koppd2.gif

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.


 politiekdelft.nl    TOP


donderdag 10 augustus 2017 22h51 week 32 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingkwf20170810

Uitzaaien prostaatkanker voorspellen en behandelen

Gabri van der Pluijm, hoofd van de onderzoeksgroep Urologie in het Leids Universitair Medisch Centrum

Voor iedere patiënt kunnen voorspellen hoe zijn prostaatkanker op langere termijn zal verlopen, dat is het doel van Gabri van der Pluijm van het LUMC. "We hopen op zijn minst in kaart te brengen welke patiënten een verhoogd risico op uitzaaiingen hebben, en liefst willen we ze ook nog effectievere behandelingen kunnen bieden."

...

Het verloop van prostaatkanker draait in grote lijnen om de vraag of er wel of geen uitzaaiingen ontstaan. Zolang prostaatkanker gelokaliseerd is, als de tumor zich nog dus helemaal binnen de prostaat bevindt en niet is uitgezaaid, zijn de behandelmogelijkheden nog relatief goed. Na een operatie, bestraling of hormoonbehandeling, of een combinatie daarvan, is 70 tot 80 procent van de mannen daadwerkelijk genezen en kankervrij, zij het dat ze vaak niet langer een (werkende) prostaat hebben. "Maar het grote probleem bij prostaatkanker is dat de eerste diagnoses vaak een te positief beeld geven", zegt Van der Pluijm. "Bij 20 tot 30 procent van de mannen bij wie de tumor in eerste instantie gelokaliseerd lijkt, worden namelijk in de loop van de tijd toch uitzaaiingen gevonden, soms pas 5 of 10 jaar na de eerste diagnose. De grote klinische uitdaging is: hoe kun je vooraf bepalen welke mannen in die risicogroep van 20 tot 30 procent zitten?"

...


donderdag 10 augustus 2017 22h38 week 32 politiekdelft.nl    TOP

Martin Stoelinga van Onafhankelijk Delft is ernstig ziek

Ilse Zoutewelle, redactie indebuurt.nl

Martin Stoelinga van de politieke partij Onafhankelijk Delft kreeg afgelopen maand een slecht bericht: hij heeft prostaatkanker. Maar stoppen met werken, doet hij niet. "Ik blijf zoveel mogelijk doorgaan," vertelt Martin.

Inmiddels heeft Martin een operatie ondergaan. Het is nog onduidelijk of die succesvol is geweest: “Over drie maanden moet ik terug komen. Dan hoor ik of het geslaagd is en de hoe verdere behandeling eruit gaat zien,” vertelt Martin.
...


donderdag 10 augustus 2017 00h16 week 32 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingavdv20170810

afbeelding avdv 20170810

(205) Het is stil aan de overkant

Arie van der Veen, webcolumnist

De vakantieperiode is een heerlijke tijd voor ontspanning en reflectie. En wie in Nederland verblijft heeft het niet gemakkelijk wat het weer betreft. Een nieuwe Hollandse zomer. Warm in het voorjaar, onbestendig in de zomer en wellicht nog een heerlijke nazomer. Een prachtige sportzomer lijkt het te worden. Met een prachtig resultaat van de voetbalvrouwen. Europees kampioen, op basis van overtuigend spel en een sportieve inzet. En wat een mooie en passende huldiging. Hopelijk inspireert dit de Oranjemannen ook tot heldendaden, want daar is het stil aan de overkant. En Dafne Schippers moet nog een keer rennen.

Het is stil aan de overkant. In dit geval Den Haag. De formatie komt weer op gang. En ongetwijfeld is er veel voorwerk gedaan op de achtergrond door de informateur. En in stilte werkt men het beste en effectiefste. Maar of er nu echt sprake is van een broedende kip ? In en om de politiek en het openbaar bestuur heerst in toenemende mate onrust maar vooral onvrede. Met vragen als: wat is men aan het doen in Den Haag ? Waar is de urgentie ? En is er wel politieke wil om er uit te komen. En anderzijds een soort berusting van: ze zoeken het maar uit, de BV Nederland draait toch wel door. En dat laatste is toch in zekere zin verontrustend. Iemand sprak mij aan met de vraag: Is er eigenlijk nog wel publiek daar aan de overkant ? Wat maakt het zo stil ?

In het CDA is een discussie ontstaan, zij het aan de zijlijn over de vermeende onzichtbaarheid en stilte na de verkiezingen en in de formatie. Voorlopig resulterend in dalende peilingen. En het is interessant om de positie van het CDA nader te beschouwen. Elke politicus is eigenlijk altijd bezig met de eerst volgende verkiezingen. En dat lijkt in het CDA ook wel het geval. Nu inzetten op regeringsdeelname en dan vervolgens klaar staan in 2021 (of eerder) als het tijdperk-Rutte voorbij is. Verbreding en vernieuwing van de top met nieuwe en frisse gezichten van buiten. En met het oog daarop nu geen fouten maken bij de formatie. En dat vertaalt zich voor de buitenwacht in onzichtbaarheid. De antithese wordt overgelaten aan D66 en CU. Ik schreef daar eerder over.

Toch is het de vraag wat de toekomst van het CDA is. In de campagne werd ingezet op rechtse kiezers, ontevreden VVD-ers etc. in de Randstad. En uiteindelijk werd (nominaal) gewonnen in het midden. Maar ondanks die winst toch de op één na slechtste uitslag uit de geschiedenis. Dat geeft toch te denken. In hoeverre is het CDA nog verbonden met de kern van de samenleving ? En hoe kan de partij zich handhaven in een steeds meer verstedelijkte samenleving ? Existentiële vragen die niet zo maar kunnen worden beantwoord.

In het CDA zal altijd weer de roep opgaan om terug te keren naar de oude waarden: gezins- en familiebeleid, respect, spaarzaamheid, en gespreide verantwoordelijkheid. Het aloude rentmeesterschap staat nu volop in het licht van de duurzaamheid, maar dat weet het CDA niet naar zich toe te trekken. De strijd om de eigen (christelijke) organisaties lijkt achterhaald, maar is in zijn kern nog steeds actueel: het gaat toch altijd weer om de vraag naar de verhouding tussen staat en maatschappij. En de grenzen van de overheidsmacht. Die vraag naar overheidsmacht of regulering speelt ook bij de medisch-ethische kwesties. Is het aan de overheid deze zaken te regelen of laat men dat over aan de (zelfregulerende) krachten in de samenleving.

Het CDA staat aan het begin van hernieuwde regeringsdeelname. En dat biedt kansen, maar ook bedreigingen. De kans ligt in het opnieuw opbouwen van een profiel, als regeringspartij. En tegelijk is de valkuil het onzichtbaar worden door het compromis. Dat vraagt om laveren. Belangrijk daarbij is hoe het politiek leiderschap zich ontwikkelt. Een nieuwe fractievoorzitter, of blijft Buma in de Kamer ? En wie ontwikkelt zich door in het inhoudelijke leiderschap. Het heeft nu geen zin om erg te speculeren over namen. Belangrijker is dat portefeuille en persoon straks matchen, en of er werkelijk vorm en inhoud gegeven wordt aan bijvoorbeeld familie- en gezinsbeleid.

Het nieuwe kabinet lijkt de samenstelling liberaal-christelijk te krijgen. Vele decennia was dat een combinatie die het in zich had om beleid te voeren en knopen door te hakken. Voorbeelden de eerste twee kabinetten-Lubbers, Balkenende II. En de vroegere kabinetten in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. Maar resultaten uit het verleden bieden geen garantie, zoals bekend. Er zijn vele uitdagingen: op het gebied van het klimaat en duurzaamheid, Europa, de internationale verhoudingen, Defensie. Voor het CDA liggen er volop bestuurlijke kansen. Met nieuwe gezichten kan de partij werken aan het profiel. Tegelijk vraagt de electorale ontwikkeling permanent de aandacht.

De tijd van de grote volkspartijen ligt achter ons. De eerst komende uitdaging zijn de raadsverkiezingen in maart 2018. Ook dan speelt weer de vraag naar de plaats en positie van de lokale partijen tegenover de gevestigde landelijke partijen. Als spiegel van de maatschappelijke verhoudingen. Hopelijk is tegen die tijd de formatie in Den Haag afgerond.

Het CDA is terug van (tijdelijk) weggeweest. Maar het heeft nog vele uitdagingen te gaan. En geldt natuurlijk voor de andere formerende partijen. Het is stil aan de overkant, en dat zal o.a. te maken hebben met hetgeen ik hiervoor schreef. Partijen zoeken hun profiel en hun plaats in een onzekere maatschappelijke en politieke context. Maar uiteindelijk gaat het om overtuigend en appellerend (democratisch) leiderschap. Dat is niet alleen voor het CDA, maar voor alle, zeker de formerende, partijen een uitdaging. De open en compromis zoekende stijl van Rutte is een tot op heden succesvol geweest. Althans, succesvol om te overleven. En daar gaat het in de politiek vaak over. Ik ben benieuwd wat de andere partijen daaraan gaan toevoegen. In het bijzonder het CDA. En het verleden leert dat een VVD-light koers weinig oplevert. Mensen stemmen liever het origineel dan de kopie. Daarom op zoek naar authenticiteit en echte waarden. En daarbij de mensen die dat kunnen uitdragen. Niet alleen in eigen kring, maar in Den Haag en daarbuiten. Zoeken naar draagvlak op basis van bestuurskracht, authenticiteit en vooral gezag.


woensdag 9 augustus 2017 23h54 week 32 politiekdelft.nl    TOP

Van VVD tot SP: De auto is hier straks niet meer de baas

Ruben Koops, redactie parool.nl

Wie binnen de Ring woont en een auto heeft, moet zich voorbereiden op barre tijden. Amsterdamse automobilisten worden volgend jaar geraakt in de portemonnee, én in hun vrijheid.

Dat blijkt uit een rondgang langs de vijf grootste partijen. Die zijn, met uitzondering van de VVD, van plan na de raadsverkiezingen van 2018 opnieuw een forse verhoging van de parkeer­tarieven door te voeren.

...


dinsdag 8 augustus 2017 12h15 week 32 politiekdelft.nl    TOP

Van wie is de Stad?

Redactie milieudefensie.nl

Nederland is een echt fietsland. Maar ondertussen reserveren we wel erg weinig ruimte voor de fietser in onze grootste steden. Maar 12% van alle ruimte op straat gaat naar de fietser toe. Terwijl 55% naar de auto gaat.

... Zelfs de fiets, Nederlands trots, is steeds verder in de verdrukking gekomen door de opmars van koning auto.


maandag 7 augustus 2017 05h40 week 32 politiekdelft.nl    TOP

delft-nederlandse-leeuwinnen-europees-kampioen-2017

harrie fruyt van hertog, weblog

Nederlandse leeuwinnen Europees kampioen 2017

Gisteren kwam ik in gesprek met een man die vrouwenvoetbal niets vond.
...
De leeuwinnen hadden drie weken 100% lol en geen minuut ruzie.


maandag 7 augustus 2017 05h10 week 32 politiekdelft.nl    TOP

Stoelinga: Ik hoop een uitgever of schrijver zo gek te krijgen ...

Martin Stoelinga, raadslid OD

... Inmiddels zijn de zussen best tevreden. De één werkt bij een rijschool, de ander in de horeca. Dat ging niet vanzelf. De stap om de familie de rug toe te keren was niet eenvoudig. Ik sprak vijf uur met hen. Ik hoop een uitgever of schrijver zo gek te krijgen met Ceren en Aslikan in gesprek te gaan. Ik spreek ze over zes weken weer.
Wordt vervolgd.


VORIGE WEEK    ARCHIEF     TOP

html5 logo   Valide CSS!

Wat publiceerde
PolitiekDelft 10 jaar geleden

delft-kop_verdana1_pd_01

http://www.politiekdelft.nl/index_2007_08_31.html

TOP