koppd2.gif

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.


 politiekdelft.nl    TOP


donderdag 20 juli 2017 10h50 week 29 politiekdelft.nl    TOP

Fietsstoplicht Papsouwselaan hoek Troelstralaan zou wat fietsvriendelijker moeten zijn. Een wachttijd van 15 seconden is acceptabel, hier het viervoudige, de maximum norm.

Langzaam verkeer wil ook 'vlotter' door de stad

harrie fruyt van hertog

Delft prijst een verkeerde primeur. Waarom geeft Delft zo veel aandacht aan de auto? De stad is er voor de voetgangers en de fietsers. Die willen toch ook 'vlotter' door de stad. De auto's krijgen nog steeds meer aandacht dan het langzame verkeer. Wanneer 'praten' de stoplichten eens met de voetganger of de fietser die 'vlot' wil oversteken?


donderdag 20 juli 2017 10h21 week 29 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldinggemeentedelft20170720

afbeelding gemeente delft 20170720.

VLOTTER DOOR DE STAD

Gemeente Delft

Het gaat in Delft om de kruisingen Van Miereveltlaan-Maria Duystlaan, Vrijenbanselaan-Brasserskade en Vrijenbanselaan-Insulindeweg. De verkeerslichten ontvangen via het programma 'Cloud-i-VRI' informatie van weggebruikers en 'zien' hoe het verkeer zich ontwikkelt, bijvoorbeeld of er veel of weinig verkeer in de buurt van het kruispunt is. Aan de hand daarvan kunnen wachttijden op het kruispunt 'real time' worden aangepast.

...


donderdag 20 juli 2017 06h54 week 29 politiekdelft.nl    TOP

delft-spoorsingel-telefooncel-reclamezuil-20170719130118

Telefooncel of Reclamezuil?

harrie fruyt van hertog

Kijk maar goed naar het object hier op de Spoorsingel. Nog even en de 'telefooncel' die al tijden buiten gebruik is, wordt voor goed verwijderd.


woensdag 19 juli 2017 02h46 week 29 politiekdelft.nl    TOP

Martin neemt de uitdaging aan!

Jolanda Gaal, raadslid OD

Hoi allen, Zoals een aantal van jullie inmiddels weten, is Martin Stoelinga, de strijd aangegaan tegen kanker. Morgen wordt hij geopereerd. Hij is super positief, zoals hij altijd is en zegt dat hij net als ieder ander die dit overkomt, de strijd aangaat! Martin zou Martin niet zijn, als hij dit niet zou verbinden aan een goed doel!
Regelmatig kun je hier daarom een update lezen.
Iedereen namens Martin, alvast bedankt voor de kaarten die hij heeft ontvangen, vind hij heel leuk. Hij kan niet iedereen persoonlijk bedanken nu :-)
Tot een later moment!


dinsdag 18 juli 2017 08h27 week 29 politiekdelft.nl    TOP

Fietsparkeren Delft

Raimond de Prez, voor college van burgemeester en wethouders van Delft

Geachte leden van de gemeenteraad,
In december 2016 is door het College een toezegging gedaan aan de raad om te komen met een plan voor fietsparkeren. Het College heeft destijds toegezegd in het tweede kwartaal van 2017 dit plan aan te bieden aan de raad.

Conform deze toezegging treft u in de bijlage deel 1 van het plan ter informatie aan.

Toelichting
In 'Fietsparkeren Delft' is een onderscheid gemaakt in twee delen. In dit eerste deel wordt ingegaan op de huidige situatie van fietsparkeren in Delft met een focus op de binnenstad. Geeindigd wordt met een aantal principes. De uitwerking van deze principes leidt tot een aantal maatregelen. De maatregelen worden behandeld in deel 2 van 'Fietsparkeren Delft', welke in het derde kwartaal van 2017 wordt aangeboden. Bij het bepalen van de maatregelen wordt ook aansluiting gezocht bij de integrale ontwikkeling van de stad, innovaties op het gebied van fietsparkeren en de op te stellen Omgevingsvisie .

Wij gaan ervan uit hiernnee invulling te Ine6ben ge even aan de toezegging.

Hoogachtend,delft-fietsparkeren-delft-20170718
Fietsparkeren Delft
De juiste fiets op de juiste plek

dinsdag 18 juli 2017 08h19 week 29 politiekdelft.nl    TOP

Schriftelijke vragen naar aanleiding van het onderwerp verkamering

Nick van Schaik, commissielid CDA

Recentelijk zijn er een aantal gegevens met betrekking tot (studenten)huisvesting in Delft gepubliceerd in nieuwsbladen. De telegraaf berichtte 21 juni jongstleden over het alarmerende aantal verkamerde woningen in studentensteden en de maatregelen die deze gemeenten daar nemen. 3 juli stond in het AD en het NRC dat een groeiend aantal koophuizen zonder hypotheek wordt gekocht. Dit kan duiden op omzetting tot studentenhuisvesting en daardoor starters verdringen op de woningmarkt.1 Delft blijkt (samen met andere gemeenten) zelfs koploper als het gaat om het kopen van woningen zonder hypotheek. Onlangs werd Delft uitgeroepen tot beste studentenkamerstad van Nederland.2 Dat is mooi maar het CDA Delft ziet ook de keerzijde zoals overlast voor niet studerende bewoners en de verdringing van jonge gezinnen op de woningmarkt.3 Dit is onlangs ook onder de aandacht gebracht door belangenvereniging binnenstad noord.4 Het college is voornemens deze problematiek op te lossen door middel van een omzettingsvergunning, maar deze is nog niet ingevoerd.

...


dinsdag 18 juli 2017 08h04 week 29 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingavdv20170718

afbeelding avdv 20170718.

(204) Over schapen drijven

Arie van der Veen

In mijn vorige column verwees ik naar de vakantieperiode. En dat is ook zo. Een periode van rust, recreatie en herbronning. Maar soms kom je in de vakantie een evenement tegen waarover je gewoon moet schrijven. In dit geval het WK-schapen drijven in Hoogwoud. Begin januari 2017 schreef ik al over dit evenement en noemde toen ook al de de formatie van Rutte-III. Het lijkt allemaal redelijk op zijn plaats te vallen. Zeker in de tijd.

Schapen drijven is een onvervalste hobby of passie. Deelnemers uit 30 landen kwamen naar Hoogwoud in de gemeente Opmeer. En ik heb ademloos gekeken naar de finale. Het samenspel tussen herder en hond, hond en schapen, en herder en schapen. Schapen leiden, splitsen en uiteindelijk pennen. Het lijkt wel op de formatie. Van twintig schapen uiteindelijk naar vijf. En zorgen dat de schapen niet als spijtoptant terugkeren naar de kudde. En vooral zorgen dat als er vijf overblijven, ze uiteindelijk ook in het hok terecht komen. Pennen heet dat.

Het bijzondere is steeds weer als je een domein treft waar je vooraf niet veel van weet, er zich een wereld openbaart, van wat er achter zit. In dit geval de wereld van schapen drijven. Controle, focus, passie. Geduld en overtuigingskracht. Allemaal elementen van leiderschap, en dat gepresenteerd op een grazige en groene weide. Herder en schapen, materiaal genoeg voor een metafoor. En een verbinding naar andere werelden.

In de formatie is nu Gerrit Zalm aan zet. Hij komt uit Enkhuizen, vlakbij Hoogwoud. En ik vraag me steeds af welke rol een informateur heeft. En soms is die wisselend: af en toe herder, af en toe herdershond. Hij heeft eerst de schapen gesplitst, en er in dit geval vier over gehouden. Die schapen, lees fracties, moeten gepend worden. Eigenlijk opgesloten worden in een hok, en vooral daar blijven. Welke verleidingen er ook zijn !

Bij schapen drijven hoort rust. Geen applaus tussendoor. En dat geldt voor de formatie ook. Rust, niet teveel journaille. Bij schapen drijven worden meters gemaakt. Veel meters vooral door de hond, die cirkelt om de kudde. En zo moet het in de formatie ook, zij het dat het daar ogenschijnlijk nog om centimeters gaat.

Vele bestuurders keken gisteren mee naar het schapen drijven in Hoogwoud. Enkelen daarvan hebben ook landelijke connecties. De metafoor van het schapen drijven bereikt zo wellicht Den Haag. In ieder geval was het WK Schapen drijven een pracht evenement. Van de Haagse formatie moet dat nog maar blijken. En voor Gerrit Zalm telt ook de term "Lay down !". Het commando voor de herdershond, en wellicht soms ook voor de schapen. Zeker als ze bokkig doen.


dinsdag 18 juli 2017 00h00 week 29 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingcu20170718

afbeelding cu 20170718.

De kadernota: Invloed vanuit de oppositie

Joëlle Gooijer, raadslid CU

De laatste raadsvergadering voor het reces stonden we uitgebreid stil bij de kadernota 2017. In een kadernota geeft het college zijn wensen aan voor de Programmabegroting van 2018. Dit jaar bevat deze kadernota meer dan alleen de plannen van het college. Ook veel van de wensen van de ChristenUnie zijn terug te vinden in deze kadernota. Daaruit blijkt maar weer eens dat je ook vanuit de oppositie veel invloed kunt hebben in de gemeenteraad.

...

Conclusie
Omdat we veel van onze plannen terugzien in deze Kadernota (zoals verlaging OZB, meer geld naar armoedebestrijding, naar handhaving en naar onderhoud van de stad), konden we aan het eind van een lang debat instemmen met het bijbehorende raadsvoorstel.


maandag 17 juli 2017 00h03 week 29 politiekdelft.nl    TOP

... verder zonder hoofddoek
... met niet-moslim mannen

Martin Stoelinga, raadslid OD

Enkele maanden geleden, om precies te zijn 5 mei 2017 na de Dodenherdenking, werd ik op weg naar huis aangesproken door twee meiden. Ik denk dat ze 24 en 26 jaar oud waren. Eén van de twee meisjes vroeg mij of er een leuk café in deze buurt was. Ik gaf haar een paar namen en suggesties. Beide meiden bedankten mij.

Ze begonnen te vertellen dat ze voor het eerst in Delft waren. Zij waren als jonge kinderen naar Nederland gekomen met beide ouders. De vader was vier maanden geleden overleden. Het gezin had drie meisjes en twee broers. De twee meiden, Ceren en Aslikan, waren door ruzie vertrokken uit het ouderlijk huis. De reden: zij waren voorbestemd om respectievelijk te trouwen met een oom en neef. Beiden wonen nog in Turkije. Dat leidde tot druk van de oudere broers en vele ruzies. Zij wilden verder zonder hoofddoek en houden zich liever bezig met andere zaken, zoals sporten of een gezellig cafébezoek.

Maar er was ook ruzie om de Hollandse vriend van Ceren. Het werd ze allemaal te veel. Sinds enkele weken wonen zij in een hotel in de regio, beiden met een goede baan. Nu is het zoeken naar een woning, vertelden zij. De meiden hadden een brief achtergelaten met een korte verklaring. Diverse boze telefoontjes waren het gevolg.

Zij vertelden de familie ook dat de twee dochters van Ahmed Aboutaleb ook gewoon leven met de familie, terwijl deze ook met niet-moslim mannen samen waren. Maar zij waren beloofd aan kennissen van de familie. Meerdere vriendinnen hebben het moeilijk thuis, vertelde Ceren. Zij hebben toch doorgezet.

Naar aanleiding van het telefoongesprek afgelopen maandag en de toestemming om hierover te schrijven, komt er straks een vervolg. Over het feit dat deze keerzijde van onderdrukking ook veel voor komt. Helaas: het komt zelden naar buiten. De meiden kunnen hun hart niet bij iedereen luchten. Mijn afspraak is volgende week, met beide dames. Wel in een column, aangezien de dagelijkse pers zich er niet aan gaat wagen om te schrijven over dit onderwerp.


maandag 17 juli 2017 00h02 week 29 politiekdelft.nl    TOP

delft-oostsingelgoogle20170717

Delft, Oostsingel. Afbeelding google 20170717.

-----

... openheid over waar je woont ...

Jan Peter de Wit, raadslid OD

Onze nieuwe burgemeester Marja van Bijsterveldt laat zien dat ze nergens bang voor is. Ze is open over haar verhuizing naar haar appartement aan de Oostsingel 179d. Ze helpt zelfs een handje mee. Top.

Die openheid over waar je woont is er niet onder veel raadsleden. De meeste willen wel volksvertegenwoordiger zijn (€€€€) maar geen publiek figuur. Hun eigen privacy staat voorop. In Delft houden momenteel 10 van de 37 raadsleden hun woonadres geheim. Ze wonen zogenaamd op de fractiekamer. Deze raadsleden willen liefst geen persoonlijk contact met burgers in hun wijk en "besturen" liefst anoniem vanuit de Ivoren Toren aan de Markt. D66'ers veelal.


maandag 17 juli 2017 00h01 week 29 politiekdelft.nl    TOP

delft-afbeeldingsb20170717

afbeelding sb 20170717

Schriftelijke Vragen: Leegloop wijkcentra in Delft?

Bram Stoop, raadslid SB

Onze fractie heeft op 13 juni 2017 via de media vernomen dat er een grote leegloop is in de wijkcentra van Delft. Uit onderzoek in opdracht van de gemeente Delft zou blijken dat wijkbewoners gemiddeld 1 keer per jaar het centrum bezoeken. Voor de fractie Stadsbelangen Delft een zeer verontrustend gegeven.

Er is immers veel geld gestoken in de wijkcentra nieuwe aanpak. Deze nieuwe aanpak zou prima werken, zo werd ons verteld, maar nu blijkt, dat dit niet zo is. Het onderzoek geeft een zeer verrassende conclusie te zien, namelijk dat er in Delft een overaanbod is voor wat betreft wijkcentra.

Stadsbelangen Delft heeft begrepen dat het college deze informatie serieus neemt. Dat lijkt ons verstandig, mede gezien onze inbreng over het werk in de wijken tijdens diverse vergaderingen. Wij hebben dan ook de volgende vragen.

...


VORIGE WEEK    ARCHIEF     TOP

html5 logo   Valide CSS!

Wat publiceerde
PolitiekDelft 10 jaar geleden

delft-kop_verdana1_pd_01

http://www.politiekdelft.nl/index_2007_07_31.html

TOP