koppd2.gif

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.


 politiekdelft.nl    TOP

delft
december 2017 / januari 2018 | POLITIEKDELFT.NL |

NIEUWJAARSBORRELS 2018

delft- politiekdelftnieuwjaarsborrel2017

logo-pvda-201801 wie:                   PvdA
waar:                 Café de Sjees, Markt 5, Delft.
wanneer:            woensdag 24 januari tussen 19.30 en 21.00 uur.
bijzonderheden:  geen.


 politiekdelft.nl    TOP

 

KANDIDATEN KIESLIJSTEN 2018

DELFTSE PARTIJ PROGRAMMA'S 2018-2022


zaterdag 20 januari 2018 11h12 week 3 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingdb20180120

Nieuwe functies voor de Gasthuisplaats

Redactie Delfia Batavorum

Op dinsdag 23 januari 2018 vertellen drie eminente sprekers over een zeer actueel onderwerp: de herinrichting van de Gasthuisplaats. Op deze plek is ruim 700 jaar enige vorm van ziekenhuiszorg geweest, daarin een van de weinige plekken in Nederland. Al verschillende malen zijn er in de afgelopen decennia plannen geweest voor de Gasthuisplaats: wellicht herinnert u zich de lezing van Delfia Batavorum uit 2013? Deze plannen zijn geen van alle gerealiseerd.

...

Datum: 23 januari 2018
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: De VAK, Westvest 9
Aanmelding: niet nodig
Toegang: leden Delfia Batavorum gratis, niet-leden € 5,-


zaterdag 20 januari 2018 01h04 week 3 politiekdelft.nl    TOP

Verslag overlegvergadering cie EFB 18 januari

Griffie gemeente Delft

In het openbare deel van de bespreking van de stand van zaken van het Uitvoeringsprogramma Gewelddadig Jihadisme 2015-2019 spraken veel fracties ook hun waardering uit voor de manier waarop Delft erin slaagt om de radicalisering onder jongeren terug te dringen. De VVD constateerde tevreden dat van uitreizen naar het IS-kalifaat bijna geen sprake meer is. De fractie zou daarom graag zien dat er ook meer aandacht komt voor de geradicaliseerde terugkeerders. Net als andere fracties, zoals ChristenUnie en CDA, sprak de VVD ook de zorg uit of er wel voldoende financiële middelen zijn om het beleid tot en met 2019 voort te zetten.
Ook de PvdA, GroenLinks en STIP lieten weten dat ze de ingezette lijnen steunen.

...


zaterdag 20 januari 2018 00h25 week 3 politiekdelft.nl    TOP

Nascheiding ook voor Delfts afval?

Linda Böcker, raadslid VVD

Wethouder Harpe zoekt uit of ook het Delftse afval kan worden nagescheiden. Nascheiding gebeurt nu alleen bij het PMD (plastic, metaal, drinkpakken) en was bij eerder onderzoek nog te duur. Nu komt er een nascheidingsinstallatie in Rotterdam en de afvalboten uit Den Haag varen al door Delft. Dat geeft mogelijk nieuwe kansen voor nascheiding!

Zo heeft de VVD al voor de verkiezingen een punt uit ons nieuwe verkiezingsprogramma in de praktijk gebracht: zet meer in op nascheiding! Op naar 21 maart.


vrijdag 19 januari 2018 13h17 week 3 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingkbt20180119

Kinderboerderij en Waterspeeltuin Tanthof rondt crowdfunding succesvol af

Patrick van Halderen, Kinderboerderij Tanthof

Kinderboerderij en Waterspeeltuin Tanthof heeft de eind 2017 gestarte crowdfunding actie, voor het vernieuwen van het dak van de volière succesvol afgerond. De benodigde 2500 euro ten behoeve van het volledig vervangen van het dak is dankzij maar liefst 44 gulle gevers een feit.

Nadat de stichting in 2015 het beheer van de kinderboerderij en waterspeeltuin in de wijk Tanthof overnam van de gemeente, is bekeken welke delen het onderhoud het hardst nodig hadden. Hierbij is voor een aantal gebouwen met behulp van eigen middelen een flinke hoeveelheid werk verzet. Echter, voor werkzaamheden met deze omvang is de hulp van de bezoekers ingeschakeld. En met succes! Met behulp van flyers, posters en emailings is het doel behaald.

Alle vrijwilligers en medewerkers zijn enorm blij dat júist de bezoekers flink in de buidel hebben getast om een goed verblijf voor onze vogels te verzorgen. Op deze manier zorgt iederéén er voor dat de toegang laagdrempelig -en gratis- kan blijven!

Op dit moment moeten alle vogels opgehokt blijven, wegens de vogelgriep, en kan er nog niet gestart worden. De verwachting is dat in het voorjaar van 2018 de ophokplicht wordt opgeheven, en zullen de vrijwilligers hard aan de slag gaan om met nieuwe materialen een nieuw dak te plaatsen.


vrijdag 19 januari 2018 11h59 week 3 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldinggasthuisplaatsnl20180119

DELFT GASTHUISPLAATS – AANPAK

Sjoerd Tiemstra, Hans Bakker, Wytze Patijn en Jos van de Lindeloof

Een aanpak van onderop
De Gasthuisplaats verdient een nieuwe aanpak, een nieuw plan. Als één ding voor ons na een jaar gesprekken en overleg duidelijk is bij de Gasthuisplaats, is het dat een ontwikkelingsproces voor nieuwe (bouw)plannen alleen maar kan slagen wanneer dat proces van onderaf aan georganiseerd wordt. Wij menen dat alle betrokkenen bij de Gasthuisplaats hier van meet af aan geïnvolveerd moeten zijn en dat toekomstige gebruikers, bewoners en bedrijven daarin een serieuze positie verdienen. Een participatief proces biedt hier unieke kansen voor deze unieke locatie.

... In de nieuwe plannen voor de Gasthuisplaats zal alleen ruimte opgenomen worden voor een beperkt aantal parkeerplaatsen, die alleen aan de nieuwe functie(s) gelieerd zijn. We maken dus geen ondergrondse parkeeroplossingen en -kelders ter plaatse van de begraafplaats. De grond met de skeletten laten we met rust.

... Het Bestemmingsplan 2012 voorziet in realisatie van een beperkt aantal woningen op deze plek. Daarmee is dit een relatief klein plan, echter complex en met groot belang voor de stad én met veel belanghebbenden met (soms) tegenstrijdige belangen. De naar ons idee vnl. in koopsector en in (Collectief) Particulier Opdrachtgeverschap toe te voegen woningen bieden een mogelijkheid om kenniswerkers aan Delft te binden én leveren een bijdrage aan de gewenste verbetering van de eigendomsverhoudingen in de woningvoorraad.

...

REACTIE OP: DELFT GASTHUISPLAATS – AANPAK

From: harrie fruyt van hertog
Sent: Thursday, January 18, 2018 10:43 AM
To: sjoerd@tiemstra.nl ;
Subject: Re: Aanpak Gasthuisplaats - aan eenieder die onze betrokkenheid kent bij de Gasthuisplaats

hi sjoerd
de bijlage inmiddels gelezen

mijn mening:
historische binnenstad weer terug
dat wordt dan een binnnenstad zonder auto’s
hele gasthuisplaats dus autovrij maken/houden
als startend voorbeeld van moderne binnenstadsbewoners
die geen auto meer willen bezitten
hooguit een elektrische greenwheel

beperking van het aantal woningen in het bestemmingsplan is achterhaald
meer 50-70 m2 huurwoningen die kosten dekken moeten ook een optie kunnen zijn

gr
harrie fruyt van hertog


vrijdag 19 januari 2018 08h20 week 3 politiekdelft.nl    TOP

STORMSCHADE IN DELFT

delft-donker-curtiusstraat-omgewaaide-boom-20180118152740

Delft. Boom op de Donker Curtiusstraat waait om tijdens zware storm.

delft-westplantsoen-afgebroken-tak-boom-20180118162800

Delft. Tak breekt af van boom op het Wetsplantsoen tijdens zware storm.

harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl


vrijdag 19 januari 2018 07h48 week 3 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingsb20180119

Alleen dankjewel onvoldoende!

Bram Stoop, raadslid SB

'Je moet het probleem eens gewoon benoemen en beschrijven. Niemand is erbij gebaat als er een bevolkingsgroep is, die niet mee doet in onze maatschappij.' De woorden van een oud leraar van het Mondriaan college werden sterk gewogen, omdat er de angst is dat je dan als racist wordt weggezet.

Het ging hier bijvoorbeeld om Somalische mensen. Zij vertonen sterk ontwijkingsgedrag. Ze zijn wel vriendelijk en in principe van goede wil, maar vastgesteld is dat het merendeel de taalcursus niet kon of wilde halen.

Volgens de gemeente Delft wijken de cijfers in onze stad niet af van het landelijk gemiddelde. Want 50% van deze bevolkingsgroep leeft in armoede én van een bijstandsuitkering. Deze mensen lijken het in het algemeen prima te vinden. Met de wederzijdse vriendelijkheid van de linkse partijen in Delft weten ze dan ook goed om te gaan.

Wat Stadsbelangen Delft betreft een onwenselijke situatie, want als dit nu bedoeld wordt met multiculturele samenleving dan gaat er wat ons betreft toch echt iets structureels fout. Toen vorig jaar de allochtone organisaties bij commissie Sociaal Domein aangaven dat je eigenlijk met een inburgering cursus niets kon, heeft men vanuit de lokale overheid daar blijkbaar nog steeds weinig of niets mee gedaan of begrepen. De vrijblijvendheid is alleen maar groter geworden.

De linkse partijen in Delft onder aanvoering van PvdA, Groen links, Stip en D66 maken dit soort mensen een gevangene van het uitkeringssysteem. Ook hier lezen we weer dat tijdens de Ramadan een subsidie gegeven wordt en ook tijdens de jaarwisseling. Stadsbelangen Delft heeft helemaal niets met subsidie voor Ramadan. Geloof en politiek samen moet je scheiden en ook niet willen.

Ons standpunt is duidelijk. Je gaat Nederlands leren en daarbij is alleen een inburgeringcursus niet genoeg. Daarna begint het namelijk pas. Iedereen die in Delft een uitkering heeft, heeft ook verplichtingen. Dit geldt wat ons betreft voor iedere Delftenaar.

Duidelijk is wel dat het hele beleid van de afgelopen jaren dus kant nog wal raakt en er willekeur in het spel lijk te zijn als het gaat om het pamperen van mensen die ons land of stad binnenkomen. Nu lezen we dat er geen panklare oplossing is, terwijl Stadsbelangen Delft ook in dit geval voor de simpele oplossing kiest. Maar daar is wel een daadkrachtig college voor nodig. Afkomst of etniciteit maken ons echt niets uit, maar bij gedrag trekken wij een grens en die grens wordt in deze situatie overtreden. Dit geldt overigens niet alleen voor de Somaliërs.

De gemeente Delft moet simpel daadkrachtig beleid voeren op dit onderwerp. Niet voor niets wordt het tijd voor een echte lokale partij zoals Stadsbelangen Delft in het dagelijkse bestuur van Delft.

Wij gaan wel de discussie aan omdat er niets mis mee is om uit te leggen hoe het hier in Delft werkt. Dat is Het beste voor Delft! Met alleen vriendelijk bedankt zeggen, bereik je dat niet.


vrijdag 19 januari 2018 07h45 week 3 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingsb20180119-2

Webcolumn: 'Spijker op de kop'

Aad Meuleman, raadslid SB

Op 11 januari 2018 schreef Özcan Akyol een column in het AD. Hierin beschreef hij onder verwijzing naar de toekomstige gemeenteraadsverkiezingen over het gedrag van landelijke politici, die straks de lokale gemeenteraadsverkiezingen gebruiken voor eigen gewin. Zij hebben niets te zoeken in steden tijdens gemeenteraadsverkiezingen.

...


donderdag 18 januari 2018 02h49 week 3 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingspoorzone20180115

Feest in de spoorzone

Redactie spoorzone.nl

Na bijna tien jaar bouwen komt het einde van project Spoorzone Delft in zicht. En dat gaan we vieren, samen met jou op zaterdag 20 januari 2018. Alle Delftenaren krijgen voor één keer de gelegenheid om hard te lopen door de Willem van Oranjetunnel of mee te doen aan een spannende ondergrondse lampionnenwandeling. Jongeren kunnen zich al skatend en dansend uitleven in de nieuwe Prinsenhofgarage, of zich onderdompelen in de wondere wereld van techniek. Naast het Bolwerk, het net gevormde eiland naast het Stadskantoor, wordt een feestlocatie ingericht. Hier kan je terecht voor een hapje, drankje en livemuziek. We vieren feest van 10:30 uur (startsein hardloopwedstrijd Willem van Oranjetunnel) tot 21:30 uur (feestelijke afsluiting bij het Bolwerk). De hele dag is er van alles te zien en te doen. Bekijk hier het volledige programma.


donderdag 18 januari 2018 02h21 week 3 politiekdelft.nl    TOP

(Hillenius 914) Een schijndebat

Arie van Veen, webcolumnist

Het is nooit een grote hobby van mij geweest om debatten in de Tweede Kamer te volgen. Het zijn rituele dansen, de verhoudingen liggen meestal vooraf vast. En de debatten vinden plaats onder de Haagse kaasstolp. Maar deze avond moest ik er wel aan geloven. Het debat over de Grondwetswijziging, schrappen artikel 131 Grondwet inzake de kroonbenoeming van de burgemeester en in het verlengde daarvan van de commissaris van de koning. De beste inbreng had zoals meestal de SGP. Broeder Bisschop uit Veenendaal was er snel klaar mee: Niet aan beginnen ! Maar helaas de links-liberale vriendjes en vriendinnetjes kunnen het niet laten om te snoepen van de boom van het staatsrecht. D66 had een nieuw kanon in stelling gebracht in de persoon van Tweede Kamerlid Rob Jetten. Voormalig medewerker van Pro-Rail dus hij weet wat vertraging inhoudt. En die vertraging gaat er komen. De CDA fractie vroeg om een diepgravend onderzoek, ik denk terug tot de Bataven hoe het zit met de burgemeester.

...

(Hillenius 913) Bespaar ons de nieuwe burgemeester van Brunssum

Arie van Veen, webcolumnist

Sneller dan ik had verwacht komt de besluitvorming over de aanstellingswijze van de burgemeester al aan de orde in Den Haag. Vanavond vergadert men over de deconstitutionalisering van de benoeming van de burgemeester. Of te wel, het schrappen uit de Grondwet van de benoeming van de burgemeester door de Kroon.

...

(Hillenius 912) Over moeten en ontmoeten

Arie van Veen, webcolumnist

De laatste tijd spreek ik veel mensen die klem zijn geraakt in de maalstroom van het leven. En al die mensen zoeken naar een nieuw houvast. Wellicht is het een idee hen de Ziekentroost van Hillenius voor te lezen. Maar de vraag is of dat echt helpt, beter gezegd of dat aansluit. Iemand verwees mij naar het begrip wensboom. Ook wel genoemd wishtree. Aan zo'n wensboom hangen mensen goede wensen voor zichzelf en voor elkaar. Iemand noemde het verband tussen moeten en ontmoeten. Je zelf leren kennen in de ontmoeting met de ander. Dat is iets anders dan moeten. En al pratend kwamen we op een een soort lijn in beleving.

...


donderdag 18 januari 2018 01h42 week 3 politiekdelft.nl    TOP

QUOTES UIT DE DELFTSE POLITIEK

Brandveiligheid in studentenhuizen

Bram Stoop, raadslid Stadsbelangen:
"Waren er nooduitgangen; hingen er brandblussers? Daar moeten we als raad antwoord op krijgen. Er zijn nu in Delft straten waar meer dan 35 procent is verkamerd en straten als de Simonstraat zijn voor honderd procent opgedeeld. Alleen al het grote aantal fietsen voor die panden lijkt me een onveilige situatie creëren wanneer er brand uitbreekt in zo'n woning."

Bart Smals, raadslid VVD:
"Maar de brandveiligheid in studentenhuizen is wel een dingetje. In 2016 liep een studentenwoning aan de Spoorsingel zware schade op als nasleep van een barbecue. Je zal er maar naast wonen. Zelf heb ik ooit een brand in een woning naast de mijne meegemaakt. Ook als buren sta je doodsangsten uit."


donderdag 18 januari 2018 00h41 week 3 politiekdelft.nl    TOP

Stoelinga zet Oostpoort er gekleurd op!

 hfvhOostpoort in Delft kleurt rood-wit-blauw

Het was een prachtig gezicht woensdagavond: het markante stadsgezicht van Delft, de Oostpoort, werd een uur lang kleurig uitgelicht. Martin Stoelinga van Onafhankelijk Delft diende in december 2016 een motie in om het Delftse monument te verlichten. De motie werd aangenomen, maar de gemeente ondernam sindsdien geen actie.

...


woensdag 17 januari 2018 03h25 week 3 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingsb20180117

Het beste voor Delft!

Bestuur Politieke groepering Stadsbelangen Delft

Tijdens de kandidatenbijeenkomst op 15 januari 2018 overhandigde Aad Meuleman, die op 27 maart 2018 afscheid neemt als raadslid, het verkiezingsprogramma 2018-2022 'Het beste voor Delft!' aan lijsttrekker Bram Stoop. Via onderstaande link onder aan de pagina kunt u ons verkiezingsprogramma lezen en/of downloaden. In dit verkiezingsprogramma geeft Stadsbelangen Delft haar ambitie weer voor de komende raadsperiode. Een realistisch verkiezingsprogrammaprogramma met dank aan de vele instanties, organisaties, belangenverenigingen en inwoners die hun input leverden voor dit verkiezingsprogramma.

Onze stad kent vele belangen, vele thema's en onderwerpen. Het is ondoenlijk om deze allemaal uitgebreid te beschrijven in een verkiezingsprogramma. Bovendien kan niemand in de toekomst kijken door onze steeds veranderende maatschappij. Wat vandaag feit is, kan morgen totaal anders zijn. Dat vraagt ook om flexibiliteit. Stadsbelangen Delft vat haar ambities samen in een vijftal doelstellingen.


Doelstellingen Stadsbelangen Delft vindt dat iedereen van welke afkomst, geloof, of seksuele geaardheid dan ook, hoort bij de Delftse samenleving en daardoor gelijke rechten en plichten heeft.

Stadsbelangen Delft staat voor een gastvrije stad en wil zorgdragen dat de Delftenaren kunnen rekenen op integriteit van de gemeente Delft. In samenwerking met alle inwoners wordt gekomen tot een gemeente waar veiligheid, leefbaarheid en de bestuurlijke- en openbare orde is gewaarborgd.

Stadsbelangen Delft staat voor bescherming van de historische binnenstad, een goede infrastructuur voor de diverse wijken en een centrum dat goed bereikbaar moet zijn.

Stadsbelangen Delft wil een stad die ruime mogelijkheden biedt voor culturele, sportieve en maatschappelijke ontplooiing voor zowel jongeren, studenten als ouderen door het scheppen van de juiste randvoorwaarden, zoals goede sportaccommodaties, educatieve voorzieningen, zorg, bibliotheken en voldoende ruimten voor de amateurkunst.

Stadsbelangen Delft staat voor een streng en rechtvaardig sociaal beleid met noodzakelijke voorzieningen voor hen die dit nodig hebben, voor handhaving van wet- en regelgeving en een stad met aantrekkingskracht voor de economie, werkgelegenheid en aandacht voor het milieu.

Uw stem op 21 maart 2018 op onze lokale stadspartij is belangrijk. Onze kandidaten zijn zeer gemotiveerd om uw belangen te vertegenwoordigen in de gemeenteraad.
Dat is Het beste voor Delft!

delft-afbeeldingsb20180117-2

Verkiezingsprogamma Stadsbelangen 2018-2022

-----

GR2018:

Delftse Partij Programma's 2018-2022


woensdag 17 januari 2018 03h04 week 3 politiekdelft.nl    TOP

Kunnen we stoppen met Avalex?

Linda Böcker, raadslid VVD Delft

Dat is een veelgehoorde vraag in onze achterban. De afgelopen jaren zagen we de tarieven voor afval steeds stijgen, terwijl de kliko's minder vaak worden geleegd. Hoe kan dat nou? Tijd voor een onderzoek naar de organisatievorm van Avalex. Hoe krijgen we voor een scherpe prijs de beste dienstverlening voor het ophalen en verwerken van het Delftse afval?

De gezamenlijke wethouders in het bestuur van Avalex hebben een voorstel voor het onderzoek gedaan met alleen opties die uitgaan van het behoud van Avalex. De VVD wil ook een optie uitgewerkt zien, waarbij het ophalen en verwerken volledig aan de markt wordt overgelaten. De wethouder heeft toegezegd dat hij dat uit laat rekenen.


woensdag 17 januari 2018 02h55 week 3 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingd6620180117

Dankzij D66 krijgen 52 bijstandsgerechtigden onterecht betaalde boetes terug

Christine Bel, raadslid D66

Dankzij een motie van D66 krijgen deze maand 52 bijstandsgerechtigden in Delft een onterechte boete, die was opgelegd onder de fraudewet, teruggestort of kwijtgescholden. "Ik stel me voor hoe het is om als bijstandsgerechtigde ineens ruim € 1.200,00 op de rekening gestort te krijgen. Dan weet ik als raadslid waar ik het voor doe", aldus Christine Bel (D66).

D66 vroeg al lange tijd aandacht voor de onredelijke fraudewet, die niet verwijtbaar gedrag of nalatigheid bestraft als fraude. Hierdoor kwamen mensen buiten hun schuld in financiële problemen. In november 2014 stelde de Centrale Raad van Beroep dat de fraudewet inderdaad in strijd is met het evenredigheidsbeginsel. D66 Delft diende daarom een motie in die het college op droeg om de boetes die onterecht zijn opgelegd, terug te betalen.

Binnen de fraudewet werden mensen die - niet verwijtbaar - bijvoorbeeld te laat informatie aanleverden, zwaar beboet en als fraudeur neergezet. Juist kwetsbare mensen voor wie regels niet altijd duidelijk waren kwamen hierdoor in financiële problemen. Christine Bel diende een motie in om onterechte boetes terug te betalen. Het college van B&W gaf als reactie dat het veel geld kost om uit te zoeken om welke mensen het gaat en ontraadde de motie. "D66 vindt dat de overheid vanuit de wederkerigheidsgedachte haar verantwoordelijkheid moet nemen en de onterechte boetes hoe dan ook moet terugbetalen, net zoals zij onterecht ontvangen uitkeringen van haar burgers terugvordert in geval van échte fraude", aldus Bel.

Het gaat om, zeker voor de betrokkenen, substantiële bedragen. Het hoogste bedrag dat verminderd is bedraagt € 20.265,90. Gemiddelde verlaging van de boete is € 944,49. Het hoogste bedrag wat terugbetaald moet worden is € 1.298,65. "Ik ben blij, dat dankzij onze motie en technische navraag naar de uitvoering, mensen het geld nu ook echt terug krijgen."


dinsdag 16 januari 2018 16h01 week 3 politiekdelft.nl    TOP

delft-twitter-stoelinga-20180116

Tweet: Stoelinga zet de Oostpoort in het licht


dinsdag 16 januari 2018 04h36 week 3 politiekdelft.nl    TOP

GR2018: Stoelinga wil met zijn
OD TOPPERS het college in!

 hfvhdelft-afbeeldingod20180101-2

Nieuw kostbaar audio visueel systeem in de raadszaal

Jolanda Gaal, raadslid OD

8 jaar dikke ellende met get audio visuele systeem in de raadszaal
Het geeft de gemeenschap weer een bom duiten gekost!
Ach het kan niet op bij de gemeente Delft ...


dinsdag 16 januari 2018 04h28 week 3 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingsp20180116

PLAATSING VAN AFVALCONTAINER OP SPEELTUIN GESTOPT!

Fractie SP Delft.

Het is de bewoners van de C. de Witstraat en de Verlengde Singelstraat gelukt om de ongewenste plaatsing van een afvalcontainer op hun speeltuin tegen te houden. Al maanden lang hebben zij zich verzet tegen deze plaatsing maar door de gemeente en het afvalbedrijf Avalex werden zij steeds van het kastje naar de muur gestuurd. Ze vroegen de SP om mee te helpen en organiseerden samen met hen een actie waarbij de grote betonnen bak - die binnenkort ingegraven zou worden - werd ingepakt en als kerstcadeau terug werd gegeven aan de gemeente. Die actie heeft dus effect gehad!

...


dinsdag 16 januari 2018 04h07 week 3 politiekdelft.nl    TOP

(901)Achteruit en vooruit

Arie van der Veen, webcolumnist

In de afgelopen twee jaar heb ik bijna 275 columns geschreven. Met een telkens terugkerend ritme raakte ik aan onderwerpen als Geloof en Politiek, plaats en koers van het CDA. Een kritische blik bij de buren. Van inductiepannen tot de woorden van Maarten Luther etc. De columns konden op veel respons en instemming rekenen.

Vanaf 2010 schreef ik vele columns onder de naam Hillenius. En van die columns heb ik er slechts enkele bewaard. Ongeveer van nummer 600 tot het slot op 624. Stukken geschreven soms in desoriëntatie. Godzijdank ligt die periode achter mij. In 2011 raakte ik betrokken bij een verkeersongeluk en ik kan alleen maar dankbaar dat ik gespaard gebleven ben voor groter onheil. Op dat moment was niets treffender dan de lievelingstekst van mijn moeder: Gij zijt de God die wonderen werkt. Terwijl ikzelf glijdend over de A-12 zong: Hij kan en wil en zal in nood, ja bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. En zie daar was de ANWB wegenwacht.

Tot zover de terugblik. Waarom Hillenius ? Cornelis Hillenius is een van onze stamvaders en met trots bezoek af en toe de Dom van Dordt waar oudvader Cornelis aanzit als vertegenwoordiger van de gewesten Groningen en Drenthe. En laat dit nu juist die gebieden zijn waar ik mijzelf extra voor wil inzetten. Friesland en Overijssel zijn mij ook zeer dierbaar maar die hebben aangetoond de eigen boontjes te kunnen doppen. En deze provincies staan toch anders in het gasloze tijdperk, dan de gasprovincie Groningen en de Olieprovincie Drenthe. Met grote schok bezocht ik dezer dagen de graven van mijn voorgeslacht. Ds. J.H van der Veen lag jaren rustig in het eeuwigheidsleven in Spijk. In de buurt van Delfzijl. Als beurtschipper was hij tot geloof gekomen, en zijn zonen traden in zijn voetsporen R.J. van der Veen en H.J. van der Veen. Ook mijn vader mocht zich bij tijden een hemeltolk wanen. Die op hoog bevel, biddend voor zijn volk de kuddes in Arum en Zwijndrecht leidde. Mijn moeder ds. M.J. was een nationaal en internationaal gelouterde dominee. Die het zelfs waagde de Heilige Vader in hoogst eigen persoon te kapittelen.

Tegen deze achtergrond is het ook niet vreemd dat rechten, kerk geschiedenis en staatsrecht mij nauw aan het hart liggen. En nog steeds onderschrijf ik de rapporten waaraan ik voor het CDA heb meegeschreven. Zowel voor het Wetenschappelijk Instituut en de Bestuurdersvereniging. En de komende maanden zullen we de zaken serieus volgen en becommentariëren. Ik denk aan het gasdebacle in Groningen onder leiding van baantjeskoning Alders. En het onzinnige en op termijn kansloze traject van de direct gekozen burgemeester. Wat Hillenius er van gevonden blijft verhuld. Maar dat er soms reden is je in het graf om te keren ligt voor de hand. Bijzonder te vermelden is dat er in 1600 al een Barbara Hillenius in onze familie voorkwam. En dat één van mijn dochters die mooie naam nu ook met ere draagt.

Tegen de revolutie het Evangelie, of En de dispereert niet. of Christus mea petra. Allemaal termen en gedachten die in de loop van een leven diepgang krijgen Vooral als je de duiding op je laat inwerken. Wat vliet of bezwijk getrouw is mijn God. Ook zo'n duidingstekst.

En met Hillenius terugkijken en vooruit zingt mijn ziel: O God die droeg ons voorgeslacht, door nacht en stormgedruis. En mijn moeder zou daar zeker aan toevoegen: "Als je je maar gedraagt Aaigie". Onze grote voorman en held Abraham Kuyper bracht het tot 10.000 driestarren. Dan moet ik nog wel een eindje verder weg schrijven. Maar de ambitie is er. Opkomen voor recht en gerechtigheid, te beginnen in Spijk. En van Spijk naar Bierum en Holwierde, en die stroom rijst al meer en meer ! Niet alleen voor het eigen volksdeel of zuil. Maar voor het ganse volk, geknecht daarin in Groningen. Eerst door de liberale boeren en later door de NAM. We trekken ten strijde, niet met de wapens der barbaren, met kruit noch degen kampen wij ! Onze pen is soms gelijk een vurige tong. En onze tong als een scherp wapen. Hillenius werd er in Alkmaar uitgegooid. En kwam via Rotterdam terecht in het Noorden. Of hij voor Feyenoord was laat zich raden, Feyenoord bestond nog niet. Maar hij zal ongetwijfeld meeklappen en huilen, en op een verstild moment denken: Als de graven openbreken en de mensenstroom vangt aan. Om de loftrompet te steken. Oh wat een dag, O wat een dag zal dat zijn.

Hillenius is terug op het toneel: Mark, Alexander maak je borst maar nat. En tegen Buma en Segers zou ik willen zeggen: Ontwaakt Gij die slaapt. Of te wel het wordt weer eens tijd voor christelijke politiek. Hillenius vocht er voor. En als hij nu rond zou kijken zou hij verbaasd zich afvragen wat er van zijn legaat over is. Vooral morele leegheid en uiterlijk vertoon. En daarvoor hoef je bij Cornelis Hillenius niet aan te komen.


maandag 15 januari 2018 00h04 week 3 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingsb20180114

Fotowedstrijd 'Trots op je wijk!'

Koos den Haan, secretariaat fractie SB

Stadsbelangen Delft nodigt onze inwoners uit deel te nemen aan de fotowedstrijd 'Trots op je wijk!' De winnende foto van elke wijk worden op een jaarkalender verzameld en uitgereikt aan de winnaars. Stuur uw foto in naar: fotowedstrijd@stadsbelangendelft.nl.

Wedstrijdreglement
...


maandag 15 januari 2018 00h03 week 3 politiekdelft.nl    TOP

Kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 gepresenteerd

Frank van Vliet, raadslid GL

Frank van Vliet wordt de lijsttrekker van GroenLinks Delft bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. De lijst toont een mix van ervaren raadsleden en nieuwe gezichten, diverse achtergronden en uiteenlopende deskundigheden.

GroenLinks heeft een lijst samengesteld met mensen die een goed team kunnen vormen. Een sterk team met politieke allrounders boven aan de lijst, met nieuwe leden met specialistische kennis en vaardigheden in de bredere fractie en mensen die willen toegroeien naar een plaats in de toekomstige fractie, mensen die ogen en oren van de GroenLinks-fractie willen zijn en hun geluid willen laten horen.

Lijsttrekker Frank van Vliet kwam in 2014 voor GroenLinks in de Delftse gemeenteraad en werd een jaar geleden door de fractie gekozen als fractievoorzitter. Hij kijkt uit naar de verkiezingen: "Ik heb veel zin om met deze sterke kandidatenlijst de verkiezingscampagne in te gaan en onze idealen voor een groen en sociaal Delft verder te verwezenlijken. Sinds de Tweede Kamerverkiezingen heeft GroenLinks veel nieuwe leden en nieuwe energie. Dat zien wij terug in deze kandidatenlijst en in een stevig verkiezingsprogramma."

De tweede plek op de lijst is voor het ervaren raadslid Ingrid Lips, die veel kennis heeft van de complexe veranderingen in het sociaal domein en de gevolgen die dit heeft voor de inwoners van Delft. Klaas Herrema, die al acht jaar meedraait als commissielid, heeft zijn focus vooral op de groene en duurzame inrichting van de stad en staat op plek 3.

Hoogste nieuwkomer op de lijst is Rinske Wessels. Zij heeft vanuit haar werk ruime ervaring met participatieprocessen van onderaf. Deyar Jaff, vijfde op de lijst, is een van de nieuwe jonge enthousiaste leden met een brede interesse in en kennis over stedelijke leefomgeving. Timo Töns, zesde op de lijst, brengt bestuurlijke ervaring mee uit studentenvereniging Sint Jansbrug, waar hij in 2014-2015 president was.

Plekken 7, 8, 9 en 10 worden ingenomen door Catherine bij de Vaate, Cheraldine Osepa, Geert Jan Braber en Claudia Hofemann. Catherine was eerder raadslid en heeft op europees, nationaal en lokaal niveau ervaring met beleidsvorming. Cheraldine organiseert en doet mee aan activiteiten die naadloos passen in een partij die steeds op zoek gaat naar verbinding en harmonie tussen de maatschappelijke groeperingen. Geert Jan zet zich in voor echte democratische besluitvorming en Claudia heeft een grote passie voor duurzaamheid.

De huidige GroenLinks wethouder Stephan Brandligt heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor een volgende termijn.

Ook Tijn Noordenbos heeft zich beschikbaar gesteld voor het wethouderschap.

Het is uiteindelijk aan de fractie om op grond van de resultaten aan de onderhandelingstafel om een geschikte wethouder voor te dragen.


maandag 15 januari 2018 00h02 week 3 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingcda20180114

Verkiezingsprogramma CDA Delft gepresenteerd

Gerrit Jan Valk, voorzitter programmacommissie CDA Delft

Afgelopen week is het verkiezingsprogramma 2018-2022 van het CDA Delft officieel aangeboden door Gerrit Jan Valk, voorzitter programmacommissie, aan lijsttrekker Rob van Woudenberg. De naam van het programma voor de aankomende vier jaar is: "Voor een Delft dat we door willen geven ..."

Rob van Woudenberg: "Het is een sterk en gedragen programma geworden waar een groep van 8 mensen aan geschreven heeft maar met input uit de hele stad. Dat is de kracht van dit programma. Het gaat niet alleen óver mensen maar het ís van alle mensen. De rode draad en kern van het programma is dat Delft een stad is van alle inwoners waar mensen solidair zijn aan elkaar en met een geloofwaardige, transparante en betrouwbare overheid. Kortom een stad die mensen door willen geven aan hun (klein)kinderen en generaties na ons. Alle belangrijke thema als zorg, natuur, milieu, veiligheid, onderhoud openbare ruimte, onderwijs, cultuur, wonen en ondernemen kunnen en worden hier aan opgehangen. Samen met onze mooie diverse kandidatenlijst met 50 mensen erop zijn we klaar voor om Delft voor iedereen mooier te maken."

-----

GR2018:

Delftse Partij Programma's 2018-2022


maandag 15 januari 2018 00h01 week 3 politiekdelft.nl    TOP

Senioren & Wonen oftewel
Senior Living

Sylvia Grobben, kandidaat-raadslid OD

Meer dan 16.000 mensen in Delft die 65 jaar of ouder zijn in 2017. Een lichte stijging t.o.v. jaren ervoor. Zo'n 500 mensen bereiken jaarlijks de 65-jarige leeftijd in Delft. We worden ouder en dat is fijn. Heel fijn.

...

Onafhankelijk Delft wil zich sterk maken voor kleinschalige woon/zorgcomplexen waar ouderen zelfstandig kunnen wonen zonder dat er sprake is van verzorging/verpleegtehuizen. Er zijn prachtige hofjes waar senioren woningen gerealiseerd kunnen worden. Of beter: maak elke nieuwbouwwoning geschikt als zorgwoning. "Waarom niet elke woning een brede deur, dat kan toch geen kwaad?"

...


VORIGE WEEK    ARCHIEF     TOP

html5 logo   Valide CSS!

Wat publiceerde
PolitiekDelft 10 jaar geleden

delft-kop_verdana1_pd_01

http://www.politiekdelft.nl/index_2008_01_31.html

TOP