koppd2.gif

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.


 politiekdelft.nl    TOP


zondag 24 december 2017 03h33 week 51 politiekdelft.nl    TOP

delft-wh-van-leeuwenlaan-glasbakken-20171223164826

Volle glasbakken bij Albert Heijn op de W.H. van Leeuwenlaan

VOLLE GLASCONTAINERS
WH VAN LEEUWENLAAN

harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft

Eind zaterdagmiddag sprak ik met de bedrijfsleider van Albert Heijn. Hij plakte medelingen op de glascontainers: Glabak is vol. Lever uw glas a.u.b. op een later moment in. Toen ik naar huis gingen stonden de eerste flessen er al.

Een eindje verder aan de Laan van Altena woont in de laatste nieuwbouw wethouder Stephan Brandligt die sinds kort ook dagelijkse bestuurder is van Avalex. Mijn idee: Dat als het niet lukt de volle bakken tijdig te legen, Stephan zijn parkeerterreintje voor zijn huisdeur gedurende de feestdagen welwillend beschikbaar stelt voor tijdelijke glasopslag. Ongetwijfeld heeft Stephan bij het komen en gaan van en naar zijn woning de overlast al waargenomen.

Op 30 april 2015 opende wethouder Brandligt met trots de papiercontainer met zonnecollectors. In Rotterdam zijn de afvalcontainers voorzien van slimme sensors die aangeven hoe vol de bakken zitten. De kosten worden terugverdiend door minder ritter en overlast.

Vraag: ben je al op zoek naar een kandidaat die omzetvergroting zoekt en Avalex wil privatiseren en overnemen? Mijns inziens de enige oplossing om er als Delft financieel goed uit te komen.

Foto update volgt in de loop van morgen.


vrijdag 22 december 2017 6h22 week 51 politiekdelft.nl    TOP

BETER GELET OP UITGAVEN PRINSENHOF

Tom Zonneveld, raadslid SP

De gemeente heeft grote verbouwplannen voor het Prinsenhof. De plannen zouden tussen de €25 miljoen en €30 miljoen moeten gaan kosten. "Dat is een hoop geld.


... Ook was er vanavond een voorstel gedaan door een heleboel partijen ...
... €30 miljoen is een hoop geld en kan je maar één keer uitgeven.
... De SP is voorstander van één museum in gemeentehanden ...


vrijdag 22 december 2017 05h48 week 51 politiekdelft.nl    TOP

delft-http://www.politiekdelft.nl/breestraat_rode_loper_20161028161136

Delft. De 'rode loper' in de Breestraat naar idee van VVD-wethouder Lennart Harpe.

-----

Gemeente neemt regie in Rode Loper plan

Redactie BBN

De Stichting Centrummanagement Delft (SCMD) heeft een schetsontwerp laten maken voor de herinrichting van de Oude Langendijk, Peperstraat en Binnenwatersloot. Dit traject wordt ook wel de Rode Loper genoemd. De SCMD heeft het plan aangeboden aan het college van B&W. Het college van B&W staat positief tegenover het initiatief en heeft de gemeenteraad gevraagd om te reageren op het plan. Dit is gebeurd in de vergadering van de raadscommissie Ruimte en verkeer van 15 december.

... De belangenverenigingen in de binnenstad hebben grote bezwaren ...
... de Delftse participatieaanpak:Delfts Doen! niet correct gevolgd.
... Handhaaf op de Binnenwatersloot de huidige verkeersafwikkeling.
... op de Oude Langendijk een aparte strook ... met een stoeprandovergang.


donderdag 21 december 2017 03h19 week 51 politiekdelft.nl    TOP

Vanavond raadsvergadering

harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Plannetje van 30 miljoen
Moties over onderzoek Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie Museum Prinsenhof/Agathaplein.

Bestemmingsplan Het Arsenaal
Als het meezit een hamerdstuk. Alleen Delfia Batavorum had weer eens hun nodige commentaar in de commissie. Hun bezwaren zijn zoals inmiddels gebruikelijk op een nette wijze door de welstand afgeserveerd.

webcast:
raadsvergadering aanvang 20h00


donderdag 21 december 2017 03h17 week 51 politiekdelft.nl    TOP

delft-het-arsenaal-20170706

Delfia Batavorum over Het Arsenaal

harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Delfia Batavorum is de laatste tijd erg actief met dwarsliggen.
Overal achteraf zeuren en zelf nooit met een voorzetje komen.
Een visie geven op persoomlijke titel vind ik prima.
Bezwaren indienen namens Delfia Batavorum ben ik tegen.
Hou dan eerst maar eens een leden raadpleging.
De politiek bepaalt en niet het architectenwezen.
Financiën laten meewegen en niet steeds dwarszitten.
Het antwoord van de ontwikkelaar:
Inspreker Menno Rubbens wees namens de ontwikkelaar op de brug en het terras als essentiële onderdelen uit het exploitatieplan van Het Arsenaal.

Zienswijze op ontwerpbestemmingsplan Het Arsenaal 18 september 2017

P. Jonquière en W. Kemper- van Eendenburg, voorzitter en secretaris Delfia Batavorum

Geachte leden van de gemeenteraad,
Sinds 10 augustus 2017 ligt ter inzage het ontwerpbestemmingsplan Het Arsenaal. Onze Commissie Behoud Stadsschoon maakt graag van de gelegenheid gebruik om een reactie/zienswijze op dit ontwerp te geven.

...

Er is een bestemming voor twee bruggen (langzaam verkeer), één naar de Oude Delft, de ander naar de Lange Geer. ...
Wij vragen dringend deze brug te verplaatsen naar een plek verderop aan de Oude Delft.

Ook bij het drijvende terras (plankier) op het water zetten wij vraagtekens. ...
Wij bepleiten met nadruk om de bestemming terras hier om te zetten naar de bestemming water met mogelijkheid voor een terrasboot.

Wij hopen dat de door ons genoemde punten zullen leiden tot een weloverwogen herziening van de plannen en aanpassing van het bestemmingsplan.
Hiermee sluiten wij onze zienswijze af.
Met wiendelijke groet,
Hoogachtend
delfia-batavorum-zienswijze-ontwerp-arsenaal-20170919.pdf


donderdag 21 december 2017 03h12 week 51 politiekdelft.nl    TOP

SP RAADSLEDEN DOEN HET NIET VOOR HET GELD

Lieke van Rossum, raadslid SP

De SP raadsleden zijn vrijwilligers, die hun werk doen omdat ze geloven in hun idealen en ervoor willen vechten om die uit te voeren. Net zoals de vrijwilliger in een verzogingshuis, de voorzitter van de voetbalclub of de organisator van een buurtbarbecue doen ze dat werk zonder dat ze ervoor betaald willen worden. De SP is er trots op dat hun raadslieden echte vrijwilligers zijn die het niet voor het geld doen.

Alle raadsleden in Delft krijgen van de gemeente een vergoeding van ongeveer 1600 euro. Dit is geen salaris,het raadslidmaatschap is geen baan maar doe je er bij naast je echte werk. De SP raadsleden vinden het vreemd dat zij betaald krijgen voor dit vrijwilligerswerk. Andere SP vrijwilligers krijgen tenslotte ook niet betaald. Als het aan de SP ligt wordt de vergoeding flink verlaagt, maar de andere partijen zijn het daar niet mee eens. Daarom hebben de raadsleden besloten om hun vergoeding naar de SP over te laten maken. Ze krijgen nog wel een onkostenvergoeding.

De niet-SP raadsleden in Delft houden dit geld wel zelf. Dat betekent dat als ze volgend jaar niet herkozen worden ze er financieel op achteruit gaan. Nou heeft Leefbaar Delft aan het college gevraagd of de gemeente het voor de SP'ers moeilijker wil maken om hun vergoeding aan de SP af te staan. Bijna een jaar geleden heeft een rechtbank toestemming aan een gemeente gegeven om het geld niet direct naar de SP over te maken. De toenmalig minister Plasterk en nu dus ook Leefbaar Delft leggen dat uit alsof het niet toegestaan is dat de raadsleden hun vergoeding afstaan.

SP fractie voorzitter Lieke van Rossum heeft het college laten weten dat zij en de andere SP'ers het raadslidmaatschap gewoon als vijrilligerswerk blijven zijn, en zullen blijven afdragen aan de SP. Zodat ze ook niet financieel afhankelijk zijn van het raadslidmaatschap en het niet voor het geld moeten doen.

Bijlage:
Bestand briefspfractievoorzitterafdrachtdelft.odt


donderdag 21 december 2017 03h07 week 51 politiekdelft.nl    TOP

(272) Over koken en bakken

Arie van der Veen

Dezer dagen verscheen een leuk kookboek met als titel: Heel Koggenland bakt ! Bestuurders en inwoners van deze mooie landelijke gemeente hebben hun best gedaan een mooie mix te maken van allerlei soorten recepten. Culinair is het goed toeven daar aan de Myze.

Leuke recepten zijn o.a. "Wild eten met de burry en de broodkrans van een wethouder. Heel bijzonder dat een naar binnengerichte gemeente nu zo naar buiten treedt.

Heel Koggenland kookt, buiten de deur van het gemeentehuis. In het gemeentehuis loopt de spanning op. Er wordt zelf als gekeken naar het nog te verschijnen boek: Heel Brunssum bakt.

En in Brunssum bakken ze er weinig van Jo Palmen en zijn maten.Ik neem dat de minister besluit tot herindeling met Heerlen en Landgraaf. In die zin is heel Brunssum bakt een soort zwanenzang. En een testcase voor de bestuurskracht van de nieuwe minister Ollogren.

Waar Koggenland bestuurlijk kookt, bakt men er intern minder van. De gemeente Koggenland komt af en toe in het nieuws. En ik denk, zoals in zovele gemeenten als men echt inzoomt op de integriteit, er nog wel iets over te zeggen. Maar in de handreiking bij het bakken staat: de ene hand wast de andere. Koggenland is een fusie van een aantal gemeenten. Obdam en Westerkoggenland. In sommige opzichten lijkt Koggenland wel op Brunssum . Zaken toedichten en elkaar de bal toespelen. Zeker op het fijne snijpunt van markt en overheid. En nog ijlt de casus Distriport na.

Ik sprak dit weekend met leden van de Raad van State en landsavocaat. Een oud-staatsraad wees mij op heilzame werking van het bureau BING. Dat geeft echt wel handreikingen en handvatten om mee om te gaan. En zeker met het oog op de nakende verkiezingen zal de vraag naar integer bestuur alleen maar toenemen. Uit onderzoeken van BING blijkt regelmatig dat vooral gebrek van wetskennis in het bestuur leidt tot schuren aan de integriteit. En bijvoorbeeld het meestemmen van raadsleden bij eigen grondtransacties is een veel voorkomende situatie.

Een moderne gemeente is transparant. En dat is in sommige delen van het land best lastig. tegelijk kijken in een gemeente met vele kernen de burgers graag mee.

In Brunssum duurde het jaren dat de rotte appels wordt verwijderd. En helaas vaak wethouders en raadsleden van lokale partijen. Of dit specifiek geldt voor lokale partijen waag ik te betwijfelen, maar kandidaten van lokale partijen zijn moeilijk te controleren.

Gemakkelijk wordt verwezen naar een VOG als panacee voor alle partijen. En ach dat kan zo zijn maar toch blijf men zitten met hoofdzonden en pekelzonden. Een typisch katholiek vraagstuk,

Koggenland kookt, en Brunssum bakt. Brunssum heeft er weinig van gebrouwen. En Koggenland kookt. Of deze gemeente, beter gezegd de inwoners ook koken, bijvoorbeeld van woede valt te betwijfelen. Maar wijs lijkt het om transparant te zijn. En niet te wachten totdat het zover komt dat andere overheden ook meekijken. De commissaris van de koning heeft een bijzondere subsidiare rol.

De laatste jaren was vooral de VVD onderwerp van vele ingredientsschendingen. Of dat nu komt door een gebrekkige politieke antenne, of gebrek aan de competentie. Feit is dat de VVD op dit moment heel gevoelig is voor schending van de bestuurlijke integritieit

Een Steekpenning bederft het hart. Een mooie tekst en leidraad in mis en eredienst. In de eerste plaats gaat het over het eigen gelaat in de spiegel te bekijken. Kan een ieders gedrag de toets der kritiek doorstaan. Koggenland is een gemeente die welkom wenst te heten en nabij te zijn. Welkom is prima maar niet voor een ieder. Nabij is vooral, voldoende afstand houden tussen bestuurders en marktpartijen.

Heel Brunssum bakt en Koggenland kookt ! Dat wordt nog een gezellige kerst !


maandag 18 december 2017 22h35 week 51 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingod20171218-2

Stadsbus en auto's weg uit Peperstraat en Binnenwatersloot

Jan Peter de Wit, raadslid OD

VVD wethouder Lennart Harpe trekt een aardige straffe eindsprint. Hij had de Stichting Centrum Management Delft (SCMD) de opdracht gegeven een schetsplan te maken voor het verkeersriool Binnenwatersloot - Oude Langendijk. Het lijkt nog wel de jaren 80 daar. Alle verkeersdeelnemers zitten elkaar daar in de weg. Stank, herrie, chaos en gevaarlijke toestanden. Maar dit moet juist een schitterende riante relaxte toegang vanuit de spoorzone promenade worden met de Binnenstad. Wandelen, flaneren en fietsen dus.

Het wordt een gelijkvloerse loper zonder stoepen. Fiets en wandelstroken met kleurverschil aangeduid. Prima. Ik opperde gelijk het voorstel om het stukje Peperstraat en stukje Binnenwatersloot toe te voegen aan het autoluw gebied. Verboden voor gemotoriseerd verkeer dus. De bewoners van de Koornmarkt en Oude Delft kunnen wel met hun auto voor de deur komen en parkeren. Gewoon heen, en aan het eind, aan de andere kant van de gracht weer terug. Dan zijn we al dat zoekverkeer van de ene naar andere gracht kwijt. Er ontstaat een mooie doorloper en fietser van de Spoorzone (Station) naar de Nieuwe Langendijk. Een heerlijk leefbare omgeving waar het fijn vertoeven is.

Mooie is dat de SCMD kansen ziet om ook de grote onrendabele Stadsbus van deze route dwars door de binnenstad op te heffen. Delft City Shuttle legt begin 2018 kunnen een plan voor om dit vervoer op te pakken met kleine elektrische voertuigen die specifiek ook geschikt zijn om rolstoelgebruikers te vervoeren. Prima. VVD wethouder Harpe beloofde dat het definitieve plan na overleg met de 'stakeholders' nog voor de verkiezingen in de gemeenteraad besproken zal worden. Dat is een ambitieus streven.
Hieronder schetsbeelden van Michiel Klinkenberg, architect van de Rode Loper (www.mckarchitectuur.nl)


maandag 18 december 2017 02h37 week 51 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingod20171218

Beveiligde doorgang Nieuwe- naar Oude Langendijk. Fotograaf Jan Peter de Wit.

De anti-terreur versperringen tijdens Lichtjesavond

Jan Peter de Wit, raadslid OD

Tijdens Lichtjesavond waren er voor het eerst zichtbare beveiligde doorgangen tegen terror-trucks of auto's.
... Of de maatregelen in de praktijk werken tegen terrortrucks is niet duidelijk.
... Er is een hele nieuwe evenementen beveiligingsindustrie aan het ontstaan tegen terroristen.
... Dit is pas het begin.


maandag 18 december 2017 01h28 week 51 politiekdelft.nl    TOP

Verslag cie RenV 14 december 2017

Griffie gemeente Delft

RODE LOPER ZORGT VOOR VERDEELDE REACTIES
De SCMD begon eind 2015 met het maken van een schetsontwerp voor een route van en naar de binnenstad die voetgangers op de eerste plaats zet, maar die ook ruimte biedt voor het overige verkeer, behalve de stadsbus. Die zou volgens de plannen vervangen moeten worden door een kleiner en energievriendelijker alternatief. Het college van b en w staat positief tegenover het initiatief en heeft de stad en de raad gevraagd om te reageren op het plan. Die reacties waren donderdagavond erg verdeeld.

...

De wethouder herkende de opmerkingen uit de commissie over het ontbreken van een onderbouwing in het schetsplan. Daar zal in het vervolgplan meer aandacht voor zijn. Volgens wethouder Harpe is iedereen het er wel over eens dat er iets moet gebeuren, maar hoe dat moet gebeuren zal duidelijk moeten worden in het vervolgtraject. De wethouder verwacht dat dat plan in het eerste kwartaal van 2018 gereed is als tussenstap naar een voorlopig ontwerp. Na de reactie van de wethouder waren zowel de insprekers als de fracties tevreden over de verdere uitwerking.

...


maandag 18 december 2017 01h08 week 51 politiekdelft.nl    TOP

Verslag cie RenV 13 december 2017

Griffie gemeente Delft

VEEL STEUN VOOR BESTEMMINGSPLAN HET ARSENAAL
In de overlegvergadering is door een meerderheid van de fracties met instemming gereageerd op het bestemmingsplan Het Arsenaal. Het plan staat in het voormalige legermuseum de bouw toe van een hotel/restaurant met ruimtes voor culturele activiteiten.

Essentiële onderdelen uit het exploitatieplan van Het Arsenaal
Namens de Commissie Behoud Stadsschoon gebruikte Peter Jonquière zijn inspreekminuten om enkele kanttekeningen te maken bij het plan. Behoud Stadsschoon ziet liever geen nieuwe brugverbinding vanaf de Oude Delft. Daarnaast pleitte hij voor het in de winter afbreken van het permanente terras dat volgens het bestemmingsplan op een vlonder voor het monument mag worden aangelegd. Inspreker Menno Rubbens wees namens de ontwikkelaar op de brug en het terras als essentiële onderdelen uit het exploitatieplan van Het Arsenaal.

...

KWALITEITSKETEN
Wethouder Förster beloofde de commissie na het debat over de herijking kwaliteitsketen en de rol van de stadsbouwmeester dat het college in het eerste kwartaal van 2018 met een voorstel komt om op zoek te gaan naar een nieuwe (interim)stadsbouwmeester. De raad besloot in 2010 Wytze Patijn te benoemen tot de eerste stadsbouwmeester van Delft. Woensdagavond nam hij na zeven jaar afscheid, bijna gelijktijdig met de bespreking van de kwaliteitsketen waarin hij een onafhankelijke rol als luis in de pels had gespeeld.

...


maandag 18 december 2017 00h30 week 51 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldinggemdelfty20171218

YPERSTRAAT

Gemeente Delft

OMVORMEN NAAR WOONGEBIED
De gemeente wil het Yperdek en de locatie Kwik-Fit en Köhler laten veranderen in een woongebied, waar ook ruimte is voor kleinschalige bedrijvigheid. Daarnaast wil de gemeente dat de parkeervoorzieningen voor de nieuwe gebruikers van deze locatie niet meer vanaf de straat zichtbaar zijn.

...

Wij zijn benieuwd naar uw mening. Vul hiervoor de korte vragenlijst in. De resultaten hiervan worden begin 2018 verwacht. Daarna wordt de ambitie voor de Yperstraat en omgeving voorgelegd aan de raadsleden.
Vul hiervoor de korte vragenlijst in.


VORIGE WEEK    ARCHIEF     TOP

html5 logo   Valide CSS!

Wat publiceerde
PolitiekDelft 10 jaar geleden

delft-kop_verdana1_pd_01

http://www.politiekdelft.nl/index_2007_12_31.html

TOP