koppd2.gif

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.


 politiekdelft.nl    TOP

delft
december 2017 / januari 2018 | POLITIEKDELFT.NL |

NIEUWJAARSBORRELS 2018

delft- politiekdelftnieuwjaarsborrel2017

logovvd201801.jpg wie:                   VVD
waar:                 De Centrale, Voldersgracht 2, 2611 ET Delft.
wanneer:            vrijdag 5 januari 2018 van 17.00-19.00 uur.
bijzonderheden:  geen

logocda20180103.jpg wie:                   CDA
waar:                 Café Restaurant Het Boterhuis Markt 15-17 Delft.
wanneer:            zaterdag 6 januari 2018 vanaf 16.00 uur.
bijzonderheden:  geen.

logogemdelft201801 wie:                   Alle ondernemers uit Delft en Gemeente Delft
waar:                 op de Markt in Delft.
wanneer:            zondag 7 januari 2018 van 17.30 uur tot 19.00 uur.
bijzonderheden:  je eerst aanmelden.

logogroenlinks20180103 wie:                   GroenLinks
waar:                 Choorstraat 16, 2611 JG Delft.
wanneer:            zaterdag 13 januari 2018 van 16:00 tot 19:00 uur.
bijzonderheden:  geen.

logod66201801.jpg wie:                   D66
waar:                 Het Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft.
wanneer:            zaterdag 13 januari 2018 tussen 16:00 - 18:00 uur.
bijzonderheden:  geen.

logo-pvda-201801 wie:                   PvdA
waar:                 Café de Sjees, Markt 5, Delft.
wanneer:            woensdag 24 januari tussen 19.30 en 21.00 uur.
bijzonderheden:  geen.


zondag 14 januari 2018 01h47 week 2 politiekdelft.nl    TOP

(207)Gerefomeerden waarheen ?

Arie van der Veen, webcolumnist

Velen kennen nog de Gereformeerden Kerken in Nederland. In zijn oorsprong een kerk van afgescheidenen (1834) en dolerenden (1886). Aanvankelijk heetten deze kerken A- en B-gereformeerde kerk. Later onder Abraham Kuyper werden deze kerken een geheel. Natuurlijk kenden deze kerken ups en downs (scheuringen) maar toch reikten deze kerken tot bijna 1. miljoen leden. Met sterke vertegenwoordiging in Kerk, Staat (ARP-CH) en Maatschappij: maatschappelijke organisaties, scholen en de VU. En niet te vergeten het CNV. In 2003 vormde deze kerk samen met de Nederlands Hervormde Kerk en de Lutherse Kerk de Protestantse Kerk Nederland: PKN.

Veel valt er over te schrijven. Eigenlijk ontstond er na de Tweede Wereldoorlog een grote identiteitsvraag samengevat in de vraag: Gereformeerden, Wat nu ? En die vraag is eigenlijk nooit echt opgelost anders dan toetreden tot de door veel gereformeerden verfoeide hervormde "hotelkerk'. Na 15 jaar PKN is er niet veel meer over van de PKN en ook niet van de gereformeerden. Spirituele leegheid, vrijzinnigheid, En misschien ook wel existentiële twijfel over wat het gereformeerde denken eigenlijk heeft gebracht. Ook in de politiek (CDA), de vakbond en vooral bij de werkgevers VNO-CNV. En over de VU zullen we het maar even niet hebben.

Bij de fusie van de kerken was de kaart van de Gereformeerde Bond (de zware bonders) dat de gereformeerden uiteindelijk wel zouden afhaken. Het liep anders: een grote groep Bonders verlieten de PKN en gingen voor zichzelf in de Hersteld Hervormde Kerk (HHK). Wie nu door het land doolt ziet toch nog steeds gereformeerde kerken, en ook onder de PKN-paraplu is er nog ruimte voor de (voortgezette) gereformeerde kerk.

Gereformeerden waarheen, is een vraag die bij Cornelis Hillenius niet gespeeld heeft in 1618. Toen schreef men precies op wat er met de kerk moest, Statenvertaling en Dordtse leerregels. Het is interessant om te kijken wat er nu nog over van die gereformeerde kerken. Floreren zij aan de rand van de marge ? Of zijn ze opnieuw tot bloei gekomen, en waar haalt men de voorgangers en of kerkgangers vandaan ?

De naam van Kuitert mag niet missen in dit verhaal. Hij heeft in prachtige boeken het geloof gedemystificeerd en misschien ook wel het kind met het badwater weggegooid. Alles dat van boven komt, is van onder gekomen. Allemaal waar, maar weliswaar. Het is toch mooi om iets te mogen geloven, en dat te vieren.

Waarschijnlijk is het te laat om nu weer te pleiten voor een nieuwe gereformeerde kerk. Maar feit is dat de PKN wel erg een hervormde bestuurskerk geworden is. Wellicht is het beter om het debat aan te gaan om de PKN opnieuw te hervormen, laat staan te reformeren.

In Norg, Haren en Haarlem, plaatsen waar ik graag ben ben ik benieuwd hoe het zit. Gescheiden kerken in het grotere verband, Toch wel vragen die prangen met de vraag: Gereformeerden waarheen ?

Ik pleit niet voor de herinstitutionering van de Gereformeerde kerken, maar wel naar de vraag waar het legaat is van die kerk in het PKN-geheel. Misschien is het emancipatie momentum allang geweest, en rest er nu slechts: wat vlied of bezwijk, getrouw is mijn God. Ik weet het niet. Toch overheerst er vaak nu het gevoel van onvrede, waar is onze kerk gebleven ?

De Protestantse Kerk in Nederland worstelt met haar toekomst. Langzaam doodbloeden, of je terugtrekken op eilandjes van heil. De kerk mist élan en eigenlijk ook gereformeerde strijdvaardigheid, Zaken om over na te denken. Over geloof, ambten, maar vooral ook over heilsverkondiging. De apostel Paulus sprak over 'Wordt hervormd in Christus" en dat is iets anders dan wordt vrijzinnig of vrijblijvend in Christus.

Gereformeerden waarheen ? Uiteindelijk toch samen op weg. En getuigen zijn van het woord dat u ten leven riep. En dan zal Hij wel wegen vinden waarlangs uw voet zal gaan. En ach, de kerk, dat huis van steen en hout, dat slijt aan de tijd. Gereformeerden waarheen ? Uiteindelijk tot U alleen, wat Kuitert ook vermag.


zaterdag 13 januari 2018 02h15 week 2 politiekdelft.nl    TOP

GR2018: Stoelinga wil met zijn
OD TOPPERS het college in!

 hfvhdelft-afbeeldingod20180101-2 delft-afbeeldingod20180113.

Bron: website Onafhankelijk Delft


zaterdag 13 januari 2018 01h40 week 2 politiekdelft.nl    TOP

(906)Over de B van het CDA

Arie van der Veen, webcolumnist

Over bijna twee maanden mogen we weer naar de stembus. Verkiezingen voor de gemeenteraden. En natuurlijk stem ik dan weer CDA, zeker als nieuwgeboren lid. Alleen de vraag is op welk CDA en als afgeleide waar dan. Waarschijnlijk worden de raadsverkiezingen in de gemeente waarin ik ga wonen wegens herindeling een half jaar uitgesteld. En hoe je het wendt of keert, dorpen behoren uiteindelijk onder de vleugels van de stad.

En tja, het CDA. Het heeft in zich om veel meer te leveren dan de ideologische leegtijd van de VVD. Die partij is onder Rutte een machtsmachine en baantjesmotor geworden, en met succes. Ja nu zelfs Amsterdam met een VVD-er als burgemeester.

Velen dromen in het CDA en een glorieuze terugkeer in de steden, en eerlijk is eerlijk: 100% stijging in Amsterdam is een winst van 1 zetel. Hoe bitter!

Buma is een aardige en sluwe Haagse politicus. Ongetwijfeld zijn zijn grapjes binnenskamers gevat en sympathiek. Bumor wordt het genoemd. En tja, JPB was ook zo grappig: het eindigde wel met min 20 zetels.

Als ik zo de kandidatenlijsten zie dan maakt het CDA de keuze voor nieuwe gezichten en een bredere spreiding. Niet alleen (semi-)ambtenaren op de lijst en dat is goed.

Maar de inhoud laat zich raden. Het gaat om de overall boodschap en drie splijtende thema's. Laten we nu eindelijk de levende gemeente weer eens centraal stellen. Niet de markt, niet de staat, maar de samenwerkende inwoners maken de samenleving. Bijvoorbeeld bij de verduurzaming in de energietransitie. Maar ook bij het bevechten van aardgasclaims. Samen verantwoordelijk ! En dat is iets anders dan dat moderne geleuter van #CDA of #teamCDA. De samenleving is niet maakbaar, en zeker niet via Facebook, vlogs en blogs. Ik zou zeggen laat de verdwaalde nummer 3 op de landelijk lijst eerst eens een paar jaar aan het werk gaan in plaats van de hele dag onzinnige familieberichtjes plaatsen. Maar ach, hij komt uit Oss en daar houden ze vooral van (jan) worsten,

Nooit kan het geloof teveel verwachten ! Maar praat dan eens in je politieke missie over dat geloof. De CU durft te verkondigen vanaf betaalde rotondes. Heel goed en gedurfd. Het CDA heeft het geloof onder de korenmaat geplaatst en laat die korenmaat nog niet eens sponsoren. Het wordt tijd voor biddag voor gewas en arbeid voor de CDA- kandidaten en laat die nauw net rond de verkiezingen zijn.

Lokale verkiezingen gaan over beheerzaken, over ambities van wethouders en soms van partijen. Maar eigenlijk gaat het veel meer over de vraag in wat voor gemeente men wil wonen. Over gastheerschap, liefdevolle opvang, hoop voor mensen. En natuurlijk moet het mes in allerlei instellingen en werkapparaten. Veel te lang heeft daar de PvdA ideologie geheerst.

Het CDA heeft in maart een unieke kans en daarvoor zijn verschillende B's van Belang. De B van behoorlijk met elkaar omgaan; de B van bestendig bestuur, de B van Beloftes en de B van Barmhartigheid. En zeker niet de B van Buma's burgerlijkheid.....en de B van Beschaving !

En in steden past de B van Bescheidenheid. Gewoon mee mogen doen en af en toe zelfs een B van Burgemeester. En wellicht zelfs de B van Broederschap. Maar ook de B van van God roept ons Broeders tot de daad...... laten zien waar je voor staat. Met maatschappelijke coalities, En tenslotte de B van Binnenpret...zo belangrijk is het allemaal ook niet.,,, het leven van een CDA-er is breder dan alleen de staat.

En tenslotte de B van bevordering van de opkomst: Mensen meenemen naar de stembus. Zeker in stedelijke gebieden. Daar telt de stem dubbel en daar wordt de B de B van Bonus. En dat laatste zal Buma als burgerman zeker aanspreken !


donderdag 11 januari 2018 23h01 week 2 politiekdelft.nl    TOP

(905) Kijken in de ziel van JPB

Arie van der Veen, webcolumnist

Af en toe heeft de NPO nog weleens een interessant programma. Met belangstelling volg ik de serie interviews van Coen Verbraak. Hij probeert de diepere lagen te raken bij rechters, managers en nu ook bij ministers-presidenten. In deze serie komen Dries van Agt, Wim Kok en Jan-Peter Balkenende aan de beurt. Ik schat in dat Ria een stokje heeft gestoken voor de deelname van Ruud Lubbers. In ieder geval hij deed niet mee.

Interessante dilemma's en paradoxen kwamen langs in de gesprekken met Van Agt (abortus en Israël) en met Kok (de WAO-problematiek en Sebrenica). Jan Peter kent geen dilemma's of paradoxen. Hij weet dat hij zonder twijfel goed gehandeld heeft. En waar er vragen zijn, dan ligt het bij anderen: vooral het voortdurend vallen van zijn kabinetten. Geen excuus of twijfel over zijn eerste kabinet met die idioten van Fortuyn. Zijn tweede val was de schuld van Verdonk en D66. Zijn vierde kabinet viel door de PvdA. Dat vervolgens het CDA onder zijn leiding gehalveerd werd was hij even vergeten.

Jan Peter, de koene fietser van Kapelle naar Goes. Hoe vaak zou hij gezongen hebben: 'Heer die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mij zelf ooit ken". Of 'Als ik omringd door tegenspoed" bezwijken moet........" Nee hoor als hij al zong dan zal het geweest zijn 'Wat vlied of bezwijk, het ligt niet aan mij."

De basis van de wijsheid en vooral de wetenschap ligt in de twijfel, lees de zelf-twijfel, de worsteling met dilemma's, voortschrijdend inzicht. En eerlijkheid en oprechtheid. Wim Kok kwam er natuurlijk niet uit: meegraaien als commissaris en dan mooie dingen roepen over werknemerscommissarissen. Van Agts verhaal over Israël en de Palestijnen is waar en terecht, maar helaas zal het niet gebeuren.

En JP geeft geen krimp. Wat te denken van alle mensen die kapot gegaan zijn tijdens de crisis. En van alle gevallenen in Irak. De ziel is de spiegel van de mens. Voor JP zou ik adviseren ga nog eens voor die spiegel staan. En roep zachtkens: Heer die mij ziet zoals ik ben....... Dieper dan ik mij zelf ook ken. En wat vlied of bezwijk, getrouw is mijn God ! Dat dan weer wel.


donderdag 11 januari 2018 22h28 week 2 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingsp20180111

LIEKE VAN ROSSUM LIJSTTREKKER SP DELFT

SP Delft

Lieke van Rossum is door de ledenvergadering van de SP Delft gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart. De SP leden hebben ook het verkiezingsprogramma goedgekeurd. Lieke: "Het is een eer om de SP nog een keer te mogen aanvoeren bij de verkiezingen. Ik ben ook heel blij met het verkiezingsprogramma. De SP legt vooral de nadruk op het bouwen van goedkope woningen voor allerlei groepen in Delft. Daarnaast blijven we vechten voor voorzieningen in de buurt, zoals de buurthuizen, speelplaatsen, kinderboerderijen en sport- en cultuur-verenigingen."
Er staan in totaal 30 mensen op de SP-kandidatenlijst. Wim Hamelink is de nummer twee, de top-5 wordt verder gevormd door Boris Duijf, Marjon Kok en Joost van der Sluis.

De opkomst van de ledenvergadering was hoog. Volgens SP voorzitter Joost van der Sluis is dat verklaarbaar: "Onze SP leden zien in dat deze stad veel beter bestuurd kan worden, wat ze extra motiveert. Het is tijd voor verandering in Delft, dat er niet alleen met bewoners gesproken wordt, maar ook naar ze wordt geluisterd. Dat geeft onze leden extra energie voor een goede campagne."


donderdag 11 januari 2018 21h44 week 2 politiekdelft.nl    TOP

ENECO Laatste ontwikkelingen

Parool: Gemeenten dreigen Eneco-rvc naar huis te sturen

nu.nl: Groep gemeenten dreigt commissarissen Eneco weg te sturen

FD: Rode kaart dreigt voor commissarissen Eneco

Dossiers: ENECO AANDELEN - houden of verkopen


donderdag 11 januari 2018 01h34 week 2 politiekdelft.nl    TOP

(904) Stripping the ministery

Arie van der Veen, webcolumnist

Vandaag promoveert er iemand op een proefschrift over het ambt, het ambt van predikant. Of dit ook over de Rooms-Katholieke ambten gaat dat weet ik niet. Materieel is er veel gelijkenis, formeel is het ambt van priester/pastor toch nog steeds anders.

Stripping the ministry: een soort ontkleden van het ambt als predikant. In de kern is het toch nog steeds: pastoraat en verkondiging. Of te wel een dienst voorbereiden en op (groot)huisbezoek te gaan. En dan laten we de catechisatie maar even rusten.

Wie in Nederland om zich heen kijkt ziet inderdaad een marginalisering van het ambt. Het aantal gelovigen neemt sterk af en dito het aantal predikanten. Het aantal predikantsplaatsen neemt af, en dominees zijn druk om de zaak op gang te houden of te krijgen. Tegelijk groeit het aantal (door de staat betaalde) hulpverleners en therapeuten.

Stripping the ministry is ook back to business. En ondanks alle post-moderniteiten is de kern van de ministery de geloofsverkondiging. De boodschap van Geloof, Hoop en Liefde ! En daaraan werken. Niet vanuit hoogmoed, trots of zelfgenoegzaamheid. Maar met woorden van trouw, verwachting en deemoed. Stripping de ministry is juist terug naar de kern. Gelijk Jezus, als visser, visser van mensen. En daarvanuit een gemeenschap vormen. En helaas. Nooit kan 't geloof teveel verwachten.... want het faalt aardse vrienden vaak aan krachten. Maar nooit een vriend al Jezus is. Dat is the point !


woensdag 10 januari 2018 14h53 week 2 politiekdelft.nl    TOP

GR2018: Stoelinga wil met zijn
OD TOPPERS het college in!

 hfvhOnvoldoende draagvlak voor 'studentvrije zones'

Frans Oremus, redactie AD Delft

...

Raadslid Jolanda Gaal van Onafhankelijk Delft is één van de weinigen die heil ziet in een woonverbod voor studenten op bepaalde plekken in de stad. Als het aan haar ligt komen er ook in Delft 'studentvrije zones' om 'verdringing' van met name starters op de woningmarkt tegen te gaan en de sociale cohesie in de stad te herstellen. "Denk aan straten in het Westerkwartier of de Olofsbuurt waar veel te veel studenten wonen en waar ze op straat staan te barbecueën terwijl de buren daar niks van durven te zeggen."

...


woensdag 10 januari 2018 08h47 week 2 politiekdelft.nl    TOP

Verkiezingslied Heel Steenbergen Stemt


woensdag 10 januari 2018 02h49 week 2 politiekdelft.nl    TOP

Communicatie met inwoners en ondernemers, dat kan beter!

CDA Delft

Vandaag verscheen een onderzoek van wijverdienenbeter.nl ...
Bij het stellen van een vraag moet het voldoende zijn om of een emailadres op te geven of een telefoonnummer. ...
Het CDA zal bij het college van B&W navragen of dit mogelijk is.


woensdag 10 januari 2018 02h39 week 2 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldinggl20180110

Wat heb jij nodig voor een toegankelijk Delft?

GroenLinks Delft

GroenLinks gaat op woensdagavond 17 januari met mensen met een handicap in gesprek over het toegankelijk maken van Delft. GroenLinks wil van de mensen waar het om gaat horen wat er volgens hen in Delft moet veranderen, zodat ze net als iedereen mee kunnen doen en er bij horen in Delft.

In de Tweede Kamer is in 2016 het VN-verdrag voor mensen met een handicap 'geratificeerd'. Dat wil zeggen dat mensen met een beperking net als iedereen een opleiding moeten kunnen volgen, kunnen werken, kunnen sporten, naar het theater kunnen, gebruik maken van voorzieningen en reizen met openbaar vervoer. Het gaat dan niet alleen om mensen die vanwege een handicap in een rolstoel of scootmobiel zitten. Het gaat ook om mensen met een minder zichtbare handicap, zoals een verstandelijke beperking, laaggeletterden met moeite met lezen en schrijven en mensen met een psychiatrische ziekte.

De gemeente Delft stelt samen met belanghebbenden een agenda op om Delft stapsgewijs toegankelijk te maken. Delftenaren die hier uit eigen ervaring over mee kunnen praten nodigen we van harte uit om hier met GroenLinks over in gesprek te gaan. Wat vind jij dat er als eerste moet veranderen? Welke suggesties heb je hiervoor? We zijn benieuwd naar jouw ideeën.

Programma:

19.30 uur: Inloop met koffie en thee
20.00 uur: Inleiding door Ingrid Lips, gemeenteraadslid
20.10 uur: Introductie van de aanwezigen
20.20 uur: 1e ronde gesprekken: wat gaat er goed en waar liggen juist de knelpunten?
21.00 uur: pauze
21.10 uur: 2e ronde: wat kan er beter? En wat pakken we het eerste aan in Delft?
21.45 uur: plenaire samenvatting: wat nemen de raadsleden mee voor de gemeenteraad.

De toegang is gratis: graag wel even aanmelden via het e-mailadres sociaaldomein@groenlinksdelft.nl of telefonisch bij Paul de Graaf: (015) 262 48 32.

Hopelijk zien wij elkaar op 17 januari In het GroenLinks huis, Choorstraat 16 in Delft!


woensdag 10 januari 2018 02h18 week 2 politiekdelft.nl    TOP

delft-stadsbelangen-kop-website-20180110

Nieuw: Het beste voor Delft!


woensdag 10 januari 2018 01h55 week 2 politiekdelft.nl    TOP

GR2018: Stoelinga wil met zijn
OD TOPPERS het college in!

 hfvhLokale politiek gaat aan zichzelf ten onder

Karl Flieger, redactie AD Delft

Jan Peter de Wit (58) zit al 20 jaar in de raad. Rustiger worden lukt 'het brein van Onafhankelijk Delft' echter nog altijd niet. "Ik moet me boos maken, dat is mijn kracht."

...


dinsdag 9 januari 2018 15h10 week 2 politiekdelft.nl    TOP

delft-

Aantal gemeenten die niet bereikbaar zijn per e-mail blijft groeien

Redactie wijverdienenbeter.nl

Steeds meer gemeenten kiezen ervoor om niet bereikbaar te zijn per e-mail. Uit het onderzoek Bereikbaarheid Gemeenten van Wij Verdienen Beter blijkt dat inmiddels 86 gemeenten op hun website enkel nog een formulier hebben staan voor burgers om online contact op te nemen. Dit is een toename van 13 procent ten opzichte van 2016. Ten opzichte van 2015 is het aantal gemeenten die niet meer per e-mail bereikbaar is toegenomen met met maar liefst 30 procent.

...


dinsdag 9 januari 2018 14h26 week 2 politiekdelft.nl    TOP

Marja van Bijsterveldt:
een ongekend drukke en
heel gezellige nieuwjaarsreceptie ...

delft-

Marja van Bijsterveldt, tweet


maandag 8 januari 2018 01h01 week 2 politiekdelft.nl    TOP

Winkelcentrum De Hoven Passage in Delft.


maandag 8 januari 2018 00h48 week 2 politiekdelft.nl    TOP

GR2018: Stoelinga wil met zijn
10 TOPPERS het college in!

 hfvhMartin Stoelinga presenteert zijn kandidatenlijst

Martin Stoelinga, raadslid OD

Lijsttrekker Martin Stoelinga is zeer tevreden met het team waarmee hij op 21 maart Delft wil veroveren: "Het is een samenstelling van zeer ervaren en nieuwe mensen met zeer verschillende talenten". "Ik ben ook blij dat er in de Top 5 wel drie vrouwen staan. Dat is hard nodig daar er te weinig vrouwen in de gemeenteraad zitten". Dit team wil van Delft ook een stad voor de gewone Delftenaar maken. De man en vrouw die voor hun bestaan dagelijks moeten knokken. Die gaan wij in de raad vertegenwoordigen.

"Ik heb er alle vertrouwen in dat het met dit team gaat lukken om in het college te komen. Zodat we echt wat in de melk te brokkelen hebben".

De eerste tien kandidaten van Onafhankelijk Delft, Lijst 3 zijn:

OD

  1. Martin Stoelinga
  2. Jolanda Gaal
  3. Jan Peter de Wit
  4. Sylvia Grobben
  5. Liedewei Timmermans
  6. Dick Verkaik
  7. Frans Verbeek
  8. Carla van Tricht
  9. John Mastenbroek
  10. Henk Schut

De rest van de lijst wordt later door het bestuur vastgesteld

KIESLIJSTEN KANDIDATEN GR2018


VORIGE WEEK    ARCHIEF     TOP

html5 logo   Valide CSS!

Wat publiceerde
PolitiekDelft 10 jaar geleden

delft-kop_verdana1_pd_01

http://www.politiekdelft.nl/index_2008_01_31.html

TOP