koppd2.gif

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.


 politiekdelft.nl    TOP


vrijdag 13 oktober 2017 22h59 week 41 politiekdelft.nl    TOP

Raadsbijeenkomst over agenda Delft 2040

harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Inleiding Agenda 2040 door burgemeester Marja van Bijsterveldt.
Delft heeft 7 Investeringsopgaven.
Gido ten Dolle, directeur Ruimte en Economie en Robin van Vliet, hoofd Financiën doen hun verslag.
Er komt een Fonds 2040.
Fonds 2040 moet groeien tot 75 miljoen euro.
Ideeën worden uitgewisseld met onder andere Zaanstad en Leiden.
In het programma 15.000 woningen toevoegen, transformatie bedrijventerreinen en meer.
12 plekken in de stad met kansen, zoals Sita terrein.
wat voor type auto's rijden er over 15 jaar we weten het niet.
Een warmtenet samen met Eneco.
Fonds 2040 alleen voor businesscases.
De totale investeringsopgave bedraagt 1,4 miljard euro.
Dan moeten anderen wel meedoen.
Het fonds dient cofinanciering.
Het fonds betreft een reservering binnen de begroting.

GROTE VRAAG: willen we een fonds opzetten?
De raad gaat er over nadenken.


vrijdag 13 oktober 2017 22h51 week 41 politiekdelft.nl    TOP

Wie betaalt extra parkeergarage in Spoorzone?

Fractie GL

In de nieuwe Parkeervisie voor het Spoorzonegebied wordt aangestuurd op de bouw van een extra parkeergarage. GroenLinks is ooit accoord gegaan met de uitgangspunten van de visie, omdat de argumenten om een lage parkeernorm te hanteren heel erg GroenLinks zijn. Maar als we nu horen dat die uitgangspunten leiden tot de bouw van een parkeergarage, dan zijn we daar niet blij mee. Wat GroenLinks niet wil, is dat ontwikkelaars een lage parkeernorm wordt aangeboden en dat de gemeente uiteindelijk opdraait voor de bouw van een dure parkeergarage.

...

... GroenLinks wil zo weinig mogelijk auto's in het Spoorzonegebied, en de auto's die er wel zijn zo weinig mogelijk zien. We willen dat parkeren op eigen terrein wordt opgelost. Bezoekers komen bij voorkeur met het openbaar vervoer. Maar als ze toch met de auto komen dan parkeren ze in een garage; liever niet op straat. GroenLinks vindt dat Delft moet blijven zoeken naar een balans tussen parkeerbehoefte en parkeercapaciteit, die aansluit bij toekomstige ontwikkelingen van (auto)mobiliteit in de Spoorzone.


vrijdag 13 oktober 2017 22h44 week 41 politiekdelft.nl    TOP

Geen woningbouw in de Kerkpolder

Fractie GL

Bij de bespreking van de plannen voor de Buitenhof heeft GroenLinks zich uitgesproken tegen de bouw van woningen in recreatiegebied Kerkpolder. Dit mooie groene gebied is van groot belang voor wandelaars, hardlopers, fietsers en andere recreanten. Geen bouwlocatie.

...


vrijdag 13 oktober 2017 22h34 week 41 politiekdelft.nl    TOP

D66 stelt college vragen over rubber bij sportvelden

Pieter Stienstra, raadslid D66

Naar aanleiding van het TV-programma Zembla van 11 oktober 2017 heeft D66 Delft aan het College schriftelijke vragen gesteld over de aanwezigheid van rubber en daarvan afgeleide bodem- en (grond)waterverontreiniging op, onder en naast kunstgrasvelden in Delft.

...


vrijdag 13 oktober 2017 22h22 week 41 politiekdelft.nl    TOP

Duurzaam beleid in Delft

Jabco Vreugdenhil, raadslid CU

Recent hebben we in de gemeenteraad een goed debat gevoerd over de manier waarop we in Delft aan duurzaamheid moeten werken. Het Delftse plan hiervoor is het uitvoeringsprogramma energieneutraal in 2050. Zoals de naam al zegt een ambities doel om uiteindelijk helemaal energieneutraal te worden. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat we hier ambitieus in zijn want het is voor nu en de toekomst van groot belang dat we kunnen genieten van een gezonde leefomgeving.

...

Dat duurzaamheid bij de ChristenUnie in goede handen is laat het recent gepubliceerde regeerakkoord wel zien. Het regeerakkoord is een belangrijke steun in de rug voor alle gemeenten die serieus werk willen maken van de energietransitie. In Delft zullen wij het college ook blijven aanmoedigen om werk te maken van duurzaamheid en met concrete voorstellen komen om dat te bereiken.


vrijdag 13 oktober 2017 03h20 week 41 politiekdelft.nl    TOP

Verkoop van aandelen Eneco

anoniem, burgerbriefschrijver

- Duurzaamheid doe je zelf. Daar heb je geen (aandelen in een) energiereus voor nodig.
- Ik sta niet alleen met mijn kritiek, als bijlage vindt u de column van Sjak Lomme, energiespecialist, een verwijzing naar een interview met Adriaan Visser, voorzitter van de aandelencommissie.
- Eneco is niet duurzaam Uit het jaarlijkse rapport van Greenpeace en consorten ...

delft-eneco-groep

Dossiers: ENECO AANDELEN - houden of verkopen


vrijdag 13 oktober 2017 03h04 week 41 politiekdelft.nl    TOP

(227) Over kanonnen en vuurkracht

Dezer dagen maakte demissionair-minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem bekend niet terug te keren in de Tweede Kamer. Hij vertrekt uit de nationale politiek. De PvdA heeft kanonnen nodig in de gedecimeerde fractie en hij mist de vuurkracht bij zichzelf. De vuurkracht om vanuit de oppositie te schieten op het nieuwe kabinet. Zijn beslissing is op zijn minst opmerkelijk. Ruim een half jaar geleden stond hij nog op nummer drie op lijst van de PvdA. Vol overtuiging wilde hij gaan voor een volgende termijn, zelfs in de Kamer. En nu mist hij de vuurkracht. Andere ministers waren zo wijs niet op de lijst van hun partij te gaan staan, en gewoon af te wachten hoe de uitslag c.q. de verkiezingen zouden verlopen.

Nu stelt Dijsselbloem dat hij met volle overtuiging verantwoording wilde afleggen in de verkiezingscampagne. En dat heeft hij gedaan. En de kiezers hebben hem beloond met ruim 50.000 voorkeurstemmen, maar zijn partij is afgestraft. Nu vertrekt hij. Persoonlijk is dat te begrijpen. Van minister van Financiën en voorzitter van de Eurogroep achter aansluiten op de bankjes van de Tweede Kamer. En blijkbaar heeft hij niet de verwachting dat de PvdA snel terugkeert in de macht. Naar zijn kiezers toe is het moeilijk te verteren en hij heeft daarover ook ogenschijnlijk wroeging.

Al met al is het opmerkelijk. Tweede Kamer-kandidaten die zich laten kiezen en vervolgens vertrekken. Het komt in verschillende partijen voor. Het doet afbreuk aan het beeld van de Tweede Kamer als volksvertegenwoordiging en het voedt de afkeer van mensen van politiek. 'Baantjesjagers en uitzendbureau', is de klacht.

Jeroen Dijsselbloem heeft grote kwaliteiten, hij oversteeg het Nederlandse niveau en stond zijn mannetje in Europa. Nog een poosje mag hij dat zijn. En dan lonkt een andere toekomst. Het zij hem gegund ! Zij het dat zijn plotse vertrek een nare nasmaak geeft. Menselijk te begrijpen, maar politiek op zijn minst niet netjes.

Kanonnen en vuurkracht. Blijkbaar beschikken de achterblijvende PvdA-Tweede Kamerleden daarover nog wel. Het lijkt een beetje op defensie. Hopelijk heeft het achterstallig onderhoud in de PvdA de vuurkracht niet ondermijnd. Bij de laatste verkiezingen bleek niet veel van die vuurkracht. Het vertrek van Dijsselbloem maakt weer eens pijnlijk duidelijk wat de toestand van de PvdA is. Een partij met aangeslagen kanonnen, die naarstig op zoek is naar doelen voor haar vuurkracht. Voorlopig is het achter aansluiten bij de linkse oppositie. En zaterdag gaf oud-prominent Hedy d'Ancona nog een wijze les. 'Opheffen en zo snel mogelijk fuseren', was haar devies. Van de oude kanonnen moet je het maar hebben. Zeker als de huidige kanonnen vuurkracht ontberen.

Voorlopig staat de rogge er dun bij in de PvdA. Het is nog maar de vraag of dat zal veranderen. Veel vuurkracht heb ik bij Asscher nog niet gezien. En in de PvdA is vaak het eigen vuur het gevaarlijkst. De nieuwe partijleiding heeft een zware klus !


vrijdag 13 oktober 2017 02h53 week 41 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingbbn20171013

Druk op parkeerruimte neemt verder toe

BBN

De parkeerdruk in de binnenstad is al jaren erg hoog. Dit bleek ook uit onze parkeertelling van 2015. Daarnaast zijn er ontwikkelingen gaande in de binnenstad die leiden tot verlies aan parkeerruimte en die vragen om meer parkeerruimte. Het gaat dan onder andere om:

...


vrijdag 13 oktober 2017 02h20 week 41 politiekdelft.nl    TOP

VVD wil meer winkels en cáfes in TU-wijk

Bart Smals, raadslid VVD

In Delft is het binnenkort niet meer mogelijk een woning zomaar geschikt te maken voor studentenbewoning. Bestaande studentenhuizen blijven natuurlijk wel gewoon bestaan.

Delft zou zonder studenten een stuk minder leuk zijn en de VVD koestert deze Delftenaren. Vanwege het succes en de groei van de TU Delft kunnen de binnenstad en sommige andere wijken helaas niet al deze studenten opnemen. Wij pleiten ervoor studentenwoningen vooral in TU-wijk te realiseren en deze wijk meer te verlevendigen door bijvoorbeeld meer winkels en cafés toe te staan. Maar wij pleiten ook voor regulering van het omzetten van woningen in verkamerde huizen, zo blijft het voor alle Delftenaren mogelijk het gedroomde huis te vinden!


vrijdag 13 oktober 2017 02h03 week 41 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingd6620171013

Regeerakkoord ook goed voor Delft en Delftenaar

Melanie Oderwald-Ruijsbroek, voorzitter D66 en Christine Bel, raadslid D66

D66 Delft is tevreden met het regeerakkoord zoals dat er nu ligt. Afdelingsvoorzitter Melanie Oderwald: "Het regeerakkoord investeert fors in onderwijs, werk en klimaat: zaken die voor iedereen en de toekomst belangrijk zijn. Alle inkomensgroepen gaan er met dit kabinet op vooruit."

Ook fractievoorzitter en lijsttrekker Christine Bel ziet veel goede D66-punten in het akkoord terug, waar ook Delft de vruchten van plukt: "Er gaat meer geld naar het gemeentefonds, geld voor onderwijsachterstandenbeleid, verbetering van VMBO techniekonderwijs, maar ook voor de jeugdzorg en fietspaden en -stallingen." Veel D66 punten uit het lokale verkiezingsprogramma zien we terug in het regeerakkoord. Zo is er in het regeerakkoord ook aandacht voor meer middeldure huurwoningen, het inzetten van E-health in de zorg, verbetering van de schuldhulpverlening en biedt het gemeenten mogelijkheden 'schone' auto's door bijvoorbeeld parkeertarieven te stimuleren. Voor studenten in Delft is het belangrijk om te weten dat het collegegeld het eerste jaar van je studie omlaag gaat, de regering extra aandacht gaat besteden aan technische opleidingen en het geld vanuit het leenstelsel wordt ingezet voor verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

"Natuurlijk kan iedereen wel iets bedenken wat er mist of hij of zij graag anders of scherper had willen zien in het regeerakkoord. Maar ik ben blij met de koers en belangrijke D66-punten. Het is goed dat D66 ook landelijk verantwoordelijkheid neemt om te besturen", aldus Christine Bel.


vrijdag 13 oktober 2017 01h57 week 41 politiekdelft.nl    TOP

Naar aanleiding van vragen CDA: College erkent lage tevredenheid Delfts MKB en wil verbetering

CDA

Het CDA Delft is blij dat het Delft college erkent dat MKB'ers in Delft niet tevredenheid zijn over de dienstverlening van de gemeente. Dit geeft het college aan in antwoord op schriftelijke vragen die het CDA enkele weken terug stelde.
Het college geeft nu gehoor aan de oproep van het CDA om actie te ondernemen: het gaat in gesprek met ondernemers, om van Delft weer een MKB-vriendelijke gemeente te maken. En dat is hard nodig. Volgens het CDA kan het niet zo zijn dat de gemeente gedurende vele jaren miljoenen in de (kennis-)economie pompt, maar dat het MKB vervolgens ontevreden is over de rol van de gemeente. Het CDA hoopt dan ook dat haar vragen en de reactie nu van het college, voor de broodnodige verandering gaat zorgen.


donderdag 12 oktober 2017 00h48 week 41 politiekdelft.nl    TOP

(226) Over de notulen, het regeerakkoord

Arie van der Veen, webcolumnist

Na meer dan 200 dagen formeren is eindelijk het Regeerakkoord gereed met als titel: Vertrouwen in de toekomst. Deze titel verwijst niet direct naar een spannend vergezicht maar goed vertrouwen is belangrijk. En als het goed is dan is de politiek bezig met de toekomst. Het liefst ook nog met een visie ! Een columnist verwees naar een boek met de dezelfde titel van mevrouw Julia Burgers-Drost. Een veel gelezen christelijke schrijfster van boeken met een happy end. En wellicht hinten sommige onderhandelaars wel naar dit boek, of naar een happy end van deze coalitie.

Het Regeerakkoord leest als de notulen van een langdurige en complexe vergadering. Soms worden tot op detailniveau afspraken opgeschreven. Elke snelweg die aangepakt wordt, wordt precies op nummer beschreven, ja zelfs waar welke sprinter gaat rijden. De lobby heeft goed gewerkt, precies wordt beschreven waar het uitvoerend over gaat, en meestal zijn deze zinnen op geld waardeerbaar. De aantredende bewindslieden kunnen, onder toezicht van de fractievoorzitters aan de slag met dit spoorboekje.

Het blijft overigens vreemd dat er in het regeerakkoord niet tegelijk een akkoord is gepresenteerd over de verdeling van ministers en staatssecretarissen, of laat men dat voorlopig over aan de formateur en is dat afhankelijk van de beschikbaarheid van kandidaten ? Vooral ook van hen die niet aan tafel zaten ?

Het regeerakkoord leest als notulen. En wie er zo naar kijkt mist een samenhangende visie, op mens, ruimte, en samenleving. Of is dat teveel gevraagd ? Het is bekend dat minister-president Rutte niet zoveel op heeft met visies. "Meer iets voor de opticien", placht hij te zeggen. En zeker in een vier partijenkabinet is het lastig om een coherente gedragen visie te formuleren. Nu geeft ieder voor zich daar invulling aan. Niet zonder reden wordt het al een cafetaria-coalitie genoemd.

Een gewoon kabinet wordt het. Ik schreef er al eerder over. Een kabinet gebaseerd op compromissen die minutieus zijn opgeschreven. En dat lijkt mij op dit moment ook het maximaal haalbare. Met één zetel meerderheid, een oppositie op beide flanken. Een gewoon kabinet, maar dat wel een aantal slepende zaken oppakt, enkele taboes doorbreekt en enkele fouten uit het verleden herstelt.

Dit kabinet kent een andere samenstelling dan de vorige twee kabinetten-Rutte. In die zin beweegt vooral Rutte zelf mee met de ontwikkelingen. En gelukkig is die harde anti-islamtoon verdwenen. Het harde buitensluiten van mensen. Daarvoor komt in de plaats een poging tot verbinden. Duurzaamheid heeft een plek gekregen, investeren in onderwijs en de publieke sector. Allemaal zaken die hard nodig zijn.

En gelukkig wordt de verre naaste, om het zo maar eens te noemen niet vergeten. Ontwikkelingssamenwerking krijgt weer de aandacht die het verdient.

De notulen van het nieuwe kabinet geven een beeld van een serieus onderhandelingsresultaat, waarbij alle vier de partijen gegeven en gekregen hebben. Hollandse polderpolitiek, of coalitiepolitiek. En met een degelijk financieel kader heeft het ook houvast gekregen.

Een gewoon kabinet gaat het worden, niet echt met een wervend programma, maar meer met degelijke notulen, noem het een actielijst. Het wordt nu nog afwachten wie aan de knoppen gaan draaien. Maar de tijd van de formatie uit de jaren zeventig is voorbij, met publieke onderhandelingen over personen.

Het kabinet gaat van start met een burgerlijk motto: Vertrouwen in de toekomst. Of dit nu inspiratie is van de christelijke schrijfster Burgers-Drost, of van een ander tegeltje, het biedt in ieder geval houvast aan de vier deelnemende fracties. Er ligt een serieus document met vele actiepunten, voornemens en intenties. De partijen hebben er vertrouwen in. Het vertrouwen in de samenleving moet groeien. En wellicht sprak Segers wel de mooiste zinsnede uit: Op hoop van zegen ! En zo is het !


donderdag 12 oktober 2017 00h42 week 41 politiekdelft.nl    TOP

Uit overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer

Griffie gemeente Delft

...
METROPOOLREGIO
De maandelijkse bespreking over de bestuurlijke stand van zaken in de Metropoolregio Rotterdam Haaglanden spitste zich toe op de conceptbrief van het college op de aanbesteding van de concessie Haaglanden streek. Het college ziet in die concessie voor het toekomstig busvervoer in Delft graag terugkomen dat de binnenstad bereikbaar blijft met het openbaar vervoer. Het college wil daarbij
de route via de Binnenwatersloot, Oude Langendijk en Koepoortbrug minimaal op peil houden en voegt daaraantoe dat Delft openstaat voor een duurzaam, kleinschalig en innovatief ov-concept in de binnenstad.

Een meerderheid van de fracties kon met de verschillende aanvullingen in de brief wel uit de voeten. Alleen Onafhankelijk Delft had liever gezien dat het college duidelijk had geschreven geen grote bussen meer te willen in de binnenstad. Wethouder Harpe zei dat standpunt te delen, maar de deur ook open te willen houden voor alternatieven. Hij nam de wens van STIP over om in de brief ook op te nemen dat Delft op het busstation graag innovatieve oplossingen ziet zoals wifi en oplaadpunten.

...


donderdag 12 oktober 2017 00h35 week 41 politiekdelft.nl    TOP

In Delft jezelf kunnen zijn

Christine Bel, raadslid D66

Vandaag is het Coming Outday, de dag waarop jaarlijks extra aandacht besteed wordt aan het 'uit de kast komen' en het zichtbaar en bespreekbaar maken van seksuele diversiteit. Al langer vinden D66 Delft en de Delftse Werkgroep Homoseksualiteit (DWH), het een mooi idee als er een blijvend symbool in de stad komt waarmee Delft uitdraagt seksuele diversiteit te omarmen.

...


woensdag 11 oktober 2017 02h23 week 41 politiekdelft.nl    TOP

(225) Oranje

Arie van der Veen, webcolumnist

Vanavond nemen we afscheid van de voetbalzomer 2018. Opnieuw gaat het Nederlands elftal niet deelnemen aan een groot eindtoernooi. Dromen over 7-0 of meer is mooi. Maar een verlies tegen Zweden ligt meer voor de hand. Althans als je kijkt naar het huidige kwaliteitsverschil. Zaterdagavond was het al surrealistisch tegen Wit-Rusland uit. En vanavond dreigt dat weer. Een uitverkochte Arena, waar mensen naar een in feite zinloze, beter gezegd kansloze wedstrijd mogen kijken.

Was er aanvankelijk nog reden om de KNVB de schuld te geven over de resultaten van de wedstrijden, met de ontijdige aanwijzing van (verkeerde) bondscoaches. Nu overheerst toch de mening over het gebrek aan kwaliteit in alle linies. Het Nederlands elftal is vooral een team van bankzitters geworden.

Uithuilen en opnieuw beginnen ? Dat werd ook in 2016 gezegd na het missen van het Europees Kampioenschap. En de resultaten spreken ook nu voor zich. Jarenlang, eigenlijk sinds 1974, zijn we verwend met topresultaten (afgezien van een korte periode in jaren '80). Nederlandse spelers en trainers waren overal gezien. Nu rest de bittere waarheid dat we - op dit moment- een B-land zijn. Maar eer is troost of gedeelde smart. Wie nu kijkt naar België, ziet dat het kan. Een klein land dat na jaren in de marge terugkeert naar de top.

De KNVB kent een grote opgave en heeft een hoop werk te doen. En dat zal men zichzelf bewust zijn. Gelukkig weet de huidige directeur van de KNVB, en oud-Feyenoord-directeur wat het betekent om een voetbalorganisatie weer op te bouwen. Hoe het verder moet en gaat zal blijken. Rust, realisme en bescheidenheid lijken me goede uitgangspunten. En ik kan mij niet voorstellen dat er tussen de nog steeds 1 miljoen leden van de KNVB geen talenten zitten. Maar talenten moeten rijpen in de tijd en daarvoor is vaak geen tijd in de hectiek van het presteren.

Vanavond zal Arjen Robben naar verwachting zijn afscheid aankondigen als international. En daarom vanavond maar genieten van Robben, jarenlang strijder en icoon bij Oranje. Met zijn allen voor de pot, en alle ballen op Arjen was de afgelopen jaren het devies. En dat is binnenkort ook afgelopen.

Wat nu rest is het grote afwachten, op daden en liever geen woorden uit Zeist. En gelukkig we hebben de vrouwen nog en zoveel meer. De voetbalzomer 2018 mag dan stil zijn, er is nog zoveel meer. Maar verdrietig is het wel, en dat gevoel overheerst. Arjen bedankt !


woensdag 11 oktober 2017 02h18 week 41 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingstip20171011

Coming Out Day

Sybren van der Velde, commissielid STIP

Morgen is het Coming Out Day, elk jaar besteden we op 11 oktober aandacht aan hoe belangrijk het is dat iedereen voor hun seksualiteit uit kan komen. Delft hijst elk jaar tijdens Coming Out Day de regenboogvlag, dit jaar voor het eerst bij het nieuwe stadskantoor bij het station.

Er worden morgen veel activiteiten georganiseerd om extra te benadrukken dat iedereen in Delft de vrijheid heeft om zichzelf te zijn. Om 10:00 uur wordt de regenboogvlag bij het nieuwe stadskantoor gehesen en de hele dag zullen er regenboogvlaggen hangen bij bedrijven en studentenverenigingen in Delft. STIP vindt het erg belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn; op school, op je werk, op de sportvereniging en gewoon op straat. Het is dan ook belangrijk dat er voorlichting is op scholen en sportverenigingen en dat je laat zien dat iedereen zichzelf kan zijn. Daarom vindt STIP het goed dat op Coming Out Day zoveel organisaties laten zien dat ze tolerant zijn.

De Delftse Werkgroep Homoseksualiteit (DWH) is gedurende het hele jaar betrokken bij het voorlichting geven over homoseksualiteit en organiseert morgen extra activiteiten. In de Aula van de TU zal STIP fractielid Twan de Nijs om 12:30 een discussie leiden over hoe het is om uit de kast te komen. Aan het einde van de middag is er een parade over de campus met als afsluiter muziek van Groover en Mister & Missisippi.


woensdag 11 oktober 2017 02h04 week 41 politiekdelft.nl    TOP

Harder werken aan een energieneutraal Delft

Pieter Stienstra, raadslid D66

Vandaag was het de dag van de duurzaamheid én de dag van het groenste regeerakkoord ooit. Ook D66 Delft vindt dat er vaart gezet moet worden achter CO2 reductie, vermindering energieverbruik en het vergroten van het aandeel hernieuwbare energie. D66 diende daarom tijdens de behandeling van het Uitvoeringsprogramma 2017-2020 van Delft Energieneutraal 2050 tijdens de raadsvergadering van de 28 september jl. twee moties (mede) in om het vastgoed in Delft sneller energieneutraal te maken:
De motie Energieneutraal in eigen huis richt zich op het eigen gemeentelijk vastgoed en het maatschappelijk vastgoed.
De motie Sneller energieneutraal onder Delftse daken richt zich op het privaat vastgoed, van woningcorporaties, bedrijven èn particulieren.
Beide werden met ruime meerderheid door de Raad aangenomen. In de laatste motie wordt ook afgesproken dat financiële instrumenten worden bezien, zoals het via lagere leges belonen van extra energiezuinigheid bij (ver)bouwen, in Enschede met succes beproefd. De resultaten van beide onderzoeken en de doorwerking daarvan in het Uitvoeringsprogramma komen in de Kadernota van voorjaar 2018. Daardoor kan zo nodig gelijk de financiering van goede nieuwe maatregelen worden geregeld.


woensdag 11 oktober 2017 01h51 week 41 politiekdelft.nl    TOP

D66 stelt vragen over beheersen fietsstromen bij werkzaamheden

Martina Huijsmans, raadslid D66

D66 maakt zich zorgen over de beheersing van de grote stroom fietsen rond werkzaamheden in de openbare ruimte. Op veel verschillende plekken in de stad zijn werkzaamheden gaande en niet altijd houden fietsers zich aan de omleidingsroutes en afsluitingen.

Sinds begin oktober zijn werkzaamheden aan de Hooikade gestart. Dit is de eerste fase van de vervanging van de riolering tussen Hooikade en Abtswoudseweg die nog tot maart 2018 doorloopt. Door deze werkzaamheden is een deel van een belangrijke fietsroute tussen station en TU-wijk opengebroken en is er een omleidingsroute via de Westlandseweg en Hambrug. De eerste dagen was er een verkeersregelaar die fietsers naar de juiste route begeleidde. Nu rijden fietsers weer over de stoep waardoor onveilige situaties ontstaan, ook omdat er fietsen tegen de hekken staan.

Ook door de afronding van de openbare ruimte in de Spoorzone en de daarbij behorende omleidingen en afsluitingen is op plekken de fietsenstroom groot en lastig te beheren. Bijvoorbeeld rond de Binnenwatersloot en Houttuinen ontstaan geregeld onduidelijke en gevaarlijke situaties doordat er te weinig ruimte voor fietsers en voetgangers is. Doordat de situaties steeds wijzigt, blijven fietsers steeds op zoek naar de snelste en niet altijd veiligste optie.

Tot in 2018 zijn er nog werkzaamheden die belangrijke fietsenstromen blokkeren of bemoeilijken.
Daarom heeft D66 de volgende vragen aan het college gesteld:
1 Wat gaat het college doen om ervoor te zorgen dat de situatie leefbaar en veilig blijft?
2 Welke maatregelen worden hiervoor genomen?


dinsdag 10 oktober 2017 00h52 week 41 politiekdelft.nl    TOP

delft-

Het pand waarin de nieuwe Albert Heijn aan de Martinus Nijhofflaan 7 is gevestigd.

Fotoverslag met teksten:
Nieuwe Albert Heijn aan de Martinus Nijhofflaan

harrie fruyt van hertog, weblog

Op woensdag 20 september 2017 0m 17h00 werd de nieuwe Albert Heijn XL aan de Martinus Nijhofflaan 7 geopend.
Voor meer klik hier en zie mijn weblog.


dinsdag 10 oktober 2017 00h47 week 41 politiekdelft.nl    TOP

(224) Een gewoon kabinet

Arie van der Veen, webcolumnist

We staan aan de vooravond van een nieuw kabinet. Rutte-III is een coalitiekabinet van VVD-CDA-D66 en CU. Op zich is het een prestatie dat het gelukt is om een akkoord te sluiten tussen deze vier partijen. Twee middenpartijen: VVD-CDA, noem ze centrum-rechts en een liberale of libertijnse partij D66 en een christelijk-activistische partij, de CU. Het CDA keert terug na zijn verantwoordelijkheidsvakantie en het wilde avontuur met de PVV, in Rutte-I (2010-2012). D66 doet na 10 jaar weer mee (2007) en de CU na 7 jaar (2010).

Wie naar de uitgelekte plannen van het nieuwe regeerakkoord kijkt ziet een verzameling compromissen. En tegelijk een poging om zaken die zijn blijven liggen, of tot op heden onhaalbaar waren aan te pakken. (gereguleerde wiettteelt) en dat is goed. De fiscale plannen zullen nog wel wat stof doen opwaaien, en de 'aflosboete' is op zich vreemd. En het laatste woord is daarover nog niet gezegd.

Al met al rijst het beeld op van een gewoon coalitiekabinet. Geen grote vergezichten of visies. Of motto's. Bruggen bouwen, met een brug zonder wegdek, was bij Rutte-II een bijzondere. Nu past meer: samen verder, of doen wat nodig is.

Interessant is het politieke krachtenveld. Het totale politieke krachtenveld is de afgelopen jaren opgeschoven naar rechts. Als men dat al zo kan noemen. En links is toch vooral krachtenloos geworden, met de implosie van de PvdA als ultiem moment. De vraag is dan ook waar de oppositie vandaan moet komen. Het lijkt er op alsof deze meer sectoraal is: 50-plus over pensioenen; Groen-Links over duurzaamheid e.d.

Waarschijnlijk is de interne oppositie in de regeringspartijen gevaarlijker of effectiever, zeker met zo'n kleine meerderheid in beide kamers. Wiegel staat al op scherp, en dan moet je oppassen !

Een gewoon kabinet, een compromissenkabinet. Een coalitie die wellicht ook over de partijpolitieke tegenstellingen kan heen stappen. En dat is langzamerhand toch echt wel een thema. De plaats en rol van politieke partijen, in een steeds sterkere personendemocratie. De betekenis van de staatscommissie-Remkes over de werking van het parlementaire systeem, neemt hiermee steeds meer toe. Volgend jaar weten we meer.

Personen in de politiek. Daar gaat het steeds meer om. Samenwerking, coalitie en collegevorming. De komende twee weken moet blijken wie de nieuwe bewindslieden worden. Rutte moet op zoek naar nieuw vertrouwen. In zijn eigen partij en bij de coalitiepartners. Regeren en kabinetten, het gaat er om of men elkaar weet te vinden, boven de partijpolitieke belangen of tegenstellingen heen.

De ingrediënten daarvoor liggen op tafel. Een vuistdik regeerakkoord, waarschijnlijk vier ministers zonder portefeuilles, een minister-president schijnbaar aan zijn laatste termijn, en een flinterdunne meerderheid. Gelet op de persoon van Rutte en zijn bindende kracht zou het zo maar eens goed kunnen komen. Maar voor hetzelfde gaat loopt het na niet al te lange tijd vast, op intrinsieke tegenstellingen. De opvolgers van Rutte liggen voorzichtig al op de loer.

Het wordt een gewoon kabinet, met compromissen en partijpolitiek gekrakeel. Eigenlijk niet anders dan anders. De Nederlandse kiezer stemt, maar kiest niet. En nu krijgt men een kabinet na meer dan een half jaar. Hoe dit zich ontwikkelt moet blijken. Als de personen in het kabinet het met elkaar kunnen vinden dan is er een basis voor succes. Als de verhoudingen tussen de politieke leiders goed blijken te zijn ook.

Fracties nemen nu verantwoordelijkheid na verantwoordelijkheidsvakanties of herbouwperiodes. Er zullen nog nachten volgen. En eigenlijk is het niet anders dan anders: een gewoon kabinet. We gaan het zien. De raadsverkiezingen naderen in 2018 en daarna de Statenverkiezingen, met samenstelling Eerste Kamer. En wellicht een referendum. Genoeg werk aan aan de winkel en tussendoor regeren. Het wordt geen saaie periode voor dit gewone kabinet.


dinsdag 10 oktober 2017 00h42 week 41 politiekdelft.nl    TOP

Filantropie met andermans geld

Miranda Voogt, commissielid VVD

Net als alle andere gemeenten in Nederland moet Delft ook zorgen voor de huisvesting van statushouders die aan ons zijn toegewezen. En elke keer dat dit onderwerp in de politiek besproken wordt, lijkt het een wedstrijd te worden waarbij verschillende fracties tegen elkaar opbieden wie het zieligste verhaal kan vertellen.

Natuurlijk hebben veel vluchtelingen de vreselijkste dingen meegemaakt, maar de Delftse politiek heeft ook een verantwoordelijkheid naar Delftenaren die hier al jaren wonen. Partijen rollen over elkaar heen met voorstellen om de 101 nieuwe statushouders die in Delft zijn komen wonen dood te knuffelen. Het ene voorstel nog kostbaarder dan het andere. De VVD durft zich openlijk af te vragen wat dit gaat kosten en hoe zich dit verhoudt tot Delftenaren die al jaren op de wachtlijst staan voor een huurwoning. Daarom pleit de VVD ervoor om het voorrangsbeleid voor statushouders dat de gemeente voor het toewijzen van een huurwoning hanteert los te laten.

De VVD maakt zich zorgen over de kosten die het huisvesten en onderhouden van statushouders met zich meebrengt. Voor deze groep blijkt het vinden van werk lastig en het vooruitzicht van een levenslang bijstand lijkt werkelijkheid te worden. De enige echte oplossing blijft toch het opvangen van vluchtelingen in hun eigen regio.


maandag 9 oktober 2017 00h40 week 41 politiekdelft.nl    TOP

delft-eneco-groep

Dossiers: ENECO AANDELEN - houden of verkopen

harrie fruyt van hertog

De Dossiers zijn te vinden in het menu menuimg boven.
Ik heb de stukken over Eneco verzameld die eerser op politiekdelft.nl zijn geplaatst.
De Delftse politiek kiest nu voor de 'Haagse route', aandelen houden.
Mijn voorkeur was en blijft de 'Rotterdamse route', aandelen snel verkopen!
Gemeente Delft gaat Eneco besturen.
Wordt huilen, net als Avalex met 8 miljoen verlies.
Wordt vervolgd.


maandag 9 oktober 2017 00h01 week 41 politiekdelft.nl    TOP

(223) Vaarwel Eberhard

Arie van der Veen, webcolumnist

Het overlijden van de burgemeester van Amsterdam laat Nederland niet koud. Het lijkt er bijna op alsof de president van de republiek is overleden en dat het nu een periode van nationale rouw is. Maar los daarvan het is indrukwekkend. Het is nu nog te vroeg om ons te buigen over de vraag waarom zijn dood zoveel emoties losmaakt. Maar het is wel een thema om eens verder over na te denken: publieke rouw in een post-christelijke samenleving, en in een post-industriële samenleving. Eigenlijk lijkt het een zoektocht in de geïndividualiseerde samenleving: naar geborgenheid, gedeelde waarden en saamhorigheid. En tegelijk ook de confrontatie met de kwetsbaarheid van het leven.

Het is weinigen gegeven bij overlijden zo'n onderdeel te worden van spontaan en publiek rouwbeklag. En dat het nu de oud-burgemeester van Amsterdam ten deel valt is bijzonder. Immers het openbaar bestuur is toch meestal nog al op afstand van de samenleving en bestuurders zijn ook maar voorbijgangers.

Burgemeester Van der Laan deed gewoon zijn werk en stuurde op waarden. Hij was standvastig en vloog niet met alle winden mee. Hij verzette zich tegen de hypes en het vlerkerig gedrag, en deed dat alles op een degelijke juridische basis. Daarbij was hij zich ook bewust er van dat besturen in Nederland collegiaal is en hij werd niet betrapt op zonnekoninggedrag.

Eigenlijk is hij een voorbeeld voor vele bestuurders geworden, in Amsterdam en daarbuiten. En vooral ook in Den Haag. Een bestuurder die zich laat leiden door waarden, betrouwbaarheid en ruimhartigheid. En bovenal menselijkheid en benaderbaarheid.

De publieke aandacht voor zijn overlijden gaat wellicht nu wat ver. Belangrijker is om zijn legaat te koesteren. En dat moge tot een voorbeeld strekken aan vele bestuurders in Amsterdam en daarbuiten.

Eberhart was bijzonder en werd een icoon. Een icoon van goed bestuur en dat moet je koesteren. En dat beeld overstijgt zijn leven en overlijden. Vaarwel Eberhart !


maandag 9 oktober 2017 00h00 week 41 politiekdelft.nl    TOP

delft-duurste-stedenbanden-20130210

-----

Delft beëindigt stedenband met Adapazari Turkije

Jan Peter de Wit, raadslid OD

... In maart vroeg ik in een initiatiefvoorstel om vanuit Delft de stedenband met onze zusterstad Adapazari te beëindigen. Na de scheldpartijen van dictator Erdogan dat de Nederlanders nazaten zijn van nazi´s en geregeerd door fascisten. De eerste opvallende politieke daad van onze nieuwe burgemeester Marja van Bijsterveldt is dat ze dit moment heeft aangegrepen om gelijk alle stedenbanden te verbreken.

...

Iedereen is verbonden met heel de wereld. Geen ontkomen aan. Als er hulp nodig is door rampen dan worden er landelijk gerichte acties opgestart. En ontwikkelingshulp dat regelt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat is geen taak van Delft.


VORIGE WEEK    ARCHIEF     TOP

html5 logo   Valide CSS!

Wat publiceerde
PolitiekDelft 10 jaar geleden

delft-kop_verdana1_pd_01

http://www.politiekdelft.nl/index_2007_10_31.html

TOP