koppd2.gif

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.


 politiekdelft.nl    TOP


vrijdag 10 november 2017 10h23 week 45 politiekdelft.nl    TOP

HOE ONLINE IS JOUW ZIEKENHUIS?

delft-patientenportalen

harrie fruyt van hertog, weblog


vrijdag 10 november 2017 09h53 week 45 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingd6620171110

D66 ziet kansen voor pop-up openbare ruimte in de Spoorzone

Martina Huijsmans, raadslid D66

D66 ziet kansen voor Pop-up openbare ruimte in de Spoorzone en vraagt daarom aan het college om te onderzoeken of en waar tijdelijke initiatieven in de Spoorzone mogelijk en kansrijk zijn. D66 geeft initiatiefnemers graag een kans en de ruimte om tijdelijk iets te ondernemen. Het invullen van tijdelijke openbare ruimte zal bijdragen aan het verbinden van de Spoorzone aan de rest van Delft.

Nu de spoortunnel gereed is, wordt gewerkt aan mooie plannen voor de verschillende bouwvelden in de Spoorzone, maar de start bouw op de meeste velden laat nog wel even op zich wachten. Pas in 2019 worden de eerste gebouwen rond het Stadskantoor en het nog aan te leggen park opgeleverd. En het duurt zeker nog tot 2025 voordat de Spoorzome af is. In de tussentijd is de Spoorzone vooral een ongezellig en ontoegankelijk bouwterrein wat niet bijdraagt aan een levendig en gezellig Delft.

D66 vindt dat het tijd wordt dat de Spoorzone een plek voor alle Delftenaren wordt. Een plek waar je dingen kunt doen, kunt afspreken en elkaar kunt ontmoeten zodat het onderdeel wordt van Delft.
Er zijn in verschillende steden in Nederland op braakliggende bouwterreinen en in oude panden tijdelijke initiatieven ontstaan die succesvol zijn en die bijdragen aan de levendigheid van de stad. Bijvoorbeeld tijdelijke horeca in Rotterdam Katendrecht, mobiele tuinen in Utrecht en pop-up openbare ruimte in de "De Buurt" tegenover Station Leiden. Zoiets moet op deze mooie plek, midden in Delft toch mogelijk zijn!


vrijdag 10 november 2017 09h48 week 45 politiekdelft.nl    TOP

(248) Over Gooi en Vecht en andere (bestuurlijke) streken

Arie van der Veen, webcolumnist

Eind november vinden er weer gemeenteraadsverkiezingen plaats. Het zijn tussentijdse herindelingsverkiezingen in Friesland. Leeuwarden worden groter en een aantal gemeenten gaat samen. Men kiest daarbij een exotische naam Waadbeeke. Mijn geboorteplaats Arum krijgt een nog grotere schil: Sud-West Fryslan wordt nog meer mega. En het was al zo groot: 100.000+ inwoners. Je zult er maar burgemeester zijn met al die dorpen vanuit Sneek ! In Friesland is zo weer een deel van de gemeentelijke herindeling afgerond. Grote gemeenten worden gevormd, kleinere gemeenten gaan. Zo is het van alle tijden. Als er maar één raadslid in Arum overblijft.......

Interessant op dit moment zijn de ontwikkelingen in de Gooi en Vechtstreek. Deze regio met 250.000 inwoners doet al jaren haar naam eer aan. Legendarisch was de bijnaam Gooi en Smijtregio. Bestuurders vochten elkaar door de jaren heen de tent uit. Zowel in de gemeente(n) als in de regio. Het is bestuurlijk dan ook een beetje vreemd gebied. Onderdeel van Noord-Holland, maar eigenlijk ook op Utrecht gericht. Typisch een bestuurlijke entiteit die er in Noord-Holland een beetje bijhangt. En nu grijpt de provincie Noord-Holland in. CvdK Remkes heeft er nog een shaggie opgerookt en hakt de knoop door. Altans Gedeputeerde Staten hebben besloten, en nu is het schrikken.

Eigenlijk wil de provincie op termijn naar één gemeente Hilversum. En als tussenstap eerst naar twee gemeenten. Wijdemeren (waar ligt dat eigenlijk ?) moet er aan geloven. Samengevoegd met Hilversum. Blaricum, Laren en Huizen moeten samen en Weesp mag kiezen en kiest waarschijnlijk voor de ruime vleespotten van Amsterdam.

Het is een prachtige casus, want alles wat het openbaar bestuur zo mooi maakt komt hier bijeen. In volgorde: het nieuwe regeerakkoord met een duidelijker mandaat voor provincie bij herindeling, de provincie die eindelijk eens een keer gebruik maakt van haar wettelijke bevoegdheden; gemeenten die worstelen met regionale en intergemeentelijke samenwerking. En uiteindelijk de burger. Wat wil die eigenlijk ?

De burger wil degelijk, sober en gezond bestuur en geen gedoe ! Natuurlijk zijn er groepen die zich herkennen in lokale autonomie en dromen van vroeger. De realiteit is langzamerhand een andere. Individuele gemeenten, zeker die met een beperkt inwonersaantal hangen met elkaar in de touwen van de regionale samenwerking. Erger nog is het als met kiest voor een ambtelijke fusie tussen gemeenten en de besturen zo voor de bühne zelfstandig laat. Het resultaat is een onaangestuurde ambtelijke organisatie, met alle (financiële) gevolgen vandien. En wat vindt een burger er van als hij niet in het gemeentehuis terecht kan, maar naar het stadskantoor van de genabuurde gemeente moet, omdat het (inmiddels virtuele) gemeentebestuur gebruik maakt van de ambtelijke capaciteit aldaar. Eigenlijk is een dergelijk constructie een verlegenheidsoplossing. Het hoogst (bestuurlijk) haalbare op dat moment.

De Provincie Noord-Holland doet nu waar zij voor is: namelijk bestuurlijk ingrijpen. En eigenlijk is de boodschap: makkers staakt uw wild geraas ! De discussie is nu terug op de plek waar zij hoort. Namelijk over de inhoud en niet over allerlei (schijn)constructies. Besturen zijn er voor de inwoners en niet voor zichzelf. Daarom zal men moeten uitleggen dat het soms beter is om bestuurlijk op te schalen. Vanwege bestuurskracht, transparantie en uiteindelijk ook om de democratische controle. Waarom allerlei schimmig bestuurdersbestuur inrichten. Voor wat en wie ?

Natuurlijk zijn er allerlei sociaal- en culturele gevoeligheden. Past Huizen wel bij Laren en Blaricum ? Blijkbaar ambtelijk wel. Waarom dan ook niet bestuurlijk ? En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Langzamerhand begin ik steeds meer te voelen voor de optie van één gemeente. Niet alleen in het Gooi, maar ook in andere delen van het land. Teveel bestuur, teveel bestuurders, het zijn intern prachtige constructies, maar wat is de effectiviteit en de legitimatie ? Over het regionale gat, het gebrek aan controle op het intergemeentelijk en regionaal bestuur is al zo veel en zo lang geschreven. Voorop staan de taken, die passend moeten zijn bij de lokale en regionale opgaven. Daar moet een antwoord op geformuleerd worden. En de provincie staat op afstand, en werkt mee waar nodig. In die zin kan men van Overijssel leren. Als men daarvan wil leren.

De menselijke maat in het bestuur is van belang. En die moet ook tot zijn recht komen. Maar de menselijke maat hoeft niet per definitie te betekenen klein is fijn en dan met allerlei hulpconstructies de zaak in de touwen houden. Wellicht is de menselijke maat nog wel het best bedeeld in één gemeente. De overheid op afstand.

22 november a.s. gaan de Friese kiezers in Leeuwarden en twee andere gemeenten naar de stembus. Dat is weer een mooie testcase voor de vitaliteit van de lokale politiek en het bestuur. Stad en ommeland wordt verenigd rond Leeuwarden. De verkiezingen in het Gooi zullen in maart 2018 voorlopig nog gaan over het eigen belang. Laat de kandidaten zich maar eens uitspreken over de bestuurlijke toekomst in dat gebied ! Als ze dat al durven.

De provincie heeft nu in het Gooi het bal geopend. Ik ben benieuwd wie er mee durft te dansen, anders is het straks: over U en zonder U. Johan Remkes zal er geen shaggie minder om roken. En terecht !


donderdag 9 november 2017 08h41 week 45 politiekdelft.nl    TOP

delft-spoorsingel-nabij-002-verlagen-straatniveau-20171108144449a

Delft, Spoorsingel.

Straatniveau op Spoorsingel wordt aangepast

harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Een voorbeeld van eerst doen en daarna gaan we denken. De richtlijnen in het Handboek Wegontwerp van CROW zijn anders duidelijk genoeg toch? Door de te grote hellingshoek van het trottoir was dit slecht toegankelijk en gevaarlijk bij glad weer en zeker voor mensen die slecht ter been zijn, rolstoelen en scootmobielen.


donderdag 9 november 2017 08h36 week 45 politiekdelft.nl    TOP

(247) De paus spreekt: Verheft uw hart !

Arie van der Veen, webcolumnist

In januari van dit jaar schreef ik over de woorden van de Paus over populisme, ten tijde van de inauguratie van Trump in Washington. Vandaag is het een jaar geleden dat Trump is gekozen en opnieuw sprak de Paus. Over mobiele telefoons. Verheft uw hart, en niet verheft uw mobiele telefoon! En zo is het. Deze wereld draait regelmatig door op allerlei terreinen. En helaas de president van de Verenigde Staten doet er aan mee. Eigenlijk rest na een jaar Trump alleen maar schaamte en ergernis. Geen moreel leiderschap, geen daadkracht, alleen maar holle woorden. En veel twitters. Straks misschien zelfs wel met meer dan 280 tekens. Gelukkig draait de economie in de VS ondanks Trump als een tierelier.

Leiderschap is belangrijk, ook democratisch gebaseerd leiderschap. En vooral geestelijk leiderschap. En de Paus heeft gelijk de mobiele telefonie, maar ook de social media en facebook vertroebelen onze blik op de wereld, op de werkelijkheid. En Twitter ? Wordt de wereld geregeerd door @POTUS ? Nee verheft uw hart en niet uw mobiele telefoon ! Laat de mobiele telefoon eens thuis, en zeker bij een etentje buitenshuis.

Een jaar Trump, het lijkt beter daarover te zwijgen. En gelukkig de eerste electorale correcties vinden al plaats. Het mooiste is als mensen kunnen zeggen: sorry we hebben ons vergist. En dat doet men bij opvolgende verkiezingen, of bij een nieuw referendum bijvoorbeeld in Groot-Brittannië over de Brexit.

De Paus weet wat hij zegt. Wellicht bedoelde hij ook: stopt met Twitter en ga gewoon communiceren of regeren. Hopelijk fluistert hij dat Trump nog eens in het oor.

Verheft uw hart ! Wij zijn met ons hart bij de Heer ! Zo hoort het te klinken ! En dat is wat anders dan #popefranciscuszien. Verhef uw hart, dat betekent maak je los van het hier en nu. Natuurlijk mobiele telefonie is niet meer weg te denken. We leven bij social media. Maar uiteindelijk is er meer ! En dat is het werkelijke leven. De ontmoeting met de ander. En wie even niet naar zijn twitter loert, ziet in de VS dat Trump vooral lucht verplaatst. En dat is maar mooi ook. Stel je voor dat hij zijn eigen plannen wel zou doorvoeren.

Een jaar lang is ons vooral in de media voorgehouden wat de zegeningen van het populisme zouden zijn: Trump, Brexit, jazelfs Wilders en nu Baudet ! Het populisme brengt niets. Hoogstens een hoop getwitter en social mediaverkeer. Verheft uw hart ! En kijk om je heen wat er echt gebeurt, Zien ! Om je heen en achter je langs, 360 graden awareness. En dat niet met je phone, maar met eigen ogen.

Een jaar Trump ! Het is beter daarvoor de ogen te sluiten. En wie dan wil bidden mag vragen dat dit drama verder geen schade aanricht. Dat mensen van goede wil hun verantwoordelijkheid nemen. Zo snel mogelijk, en dat zal wel bij de verkiezingen in 2020 zijn. Tenzij Justitie eerder ingrijpt.

De Paus wees al eerder op de gevaren van populisme. En ook daarin had hij gelijk. Met zijn oproep de mobieltjes even te laten liggen is niks mee. Zelfs voor priesters en bisschoppen. De westerse wereld smacht naar leiderschap. Gelukkig vinden we dat steeds weer meer in Europa. Terwijl de Verenigde Staten dat nu lelijk laten liggen.

De Paus spreekt en dat doet het met mate en op een goed moment. Een effectief signaal! Velen zullen het met hem eens zijn. Gelovig of niet gelovig. En laten we zelf een keer onze mobiel thuis. Te beginnen aan tafel. En natuurlijk is het gemakkelijk om te appen e.d. Maar laten we vooral echt kontakt zoeken. En de twitter ook af en toe laten voor wat het is vooral @potus. Dan maar liever als trending topic #verheftuwhart.


woensdag 8 november 2017 02h24 week 45 politiekdelft.nl    TOP

delft-martin-stoelingaplein

Martin Stoelinga Lijsttrekker OD

harrie fruyt van hertog

Stoelinga: "Ten eerste: ik geef nooit op. Natuurlijk heeft het impact (red. prostaatkanker), maar ik voel mij nog fit, ik ga ervoor. Ik zit nog vol energie om met Onafhankelijk Delft op een goede manier richting de verkiezingen te gaan. Er is nog zoveel te doen in deze mooie stad."

De komende raadsvergadering a.s. donderdag dient Stoelinga zijn motie in.

Motie: Landelijk (preventief) onderzoek naar prostaatkanker
De gemeenteraad van Delft in vergadering bijeen, op 9 november 2017 ter bespreking van de programmabegroting 2018-2021
Constaterende dat:
- de gemeente Delft, hart heeft voor haar inwoners en stad
- in Delft, mannen getroffen worden door prostaatkanker
- dit een zeer agressieve kanker is
- mannen hier veelal aan overlijden
- dit in andere steden van ons land, ook het geval is
- landelijk preventief onderzoek, levens kan redden
Overwegende dat:
- preventief onderzoek, erger kan voorkomen
- Preventief onderzoek, levens kan redden
- dit vanaf 50 jaar, omdat op deze leeftijd al veel mannen getroffen worden door prostaatkanker
- voortijdige ontdekking, de gemeenschap geld kan besparen
- de gemeente Delft hierin naar andere gemeenten toe, het voortouw kan nemen, om onderzoek naar prostaatkanker onder landelijke aandacht te brengen
Verzoekt het college;
Een brief te doen uitgaan namens de gemeenteraad van Delft aan het Kabinet en de leden van de Tweede Kamer waarin deze worden opgeroepen om het onderwerp van landelijk preventief onderzoek naar prostaatkanker te agenderen voor bespreking in de Tweede Kamer. en gaat over tot de orde van de dag


woensdag 8 november 2017 02h13 week 45 politiekdelft.nl    TOP

Stadsgesprek Schieoevers

Gilbert Bal, Rene Kluft, Joris Kleinveld, Gido ten Dolle en anderen olv Bert Slagmolen

op 08-11-2017 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Agathaplein 4, Delft

Dit stadsgesprek gaat over de toekomst van de Schieoevers. In de Kadernota wordt dit gebied aangewezen om er een deel van de omvangrijke Delftse woningbouwtaakstelling (15.000 woningen) te realiseren. De Kadernota stelt ook dat Delft High Tech Capital van Nederland moet worden. In de uitwerking van het convenant tussen de gemeente en de TU wordt voor de Schieoevers daarom ook ingezet op de (kennisintensieve) maakindustrie.
Naast de vorig jaar vastgestelde Woonvisie werkt de gemeente inmiddels aan de Werkvisie, zoals toegezegd aan de gemeenteraad. Beide visies zijn nodig om ruimtelijke consequenties van de zeer ambitieuze economische en woningbouwdoelen van de gemeente af te wegen. De Schieoevers zijn het eerste gebied waar die afweging actueel wordt.

...


woensdag 8 november 2017 01h40 week 45 politiekdelft.nl    TOP

(245) Een waarnemer in Amsterdam

Arie van der Veen, webcolumnist

In Amsterdam is een waarnemend burgemeester benoemd. Dit gebeurde een beetje in de schaduw van de kabinetsformatie. Maar vanwege het vertrek van wethouder Ollongren naar Den Haag moest er een waarnemer benoemd worden. Iemand van buiten, die voorlopig waarneemt, tot na de raadsverkiezingen in maart 2018. Tot zover is er niet veel aan de hand. Maar wie er scherper naar kijkt en waarneemt ziet een interessante ontwikkeling. Immers er is voor het eerst sinds 1946 geen PvdA-burgemeester in Amsterdam. Is dit een einde van een tijdperk ?

De raadsverkiezingen van 2014 waren een grote klap voor de PvdA. Een derde van de zetels kwijt en niet langer de grootste de partij. Het wordt wel eens vergeten, maar bij zijn overlijden was Eberhard van der Laan nog de enige PvdA-bestuurder in het Stadhuis van Amsterdam. En daarbij stond hij, zeker in de ogen van de buitenwacht boven de partijen.

Sinds 2014 is de PvdA-republiek in Amsterdam aan het wankelen. Politiek-bestuurlijk zeker en waarschijnlijk ook langzamerhand ambtelijk. De landelijke verkiezingen in 2017 moeten als een mokerslag ervaren zijn. De PvdA opeens de vierde of vijfde partij van de stad. Weg regeringsmacht in Den Haag, weg (politieke) macht in Amsterdam.

Wie naar de aanloop van de raadsverkiezingen kijkt in Amsterdam ziet dat D66 moeite heeft met zijn rol als grootste partij, lees machtspartij. Men vecht elkaar daar nu bijna de tent uit bij de kandidaatstelling. De nieuwe PvdA-lijsttrekker, universitair docent politicologie etc. kiest noodgedwongen en gekunsteld een volksimago. Ze is op een soort stadssafari. Van overige partijen is nog niet veel vernomen, behalve dan van een rellerig type van de club van Baudet. En bijzonder blijft dat de PVV het niet aandurft in Amsterdam om mee te doen.

Dit alles vindt plaats onder leiding, of is het toezicht, van een waarnemer. Hij neemt waar, dat betekent dat hij iemand vervangt in het ambt. Tegelijk neemt hij waar: hij kijkt rond. En hij ziet een stad in bloei, maar ook in transitie. En dat zal gevolgen hebben voor de politieke samenstelling van de nieuwe gemeenteraad. Het is nog maar de vraag hoe dit afloopt. Mijn inschatting is dat ook in Amsterdam een verdere versplintering en fragmentarisering van het bestuur zal plaatsvinden. D66 heeft zich niet ontpopt als krachtige bestuurderspartij, wat het ook niet is. Groen Links staat aan de kant en de PvdA likt haar wonden. De velden zijn wit om te oogsten voor partijen in de marge, of nieuwe (allochtone) partijen.

In dat krachtenveld vindt de zoektocht naar een nieuwe burgemeester straks plaats. En daar ligt wel een dilemma. Wie PvdA-namen bedenkt kan er vele vinden. Ervaren en aansprekende bestuurders. Maar helaas voor hen, waarschijnlijk nu niet. D66 lijkt niet voor de hand te liggen na het vertrek van Ollogron. En Groen Links ? Femke Halsema lijkt de onvermijdelijke kandidaat, maar hoe zit het met haar bestuurservaring ? Een burgemeester van Amsterdam is toch iets anders dan een boeken- of scenarioschrijver. Er waarom zouden de Haagse coalitiepartijen deze prominente plek gunnen aan de concurrentie (met name D66 en VVD) ?

Het is nog geen gelopen koers in Amsterdam. In feite zijn de raadsverkiezingen een soort referendum over de nieuwe burgemeester. En in Amsterdam is daarvoor wel iets te zeggen gelet op het versnipperde veld. Waarom geen gezamenlijke kandidaat namens coalitiepartijen ? Hoe zeer dat staats- en gemeenterechtelijk lastig is. Of wellicht toch een kandidaat van buiten. Niet eens partijpolitiek gebonden ? Voor een burgemeester van Amsterdam lijkt mij dat niet eens zo gek. De lijnen zijn er toch wel en het past in het post-moderne politieke klimaat aldaar.

De komst van Van Aartsen naar Amsterdam is eigenlijk een historisch feit. Een breuk met het verleden. Nog niet al teveel wordt hier aandacht aan besteed. Immers het is een waarnemer en de 'onvervangbare' burgemeester van der Laan is nog maar net overleden. Een VVD-er aan het roer in Amsterdam. Wie had dat een paar jaar geleden kunnen voorspellen ? Maar goed dat gebeurde al eerder in Rotterdam. En zie daar nu eens de politieke verhoudingen. Een VVD-er in Amsterdam, het zou zo kunnen. En dan waarschijnlijk een vrouw. Annemarie Jorritsma was het indertijd al bijna. Zoekt men in het politieke circuit dan zijn er bij de VVD nog wel oud-bewindslieden te vinden.

En natuurlijk buiten de politiek zijn er ook voldoende competente kandidaten, mannen en vrouwen. De zaak is bestuurlijk aan het schuiven in Amsterdam. De komst van van Aartsen is niet zonder betekenis. De bestuurlijk afbraak van het PvdA-bastion zet zich door. De kiezers hebben gesproken. In maart zijn ze weer aan het woord en eerst daarna start de benoemingsprocedure. Van Aartsen heeft veel om waar te nemen en wellicht te rapporteren. Ik ben benieuwd hoe hij de Amsterdamse bestuurscultuur ervaart, en vooral of hij in staat is stappen te zetten die deze cultuur aanpassen aan de nieuwe politieke werkelijkheid. Het is verleidelijk om namen te noemen. Dat doen we nu niet. Amsterdam is in een politiek-bestuurlijke transitie. De taak van de nieuwe burgemeester lijkt me deze te begeleiden. Van Aartsen zal dit waarnemen. Laat hem nog maar een poosje blijven.

Als burgemeester van Amsterdam Eberhard van der Laan opvolgen lijkt me een zware klus. En tegelijk: de PvdA-almacht daar is voorbij. Dat betekent een zoektocht naar nieuwe verhoudingen. En aan het einde van de rit kiest de raad van Amsterdam zelf. En als het uiteindelijk gaat om de kwaliteit van kandidaten: dan is zelfs een PvdA-er niet uitgesloten. Er wonen er genoeg van in Amsterdam.

De zoektocht naar een burgemeester in Amsterdam. We gaan het zien, en voorlopig vooral waarnemen. De panelen zijn aan het schuiven aan de Amstel. Echt benieuwd hoe dat afloopt.


dinsdag 7 november 2017 00h13 week 45 politiekdelft.nl    TOP

(244) Over letters en cijfers in het CDA

Arie van der Veen, webcolumnist

De oogst werd zaterdag rijkelijk gevierd op het CDA-congres in Nijmegen. En terecht lijkt me. Een volgepakte zaal in de Vereeniging. Mooie toespraken, goede resoluties en een mooi evaluatierapport over de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Wat wil je nog meer zou je zeggen ? En dat meer.... daarin zit nu de crux.

Het Evaluatierapport van de commissie o.l.v. Marnix van Rij grijpt terug op de drie O's waarmee de vorige commissie in 2012 kwam. Het CDA: onduidelijk, onbekend en in onenigheid. Deze drie O's waren leidend bij de electorale nederlagen van 2010 en 2012. En nu 5 jaar later is er een geheel ander beeld. De onenigheid is voorbij, de onduidelijkheid gecorrigeerd met een aantal springende thema's en de onbekendheid van de lijsttrekker en de kandidaten is achterhaald. Voorwaar een mooie oogst. De drie O's gaan niet langer op. De commissie ziet hierin dan ook een basis om (op langere termijn) het CDA zich te laten doorontwikkelen tot de brede volkspartij van weleer. De uitdaging ligt in de komende raadsverkiezingen in 2018 en de eerste volgende Tweede Kamerverkiezingen. Kan het CDA weer de grootste partij worden ? De drie 0's lijken langzamerhand weer te worden ingewisseld door de M van macht of de Z van zetels.

Er is veel te zeggen over de letters in het CDA. Deze letters als richtingwijzer. De C van het CDA is een regelmatig terugkerende aandachtsletter. De V van verantwoordelijkheid, de G van gezag, en wellicht de A van autoriteit. En tenslotte de B. Verwijst deze vooral naar Buma of ook (nog) naar Barmhartigheid ? Allemaal onderwerpen die komende jaren wel weer voorbij zullen komen.

Maar nu naar de cijfers. De commissie-van Rij wijst er terecht op dat het CDA forse winst heeft geboekt in een versplinterd electoraal veld. Van 13 naar 19 zetels, dat is bijna 50 procent winst. Inderdaad ten opzichte van de rampzalige verkiezingen in 2012 een grote sprong vooruit. Maar toch lager dan het resultaat van de ook dramatische verkiezingen in 2010 (21 zetels min-20). Wie inzoomt op de cijfers ziet een duidelijke tweedeling. Het CDA heeft een behoorlijke positie in de regio. Maar scoort in de steden matig tot marginaal. (3,8% in Amsterdam, in de 20 grootste steden tussen de 6%-10%.) In die steden wonen 5 miljoen inwoners. Terecht wijst de commissie op die electorale onbalans. En zij meent dat er kansen voor het CDA liggen om weer de partij te worden die stad en ommeland politiek aan elkaar kan verbinden. Ik hoop dat commissie gelijk krijgt, maar ik waag het voorlopig te betwijfelen.

Bij de raadsverkiezingen scoort het CDA in de meeste gemeenten bovengemiddeld vooral door de opkomst van de trouwe (slinkende) achterban. Tegelijk staat die achterban onder druk door natuurlijk verloop en groei van de steden (lees kiezers). De VVD scoort de laatste jaren veel beter in alle gemeenten bij de landelijke verkiezingen, maar kan de kiezers moeilijker bij de raadsverkiezingen in beweging krijgen. Al met al een uitdaging. Met het oog op de raadsverkiezingen is het voor het CDA een echte uitdaging om te formuleren waarvoor men in de steden staat. Zijn dat de traditionele waarden ? Heeft men een wervend programma voor de (nieuwe) kiezers ? En wat biedt men de nieuwe-Nederlanders ? En wie trekken de kar ?

Erg gemakkelijk trekt de commissie-van Rij de conclusie dat er (grote) kansen liggen in de steden. Het antwoord daarop is bijna en hoe dan ? Met een beperkt kader en achterban canvassen ? Of alles op facebook en andere social media. In Delft en in Deventer heb ik de electorale terugtocht van het CDA meegemaakt. Ook met de uitdaging van de lokale partijen. De O voor het CDA in verschillende steden dreigt de O van onbetekenis te worden.

De uitdaging voor het CDA is bij de raadsverkiezingen om vooral in de steden te vechten voor het herstel van relevantie. De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen en van de kabinetsformatie helpen daarbij. En in de steden heeft het CDA de afgelopen twintig jaar geleerd, dat het niet om de macht gaat maar om de inhoud en invloed. In die zin heeft Buma geleerd van de steden en zijn omgeving. Niet de majoriteit, maar de autoriteit, zou je kunnen zeggen.

De commissie-van Rij formuleert een prikkelende ambitie. Het CDA als partij die stad en landelijke gebied verbindt. Dat zal niet van zelf gaan. Wat positief is, is dat het CDA de steden nadrukkelijk in het vizier heeft. Of het nog op tijd is zal in maart moeten blijken. Werk aan de winkel. Niet alleen op papier, maar gewoon met de voeten op straat. En modieuze schoenen komen beter tot hun recht op straat in de stad dan met de voeten in de klei ! Ook in Rotterdam. Nu eerst maar eens kijken hoe de (herindelings-)verkiezingen in Leeuwarden aflopen.

De drie O's uit 2012 zijn bestreden en hersteld. Nu de focus op de O in de steden. De O van onbetekenend, omdraaien in de B van betekenis. Buma heeft laten zien hoe dat moet. En zeker in de steden de B van Barmhartigheid niet vergeten.

Het congres eindigde 's avond met het 30-ers diners. Jonge ambitieuze mensen die elkaar ontmoetten. Ongetwijfeld zit daar potentieel tussen voor in de steden. En wie de kandidatenlijsten van het CDA in verschillende steden bekijkt ziet dat dat het geval is. Daarom in maart maar eens vol op de D van het CDA. De D van dertigers. Vernieuwing en verjonging. Het wordt nog druk bij de verschillende schoenenwinkels. En campagnevoeren is zolen verslijten. Het is niet anders.


maandag 6 november 2017 03h15 week 45 politiekdelft.nl    TOP

delft-fruyt-v-hertog-alllee-20171106

-----

Delft krijgt straatnaamborden met onderschrift

Klaas Herrema, commissielid GL

GroenLinks wil dat straatnaamborden in Delft worden voorzien van een onderschrift, net zoals dat in heel veel andere gemeenten al het geval is. Het is niet alleen nuttig, maar ook leerzaam om te weten naar wie of wat een straat vernoemd is. Tijdens de bespreking van de Programmabegroting 2018 hebben we het College gevraagd om met de Commissie voor Straatnaamgeving in overleg te gaan om dit te realiseren. De wethouder vindt het ook een goed idee, en is bereid om eraan mee te werken.

...


maandag 6 november 2017 03h13 week 45 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingvvd20171106

Wethouder Lennart Harpe zet punt achter politieke loopbaan

Lennart Harpe, wethouder VVD, Bart Smals, raadslid VVD, Wouter Labots, partijvoorzitter VVD

Lennart Harpe: "Aan alles komt een einde, ook aan een prachtige periode van ruim twaalf jaar actieve politiek, waarin ik mij heb ingezet voor Delft en de regio. Als raadslid en fractievoorzitter heb ik vier jaar coalitie meegemaakt (2006-2010) en vier jaar oppositie (2010-2014). De benoeming tot wethouder in 2014 was de spreekwoordelijke kers op de taart. Het is fantastisch dat ik in een uitermate turbulente en dynamische periode de VVD mocht vertegenwoordigen in het college van B&W. Na de gemeenteraadsverkiezingen wordt het tijd voor iets anders. Wat weet ik nog niet, maar door dit besluit maak ik ruimte om daar over na te denken en het ook te realiseren."

Huidig fractievoorzitter en lijsttrekker Bart Smals respecteert het besluit van Harpe maar betreurt zijn vertrek uit de Delftse politiek. "Ik heb vanaf het begin uitstekend met Lennart samengewerkt en ik vind het erg jammer dat daar straks een einde aan komt. Maar ik begrijp zijn afweging en uiteindelijke keuze om een ander pad te gaan bewandelen. Het is zeker een gemis voor de Delftse politiek want Lennart is een goede wethouder, die onder andere door prima contact met de gemeenteraad ook lastige dossiers tot een goed einde weet te brengen."

VVD-voorzitter Wouter Labots: "Nu duidelijk is dat Lennart de politiek verlaat gaan wij op zoek naar een nieuwe kandidaat-wethouder. Van die persoon verwachten wij veel, want wij willen graag de huidige constructieve VVD-lijn in de gemeenteraad en het college van B&W voortzetten."


VORIGE WEEK    ARCHIEF     TOP

html5 logo   Valide CSS!

Wat publiceerde
PolitiekDelft 10 jaar geleden

delft-kop_verdana1_pd_01

http://www.politiekdelft.nl/index_2007_11_30.html

TOP