koppd2.gif

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.


 politiekdelft.nl    TOP


zaterdag 4 november 2017 00h28 week 44 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeelding-merkxarchitecten-20171104

Museum Prinsenhof Delft Ruimtelijke toekomstvisie

Merk X architecten

Benodigde gelden: 25-30 miljoen euro.


vrijdag 3 november 2017 23h45 week 44 politiekdelft.nl    TOP

Plannen verbouwing/aanpassingen van het Prinsenhof

A.Th.van Wissen, bewoner Delft

Geachte leden van de raad,

Alvorens U de nieuwe plannen voor de verbouwing/aanpassingen van het Prinsenhof gaat bespreken is het mijn inziens van belang om de waarde en de functie van het Prinsenhof eens goed tegen het licht te houden.

Reeds bij de voorbereidingen van het tentoonstellen van " het straatje " van Johannes Vermeer heb ik U attent gemaakt dat het Prinsenhof niet meer is dan een monumentaal historische klooster wat deel uitmaakt van het Nederlands historisch erfgoed, een moeilijk begaanbaar gebouw door haar vele trappen en opstapjes met een onoverzichtelijk logistieke indeling, totaal niet geschikt als museum, niet als gebouw maar ook de collectie is op een paar stukken na niet museaal en steekt wat betreft kwaliteit schraal af bij de collecties in het Mauritshuis in Den Haag en het Boymans van Beuningen in Rotterdam, waar wel wereld beroemde collecties te bewonderen zijn, beide gelegen op nog geen half uur reistijd.

Praktisch geen toerist komt speciaal naar het Prinsenhof om de collectie te bewonderen en bezoekt het historische gebouw meestal alleen bij slecht weer tijdens een gezellig dagje Delft.

Natuurlijk moet het Prinsenhof met omgeving als Nederlands historisch erfgoed incl. antieke meubilering en stoffering in een perfecte conditie gehouden worden, maar behoeft niet als museum te worden ingericht met al haar kostbare toeters en bellen, want het is geen museum en zal het ook nooit worden, daarnaast zou ik om een goede afweging te maken de gehele collectie op haar historische en kunstwaarde laten taxeren om onnodige en zinloze uitgaven te voorkomen.

Wat betreft de aanpassingen zitten er goede maar ook overbodige aanpassingen in het plan. Als eerste overbodige aanpassing, eerder een miskleun, wijs ik U op het weghalen van de poort met bovenkamer op het Agatha plein, alsmede ook het samentrekken van het plein met de historische tuin, verder wordt er overdreven veel horeca gerealiseerd met haar kostbare voorzieningen als zogenaamd verdienmodel in een binnenstad waar reeds eenoverdaad aan horeca aanwezig is.

Naast bovenstaande vraag ik mij af of Delft geen belangrijker prioriteiten heeft in de openbare ruimte dan een redelijk onderhouden gebouw aan te passen overeenkomstig de denkbeelden en ideeen van een directeur/passant omeen paar extra bezoekers/toeristen binnen te lokken in de wetenschap dat de stad nog een berg schuld moet wegwerken, U veel wijsheid toe wensend, verblijf ik,

hoogachtend


vrijdag 3 november 2017 23h35 week 44 politiekdelft.nl    TOP

Bewoners TU-Noord vragen beter verkeersplan

Redacie tunoord.nl

Bijna vijftien jaar na de eerste ambitieuze plannen voor TU-Noord, het noordelijke deel van de Wippolder, zijn de bewoners de gebrekkige verkeersplannen zat. Op een informatieavond eerder deze week kreeg de gemeente veel kritiek en boze reacties, vooral vanwege het gebrek aan voldoende invloed op de planontwikkeling.

...

In 2012 werden de bewoners verrast met een definitief ontwerp voor een megarotonde op het Poortlandplein: kosten twee miljoen euro. De voorbereidende werkzaamheden zijn uitgevoerd waaronder het kappen van enkele bomen. Opnieuw bleef het een hele tijd stil tot de gemeente enkele maanden geleden liet weten dat er mogelijk geen rotonde zou komen. En weer was er afgelopen week opeens een definitief ontwerp waar niets meer aan veranderd kan worden: een oplossing die veel lijkt op het kruispunt dat er al ligt. Structurele aanpassingen van de verkeersstructuur zijn onbespreekbaar, hooguit kan een detail worden bijgesteld zoals de aanplant van een andere boomsoort.

...


vrijdag 3 november 2017 23h30 week 44 politiekdelft.nl    TOP

(243) Oogstdag in het CDA

Arie van der Veen, webcolumnist

Afgelopen woensdag riep SGP-leider Van der Staay de doldrieste Wilders tot de orde. Zijn vraag was of hij wel wist welke dag het was in protestantse kringen. Natuurlijk wist Geert dat niet. Dankdag voor gewas en arbeid. Geen idee, geen interesse bij Wilders. Het zij zo. En waarschijnlijk weten velen dat niet (meer).

Dankdag voor gewas en arbeid in november als de oogst van het veld is, de schuren gevuld zijn en een enkele bietentruck nog langs rijdt. Mooi om dat te vieren. Het gewas in het landelijk gebied, en de arbeid ook in de steden. In Rooms-Katholieke kringen spreekt men liever van de oogst. En hoewel dat iets eerder in het jaar is, mais en graan etc. is het toch een mooi beeld. En dan hebben we het nog niet over de rogge. Hoe dun of dik stond die er dit jaar bij ?

Het CDA komt morgen in congres bijeen in Nijmegen. En dat zal een vrolijk congres worden. De rijen zijn weer gesloten en dat sinds het voorjaar 2010. De electorale weg omhoog is weer ingezet, nieuw elan, nieuwe mensen, en nu terug in de regering.

Zaterdag kan de oogst bekeken worden van jarenlange inspanning. Van heropbouw van de partij en vooral van de campagne van het afgelopen jaar. En dan is er reden voor dankbaarheid. Ik schreef daarover al eerder. Dankbaarheid, vreugde en blijdschap. Dat de Christen-Democratie er (weer) toedoet.

En natuurlijk is er ook reden tot zorg. Dat hoort in een partij met ook een protestantse stroming. Zorgen over het ledenaantal, de spreiding over het land, de positie in Brabant en de relevantie in de steden. Allemaal onderwerpen die de komende jaren actueel blijven. Immers je kunt alleen maar oogsten als de wortels gezond zijn.

Danken voor de oogst verwijst naar bidden. En in het gebed toont men de afhankelijkheid en de stille omgang met de Eeuwige. Er is veel om voor te danken. Niet zo zeer om de macht of de (regerings)zetels maar om de hervonden relevantie. Niet voor jezelf, maar ten dienste van het land. Dankdag voor gewas en arbeid is wat zwaar aangezet. Liever spreken over de oogst. Dat klinkt meer oecumenisch en ruimer.

In het verleden stond de rogge er nog al eens dun voor in het CDA. Nu na al die jaren de zaken weer op orde zijn is dat reden voor dankbaarheid. Gelukkig heeft kent het CDA in Ruth Peetoom een dominee als voorzitter. En hoewel een partijvoorzitter niet zo erg meer op de voorgrond treedt zal er reden zijn voor haar om te danken voor de oogst. Hoe men dat in het vat giet is van later zorg. Zij heeft geleerd er voor te bidden en te danken.

Het CDA heeft er wel slechter voor gestaan en zal morgen terecht een feestje vieren. In een nieuwe context maar met de rijen gesloten. En dat is waar de kiezers van houden.

Dankdag, oogstdag, het verwijst naar de afhankelijkheid van de natuur. In die zin is het mooi dat er weer een ministerie van Landbouw is. Melk en vlees komen niet van de fabriek. Met de CU samen is de christelijke politiek weer terug in de Trevészaal. Dat is een opdracht en een uitdaging. En samen met Rutte kansrijk.

Tenslotte met alle vreugde en blijdschap, de opdracht blijft de komende jaren om met de voeten in de klei te blijven staan. Herwonnen macht is verslavend. Oude machtsmechanismes liggen op de loer. Daarom dualisme, transparantie en verantwoording. En vooral verootmoediging. En om dat te leiden is het mooi dat er (nog) een dominee aan boord is.

Zaterdag feest, zondag verootmoediging en maandag weer aan de slag. Maandag wasdag en dat is iets anders dan gewas. De oogst is binnen. Zaterdag zal blijken hoe die gewogen en gewaardeerd wordt.


vrijdag 3 november 2017 23h26 week 44 politiekdelft.nl    TOP

Zorgen over dreigende tekorten in Sociaal Domein

Fractie GL

Tijdens de begrotingscommissie sprak GroenLinks haar zorgen uit over de dreigende tekorten in het Sociaal Domein. Deze ontstaan door een groeiend aantal cliënten dat gebruik maakt van hulp en ondersteuning. Het groeiend aantal cliënten is te verklaren doordat kinderen en volwassenen steeds eerder bij de gemeente terecht komen voor hulp. Dat is een positieve ontwikkeling, maar dan is er de komende jaren wel meer geld nodig om iedereen de hulp en ondersteuning te kunnen geven die nodig is. Terwijl de gemeente minder geld krijgt van het Rijk.

...


vrijdag 3 november 2017 01h51 week 44 politiekdelft.nl    TOP

delft-eneco-prinses-amalia-windpark-ellesnl

Eneco Prinses Amalia windpark.
Bron: Elles Middeljans http://www.elles.nl/

-----

Blijf aan tafel bij verkoop Eneco!

Elwin van Beurden, raadslid STIP

Delft heeft besloten om niet mee te doen aan het verkoopproces van de aandelen in Eneco. STIP wilde wel graag wel aan tafel blijven over de verkoop, om eisen te kunnen stellen aan de nieuwe eigenaar.

Achtergrond

In 2006 is de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) ingetreden, ook wel de Splitsingswet genoemd. Deze wet schrijft voor dat energieproducenten, zoals Eneco en Delta, geen eigenaar mogen zijn van de elektriciteitsnetten. Dit betekende voor veel bedrijven dat ze gesplitst moesten worden tussen een netbeheerder en een productiebedrijf (Stedin en Eneco).

Om de betrouwbaarheid van het energienet te garanderen mogen netbeheerders niet verkocht worden aan commerciële partijen; er is immers een enorm publiek belang gebonden aan een betrouwbare energievoorziening en je kunt niet kiezen tussen verschillende netbeheerders, je bent gebonden aan het net dat naar jouw huis loopt. Nu Eneco een commercieel bedrijf geworden is, is dat belang er niet meer. Eneco gaat namelijk niet meer over de stabiliteit van het net, maar is net zoals Nuon en Essent één van de Nederlandse energieleveranciers geworden.

Welk besluit lag voor?

Onder leiding van Rotterdam gaan de gemeenten die een principebesluit genomen hebben om te verkopen samen zitten. Daar gaan ze praten over de voorwaarden waaronder zij willen verkopen en opzoek naar een koper voor de aangeboden aandelen. Op het moment dat er een koper gevonden is kan de gemeenteraad beslissen: Verkopen of houden.

Wat nu?

Delft heet nu besloten om niet mee te praten. Dit betekent dat we niet aan tafel zitten en daarom niet kunnen beslissen over de voorwaarden. Onder andere D66 diende een motie om alsnog te gaan praten over voorwaarden, maar zonder mee te doen aan het proces is dit niet mogelijk. Ook de wetbouder gaf aan dat Delft niet kan beslissen over de aandelen van andere gemeenten.

Risico's

Delft bezit op dit moment 2,44% van de aandelen (Waarde zo'n €70 mln.) en ontvangt jaarlijks €1,5 mln. aan dividend. Dit dividend is in de toekomst onzeker, de energiemarkt brengt risico's met zich mee. De provincie en gemeenten in Zeeland staan bijvoorbeeld voor honderden miljoenen euro's aan de lat omdat zij eigenaar bleven van Delta. Een energiebedrijf dat in zwaar weer verkeert.

Een grote meerderheid van de Gemeenten heeft aangegeven om tot verkoop over te willen gaan. Dit betekent dat we aandelen hebben in een groot commercieel bedrijf zonder dat we wat te zeggen hebben. Delft zou, volgens de wet, geen nieuwe aandelen mogen aankopen omdat er geen publiek belang meer is. Door de aandelen te houden zijn we dus aan het speculeren met publieksgeld. (Bijna €700 per Delftenaar)

Wat wil STIP?

Er is geen publiek belang meer om de aandelen Eneco te behouden en daarom vindt STIP dat de Gemeente moet verkopen. De zeggenschap van aandeelhouders op de koers van Eneco is heel erg klein. Dit is bewust in de statuten opgenomen. Daarom kunnen we als aandeelhouder eigenlijk niet sturen op de koers van het bedrijf en daarmee niet op de duurzaamheidsdoelen. Als we zeggenschap willen moeten we daarom die zeggenschap afdwingen, iets wat in het verleden niet gelukt is, of zelf de touwtjes in handen nemen.

STIP had zelf aan de slag gewild met de energietransitie door de opbrengsten in te zetten op duurzaamheid, bijvoorbeeld in een (regionaal) duurzaamheidsfonds. Hiermee hadden we in Delft echt stappen kunnen zetten richting Delft Energieneutraal 2050.

Discussiepunten

Er waren een paar belangrijke reden waarom partijen niet akkoord gingen: Duurzaamheid, Verspilling en Dividend.

Partijen waren bang dat de opbrengsten van de Eneco aandelen worden verspild als we het geld eenmaal op de rekening hebben staan. Immers, er zijn genoeg projecten waar iedereen geld aan wil uitgeven. De raad heeft echter altijd het laatste woord en die geeft in overgrote meerderheid aan dat het geld naar duurzaamheid moet.

Er heerst een grote angst dat bij de verkoop van Eneco deze in handen valt van een geldbeluste partij die duurzaamheid niet hoog in het vaandel heeft staan. Een nieuwe eigenaar wil op zijn investering verdienen en je ziet juist dat op dit moment de 'groene' energiebedrijven het meest winstgevend zijn. De kans dat een grijze reus Eneco kapot maakt is dus zeer klein, maar om dit uit te sluiten moeten we aan tafel zitten om voorwaarden te stellen.

Heb je nog vragen over ons standpunt, stuur dan een berichtje!


vrijdag 3 november 2017 01h36 week 44 politiekdelft.nl    TOP

(242) Over oppositie

Arie van der Veen, webcolumnist

Met enige verwachting keek ik uit naar het debat over de regeringsverklaring. Met een goed gevuld vak K, en de Tweede Kamer in de nieuwe samenstelling. Het is wel even zoeken waar iedereen zit. De regeringsverklaring van Rutte was prima. Een duidelijke samenvatting van het regeerakkoord en met de uitnodiging aan de oppositiepartijen om mee te denken. Op zoek naar draagvlak, breder dan alleen in de coalitie. En de deur van de Trevészaal staat op een kier. Na de regeringsverklaring was het snel afgelopen met mijn belangstelling voor het debat. Een eindeloze rij interrupties. Een debat, liever zou ik zeggen een zitting die zich eindeloos voortsleepte. Ik ben benieuwd hoeveel kijkers dit hebben volgehouden. Ik heb me beperkt tot de samenvatting. Voor de nieuwe bewindslieden zal het nog wel wennen, zijn twee dagen uitzitten. En vooral rituele dansen mee maken. Gelukkig is het niet elke dag (algemene) beschouwingen.

Een aantal zaken vallen op. De coalitie zit er goed in. De vier partijen nemen elk de ruimte om naar het beleid te kijken. Dijkhoff had een prima bijdrage en terecht zocht hij naar verbreding van het draagvlak voor de coalitie. Pechthold zit soeverein in de wedstrijd. Zijn grootste risico is dat hij te soeverein wordt, en dat straks de daden van 'zijn' ministers tegenvallen. Segers is duidelijk, sober, gelovig en soms stevig. Ik herken in hem toch vooral een soort moderne AR-leider in een CU-jasje. En Buma is ontspannen, alert en actueel. Mooi dat hij refereerde aan Luther en de reformatieherdenking. Hij was daar dan ook prominent aanwezig. Zong mooi mee en zal genoten hebben van het oecumenische karakter van deze viering. Voor het CDA toch wel van groot belang. En dat hij wat onhandig deed over het referendum inzake de Sleepwet. Het zij zo. Die wet komt er toch wel. En dan is het beter vooraf te zeggen wat je er van vindt. Dan is het maar duidelijk ! Wat die aardige studenten van de initiatiefgroep er ook over dromen.

En de oppositie........ ? Ik kan er niet om heen. De inbreng van Wilders is en was beneden alle peil. Wat een schande dat deze woorden gesproken worden in 'ons' parlement. De planeet-Rutte ? Laat me niet lachen. Wilders bevindt zich zelf op een onbewoond eiland. En als je te lang op een onbewoond eiland woont, verlies je het oog voor de realiteit. Halve waarheden verkopen, waanideeën over een autarkisch Nederland (van voor 1850 ?). Terug met trekschuit naar Limburg lijkt me. Eigenlijk zijn we op het punt gekomen dat het beter is om hem niet meer te interrumperen. Laat hem zijn onzin maar verdedigen voor het Gerechtshof. Eigenlijk past alleen schaamte dat er in ons parlement zo gesproken wordt over bevolkingsgroepen. En af toe kraait zijn correcte hologram Baudet een partijtje mee. Neen, nogmaals werd terecht bevestigd dat Wilders voor VVD en CDA geen partij is om mee samen te werken. Jammer voor de kiezers van Wilders dat zij een valse profeet hebben gekozen. Wellicht een troost, het houdt van zelf een keer op met Geert en zijn trawanten. In een (zelfgekozen) isolement en terecht.

De vraag is nu wie de (echte) oppositieleider is. Zeker nu het linkerveld versplinterd is. Ik heb hem nog gezien. Lodewijk Asscher doet zijn best. Het vertelde dat hij nu eindelijk kan zeggen wat hij echt vindt. Betekent dat hij de afgelopen jaren als vice-premier dat niet heeft gedaan ? Het klink weinig overtuigend. In feite is hij op zoek naar een boodschap voor een verdampte achterban. Emile Roemer begint sleets te worden, en Lilian Marijnissen en Ron Meijer zullen zich wel ergeren. Ze wachten hun kans af.

En Jesse Klaver ? Een meet-up of heiland spelen is iets anders dan een parlementair debat voeren. Van zijn vermeende electorale glans is weinig over. Behalve misschien een net pak met pochet. Maar goed, hij stak een hand uit naar het kabinet over het klimaat. En dat is terecht.

Oppositievoeren is ondankbaar werk. Het loont pas als er iets te halen valt of te onderhandelen. En het meest loont de constructieve oppositie. In die zin is het nu vooral een kwestie van afwachten. Hoe verlopen de raadsverkiezingen in 2018 ? En vervolgens de Statenverkiezingen, met een nieuwe samenstelling van de Eerste Kamer. Allemaal onzekerheden in het politieke discours, maar wel van groot belang voor de verhoudingen.

Voorlopig wacht de Linkse oppositie vooral afwachten wat er met de uitgestoken hand wordt toegeworpen. Stoken in de coalitie heeft nu weinig zin. Voor de PvdA geldt nu toch vooral eerst het beantwoorden van de vraag waar men voor staat. Voor de SP wie nu eigenlijk de leider is. En voor Groen Links het neerdalen van Jesse in de harde werkelijkheid van de Haagse politiek. En intussen kraait Baudet aan de zijlijn victorie. Voorlopig eet hij stemmers van Wilders op. Laat hij daar vooral mee doorgaan. En verder, helaas is het ook een rattenvanger van Hamelen, zij het in een netter pak en met een nettere stijl dan Wilders.

Oppositie voeren is een ondankbaar vak. En nu er vele fracties zijn wordt het een kakofonie. De roep om een kiesdrempel zal alleen maar toenemen. Hopelijk dat Wilders daar nog eens onder komt. Wat een triestigheid.

En nog een dag te gaan. Ik kijk wel naar de samenvatting.


vrijdag 3 november 2017 01h25 week 44 politiekdelft.nl    TOP

Wat zijn we verbaasd??

Bram Stoop, raadslid SB

Afgelopen dinsdag was de begrotingscommissie Sociaal Domein. De fracties konden aangeven wat ze van de Programmabegroting vonden en aangeven of ze tijdens de komende raadsvergadering wel of niet met moties of amendementen komen bij bepaalde onderwerpen.

Ik heb aangegeven hoe Stadsbelangen Delft denkt over onderwerpen als sportclubs en onderwijs, omdat hier nog verbeterpunten in zitten als het gaat om samenwerking. Ook heb ik namens onze fractie verwoord hoe wij denken over het wijk- en buurtwerk in Delft. Vele zaken gebeuren nog te veel vanuit hypes. Afgelopen jaren is vooral de wijk Buitenhof veelvuldig besproken en terecht. Want hoe groter de problemen, hoe sneller partijen daarop ingaan, want daar is politiek wat te halen, denkt men. Er is veel goed werk verzet. Ons punt is dat er nog meer wijken in Delft zijn die de aandacht verdienen.

Stadsbelangen Delft heeft het ook over de 55-plussers in onze stad gehad. Wij vinden dat hier een stedelijk aanbod op moet komen. Niet voor alle doelgroepen is het zo dat dit per wijk bekeken hoeft te worden. Ouderen zitten door heel de stad en worden wat ons betreft niet voldoende bereikt. Veel voorzieningen voor ouderen zijn of worden gesloten. Mensen willen, maar moeten steeds langer thuis blijven wonen.

Men heeft de mond vol over vergrijzing en vereenzaming van ouderen in onze samenleving. Velen van hen hebben ons land na de oorlog helpen opbouwen. Reacties die ik kreeg zoals, zitten ouderen hier wel op te wachten en je moet ze niet betuttelen, zoals van de D66 fractie aangaf, raken wat ons betreft kant nog wal. Degene die dit zeggen betrekken dit wellicht op zichzelf. Zij hebben alles netjes op orde kennelijk. Ook de opmerking dat 55-plussers tegenwoordig assertief genoeg zijn, is zo'n ongepaste opmerking. Recentelijk werd voor jongeren tijdens de Ramadan 's nachts de sporthal beschikbaar gesteld. Dat lijkt overigens ook op een sterke mate van betutteling.
De verkiezingen komen eraan in maart 2018 en de meeste college partijen roepen natuurlijk dat alles beter moet en ook meer ingezet moet gaan worden op de wijken. Dezelfde wijken waar ze van alles hebben wegbezuinigd in de stad. Buurthuizen en jongerencentra die gesloten zijn en sommige buurthuizen die overgedragen zijn aan wijkbewoners. Stadsbelangen Delft is overigens trots op deze wijkbewoners, die zich hiervoor inzetten.

Over de buurthuizen hebben wij gezegd dat die wat ons betreft een goede waarderingssubsidie moeten ontvangen, omdat de buurthuizen een grote meerwaarde hebben voor de wijken en de bewoners. De fracties in de raad beseffen dat nog te weinig. Stadsbelangen Delft vindt dat als je goed wijkgericht werk wilt verrichten, je de wijk nodig hebt en dat zijn de bewoners zelf.

Als je de wijk Wippolder als voorbeeld neemt, waar men het 55 plus centrum 'de Wipmolen' heeft wegbezuinigd, dan geeft dat te denken. Uit een enquête van omwonenden bleek destijds dat 100% tegen sluiting was en niet wilden dat ouderen maar naar het wijkcentrum moesten gaan. Het jongerencentrum dat er destijds was, verdween en is nu een rouwcentrum geworden. Dit nog buiten het feit dat men een simpele maar voor velen belangrijke wijkkrant weg bezuinigde. Geen subsidie meer. Het ging om slechts een paar duizend euro per jaar. Ook hier werden vrijwilligers aan de kant gezet. Zij moeten nu elk jaar weer via sponsoring hun broek proberen op te houden.

Stadsbelangen Delft zal in iedere geval een motie indienen tijdens de Begrotingsraad. Wij willen het college opdragen in Delft een goed en degelijk ouderenbeleid te gaan realiseren in overleg met ouderenbonden en andere belanghebbenden. Doel hierbij is dat vroeg de problemen van 55 plus inwoners worden gesignaleerd. 55-plussers, die onder andere te maken hebben met grote werkloosheid en belangrijk het tegengaan van vereenzaming in onze stad.

Onze samenleving, ook in Delft, heeft te maken met vergrijzing. Overigens vinden wij verzilvering een beter woord. Stadsbelangen Delft wil niet wachten totdat het een groter probleem wordt. Daar heeft niemand iets aan. Laten we voorkomen, dat de politiek straks weer roept: 'wat zijn we verbaasd'.

Ik verbaas mij dan ook over de reacties vanuit onze raad. In Groningen en in een aantal andere steden is er gewoon specifiek 55-plus beleid. Ik hoop dat dit ook in Delft van de grond komt. maar dan wel in samenspraak met de 55-plussers zelf. Daar is Stadsbelangen Delft een groot voorstander van.


donderdag 2 november 2017 11h05 week 44 politiekdelft.nl    TOP

ROTTERDAM BEREIKT COMPROMIS COFFEESHOPS BIJ SCHOLEN

Redactie BB

Rotterdam krijgt een nieuw coffeeshopbeleid waarbij de bestaande coffeeshops die in de buurt van nieuwe scholen staan, niet meer volledig hoeven te sluiten. Burgemeester Aboutaleb wil nu dat de coffeeshops in de buurt van nieuwe scholen alleen op schooltijden de deuren dichthouden.

...

Aboutaleb geeft ook aan een groot voorstander te zijn van de proef met gereguleerde wietteelt en zegt zich in te zullen spannen om Rotterdam onderdeel te laten zijn van de pilot. De Rotterdamse burgemeester wil daarbij kijken naar andere manieren van de distributie van cannabis. Als mogelijke afzetkanalen noemt hij internet en automaten. ... (ANP)


donderdag 2 november 2017 10h59 week 44 politiekdelft.nl    TOP

NOG STEEDS TE WEINIG FIETSPARKEERPLAATSEN IN STEDEN

Redactie BB

Ondanks de nieuwe megastallingen voor fietsen die in diverse steden zijn gebouwd, schiet het aanbod nog steeds tekort, met name bij stations. Dat blijkt uit een onderzoek van de fietsersbond. De gemeente Groningen start intussen met een campagne om het sociaal fietsparkeren te stimuleren.

...

Tekort Dit blijkt uit onderzoek van de Fietsersbond. De laatste jaren is er veel geïnvesteerd in stallingen bijvoorbeeld in Rotterdam en Utrecht. 'De meeste fietsers zijn tevreden met de nieuwe stallingen, blijkt uit ons onderzoek. Maar tegelijkertijd zien we ook dat het aanbod nog steeds tekortschiet', zegt Wim Bot van de Fietsersbond.

...


donderdag 2 november 2017 10h50 week 44 politiekdelft.nl    TOP

BIJNA DRIEKWART GEMEENTEN VOOR VERKOOP AANDELEN ENECO

Redactie BB

... Met Dordrecht erbij is het ja-kamp goed voor bijna driekwart van alle aandelen. Dat is ruim voldoende om het verkoopproces in gang te zetten.

...

Verkoopopties
Alle verkoopopties worden de komende periode zorgvuldig onderzocht, van een beursgang tot een verkoop door middel van een veiling. Een definitief besluit valt pas na de gemeenteraadsverkiezingen die in maart volgend jaar worden gehouden. Alle gemeenten moeten dan afzonderlijk opnieuw een afweging maken. Een eventuele koper moet evenwel afwachten of het mogelijk is volledige zeggenschap te verkrijgen bij Eneco. Daarvoor is een meerderheid vereist van driekwart van de aandelen.

...

Personeel
Eneco koestert de eigen zelfstandigheid en ziet niets in een verkoop. Ook personeel en ondernemingsraad hebben een dringend beroep gedaan op de aandeelhouders om verder te kijken dan alleen financieel gewin, net als enkele grote zakelijke klanten van het bedrijf. (ANP)


donderdag 2 november 2017 02h30 week 44 politiekdelft.nl    TOP

FRACTIES DELEN BEGROTINGSWENSEN MET COLLEGE

Griffie gemeente Delft

In de eerste van drie begrotingsvergaderingen van de raadscommissies hebben de fracties in de commissie Sociaal Domein en Wonen op dinsdag 31 oktober hun begrotingswensen gedeeld met het college. Daarbij ging het niet om grote begrotingswijzigingen maar om politieke accenten die de fracties onder de aandacht wilden brengen.

...

Onafhankelijk Delft wil in de komende begrotingsraad een motie indienen die de noodzaak van het vroegtijdig signaleren van prostaatkanker landelijk onder de aandacht brengt.

...


woensdag 1 november 2017 00h59 week 44 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingstip20171101

Michelle Corten gepresenteerd als lijsttrekker STIP

Thomas van Biemen, partijvoorzitter STIP

Maandag heeft Michelle op de markt het partijlogo met graffiti gespoten om duidelijk te maken dat ze tot lijsttrekker voor Studenten Techniek In Politiek is benoemd. Corten is bestuurslid geweest van de partij tijdens de vorige verkiezingen en is raadslid voor STIP sinds 2016. Partijvoorzitter Thomas van Biemen is blij dat Michelle haar ervaring als voormalig bestuurslid en haar huidige functie als fractievoorzitter wil inzetten tijdens de verkiezingen. "STIP is een jonge partij voor alle Delftenaren, iets wat Michelle de afgelopen jaren als geen ander heeft uitgedragen" aldus van Biemen. Michelle heeft een bachelor Industrieel Ontwerpen en doet momenteel een master in Bio-Robotica aan de TU Delft.

Corten heeft als raadslid vaak voor gepleit om de creativiteit die zich in Delft bevindt de ruimte te geven. "Delft moet fungeren als proeftuin voor experimenten en ideeën. Experimenteren is voor jongeren erg belangrijk om zichzelf te kunnen ontwikkelen. De Irenetunnel was de grootste legale graffitiplek van Nederland, waar veel jongeren op af kwamen om zelf te oefenen met een spuitbus. Door streetart toe te passen wordt er minder geklad en krijgt de buurt meteen een facelift", aldus Corten. Dit is bijvoorbeeld te zien in De Bonte Ossteeg of bij de Schieoevers, waar onder de Kruithuisweg een groot kunstwerk is gemaakt.

Door de brede ervaring van Michelle binnen STIP kent ze de partij door en door. Vol enthousiasme zal zij Studenten Techniek In Politiek naar de komende verkiezingen leiden. Corten: "Ik voel me ontzettend vereerd en kijk uit naar de verkiezingen. Voor mij zijn thema's zoals cultuur voor iedereen hierin belangrijk."


woensdag 1 november 2017 00h50 week 44 politiekdelft.nl    TOP

(241) Over dwarsliggers: 500 jaar reformatie in 2017

Arie van der Veen, webcolumnist

Vandaag 31 oktober is het Hervormingsdag, anderen noemen het Reformatiedag. Dit jaar is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn aanklacht tegen de (Rooms-Katholieke) kerk begon met het spijkeren van 95 stellingen aan de deur van de kerk in Wittenberg. De reformatie maakte een enorme energie los en leidde tot een splitsing in de kerk. Zij had grote politieke gevolgen: oorlogen en wankelende tronen. En dat allemaal dankzij een monnik die nauwelijks door had welk lont hij aanstak. Blijkbaar was hij de goede man op de goede plek. En inderdaad, de Kerk was toen wel aan vernieuwing en verandering toe.

Vanavond wordt de herdenking van 500 jaar reformatie afgesloten met een viering in de Domkerk in Utrecht. In aanwezigheid van koning Willem-Alexander, voorganger is naast de scriba van de PKN: dr René de Reuver, een jonge (gereformeerde) dominee uit Ottoland: Mirjam Kollenstaart-Muis.

Een 'echte' dominee zal bij de herdenking van 500 jaar reformatie de vraag stellen: "Kunnen we dat nog vieren?" en vooral ook de vraag met wie ?

Wie naar de huidige situatie in de Protestantse Kerk in Nederland kijkt kan eigenlijk alleen maar somber worden. Het beeld is vergrijzing, afname ledenaantal (-20% in de afgelopen 10 jaar), nominaal minus 400.000 leden. Er resteren nog 1.8 miljoen leden, waarvan het grootste gedeelte bovengemiddeld oud is (70 en 80-plus). De structuur van de kerk staat onder druk. Vorig jaar heeft de PKN een plan gemaakt, met als titel Kerk in 2025, met als doel de structuur van de kerk in stand te houden. (De kerk als ambtenorganisatie). Regelmatig wordt daarin verwezen naar het woord van Jezus: als er twee of drie in mijn naam aanwezig zijn. In sommige gemeenten dreigt dit nu zelfs realiteit te worden. Neen, het is geen vrolijk stemmend beeld. De Protestantse Kerk dreigt in zijn structuur in elkaar te zakken. En natuurlijk, de voorstellen uit de Agenda 2025 zijn een poging die structuur aan te passen. Maar wie vervolgens kijkt naar visie en missie van die kerk krijgt maar een dun verhaal. (Het DNA van de kerk). En over de (vergader-)cultuur in vele gemeenten zullen we maar niet teveel zeggen.

Wat is nu eigenlijk nog het protestantisme ? Waartoe een reformatie ? Dat zijn toch wel onderwerpen die vandaag op deze bijzondere dag aan de orde mogen komen.

Wie met Rooms-Katholieken spreekt, valt het op dat men daar nauwelijks kan begrijpen hoe het protestantse veld in elkaar zit. Afscheidingen, eigen kerk(jes) en strijd om beginsel en woord. En dat is zo: Nominaal kent de PKN 1.8 miljoen leden, en de drie gereformeerde kerken bij elkaar 350.000 leden. (Vrijgemaakt/ Nederlands gereformeerd. Christelijk gereformeerd en Gereformeerde Gemeenten in Nederland). In de PKN neemt de invloed van de Gereformeerde Bond toe. Nooit helemaal duidelijk hoeveel leden zich daartoe rekenen, maar het zijn er naar schatting wel 300.000 en georganiseerd in stevige wijkgemeenten. Langzamerhand wordt deze groep steeds machtiger in de PKN. Zowel wat mensen als wat betreft middelen.

De mooiste metafoor van Protestantisme vond ik bij het programma van de reformatie-estafette in Zuid-Holland. Het thema is daar: Dwarsliggers. En dat raakt de kern van het protestantisme. Een dwarsligger is in het spoor een faciliteit om van richting te veranderen, een wissel om te zetten. Dwarsliggen is ook het hier en nu niet zonder meer accepteren en daarover tenminste vragen stellen. Het liefst naar analogie of op basis van Bijbelteksten.

Wie naar de huidige PKN kijkt ziet een in zijn kern verdeelde kerk, gericht of beheer en behoud. Ook de nota Kerk in 2025 gaat vooral om over bestuurs- en beheervragen. Daarbij is het bijzonder dat men uitkomt bij een 'classispredikant' in feite een democratisch benoemde bisschop met bevoegdheden. Acht tot elf van die 'bisschoppen' gaan de krimpende kerk besturen. Het zij zo ! En daarnaast valt op, dat is ook in de media geweest, dat men de fictie loslaat dat er overal kerk moet zijn. Er komen open plekken. En daar is het advies, het heil ergens anders te zoeken. Of bij de andere protestantse kerken of bij de R-K-kerk.

En met dat laatste is bijna de cirkel rond van de reformatie in Nederland. Niet het zoeken van eenheid uit kracht, maar in feite uit bittere noodzaak, lees armoede. De vroegere scriba van de PKN Plaisier droomde al van een samengaan met de Rooms-Katholieke Kerk. Ik weidde er vorig jaar al een column aan.

500 jaar reformatie. Valt er iets te vieren in Nederland ? Ik denk dat het in de eerste plaats gedenken is. Men mag dankbaar zijn over hetgeen de reformatie heeft gebracht. In de hervorming van de Kerk en in het feit dat er na 500 jaar nog steeds kerken zijn. Verdriet en schaamte blijven passen over hetgeen de kerkstrijd door de eeuwen heeft aangericht. Maar zoals het hoort dient men ook vooruit te kijken. En daarbij overheersen toch zorg en onrust. Zorg over de toekomst van de kerk. En dat geldt zowel Protestant als Katholiek. En in zekere zin zal men steeds meer (noodgedwongen) naar elkaar toegroeien. Zorg over de middelen, natuurlijk. Maar vooral ook zorg over de plaats en roeping van de kerk in onze huidige samenleving.

Maar wie om zich heen kijkt ziet dan toch weer een plaats voor de kerk. Ook voor een kerk met dwarsliggers. Dwarsliggers met een geïnspireerde visie op de huidige samenleving. Een samenleving waarin de onderlinge aandacht, de liefde voor elkaar ontbreekt. 'Wees lief voor elkaar en voor de stad !' waren de woorden van Eberhard van der Laan. Ze werden met graagte ontvangen. En weinigen weten nog welke (protestantse) wortels van der Laan had in Rijnsburg.

500 jaar reformatie is een mijlpaal, maar toch hopelijk ook een moment voor heroriëntatie en nieuwe energie. Tot zover heeft de Heere ons gebracht, zou het kunnen klinken. De kerk heeft behoefte aan nieuw elan anders loopt het lineair af. Willen we de kerk steeds meer sluiten of zoeken we naar dat nieuwe elan ? Horen, roepen, getuigen en dienen. Dat zijn ook werkwoorden voor in de kerk. En vooral zien. Zien om ons heen, in de wereld, en opzien naar Hem.

Het is niet best gesteld met de Protestantse Kerk in Nederland. Vele (wijk)gemeenten zien haar vooral als een technische dienst, voor mensen en (krimpende) middelen. De zoektocht is naar nieuw elan, maatschappelijke presentie en dienstbetoon. En af en toe flink dwarsliggen. Opkomen voor rechtenlozen: wees, weduw en ontheemden. En soms kritiek uitoefenen tegen de tijdgeest, ja zelfs architectonische kritiek. Waarom ? Omdat het geloof en daarmee de kerk geen rustig bezit is. Ook Luther voelde dat zo. "Hier sta ik en ik kan niet anders", in zijn kern is dat de houding van een Protestant. Met alle gevolgen van dien. En laten we daarnaast niet vergeten dat er nog steeds veel gemeenten zijn waarin het, zij het op kleinere schaal, nog wel goed loopt. En waar men oog voor elkaar heeft.

Vandaag zal regelmatig klinken: Een vaste burcht is onze God. Een toevlucht voor de zijnen ! Dat is een prachtige geloofsuiting. En of de Koning meezingt: Delf vrouw en kind in het graf, neem goed en bloed ons af... dat waag ik te betwijfelen. Het zal wel niet gezongen worden.

500 jaar reformatie. Mooi om te herdenken ! Maar reden tot grote zorg omtrent de toekomst van de (Protestantse) Kerk. En wellicht dan maar tot troost de woorden van een gezang: O Heer, Uw onweerstaanbaar Woord, drijft rusteloos de eeuwen voort, wat mensen ook verzinnen (....) Hervorm herschep ook ons geslacht opdat het door de wereldnacht de weg vindt tot uw woning. Mijn moeder liet dat graag zingen. Ook in Ottoland, waar ze regelmatig gastpredikant was. Wellicht een suggestie voor de voorganger vanavond.

En tenslotte: doet allen de Nationale Protestantentest. Een leuke manier om prikkelende vragen te beantwoorden. De uitkomst is een profiel: dat kan Luther, Calvijn, Kuyper of Majoor Bosschart zijn. Jazelfs Koningin Wilhelmina kan er uit komen. Mijn antwoorden leidden tot het profiel van Bonhoeffer. Mooi om je daarin te mogen herkennen !


woensdag 1 november 2017 00h36 week 44 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingod20171101

Harnaschpolder warmtebuizen uitgesloten van precario

Jan Peter de Wit, raadslid OD

D66 gaat 2 miljoen precario belasting per jaar heffen op ondergrondse leidingen voor nutsvoorzieningen. Gas, elektriciteit, water en warmteleidingen. Nu blijkt dat Eneco in 2014 een Concessieovereenkomst met de gemeente Delft heeft gesloten waarin onder meer bepaald is dat het Warmtebedrijf Harnaschpolder de gemeente geen precario verschuldigd is.

...

Dat Harnaschpolder warmtebedrijf is tot nu toe één grote mislukking. Het draait gewoon op gasketels (Energeia). Met door elektriciteit aangedreven warmtepompen wordt warmte uit riool water (13 graden) van het afvalzuiveringsinstallatie naar hogere temperatuur (75 graden) gebracht. Naast een fors jaarlijks verlies (€1,2 miljoen in 2012 ) is het bijna allemaal fossiele energie. Dus van echte CO2 besparing is nog lang geen sprake. De woningen zijn ook nauwelijks geïsoleerd. Dat is omdat er gebruik gemaakt zou worden van een overdaad van restwarmte van DSM. Alleen is DSM afgehaakt.

...


dinsdag 31 oktober 2017 01h37 week 44 politiekdelft.nl    TOP

delft-markt-030902-nieuwe-kerk

Delft. Toren van de Nieuwe Kerk op de Markt. Foto PRODEO 2003.

Torenbezoek Nieuwe Kerk is zeer winstgevend voor de huurder

harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Het aantal bezoekers aan de toren van de Nieuwe Kerk bedroeg 62.314 in 2016.
De geschatte opbrengst van de entreeprijzen bij 50% volwassenen à € 4.00 en 50% overigen à € 2.00 komt uit op circa € 200.000,00.
De Protestantse Gemeente Delft huurt de toren voor slechts € 6.045,37 per jaar.
Vraag: Is de huuropbrengst van de kerktoren kostendekkend voor de gemeente Delft?


dinsdag 31 oktober 2017 01h16 week 44 politiekdelft.nl    TOP

Schriftelijke vragen kerktoren Nieuwe Kerk

Marja van Bijsterveldt, burgemeester namens het college B&W van Delft

Geachte heer De Wit,

In reactie op de schriftelijke vragen die u ingevolge artikel 39 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad op 18 september 2017 heeft gesteld inzake de kerktoren van de Nieuwe Kerk berichten wij u als volgt:

...

Vraag 3
Hoeveel huur brengt de gemeente per jaar in rekening? Het huurbedrag bedraagt momenteel € 6.045,37 per jaar. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op 1 januari.

...

Vraag 5
Wat was het aantal bezoekers van de toren van de Nieuwe Kerk in 2016? En het aantal bezoekers van de Nieuwe Kerk in 2016? De Protestantse Gemeente Delft geeft aan dat in het jaar 2016 er totaal 62.314 bezoekers zijn geweest in de toren van de Nieuwe Kerk. In 2016 zijn er 140.919 entreetickets voor de Nieuwe Kerk verkocht.

...


dinsdag 31 oktober 2017 01h10 week 44 politiekdelft.nl    TOP

(240) Opnieuw over vertrouwen

Arie van der Veen, webcolumnist

In de Telegraaf van zaterdag schreef Hans Wiegel dat een belangrijke taak voor het nieuwe kabinet is om 'het vertrouwen te herstellen'. Vertrouwen in de politiek, vertrouwen in politici. Dat is nogal een opdracht. En wellicht helpt nog wel het beste: de rust, regelmaat en reinheid, die Wopke Hoekstra, als nieuwe minister van Financiën ons voorhoudt.

Vertrouwen is van essentieel belang in een representatieve democratie. Immers men stemt één keer per vier jaar. En men mag verwachten dat de gekozene(n) dat vertrouwen niet beschaamt. Dat is de essentie.

De staatscommissie-Remkes is aan het studeren op deze elementaire vragen en denkt nog na over het kiesstelsel, de formatie en over het (correctief) referendum. Over dat laatste zei Remkes in zijn tussenbericht, dat dit instrument nog niet van tafel is. Wat men in het regeerakkoord en in de coalitie daarover nu ook roept. In de ogen van Remkes allemaal instrumenten ter versterking of onderhoud van het vertrouwen.

Het raadgevend referendum steekt de nieuwe coalitie als een graad in de keel. En dat is begrijpelijk. Zowel de vraag waarover referenda mogen gaan, als de opkomstdrempel met zijn vreemde bijeffect (niet-gaan stemmen om het resultaat ongeldig te maken) maken het een onhandig instrument. Komt daar dan nog bij dat sommige politici zeggen dat men het resultaat zonder meer overneemt, zoals bij het Oekraïne-referendum, en de chaos is compleet. Daar waar het raadgevend referendum bedoeld is om het vertrouwen tussen burger en bestuur te versterken, leidt het juist tot een groei van wantrouwen. Die bestuurders doen toch maar wat hen goed lijkt, zo is het gevoel bij grote delen van de bevolking.

De opmerkingen van CDA-leider Buma, om al vooraf te melden dat de uitslag van het referendum irrelevant is omdat de uitslag genegeerd wordt is op zijn minst opmerkelijk. Voorlopig is er sprake van regelgeving en daar heb je het wel mee te doen. Als hij bedoelt dat het een raadgevend referendum is en dat regering en parlement vrij zijn te doen met dat advies wat men wil, dan heeft hij formeel gelijk. Of het allemaal politiek handig is valt te bezien, het is in ieder geval duidelijk.

Het raadgevend referendum zoals dat nu formeel gebakken is, vormt een gedrocht. En het moet inderdaad zo snel mogelijk worden ingetrokken. Dat laat onverlet dat er nog steeds aanleiding is om serieus te spreken over een correctief wetgevingsreferendum. En in die zin heeft Remkes gelijk. En laten we die discussie dan voeren.

Het belangrijkste blijft echter het herstel van vertrouwen. En in die zin heeft Wiegel gelijk. Dat geldt de nieuwe regering, als ook de Kamerleden en of ander gekozen bestuurders of politici. In mijn ogen is elk referendumverzoek in feite een uiting van wantrouwen.

Het herstel van vertrouwen vraagt om duidelijkheid van politici. Consequent en integer gedrag. Maar ook rechtshandhaving. Buma is nu duidelijk over zijn standpunt. Of dat conform de wet is, blijft een vraag. Het woord is nu toch eerst aan burgers bij een referendum.

Het lijkt er op dat het dualisme tussen kamer en regering(spartijen) in de komende jaren gaat opleven. Dat is al een mooie stap in het kader van herstel van vertrouwen: checks en balances. Laat het maar knetteren.

Het raadgevend referendum zoals dat nu functioneert gaat volgens de coalitie zo snel mogelijk van tafel. Ik ben benieuwd of het referendum over de Sleepwet echt gaat leven of dat het meer een hobby is van enkelen, aangevuurd door Lubach c.s. Dankzij Buma wordt dit referendum nu een referendum over het referendum. En dat is niet verkeerd. Laat de politici zich maar verantwoorden over nut en noodzaak van de Sleepwet. Dat voedt het maatschappelijke debat. En dan zien we wel of het referendum echt leeft.

Buma zet nu met zijn opmerkingen de zaak op scherp. Politiek wellicht wat voortvarend. Maar inhoudelijk heeft hij er recht toe. Ik ben benieuwd wat het effect is.

Bouwen aan vertrouwen, dat lijk mij het devies. En daar mag een ieder zijn eigen overweging bij hebben. Dat is het mooie van een democratie in een vrije samenleving. De commissie-Remkes zal de discussie met belangstelling volgen. Ik ben benieuwd naar de uitkomsten, en vooral de aanbevelingen van die commissie. Daar moet Buma ook maar even op wachten de volgende keer.

Over vertrouwen, ik schreef er al eerder over op Sinterklaas in december vorig jaar. Het kinderlijk vertrouwen dat elk jaar de hand gevuld wordt. Dat is het echte vertrouwen. In een volwassen samenleving ontstaat vertrouwen door handelen en verantwoorden. Voorlopig is het woord aan de samenleving in de aanloop naar het referendum over de Sleepwet. Politici hebben dat instrument in het leven geroepen. En ze mogen dat ook weer intrekken. Maar voorlopig zitten ze vast aan het nakende referendum. Wat Buma daar nu ook van vindt. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard...... Een kwetsbaar iets, en daarmee moet men behoedzaam omgaan. Zeker als men vertrouwen in de toekomst verwacht, of beter gezegd nastreeft.


maandag 30 oktober 2017 21h05 week 44 politiekdelft.nl    TOP

Persbericht gemeente Delft:
College van Delft neemt maatregelen tegen fietsendiefstal

College van Delft neemt maatregelen tegen fietsendiefstal

Het college van Delft wil met een plan van aanpak een halt toeroepen aan de groei van het aantal fietsendiefstallen in Delft. Onlangs bleek dat in de eerste helft van 2017 in Delft de meeste aangiften van fietsendiefstal worden gedaan. Het college voert daarom nog dit jaar maatregelen uit om fietsendiefstal te voorkomen.

Zo gaat de gemeente fietsers stimuleren minimaal twee verschillende fietssloten te gebruiken en hun fiets vast te maken aan een vast object, zoals een tulip of fietsnietje. Het gebruik van twee verschillende soorten fietssloten maakt het namelijk lastig voor de fietsendief, omdat deze meerdere technieken moet toepassen om deze sloten te kraken. Daarnaast is bewezen dat het vastmaken van de fiets door zowel het wiel als het frame aan een vaststaand object het meest effectief is.

Andere maatregelen zijn het beter bekend en vindbaar maken van de beveiligde stalling Biesieklette en de inzet op vier verschillende dagen en plekken van een fietsgraveerteam om fietsers de kans te geven gratis hun fiets te laten graveren. Mocht een fiets gestolen worden, dan is de eigenaar op te sporen aan de hand van het ingegraveerde nummer.

De gemeente richt zich ook op slachtoffers van fietsendiefstal. Zij worden door middel van flyers en sociale media aangespoord om aangifte te doen en krijgen tips hoe zij diefstal van hun fiets kunnen voorkomen.

Begin 2019 vindt op basis van de diefstalcijfers een evaluatie plaats om te bekijken wat het effect is van de maatregelen.


maandag 30 oktober 2017 20h59 week 44 politiekdelft.nl    TOP

Verkeersregelaars (1)

Maarten Labordus, bewoner Delft

Op de Hooikade en Zuideinde zijn verkeersregelaars mikpunt van agressie, stond beschreven in de Delft op Zondag van 22 oktober. Dat mag natuurlijk nooit, maar ik snap de frustratie van de fietsers ook wel.

Op één of andere wijze lukt het Delft keer op keer om de (milieuvriendelijke) fietsers aan het kortste einde te laten trekken. Nieuwe fietspaden zijn standaard te smal om fietsend naast je kind, een tegemoet komende duo veilig te passeren. Nergens is voldoende ruimte om fietsen neer te zetten. Bij wegwerkzaamheden moeten fietsers verder omrijden dan automobilisten. Tijdelijke oversteekplaatsen zijn onoverzichtelijk en gevaarlijk.

Laat bij toekomstige infrawerkzaamheden het belang van de fietser, of beter minimale verkeershinder in het algemeen, van het begin af aan meewegen, bijvoorbeeld in een gewogen aanbesteding. Er zijn genoeg Delftenaren die de Gemeente hierbij willen adviseren.


maandag 30 oktober 2017 20h38 week 44 politiekdelft.nl    TOP

Groningen wordt steeds mooier. Maar ...

Mark Engberts, bestuurslid van de Groningen City Club

... Het doet de discussie over venstertijden wel oplaaien. Dat er geleverd moet kunnen worden staat buiten kijf. Dat het anders moet, ook. Het is een ingewikkeld probleem dat niet zomaar opgelost kan worden. Het gaat zowel winkelend publiek aan, als winkeliers, producenten, leveranciers en handhavers. Er gebeurt veel in een stad als Groningen. Daar horen ongelukken die met een beetje goede wil vermijdbaar zijn niet bij. Waar het begint is, zoals altijd, bij jezelf. Denk na over hoe en waar je de auto neerzet als chauffeur. Spreek als ondernemer de chauffeur aan als je ziet dat het anders kan.

...


maandag 30 oktober 2017 00h01 week 44 politiekdelft.nl    TOP

Evenementenbeleid dat bijdraagt aan een mooie en bruisende stad

Hélène Bartelds, commissielid VVD

Delft heeft een mooie en bruisende stad, evenementen dragen daaraan bij. In de binnenstad willen op een kleine oppervlakte ondernemers geld verdienen, jongeren feesten en bewoners genieten van welverdiende rust. Deze diverse belangen zijn in de meeste gevallen geharmoniseerd.

...


VORIGE WEEK    ARCHIEF     TOP

html5 logo   Valide CSS!

Wat publiceerde
PolitiekDelft 10 jaar geleden

delft-kop_verdana1_pd_01

http://www.politiekdelft.nl/index_2007_10_31.html

TOP