koppd2.gif

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.


 politiekdelft.nl    TOP


donderdag 21 september 2017 12h05 week 38 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingavdv20170921

afbeelding avdv 20170921.

(214) De SP doet niet mee !

Arie van der Veen, webcolumnost

De SP is een wonderlijke partij. Wie het boek leest van Sharon van Gesthuizen krijgt een inkijkje in deze centraal geleide actiepartij. En het is daar niet altijd een vrolijke boel, om het voorzichtig te zeggen. Nu de raadsverkiezingen er aan komen is valt op dat de SP in een aantal gemeenten niet meedoet. Dat is op zich niet zo bijzonder, maar het landelijk SP-bestuur heeft blijkbaar de bevoegdheid, om afdelingen te verbieden mee te doen. Dit gebeurde o.a. in Emmen, maar nu ook in Deventer en in Hoorn. En wellicht zijn er ook andere gemeenten. Bijzonder in Hoorn is het dat de fractie van de SP ook meedoet in het college van B&W en een fractie van vier leden kent. Ik ben niet op de hoogte van de lokale situatie, maar de verklaring is dat de SP aldaar te weinig geworteld is in de wijken, en teveel gericht op het bestuurswerk. En dat is interessant !

Er zal bij de andere landelijke politieke partijen weinig animo zijn om de SP-aanpak te kiezen, beter gezegd de SP-redenering. In wezen gaat het om de vraag: bestuurspartij of actiepartij. De meeste partijen kiezen voor de eerste variant. Deelnemen aan het bestuurshandwerk in de gemeenteraad. En daar binnen de marge van coalitiepolitiek proberen zaken te regelen 'voor de mensen'.

De landelijke SP kiest blijkbaar voor het actiemodel, en houdt de lokale afdelingen de spiegel voor. Overigens in verschillende gemeenten, waaronder Deventer, is de SP-fractie uit elkaar gevallen. Maar goed, het gaat blijkbaar om actie. Huurdersverenigingen, schuldhulpverlening, snippergroen e.d. Het is de vraag hoever de ondersteuning van acties moet gaan, vanuit raadsfracties. Uiteindelijk heeft men ook met raadsbesluiten te maken. Maar goed, de keuze voor een actiepartij is een legitieme.

Interessanter is de stelling dat de partij geborgd moet zijn in buurten en wijken. En dat geldt eigenlijk voor alle partijen. Niet alleen het werk in de gemeenteraden, maar ook de maatschappelijke borging is van belang. In buurten- en wijken. In bewoners- en bedrijfscomites. Lokale bestuur dat niet geworteld is in de samenleving hangt in de lucht.

De SP doet in verschillende gemeenten niet mee, omdat men geen goede lijst kan presenteren, dat is begrijpelijk. Dat lokale SP niet mee mag doen, terwijl men ruimschoots is vertegenwoordigd in de raad is opvallend. Wat moeten de SP-kiezers dan kiezen. In Hoorn, in Deventer, in Emmen en nog meer gemeenten ? Heeft het hoofdbestuur daar ook een boodschap aan ? Of regeert het centralistische dogma van actiepartij.

Politieke partijen die zichtbaar zijn op straat en in de samenleving zijn belangrijk. En zij spelen een rol in het lokale krachtenveld. Dat geldt voor alle partijen. En laten die partijen op lokaal niveau in eerste instantie zelf bepalen welke mensen men kandideert en hoe krachtig men is. Uiteindelijk zijn (regionale) netwerken en partijbesturen hulpstructuren. Dat partijen soms kiezen voor een nieuwe start, met nieuw kader en structuren, het zij zo. Maar eigen kiezers de kans ontnemen op de eigen partij te stemmen, dat is toch op zijn minst opmerkelijk.

De SP is een wonderlijke partij, en niet altijd aangenaam. Blijkbaar niet alleen op Haags niveau, maar ook in middelgrote steden. De SP-kiezers zijn gewaarschuwd !


donderdag 21 september 2017 06h27 week 38 politiekdelft.nl    TOP

POSITIEVE REACTIES OP BOUWPLAN VAN ARSKERK

Griffie gemeente Delft

In de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer is op dinsdag 19 september door een meerderheid van de fracties overwegend positief gereageerd op het plan van de Sint Ursula Parochie en de Stichting Heelweg om de Van Arskerk deels te slopen en te vervangen door woningbouw.

...

De SP uitte haar twijfels. Vooral de cultuurhistorische waarde en het feit dat de huidige economie wellicht de kans biedt om een alternatief plan te bedenken waarin het kerkgebouw behouden blijft, brachten de SP ertoe om een motie aan te kondigen, waarin gevraagd wordt om opnieuw onderzoek te doen.

...

Ook Onafhankelijk Delft pleitte voor een alternatief plan, maar dan zonder behoud van het, volgens die fractie: gruwelijke gebouw, een citroenpers, een zuur gebouw. Ook het nieuwbouwplan kan op geen sympathie van Onafhankelijk Delft rekenen. In plaats van dure penthouses ziet die fractie op de plek van de kerk liever huurwoningen in het lage segment terug die passen in de wijk.


dinsdag 19 september 2017 16h46 week 38 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingsb20170919

afbeelding sb 20170919.

'Doorklooien' bij LAGA Delft?

Bram Stoop, raadslid SB

Op 16 september stond er weer eens een artikel in het AD over de studentenroeivereniging LAGA. Elke keer als ik iets erover lees dan denk ik, is dat nu nog niet opgelost? De bewoners uit de buurt van LAGA weigeren zich neer te leggen bij de volgens hen terugkerende forse overlast van deze studentenroeivereniging aan de Nieuwelaan in Delft.

Bewoners ervaren nog steeds overlast van de feestende LAGA leden. 's Avonds en 's morgens. LAGA roept vervolgens dat er alles aan wordt gedaan om tot goed overleg te komen met de bewoners en overlast tegen te gaan. Dat geloof ik ook wel. Maar mensen die uit hun werk komen zien dat de trottoirs vol met fietsen staan, er ligt zooi op straat en niemand kan aan de overkant over de stoep lopen. Dit probleem is overigens niet alleen op de Nieuwelaan. Naarmate de avond vordert, neemt de overlast toe en twee avonden in de week eten de studenten er ook nog en zingen uit volle borst het LAGA-lied. De rest is te voorspellen als er later in de avond drank in het spel komt. Kortom dat is nogal wat.

LAGA die steeds groter is geworden in de afgelopen jaren, lijkt uit het jasje gegroeid, zo denkt men. Over de nieuwbouw heeft stadsbelangen Delft eerder al geschreven op 15 februari 2015. Toen vond Stadsbelangen Delft ook dat er met twee maten gemeten werd als het om studenten gaat. Nu ruim twee jaar verder is er nog steeds strijd met LAGA en heeft men overlast over iets wat bij andere sportverenigingen ondenkbaar zou zijn. Daar zou al lang gehandhaafd zijn.

LAGA probeert aan hun leden te communiceren, dat ze rustig moeten zijn. Volgens omwonende heeft LAGA een horecavergunning van 6 uur 's  morgens tot 1 uur 's nachts. Deze vergunning zou ook nog eens onderhands verstrekt zijn. Als dat zo is. dan is dat nogal wat.

Je kunt wel blijven roepen dat dit allemaal bij een studentenstad hoort, maar men moet niet vergeten dat er ook nog andere Delftenaren wonen. De ervaring leert dat bij normale horecaondernemingen er forse boetes uitgedeeld worden bij herhaling van overlast. Ook is het zo dat bij normale sportverenigingen geen alcohol geschonken mag worden, laat staan dat er gefeest wordt. Er wordt dus met twee maten gemeten. En daar heeft Stadsbelangen Delft al langere tijd grote moeite mee. .

Delft schept op over het alcohol ontmoedigingsbeleid, maar laat dit bij LAGA en studentensociëteiten gewoon toe. Niet alleen de bewoners, maar ook de gewone horecaondernemer in onze stad, die wel een torenhoge boete krijgt bij overtreding bij geluidsoverlast, volgt dit geklooi dan ook tenenkrommend. Ik denk ook dat gemeente hier in het kader van handhaven een rol heeft, maar ook de TU zelf en LAGA. Studentenstad oké, maar dat betekent niet dat studenten zich alles mogen permitteren. Dat gaat mij toch een stapje te ver.

Er zijn plooien die glad gestreken moeten worden, zeggen beide partijen. Dit lees en hoor ik nu al een aantal jaren. Het wordt tijd om eens een punt achter deze ongelijkheid te zetten. LAGA gewoon behandelen, zoals we bij alle sportverenigingen doen, zou veel discussie en overlast schelen. Niets mis mee als studenten gewoon thuis gaan eten en vervolgens een drankje drinken bij de Delftse horeca. Die zijn er voldoende in onze stad. De slogan: Delft studentenstad prima, maar overlast hoort erbij, geldt dus niet voor Stadsbelangen Delft. Zeker niet!


dinsdag 19 september 2017 16h39 week 38 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingavdv20170919

afbeelding avdv 20170919.

(212) Een merkwaardige Prinsjesdag

Arie van der Veen, webcolumnist

Dinsdag is het weer de derde dinsdag van september: Prinsjesdag. Dit jaar is het wel een bijzondere Prinsjesdag. Immers de Koning gaat een troonrede voorlezen van een demissionair kabinet, en eigenlijk kan hij niets melden. Immers de echte plannen komen pas bij de presentatie van het nieuwe kabinet, en dat kan naar men zegt nog wel even duren. Eigenlijk kan de Koning niets meer zeggen dan: het gaat goed in Nederland. Het gaat niet goed met ons Sint-Maarten. Dank voor alle hulp. En verder moet U even wachten. Prinsjesdag verwordt hiermee wel erg tot een ceremonieel geheel. De Oranjeklanten zullen het weer prachtig vinden. Maar het lijkt dit jaar wel erg op een poppenkast.

De Koning vertegenwoordigt in zijn persoon de continuiteit in het bestuur. En dat is op zich goed. Maar dinsdag blijkt maar weer des te meer dat het vooral ceremonieel is. Maar goed het volk, zeker delen van het volk zien graag de Oranjes in de koetsen. En daarnaast is Prinsjesdag weer een mooie aanleiding voor netwerkbijeenkomsten, miljoenenontbijten en andere mooie en zakelijk gezien nuttige netwerkbijeenkomsten.

Je zou kunnen zeggen de formerende partijen laten de Koning in de kou staan met hun nog lege boodschap. Maar die klacht of opmerking zal weinig effect sorteren. Immers de politiek heeft zijn eigen ritme(s). En men laat zich niet opjagen.

Toch is er wel iets over op te merken. Het koningschap is toch vooral representatie geworden. Vertegenwoordiging van de macht of het gezag, in binnenland en buitenland. En die representatie vraagt wel om inhoud. Daarom is het eigenlijk onwenselijk dat de Friese of Gelderse paarden nu worden aangespannen voor een lege boodschap. Het is niets zo zeer de Koning waar deze lege boodschap op terugslaat maar meer de Haagse politiek, die blijkbaar niet in staat is om nu ruim een half jaar na de verkiezingen, de zaak politiek weer aan de praat te brengen. Het wordt wel tijd lijkt me.

Prinsjesdag 2017 is vooral elkaar beloeren en speculeren. Wie worden de nieuwe bewindslieden en zitten die ook al in de verenigde vergadering ?

Het gaat goed met de BV Nederland ! Dat zal de boodschap zijn. En dat op zich is al mooi. Wellicht kan de Koning enige visionaire uitspraken doen over de samenleving, de integratie, en de cultuur van met elkaar omgaan. Of is dat allemaal te politiek gevoelig? Het gaat goed met Nederland, en laten we hopen dat die voorspoed zich verspreidt over het gehele volk. Dat de tweedeling die steeds dreigt getemperd kan worden. Dat milieu en klimaat echt serieus genomen worden. En dat er duidelijkheid komt over de toekomst van Europa en de rol van Nederland daarin. Allemaal thema's die vragen om (nieuw) kabinetsbeleid.

De troonrede is dit jaar waarschijnlijk een verplicht nummer en het echte debat komt eerst bij de regeringsverklaring. Laten we hopen dat de trage totstandkoming van het nieuwe kabinet geen voorbode is van een snelle val, bij gebrek aan chemie. Of houdt de angst voor verkiezingen de boel straks in het zadel ?

Een lang en dik regeringsakkoord is vooral het formuleren van wederzijds wantrouwen, volgens Wiegel. En daarin heeft hij gelijk. En tegelijk gaat het ten koste van de ruimte van de volksvertegenwoordiging. En dat laatste is een slechte zaak.

Prinsjesdag 2017 zal politiek ongemerkt voorbij gaan. Wellicht denkt een enkeling morgen: "de koning heeft geen kleren aan". En dat is geen fijne constatering maar niet geheel bezijden de waarheid.

Het kabinet-Rutte III staat in de steigers, maar de afbouw vergt nog tijd. Laten we hopen dat de nieuwe ploeg straks start met nieuw elan. Als is het maar om de suggestie te weerstaan dat het goed in Nederland gaat, dankzij het feit dat er nu geen missionaire regering is.

De Koning richt zich uiteindelijk toch tot de Staten-Generaal. En dat is het belangrijkste, immers deze komt weer in zitting bijeen. En woensdag gaan we weer over tot de orde van de dag. Echter niet zonder dat men eerst heeft geroepen: Leve de Koning !

Hopelijk heeft de Troonrede 2018 meer inhoud, en in ieder geval een missionair kabinet. Want er is genoeg te doen in Nederland. Al is het maar op de winkel passen.


dinsdag 19 september 2017 16h23 week 38 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingsp20170919.jpg

http://pv.cnoc.nl/JK-Delft2017.pdf

SP JAARKRANT: OVERZICHT VAN FINANCIËLE DRAMA IN DELFT

SP Delft

De SP heeft in zijn laatste jaarkrant een overzicht van het financiële drama in Delft geplaatst.


dinsdag 19 september 2017 15h33 week 38 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingod20170919

Op zondag zit de deur van de Nieuwe Kerk potdicht voor toeristen en burgerlui voor zowel de Nieuwe Kerk en toren. Alleen de uitverkorene leden mogen naar binnen voor de protestantse eredienst.

Vragen over zondagsopenstelling kerktoren Nieuwe Kerk

Jan Peter de Wit, raadslid OD

...

De Oude en Nieuwe Kerk zijn de meest bezochte attracties van Delft. Het is mij een doorn in het oog dat op zondag de Nieuwe Kerk voor bezoekers gesloten is. Dat is vanwege hun geloofsregel dat men op zondag moet rusten of de 'heer' dienen.

... dat de deur weer open gaat op zondag voor enkel bezoekers van de kerktoren. Dat oogt dan in ieder geval voor bezoekers veel vriendelijker en is mogelijk een eerste aanzet tot verandering van het starre denken van de Protestantse Gemeente Delft. Zeker daar de ietsje hogere Domtoren in Utrecht ons ook daarmee de loef afsteekt. De Domtoren is ook op zondag te beklimmen.


maandag 18 september 2017 11h50 week 38 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeelding20170918gasthuisplaatsnl

afbeelding 20170918 gasthuisplaatsnl.

DELFT GASTHUISPLAATS

Hans Bakker, architect en Sjoerd Tiemstra, civiel ingenieur van OTA.

EEN VERBLIJFSPLEK VOOR DELFT(ENAREN)
Onze Visie
Doelstelling is te komen tot een harmonisch ingerichte plek met integratie van de laatste inzichten op het gebied van duurzaamheid. Samenspel van stedenbouwkundige uitgangspunten, zorgvuldige inpassing van opstallen met oog voor oriëntatie, looproutes, groen en openbare ruimten. Kortom: waarde toevoegen aan de plek en de stad, die ook na decennia intensief gebruik voelbaar is.

...

HERONTWIKKELING IN HET CENTRUM VAN DELFT
Herontwikkeling tot woningen in groen verblijfsgebied
OTA wil de ontwikkeling van de Gasthuisplaats realiseren in een model waarin zij als onafhankelijke partij de regie en bewaking van het totale proces voert namens de gemeente Delft. Dat is in lijn met een Raadsbesluit dit aangaande. Daartoe zal OTA ook opdrachtnemer worden van meerdere partijen om dat doel te kunnen realiseren, onder meer: de Stichting Congregatie, Hotel Leeuwenbrug, mogelijk Stichting Behoud Synagoge Delft, een woningbouwvereniging/investeerder voor huurwoningen voor specifieke doelgroepen, (collectief)particuliere opdrachtgevers, naast de belangrijkste opdrachtgever: de gemeente Delft.

...

GASTHUISPLAATS TE DELFT, HOE KAN HET WORDEN?

...

GASTHUISPLAATS TE DELFT - IDEEÉNBUS
Hier kunt u uw ideeën voor de herontwikkeling van de Gasthuisplaats indienen. Zoals (on)gewenste functies, faciliteiten verblijfsgebied, woning-categoriën, verhouding groen verblijfsgebied/bebouwd oppervlak, parkeerfunctie voor welke doelgroep, bouwhoogte, sfeer (beelden), enzovoorts.


maandag 18 september 2017 11h49 week 38 politiekdelft.nl    TOP

Gasthuisplaats, discussiemiddag functies -
verslag definitief met aanwezigenlijst

Sjoerd Tiemstra, Ontwikkelingscombinatie Tiemstra-Atrium BV.

In bijlage tref je het definitief verslag met de lijst van aanwezigen dat ik van Stadsbouwmeester Wytze Patijn zojuist ontving.
Reacties ontvangen we bij voorkeur via de ideeënbus op de website www.gasthuisplaats.nl en zullen deze verzamelen en er een reactie op geven. Hiervan en van alle vervolgacties zal eveneens verslag te volgen zijn op genoemde website.
Een samenwerking van Tiemstra Beheer en Atrium Vastgoedontwikkelaars www.tiemstra.nl, www.hansbakker.nl en www.gasthuisplaats.nl.

DISCUSSIEMIDDAG GASTHUISPLAATS - NIEUWE FUNCTIES - 11 september 2017
gasthuisplaats-verslag-discussiemiddag-nieuwe-functies-20170911.html inclusief lijst aanwezigen.

Wytze Patijn, stadsbouwmeester
Een nieuwe invulling van de Gasthuisplaats: 5 stellingen
wytze-patijn-5-stellingen-gasthuisplaats.html


maandag 18 september 2017 08h43 week 38 politiekdelft.nl    TOP

FIETSPARKEREN RdGG

delft-rdgg-fietsparkeren-20170917

VORIGE WEEK    ARCHIEF     TOP

html5 logo   Valide CSS!

Wat publiceerde
PolitiekDelft 10 jaar geleden

delft-kop_verdana1_pd_01

http://www.politiekdelft.nl/index_2007_09_30.html

TOP