koppd2.gif

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.


 politiekdelft.nl    TOP


donderdag 28 september 2017 05h45 week 39 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingod20170928

afbeelding od 20170928.

VVD prutswerk bij weghalen pollers en invoeren kentekentoegang

Jan Peter de Wit, raadslid OD

Één jaar geleden werden de pollers weggehaald en door bebording moesten auto's en brommers begrijpen dat ze de autovrije binnenstad niet meer in mochten. Die auto's zagen de borden en de kattenoogjes lampjes in het wegdek niet en reden massaal gewoon de binnenstad in. Er werden vorig jaar 3500 waarschuwingsbrieven per maand gestuurd. Dit jaar zijn dat volgens de evaluatie nog steeds 2820 waarschuwingen en 240 boetes per maand. Geld verkwistend en ergerlijk.

Duidelijk is dat de weg-inrichting en voorlichting totaal gefaald heeft. Bezoekers van buiten de stad snappen er geen bal van. Zo bezien is het weghalen van de Pollers een grote vergissing geweest en een nog grotere kapitaal vernietiging. Zeker op de Nieuwe Langendijk en de Oude Delft/Peperstraat.

De autovrije binnenstad is onder VVD wethouder Harpe meer één grote Parkeerplaats geworden met ronddolende verdwaalde automobilisten. Gemiddeld zijn er 510 voertuig ingangen per dag. De gemiddelde verblijfsduur is 55 minuten. Dat zijn getallen die meer bij een parkeergarage passen dan bij een autovrije binnenstad.

De vorige inrichting van de borden deed de wethouder samen met de kwaliteitskamer van de welstandscommissie en stadsbouwmeester Patijn. Ondanks het verschrikkelijke prutswerk gaan die na één jaar weer kijken. Borden iets lager hangen en een witte streep. Dat zal geen verschil maken.

BEZORG SCHEURBROMMERS
De bezorg scheurbrommers zijn nog steeds een grote ergernis in de gehele binnenstad. Brommers zijn verboden in de autovrije binnenstad. Maar VVD wethouder Harpe geeft ondernemers met bezorgbrommer gewoon ontheffingen. Twaalf ondernemingen binnen en vijf ondernemingen buiten het autovrij gebied kregen een ontheffing. Bedenk dat elke zaak meerdere bezorg brommers heeft rijden.

De grootste overlast veroorzakers, bezorg brommers die scheuren, stinken en rot-herrie maken, krijgen gewoon een ontheffing. Dat zal enkel nog toenemen daar de VVD de ondernemers voorop stelt. Dat moet maar eens stoppen. Dat is ongeloofwaardig naar de gewone burger. Het zogenaamde handhaven door de Politie is al mislukt en de kebab eigenaren toespreken, zal enkel op korte termijn enig effect hebben. De Politie heeft wel wat beters te doen.

Ik zal in de raadsvergadering VVD wethouder Harpe opdragen via een motie om geen ontheffingen meer te verlenen voor bezorgbrommers. Laat deze ondernemers maar overstappen op elektrische of gewone bezorgfietsen (Deliveroo). De grote ketens doen dit al. Goed voor het milieu ook.


donderdag 28 september 2017 05h38 week 39 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingavdv20170928

afbeelding avdv 20170928.

(216) Over Klara 39

Arie van der Veen, webcolumnist

Eigenlijk had ik niet verwacht nog iets over het voormalige Tweede Kamerlid Ybeltje Berckmoes-Duindam te vernemen. Zes jaar was ze lid van de Kamer van 2011 tot 2017. En haar epitheton was: het meest onbekende Kamerlid. En dankzij een boek wat zij nu geschreven heeft, heeft zij zich zelf getooid met de twijfelachtige eer van 'mislukt Kamerlid'. Gelukkig rest haar nog de zoete troost van het wachtgeld. Maar al met al een verdrietig verhaal. Verdwaald in het Haagse politieke circuit en gemarginaliseerd. Niet haar grootste vriend Halbe Zijlstra had gelijk toen hij haar een keer vroeg wat ze eigenlijk in de politiek te zoeken had.

Natuurlijk geeft haar boek een inkijkje in de harde Haagse politiek. En daarbij belicht ze vooral de schaduwkanten: profilering, fractiediscipline, en vooral de greep van de beeldvorming. En daar heeft ze wel een punt. Hoewel ze dat ongetwijfeld niet uitwerkt in haar vlugschrift.

In grote fracties, zeker als deze onderdeel uitmaken van de coalitie is maar weinig speelruimte. Immers waar zou een Kamerlid zich op moeten richten in het geweld van fractiebestuur, fractiediscipline en een overmaat van 'haantjes' ? Eigenlijk alleen op de eigen portefeuille en regionale belangenbehartiging. Als die beide niet lukken, dan wordt het wel erg dun. En dan rest eigenlijk alleen nog maar de kerntaak van een Kamerlid. Namelijk stemmen. Tot diep in de nacht. En bij gebrek aan achterban rest er de lange avonden niet veel anders dan Netflix (House of Cards) kijken of in Nieuwspoort en omgeving rondhangen. Een deerniswekkend bestaan lijkt me. Gelukkig dat de partij haar verlost heeft uit dit lijden.

De casus-Berckmoes toont weer eens des te meer aan dat er toch iets fout zit in de selectie van Kamerleden. En vooral van de regionale Kamerleden. Eigenlijk vraagt dit opnieuw om een discussie over het kiesstelsel. En ik neem aan dat de Staatscommissie-Remkes dit onderwerp ook op de rol heeft staan.

Een Tweede Kamerlid zonder achterban en regionale worteling is overgeleverd aan de grillen van de partij en de fractieleiding. In het verleden kwamen deze situaties ook voor in de mega-fracties van CDA en PvdA. En voor de partijleiding is een dergelijke situatie aantrekkelijk. Immers vele Kamerleden rest niet anders dan kritiekloos volgen van de leiding uit zelfbehoud. En zo wordt Klara 39 (de zelfbedachte bijnaam van Ybeltje) geschapen. Stemvee, zoals ze zichzelf noemt. En dat is een pijnlijke maar waarschijnlijke ware typering van haar functioneren, en ongetwijfeld van nog wel meer Kamerleden. In die zin is de versplintering van het politieke speelveld nog een voordeel. Er is minder ruimte om je te verschuilen als lid van een grote coalitiefractie.

Zondag werd de Duitse bondsdag gekozen, en daarin wordt de helft van de leden rechtstreeks gekozen in het eigen kiesdistrict. Daarmee is de regionale borging vastgelegd. De rest wordt verdeeld via de landelijke lijsten, en zoals dat in een nette democratie gebeurt wordt er zelfs gecompenseerd. Maar er is veel te zeggen voor het gemengde Duitse stelsel. Het versterkt de positie van het individuele Kamerlid. En het formuleert een regionaal mandaat en opdracht voor een Kamerlid.

De trieste gang van Ybeltje zet dit thema opnieuw op de agenda. Hoe worden Kamerleden gekozen ? En dat laat ik de wijze van (partij)selectie maar even rusten.

De persoon van Ybeltje zal maar kort herinnerd worden in de politieke geschiedenis. Halbe Zijlstra was haar al vergeten, leek het. Wellicht is haar legaat dat opnieuw het thema van de verkiezing van Tweede-Kamerleden, en aanpassing van het huidige systeem aan de orde komt. De staatscommissie-Remkes kan zijn voordeel er mee doen. Dan heeft de actie van Ybeltje toch nog effect. Aan stemvee heeft niemand wat. En helaas aan Klara 39 heeft haar regio, de Kop van Noord-Holland, ook weinig gehad. Terwijl het juist van groot belang is dat dit deel van het land ook een krachtig geluid kan laten horen, Holland boven Amsterdam !


donderdag 28 september 2017 05h30 week 39 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingstip20170928

afbeelding stip 20170928.

Meer studentenhuisvesting, maar ook regulering

Michelle Corten, raadslid STIP en Sybren van der Velde, commissielid STIP

Deze maand heeft het college van Burgemeester en Wethouders een nota aan de gemeenteraad gestuurd waarin ze een aantal voorstellen doen om studentenhuisvesting meer te reguleren. De nota bestaat uit een plan om genoeg huisvesting voor studenten te bouwen, maar ook een plan om een omzettingsvergunning in te voeren. De gemeenteraad gaat zich nu de komende tijd buigen over dit voorstel, ook STIP zal het stuk kritisch bekijken.

...

STIP gaat het voorstel nog kritisch bekijken, op 3 oktober zal de nota worden besproken in de commissie Sociaal Domein en Wonen van de gemeenteraad. Daarna wordt het besproken in de gemeenteraadsvergadering, dan kunnen er nog moties en amendementen worden ingediend die wijzigingen in de nota aanbrengen.


donderdag 28 september 2017 05h19 week 39 politiekdelft.nl    TOP

Beslis als raad over toepassing coördinatieregeling!

Frank van Vliet, raadslid GL

Het college wil de WRO-coördinatieregeling (aanvraag omgevingsvergunning en wijziging bestemmingsplan tegelijkertijd ter inzage leggen) vaker toepassen om sneller te kunnen bouwen. Tot nu toe werd de raad betrokken bij de besluitvorming rond het toepassen van de regeling, maar het college wil dit gaan vastleggen in een verordening. Wat GroenLinks betreft komt die verordening er niet. GroenLinks houdt liever een vinger aan de pols, zodat de raad kan waken over de kwaliteit en verrassingen op het laatste moment kan voorkomen.


donderdag 28 september 2017 05h11 week 39 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingcda20170928

afbeelding cda 20170928.

CDA Delft wil behoud Hammenpoort en Hammenwoning

David van Dis en Rob van Woudenberg, raadsleden CDA

Het CDA Delft maakt zich zorgen over de slechte staat van de monumentale Hammenpoort en de Hammenwoning en roept het college van B&W op actie te ondernemen. Het historische complex, dat in eigendom is van de TU Delft, dreigt te verloederen. Het CDA Delft wil van het college weten of het bereid is afspraken te maken met de TU Delft over herstel en onderhoud van Hammenpoort en Hammenwoning, die Rijksmonument zijn.


woensdag 27 september 2017 07h02 week 39 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingod20170927

afbeelding od 20170927.

Aardgasvrije wijken zijn nieuwe Melkkoe gemeente

Jan Peter de Wit, raadslid OD

Het linkse college met PvdA en GroenLinks heeft weer een nieuwe melkkoe gevonden om de burger uit te melken. Dat zijn warmtenetten waar je verplicht op aangesloten moet worden daar het alternatief van aardgas gewoon verdwijnt. verplichte winkelnering in plaats van vrije keuze. In februari ondertekende in februari de "Green deal aardgasvrije wijken". Bij gebrek aan restwarmte en warmtenetten betekent dit gewoon "Alles elektrisch". Dus ook je huis elektrisch verwarmen. Dat is natuurlijk hartstikke duur. Het hele klimaat beleid is één grote mislukking in Delft. En dit moet natuurlijk verborgen blijven achter lege linkse slogans.

Het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving "Het handelingsperspectief van gemeenten in de energietransitie naar een duurzame warmte- en elektriciteitsvoorziening" maakt duidelijk dat Delft niks heeft gepresteerd. In 2020 zouden er 20.000 woningen op de stadsverwarming zijn aangesloten. Dat waren er in 2013 pas 1100. En nu ongeveer 2000.

Reden dat onze Harnaschpolder slecht verkocht ten opzichte van Rijswijk Buiten was ook de verplichte dure aansluiting op de stadsverwarming. Het is energetisch ontzettend slecht om hoogwaardige elektrische energie naar warmte om te zetten. Ook al is het stroom van een windmolen kan elektriciteit beter gebruikt worden voor verlichting, huishoudelijke apparaten en het opladen van elektrische fietsen tot auto's.

Het is daarom een verschrikkelijk leugen die dit college aan de burger probeert te verkopen met de misleidende term Green Deal. Ook schermt de linkse kliek van GL, PvdA, D66 en Stip weer met aardwarmte. Geothermie is in Wateringseveld een 20 miljoen strop geworden. Ook de tuinder in Pijnacker heeft weinig profijt gehad van zijn peperdure meestal stilliggende aardwarmte installatie. De TU Delft verwarmt nog steeds hun gebouwen met aardgas. De studie uit 2007 ligt al 10 jaar in de la. Geothermie kan in deze regio niet daar de diepe aardlagen in de grond niet netjes horizontaal zijn geordend. Het gevolg is dat er water weglekt en stoom ontstaat met alle gevaren van dien.


dinsdag 26 september 2017 05h22 week 39 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingavdv20190926

afbeelding avdv 20190926.

(215) Een verkiezingsbeving

Arie vam der Veen, webcolumnist

De Duitse Bondsdagverkiezingen hebben gisteren een een verkiezingsbeving opgeleverd. En die uitgedeelde dreunen zullen nog wel hun uitwerking hebben. Voor de vierde keer achter elkaar werd Merkel met haar CDU-CSU de grootste partij. Maar of zij echt blij is dat laat zich raden. Versnippering van het politieke veld, intrede van de Rechtspopulisten en de neergang van de Sociaal-Democratie. Duitsland begint steeds meer te lijken op een 'normaal' Europees land. Met lastige coalitie-onderhandelingen en op termijn een afbladdering van de politieke leiding.

Het zal moet blijken in de tijd. Maar het gevoel is toch dat Merkel net één keer teveel meegedaan heeft. Vier verkiezingen en inmiddels 12 jaar Bondskanslier. Adenauer en Kohl zetten in hun laatste verkiezingen ook de neergang in.

Het Duitse systeem kent allerlei methoden om de fluctuatie van de kiezersgunst te dempen. Met directe mandaten, lijsten,'uberhangmandaten' en 'ausgleichmandaten.' De berekeningen geven aan dat de Bondsdag nu uit 709 leden bestaat. 111 meer dan de formele 598. Maar dit alles laat onverlet dat er een verkiezingsbeving heeft plaatsgevonden. De AfD als derde partij en de liberale FDP terug. Allemaal ten koste van de CDU-CSU. En de immer stabiele CSU rookte in Beieren een zware pijp. De meerderheid is daar weg, Tenslotte de SPD, die verloor in vooral het Oosten van Duitsland zijn plek als tweede partij op vele plaatsen aan de AfD.

Meer dan ooit wordt nu van Merkel het staatsmanschap gevraagd in de binnenlandse politiek. Een coalitievormen, terwijl ze aan haar laatste periode begint. Europa, immigratie, terrorisme en de positie van de Islam, zijn nu in Duitsland ook serieuze politieke thema's geworden, met een formele vertegenwoordiging, lees spreekbuis, in het parlement. En tegelijk gaan haar opvolgers zich warm lopen in haar partij.

Voorlopig lijkt het voorbij met de stabiliteit in de Duitse politiek. Het wordt lastig om buiten te spelen, terwijl het huis niet op orde is voor Merkel. De gevolgen van deze uitslag kunnen niet genegeerd worden. En tegelijk is dat een fors dilemma.

De teloorgang van de Sociaal-Democratie is het andere thema. De aanvankelijk Schulz-golf bleek niet te beklijven. En nu is het eerst wonden likken in de oppositie. En tegelijk valt de wederopstanding van de FDP op. Het kan blijkbaar wel een politieke partij opnieuw opbouwen.

Een verkiezingsbeving werd het gisteren genoemd in Duitsland. Een een beving geeft naschokken. Voorlopig eerst maar eens aankijken wie en wat er getroffen wordt door die naschokken. Het wordt er niet gemakkelijker op. Duitsland was het baken van rust in de hectische Europese wereld. Dat is voorlopig even niet het geval. En dat zal zijn gevolgen hebben.

Het is nu aan Merkel en andere verantwoordelijke politici om staatsmanschap te tonen. En dat gaan we de komende weken hopelijk zien. Het zal nog wel even onrustig blijven in Berlijn en ook in München. De verkiezingen in Duitsland roepen tenminste gemengde gevoelens op. Maar de democratie aldaar heeft wel voor grotere uitdagingen gestaan.


dinsdag 26 september 2017 05h09 week 39 politiekdelft.nl    TOP

Aan de Griffier van de Gemeente Delft
Overlast van de jaarlijkse kermis

J. Gillemans, namens de ondernemers van het Marktplein

Inverband met ernstige overlast van de jaarlijkse kermis lopen wij als ondernemers op het Marktplein veel omzet mis, doordat de terrassen die desbetreffende week niet mogen staan, hierdoor zien veel ondernemers zicht genoodzaakt de zaak te sluiten.

...

Gaarne zien wij als ondernemers van het marktplein uw antwoord of uitnodiging per omgaande tegemoet.


dinsdag 26 september 2017 04h52 week 39 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingbbn20170926

afbeelding bbn 20170926.

Verkamering

Joop Gravesteijn, voorzitter BBN

Verkamering neemt steeds meer toe in Delft. Het gaat dan om bestaande woningen, die worden opgesplitst in meerdere kamers die aan drie of meer zelfstandige huurders worden verhuurd. Ongeveer 6 % van alle woningen in de binnenstad is inmiddels verkamerd. Verkamering kan tot diverse problemen leiden, zoals overlast (geluidshinder, fietsen), afname van de leefbaarheid en onttrekking van woningen aan de reguliere woningvoorraad. Verkamering neemt ook steeds meer toe in de noordelijke binnenstad en wordt inmiddels als een probleem ervaren.

...

Dinsdag 26 september is er om 20 uur een technische presentatie over de plannen in het stadhuis, ook te volgen op de webcast.


maandag 25 september 2017 09h54 week 39 politiekdelft.nl    TOP

Persbericht gemeente Delft:
College stelt raad principebesluit voor om aandelen Eneco af te bouwen

Het college stelt de raad voor om akkoord te gaan met het principebesluit tot het afbouwen van het aandeelhouderschap in Eneco Groep N.V

De vraag 'houden of afbouwen' ligt voor bij alle 53 aandeelhouders. Aanleiding is de splitsing van Eneco Holding per 31 januari 2017 in een productie- en leveringsbedrijf (Eneco Groep N.V.) en een netbedrijf (Stedin).

Naast de levering en productie van elektriciteit en gas zet Eneco zich in voor de duurzaamheidsopgave die we met elkaar moeten oplossen. Het college vindt dat een belangrijk publiek belang en zet zich hier lokaal actief voor in. Het college ziet het aandeelhouderschap in Eneco hiervoor echter niet als instrument. De zeggenschap in het bedrijf is immers zeer beperkt met slechts 2,44 % van de aandelen in bezit. Het belang van de duurzaamheidsopgave is volgens het college voldoende geborgd in de randvoorwaarden van het verkoopproces.

Bij het voorstel om de aandelen te verkopen heeft het college eveneens meegewogen dat verkoop van de aandelen de mogelijkheid biedt om de opbrengst lokaal in te zetten voor bijvoorbeeld de Agenda Delft 2040 en de lokale duurzaamheidsopgave. Wel moet dan rekening worden gehouden met het wegvallen van de opbrengst van de aandelen. In de huidige begroting heeft Delft een dividendopbrengst opgenomen van € 1,5 miljoen.

Het college legt de raad nu alleen nog een principebesluit voor. Het verkoopproces zal pas worden opgestart als een meerderheid van de aandeelhouders wil afbouwen. Dan zal iedere aandeelhouder op basis van een concreet bod definitief kunnen besluiten al dan niet te verkopen op basis van de afweging of de financiële en maatschappelijke belangen voldoende bij verkoop geborgd zijn.


maandag 25 september 2017 00h25 week 39 politiekdelft.nl    TOP

ENERGIEAMBITIES LEIDEN TOT UITVOERIG DEBAT

Griffie gemeente Delft

Delft is er nog lang niet als het gaat om de doelstellingen uit het uitvoeringsprogramma 2017-2020 Energieneutraal 2050. In een uitvoerig debat tijdens de extra overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer op donderdag 21 september beaamde wethouder Stephan Brandligt dat de gemeente Delft nog een lange weg heeft te gaan om alle energieambities uit dit programma te halen.

...

DE LAATSTE EER
Wethouder Brandligt probeerde de zorgen weg te nemen door uit te leggen dat de tarieven zeker gaan stijgen als de gemeente de begraafplaatsen blijft beheren. De Laatste Eer kan volgens de wethouder de tarieven beperkt houden door de baten van het cremeren te verrekenen met de kosten van het begraven. De gemeente heeft die mogelijkheid niet.

...


maandag 25 september 2017 00h04 week 39 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldinggemdelft20170925

afbeelding gem delft 20170925

Raadsvoorstel
verzelfstandiging gemeentelijke begraafplaatsen

Stephan Brandligt voor College van B&W Delft

... Met DLE is eerder dit jaar door ons overeenstemming bereikt over een concessieovereenkomst voor het exploiteren en beheren van de gemeentelijke begraafplaatsen voor een periode van 7 jaar. Ook is met DLE overeenstemming bereikt over de overname van personeel. Er is gekozen voor een concessieovereenkomst om het bedrijfsvoerings-en exploitatierisico volledig bij een derde partij te kunnen leggen. Het risico zit met name in deonzekerheid t.a.v. de inkomsten uit begravenomdat de landelijke trend is dat het aantal begravingen afneemtten gunste van het aantal crematies. DLE wordt volledig verantwoordelijk voor de exploitatie, het beheer en onderhoud van de begraafplaatsen, e.e.a. conform de insteek van het Regieplan. ...


maandag 25 september 2017 00h01 week 39 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingsb20170924

afbeelding sb 20170924.

Begraafplaats niet commercieel!

Aad Meuleman, raadslid SB

Het college en coalitiepartijen hebben besloten de gemeentelijke begraafplaatsen op de markt te brengen. Stadsbelangen Delft was en is het daarmee oneens. De gemeentelijke begraafplaatsen worden nu voor beheer en exploitatie overgedragen aan De Laatste Eer. Een slecht plan vinden wij.

Niet zozeer omdat het wordt overgedragen aan De Laatste Eer is, maar wel omdat de gemeente hiermee volledig haar grip kwijtraakt over het beheer en exploitatie van de begraafplaatsen. Het beheer en exploitatie van een gemeentelijke begraafplaats is een gemeentelijke taak. Dat breng je niet commercieel op de markt.

De wethouder betoogde in de commissie dat er steeds minder begrafenissen plaatsvinden en dat daarmee de kosten voor onze inwoners, die gebruik maken van onze gemeentelijke begraafplaatsen, omhoog gaan in de toekomst. Dat kan wel zo zijn, maar dat blijft dan altijd nog een politieke keuze of de gemeenteraad akkoord gaat met eventuele voorgestelde verhogingen van kosten.

Door exploitatie en onderhoud nu over te dragen aan De Laatste Eer, die een monopolie positie heeft in onze stad, heeft de raad met deze voorgestelde overdracht daar geen enkele grip meer op. De Laatste Eer kan dus doen wat het wil in de toekomst. Onze inwoners worden dus afhankelijk van de wil van De Laatste Eer en daar is Stadsbelangen Delft op tegen.

Wij zullen in de gemeenteraadsvergadering van 28 september 2017 dan ook niet akkoord gaan met de voorgestelde verzelfstandiging.


VORIGE WEEK    ARCHIEF     TOP

html5 logo   Valide CSS!

Wat publiceerde
PolitiekDelft 10 jaar geleden

delft-kop_verdana1_pd_01

http://www.politiekdelft.nl/index_2007_09_30.html

TOP