koppd2.gif

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.


 politiekdelft.nl    TOP


vrijdag 24 november 2017 00h42 week 47 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingvvd20171124

VVD Delft presenteert kandidatenlijst verkiezingen 21 maart 2018

Bestuur VVD Delft

Afgelopen woensdagavond 15 november heeft de VVD Delft haar kandidatenlijst vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezing op 21 maart 2018. De VVD Delft komt met bekende en nieuwe gezichten hoog op de lijst. Lijsttrekker Bart Smals: "Met deze mensen hebben we kwaliteit in huis om Delft de komende jaren verder op koers te brengen en te houden."

Opvallend aan de lijst is dat er veel mensen bereid zijn gevonden de lijst te duwen. Dat enthousiasme geeft vertrouwen in een mooie uitslag bij de verkiezingen. Immers, een mooi resultaat bij de verkiezingen geeft de VVD de instrumenten om Delft nog beter, schoner, mooier, goedkoper en veiliger te maken.

 1. B.M.G. (Bart) Smals
 2. D. (Dimitri) van Rijn
 3. M.J.A. (Miranda) Voogt
 4. R.H. (Ruud) Lek
 5. I.H.M. (Ivan) Maassen
 6. T.V. (Tessa) van den Berg
 7. S.J. (Stijn) de Vreede
 8. A.S. (Avinash) Krishnasing
 9. C.C. (Casper) Kroes
 10. L.M.L. (Lieke) Prins Korff
 11. D. (Dennis) Begheijn
 12. B.S.J. (Barry) Bierman
 13. J.C.M. (Annemiek) den Os-Borsboom
 14. P.J.A. (Peter) van Oevelen
 15. P.C.M. (Paul) de Bruijn
 16. H. Gabeler
 17. K.J.R. Wenker
 18. M.G.C. de Groot
 19. C.J. Meijer
 20. F.M.C. Heijnen
 21. P.C.A. de Lange
 22. E.L. Koster
 23. J.J. Tamsma
 24. P.C. van den Heuvel
 25. A. de Ronde
 26. S.F.M. Hoekman
 27. L.J. van der Hoek
 28. M. Verstraten
 29. J.W.D. de Lange
 30. J. Heemskerk
 31. P.C. Walraven
 32. W. Labots
 33. J.M. Soeters
 34. E.C. Weijgers
 35. A. Bayense
 36. W.A.M. Dupuis-Tombrock
 37. F.J.P. Droge
 38. E.G.D. Geursen
 39. A. Jonquiere-Kamps
 40. W.F. van Valkenburg
 41. W.C. Steffen-Hoogendoorn
 42. K.M. van der Laan
 43. M.H. Welle Donker
 44. R.E. Waterman
 45. R. Vuijk
 46. H.H. van der Woude
 47. H.M. Bartelds
 48. B.M. Böcker
 49. L.B. Harpe

vrijdag 24 november 2017 00h26 week 47 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingstip20171124

Slim omgaan met schulden

Sybren van der Velde, commissielid STIP

Vandaag bespreekt de commissie het jaarverslag schuldhulpverlening. Op het gebied van schuldhulpverlening kan er nog verbeterd worden, STIP heeft daarom de afgelopen tijd een aantal voorstellen gedaan om het schuldenbeleid in Delft slimmer te maken.

...

Daarnaast wil STIP dat er gekeken wordt hoe we het beleid slimmer kunnen inrichten als iemand eenmaal in de schulden zit. Vooraf zoveel mogelijk informeren om schulden te voorkomen en als iemand al schulden heeft, dan proberen we het zo makkelijk mogelijk maken om dit op te lossen. Veel eisen voordat iemand kan deelnemen aan een schuldhulpverleningstraject zorgt ervoor dat iemand moet wachten tot zijn schuld groot genoeg is voordat hij geholpen kan worden. Daar moeten we vanaf om alle mensen te kunnen helpen die het nodig hebben.


vrijdag 24 november 2017 00h20 week 47 politiekdelft.nl    TOP

Sport gezond en dus belangrijk!

Bram Stoop, raadslid SB

Sport en bewegen is belangrijk voor zowel jong als oud. Stadsbelangen Delft vindt het belangrijk dat de gemeente samenwerkt met de Sportraad en andere organisaties om sportverenigingen, groot en klein, te stimuleren tot samenwerking. Het is belangrijk dat organisaties hun accommodatie, activiteiten, vrijwilligers, creativiteit op een veel breder vlak inzetten. Daarom vraagt onze fractie ook aandacht voor de boksschool Delft, die vanaf augustus 2018 niet meer kan beschikken over de gymzaal in de Cornelis Musiusschool.

...


vrijdag 24 november 2017 00h14 week 47 politiekdelft.nl    TOP

(257) Arum heeft gestemd

Arie van der Veen, webcolumnist

Herindelingsverkiezingen hebben altijd een eigen dynamiek. Sommigen dromen van deze verkiezingen als de ultieme vrije keuze in gemeenten, niet opgejaagd door landelijk media en invloeden. In de praktijk blijkt dit mee te vallen. Over het algemeen is de opkomst laag (rond de 40%). Wat opvalt bij deze verkiezingen is dat het CDA het goed gedaan heeft in zijn 'kerngemeenten', en de PvdA in de stad Leeuwarden. De VVD valt tegen. Ook hier gaapt weer een gat tussen de landelijke VVD-kiezers en de (lokale) thuisblijvers. Voor het CDA is interessant dat het toch weer terrein moet weggeven in de stad, in dit geval Leeuwarden.

Arum e.o.heeft gestemd en het CDA heeft het prima gedaan. Verreweg de grootste. Blijkbaar lukt het het CDA toch om bij (tussentijdse) raadsverkiezingen, het eigen electoraat naar de stembus te krijgen. En bij lage opkomst telt elke stem in feite dubbel !

Raadsverkiezingen tussen door zijn geen graadmeter voor de landelijke verhoudingen. Maar zowel CDA als PvdA kunnen moed putten uit deze verkiezingen. De uitslag van de PvdA o.l.v. Lutz Jacobi toont aan dat het authentieke geluid nog steeds gehoor vindt. En zeker Friezen zijn geen weglopers. Ook in Groningen deed de PvdA het goed. En meestal zijn raadsverkiezingen wel een indicatie van wat de achterban vindt van de prestatie van de partijen.

De VVD zou eens moeten onderzoeken hoe het komt dat terwijl men bij landelijke en provinciale verkiezingen op de meeste plaatsen inmiddels de grootste is, dat blijkbaar op lokaal niveau niet het geval is. Is men te weinig geborgd in de lokale samenleving, of zijn de VVD-kiezers vooral pragmatisch ? Alleen stemmen als het er toe doet ? Een interessant electorale uitdaging.

Arum e.o. heeft gekozen. Voor een nog grotere schaal. De vraag komt langzamerhand aan de orde wat de uiterste schaal van een (landelijke) gemeente is. In die zin is het interessant om Súd-West Fryslân te blijven volgen. In hoeverre is het bestuur daar nog connected in al die kernen ? Voor andere landelijke gemeenten met opschalingsdrang een belangrijk thema.

Raadsverkiezingen zijn belangrijk. Voor het bestuur van de gemeente en als peiling voor het draagvlak van de coalitie in Den Haag. Gisteren was de opmaat naar de landelijke raadsverkiezingen in maart. Het CDA en de PvdA zullen zich gesterkt voelen. In de VVD is nog huiswerk te doen. En D66 en Groen-links zijn toch vooral Randstad-partijen. En de lokalen ? Een wisselend beeld. Benieuwd wat 21 maart 2018 oplevert.


donderdag 23 november 2017 04h27 week 47 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingd6620171123

Persbericht D66, 22 november 2017
Diverse kandidatenlijst van D66 Delft
mooie mix van ervaring en nieuw talent!

Thomas van Arkel, Fractiesecretaris D66 Delft

D66 Delft stelde vandaag de nieuwe kandidatenlijst vast voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. De lijst biedt een mooie mix van ervaring en nieuw talent. De lijst wordt aangevoerd door huidig fractievoorzitter Christine Bel: "Het is een diverse lijst met kandidaten van allerlei leeftijden, met verschillende achtergronden, uit heel Delft."

Met deze ijzersterke kandidaten wil D66 ook de komende periode hard werken een duurzame toekomst en kansen voor Delft, met goed onderwijs op alle niveaus, goed wonen in alle wijken en werk voor iedereen in Delft Kennisstad.

Lijstduwer huidig wethouder Aletta Hekker gaf eerder al aan niet opnieuw beschikbaar te zijn als wethouder voor een volgende periode: "Ik word vandaag 66 jaar en dat is voor mij een mooie leeftijd om het stokje over te dragen aan een nieuwe generatie ervaren en talentvolle D66-ers".

De volledige lijst:
Plaats Naam
1 Christine Bel
2 Martina Huijsmans
3 Boris van Overbeeke
4 Vincent van Roon
5 Sivan Maruf
6 Mirjam Kleijweg
7 Harjo Schuurman
8 Melanie Oderwald-Ruijsbroek
9 Linda Glabus
10 Pieter Stienstra
11 Thomas van Arkel
12 Titus Langeveld
13 André Jongeling
14 Douglas Breeuwer
15 Bouke Rovers
16 Herman van Leeuwen
17 René Broekhuijzen
18 Faye Oosterhof
19 Jorrit Stelma
20 Koen van Limbergen
21 Ria Westendorp
22 Bregje van der Horst-Eijsbouts
23 Renier Bormans
24 Judith Fransen
25 Victor Huisman
26 Aglaia Zedlitz
27 Arne Dijkstra
28 Robin Tulp
29 Julian Kaihatu
30 Mahasti Tafahomi
31 Ties Kuipers
32 Gerco Weenink
33 Jerom Maas
34 Michiel Dol
35 Pieter Oskam
36 Huub Halsema
37 Aletta Hekker


donderdag 23 november 2017 04h12 week 47 politiekdelft.nl    TOP

Verslag commissie Ruimte en Verkeer 21 november

Griffie gemeente Delft

...

FIETSPARKEREN
Aan ideeën geen gebrek tijdens de bespreking van de maatregelen die het college voorstelt om het fietsparkeren in Delft te verbeteren. Ook de vier insprekers kwamen met nieuwe ideeën. De Fietsersbond pleitte voor meer ruimte voor de fietsers in Delft. Delfia Batavorum wil net als de Fietsersbond dat weesfietsen sneller worden verwijderd. Volgens Delfia Batavorum kunnen bewoners en ondernemers daar een handje bij helpen. Een vrijwilliger van de fietsenstalling op de Oude Langendijk zou meer bewaakte stallingen willen zien. Volgens de studentenverenigingen zou er op piekmomenten in de binnenstad meer parkeerruimte voor de fietsers gecreëerd kunnen worden op plekken waar fietsers nu niet terecht kunnen, zoals parkeerplekken voor auto's.

Een proef met het dubbelgebruik van autoparkeerplekken in de binnenstad is een van de vele maatregelen die het college voorstelt. Het pakket omvat maatregelen voor de korte en lange termijn. In grote lijnen komt het erop neer dat de bestaande parkeercapaciteit voor fietsen beter wordt benut en dat die capaciteit in de toekomst verder wordt uitgebreid, zowel op straat als inpandig. De fracties kregen de gelegenheid om te reageren op de maatregelen en ideeën aan te dragen.

WAARDERING
Onafhankelijk Delft had weinig positieve woorden over voor de plannen van het college. Onafhankelijk Delft vindt de maatregelen niet nodig, omdat er in de visie van die fractie geen sprake is van een fietsprobleem. STIP sprak zijn waardering uit voor de plannen, omdat Delft volgens die fractie nog steeds te weinig parkeerplekken heeft voor fietsers. De maatregel om de komende vier jaar maximaal 850 extra parkeerplekken te realiseren, acht STIP onvoldoende. Het budget voor fietscoaches zou STIP daarom liever besteden aan de uitbreiding van nog meer fietsparkeerplekken en in het vervolgplan wil STIP ook een locatieplan zien met plekken waar nieuwe stallingen gerealiseerd kunnen worden.

HANDHAVING
D66 en GroenLinks delen de opvatting van Onafhankelijk Delft dat niet de voetganger op één staat, maar de voetganger én de fietser. D66 pleitte onder meer voor het sneller weghalen van weesfietsen en meer handhaving. De ChristenUnie liet weten zich te kunnen vinden in veel maatregelen van het college. Voor GroenLinks is het belangrijk dat de gemeente het fietsgebruik stimuleert. Volgens GroenLinks moeten alle zeilen worden bijgezet om het tekort aan fietsparkeerplekken op te lossen. De voorgestelde realisatie van drie- tot vierhonderd plekken op straat vindt GroenLinks wel wat weinig; een druppel op de gloeiende plaat. Het voorstel om fietscoaches aan te stellen die fietsers de weg wijzen naar een parkeerplek werd door verschillende fracties kritisch bekeken. De fractie van GroenLinks betwijfelt de effectiviteit van twee parttime fietscoaches.

GEDRAG
Stadsbelangen Delft liet eveneens weten zich te kunnen vinden in de meeste maatregelen, behalve het inwisselen van autoparkeerplekken voor fietsparkeerruimte. De fractie pleitte voor maatregelen die gericht zijn op het gedrag van fietsers en voor het chippen van fietsen om de handhaving te verbeteren. Ook de PvdA was op hoofdlijnen positief. Fractie Van Koppen stelde onder meer voor om in Delft een depot voor weesfietsen te realiseren. De VVD omschreef de voorgestelde maatregelen als veelbelovend. Het opruimen en ophalen van weggehaalde fietsen mag van de VVD meer kostendekkend worden. Het opruimen kost 50 euro, het ophalen 25 euro.

Voor de SP is het van belang dat er in bestemmingsplannen ook rekening wordt gehouden met parkeernormen voor fietsen. Daarnaast pleitte de SP net als GroenLinks en STIP voor de realisatie van meer stallingen in plaats van de fietscoaches. Net als D66 en VVD acht het CDA het noodzakelijk dat uitbreiding van de capaciteit hand in hand gaat met meer handhaving.

TANDJE MINDER
Wethouder Harpe nodigde de fracties die pleitten voor nog meer parkeerplekken uit om plekken te noemen. Daarnaast wees de wethouder op de goede ervaringen met de fietscoaches bij het station die zorgen voor een vriendelijke manier van handhaving. De wethouder zei de fracties die pleitten voor een tandje minder goed verstaan te hebben. Hij liet de commissie weten dat onderzocht gaat worden of met een andere invulling meer capaciteit in de stallingen gerealiseerd kan worden. Ook andere maatregelen worden verder in een definitief voorstel uitgewerkt. STIP kondigde aan deze week na te gaan denken over moties om de wethouder kaders mee te geven voor dit voorstel. Als de fractie afziet van eventuele moties wordt dit onderwerp niet in de komende raadsvergadering behandeld.


donderdag 23 november 2017 03h38 week 47 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingdavidvandis20171123

David van Dis neemt afscheid als raadslid

David van Dis, raadslid CDA

Op donderdag 30 november neemt CDA-raadslid David van Dis afscheid van de Delftse gemeenteraad. David wordt Hoofd Beleid bij de CDA Tweede Kamerfractie, een functie die praktisch niet te combineren is met volledige inzet voor de gemeenteraad. David was lid van de CDA-fractie sinds 2010 als commissielid, en werd in 2012 gemeenteraadslid. Van 2013 t/m 2016 was hij tevens fractievoorzitter. Van Dis wordt opgevolgd door huidig fractie- en commissielid Gerrit Jan Valk.

David van Dis: 'Stoppen als gemeenteraadslid is een besluit dat mij zwaar valt. Het is een enorme eer om je als raadslid in te mogen zetten voor de prachtige stad die Delft is. De stad is in ontwikkeling en wordt steeds mooier. Ik ben trots dat ik daar de afgelopen 7,5 jaar aan mocht bijdragen, maar ik ben vooral iedereen dankbaar met wie ik dat samen heb mogen doen.'

Fractievoorzitter Rob van Woudenberg: 'Met David verliezen we als fractie een goed, sympathiek en hardwerkend fractielid, en we verliezen ook zijn humor. Hij was een op en top volksvertegenwoordiger. Het is jammer dat hij vertrekt maar we gunnen hem deze mooie nieuwe functie natuurlijk van harte. En met Gerrit Jan hebben we een goede en waardige opvolger'

(een meer persoonlijk verhaal kunt u lezen op David's Facebookpagina)


woensdag 22 november 2017 01h45 week 47 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingd6620171122

D66 presenteert negen fietsspeerpunten

Pieter Oskam en Martina Huijsmans, raadsleden D66

Delft is een echte fietsstad en daar wil D66 op blijven inzetten. Daarom presenteerde D66 Delft vandaag de negen speerpunten voor een fietsvriendelijker Delft. D66 wil drukke fietsroutes in Delft veiliger maken, goede, liefst stoplichtvrije, doorgaande fietsroutes en fietsparkeren beter regelen.

Delft fietsstad
... Er zijn steden in de wereld die dromen van zoveel fietsen als in Delft.
... Voor een 10-minuten boodschap ga je niet je fiets in een stalling 300 meter verderop zetten.


woensdag 22 november 2017 01h36 week 47 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingstip20171122

De vijf mensen die zich komende tijd in de STIP fractie voor Delft inzetten. V.l.n.r.: Twan de Nijs, Matthias Floor, Sybren van der Velde, Michelle Corten, Elwin van Beurden

STIP haalt nieuwe toppers binnen

Michelle Corten, raadslid STIP

Op donderdag 30 november zal de STIP fractie van samenstelling wisselen. Twan de Nijs en Sybren van der Velde zullen hun positie als commissielid verruilen voor het raadslidmaatschap. De gemeenteraad is hiermee twee enthousiaste nieuwe raadsleden rijker.

Om plaats te maken voor de nieuwe fractieleden nemen Falco Bentvelsen en Elwin van Beurden na drie jaar in de fractie afscheid van de gemeenteraad. Die laatste blijft bij de raad betrokken in zijn nieuwe rol als commissielid.

...


woensdag 22 november 2017 01h32 week 47 politiekdelft.nl    TOP

(256) Zwarte Pieten

Arie van der Veen, webcolumnist

Eigenlijk had ik mij voorgenomen ook dit jaar de Zwarte Pietendiscussie aan mij voorbij te laten gaan. En dat is nog steeds mijn voornemen. Zij het dat ik zondag j.l. bij een leuke intocht in een dorp een overtuigend argument hoorde waarom Piet zwart is. Dat is namelijk vooral belangrijk omdat er anders bij de kinderen teveel herkenning is. Immers wie de roetpiet speelt, die wordt herkend. De buurjongen of het buurmeisje. Iemand van de voetbal of de handbal etc. Zwarte Piet is zwart, en dat is wel zo handig. Het lijkt mij een overtuigend argument. En wellicht kan een blauwe zwarte Piet er ook mee vandoor.

Nee de zwarte Pietendiscussie trekt mij niet. En zeker ook niet het zwarte pieten zogenaamd tussen stad en platteland. Of om het scherp te stellen: de Grachtengordel tegen de rest van Nederland. Het is inderdaad zo dat er een groot verschil is tussen hypecultuur in Amsterdam en steden ten opzichte van het landelijke gebied. En dat is van alle tijden. Zij het dat in de steden nog altijd wordt gedroomd van het Arcadië in de polder(s) en de bossen. Nederland is een klein land, maar met gevarieerde streken en verschillende volksaard. Een Limburger, een Fries, een Noord-Hollander of een Sallander. Dat maakt Nederland in zijn kern veelkleurig. Helaas wordt dit allemaal vergeten, vooral in de (elitaire) media. Daar heerst de droom van Amsterdam... of te wel mag ik ook meedoen ?

Ik heb geen enkel bezwaar tegen veelkleurige Pieten. En ik verwacht dat die trend zich rustig voortzet. En wat kan het schelen ? Als de kinderen maar in de waan kunnen blijven, de vervoering en vooral het naïeve idee van de gulle gever. Veel ernstiger vind ik de mal waarin men geperst wordt in de éénzang van de nationale omroepen. Daar zou veelkleurigheid ook niet misstaan. En het meest ergerlijke is, wanneer mensen uit delen van de Randstad, zich menen te moeten verheffen en in de provincie wel even komen zeggen hoe het zit. Voor hen rest vooral de gart en de roe.

De stad en het ommeland, een prachtig thema. Dat maakt Nederland sterk ! En vooral een sterk platteland, en sterke steden. En liever vrijwillig geschminkte zwarte Pieten, dan ingehuurde roetpieten. En verder 's lands wijs, 's lands eer.

(254) Over (des)illusies

Arie van der Veen, webcolumnist

In de vorige eeuw waren velen in Nederland druk ...


dinsdag 21 november 2017 02h21 week 47 politiekdelft.nl    TOP

delft-spoorsingel-061-066-fietsparkeren-20171119155109

Delft. Veel fietsen op de Spoorsingel 61 tot en met 66.
Gaan de fietsen straks de parkeergarage in?

Een nieuw dossier: FIETSEN IN DELFT

harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Vandaag heb ik een nieuw dossier toegevoegd, namelijk FIETSEN IN DELFT.
Al heel mijn leven is mijn motto: de stad is er voor de voetgangers en de fietsers.
Ik ben geboren in het eerste jaar na de oorlog en in de jaren vijftig waren er hoofdzakelijk fietsen. Nu komt de fiets in grote getale weer terug van weggeweest. Delft wordt overspoeld en sommige bestuurders raken al in paniek en zijn aan het luchtfietsen geslagen. Over FIETSEN zal nog veel te doen zijn de komende jaren.

Vanavond staat fietsparkeren op de agenda van de commissie Ruimte en Verkeer.

naar de webcast - aanvang overleg vergadering 20h15

dinsdag 21 november 2017 00h26 week 47 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingstip20171121

Een plek voor elke fiets

Twan de Nijs, commissielid STIP en Falco Bentvelsen, raadslid STIP

In Delft is alles te fietsen en dat heeft heel veel voordelen. Hiervoor moeten we inzetten op goede fietspaden en goede stallingen! Over dit laatste gaan we het morgen hebben.

In Delft is de fiets het alternatief voor de auto, niet alleen is het gezonder en duurzamer dan de verbrandingsmotor op 4 wielen, het is ook nog sneller! Binnen deze compacte stad ben je vaak het snelst op je bestemming wanneer je de fiets pakt, maar wanneer je daar aankomt ontbreekt helaas vaak iets, een goede stallingsplek ... Daar moet nu iets aan gaan gebeuren.

Op 21 november bespreekt de commissie ruimte en verkeer de uitvoeringsagenda fietsparkeren. Dit is hard nodig aangezien er in de Delftse binnenstad 2000 fietsparkeerplekken te weinig zijn. En later nog eens 1700 daarbovenop voor de toekomstige vraag (tot 2040). STIP wil graag het gebruik van de fiets stimuleren in onze stad, iets wat goed mogelijk zou moeten zijn met een budget van 1 miljoen euro. Daar kan je een hoop stallingen mee realiseren!

STIP wil voor de discussie graag wat accenten naar voren brengen:

1.Voldoende capaciteit

In de Binnenstad is er een tekort aan stallingsruimte, vooral op piekmomenten, zoals marktdagen en uitgaansavonden. Niet alleen is er een tekort, maar er zijn ook een aantal fietsnietjes op plekken waar veel fietsers niet hoeven te zijn. Hierdoor staat de Choorstraat bijvoorbeeld helemaal vol met fietsen en is het ook rond het Stadhuis is het vaak druk. Hier moet een oplossing voor komen, met voldoende stallingen op de plekken waar ze nodig zijn.

In deze uitvoeringsagenda worden maximaal maar 850 parkeerplekken gecreëerd in de komende 4 jaar, dat zijn er meer dan 1.000 te weinig! Dit vindt STIP echt onvoldoende, de eerder genoemde parkeerdruk wordt duidelijk omschreven in de inleiding, maar daarna niet opgelost in de rest van de agenda.

Dit betekent dat we in de komende jaren, meer dan nu wordt voorgesteld, moeten inzetten op het realiseren van extra stallingsmogelijkheden. STIP zou graag extra budget vrijmaken voor een breed scala aan opties, zoals buurtstallingen, pop-upstallingen, fietsvakken, fietsnietjes, park & fiets, dubbelgebruik auto parkeerplekken, innovatieve stallingen en inpandige stallingen.

2.Gastvrijheid

De fietser moet goed ontvangen worden in onze binnenstad, het moet duidelijk zijn waar de fiets gestald kan worden. Dit willen wij graag doen aan de hand van effectieve communicatie over de bezettingsgraad in onze (bewaakte) stallingen. Deze informatie moet op verscheidene plaatsen beschikbaar zijn, bijv. met een integraal systeem van slimme digitale bebording op knooppunten rondom grote stallingen. Daarnaast kan deze info goed ontsloten worden als open data, zodat in de toekomst de bezetting actueel in een app bekeken kan worden.

Het lijkt ons echter niet gastvrij om te vroeg in te zetten op handhaving. Op het moment zijn er onvoldoende plekken om een fiets kwijt te kunnen. Het kan niet de bedoeling zijn dat verkeerd gestalde fietsen om de haverklap worden verwijderd, terwijl er geen alternatief bestaat. STIP twijfelt ook aan de effectiviteit van fietscoaches zolang niet eerst de capaciteit wordt opgehoogd.

3.Fietsendiefstal

Parallel aan dit stuk wordt nog een ander voorstel gedaan om fietsendiefstal aan te pakken in Delft. Deze gemeente is de aanvoerder van de fietsendiefstal-ranglijst, hier werden namelijk de meeste aangiftes tegen gedaan in heel Nederland. In het voorstel tegen diefstal wordt als eerste geconstateerd dat de beste oplossing voldoende aanbindmogelijkheden is, plekken waar je je fiets kan vastzetten. Dit komt daarna helaas onvoldoende in de andere stukken terug. In de uitvoeringsagenda wordt het woord fietsnietjes eenmaal gebruikt en in het diefstal voorstel wordt voornamelijk ingezet op communicatie. De beste oplossing lijkt dus overgeslagen te worden, hier zou de gemeente meer mee moeten doen.

4.Fietsparkeernormen

In de uitvoeringsagenda wordt ook gekeken naar de invoering van fietsparkeernormen, zodat bij nieuwe ontwikkelingen altijd een vast aantal plekken zal worden neergezet. Dit lijkt STIP te rigide, iets wat we al ontdekt hebben bij de autoparkeernormen, die zijn we op het moment namelijk al om deze reden aan het aanpassen. We willen graag een balans kunnen opmaken, hoe realiseren we precies genoeg stallingen op de juiste plek? Dit kan je niet van tevoren met 1-2 stallingen per huis vastleggen.

Het lijkt ons daarom een beter idee om een bewijslast bij de ontwikkelaar te leggen. Dit houdt in dat er in plannen gekeken moet worden of en hoeveel plekken er bij dat project nodig zullen zijn. Met deze analyse kan daarna een oplossing gevonden worden op eigen terrein of wellicht gewoon in bestaande omliggende stallingen. Mocht dit allebei niet mogelijk zijn, dan is er een misschien een rol weggelegd voor een fietsparkeerfonds, Daar kan een ontwikkelaar dan zijn missende plekken mee afkopen. De gemeente kan daarna met dit fonds aan de slag om de benodigde plekken in de buurt te realiseren.


dinsdag 21 november 2017 00h22 week 47 politiekdelft.nl    TOP

(255) Arum e.o. gaat naar de stembus

Arie van der Veen, webcolumnist

Woensdag 22 november zijn er herindelingsverkiezingen in een aantal gemeenten in Nederland. Zo ook in Arum, mijn geboorteplaats, onderdeel van de gemeente Súdwest-Fryslân. Die gemeente bestaat na de herindeling uit 89 kernen. Hoofdplaats is Sneek. Het is interessant om te melden dat deze gemeente inmiddels 89.500 inwoners heeft en qua oppervlakte de grootste gemeente van ons land is. (water en land samen opgeteld). Ik vroeg me af wat een raadslid daar nog moet in zo'n grote gemeente. En hoe het daar nu zit met de aanspreekbaarheid van het bestuur. Of is het alleen nog Sneek, Bolsward en de rest ?

Op zich kan ik mij de keuze voor zo'n mega-gemeente nog wel voorstellen. Zeker nu de inmiddels heringedeelde gemeente(n), als onderdeel bijna alle door de hoeven van de zelfstandigheid zakten. Maar toch, het lokaal bestuur komt wel erg op afstand te staan. Blijkbaar is daarvoor gekozen.

Interessant is dat deze mooie gemeente een burgemeester van D66-huize kent in de persoon van Hayo Apotheker. Hij stopt op 31 december a.s. En inderdaad D66 is ook bescheiden vertegenwoordigd in de huidige gemeenteraad. Wûnseradiel kende indertijd een burgemeester van de FNP. Wat mij interesseert is de politieke kleur van de burgemeester. De Volkskrant wees recent op een trend van meer partijloze burgemeester(s). Met Maastricht als voorlopig ultiem hoogtepunt. Een partijloze burgemeester ? In Súd-West Fryslân zou dat zo kunnen. Voordat hij alle kernen heeft bezocht is zijn ambtstermijn toch al bijna om. Maar in deze tijd met groeiende lokale partijen, met navenant wethouders, begint de vraag te groeien of lokale partijen ook burgemeesters kunnen leveren. Of loopt met daar nog tegen het 'partijenkartel' op ?

Een burgemeester moet bestuurlijk inzicht hebben, natuurlijk gezag en zo nodig bestuurservaring. Het is de vraag of alleen het wethouderschap een vereiste is, of dat dit juist de instroom van bestuurlijk potentieel beperkt. Die vraag zal ongetwijfeld bij de Commissarissen van de Koning leven. En naar ik aanneem ook bij politieke partijen. Wat is een burgemeester ? Een procesbewaker, een handhaver of een volksman of -vrouw. Een burgervader of -moeder, identiteitsdrager ? En bekwaam in openbare orde en veiligheidszaken. Er is veel over te zeggen. En eigenlijk is er niet veel in te brengen tegen goede kandidaten van lokale partijen. Als men maar bekwaam en integer kan besturen.

De komende raadsverkiezingen in maart 2018 worden spannend, omdat de lokale partijen opnieuw de zittende landelijk politieke partijen zullen uitdagen. En steeds meer zullen ook lokale partijen deel uit gaan maken van colleges van B&W, zolang ze stabiel zijn en zich niet al te veel van de bestuurlijk agenda en mores verwijderen. Blijkbaar past de politieke versplintering in het huidige tijdsgewricht. Een versplinterd veld in de raad heeft gevolgen voor de bestuurskracht van een college, en met name van individuele wethouders. Voor burgemeesters biedt dat krachtenveld een kans. Met gezag boven een veelvoud van partijen staan. Denk eens aan bijvoorbeeld Enkhuizen. En zo zijn er nog wel meer gemeenten.

Het is de vraag hoelang er nog partijpolitiek benoemde burgemeester blijven, of dat er in de toekomst meer neutrale personen naar voren komen. Eigenlijk is dit wel een discussie waard. Al was het maar als vooroefening voor de nakende discussie over de rechtstreeks gekozen burgemeester.

In Arum en de andere kernen gaat men naar de stembus, als men al gaat, om een gemeentebestuur te kiezen dat ergens ver weg is. Ik weet niet of er nog een bus naar Sneek gaat. Het partijpolitieke gehalte in dergelijke gemeenten wordt ook steeds dunner. De huidige burgemeester vertrekt aan het einde van het jaar. Het zou mij niet verbazen als daar nu een partijloze burgemeester zou komen. Een bestuur op zo'n grote afstand van de bevolking vraagt in ieder geval een goede procesmanager. En daarvan zijn er velen te vinden, tenminste als zij dat willen.

Ik ben benieuwd hoeveel kiezers er opkomen dagen in Arum e.o. En dat zal ook gelden in Leeuwarden, en enkele plaatsen in Groningen en Gelderland. Erg onrustig zal het op de van Camminghaweg in Arum niet worden is mijn inschatting.


dinsdag 21 november 2017 00h13 week 47 politiekdelft.nl    TOP

Trage afhandeling niet acceptabel

Aad Meuleman, raadslid SB

Drie maanden wachten op een beslissing naar aanleiding van een aanvraag verlenging gehandicapten parkeerkaart is niet aanvaardbaar. Inwoners vragen een dergelijke vergunning niet voor niets aan. Het simpel (twee maal tot nu toe) afdoen met een verdagingsbericht aan de aanvrager (formeel correct) en wachten op GGZ is niet acceptabel. Reden voor onze fractie om vragen te stellen aan het college.


maandag 20 november 2017 22h39 week 47 politiekdelft.nl    TOP

-----

Aad Meuleman blikt terug op bijna twintig jaar in de gemeenteraad

Jesper Neeleman, redactie Delft op Zondag

Aad Meuleman wordt gezien als het geweten van de Delftse gemeenteraad. Na de komende verkiezingen houdt de 65-jarige fractievoorzitter van Stadsbelangen Delft het echter voor gezien. Met Delft op Zondag blikt hij terug op twintig bijzondere jaren.

...

Aad Meuleman miste in zijn bijna 20 jaar als raadslid welgeteld één raadsvergadering. ... Niet alle raadsleden bezoeken zo trouw de vergaderingen, valt ook Meuleman op. "Als we in mijn beginjaren om 18.00 uur moesten vergaderen, dan was iedereen er om 18.00 uur. Nu zie je dat sommigen dan eerst met hun gezin willen eten. Dat begrijp ik wel, maar als je raadslid bent dan ben je raadslid. Als je eten met je gezin belangrijker vindt, moet je misschien geen raadslid worden. Het besturen van de stad moet niet afhangen van je thuissituatie. Ik vind dat je er altijd moet zijn. Mijn advies aan iedereen die raadslid wil worden: Weet waar je aan begint."

...


maandag 20 november 2017 01h51 week 47 politiekdelft.nl    TOP

(253) Youp

Arie van der Veen, webcolumnist

Al jaren lees ik de NRC. Eerst nog als de Rotterdamse NRC en sinds enige jaren als een Amsterdamse krant. En sinds de NRC naar Amsterdam is vertrokken heb ik soms het gevoel van onthechting. Is het nog wel de krant waarin ik mijzelf herkende ? Economisch scherp, juridisch stevig en niet met alle hypes en trends meewaaiend. En vooral journalistieke hoor- en wederhoor. De Ombudsman Sjoerd de Jong doet goed werk. Maar hij kan ook niet alles mannen. De kwestie-Omtzigt doet mij toch twijfelen aan het niveau van de zo geprezen onderzoeksjournalistiek van de krant. Ligt scoringsdrift hier niet meer voor de hand ? En waarom nu komen met in feite oud nieuws ? Of is de krant zelf ook een onderdeel van framing geworden ? Misschien kan de NRC-ombudsman daarover nog iets melden. En in het verleden zijn er wel meer zaken geweest, waarin de zucht om te scoren boven de waarheidsvinding uitsteeg. (Prins Friso). Maar ja, Follow the money en andere sites jagen de traditionele redacties op.

Helaas is de NRC naar Amsterdam vertrokken. Niks mee mis lekker op het Spui, beter dan in de kille Alexanderpolder. Maar voor de objectiviteit en de afweging in de nieuwsgaring past toch ook wel een goed en zakelijk Rotterdams geluid. En volgens de Amsterdamse kranten wordt Rotterdam steeds hipper.......

En op zaterdag standaard op de achterpagina de column van Youp. Hij schrijft deze met ijzeren regelmaat elke week. In het verleden vielen deze columns op door spitsheid, scherpte en stellingname. Tegenwoordig is het een stroom van holle woorden, platitudes en herhaling van zetten. De misselijkmakende vergelijking met dementie, rollators, en tot voor kort de eeuwige 'crematiekoning'. Youp is uitgeschreven en uitgepraat, in ieder geval toe aan een sabbatical. Elke column die hij schrijft is een verdere beschadiging van zijn mooie werk uit het verleden. Effectbejag, belediging, en horkerigheid, Het is allemaal niet meer nodig voor hem. En als je zijn stukjes leest, dan lijkt het wel - om in zijn woorden te blijven - dat hij zelf aan beginnende dementie lijdt. Permanente herhaling van woorden en een troebele blik op de werkelijkheid.

'Toen wij uit Rotterdam vertrokken, vertrokken wij uit Rotterdam', en daarmee heeft de NRC een stuk van zijn identiteit achter zich gelaten. De concurrentie met de Volkskrant en in mindere mate met Trouw, wie het meest Amsterdams is, is niet alleen maar positief. Meer Rotterdam en minder Amsterdam, dat is de boodschap van het nieuwe kabinet. Hopelijk pakt de NRC die trend wel op ! En mijn advies is om per 1 januari voorlopig afscheid te nemen van Youp. Er zijn in Rotterdam en omgeving ook wel columnisten van niveau te vinden. En anders weet ik er nog wel een paar in het land !

Youp, bedankt ! Veel genoten van je geschrijf. Maar nu even niet (meer) ! En gelukkig is Bas Heijne er nog op zaterdag.


maandag 20 november 2017 00h04 week 47 politiekdelft.nl    TOP

Eindresultaat van het bouwplan AH na behandeling in de "kwaliteitsketen"

harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

delft-martinus-nijhofflaan-007-fietsparkeren-20171114163019a

Delft. Het fietsparkeren bij AH op de Martinus Nijhofflaan is op het trottoir na opening een zooitje. Verantwoordlijk wethouder Lennart Harpe heeft later onder zijn goedkeuring extra fietsrekken in de modder laten plaatsen. Redactie politiekdelft hfvh. Foto PRODEO 14 november 2017.

Burgemeester Marja van Bijsterveldt schrijft op 16 november 2017 aan de leden van de raad:

Geachte leden van de raad,

Delft heeft aandacht voor de kwaliteit van de gebouwde stad. Die aandacht richt zieh niet alleen op het ontwerp van een bouwwerk of ruimtelijk plan, maar ook op het ontwikkelingsproces dat plannen doormaken. ln Delft hanteren we daarom de kwaliteitsketen, die de kwaliteit borgt gedurende de hele keten van het voorbereidingsproces.
...

Rapport: Een toekomstbestendige kwaliteitsketen

In het rapport lees ik onder anderen de namen van geïnterviewde raadsleden.
Hoezo aandacht voor kwaliteit van de gebouwde stad?
Waar hebben deze raadsleden inhoudelijk verstand van?
Vooraf hebben ze het bouwplan AH toch onder ogen gehad?
Voor een aanvaardbare oplossing hoef je bij deze raadsleden niet zijn.

Geïnterviewde actoren in de Kwaliteitsketen in Delft
Commissie Ruimte en Verkeer:
Jos van Koppen (fractie Van Koppen)
Linda Böcker (VVD)
Bert Brehm (PvdA)
Klaas Herrema (GroenLinks)
Leen de Graaf (CU)
Elwin van Beurden (STIP)
Aad Meuleman (Stadsbelangen)

Fleur Norbruis: Een aanfluiting!

delft-martinus-nijhofflaan-007-ah-modder-fietsen-foto-fleur-norbruis

Raadslid Fleur Norbruis GroenLinks op de twitter:
@LennartHarpe Een aanfluiting

Afgelopen zondag heb ik om commentaar gevraagd aan de raadsleden
Fleur Norbruis GL en Bart Smals VVD.


maandag 20 november 2017 00h03 week 47 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingod20171119

Maak toren van de Nieuwe Kerk op zondag toegankelijk

Jan Peter de Wit, raadslid OD

Wij willen al jaren dat de Nieuwe Kerk op zondag te bezichtigen is. De Protestantse Gemeente wil dat niet. Maar nu is er toch een mogelijkheid om de dichte kerkdeur op zondag open te krijgen. Door op zondag enkel de toren open te stellen voor bezoek. Daar stelde ik wat vragen over. Uit onderstaande antwoorden op mijn schriftelijke vragen blijkt dat de Toren van de Nieuwe Kerk van de gemeente Delft is.

De gemeente verhuurt de toren tegen het luttele bedrag van €6045 per jaar aan de Protestantse Gemeente Delft. De Protestantse Gemeente Delft geeft aan dat er 62.314 toren bezoekers waren in 2016. Met een gemiddelde toegangsprijs van drie euro levert dat €186.000 op. Minus de huur is dat €180.000 per jaar. Dat is dus een goudmijn voor de Protestantse Gemeente Delft. Want het personeel staat er toch wel voor de toegang van de Nieuwe Kerk. De prijs daarvoor is €5,00 voor volwassenen.

Die €180.000 is voor zes dagen. Als de Toren ook op zondag gaat levert dat dus minimaal €30.000 extra op. In totaal €210.000 kan jaarlijks de zevendaagse openstelling van de toren van de Nieuwe Kerk opleveren. Dit zou de gemeente dus in eigen hand kunnen gaan nemen. Genoeg bezoekers en inkomsten om dit kostendekkend te doen. Die exploitatie kunnen we openbaar aanbesteden. Of in handen geven van de Toerist Information VVV Delft. Dan moeten we wel de huur in 2021 opzeggen met de Protestantse Gemeente. Die willen uit principiële godsdienstige redenen hun personeel niet inzetten op zondag.

Het zou een enorme aanwinst voor Delft zijn als toeristen en bezoekers ook op zondag te toren kunnen beklimmen om van het prachtige uitzicht te genieten. Die gesloten kerkdeur op zondag straalt een ongelooflijke ongastvrijheid uit. Dat past niet bij onze mooie druk bezochte stad. Dan doet de gemeente het zelf wel.


maandag 20 november 2017 00h02 week 47 politiekdelft.nl    TOP

Omdat we kloven moeten overbruggen

Joëlle Gooijer, raadslid CU

Afgelopen maand bespraken we de begroting 2018-2021. Veel van de plannen die we een jaar geleden in onze meedenkbegroting met CDA en Stadsbelangen hebben ingediend, hebben een plek gekregen in de begroting. Zoals extra geld voor het onderhoud van de openbare ruimte, voor handhaving, voor de Buitenhof, voor kinderen in armoede en voor verlaging van de gemeentelijke lasten (OZB).

...

Na alle beraadslagingen en stemmingen over de moties en amendementen, hebben we ingestemd met de begroting. De onderwerpen waarover we moties hebben ingediendzullen we de komende periode extra goed in de gaten houden. En we blijven zoeken naar manieren om in onze stad kloven te dichten; tussen rijk en arm, tussen ziek en gezond, tussen binnenstad en buitenwijk, tussen oudere en jongere generaties en tussen oud- en nieuwkomers.


maandag 20 november 2017 00h01 week 47 politiekdelft.nl    TOP

Verslag overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur

Griffie gemeente Delft

...

NAAKTSTRAND
... Daarnaast had Onafhankelijk Delft graag gezien dat in de APV het strandje in de Delftse Hout was aangewezen als naaktstrand. Ook daar voelt de burgemeester weinig voor, omdat naakt recreëren in de Delftse Hout overal mogelijk is. Van Bijsterveldt vreest door een plek aan te wijzen de aanzuigende werking toeneemt. Onafhankelijk Delft kreeg bijval van D66 en STIP die ook wel meer helderheid zouden willen over het naaktstrand. Ze gaf de fracties als overweging mee dat het ontbreken van een markering de afgelopen zomer geen problemen heeft opgeleverd. Onafhankelijk Delft gaat uitzoeken of de fractie via een motie of amendement het college zover kan krijgen om in overleg met de Naturisten Federatie Nederland tot regulering van het naaktstrand in de Delftse Hout kan komen.

...


VORIGE WEEK    ARCHIEF     TOP

html5 logo   Valide CSS!

Wat publiceerde
PolitiekDelft 10 jaar geleden

delft-kop_verdana1_pd_01

http://www.politiekdelft.nl/index_2007_11_30.html

TOP