018 00h55 week 5 politiekdelft.nl    TOP

(Hillenius 926) Wopke op zondag

Arie van der Veen, webcolumnist.

Door omstandigheden was ik deze ochtend niet in de gelegenheid om naar een kerk te gaan. Ik werd verwezen naar de TV. Over de eucharistie uit Emmen e.o. zullen we het maar niet hebben. Behalve dat ook daar weer vooral 70-plus mensen de kerk bevolkten.

Op de andere zender bij WNL zat onze CDA-minister Wopke Hoekstra. Een minister met een groeiend gezag en autoriteit. Ik vraag me alleen af in hoeverre hij nagedacht heeft om op zondagochtend naar zo'n uitzending te gaan. In feite is het voor CDA-politici een afweging. Kies ik voor de kerkgaande achterban, die geen TV kijkt, of kies ik voor het algemene publiek en drijf ik mee met de stroom ? In het verleden was dit echt een issue, en ik meen dat CU-politici in principe zondags niet op TV verschijnen. En SGP-politici zeker niet. De website van het Reformatorisch Dagblad is zondag off-line.

Wopke zal op zijn terugreis uit Davos daarover niet nagedacht hebben en toch is het wel een punt. Tenminste als het CDA in zijn kern nog de pretentie wil waarmaken een christelijke partij te zijn. En dat is voor de komende jaren wel een issue, en wellicht zelfs een dilemma.

(Hillenius 925) het Feyenoord-DNA

Arie van der Veen, webcolumnist.

Vandaag nam ik met veel plezier deel aan het grote Feyenoord DNA-onderzoek. Eigenlijk de vraag of Feyenoord in je genen zit. En het antwoord was duidelijk ja. Ik kwam er uit als Harry in de hekken, en echte Feyenoord fan door dik en dun. En dat laatste is inderdaad waar. Ik vier de successen mee en lijd in stilte bij nederlagen, zoals in de Champions League en de Klassiekers.

Feyenoord zit op een of andere manier in je bloed. Ik kocht een Feyenoord mini-shirtje vóór de geboorte van mijn zoon. En het Feyenoord zaad is goed gepland, en tot wasdom gekomen. Hij is ook een grote Feyenoord fan. Ajax fan word je, Feyenoord fan ben je. Hoe groot was de vreugde de afgelopen twee jaren op de Coolsingel. Ik vrees dat het dit jaar stil blijft. En eigenlijk is dat helemaal niet erg, want Feyenoord fan blijf je. Ook door alle teleurstelling heen. Hoezo een jaarkaart en dan niet op komen dagen zoals in 020. Neen, de Feyenoord beker drink je leeg tot de laatste druppel.

Feyenoord zit in je hart en als het goed is in het DNA. We rouwen om Beertje, we springen in de lucht met de terugkeer van RvP. En we leven mee met Willem van Hanegem. En zo is er altijd wat te doen. Morgen tegen ADO uit. De drie punten meenemen is dit seizoen niet gegarandeerd, daarom maar weer afzien morgen. En toch... Eén woord is het mooiste woord: Feyenoord ! Ook in mindere seizoenen. En elk seizoen is er weer het verlangen naar prijzen. Hand in Hand Kameraden, allemaal met het zelfde DNA. Zijn we klonen ? Het lijkt er op !

Feyenoord zit in je hart, en zit in je DNA. En dat haal je er niet zomaar uit ! We worden Kampioen, maar het duurt weer een tijdje.


maandag 29 januari 2018 00h33 week 5 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingfb20180128

Ga naar achterliggende kaart en klik hier!

Fietsstad 2018: Hoe scoort jouw gemeente?

Redactie fietsersbond.nl

Gemeente Delft
Beoordeling (schaal van 1 tot 5):
8 tot 80: 3,9
Beleving: 3,6
Beleving: 3,6
Beleving: 3,6
Onderhoud: 3,3
Netwerk: 4,0
Infrastructuur: 3,3
Omrijdfactor: 2,6
Stedelijke dichtheid: 5,0
Rotondes: 5,0
50 km/u: 4,0
Totaalscore: 3,8


maandag 29 januari 2018 00h25 week 5 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingod20180129

Deze week GGD antwoord op onze motie Prostaatkanker

Jan Peter de Wit, raadslid OD

Op 9 november 2017 werd de motie van Onafhankelijk Delft aangenomen om voor mannen een bevolkingsonderzoek naar prostaatkanker te houden. Sindsdien niks gehoord. PvdA wethouder Raymond de Prez heeft de motie rechtstreeks naar Ton van Dijk directeur van de GGD gestuurd.

...

Eerst dacht men dat een bevolkingsonderzoek risico bestond op onnodige behandeling en onnodige ongerustheid. Maar het zal wel honderden doden per jaar schelen. Je zal het maar zijn.


VORIGE WEEK    ARCHIEF     TOP

html5 logo   Valide CSS!

Wat publiceerde
PolitiekDelft 10 jaar geleden

delft-kop_verdana1_pd_01

http://www.politiekdelft.nl/index_2008_01_31.html

TOP