koppd2.gif

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.


 politiekdelft.nl    TOP


zaterdag 9 december 2017 21h44 week 49 politiekdelft.nl    TOP

delft-gasthuisplaats-nl-2

Historie en Archeologie van de Gasthuisplaats

Uitnodiging 2e discussiebijeenkomst
Voorzitter Stadsbouwmeester Wytze Patijn; inleiders: Ilse Rijneveld, Epko Bult.
maandagmiddag 11 december 2017 vanaf 14:30 op het Sint Agathaplein 4 te Delft. http://www.gasthuisplaats.nl/


zaterdag 9 december 2017 04h12 week 49 politiekdelft.nl    TOP

delft-prinsenhof-groene-oase-merkx

Prinsenhof, een groene oase.
Bron:
Museum Prinsenhof Delft
Ruimtelijke toekomstvisie
september 2017
Merk X architecten | ruimtelijke vormgeving

VERBOUWING PRINSENHOF 30 MILJOEN

Griffie gemeente Delft

Diverse fracties hebben in de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur op donderdag 7 december laten weten dat ze meer dan twee scenario's willen om medio 2018 de raad een overwogen keuze kunnen laten maken over de verbouwing van museum Prinsenhof Delft.

De fracties brachten die wens naar voren bij de bespreking van het voorstel Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie Museum Prinsenhof Delft / Agathaplein. Hierin zijn de ambities van het college met het museum vertaald naar een ontwerp voor het Prinsenhof dat flink wordt verbouwd om onder meer jaarlijks 100.000 bezoekers te kunnen ontvangen en samen met een heringericht Agathaplein als culturele toegangspoort voor Delft te fungeren.

... Het CDA rekende voor dat met een entree van 10 euro en 40.000 extra bezoekers per jaar het 70 jaar duurt, voordat de gemeente de verbouwingskosten heeft terugverdiend.
... Onafhankelijk Delft sprak over een gigantisch bizar plan dat volgens die fractie niet uitgevoerd hoeft te worden om meer toeristen in Delft te krijgen.
... De ChristenUnie kondigde een motie aan om de verbouwing van museum Prinsenhof direct te bestempelen als een risicovol project.


zaterdag 9 december 2017 03h55 week 49 politiekdelft.nl    TOP

(268) Geflirt op links

Arie van der Veen, webcolumnist

Oud-PvdA leider Diederik Samsom houdt zich tegenwoordig met succes bezig met warmte. Niet dat hij opeens een warm mens geworden is. Nee hij richt zich op aardwarmte, geothermiek en andere belangrijke thema's in het kader van de duurzaamheid en energietransitie. Zijn schoorsteen rookt tegenwoordig o.a. via de HVC in Alkmaar. De afvalverwerking en die kan behoorlijk roken. Of Samsom ook nog wachtgeld vangt weet ik niet. Maar hij is goed bezig boven en onder het Noord-Zeekanaal.

Met enige warmte werd hij dezer dagen geciteerd uit een boek dat de val van de PvdA beschrijft. Samsom pleit voor een snel samengaan met GroenLinks in één fractie in de Tweede Kamer. Het voorbeeld van Leusden doet volgen ! Als gevallen PvdA-ers warme woorden spreken over samenwerking, dan moet je uitkijken. En ik denk dat dat voor Groen-Links ook moet gelden. Kern van de PvdA-ers, het zit in hun genen is machtsdenken en machtsdrift. En daarvoor heb je zetels nodig. En helaas de achterban is vertrokken. Deels door de economische ontwikkeling: verandering in het arbeidspotentieel. Maar ook door de kille humorloze sfeer in de die partij. Men weet altijd precies wat goed is voor (de) mensen. En vervolgens vertaalt men dat graag in geldstromen, die primair de 'vrijgestelden' tegemoet komen. En in sommige sectoren treft men dan inderdaad ook Groen-Linksachtige mensen. Groen-Links mensen zijn over het algemeen aardig, betrokken, gedreven. En vaak wars van macht.

Het geflirt van Samsom en straks zullen Asscher c.s. meedoen is een kus des doods voor GroenLinks. Met de GroenLinks-kiezers een poging doen de verloren macht van de PvdA te herstellen. En helaas zonder boodschap. Want daar gaat het om. Sinds de jaren 70 van de vorige eeuw is de PvdA de partij van de overheid geworden. De aanbod gedreven overheid, die het vaak beter weet voor de mensen.

En helaas, de gewone mensen: schoolmeesters, verpleegkundigen, installatiemensen etc. hebben het rode schip gaande weg verlaten. En dan hebben we het maar niet over PVV, SP, PvdDieren-stemmers.

GroenLinks heeft een geweldig succes geboekt om het klimaatbeleid en de verduurzaming op de agenda te krijgen. Inmiddels declareren de PvdA-adviseurs graag mee. Allemaal overheidsgeld. Maar wat de verdere Groenlinks-agenda inhoudt is betrekkelijk. Maar de waarden waarvoor zij staan zijn te respecteren. Inmiddels wrokt de PvdA-aanhang in gemeentehuizen, regiokantoren en achter allerlei andere overheidsloketten over het verlies van de macht. In verschillende steden is D66 nu aan het roer. En ook deze partij tobt met de machtsvragen.

Samsom heeft warme woorden voor GroenLinks. Samsom zelf verdient warme woorden voor wat hij gepresteerd heeft in de afgelopen jaren als bedrijfsleider van Rutte-II. Die woorden waren van Felix Rottenberg. GroenLinks moet op zijn hoede blijven. Samenwerking in gemeenten is prima: vergelijk Leusden en andere gemeenten. Maar de warme woorden van Samsom zijn de PvdA-woorden voor een vuurtje dat ontstoken wordt en GroenLinks zal verteren.

Links Nederland heeft een inhoudelijk en een agendaprobleem. Er is een nieuwe agenda nodig, als die er als is. En geen machtsdrift zonder inhoud, en vooral niet zonder achterban. Waar zijn de tijden van Joop den Uyl en Fred van der Spek ? Zaliger nagedachtenis.


vrijdag 8 december 2017 11h42 week 49 politiekdelft.nl    TOP

delft-martin-stoelinga-ons-belang-tros-20171208

Martin Stoelinga in documentaireserie

Ons Belang (AVROTROS)

De kiezer zoekt het vaker bij lokale partijen. Vijf van die lokale partijen worden in de documentaireserie Ons Belang (AVROTROS) gevolgd op hun weg naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.

Op deze pagina houden we je vanaf maandag 11 december op de hoogte van al het nieuws rondom de gemeenteraadsverkiezingen. We kijken naar thema's als veiligheid, zorg, armoede, integratie en vertrouwen in de politiek.

Hier krijg je updates over al die thema's én de mensen die we volgen in de documentaireserie. We horen ook graag wat er bij jou speelt rondom de gemeenteraadsverkiezingen. Dat en meer vanaf 11 december. Tot dan!


vrijdag 8 december 2017 10h28 week 49 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingcu20171208

Werkbezoek de Woondiversiteit - woonvorm voor studenten en statushouders

Joëlle Gooijer, raadslid CU

Op donderdag 30 november jl. bracht ik een bezoek aan de Woondiversiteit. Dat is de naam van een complex met 46 wooneenheden voor studenten (26) en statushouders (20) die met elkaar wonen en leven aan de van Bleyswijkstraat in een oud gemeentelijk kantoorpand. Pieter, één van de studentbewoners en één van de drie 'diversity captains' ontving mij hartelijk, leidde me rond en stelde me voor aan zijn aanwezige huisgenoten; studenten én statushouders.

Pieter woont hier sinds afgelopen zomer - hij was één van de eerste bewoners. Inmiddels is het pand bijna gevuld. Door samen te leven met statushouders, door het delen van de keuken én de maaltijd, dragen Pieter en de andere studenten onmiskenbaar bij aan de integratie van de statushouders. Statushouders kunnen geholpen worden met het vertalen en begrijpen van brieven. Ook kunnen Nederlandse gewoonten worden uitgelegd én voorgeleefd, zoals op tijd komen voor een afspraak. De huisregel is dat er in de keuken alleen Nederlands wordt gepraat - al moet Pieter bekennen dat hij ook kan genieten van het luisteren naar gesprekken in het Tigrinya tussen verschillende Eritreeërs.

Het is mooi om te zien dat de behoefte van studenten aan een kamer, en de noodzaak tot het huisvesten van statushouders, hebben geleid tot dit mooie initiatief. Wat ons betreft verdient het navolging.


vrijdag 8 december 2017 06h39 week 49 politiekdelft.nl    TOP

Corruptie en vermoedelijk smeergeld
Burgerbrief: klacht over wethouder Harpe.pdf

Geanonimiseerd door griffie (red. F. Ansari)

Gemeenteraad Delft
Datum: 26-11-2017
Onderwerp: Klacht over de wethouder de heer Harp van VVD i.v.m corruptie en vermoedelijk smeergeld aanname en met opzet verkeerde informatie-verstrekking aan de gemeenteraad, tevens aan de diverse instellingen.
Geachte Raadsleden,
...


vrijdag 8 december 2017 06h21 week 49 politiekdelft.nl    TOP

(267) De week van de integriteit

Arie van der Veen, webcolumnist

Dezer dagen vindt de week van de integriteit plaats. Van 1 december tot en met 9 december worden van allerlei activiteiten georganiseerd door maatschappelijke organisaties en publieke instanties (o.a. de VNG) over dit thema. Vrijdag 8 december vindt de nationale slotmanifestatie plaats, als voorloper op een grote bijeenkomst van de Verenigde Naties. Uiteindelijk is die organisatie samen met de Internationale Kamer van Koophandel de initiator van dit thema. Doel van het project is de bewustwording rond integer handelen te vergroten en onder de aandacht te houden.

Ik vraag me af of er veel mensen deze week stil stonden bij de week van de integriteit. Wellicht in goedbedoelde Sinterklaas gedichten, maar verder denk ik niet. Ik werd er op gewezen door een facebookbericht. En dat is mooi, want het thema (bestuurlijke) integriteit interesseert mij al jaren. In 1994 schreef ik al mee aan een brochure daarover voor het landelijke CDA met als titel: "Een steekpenning bederft het hart."

Waar het wellicht in de meeste delen van het land stil was rond de bestuurlijke integriteit was het in Brunssum de week van de integriteit. Brunssum is een mooie gemeente in het Zuiden van Limburg. In de buurt van Heerlen en daar is altijd wat te doen. Centraal staat een zekere wethouder Jo Palmen van een lokale partij. Al 40 jaar actief in de lokale politiek en een opvallende figuur aldaar als we de verhalen mogen geloven. En er is gedoe om zijn integriteit. Zo stevig zelfs dat de burgemeester is afgetreden, omdat de wethouder niet wil opstappen. Zo gaat dat daar ! Gerd Leers, de oud-burgemeester van Maastricht mag nu proberen de zaak daar weer op orde te krijgen. En in maart 2018 mogen de kiezers zich uitspreken. Op de achtergrond speelt ook nog een discussie over herindeling met Heerlen en als gevolg daarvan de recente val van het college. Allemaal ingrediënten voor stevige lokale politiek en rellen. In andere delen van het land zal men met belangstelling meekijken of met afgrijzen. En het was me het weekje wel daar in Brunssum.

Wat mij interesseert is de rol van de burgemeester en de werking van onze gedecentraliseerde eenheidsstaat. De burgemeester is vertrokken, mijn inschatting is dat hij er genoeg van had en dat hij het verder niet meer aan kon. Dat is op zich vreemd, want hij heeft, als een door de Kroon benoemde burgemeester, eigen bevoegdheden. O.a kan hij besluiten voordragen voor schorsing. Rechtsgrond is strijd met het recht, of het algemeen belang. Op zich een lastige zaak, maar een beetje stevige burgemeester moet daar mee durven dreigen, en nog mooier is dat hij voldoende gezag heeft dat dergelijke besluiten niet genomen worden. Wat een belangrijk punt is dat de burgemeester benoemd is door de Kroon. En dat schept mijns inziens toch bijzondere plichten en rechten. Hij is onderdeel van het lokaal bestuur, maar uiteindelijk is hij niet alleen meer afhankelijk van de (meerderheid) van de raad. Een goede burgemeester staat boven de partijen, en vanuit die positie waakt hij over de (bestuurlijke) integriteit in de gemeente. Ik neem aan dat Leers dat nu ook gaat doen. En hij heeft persoonlijk ervaren dat het fout kan gaan wanneer de burgemeester zelf in het geding komt. De Kroon benoemde burgemeester is de linking pin in onze gedecentraliseerde eenheidsstaat.

Natuurlijk stortten de Tweede Kamerleden zich op de kwestie-Brunssum. En nog interessanter D66-minister Ollongren mengt zich in de discussie. "De wethouder moet weg !" volgens haar. Hoe dat moet laat ze nog in het midden. En ze wijdde lovende woorden aan de vertrekkende burgemeester. Deze discussie over Brunssum speelt tegen de achtergrond van herindeling. En vaak is herindeling de oplossing voor verziekte verhoudingen. Blijkbaar is de lokale gemeenschap aldaar niet in staat een behoorlijk bestuur bijeen te brengen. In maart 2018 krijgen ze herkansing.

Veel interessanter is echter de discussie over de rol van de door de Kroon benoemde burgemeester. Steeds komen er in delen van het land discussies en vragen naar boven over de rol van de burgemeester bij de bestrijding van corruptie, witwassen en drugscriminaliteit. De vermenging van de boven- en de onderwereld. In Brabant is het een hot issue. Te weinig wordt deze discussie nog gevoerd vanuit het perspectief van de rechtstreeks gekozen burgemeester. Dat obsolete en onwijze plan van D66. Helaas nu dichterbij dan ooit. D66-minister Ollongren toonde zich al een echte centralist om zich rechtstreeks te mengen in de discussie rond de wethouder van Brunssum. Dat belooft nog wat als de gekozen burgemeester er komt. Dan kan BZK wel een klachtenloket openen.

Zij zal zich nog niet echt realiseren wat de impact van die gekozen burgemeester is. En nog erger, als die straks ook nog zijn wethouders meeneemt. Ik zie het al voor mij: burgemeester Palmen en zijn knechten. Want zo gaat het daar dan ! Het wordt tijd dat de grote politieke partijen en hun Kamerleden zich diepgaander met het onderwerp van de rechtstreeks gekozen burgemeester gaan bezig houden. Vooral voor het moment dat men - ondoordacht- de Kroonbenoeming uit de Grondwet schrapt. Werk aan de winkel voor de Bestuurdersverenigingen.

De week van de integriteit heeft een bijzondere duiding gekregen, dankzij Brunssum ! Dat hadden ze daar ook niet gedacht. Want ze zijn daar niet zo uit op nationale uitstraling. De rol van de burgemeester bij vragen van bestuurlijke integriteit verdient de aandacht. En waar het nodig is moet die rol versterkt worden. Zeker daar waar het gezag te weinig aanwezig is. En tegelijk is het wijs dit alles te bezien vanuit het perspectief van de door de Kroon benoemde burgemeester. Minister Ollogron zou zich moeten realiseren dat juist die Kroonbenoeming haar invloed geeft, of een entree bij de zittende burgemeester. En dat het juist een voordeel biedt wanneer zij zich druk maakt over de integriteit van bestuur. Maar ja, dat komt nu even niet uit. En een door D66-ers bevolkt departement heeft daar weinig oog voor. Zeker nu men daar droomt van de rechtstreeks gekozen burgemeester. Vooral toch een post-moderne Haagse droom !

Integriteit begint bij het eigen normen- en waardenkader. Of te wel de persoonlijke ethiek. Daarnaast zijn er waarborgen nodig. Zeker op lokaal en gemeentelijke niveau. In mijn ogen is het waarborgen van die integriteit een kerntaak voor een burgemeester. En bij die waarborg hoort toch uiteindelijk de door de Kroon benoemde burgemeester. Laat daar de discussie maar over gaan. Stel dat Brunssum een rechtstreeks gekozen burgemeester had gehad. Hopelijk komt Ollogron tot bezinning. En anders moet de Tweede- of Eerste Kamer dat maar doen. Wat het regeerakkoord ook zegt. En een twee derde meerderheid is er nog niet zo maar.

Zo ging de week van de integriteit niet zo maar voorbij. Mede dankzij Jo Palmen. Wordt vervolgd vrees ik.

(266) Dag Sinterklaasje !

Arie van der Veen, webcolumnist

De Sint is weer vertrokken uit het land. En hopelijk komt de Zwarte Piet-discussie weer even tot rust. Die zal volgend jaar zomer wel weer beginnen. Het zij zo ! De Sint is en blijft toch een icoon, en zeker bij kinderen één van de meest gezaghebbende bisschoppen. Dat zullen ze zich aan de Maliebaan in Utrecht ook wel realiseren.

Neen, geen zwarte Piet. Ik wil het over stoom hebben. Beter gezegd de energietransitie. In de overlevering vaart de stoomboot nog op kolen. Dat kan natuurlijk helemaal niet meer. De stoom is het niet het probleem, maar het gebruik van fossiele brandstof. Volgend jaar zou de Sint een statement kunnen maken door met een hybride boot naar Nederland te komen. En de stoom kan dan uit een pelletkachel komen, of door opgeslagen restwarmte. Genoeg om over na te denken.

Ik daag weldenkend (links) Nederland hierover alvast ideeën te ontwikkelen. Zij hebben meestal politiek wel wat met Sinterklaas. En er is wel een handige ondernemer die een hybride constructie bedenkt. En die overlegt wel met de Sint.

Volgend jaar allemaal aan de hashtag #hybridepakjesboot. Dat is gelijk een mooie afleiding voor die onzinnige zwarte Pietendiscussie. Pieten moeten geschminkt blijven, in verband met gezichtsherkenning. En de boot moet van de kolen af. Te beginnen volgend jaar. Dag Sinterklaasje, dag ! En excuses voor het gerel rond zwarte Piet ! Maar U hebt wel zwaardere stormen doorstaan.


woensdag 6 december 2017 23h19 week 49 politiekdelft.nl    TOP

NAAKTSTRAND DELFTSE HOUT

delft-cartoon_delftse_maagd_alfred_brans_20130614

De Delftse maagd. Cartoon uit 2013 door Alfred Brans.

Naaktrecreatie Delft

Alfred Brans, naaktrecreant alias Hugo de Bloot.

Beste Linda Böcker, bestuur en leden VVD Delft,

eigenlijk zou ik uw fractiegenoot moeten schrijven, maar daar zie ik maar vanaf, gezien zijn badinerende uitspraken over het onderwerp naaktrecreatie, naaktrecreatie waar hij tegen zegt te zijn. Nou ik ben een voorstander van naaktrecreatie. Naturisme is een beweging waar de mens, ook al is het maar even in onze gehaaste wereld, weer één met de natuur kan zijn. Het is alleen de aard van het beestje, zijn natuur, dat, proef ik bij de VVD, weerstand oproept t.a.v. de naaktrecreatie in de Hout. Mij best. De rechters waren duidelijk genoeg, alleen begrijpt één iemand in de raad dat niet.

Maar een avond later keek ik naar 2Doc over milieucriminaliteit. Over echte viezigheid die niet in de natuur thuis hoort. Daarin zag ik Ivo Opstelten als jonge burgemeester van Delfzijl, dezelfde man die minister was van justitie in 2013 toen zijn partijgenoot Bas Vertrek alles op alles wist te zetten om ons naturisten uit de natuur te verjagen, vanwege vermeende viezigheid. Ik stop hier maar, ik hoop dat u als Senior beleidsadviseur bij de afdeling Ruimte, Wonen, Bodem van de Provincie Zuid-Holland begrijpt waarom.


dinsdag 5 december 2017 23h26 week 49 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingod20171205-2

Antifiets beleid VVD slecht voor ondernemers Binnenstad

Jan Peter de Wit, raadslid OD

VVD wethouder Lennart Harpe kwam op de valreep met zijn fietsvisie en uitvoeringsbeleid. Harpe stopt straks en wat mij betreft ka deze nota in de la blijven. Harpe ziet de fiets als overlast in de binnenstad en wil ze zoveel mogelijk uit het stadsbeeld verbannen. Inpandige parkeerplaatsen. Nu is de auto terecht uit de binnenstad verbannen en komen we met de fiets. Wordt die ook weggepest.

Ik ben het totaal niet eens met het principe van Harpe dat de voetganger op één komt te staan in de autoluwe binnenstad. De binnenstad is voor de voetganger en de fietser. Beiden hebben dezelfde rechten om daar te zijn. We moeten blij zijn dat zoveel bezoekers van de binnenstad met de fiets komen. Als het op zaterdag druk met voetgangers is dan past de fietser zich aan. Doordeweeks kan je over de lege straten gewoon vrij fietsen. De fietser neemt gewoonlijk de kortste route en gaat direct naar zijn plaats van bestemming. Niks mis mee. Ook daar wil de VVD een eind aan maken door loopafstanden te introduceren. Parkeer je minder dan 30 minuten dan vinden ze een loopafstand van 50 meter acceptabel. Blijf je langer dan 30 minuten dan moet je 100 meter lopen.

Ik zet mijn fiets altijd zo dicht mogelijk bij de supermarkt, winkel of horecazaak neer. Ik ga niet met tassen lopen sjouwen. Ik zie het probleem niet van mijn tijdelijk gestalde fiets. Eigenlijk wil wethouder Harpe dat je niet de fiets, maar de auto neemt naar de binnenstad om de parkeergarages te vullen. Uit heinde en verre komen toeristen naar fietssteden zoals Delft. Die vinden het prachtig al die fietsers en gestalde fietsen. Ook tegen de brugleuningen. Zo staan we bekend in de wereld. De VVD wil hier een eind aan maken. De VVD wil de fiets van straat en ondernemers verplichten tot inpandige stallingen. En ook extra fietsenstallingen. Dat zal op termijn niet gratis zijn. Die dure schaarste ruimte kost natuurlijk geld.

En dan wil de VVD natuurlijk gaan handhaven met van die vervelende fietscoaches. Die gaan je aanspreken op je "foute" gedrag. Die betutteling zal heel wat agressie gaan oproepen. Fietsen is synoniem voor vrijheid. Nee, bij de VVD gaan ze in een studentenstad de strijd aan met de fietser. Kost 100.000 duiten per jaar die fietscoaches. Weggegooid geld. Elk jaar komen er weer horden nieuwe studenten. Er is helemaal geen generiek probleem met fietsen. Ik ben trots op al die fietsers. Fietsen is gezond. Net als wandelen trouwens. Ik doe beide. Maar wel vrijwillig.

Er is ook geen enquête gedaan onder fietsende of wandelende bezoekers van de binnenstad. Deze fiets visie is vooral door de belangenverenigingen van binnenstadsbewoners omarmd. Deze vinden zelfs dat de fietsers niet meer de kortste route door de binnenstad mogen nemen, maar er geheel omheen moeten fietsen. Eigenbelangen. De VVD wil van de binnenstad een Openlucht Museum maken zonder fietsen op straat. Dit Anti-fietsbeleid is slecht voor de ondernemers, bezoekers en toeristen en jaagt de fietser weer de auto in.

Bovenstaande tekst toegevoegd aan dossier:
FIETSEN IN DELFT


dinsdag 5 december 2017 23h14 week 49 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingcu20171205

Community School De Horizon

Jeanieke Kuijper, commissielid CU

Onlangs waren Jabco Vreugdenhil en Jeanieke Kuijper namens de fractie op bezoek bij Nora Bolderheij, directeur van basisschool De Horizon die een vestiging heeft in de Buitenhof (waar wij waren) en een in de Poptahof. Het grootste deel van de leerlingen van De Horizon groeit op in de achterstandsbuurten van deze wijken. De school merkte dat ze onvoldoende toe kwam aan haar kerntaak, het verzorgen van goed onderwijs, door de taal- en ontwikkelachterstand van deze kinderen. Een bezoek aan Amerika enkele jaren geleden leerde hen over het concept van de community school.

In een community school werkt de school actief samen met kinderopvang, jeugdgezondheidszorg en het wijkwerk. Voor De Horizon zijn dit de Stichting Delftse peuterspeelzalen, de JGZ en Delft voor Elkaar. Samen bieden deze organisaties een meerwaarde voor de leerlingen, hun ouders en de wijk. Belangrijke thema's zijn: opvoed- en leerondersteuning, zorgen voor een brede leeromgeving, bevorderen van een gezonde levensstijl, het wegwijs maken van ouders en leerlingen en veiligheid op school en thuis.

Wij waren heel benieuwd naar wat we al konden zien van deze samenwerking. Dat werd bij onze binnenkomst al gelijk duidelijk. Het wijkcontactpunt van Delft voor Elkaar is in de school gehuisvest. Hiermee is het voor ouders heel laagdrempelig geworden om allerhande vragen te stellen over activiteiten in de wijk en bijvoorbeeld regelingen voor mensen met een laag inkomen. Zo kan o.a. deelname aan het jeugdsportfonds hier gelijk geregeld worden. Wegwijs maken en meedoen wordt zo op eenvoudige wijze bevorderd.

Bij een rondgang door de school kwamen we ook langs de ouderkamer. Het was hier gezelligheid troef. Ouderbetrokkenheid is cruciaal om kinderen optimaal te laten opgroeien. De ouders hebben samen vastgesteld welke thema's ze aan de orde willen hebben op de vaste momenten dat de ouderkamer open is. Zo komen er allerlei thema's aan de orde die te maken hebben met het vergroten van de betrokkenheid van de ouders bij de opvoeding. De verschillende partners van De Horizon kunnen voor de invulling van de thema's zorgen. Er is ook ruimte om gewoon gezellig samen te komen onder het genot van koffie en (zo zagen wij) veel zelfgemaakte lekkernijen.

De school kan alle extra activiteiten niet zelf bekostigen en is veel tijd kwijt met het aanvragen van subsidies. Ze ontmoeten in de gemeente Delft gelukkig een welwillende partner. Toch heeft de directeur wel een paar suggesties over hoe de gemeente nog beter kan faciliteren. Ten eerste heeft dit betrekking op de vele verschillende potjes waaruit nu de subsidies van de gemeente komen. Het zou de school erg helpen als er één aanvraag gedaan kan worden bij de gemeente waarna de gemeente zelf het geld uit de verschillende potjes haalt (ontschot werken) in plaats van dat de school de verschillende afdelingen moet aanschrijven. Ten tweede is het jammer dat er geen medewerker van Team Jeugd periodiek aanwezig kan zijn in de ouderkamer. Er speelt veel problematiek bij veel van de gezinnen. Meer aanwezigheid van Team Jeugd zou er voor kunnen zorgen dat de drempel om hulp te aanvaarden lager wordt.

Jabco en ik waren onder de indruk van wat er allemaal al gerealiseerd is in deze school en van de drive en de betrokkenheid van de directeur en haar team. Het is goed om te zien waar samenwerking toe kan leiden!

Op onze beurt zullen we de aandachtspunten meenemen naar de fractie en deze agenderen op een logisch moment.


dinsdag 5 december 2017 17h51 week 49 politiekdelft.nl    TOP

delft-markt_stadhuis_harrie_fruyt_van_hertog_marja_van_bijsterveld_20160903112445

Marja, bij deze mijn felicitaties.

Kies de bekendste Delftenaar 2017

harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Om je stem uit te brengen stuur je een email naar:
bekendstedelftenaar@delftopzondag.nl.
Ik stem op burgemeester Marja van Bijsterveld-Vliegendhart.
Mijn idee:
presenteer de lijst genomineerden in plaats van nummer 1 t/m 100
in een aflopende volgorde van het aantal ontvangen stemmen/emails.

----------------------------------------------------------------------
From: harrie fruyt van hertog
Sent: Tuesday, December 5, 2017 5:42 PM
To: bekendstedelftenaar@delftopzondag.nl ;
Subject: Bekendste Delftenaar 2017

hi doz
mijn stem gaat naar:
burgemeester Marja van Bijsterveld-Vliegendhart
aardig zou zijn om de lijst te presenteren in
aflopende volgorde van het aantal stemmen/ontvangen emails
gr
harrie


dinsdag 5 december 2017 17h03 week 49 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingod20171205

Delft, Cornelus Musiusstraat. Afbeelding OD.

Zeker geen sloop 65 woningen Heilige Land voor 2025

Martin Stoelinga, raadslid OD

Sinds 2004, voeren de inwoners van de witte huizen in het Heilige land al aktie voor het behoud van hun woningen met toen, directeur Johan Over de Vest. Ook in die dagen stonden deze lieflijke witte huizen op de nominatie om gesloopt te worden en ook toen zaten de bewoners in zak en as. Er moesten ook verbeteringen aangebracht worden, omdat de huizen zeer gedateerd waren. Daken lekten en er was geen dubbel glas. De bewoners waren toen al begaan met elkaar en dit is nog steeds het geval.

...

Dan nog iets over het technische rapport, een soort van de slager die zijn eigen vlees keurt, dit rapport is gedateerd en er moet gewoon een nieuw onafhankelijk, technisch rapport opgemaakt worden en betaalt door Woonbron uiteraard. Onafhankelijk Delft staat voor haar inwoners klaar, dus ook voor het de bewoners van de witte huizen in het mooie Heilige rustieke land. Een stukje cultureel erfgoed, dat is het.
Onafhankelijk Delft zet door, desnoods tot aan de rechter toe!


dinsdag 5 december 2017 15h49 week 49 politiekdelft.nl    TOP

Sinterklaas bezoekt de gemeenteraad

delft-ld_sinterklaas_20061205

Foto Leefbaar Delft 2006.


maandag 4 december 2017 00h57 week 49 politiekdelft.nl    TOP

KUIFJE & kuifje
de Delftse vergadertijgers

delft-aad-meuleman-kuifje-rv20171130a delft-jos-van-koppen-kuifje-20171130a

Aad Meuleman van Stadsbelangen en Jos van Koppen van de fractie Van Koppen.

harrie fruyt van hertog, politiekdelft.nl

Agelopen raadsvergadering was ongelofelijk saai. Ouderwets veel gekletst over niets. KUIFJE & kuifje behoorden tot de nietszeggende veel-praters.
Kort en krachtig inhoudelijk van stof zijn beheersen deze vergadertijgers niet.
Burgemeester Hein van Oorschot (1997-2004) hekelde de dorpspolitiek.
In Delft kennen we de Wet van Klets.
Raadsleden praten zonder agendapunten de tijd vol.
Te weten dat de D66-er voor het afschaffen van de gemeenteraden was.
Een ontvangen bericht van een politiek bewuste kijker: "Gisteren even gekeken via de site naar de raadsvergadering. Wat een oeverloos geouwehoer en parlementje spelen. Het is nog niks veranderd!".


maandag 4 december 2017 00h07 week 49 politiekdelft.nl    TOP

FIETSEN IN DELFT
Vanaf de Spoorsingel kunnen fietsen oversteken naar de Binnenwatersloot en omgekeerd. Geweldige T-kruising op druk bereden twee richtingen fietspad schuin aflopend en >5 graden zijwaarts hellend.


maandag 4 december 2017 00h06 week 49 politiekdelft.nl    TOP

Persbericht: Het beste voor Delft!

Aad Meuleman, raadslid SB

De Algemene Ledenvergadering van Stadsbelangen heeft op 29 november 2017 het verkiezingsprogramma 2018-2022 vastgesteld. Onder de titel 'Het beste voor Delft'! richt Stadsbelangen Delft zich op deelname aan een nieuwe coalitie.

Te lang waren er colleges en coalitiepartijen die elkaar kritiekloos stevig vasthielden, ondoordacht geld uitgaven en ook nog door mensen die tijdelijk in onze stad woonden en belangrijke beslissingen namen om daarna in het niets te verdwijnen. Het wordt tijd voor een echte stadspartij in het college, waar uitsluitend mensen aan verbonden zijn die affiniteit met onze stad hebben. Onze kandidaten van Stadsbelangen Delft hebben dat en zijn er klaar voor! Het verkiezingsprogramma gaat nu naar de drukker en u kunt ons programma voor de komende vier jaar binnen enkele weken lezen op onze site.

Naast het vaststellen van het verkiezingsprogramma heeft de ALV ook de eerste 12 kandidaten op de kandidatenlijst vastgesteld. De kandidatenlijst wordt op een later moment nog aangevuld met meerdere kandidaten.

 1. Bram Stoop (lijsttrekker)
 2. Coby de Koning
 3. Kees van Leeuwen
 4. Harry van Adrichem
 5. Marcel Koelewijn
 6. Martien de Koning
 7. Werner Bremer
 8. Ellen Vendrig
 9. Jenny Wijnmaalen
 10. Hans van Zuidam
 11. Koos den Haan
 12. Hans Haakman

maandag 4 december 2017 00h05 week 49 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingod20171204.jpg

Burgemeester Marja van Bijsterveldt CDA.

Gemeenteraad verzaakt bij regulering naaktrecreatie

Martin Stoelinga, raadslid OD

Op 30 november 2017 vergaderde de gemeenteraad van Delft over naaktrecreatie in de Delftse Hout. D66, GroenLinks, Onafhankelijk Delft en Stadsbelangen stemden voor een motie om het voormalige naaktstrand weer officieel aan te wijzen als plek voor naaktrecreatie.

Aanleiding voor deze motie was een uitspraak van het gerechtshof in Den Haag. Helaas werd de motie verworpen omdat alle andere partijen op advies van burgemeester van Bijsterveldt (CDA) tegen stemden.

De wetgever heeft bepaald dat naaktrecreatie is toegestaan op plaatsen die daarvoor door de gemeente zijn aangewezen en op plaatsen die geschikt zijn voor naaktrecreatie.

Dit lijkt dubbel op want we moeten aannemen dat de gemeente alleen plaatsen voor naaktrecreatie zal aanwijzen die geschikt zijn voor naaktrecreatie.

De wetgever wil echter voorkomen dat naaktrecreatie onmogelijk wordt gemaakt door gemeenten die geen enkele plek voor naaktrecreatie aanwijzen. Het is daarom ook toegestaan om naakt te recreëren op een daarvoor geschikte stille en rustige plek. Dat neemt niet weg dat het belangrijk is dat gemeenten zelf duidelijkheid verschaffen door één of meer plaatsen aan te wijzen voor naaktrecreatie.

Burgemeester Marja van Bijsterveldt draaide het donderdagavond om. Haar redenering was: er mag nu al naakt worden gerecreëerd op de plek die eerder een naaktstrand was dus waarom zouden we deze plek opnieuw als naaktstrand aanwijzen. Burgemeester van Bijsterveldt legt hiermee ten onrechte de verantwoordelijkheid bij de rechter. Niet de rechter maar de gemeente behoort de naaktrecreatie te reguleren. Alleen als de gemeente dit niet doet of niet goed doet, is het aan de rechter om te spreken.

Het gerechtshof heeft gesteld dat oud-burgemeester Verkerk fout zat toen hij geen naaktrecreatie meer toestond op de plek die eerder als naaktstrand was aangewezen. Het was verstandig geweest als de gemeenteraad van Delft deze uitspraak van het gerechtshof had gerespecteerd en het naaktstrand weer in ere had hersteld.

Helaas trapten de gemeenteraadsfracties van STIP, PvdA en SP in de drogredeneringen van Marja van Bijsterveldt. Ik heb mij donderdagavond groen en geel geërgerd aan de domheid van de gemeenteraadsleden van deze partijen. De fracties van VVD, CDA en ChristenUnie moeten net als burgemeester van Bijsterveldt niets van naaktrecreatie hebben.

De woordvoerder van de VVD was daar heel duidelijk over. Ik vind dat reactionair maar men was wel eerlijk.
Voor het standpunt van STIP, PvdA en SP heb ik geen begrip en al helemaal geen sympathie.


maandag 4 december 2017 00h04 week 49 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeelding20171204

CDA burgemeester Marja van Bijsterveldt. Links het vertrouwde beeld van de gehele avond Appende Stip wethouder Ferrie Förster.

Preutse burgemeester Van Bijsterveldt tegen aangewezen naaktstrand

Jan Peter, raadslid OD

Samen met D66, Groenlinks en Stadsbelangen wilden wij een vaste duidelijke veilige plaats voor naaktrecreatie op het strand van de Delftse Hout.

...

De rechter heeft voormalig VVD burgemeester Verkerk volledig in zijn hemd gezet. De plek, het moment en de omstandigheden waren daar geschikt om naakt te recreëren. Dan verwacht je gerechtigheid om de naaktrecreanten weer hun vertrouwde plek aan het Delftse Hout strand terug te geven.

...


maandag 4 december 2017 00h03 week 49 politiekdelft.nl    TOP

Afschuwelijke P-huisjes in de nieuwe Spoorsingelgracht

Jan Peter de Wit, raadslid OD

Afschuwelijk. Dacht eerst dat het prostitutieboten waren zoals in Utrecht.
... Red Light district.
... Hele gracht verziekt.
... Het hele aanzien van de gracht is verneukt.


maandag 4 december 2017 00h02 week 49 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingod20171202

Delft Stationsgebouw.

Draaideuren Stationshal IJspaleis Delft voorlopig nog open

Jan Peter de Wit, raadslid OD

Laatst kreeg ik antwoord op mijn rondvraag aan VVD wethouder Harpe over die zeven openstaande draaideuren in de Stationshal.

... Er komen aparte vluchtdeuren naast de draaideuren. Ontluchtingskleppen en het ventilatiesysteem worden achter elkaar aangepast. De aanpassingen moeten er voor zorgen dat treinen in plaats van nu 80 km/uur straks met 120km/uur kunnen doorrijden. Dat veroorzaakt een flinke drukgolf.
... Mochten deze maatregelen niet werken dan zijn mogelijk extra ontluchtingsschachten in de tunnelbuis noodzakelijk.


maandag 4 december 2017 00h01 week 49 politiekdelft.nl    TOP

(264) Hoor wie klopt daar ?

Arie van der Veen, webcolumnist

De Sint is weer in het land en ook dit jaar gaat hij met zijn knechten langs vele ongebruikte schoorstenen. Immers de meesten van ons zijn voorlopig nog wel aan het aardgas. En dan is een schoorsteen niet nodig. Die rookt voorlopig nog wel ergens anders van. Hoewel er al ideeën zijn om houtpallets te gaan verbranden. Ik hoop niet dat dat massaal gaat gebeuren. Slecht voor het milieu, en vooral lastig voor Sinterklaas.

Hoor wie klopt daar ? Wie klopt aan de deur met de boodschap dat onze huizen aardgasvrij moeten worden en tegelijk met een rekening voor verduurzaming van de woning. Dat is toch niet echt Sinterklaas. Nul-op-de-meter is een prachtige en nobele ambitie. Maar wat doe je voor mensen met Nul-op-de-Bankrekening ? Of te wel de botsing tussen NoM en NoB ? Vroeger ook wel genoemd noppes.

De financiering van de verduurzaming, lees het realiseren van de klimaatdoelen voor de bebouwde omgeving is een enorme ambitie. En voor dat we het ons realiseren gaat die ambitie in rookwolken op, als rook uit de schoorsteen. Een maatschappelijke ambitie is mooi. Een vervolgens politiek geformuleerd doel nog beter. Maar uiteindelijk gaat het om daden. De overheid is aan zet. Niet alleen de burger of de markt. Bij marktfalen of onmacht in de markt is er een taak voor de overheid. Als is het maar om de burgers op individueel of in groepsverband in beweging te zetten.

In zekere zin is de overheid soms een Sinterklaas. Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe ! Dat is in zijn kern ook het instrumentarium van het overheidsbeleid. Daarom moet de overheid als een Sinterklaas langs de deuren. Met zoet, in de vorm van stimuleringssubsidies, fiscale lokkertjes etc. om de verduurzaming te stimuleren. En wie niet meedoet, die ontvangt straks de roe of de gart. Hoor wie klopt daar ?

De verduurzaming van de gebouwde omgeving heeft in zich de ambitie van het rentmeesterschap. De vruchten van de schepping gebruiken en tegelijk de schepping beheren en in standhouden. Om het eens in christen-democratische zin te zeggen. Liberaal zou je zeggen het gaat om het vruchtgebruik. En links heeft een boodschap aan solidariteit. Ik houd het op subsidiariteit, het oude Roomse begrip. Als de markt het niet kan oplossen dan moet de overheid handelen. De Sint kent dat begrip wel: of te wel strooi eens wat lekkers in één of andere schoen.

Rijk, provincie en gemeenten moeten met dit thema aan de slag. Verduurzaming en de rol van de overheid. Hopelijk helpt de metafoor van Sinterklaas. En alvast een tip: zet de verwarming wat lager als de schoorsteen openstaat. Scheelt weer gas ! En volgens mij vaart de stoomboot voorlopig nog wel op kolen. Daar kan volgend jaar de discussie overgaan. Ik zou adviseren: all electric !

(265) Een kleurrijk CDA

Arie van der Veen, webcolumnist

De voorzitter van het CDA Ruth Peetoom laat niet vaak wat van zich horen in het openbaar. Ze zal ongetwijfeld binnenskamers zich laten gelden. En wellicht geldt dat ook in Groningen, waar haar echtgenoot Rene Paas, Commissaris van de Koning is. Met plezier en instemming lees ik regelmatig zijn bijdragen en toespraken.

Maar nu heeft Ruth gesproken, zij het op een wat vreemd tijdstip. Het kabinet is gevormd, de lijsten voor de gemeenteraad zijn in de meeste gemeenten vastgesteld. En nu op eens moet het CDA-kleurrijker worden. In mijn gevoel is ze te laat met die boodschap. Of ze mocht hem niet eerder brengen? Met kleurrijker bedoelt ze meer vrouwen, en meer mensen met een kleurtje op de lijst. En opeens is Dave Ensberg-Kleijkers weer in beeld. Een leuke man uit Suriname, actief in Brabant. En ik begrijp niet dat hij niet op een verkiesbare plaats stond voor de Tweede Kamer. Misschien is hij wel te kleurrijk !

Een kleurrijk CDA lijkt me prima ! Maar dan vooral ook met de mensen die nu op de lijsten staat. Laten die eens tonen hoe kleurrijk ze zijn. En ik bedoel met kleurrijk: opvallend, karaktervol en met passie. Of te wel met kleur op de wangen, en geen 'grijze' muizen. En helaas dat is toch vaak de dominante kleur in het CDA. Nog los van de leeftijd.

Wie naar de huidige peilingen kijkt op landelijk niveau mag zich terecht zorgen maken voor de uitslag in maart. Het CDA zal het moeten hebben van de vaste achterban. De VVD moet langs de deuren, en voor de rest is het vooral afhankelijk wat de lokale partijen gaan doen. Wat wel opvalt is dat de koers van het CDA, te typeren als een burgerlijk conservatieve koers, nog niet aansluit bij (hopelijk) nieuwe groepen kiezers.

De traditionele achterban beklaagt zich over het gebrek aan barmhartigheid en zichtbaarheid in het beleid. En de ontevreden burger, die nog nooit iets te zoeken heeft gehad bij het CDA, wendt zich nu liever richting Baudet, of gaat niet stemmen.

Een kleurrijk CDA, een kleurrijke politiek, dat is waar de mensen naar snakken. Naar authenticiteit en inspiratie. En kleurrijk is meer dan alleen maar mooie gekleurde schoenen. Het gaat om de meters die je daar mee maakt.

Ruth Peetoom was te laat met haar oproep, en komt daarmee niet sterk over. Maar laat ze de boodschap maar opnieuw doen: En oproepen tot een kleurrijk CDA, een bloemrijk CDA en vooral een geestrijk CDA. Een partij waarvan de kandidaten staan voor wat ze zeggen. Die niet een onderdeel van het technisch-ambtelijk beleidsproces is. En vooral een partij van horen, roepen, getuigen en dienen. En vooral van Zien ! Of te wel: laat ze oproepen om als CDA meer aan christelijk (geïnspireerde) politiek te doen. Politiek met een hart. Waar het hart sneller van gaat kloppen. En zo krijg je vanzelf kleur op de wangen ! Dat is kleurrijke politiek, en dat is niet afhankelijk van huidskleur of geslacht. Sla het evangelie er maar op na ! En dat zou wel eens wat meer mogen gebeuren in het CDA.

En wellicht kan de Sint een B in de schoen van Buma doen. De B van Barmhartigheid, en dat is iets anders dan de B van Burgerlijkheid ! Die eerste betekenis levert uiteindelijk meer stemmen op ! En daar gaat het in maart straks ook om.


VORIGE WEEK    ARCHIEF     TOP

html5 logo   Valide CSS!

Wat publiceerde
PolitiekDelft 10 jaar geleden

delft-kop_verdana1_pd_01

http://www.politiekdelft.nl/index_2007_12_31.html

TOP