koppd2.gif

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.


 politiekdelft.nl    TOP


 politiekdelft.nl    TOP

 

KANDIDATEN KIESLIJSTEN 2018

DELFTSE PARTIJ PROGRAMMA'S 2018-2022


zaterdag 27 januari 2018 23h12 week 4 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingsb20180127

Vragen van Aad Meuleman tijdens de presentatie Station Delft Zuid

-----

Wijzigen naam kost 'maar' 2 ton

Bram Stoop, raadslid SB

De creativiteit waait weer bij het college. Station Delft Zuid wordt gerenoveerd, maar de naam van het station wordt gewijzigd in Delft Campus. Hoe kun je een onzinnig idee van een naamswijziging, dat ook nog eens ca. € 200.000,– kost, voor de bühne met gezochte argumenten verdedigen? Het college heeft er wat op verzonnen.

Volgens wethouder Harpe is de motivatie van de naamswijziging dat Station Zuid in het gebied vlak bij de campus ligt, maar ook Schieoevers, Tanthof en Voorhof. Een motivatie die nergens op slaat. Station Delft Zuid is voor elke reiziger duidelijk. Handhaving van deze naam bespaart simpel twee ton en met dat bedrag kunnen we in Delft weer allerlei andere belangrijke dingen doen voor onze inwoners. Bijvoorbeeld in het Sociaal Domein of sport.

Dat het station Delft Zuid wordt opgeknapt is natuurlijk prima, maar Station Delft Zuid moet gewoon Station Delft Zuid blijven. Voor iedereen duidelijk en bespaart ook nog eens 2 ton!

delft-afbeeldinggemdelft20180127

Stadsbelangen tegen nieuwe naam station

Marijn Abbenhuijs, redactie AD Delft

...

Bram Stoop: "We hebben de stations Delft en Delft Zuid. De mensen weten niet beter. En waarom Delft Campus? Het had net zo goed Delft Schieoevers kunnen gaan heten. We worden op deze manier wel echt een studentenstad."

...


zaterdag 27 januari 2018 22h55 week 4 politiekdelft.nl    TOP

GR2018: Stoelinga wil met zijn
OD TOPPERS het college in!

 hfvhdelft-afbeeldingod20180101-2
delft-afbeeldinghenkschutod20180127

Henk Schut stelt zich even voor

Henk Schut, kandidaat raadslid OD

Mag ik mij even voorstellen:, ik ben Henk Schut 60 jaar jong en vader van twee geweldige zoons Levie en Wessel. Ik beoefen mijn vak als kapper ruim 40 jaar uit en sinds 2013 ook als postbezorger. Ik heb ruim 25 jaar een goedlopende kapsalon gehad aan de Oostsingel in Delft. Mijn interesse voor politiek had ik al op jonge leeftijd en toen Martin Stoelinga mij vroeg in 2002 mee te doen bij het toen Leefbaar Delft twijfelde ik geen moment!

...

Veiligheid / seksuele straatintimidatie

Sylvia Grobben, kandidaat raadslid OD

Onafhankelijk Delft wil dat iedereen zich veilig voelt in Delft. Enge plekken moeten verdwijnen en mensen moeten 's-avonds veilig over straat kunnen lopen.

...

We kunnen 'afkijken' bij de gemeente Rotterdam, we hoeven niet eens het wiel zelf uit te vinden. In ieder geval kan er begonnen worden met extra handhavers op rustige (bekende) plekken. Ik ga het op de voet volgen. Onafhankelijk Delft, hart voor een VEILIGE stad.


zaterdag 27 januari 2018 22h47 week 4 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingpvda20180127

Vernieuwde website van de PvdA Delft


zaterdag 27 januari 2018 16h01 week 4 politiekdelft.nl    TOP

(Hillenius 924) Over Doen en Laten

Arie van der Veen, webcolumnist

De campagne voor de raadsverkiezingen in maart a.s. komt op gang. En vooral de VVD zet flink in. Men heeft zelfs een nationale campagneslogan bedacht. Het gaat om de volgende malle tekst: "Kies voor doen." Blijkbaar heeft het activisme de VVD in de greep. Ik heb altijd geleerd dat de liberale politiek juist uit gaat van laissez passer. of te wel meer laten dan doen. Over doen en laten in de VVD is veel te zeggen, maar dat laten we nu rusten. Ernstiger is dat het domweg een verkeerde slogan is. Kies voor Doen. Doen door wie en van wie. En wat moet de overheid dan doen of laten.

De VVD heeft in de afgelopen jaren op campagneniveau het MAVO-3 abstractieniveau gekozen. Het begon een aantal jaar geleden met die loze kreten of aanpakken of doorschuiven. Begin 2017 kwam men met de Normaal Doen campagne. En nu met de Doen metafoor. Ik zou zeggen tegen de VVD ga zelfs eens Normaal Doen. En neem de kiezer serieus en neem de eigen liberale beginselen serieus. En als men dat niet wil, zeg dat dan. Normaal Doen is een prima slogan, maar past ook heel goed bij Gemeente- belangen e.d.Over een land dat wij willen doorgeven, dat is een mooi normatieve slogan voor het CDA. Herkenbaar en met inhoud, in de zin dat je zo'n slogan kunt uitbouwen.

Kies voor Doen ! Ik dacht dat VVD-ers meer kiezen voor laten doen: zoals de auto wassen, de tuin snoeien, een vakantie uitzoeken e.d. Ik kies voor laten doen, dat is een mooie VVD-slogan. Ik kies geen VVD vanwege het Doen en Laten van sommige VVD-prominenten is ook begrijpelijk. Ik ben benieuwd of de kies voor Doen slogan succesvol gebruikt gaat worden. Ik waag het te betwijfelen. De VVD is niet van doen, wellicht nog wel van een 'bakkie doen'. En de VVD is vooral met zich zelf bezig, en hopelijk komt de milde liberale sfeer nog een keer terug. Zolang dat niet zo is is mijn motto. Ik kies voor VVD, niet doen ! Laat ze maar !

(Hillenius 923) Politieke versplintering

Arie van der Veen, webcolumnist

Over nog geen twee maanden zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De uitkomst van deze verkiezingen is nu al een reden tot zorg. Het grote gevaar is namelijk een verdere versplintering van de gemeenteraden. Er worden raden verwacht met meer dan 10 fracties. En zie op basis daarvan maar eens een college te vormen. De verdergaande versplintering wijst in de eerste plaats toch op een gebrek aan vertrouwen in de grotere politieke partijen, in dit geval vooral ook de PvdA. Maar bijvoorbeeld in Rotterdam dreigt de komst van de PVV de grote fractie van Leefbaar Rotterdam te splijten. In Hengelo (Ov) vecht men in het CDA elkaar de tent uit. En staat een van mijn trouwe lezers nu machteloos aan de kant.

De gemeentelijke (partijen)democratie is in last. En dat is begrijpelijk als men kijkt naar het schrikbarend dalen van ledenaantallen van de politieke partijen. In CDA, PvdA en VVD is het bijna zo dat de helft van de leden een politieke functie heeft, en de andere helft geen, maar vooral omdat men te oud is. Het dualisme is zoals in Nederland meestal met vernieuwingen, is halfbakken. Er worden debatten gehouden tussen fracties. De wethouders met kennis van zaken zitten aan de zijlijn, met leedvermaak of toenemende ergernis dit gebeuren gade te slaan. En de burgemeester als voorzitter van de raad moet er maar chocolade van maken. En dat soms met tien tot twaalf fracties. Geen wonder dat de burgers afhaken, en er een toenemende spanning heerst in fracties. Zeker ook met het oog op de verkiezingen en daarna.

De vraag zal opkomen, hoe het dan moet. En is het echt een probleem en wat is dan de oplossing. M.i. leidt versplintering van gemeenteraden tot afnemende bestuurskracht in een gemeente. Wethouders moeten knokken voor elk voorstel en dat kan leiden tot terughoudendheid of vluchtgedrag. Wellicht bloeit het dualisme, zolang men dat ziet in afstand tussen college en raad, maar waarschijnlijk is het tegenovergesteld. De wethouder moet haast wel noodgedwongen de fractie ook (bij)sturen. De discussie na 21 maart zal gaan over de toekomst van het dualisme, en het inzetten van een kiesdrempel in gemeenten en het verbod om een zetel mee te nemen na afsplisting van een fractie. Tot daar een oplossing voor is blijft het aanmodderen.

Ik ben niet positief over de uitslag van de komende raadsverkiezingen. En hopelijk zijn de gevestigde partijen (nog) in staat om een stevige en appellerende campagne te voeren. Lukt dat niet dan dreigt verdere versplintering. In ieder geval wordt de campagne in maart niet saai, maar of het bestuur er erg mee opschiet. Ik betwijfel het.

En in Hengelo is de rust voorlopig terug. Jammer dat het CDA daar nu gebroken is in tweeën. Gelukkig dat Gerard Woertman dat niet meer hoeft mee te maken. Van CDA-coryfeeën als Lemstra en Kerckhaert had ik meer bestuurlijke wijsheid verwacht. Maar soms is het niet anders.

(Hillenius 922) VVD.......70 jaar

Arie van der Veen, webcolumnist

Dezer dagen viert de VVD haar zeventig jarige bestaan. En dat is een felicitatie waard. Na al die jaren, en zeker na 1994 of na 2010 in het centrum van de macht, overal bestuurders en de leiding in het huidige kabinet. En met een schijnbaar onvermoeibare voorman: minister-president Mark Rutte. In andere omgevingen roept een jubileum vaak de vraag op: Kunnen we dat wel vieren. Of wat vieren we eigenlijk ?

De laatste jaren groeit bij mij de vraag hoe liberaal eigenlijk de VVD is. Of is het gewoon een machtspartij geworden, die voor elk (overheids)baantje een kandidaat heeft. De VVD is zonder twijfel heel succesvol gestapt in het gat dat vooral de confessionele partijen achter gelaten hebben. KVP-ARP-CHU hadden tot 1963 de meerderheid, en van 1967 tot 1977 waren zij het grootste blok. En van 1982 tot 1994 de grootste partij als CDA. En zie het CDA nu eens staan: van 54 zetels in 1998 tot 19 nu. En de VVD jarenlang 10% van de stemmen. en van 16 zetels door naar 41 en nu 33. Een echte electorale prestatie.

Sybrand Buma sprak in de campagne over een moreel-ethische leegheid bij de VVD, en in het bijzonder bij de premier. Het was vervolgens geen bezwaar voor hem om te gaan regeren met de VVD, maar dat terzijde. Zijn punt is het waard om te wegen. Waar staat de VVD eigenlijk (nog) voor ? En hoeveel mensen zijn nu eigenlijk VVD-ers of liberalen ? Zeker gelet op het verbazingwekkend klein aantal leden van de VVD.

Zet meer liberalen naast Rutte zou ik willen bepleiten. Liberalen van het laissez- passer. Dat is toch iets anders dan doe normaal ! Wie nu naar de VVD-kandidatenlijsten kijkt ziet een overdadig aantal energieke en ambitieuze types. Wie naar de VVD-Tweede Kamerfractie kijkt ziet hetzelfde. En de spiegel van Ybeltje is echt waar. Veel holle frasen en weinig echte feeling met het volk, of delen van het volk. Het is eigenlijk ongelooflijk dat Hans Wiegel nog steeds de enige is die echt kan verwoorden waar liberalen voor staan. De rest redeneert alleen maar vanuit machtsmotieven.

70 jaar VVD kunnen we dat vieren ? Jazeker, de electorale en bestuurlijke successen zijn groot. En toch is er een soort onrust. Hoe moet het verder na Rutte ? En hoe komt het dat de partij zo weinig leden heeft. En of het er altijd gezellig is waag ik te betwijfelen. De VVD moet terugkeren naar waar het altijd voor stond: veiligheid, asfalt, vrijheid van ondernemen, asfalt en defensie ! Dat zijn de kernbegrippen van de VVD. En de rest is machts- of regeringspraat.

Het 70-jarig jubileum komt op een goed moment. De partij is fullswing in de macht. Hoe het er bij staat als de club 75 jaar bestaat, durf ik nu niet te voorspellen. Maar het lijkt mij een punt van zorg voor de nieuwe partijvoorzitter. Een hoop zetels, maar nauwelijks leden. En over die regionale netwerken wil ik het nu niet hebben.

De VVD, van harte gefeliciteerd. En om het met Wiegel te zeggen: Nog vele jaren ! Maar dat zei Wiegel tegen gevangenen en dat is toch wat anders ! Proficiat !

delft
december 2017 / januari 2018 | POLITIEKDELFT.NL |

NIEUWJAARSBORRELS 2018

delft- politiekdelftnieuwjaarsborrel2017

logo-pvda-201801 wie:                   PvdA
waar:                 Café de Sjees, Markt 5, Delft.
wanneer:            woensdag 24 januari tussen 19.30 en 21.00 uur.
bijzonderheden:  geen.


woensdag 24 januari 2018 07h11 week 4 politiekdelft.nl    TOP

Onduidelijkheid over terugkeer jihadisten

Carel van der Velden, redactie AD Delft

...

De Delftse VVD wil dat er meer aandacht komt voor de geradicaliseerde terugkeerders. De vraag is of de gemeente voldoende geld beschikbaar heeft om de eventuele terugkeer in goede banen te leiden. Terugkeerders vormen in potentie een groot gevaar, meent inlichtingendienst AIVD.

...

Stand van zaken uitvoeringsprogramma gewelddadig jihadisme

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart, college van B&W Delft.

Geachte leden van de raad,

Hierbij informeren wij u, zoals beloofd in de tussentijdse voortgangsrapportage van september 2016, over de voortgang van het Uitvoeringsprogramma Gewelddadig Jihadisme 2015-2019.

...

FACTSHEET
Vatbaarheid voor en aantrekkingskracht van radicalisering in Delft
Verwey-Jonker Instituut


woensdag 24 januari 2018 07h06 week 4 politiekdelft.nl    TOP

(Hillenius 921) Over zand en steen

Arie van der Veen, webcolumnist

Dezer dagen waren we bezig met het thema 'Zand en steen'. Eigenlijk naar aanleiding van een verhaaltje van iemand over twee vrienden. Toen ze ruzie hadden schreef hij in het zand over hun onmin. Maar toen vervolgens diezelfde vriend hem het leven redde van de verdrinkingsdood, schreef hij op een steen. En zo is het: zand verwaait, en steen blijft. Toch is het wel de vraag wat iemand in het steen bijtelt en wat de ander in het zand schrijft. Snel kan de vergelijking gemaakt worden met het kinderliedje van de dwaze man die zijn huis bouwde op het zand en de wijze man die bouwde op een rots. En misschien is het wel zo dat iemands levensdoel is om te zoeken naar stenen waarop hij zijn bestaan kan bouwen, te midden of omringd door gemakkelijk weg te waaien zand. Ook in de politiek is er veel zand, vooral ook tussen de wielen, en steeds minder stenen: beginselen en mensen waarop je kon bouwen. Als ik aan rotsen denk, dan denk ik aan Drees, Jan Schouten, Zijlstra, Biesheuvel. Of aan Wiegel, van Riel. En natuurlijk aan van Agt en Lubbers. En zo kunnen we nog wel even gaan.

Het lijkt wel alsof er steeds minder rotsen en steeds meer zand komt. De huidige politieke generatie is als zand: voorbij geblazen door de wind van de actualiteit maar ook de wind van de leegheid. Voorbijrazend in de zandstorm of de maalstroom van deze tijd.

Wie zijn de rotsen in uw of mijn leven. Vaste rots van mijn behoud ! Of eenmaal als de stonde slaat.... allemaal liederen over een rotsvast geloof. En dat in een tijd van twijfel. Het zand verwaait en heeft als voordeel dat hetgeen gezegd of geschreven wordt in dat zand snel weer vlucht en verwaait. En misschien is het wel het mooiste om te kunnen en zeggen en dromen: Christus mea Petra. Christus mijn rots, mijn schild ende betrouwen.... Laat dat eens op ons in werken, Zand en stenen. En dat doen we toch het beste in een huis van hout en steen, waar nog de wolk gebeden hangt. Maar ook een huis dat schuurt aan de tijd, en eigenlijk slijt aan het zand wat we elkaar in de ogen strooien in de zoektocht naar de Eeuwige.

Zand en steen, wat een uitdaging. En misschien is het de grootste uitdaging om in de loop van je leven te zien dat Christus werkelijk wordt tot mea Petra. Mijn Petra, lees mijn rots. En dan mag het zand van duinen en zee, best tussen de tenen blijven zitten. Maar de rots is om te bouwen. En zand, dat brengt je naar de zee. Dat is zelfs de basis van de zandmotor. Zand beschermt zo het land, als het ware als een rots.

Waar een gespreksgroepje over zand en steen niet toe kan leiden. Wat vliedt of bezwijkt.... getrouw is mijn God. De Eeuwige. Amen


woensdag 24 januari 2018 06h40 week 4 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingsbbramstoop-20180124

Ontwijkgedrag bij Somaliërs aanpakken

Redactie AD Delft

In een multiculturele samenleving is meedoen cruciaal, zegt lijsttrekker Bram Stoop van Stadsbelangen. "Het kan niet dat bepaalde groepen zich bewust of onbewust buiten de samenleving houden. Ik zie bijvoorbeeld bij veel Somalische mensen een bepaald soort ontwijkgedrag waar ik me zorgen om maak. Daar moet de politiek mee aan de slag."

...


dinsdag 23 januari 2018 02h14 week 4 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingavdv20180123

(Hillenius 920) Een ode aan Harry

Arie van der Veen, webcolumnist

Mijn columns verschijnen aan de lopende band op Linkedin, op Facebook, maar ook op Politiek Delft. Politiek Delft is een initiatief van Harry Fruyt van Hertog en tot mijn plezier plaats hij mijn bijdragen op zijn site. En deze bijdragen hebben mee bijgedragen aan het Vertrek van Bas Verkerk thans (waarnemend houtvester) te Hoonhorst. Vriend Vorkurka vertrok. Bolten is geen wegen meer te zien. Die van groen Links hoor je niet meer. De Pvda mist iedereen, maar niemand mits de PvdA, noch in Delft, noch in Nederland, D66 zijn prettige pragmatisten zolang ze maar niet te erg opgejaagd worden richting de macht. En het CDA loopt zich warm door de evangelisatie van Roulerende Rob om het CDA in het college terug te brengen: eerst door gebed en dan door onderhandelingen De VVD-ers zijn aardige makkers, en zeker met Smals is het goed kersen eten. Marja van Bijsterveldt heeft een mooie plek gekozen centraal in de stad, met vrij uitzicht op de sociëteit van Virgiel. En de panden daarnaast houdt ze scherp in de gaten voor wat betreft komende en gaan mensen. Daar zou nog wel een stevige pijp gerookt kunnen worden.

Harry becommentarieert de Delftse Politiek van uit zijn duistere rovershol aan de Hugo de Grootstraat. De plek waar mijn vader ongetwijfeld eens gepreekt, zo dat ook geldt voor de Open Hof ! Harry is zeer intelligent en verwacht eigenlijk teveel van de Delftse politiek. Voor mij is het een stelletje ambtenaren uit buurgemeente of ambtelijke diensten die 's avond lekker hun hoofdwerkgever lastig vallen, En Delft neerzetten als de derde speler in de Metropool regio. Maar helaas Delft is nog steeds niet meer dan Rotterdam-Noord. Twee grachtjes, een mooi plein, twee kerken en grafkelder. Hoe loopt het in de Harnaschpolder, en moet de school nu al dicht ?

Mijn oude plan om Delft te laten groeien tot aan de A-13, de sudeten-Deltenaren naar Delft lokken vanuit Rijswijk. Nog steeds een goed plan en over Emerald zullen we het maar even niet hebben. Delft is een armoedestad waar zelf de flesjes wijn van de echtgenoot van de burgemeester op kritiek kunnen rekenen.

Harry volgt dit alles met volledige energie ! En hoewel leidt aan allerlei aandoeningen heeft hij nog steeds de energie de site up to day te houden. Hij houdt Bully Stoelinga en bonenstaak de Wit mooi uit elkaar. En Kuifje Meuleman ver van zich af. En Jos Koppen (de man van de 5 bier) houdt zich koest.

In de krachtenloze veld is de burgemeester degene die boven de partijen staat en leiding geeft aan beheer en ontwikkelproject is. Heel benieuwd hoe de Spoorzone zich ontwikkeld en maatschappelijk ontwikkeld.

Ik de komende periode moet Delft opnieuw gaan werken aan een strategisch plan. Delft een stad van 150.000 inwoners. En dan moet er nog wel water door de Rijn-Schie.

Harry volgt het allemaal in alle macht. Hij woont op gereformeerde grond. Harry we wensen je sterkte en beterschap. En nog vele jaren plezier in de soap van de Delftse politiek.Want dat de politiek in Delft zal veranderen of verbeteren ? Dat vraag ik mij af. Postzegels ruimtelijke ordenings mensen; vrijgestelden ? Bokkige speelautomaten makkers ? Daar win je de oorlog niet mee. Dan maar de kaarten op de integer vitae bondsmaagd: Joelle.

We gaan het zien in Delft. En nog één tip bij de verduurzaming: alle maatregelen voor de helft. Komt er toch nog iets, naast Harry, goeds uit Delft.

-----

REACTIE

hi arie
Dank voor je ode aan mij gericht.
Je schrijft precies waar het politiek over gaat.
Bijna 3 jaar kijk ik al geen tv meer.
Ik luister nog wel naar radio1 npo dag en nacht als ik wakker ben.
Net als de krant, ook daar niet alles geloven.
Geleerd door de politiek, als voor 40% waar dan wordt het voor 100% waarheid verkocht.
Op naar 10.000 columns.
gr
harrie

(Hillenius 919) Op zoek naar een Krijn

Arie van der Veen, webcolumnist

Zoals ik al schreef wilde ik een column wijden aan Krijn de Graaf. Krijn is al jaren lid van de gemeenteraad van Rijswijk, actief betrokken bij het CDA, en maatschappelijk actief o.a. in Probus. En regelmatig verblijft hij in Overijssel. Krijn reageert meestal op mijn columns. Iemand vroeg mij laatst wie toch die Krijn is. Ik noemde hem mijn 'politiek-bestuurlijke stalker'. Natuurlijk positief bedoeld. Krijn is een uitstekende volksvertegenwoordiger, met een realistische visie op de positie van het CDA in het verstedelijke gebied. Realistisch betekent hier, je rekenschap geven van het feit dat kerk en CDA gemarginaliseerd zijn in de steden. En dat het CDA elke stem moet verdienen. Dat het niet meer vanzelf gaat. Krijn is net als ik van gereformeerde huize. En ook daaromtrent spreken we elkaar met een zekere weemoed. Hoezeer er in de Oude Kerk in Rijswijk goed werk wordt verricht. De kerk van de Van der Veen-Bijbel.

...

(Hillenius 918) NPO

Arie van der Veen, webcolumnist

Eigenlijk wilde ik hieraan geen column wijden. Maar als je er met een beetje kritische afstand er naar kijkt is er alle reden om te schrijven over de NPO. Onze vaderlandse publieke omroep. Eigenlijk zijn er geen programma's meer op die de moeite waard zijn om van commentaar te voorzien. Al is het maar de curlingshow, met die leuke cellist van Maestro. En Maarten van Rossem die gewoon het bestaan van Christus ontkent bij de KRO-NCRV ! Hoezo christelijke omroepen ?

...

(Hillenius 917) Een minister voor eenzaamheid

Arie van der Veen, webcolumnist

Het Verenigd Koninkrijk kent een nieuw fenomeen. Premier May heeft een minister voor Eenzaamheid benoemd. En dat lijkt mij een goede zet. In Nederland ligt dat natuurlijk anders, maar het begrip een minister voor eenzaamheid trok mijn belangstelling. In het huidige kabinet komt minister Wiebes daarvoor het meest in aanmerking vanwege het aardgasdossier. Jarenlang hebben we geteerd op de opbrengsten van het gas uit Groningen. Zonder dat men zich bewust was van van de grote risico's, of tegen beter weten in het gas uit de grond pompte en duur verkocht. Nu is de boot aan: 10.000 mensen liepen het weekend mee in een stille tocht met fakkels. En terecht: het aardgasdossier in Groningen is van nationaal belang geworden. Enerzijds door de schades, anderzijds door de teruglopende opbrengst voor de schatkist. Ook Wopke Hoekstra zal dit dossier met belangstelling volgen.

...


dinsdag 23 januari 2018 01h46 week 4 politiekdelft.nl    TOP

GR2018: Stoelinga wil met zijn
OD TOPPERS het college in!

 hfvhdelft-afbeeldingod20180101-2 delft-afbeeldingod20180123

Even voorstellen Carla van Tricht

Carla van Tricht, kandidaat raadslid OD

Hallo kiezers van Onafhankelijk Delft

Mag ik mezelf even voorstellen: mijn naam is Carla van Tricht ben 56 jaar getrouwd heb een zoon en 2 kleinkinderen. Sta voor de komende 4 jaar op plek 8 van de kieslijst van deze mooie partij.

Waarom ik mij heb aangesloten bij deze club omdat zij hart hebben voor de stad en voor de inwoners. Deze club zegt wat heel veel Delftenaren denken maar het college wat nu op het zogenaamde pluche zit denkt niet aan Delft en zijn inwoners maar denken alleen aan zichzelf en hun vriendjes waar veel projecten aan worden gegeven en dat moet anders.

Waar ikzelf voor wil staan zijn de inwoners en denk daarbij vooral aan de veiligheid zowel in je eigen huis als daarbuiten iedereen moet zich veilig voelen altijd en overal. Daarnaast vind ik dat de ondernemers in de binnenstad het zwaar hebben mede door het parkeerbeleid.

Er komt alleen maar verandering als er een ander college zit een college met Onafhankelijk Delft.


maandag 22 januari 2018 04h01 week 4 politiekdelft.nl dtg    TOP

delft-afbeeldingps20180122

D66 stelt vragen over omvallen grote bomen in Delft

Pieter Stienstra, raadslid D66

De afgelopen tijd zijn bij verschillende stormen meerdere grote bomen in Delft gesneuveld, onder andere aan de Ruys de Beerenbroucklaan en de Prins Bernhardlaan. Bomen in het algemeen maar zeker grote bomen hebben belangrijke functies voor de stad. Er zijn meerdere milieufuncties zoals zuurstofproductie, verkoelende werking en geluid- en stofvang. Daarnaast zijn (grote) bomen belangrijk voor een positieve beleving van de openbare ruimte door de burgers. Naar aanleiding daarvan stelde ik op 19 januari de volgende technische vragen aan het college:

1 Hoeveel bomen zijn er in totaal de afgelopen 2 maanden op welke locaties in Delft omgevallen?
2 Hoeveel van deze bomen behoren tot de Beschermde houtopstand, zijn monumentale bomen, beeldbepalende bomen en/of bomen in een andere beschermde categorie?
3 Oorzaken:
   1 Welke omstandigheden, behalve de harde wind, hebben bijgedragen aan het omvallen van elk van deze bomen?
   2 Voldoende wortelmogelijkheden zijn van belang voor de stabiliteit van bomen. 
      1 Hoe is de kwaliteit van de beworteling van elk van de omgevallen grote bomen? 
      2 Welke boomdeskundige is voor dit oordeel geraadpleegd?
      3 Hoe is bij elk van de andere (niet omgevallen) bomen in de directe omgeving voldoende wortelmogelijkheid gegarandeerd?
      4 Is er bijvoorbeeld bij de monumentale bomen aan de Prins Bernhardlaan sprake van een draagkrachtig doorwortelbaar substraat (bomengranulaat) onder de rijbaan en andere verharding? Zo nee, waarom niet?
4 Gevolgen:
   1 Wat wordt op korte termijn gedaan om in de toekomst het omvallen van nog meer grote bomen in Delft te voorkomen?
   2 Wordt bij het beoordelen van de juiste aanpak, gegeven dat het hier om waardevolle want grote bomen gaat, gebruik gemaakt van boomspecialistische bedrijven? Zo nee, waarom niet?
   3 Wanneer worden de omgevallen bomen vervangen door nieuwe aanplant?
   4 Welke boomsoort en welke plantmaat zal gebruikt worden?
   5 Zal deze heraanplant gebeuren door boomspecialistische bedrijven? Zo nee, waarom niet?
   6 Zijn de recente gebeurtenissen reden om daarover met deskundigen zoals KNNV Delfland te overleggen en het bomenbeleid van Delft te bezien? Zo ja: wanneer wordt een en ander voorzien? Zo nee, waarom niet?


maandag 22 januari 2018 03h22 week 4 politiekdelft.nl dtg    TOP

delft-afbeeldingsb20180122

Dubbele D66 pet?

Bram Stoop, raadslid SB

Stadsbelangen Delft maakt zich al langere tijd zorgen over de mogelijke sluiting van de school voor openbaar onderwijs in de Harnasch polder de Schatkaart.

...

Het bestuur heeft gezegd dat zij het traject voortzetten ondanks dat zij op de hoogte zijn van de unaniem aangenomen motie van de Delftse gemeenteraad en dat wethouder Hekker (D66) ook op de hoogte is van hun besluit. De gemeenteraad weet echter nog van niets. ... dat het bestuur niet zal afwijken van hun plan om de Schatkaart per 1 augustus 2018 te sluiten.

...

Wij zijn benieuwd wanneer wij door wethouder Hekker (D66) worden geïnformeerd. Wordt zeker vervolgd.


maandag 22 januari 2018 00h02 week 4 politiekdelft.nl dtg    TOP

delft-afbeeldingvangasafnu20180122

Naar een aardgasvrij Delft!


De volgende stap in fossielvrij wonen

Redactie vangasaf.nu

Op 15 februari 2018 organiseren de gemeente Delft, gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM, Procap en Stadsruim een symposium over aardgasvrij wonen in Delft.

De energietransitie heeft effect op de manier waarop we leven, wonen en werken en daarmee op professionals en bewoners. Dat kunnen we alleen met elkaar bereiken. Wat is daarvoor nodig in aanpak, gedrag, samenwerking en financiering? Op dit Delftse energiesymposium gaan we met elkaar in gesprek, bekijken we actuele voorbeelden en leren we over ons eigen gedrag. Het is de start van de Delftse energiestrategie.

Programma
13.00-13.30 Inloop
...
17.00-18.00 Afronding en borrel

Locatie: TU Delft | Unit Sports& Culture, Building 38, Mekelweg 8-10
Kijk voor een routebeschrijving en meer informatie op www.vangasaf.nu

SCHRIJF JE HIER IN VOOR HET SYMPOSIUM
Vul hieronder je naam en e-mailadres in en klik op 'verstuur formulier'.
Je ontvangst een bevestiging per mail.
naar invullen formulier


maandag 22 januari 2018 00h01 week 4 politiekdelft.nl dtg    TOP

(Hillenius 916) Zijn daden benne groot !

Arie van der Veen, webcolumnist

De laatste jaren ben ik regelmatig op het Roode Steen in Hoorn geweest. Daar staat het standbeeld van J.P. Coen. Een historische held met wat rafelrandjes. En op de sokkel van het beeld van Coen staat een keurige politiek correcte tekst, waarin naast zijn prestaties ook zijn rol in enkele opruim, of vergeldingsacties wordt genoemd. Coen lette daarbij niet echt op de kleintjes. Jarenlang reed ik door de Coen-tunnel richting Alkmaar of terug, en ik realiseerde mij niet wat voor een verhaal er achter J.P. Coen zat, laat staan dat ik eigenlijk geen notie had van Coen en dat de tunnel was vernoemd naar hem.

Altijd lastig om grote mannen uit het verleden te eren. Hoe was Piet Hein (ook een tunnel) in werkelijkheid ? Colijn heeft ook nog wel wat bloed aan de vingers op Atjeh. En is de dr. J. Den Uylbrug nu echt zo'n goed idee. Over de Gerbrandy-toren hoor je niemand. En Karel Doornman, was dat nu een vlootvoogd of een waaghals ? Wie weet het echt en wie kan het beoordelen. Met de kennis van nu, cq. de bril van nu.

Dat er een school in Amsterdam van de naam J.P. Coen af wil kan ik mij nog wel voorstellen. Een naam van een school moet eigenlijk ook een duiding van de identiteit van zo'n school zijn. Wellicht is Max Havelaar een beter initiatief. Dan kan in Delft de Max Havelaar hernoemd worden in Willem van Oranjeschool of de Triangel o.i. d. Maar laten we het debat als dat opgang komt s.v.p. voeren op niveau en niet gaan zwarte Pieten. Waar een klein land groot in kan zijn, dat is toch iets van nationale trots. En als daar de rafelrandjes bij betrokken worden is dat goed.

Nationale helden of grootheden: Van Oldebarneveldt, Hugo de Groot, Coen, de Ruyter, Johan Cruyff, Drees etc.... We hebben indertijd de mooie lijst van de grootste Nederlander gehad. Ik weet niet of die lijst ook gecontroleerd op daden en wandaden is. Ik pleit voor historisch besef, en gematigheid. Ik ben zelfs benieuwd of die lieve leerlingen van de J.P. Coenschool zelf wel weten wie hij was. En ik maar denken dat Coen, vooral Coen Moulijn was. Wie is dat ook al weer.... ?

In mijn hart ben ik een Rotterdammer. Dus ik blijf zingen: Piet Hein (2x) zijn naam is klein zijn daden benne groot ! Hij gewonnen de zilvervloot. Volgens mij was dat inderdaad piraterij en eigenlijk diefstal. Maar daar hoor je niemand over.


VORIGE WEEK    ARCHIEF     TOP

html5 logo   Valide CSS!

Wat publiceerde
PolitiekDelft 10 jaar geleden

delft-kop_verdana1_pd_01

http://www.politiekdelft.nl/index_2008_01_31.html

TOP