koppd2.gif

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.


 politiekdelft.nl    TOP


zaterdag 16 september 2017 03h27 week 37 politiekdelft.nl    TOP

delft-cnv-fnv-greenpeace-milieudefensie-verdiepingsvragen-eneco1 delft-cnv-fnv-greenpeace-milieudefensie-verdiepingsvragen-eneco2

Verdiepingsvragen in relatie tot het algemeen belang en Eneco

CNV, FNV, Greenpeace enm Milieudefensie

...

Wij willen u vriendelijk verzoeken op deze vragen te reageren. Uw antwoorden zien wij graag spoedig, maar in ieder geval vóór 24 oktober, tegemoet via de mail: cbb@cnv.nl ovv "ABEneco".


vrijdag 15 september 2017 11h26 week 37 politiekdelft.nl    TOP

delft-stationsplein-fietsen-omgewaaid-20170913103810

Delft, Stationsplein.

Storm

harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Veel storm aan het begin van de week.
De fietsen zijn al gaan liggen.
Nu de storm nog.


vrijdag 15 september 2017 10h40 week 37 politiekdelft.nl    TOP

Delftse waterval bij parkeergarage Phoenixstraat

Binnenterrein wordt opgeknapt

harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Het voormalig stadskantoor aan de Phoenixstraat 16 is voor 5 miljoen euro verkocht aan Xior Student Housing N.V. Het openbare binnenterrein aan de achterzijde blijft in eigendom van gemeente en zal worden opgeknapt. Nu nog kan je hier even gaan zitten en van de rust genieten. De plek lijkt mij ook uitstekend geschikt om fietsen te parkeren.


vrijdag 15 september 2017 08h36 week 37 politiekdelft.nl    TOP

Voortgang Kruisstraat 71

J.M. van Bijsterveldt, college van burgemeester en wethouders van Delft,

... Het college van B&W heeft in een brief aan de ontwikkelaar aangegeven dat de levering van het perceel nog steeds wordt opgeschort, omdat het bouwplan waarvoor nu een omgevingsvergunning is aangevraagd niet voldoet aan de eisen waaraan bouwplan 2 ingevolge de allonge dient te voldoen.

Aanpassing koopovereenkomst en allonge In dezelfde brief aan de ontwikkelaar is aangegeven dat het college van B&W in principe bereid is mee te werken aan bouwplan 3. Wel is ontwikkelaar er op gewezen dat partijen in dat geval een nieuwe allonge moeten overeenkomen am bouwplan 3 mogelijk te maken. Daarbij zal oak moeten warden onderhandeld over de aanpassing van de koopsom.

...

Bindend advies
In een volgende brief aan de ontwikkelaar heeft het college van B&W daarom een handreiking gedaan om uit deze impasse te geraken. Voorgesteld is om aan deskundigen bindend advies te vragen over een aantal zaken die de gemeente en de ontwikkelaar verdeeld houden. ...


vrijdag 15 september 2017 08h18 week 37 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingbbn20170915

afbeelding bbn 20170915.

Nog meer horeca in het kernwinkelgebied?

Joop Gravesteijn, voorzitter BBN

De detailhandel in De Klis staat de laatste jaren onder druk, panden die leegkomen veranderen steeds vaker in horeca. Met name delen van de Voldersgracht veranderen in een horecagebied. Het Bestuurlijk Overleg Binnenstad (BOB) formuleert het in zijn input voor de partijprogramma's voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 als volgt: Onder zowel retail- als horecaondernemers zijn er zorgen over het teveel aan aanbod van horeca in de stad. Detaillisten voelen zich "onzichtbaar" tussen al die terrassen, cafés en restaurants, aldus het BOB. Naast het druk op de winkelfunctie, kan een toename van horeca ook voor extra overlast zorgen.

...

Een nieuw horecabedrijf aan de Voldersgracht 25 is naar onze mening niet toegestaan volgens het bestemmingsplan. We hebben daarom de gemeente in een brief meegegeven de grenzen van het bestemmingsplan in acht te houden bij het beoordelen van deze vergunningsaanvraag. We zijn benieuwd naar de beslissing van de gemeente.


vrijdag 15 september 2017 08h09 week 37 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingavdv20170915

afbeelding avdv 20170915.

(210) 0-10

Arie van der Veen, webcolumnist

Het was een zware avond gisterenavond. De grootste thuisnederlaag van Feyenoord in Europees verband. De trots van Rotterdam keek in een nare spiegel. Dinsdagavond waren de supporters nog vol goede moed. Maar woensdag volgde het demasqué. De wetten van het grote geld blijken toch waar te zijn.

Vandaag volgt de kritiek op scheve verdeling in het Europese topvoetbal. Engelse, Spaanse en Italiaanse clubs die begrotingen hebben waar men in Nederland alleen maar van kan dromen. Eigenlijk staat men bij de start van de wedstrijd al mijlen achter. En het is slechts dromen van een incidenteel resultaat. De tijden van de jaren zeventig van de vorige eeuw zijn voorbij. In de Champions League is het Nederlands voetbal, en het voetbal in andere kleine landen, al jaren een figurant. Het wordt tijd om na te denken of dit nog met voetbal te maken heeft. Althans bij de start van de league. Het wachten is op de knokout-fase. En voordat die start, zijn vele clubs uit de kleinere landen al knok-out.

Gelukkig werd het gisteren geen 0-10 in Rotterdam, maar het had zo gekund. In de jaren 60 was het Spaanse en Italiaanse voetbal nog onbereikbaar. En wie herinnert zich niet de roemrijke overwinning van Feyenoord op AC Milan ? De eerste keer dat een Nederlandse club in de buurt kwam. En vervolgens in 1970 de Europa Cup won. De tijden zijn veranderd, voetbal is big business geworden, met wereldwijde bedrijven en belangen. Voor het Nederlands voetbal resteert momenteel slechts een plek als opleidingsland, met een incidenteel succes, zoals vorig jaar in de Europa League.

Toch deert het het legioen van Feyenoord weinig. Men is trouw, trots en zal gelaten reageren. Keep calm en support Feyenoord ! Zo zal het klinken in Rotterdam en omgeving. En dat is maar goed ook. Zondag wacht alweer PSV.

Er zijn nog vijf wedstrijden te gaan in de Champions League en hopelijk bieden de komende tegenstanders meer kansen voor succes.

Gisterenavond werd duidelijk hoe de verhoudingen in Europa echt zijn. De groepsfase wordt steeds meer een commerciële oefenronde. Niet het spel, maar het geld regeert. En dan maar genieten van het spel van de Europese topclubs. En tegelijk, Feyenoord blijft de trots van Rotterdam en omgeving. Keep calm en support Feyenoord. En wellicht tot troost de cijfers uit de nationale competetie: 4-4-0-0-12. En dat klinkt toch fijner dan 0-4. Laat staan 0-10.

Voetbal is een fascinerende volkssport. Helaas zijn de bordjes verhangen, en de dag die je wist dat zou komen, was er gisterenavond al. Zondagmiddag volgt de herkansing, op ons eigen nationale niveau !


donderdag 14 september 2017 13h22 week 37 politiekdelft.nl    TOP

delft-kinderboerderij-tanthof-20170914

Persbericht
Kinderboerderij en waterspeeltuin Tanthof

Anje de Boer, beheerder Kinderboerderij Tanthof

Zaterdag 23 september is het weer zover;
Nationale burendag! Zo ook bij Kinderboerderij en waterspeeltuin Tanthof.
Een dag die wij graag met onze buren willen vieren met een aantal leuke activiteiten! Er wordt een rommelmarkt georganiseerd, er zijn roofvogels en er is een leuke speurtocht, kleurwedstrijd en als klap op de vuurpijl een springkussen! Wij zijn nog op zoek naar deelnemers aan de rommelmarkt, voor €5 kunt u een mooie grondplek reserveren! Interesse? Stuur dan een email naar contact@kinderboerderijtanthof.nl!

Los van de activiteiten op de kinderboerderij zullen er ook leuke activiteiten worden georganiseerd bij onze buren van Small Steps 't Spant. Ook hier is het deze dag ook zeker de moeite waard om even binnen te lopen! Komt u ook burendag met ons vieren?


donderdag 14 september 2017 05h46 week 37 politiekdelft.nl    TOP

delft-bram-stoop-sb20170914

Bram Stoop, lijsttrekker Stadsbelangen GR2018

PERSBERICHT
Stadsbelangen Delft: Bram Stoop gekozen als lijsttrekker

Hans Haakman, (voorzitter) Bestuur Politieke Groepering Stadsbelangen Delft

Op 13 september 2017 heeft de Algemene Ledenvergadering van Stadsbelangen Delft Bram Stoop gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen, die in maart 2018 worden gehouden.

De huidige fractievoorzitter, Aad Meuleman, had al in een eerder stadium het bestuur, de fractie en de leden laten weten na 20 jaar raadswerk zich niet meer beschikbaar te stellen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Zowel het bestuur als de leden zien in Bram Stoop de juiste man om als lijsttrekker Stadsbelangen Delft te vertegenwoordigen bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Hij heeft veel ervaring als raadslid en actief in de lokale politiek, is zeer betrokken bij het wijk- en jeugdwerk en heeft al vele jaren succesvolle projecten in het jeugdwerk gerealiseerd. Bovendien is Bram Stoop als bekende Delftenaar een echte volksvertegenwoordiger, die zich midden in de samenleving laat zien.

Het verkiezingsprogramma en de definitieve kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 worden eind november 2017 door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.


donderdag 14 september 2017 05h07 week 37 politiekdelft.nl    TOP

delft-conceptverkiezingsprogramma-2018-2022-20170914-2
Conceptverkiezingsprogramma
2018-2022

Persbericht
D66 presenteert verkiezingsprogramma: Kansen voor Delft

Thomas van Arkel, Fractiesecretaris D66 Delft.

Woensdagavond presenteerde D66 Delft 'Kansen voor Delft' haar verkiezingsprogramma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Lijsttrekker Christine Bel: "Techniekstad Delft biedt bij uitstek mogelijkheden voor de toekomst: voor meer banen op alle niveaus, voor betere zorg en dienstverlening door innovatie en voor meer duurzaamheid en variatie in de woningbouw."

D66 wil en kan in Delft het verschil maken en doet dat met visie en daadkracht. Door te investeren in de toekomst van Delft én Delftenaren. Christine Bel: "We hebben de financiën weer op orde en bouwen verder aan Delft, aan een innovatieve stad, een duurzame stad en bovenal een stad met kansen voor iedereen: een stad met toekomst."

Delft kent ook de komende jaren bijzondere opgaven, en daarmee kansen. Als kennisstad kan Delft als geen ander inspelen op een veranderende maatschappij en arbeidsmarkt. Delft moet nog aantrekkelijker worden voor innovatieve bedrijven en hun werknemers. Dat de Delftse kenniseconomie banen oplevert op álle niveaus, is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Innovaties dragen tegelijkertijd bij aan een toekomstbestendige stad en samenleving door in te zetten op duurzaamheid, maar bijvoorbeeld ook in de zorg. Ook binnen de woningbouw, zowel bij nieuwbouw als stadsvernieuwing, staan duurzaamheid en aansluiting van de woningmarkt op de arbeidsmarkt en een aantrekkelijk woonklimaat centraal.

Tegelijkertijd kent ook Delft de maatschappelijke uitdaging om tweedeling te voorkomen en gelijke kansen te creëren voor iedereen. "Gelijke kansen beginnen met aandacht voor de jeugd, hun ontwikkeling, hun perspectief op een goede toekomst.", zo beaamt Tweede Kamerlid Paul van Meenen. Maar ook bij aansluiting met bevolkingsgroepen die zich minder gehoord of in de steek gelaten voelen. Juist op lokaal niveau kunnen we de kloof dichten: tussen arm en rijk, tussen hoog- en laagopgeleid, tussen betrokken en afgehaakt. "D66 wil dat iedereen in Delft kansen krijgt en zich er thuis voelt", aldus Christine Bel.


woensdag 13 september 2017 09h22 week 37 politiekdelft.nl    TOP

"dure ambtenaren niet meer nodig"

Jolanda Gaal, raadslid OD

... Zo zie je maar dat, burgers prima kunnen besturen en dat je die dure ambtenaren niet meer nodig hebt Dit bespaart sowieso al een vermogen!


woensdag 13 september 2017 04h50 week 37 politiekdelft.nl    TOP

VVD wil zo snel mogelijk cameratoezicht bij club Ceasar

Dimitri van Rijn, raadslid VVD

Al geruime tijd veroorzaken bezoekers van club Ceasar, de nachtclub aan het Vesteplein, voor flinke overlast. Omwonenden voelen zich in toenemende mate onveilig door nachtelijk geschreeuw, openbare dronkenschap, vernielingen, wildplassen en ruzies op straat. Na het schietincident in de vroege ochtend van maandag 21 augustus in de buurt van deze nachtclub is de maat voor de VVD echt vol. De VVD pleit voor een harde aanpak en roept de burgemeester op om zo snel mogelijk over te gaan tot het plaatsen van camera's op en rondom deze zogenaamde hotspot.


woensdag 13 september 2017 04h42 week 37 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingsp20170913

afbeelding sp 20170913.

NIKS GEEN SCHIMMEL IN DE BADKAMER!

Lieke van Rossum, raadslid SP

De bewoners van het Heilige Land die in actie zijn tegen de voorgenomen sloop van hun huizen hadden afgelopen week de gemeenteraad op bezoek. De politiek kwam langs voor een rondleiding door verschillende woningen en discussie. Bewoners lieten hier mee zien hoe fijn het wonen is in de witte huisjes en dat ze helemaal niet rijp zijn voor sloop.

Natuurlijk waren SP-raadsleden Lieke van Rossum en Wim Hamelink ook aanwezig. Van Rossum "Het is goed dat de Delftse politiek nu met eigen ogen heeft gezien om welke huizen en welke mensen het gaat. Woonbron probeert het beeld te scheppen dat deze huizen onbewoonbaar zijn maar niets is minder waar. Het zijn prachtige historische huizen en onderhoud is veel meer op zijn plek"


dinsdag 12 september 2017 10h19 week 37 politiekdelft.nl    TOP

delft-wytze-patijn-reacties-stellingen-20170911162622 delft-wytze-patijn-reacties-stellingen-20170911162612.jpg

Reacties op de stellingen.

Opnieuw planontwikkeling Gasthuisplaats.
Maak hier de eerste autovrije bouwlocatie!

harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Gistermiddag bezocht ik bij TOP de vervolgdiscussie rondom de vraag naar de gewenste functies voor de Gasthuisplaats bij de herontwikkeling. Stadsbouwmeester Wytze Patijn, die eind 2017 zijn taken beëindigd, had vijf stellingen opgesteld welke stap voor stap werden besproken met de rondom dertig aanwezigen, voornamelijk bewoners en leden van de belangenverenigen binnenstad, die zoals gewoonlijk het hoogste woord voerden, architecten en slechts één raadslid. Drie wethouders waren uitgenodigd maar er was er geen één komen opdagen.

Bij binnenkomst maakte ik kennis met Sjoerd Tiemstra. Samen met zijn collega Hans Bakker willen zij het plan gaan trekken en afstemmen met de directe woonomgeving en andere belanghebbenden zodat een ontwikkelaar/belegger geruisloos kan instappen. Tiemstra en Bakker ontwikkelden eerder de Poppesteeg.

Zelf was ik het meest geïnteresseerd in meningen over het parkeren. Tot nu toe kent Delft alleen maar autoluw gebied en geheel autovrij is er nooit van gekomen. Geen politieke partij die het aandurfde. Milieu en duurzaamheid komen een handje helpen. Per definitie auto's verbieden in de binnenstad. Daar zijn al genoeg voorbeelden van in Nederland. D66 Utrecht weert auto's en voert strengere milieuzone in. D66 Delft kan het programma voor GR2018 zo overnemen! Mijn motto al jaren lang: de stad is er voor de voetganger en de fietser! Het draagvlak in de zaal voor 0 parkeren viel me nog mee. De echte 'parkeerzeurders' hielden waarschijnlijk wijselijk hun mond. Zoek op google 'parkeerzeurders' en zie wat politiekdelft.nl er over schreef.


dinsdag 12 september 2017 09h59 week 37 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingod20170913

afbeelding od 20170913.

Ontwikkeling Gasthuisplaats weer in gang gezet

Jan Peter de Wit, raadslid OD

Op de regenachtige (11-9) middag werd er door een aardig aantal deskundige en belangstellende bij TopDelft gediscussieerd via een vijftal stellingen over de ontwikkeling van het Gasthuisplaats parkeerterrein. Dat is nu een zeer rommelige parkeerplaats voor bezoekers. Deze parkeerplaats is overbodig daar er nu voldoende parkeergarages in de ring rond de binnenstad zijn. Al sinds de jaren negentig wordt er gesproken wat nu wenselijk is op deze plaats. Twee plannen zijn in 2004 concreet uitgewerkt maar daarna (crisis) nooit van de grond gekomen.

De hoge parkeernorm eis van de gemeenteraad is steeds het struikelblok. Indien er 50 - 100 woningen gebouwd zouden worden dan is een grote ondergrondse parkeergarage onvermijdelijk. Het probleem is dat er vroeger een klooster stond met daaromheen een begraafplaats waar ongeveer 1700 skeletten liggen. De wet verplicht deze archeologisch te onderzoeken. Kosten ongeveer 3 miljoen euro. Dat zou de verstoorder (ontwikkelaar) moeten betalen. Daar heeft geen ontwikkelaar zin in.

De zaal was het er over eens dat de beste oplossing was om die skeletten met rust te laten en er overheen te bouwen. Dus de gemeenteraad zou een uitzondering moeten maken en een nul-parkeereis per woning voor deze transformatielocatie moeten toestaan. Toekomstige bewoners krijgen dan ook geen bewonersvergunning voor parkeren op de straat. Liefst bewoners die geen auto meer willen hebben (senioren). Of een parkeerplaats willen kopen in de omliggende parkeergarages.

Wat moet er komen? De aanwezige omwonenden hebben altijd het liefst altijd een zo klein mogelijk plan met geen hoge gebouwen, weinig woningen en met veel groen. Dat is allemaal eigenbelang. De gemeente Delft staat voor de opgave om de komende jaren 15.000 woningen te bouwen voor de groei van de bevolking. De grond is van de gemeente dus de opbrengst van de grond wordt hoger naarmate er meer, en duurdere woningen gebouwd worden. Neem maar de jaarlijkse inkomsten via de OZB.

De aanwezige makelaar Van Silfhout Hoogetoorn zag er wel een ontwikkeling van een appartementencomplex. Daar is nu zeer veel vraag naar. Het nieuwe complex aan de Zuidkolk daar waren binnen één week al 81 gegadigden voor de 19 dure appartementen.

Maar de zaal wilde ook graag een hofje en een relatie met de geschiedenis van het oude Gasthuis ziekenhuis. Rust en intiem (Tjeerd Deelstra). Niet de grondopbrengst maar het uitgangspunt moest de toekomstige functie zijn. Initiator van de middag Sjoerd Tiemstra (van de Poppesteeg ontwikkeling) wil meer vaart in de ontwikkeling zetten. De gemeente Delft was in juni 2017 aanwezig op de vastgoedbeurs Provada en heeft daar een brochure neergelegd en daarin stond dat er 25 tot 50 woningen met 45 tot 90 parkeerplaatsen gerealiseerd konden worden. Met deze randvoorwaarden zal er nooit wat van de grond komen. Dan blijft dit een onleefbaar akelig stukje binnenstad.

De tijd is al jaren rijp voor het verder autovrij maken van de binnenstad. Te beginnen bij nieuwe ontwikkelingen. Dat is een politieke keuze. Geen stank meer van auto's die je van de sokken rijden. Heerlijk wandelen langs de grachten. Het zal de vastgoedwaarde snel doen stijgen.


dinsdag 12 september 2017 04h07 week 37 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingstadsborrel20170912

afbeelding stadsborrel 20170912.

STADSBORREL DELFT

Tom Wagemans, organisator

Vrijdag 15 september 2017
17.00 -19.00 uur. Deur open om 17.00 uur. Stipte aanvang 17.30 uur.
Rietveld Theater, Rietveld 49, 2611 LH Delft

Stadsborrel tijdens het lustrum van het Rietveldtheater heeft als thema 'transformaties'

In Delft hebben de afgelopen 10 jaar veel transformaties plaatsgevonden. Het nieuwe stadskantoor, de autoluwe binnenstad, en de spoorzone zijn maar een paar voorbeelden. Tijdens deze stadsborrel laten we voorbeelden zien van succesvolle en minder succesvolle transformaties in de stad uit verleden, heden en toekomst. Ook roepen we burgers op die sprankelende ideeën hebben over transformaties die we allemaal zouden moeten omarmen, hun pleidooi hiervoor op de zeepkist te houden. Meld je aan via stadsborrel@rietveldtheater.nl

Rondom dit thema organiseren het Rietveldtheater en ETPHolland/ De Delfiade een Stadsborrel op 15 september 2017.

En niet te vergeten: De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Wat gebeurt er met de te verwachten transformatie? Welke oplossingen bieden partijen voor de uitdagingen waar we in Delft en Nederland voor staan? Wat betekent het programma van een bepaalde partij voor jou persoonlijk of bedrijfsmatig? Waar wil je dat een politieke partij aan gaat werken? Wat is er voor Delft nu meer dan noodzakelijk om opgepakt te worden?

Wil je op de zeepkist?

Per zeepkistmoment: je hebt 1 minuut om je vraag, dilemma of idee voor te leggen aan de aanwezige politici. Dan verzoek je 2 of 3 partijen om in te gaan op je vraag We streven naar 10 zeepkistmomenten. Daarna kun we tijdens de borrel verder discussiëren en praten met je mede-  en of andere standers.

Meld je dan s.v.p. met je pitch, vraag of statement bij stadsborrel@rietveldtheater.nl

Neem vooral vrienden en bekenden mee.


dinsdag 12 september 2017 03h56 week 37 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingavdv20170912

afbeelding avdv 20170912.

(209) Opnieuw de C van het CDA

Arie van der Veen, webcolumnist

Dezer dagen is het CDA volop in het nieuws. En gelukkig in positieve zin. Sybrand van Haersma Buma laat van zich horen in de H.J. Schoolezing. Deze lezing, georganiseerd door Elsevier, is meestal het domein voor liberale sprekers, maar nu was er weer eens een Christen-Democraat aan de beurt. Buma spreekt over verwarrende tijden en daarin heeft hij gelijk. En verwarrende tijden vragen om een anker, een oriëntatie en een lichtpunt. Laten we daarom zijn lezing maar een zoektocht noemen. Een zoektocht naar de betekenis en duiding van de C in het CDA.

In de vakantie las ik, naar aanleiding van Zomergasten, het boek van Frans de Waal over Chimpanseepolitiek. Dit kan ook een duiding zijn van de C in het CDA. Beter gezegd van het leiderschap in de politiek. De ene generatie komt, de oude generatie gaat. Op een bepaald moment wordt de nieuwe leider gegroet, en heeft hij het respect van de groep. Graag wil men in de groep de leider 'vlooien'. En na veel imponeer en bijtgedrag neemt de leider zijn plek in en gaat zorgen voor de groep. Hij deelt de buit: takken en bladeren. Zorgt voor de zwakkeren en hij sust ruzies. Daar waar nodig is grijpt hij in. En verder houdt hij zijn groep in de gaten. Buma is inmiddels zo ver dat hij ruim gegroet wordt. Hij heeft de positie en de plek. De nieuwe Alpha-man.

Maar de C van het CDA gaat wel verder dan de C van Chimpansee. Er moet ook een boodschap zijn. En dat is nog wel even zoeken. Want de C heeft meerdere duidingen: conservatisme, communalisme, communicatie. En natuurlijk Christen-Democratie. En tussen die ankerpunten door probeert Buma zijn weg te vinden.

Het CDA is inmiddels (weer) een middelgrotepartij en moet op zoek naar zijn kiezers. Waar zijn die gebleven, meer in het bijzonder de RK-kiezers ? Zijn die er nog of zijn die inmiddels grotendeels verdampt. En daar zit toch vooral het probleem. Enige jaren geleden werd nog gepleit voor het radicale midden. Maar waar is dat midden en tussen welke einden ligt dat midden dan ?

Dat Buma kiest voor conservatisme valt te begrijpen. Hij grijpt terug op het behoud van oude waarden. En dat is in zijn kern conservatisme. Maar de vraag is of dat voldoende is voor vernieuwing. Communalisme is een oud CDA begrip en het verwijst naar de lokale gemeenschap, als basis van opereren. Dat is iets anders dan corporatisme.

En toch als je alles afpelt kom je toch uit bij de C van Christus. Of te wel het evangelie of de Bijbelse boodschap. Als normerend en inspirerend kader. Natuurlijk het is moeilijk deze boodschap over te brengen en in beeld te houden in een geseculariseerde wereld. Maar in Duitsland met Merkel lukt het wel. Daarom oefenen met de C van communicatie. Boodschap en boodschapper moeten kloppen. Politiek heeft vele aspecten, waaronder niet de onbelangrijkste: degelijk en deugdelijk besturen. Compassie ook, maar tevens streng en rechtvaardig. De C als inspiratiebron voor waarden en normen.

De Chimpansee-gemeenschap leeft ook op basis van waarden (overleven) en normen voor het onderling verkeer. Om dat goed te laten verlopen, zorgt en waakt de leider. En hij kijkt ook heel goed rond naar bedreigingen voor zijn leiderschap. Waar de inspiratie vandaan komt is een andere vraag.

Het is prima dat het CDA waarden koestert. En terecht citeert Buma de apostel Paulus. Beproeft het nieuwe en behoudt het goede ! Dat is een goede richting. En als inspiratie voor de zondagochtend: opzien naar Christus de vaste stille ster. En dan ter relativering: alle sterren die wij zelf, aan de hemel stelden, doven in het groot geweld !

De C van het CDA, verwijst naar de 'vaste stille ster'. Daarnaast is het opgaan, blinken en verzinken. De H.J. Schoolezing is een mooi moment, in een permanente trektocht. En het is goed dat een voorman van een partij zijn gedachten ordent en vertelt. Aan de eigen Chimpanseegroep en daarbuiten.

De keuze voor nieuwe bewindslieden is nabij. Als ik de geluiden goed hoor zit daar potentieel in. Behoud en vernieuwing, dat is de boodschap. Op een stevig fundament. En verder is het natuurlijk gewoon ook pragmatisme, politieke handigheid en af en toe lenigheid.

De C van het CDA blijft een uitdaging. En wat mij betreft wordt die mooi verwoord in het begrip"Evangelische volkspartij". Maar dat zal wel te beladen zijn.

Buma als de nieuwe Alphaman. In de christelijke politiek gaat het uiteindelijk om alpha en omega ! Het begin en het einde. Het begin is in ieder geval hoopgevend. Benieuwd waar het eindigt.


dinsdag 12 september 2017 03h24 week 37 politiekdelft.nl    TOP

delft-twitter-hfvh-20170912-bbn

-----

delft-afbeeldingbbn20170912

afbeelding bbn 20170912.

Een mindmapgoeroe ontmaskerd als framer

Penvoerder S, redactie BBN

Wat vinden de drie bewonersbelangenverenigingen in de binnenstad van het stukje van Hans Buskes dat onder de titel "Een pamflet geshredderd in een mindmap" in de Delft op Zondag van 10 september stond? Wij hebben aan S, de penvoerder namens de drie verenigingen, gevraagd wat hij van het stukje vindt.

... hier geen sprake is van mindmapping, maar van negatief framen.
Kortom wij zijn meedenkende, participerende burgers. ... ten onrechte 180 graden gedraaid in boze burgers.


dinsdag 12 september 2017 03h16 week 37 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingsb20170912

afbeelding sb 20170912.

Bezorgdheid over regiotaxi Delft

Coby de Koning, commissielid SB

Dat de pers (AD en DoZ) kennelijk commissie- en raadsvergaderingen niet meer nauwlettend volgen, is jammer. Volgens berichtgeving in deze kranten, lijkt het of alleen de SP in Delft zich zorgen maakt over het regiovervoer na het faillissement van de Deltax. Niets is minder waar.

In de commissievergadering Sociaal Domein en Wonen van 5 september jl., heeft Stadsbelangen Delft al aandacht gevraagd voor het faillissement (toen nog niet definitief bekend) van het Delftse taxibedrijf Deltax en de gevolgen voor het personeel en onze inwoners die gebruik maken van de Regiotaxi.

De wethouder kon daarop nog geen duidelijk antwoord geven, omdat op dat moment nog niet bekend was of het faillissement die dag inderdaad uitgesproken was. Wel gaf de wethouder aan, dat bestaande afspraken bij de regiotaxi worden overgenomen door de regio. Dit omdat de regiotaxi een regionaal gebeuren is, waardoor onze inwoners nog steeds kunnen rekenen op taxivervoer.


dinsdag 12 september 2017 02h59 week 37 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingod20170912

afbeelding od 20170912.

Dichte deur Nieuwe Kerk op zondag 10 september Open Monumentendag Delft.

Jan Peter de Wit, raadslid OD

Ook dit jaar was de Nieuwe Kerk op de Markt zelfs op Open Monumentendag weer dicht. Een schande voor Delft van ons mooiste monument met het praalgraf van Willem van Oranje en de grafkelders van ons koningshuis. Dit dichte deur beleid op elke zondag is vanwege de dienst van de Protestantse Kerk Nederland gemeente.

Die PKN gelovigen zijn zo onverdraagzaam dat ze anders of niet gelovigen in hun kerk weigeren op de gehele zondag. Want op zondag moet je rusten en aan god wijden. Wie dat niet doet komt in de hel. Nieuwe Kerk directeur Wilco Blaak accepteert wel 9 miljoen van het Rijk, provincie en gemeente voor de huidige renovatie van 11 miljoen.

Dat is publiek geld. Dan zou je op zijn minst op Open Monumentendag de Kerk open kunnen doen. Nog stuitender is het dat kerk directeur Wilco Blaak een wijnhandel is begonnen om hun aandeeltje van de renovatie te bekostigen. Lees "Eerste Wijnfestival in de Oude Kerk groot succes". Ergo, drink dus veel alcohol voor het huis van god. Straks ook gokkasten in de kerk?

De Nieuwe Kerk toren is van de gemeente Delft. Ik ga me inzetten dat die toren op zijn minst open is elke zondag. En zeker op Open Monumentendag. Dan kunnen bezoekers in ieder geval de toren beklimmen. En er is dan ook geen dichte deur meer. Dit zou ook gekoppeld kunnen worden aan het weggeven van een flesje zuiver geneeskrachtig gemeentewater. Speciaal tegen katers.


dinsdag 12 september 2017 02h52 week 37 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldinggl20170912

afbeelding gl 20170912.

Voorhof-Oost Aardgasvrij

Frank van Vliet, raadslid GL

GroenLinks wethouder Stephan Brandligt en afgevaardigden van vastgoedeigenaren in Voorhof-Oost hebben een E-deal voor een aardgasvrij Voorhof-Oost ondertekend. Hiermee zet de gemeente een stap in de goede richting op weg naar een aardgasvrij Delft. Met deze E-deal bundelen de gemeente, vastgoedeigenaren, woningbouwcorporaties en Verenigingen van Eigenaren de krachten om het gezamenlijke einddoel te bereiken: De wijk Voorhof-Oost aardgasvrij.


maandag 11 september 2017 02h49 week 37 politiekdelft.nl    TOP

Een nieuwe invulling van de Gasthuisplaats: 5 stellingen

Wytze Patijn, stadsbouwmeester

...

2. De Gemeente Delft beschouwt de Gasthuisplaats als een kans en uitdaging voor herontwikkeling. In een door haar op de vastgoedbeurs Provada te Amsterdam in dit voorjaar uitgegeven brochure maakt zij gewag van de belangrijke historische context en noemt als te overwinnen problemen het parkeren, het archeologisch onderzoek en het al dan niet betrekken van het Zusterhuis in de plannen. Qua functies denkt zij aan concreet aan het realiseren van 25 tot 50 woningen met 45 tot 90 parkeerplaatsen.

3. ... In maart 2011 besloot B&W voorlopig verder af te zien van herontwikkeling van de Gasthuisplaats vanwege de toen actuele wens tot herijking van het parkeerbeleid in de binnenstad. In eerdergenoemde brief aan de raadvan juni 2016 benoemde B&W de twee feitelijke centrale problemen, te weten (1) de historische context met de oude begraafplaats en (2) het parkeren voor bezoekers en inwoners: 'De complexiteit komt met name doordat er zich zo'n 1700 graven onder de locatie bevinden en omdat in de al lange periode dat het terrein als parkeerterrein in gebruik is, betaald parkeren en vergunning parkeren is ingevoerd'.

6. Geen grootschalig parkeren
Het zal duidelijk zijn dat wanneer er een groot aantal parkeerplaatsen als gebouwde voorzieningen in de plannen opgenomen er alleen daarom grootschalige oplossingen nagestreefd worden. De financierbaarheid van zulke relatief dure voorzieningen zijn immers alleen mogelijk bij veel kostendragers of wel veel woningen. Het zal zonder meer leiden tot een forse bebouwing van het soort dat zich juist niet met de gevoelige historische context kan verhouden. De Gemeente is zich daarvan bewust, gelet op haar standpunt dat het vergunning parkeren (parkeren voor bewoners) niet hoeft terug te keren op de Gasthuisplaats. Er is echter ook sprake van een aanzienlijk aantal parkeerplaatsen voor bezoekers, dat ongetwijfeld toch een zware financiële hypotheek op nieuwe bebouwing zal leggen, wanneer deze in gebouwde parkeervoorzieningen opgenomen moeten worden. Daarom luidt mijn

derde stelling: in de nieuwe plannen moet alleen ruimte opgenomen worden voor een beperkt aantal parkeerplaatsen en die alleen aan de nieuwe functie(s) gelieerd zijn.

Het mag duidelijk zijn dat ik een aantal van 45 tot 90 parkeerplaatsen, zoals die in de gemeentelijke benadering wordt genoemd te ruim vindt. Ongetwijfeld legt zo'n aantal een financiële druk op de te ontwikkelen plannen waardoor schaalvergroting tijdens het proces zonder meer noodzakelijk en onafwendbaar wordt.


maandag 11 september 2017 00h02 week 37 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingtop20170910

afbeelding top 20170910.

Nieuwe functie(s) Gasthuisplaats

Wytze Patijn, stadsbouwmeester

op 11-09-2017 om 14:00 uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4 te Delft

Wat kunnen we met die historische Gasthuisplaats? In de discussie van het Architectuurcafé van 6 juli kwamen vragen op over de wenselijkheid van grote gebouwen op de Gasthuisplaats. Daarnaast was er nadrukkelijk de wens van op de schaal van de omgeving afgestemde functies bij een herontwikkeling. Iedereen vond dat deze historische plaats een bijzondere invulling zou moeten krijgen, mede gezien de archeologisch gecompliceerde situatie. De soms hemelbestormende afstudeerpresentaties hebben het denken over de Gasthuisplaats een stimulans gegeven.

Afsluitend is toen voorgesteld een vervolgdiscussie te organiseren i.s.m. DelftDesign rondom de vraag naar de gewenste functies voor de Gasthuisplaats. Dit wordt actueel nu de gemeente Delft het voornemen heeft tot herontwikkeling van de Gasthuisplaats, blijkens een door haar op de Provada te Amsterdam dit jaar uitgegeven brochure. Tijd voor een discussiemiddag onder leiding van stadsbouwmeester Wytze Patijn om samen dieper in te gaan op de mogelijke nieuwe functies van de Gasthuisplaats. Daarvoor zijn vijf stellingen opgesteld, die u in de pdf 5 stellingen over de Gasthuisplaats alvast kunt lezen.

Let op: deze bijeenkomst vindt 's middags plaats, 14.00 uur.


maandag 11 september 2017 00h01 week 37 politiekdelft.nl    TOP

Draag bij aan de Delftse campagne

Bestuur GroenLinks Delft

... De werelden waar mensen als Trump en Wilders voor staan zijn niet de mijne. ...


VORIGE WEEK    ARCHIEF     TOP

html5 logo   Valide CSS!

Wat publiceerde
PolitiekDelft 10 jaar geleden

delft-kop_verdana1_pd_01

http://www.politiekdelft.nl/index_2007_09_30.html

TOP