koppd2.gif

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.


 politiekdelft.nl    TOP


zaterdag 8 juli 2017 04h37 week 27 politiekdelft.nl    TOP

Gemeente Delft pakt illegaal grondgebruik aan.

 hfvhdelft-kalfjeslaan-hazenlaan-foto-google-20170708

kalfjeslaan-hazenlaan-foto-google-20170708

Project Grondgebruik

naam geanonimiseerd, bewoner Kalfjeslaan

Het college van B&W van de Gemeente Delft,
Postbus 78
2600 ME Delft Delft,

2 juli 2017

Betreft: Uw brief d.d. 22 juni 2017 over Project Grondgebruik

Geachte College,

...

De afspraken met de Gemeente in 1980, die in principe nog altijd gelden, behelsden de volgende twee:
1) De grond aan de voorzijde van de huizen bleef in eigendom van de Gemeente. De reden daarvoor was dat daarin allerlei kabels en andere noodzakelijke, gemeentelijke voorzieningen liggen, en de Gemeente, indien nodig, daar werkzaamheden wilde kunnen verrichten.
2) De grond werd daarom door de Gemeente beplant en de beplanting zou door de Gemeente worden onderhouden.

...

En nu verwacht u van mij dat ik € 400 (te weten voor 13 m2), exclusief de € 500-1000 bijkomende kosten van notaris en kadaster, voor de gemeentegrond die voor mijn huis ligt, ga betalen om die in eigendom te krijgen?

...

Ook dienen er nieuwe, juridische afspraken te worden gemaakt en vastgelegd over de eventueel noodzakelijke werkzaamheden die in de toekomst in de voortuinen moeten worden uitgevoerd in verband met de aanwezige bekabeling en andere door de Gemeente aangebrachte voorzieningen.

...

-----

GRONDGEBRUIK

Gemeente Delft

...

Het project heeft betrekking op stroken openbare grond die in eigendom zijn van de gemeente. De stroken grond grenzen aan de tuin, het huis of perceel van inwoners. In sommige gevallen hebben eigenaren van woningen al een stukje grond direct grenzend aan hun perceel in gebruik genomen en is hier nog niks voor geregeld. Nu wil de gemeente dat gebruik (weer) gaan regelen. Dit kan op verschillende manieren:
Koop;
Huur;
Teruggeven van de grond;
Verjaring.

...

6. In welke gevallenis verkoop van de grond niet mogelijk? Verkoop van gemeentegrond zal niet in alle gevallen mogelijk zijn, ondanks dat u een aanvraag indient. Verkoop is bijvoorbeeld niet mogelijk wanneer er door verkoop een verkeersonveilige situatie ontstaat of wanneer er kabels en leidingen liggen.

...


vrijdag 7 juli 2017 12h00 week 27 politiekdelft.nl    TOP

delft-fotogoogleoudegrachtutrecht

foto google oudegracht utrecht.

Utrecht breidt voetgangersgebied centrum uit: Ganzenmarkt, 't Wed, Donkere Gaard en groot deel Oudegracht worden fietsvrij

Redactie duic.nl

...

... De gemeente laat weten dat fietsers met een beperking een ontheffing kunnen krijgen waardoor ze toch altijd met hun fiets het voetgangersgebied in kunnen.

...


vrijdag 7 juli 2017 04h46 week 27 politiekdelft.nl    TOP

delft-gemdelft20170707

foto gemeente delft 20170707.

FIETSERS IN BEELD

Gemeente Delft

In de Choorstraat hangt tussen 10 en 15 juli tijdelijk een camera. Deze camera helpt de gemeente om het gedrag van fietsers in de Choorstraat in beeld te brengen.

...


vrijdag 7 juli 2017 04h35 week 27 politiekdelft.nl    TOP

delft-bbn20170707

afbeelding bbn 20170707

Nieuwe buurtpreventiegroep in Delftse binnenstad

Sophie Susebeek, bewoner binnenstad

In heel Nederland zie je zogenaamde buurtpreventiegroepen opkomen. Die bestonden in allerlei soorten en maten, maar sinds 2015 wordt gewerkt aan meer uniformiteit, via WhatsApp Buurtpreventie. Ook in de Delftse binnenstad is er het initiatief genomen een buurtpreventiegroep. Als BBN werden we gewezen op de oprichting van deze groep.

...


vrijdag 7 juli 2017 04h02 week 27 politiekdelft.nl    TOP

delft-fotovvd20170707

foto vvd 20170707.

Spektakel op de startbaan!

Ruud Lek, raadslid VVD

...

Op woensdagavond 28 juni bracht de VVD Delft een werkbezoek aan Rotterdam The Hague Airport. De directeur Informatie, Capaciteit en Beleid, Steven van der Kleij heette iedereen welkom en vertelde over de huidige situatie op de luchthaven en de uitdagingen voor de toekomst. Leuke weetjes komen voorbij, bijvoorbeeld dat de luchthaven 1,7 miljoen passagiers per jaar vervoert en werk biedt aan zo'n 2500 mensen. Maar ook kwesties als geluidshinder, de toenemende reizigersvraag en technische innovaties kwamen ter sprake.

...


vrijdag 7 juli 2017 03h42 week 27 politiekdelft.nl    TOP

delft-fotod6620170707

foto d66 20170707.

De schuldenlast van Delft vanuit huis-tuin-en-keukenperspectief

Christine Bel, raadslid D66

Delft staat er financieel weer goed voor. De begroting sluit, de reserves zijn voldoende om risico's op te vangen en er is ruimte om te investeren in de stad. De schuldenlast wordt vaak aangedragen als resterend financieel probleem, maar in hoeverre is dit een probleem? Om hier antwoord op te geven in dit stukje daarom de schuldenlast bezien vanuit huis-tuin-en-keukenperspectief.

...


donderdag 6 juli 2017 02h41 week 27 politiekdelft.nl    TOP

delft-het-arsenaal-20170706

INFORMATIEAVOND 'HET ARSENAAL'

harrie fruyt van hertog, weblog

Woensdagavond bezocht ik de informatieavond in het voormalige legermuseum over het ontwerp bestemmingsplan 'Het Arsenaal' aan de Korte Geer. Iedereen werd bij de ingang begroet door de heren Hessel Vonk, directeur Driestar bv en Menno Rubbens, directeur cepezed projects bv.
Ruim vijftig bezoekers , waaronder slechts één raadslid van D66, volgden belangstellend de presentatie.

Mogelijke functies die in het monument maximaal kunnen komen: een hotel 80 kamers, 1500m2 horeca, 3000m2 bedrijven, 5000m2 onderwijs, 2000m2 cultuur en ontspanning, 1500m2 vergader- en congresfaciliteiten en 2000m2 kantoor/creatieve bedrijven.
Parkeren gedeeltelijk op eigen terrein en aanvullend in de Delftse parkeergarages.

Bruggen
Er komen twee bruggen alleen voor voetgangers of met je fiets aan de hand. De bruggen voldoen aan alle doorvaart eisen. De bruggen ontsluiten het schiereiland ook voor wandelaars die een rondje door de stad lopen en het monument van dichtbij willen aanschouwen.

Vragen
De meeste omwonenden maakten zich zorgen over het parkeren van hun auto. Onnodig, omdat de parkeerdruk niet zal toenemen. Parkeren gebeurt op eigen terrein en in de parkeergarages. Ook vroeg iemand waar de touringcars hun passagiers zouden laten uitstappen. De toeristen moeten maar per boot komen en de bussen langs de Schie neerzetten.

Meer informatie op:
http://www.arsenaaldelft.nl


donderdag 6 juli 2017 00h33 week 27 politiekdelft.nl    TOP

Kwaliteitswethouders

Bart Smals, raadslid VVD

Naar aanleiding van het onderzoek naar de grote projecten in Delft was al aandacht gevraagd voor de kwaliteit van onze wethouders, en de al dan niet aanwezige chemie tussen hen. Iedereen begrijpt dat een goed en evenwichtig team een beter resultaat geeft. En nu, in de aanloop naar de komende gemeenteraadsverkiezingen worden die discussies alleen maar meer nadrukkelijk gevoerd.

Het besturen van een stad als Delft met een jaarlijkse omzet van zo'n 350 miljoen euro is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Een discussie over kennis en kunde van onze bestuurders is dan ook heel terecht. Toch blijkt het heel lastig om op voorhand een set competenties te formuleren waaraan zo'n kandidaat-wethouder aan zou moeten voldoen. In ons democratisch bestel is het een groot goed dat elke politieke stroming iemand kan voordragen die dezelfde ideeën heeft. Maar dat geeft partijen ook de verantwoordelijkheid iemand te vinden die voldoende geschikt is om die lastige taak te kunnen vervullen.

Natuurlijk is op voorhand nooit te voorspellen hoe iemand zich ontwikkelt in een dergelijke rol, maar om het risico op miskleunen zoveel mogelijk te beperken vindt de VVD een bepaalde mate van levenservaring, stabiliteit en intelligentie wel het minste.

Wij kijken met veel belangstelling uit naar wat de toekomst ons aan wethouders gaat brengen.


donderdag 6 juli 2017 00h21 week 27 politiekdelft.nl    TOP

delft-fotojpod20170706

foto jp od 20170706.

GroenLinks wethouder stort weer bouwpuin in Delftse Hout

Jan Peter de Wit, raadslid OD

Ik heb er al eerder een punt van dat tyfus Repac bouwpuin dat op de wandelpaden in de Delftse Hout wordt gedonderd. Grote stenen op een prachtig bospad. En dan ook nog hier en daar een stukje. Stadsbeheer kan het niet laten. GroenLinks wethouder Stephan Brandlight is verantwoordelijk voor deze jaarlijkse puinstort. De Delftse Hout is de stadstuin van iedereen. Dit soort sloopafval gebruikt niemand in zijn tuin. Dit is natuurverwoesting.

...

Dit is geen onderhoud maar meer afbraak van het natuurgevoel. Het onderhoudsniveau verlagen wegens bezuinigingen is geen excuus. Doe dan liever niks. Donder op met dat puin storten op de wandelpaden.

...


woensdag 5 juli 2017 10h43 week 27 politiekdelft.nl    TOP

delft-eneco-groep

HOUDEN OF AFBOUWEN AANDELEN ENECO

harrie fruyt van hertog, weblog

Lennart Harpe sneeuwt de raadsleden onder met 133 bladzijden leesvoer. Het betreft zijn brief met bijgevoegde documenten en berichten van Eneco. Alles lezen is zonde van je tijd. Dat is helemaal niet nodig om een oordeel te vormen.

Eneco is gesplitst in energie en kabelnet. Netwerk gaat naar Stedin, dat moet door wetgeving in publieke handen blijven. Energie levering blijft over voor Eneco. Daar is geen publiek belang. Geen monopolie meer zoals vroeger. Je kan kiezen welke leverancier.

Er is geen maatschappelijk nut dus de gemeente moet gewoon zijn aandelen verkopen. Bovendien is er bij het aanhouden van de aandelen een onnodig beleggingsrisico. Voor raadsleden die het niet zo snel snappen, succes met het rapport doornemen.

Brief van Lennart Harpe met bijlagen Eneco

dinsdag 4 juli 2017 02h22 week 27 politiekdelft.nl    TOP

delft-

Foto avdv 20170704.

(203) Zomer...... Europa in

Arie van der Veen

Begin juli en het begint zomer te worden. Zomer in Nederland, zomer in Europa. Tijd voor vakantie, afstand en herbronning. In mijn columns van de afgelopen maanden behandelde ik mijn favoriete onderwerpen: de Nederlandse politiek, Europa en de verhouding tussen geloof en politiek. En nu de zomer begint bekruipt mij een gevoel van tevredenheid. Tevredenheid omdat de geest weer in de fles lijkt. De geest van het doorgedraaide populisme, de geest van het anti-Europa, de geest van het volk moet het zeggen, maakt niet uit wat, als het het volk maar is.

De politiek in Nederland gaat door met de formatie en de keuze voor de huidige vier partijen met deze informateur lijkt kansrijk. Smalend riep Asscher over "rechts met den Bijbel". Nog los van het feit dat de liberalen vroeger tot links werden gerekend, zou ik mij in de PvdA maar eens zorgen gaan maken over de eigen toekomst. Straks met SP en GroenLinks in de rij voor de oppositiemicrofoon. En tegelijk bestaat de PvdA nauwelijks nog in delen van het land. Echt een bron van zorg, en de toekomst voor de sociaal-democratie, vergelijk Frankrijk lijkt ongewis. En in Engeland en Duitsland staat het er ook niet florissant bij.

Duitsland en Frankrijk ! Wat een weelde dat men Europa weer centraal zet. Dat werd wel eens tijd ! En dit is ook het enige en vooral rationele antwoord op de uitdaging van Trump en van de Brexit. Meer echte samenwerking en focus in Europa. En alle vakantiegangers zullen het weer ervaren deze maanden: Europeaan zijn. Geen grenzen en vooral elkaars cultuur voelen en delen. Met Merkel als de moeder van Europa, zeker nu Kohl er niet meer is.

De zomer, wellicht de grote zomer van de reformatie: 500 jaar Luther. Ik deed vanochtend de Nationale Protestantentest. Een mooie uitdaging, waarin de breedte van het protestantisme wordt getest. Verdraagzaamheid, opkomen tegen onrecht, en een relationeel geloof. Een geloof gericht op de ander, en niet alleen een wettisch geborgd geloof. Het kan allemaal in het protestantisme. Wie door de buitenlanden dwaalt, ziet telkens het grote belang en vooral de grote invloed van het geloof en de kerk. Thema's en onderwerpen om je in te verdiepen.

De zomer is vakantietijd. Vrije tijd en vrij van zorgen. En vooral recreatie: herscheppen van geest en lichaam. Daarom nu voorlopig geen columns. Maar vrije tijd !

Al mijn lezers een fijne vakantie toegewenst. Laten we in september eens kijken hoe de vlag er bij hangt, in Nederland, Europa en wellicht zelfs in de protestantse kerk(en).


dinsdag 4 juli 2017 01h28 week 27 politiekdelft.nl    TOP

delft-sb20170704

Foto google.

---

Vragen ongewenste situatie Einsteinweg

Aad Meuleman, raadslid SB

Aan het college van Burgemeester en Wethouders
Betreft : situatie Einsteinweg in Delft
Delft, 3 juli 2017

Geacht college,

... de daar aanwezige parkeerplaatsen ongeoorloofd worden gebruikt door onder andere volle aanhangers, met pallets, die daar worden geparkeerd en niet afgedekte puincontainers. Dit straatje oogt als een complete vuilnisbelt met alle risico's van dien. De parkeerplekken die behoren bij het object 2 t/m 10 zijn dus volgestouwd, zodat de medewerkers van het bedrijf, dat op genoemd object gevestigd is hun auto's op overige parkeerplaatsen parkeren, waardoor voor andere ondernemers geen parkeerplek meer is voor hun klanten.
...
Bedoeld bedrijf heeft daarnaast in onderverhuur een bloemenkiosk op de hoek van de straat geplaatst inclusief een vrachtwagen als vaste opslag/magazijn, waardoor ook meerdere parkeerplaatsen zijn komen te vervallen en ook het zicht op de Einsteinweg wordt geblokkeerd vanuit de Schieweg.
...
... 5. Vindt de gemeente de huidige situatie gewenst? Zo nee, wat gaat de gemeente hieraan doen en op welke termijn?


dinsdag 4 juli 2017 00h58 week 27 politiekdelft.nl    TOP

Is de tijd rijp voor een internationale school in Delft?

Frank van Vliet, raadslid GL

Delft wil een internationale school in de stad. GroenLinks ziet de voordelen, maar heeft ook zorg over de financiële risico's van een dergelijke school.

...

Het college gaat nu met schoolbesturen in gesprek. Als een schoolbestuur bij het ministerie van Onderwijs een aanvraag indient die wordt gehonoreerd, is de gemeente wettelijk verplicht een schoolgebouw te verzorgen. De gemeenteraad heeft daar verder geen rol in. Mocht de internationale school niet voldoende leerlingen trekken, dan zit de gemeente met een leeg onderwijsgebouw en het schoolbestuur met een financiële zeperd.

...


maandag 3 juli 2017 00h05 week 26 politiekdelft.nl    TOP

VAN DE DELFTSE STRONTSCHEPPERS

delft-hnk-minder-validen-toilet-20170613145642

Controle op de democratie

harrie fruyt van hertog, weblog

Ik las een aardig artikel van Eric Smit (zie hier onder) over controle op de democratie. In 2001 startte Jan Peter en ik LeefbaarDelft. Na afsplitsing net voor de verkiezingen in 2002 gingen we verder met FRIS. We waren de eerste politieke partij in Delft met een website.

In 2001 kocht ik mijn eerste digitale fototoestel. Een Canon PowerShot S20 voor een kleine 2000 gulden. Tegenwoordig ben je fotograaf als je foto's maakt en journalist als je er een stukje bij schrijft. Gevolg, die beroepen hebben weinig toekomst meer en betalen slecht. De pers zie je dan ook al jaren niet meer bij de raads- en commissievergaderingen.

Jan Peter en ik zijn van meet af aan altijd kritisch geweest. Als raadslid was namen noemen van ambtenaren in ons verslag verboden. Ook werd ons door ambtenaren de toegang geweigerd bij bijeenkomsten van belangen-clubjes, ons platform was de politiek zo werd gezegd.

Eind 2003 was ik raadslid af en in 2005 begon ik met de website PolitiekDelft. Ook daar lopen de lezersaantallen fors terug. Van 12.000 bezoekers per maand wat jaren geleden nu gezakt naar 4.000 bezoekers per maand. Facebook en Twitter zijn snellere nieuwsbrengers. Oh ja, het meest vervelend zijn de mensen die commentaar op je hebben. Altijd zijn het mensen die zelf weinig doen en al helemaal zelden iets schrijven.

Na mijn recente kritiek op het ontbreken van fietsparkeerplekken bij ingang van het HNK, Het Nieuwe Kantoor hoorde ik bij monde van Lennart Harpe dat de fietsparkeervakken alsnog worden gerealiseerd. Wat ook nog ontbreekt, een algemene parkeerplaats voor gehandicapten.

In april 2017 kwam ik er achter en publiceerde dat het HNK geen openbare toiletten had voor bezoekers. Over een openbaar toilet is Lennart Harpe inmiddels in overleg met de NS. Beter zou zijn een openbaar toilet in het HNK. Heel simpel, het aanwezige gehandicaptentoilet is gewoon voor iedereen toegankelijk, net zoals bij sommige supermarkets in Delft.

Stationstoilet
bron: vrijdag, 7 april 2017 http://www.politiekdelft.nl/pd201714.html#7april201715h18
Uitwijken naar het HNK, het nieuwe stadskantoor biedt ook geen uitkomst. In het stadkantoor aan de Phoenixstraat zijn voor de bezoekers openbare toiletten. Het HNk heeft echter op de begane grond geen openbare toiletvoorzieningen.
Is dat door Architect Francine Houben van Mecanoo vergeten of is het wegbezuinigd.

bron: woensdag, 14 juni 2017 http://www.harriefruytvanhertog.nl/uncategorized/medisch-dagboek/#mvtoilethnk
Ook is er voor de mindervaliden een openbaar toilet.
Een openbaar gewoon toilet voor bezoekers schijnt de architect vergeten te zijn?
Dan moet je naar het NS-toilet in de stationshal.


maandag 3 juli 2017 00h04 week 26 politiekdelft.nl    TOP

VAN DE DELFTSE STRONTSCHEPPERS

delft-fotojpod20170701

Dit is de enige WC in de publiekshal van het nieuwe
Stadskantoor. En ook nog eens goed verstopt.
Foto jp od 20170701.

Motie Maak toiletbezoek mogelijk voor elke klant publiekshal stadskantoor

Jan Peter de Wit, raadslid OD

(red. ingekorte versie)
Er is enkel een gehandicapten toilet in de grote publiekshal van het nieuwe stadskantoor. En daarvoor moet je ook nog de sleutel vragen. Er zijn geen aparte toiletten voor Mannen en Vrouwen.

Vraagt het College van Burgemeester en Wethouders om een toereikend budget uit te trekken in de Programmabegroting 2018 om ook aparte gratis openbaar toegankelijke Man en Vrouw toiletten in de publiekshal te realiseren.

Architect Francine Houben van Mecanoo heeft voor ambtenaren wel aparte WC's laten maken. Nu had ik eerder een punt gemaakt van de smerige WC's in de Stationshal van het Stadskantoor.

VVD wethouder Lennart Harpe zei dat de Gemeente Delft met de NS in overleg is om in de Stationshal een nieuwe bemenste toiletvoorziening te realiseren. Of die gratis zou worden dat kon VVD wethouder Harpe nog niet zeggen. Nou oké. Dat wachten we eerst maar af.


maandag 3 juli 2017 00h03 week 26 politiekdelft.nl    TOP

De toekomst is aan de strontscheppers

Eric Smit, redactie ftm.nl

...

Mensen hebben zich de laatste jaren massaal afgewend van traditionele bronnen van informatie en vinden via social media hun heil bij blogs en websites waar de principes van het journalistieke metier op zijn zachtst gezegd niet altijd vanaf druipen. Aan de andere kant heeft de zogenoemde kwaliteitspers het veelvuldig nagelaten om belangrijke thema's op de agenda te zetten, de macht tijdig te controleren en tonen ze vooral een werkelijkheid die de belangen van politieke en economische elites dient.

...


maandag 3 juli 2017 00h02 week 26 politiekdelft.nl    TOP

delft-od20170702

Schermafbeelding OD 20170702.

Verkiezingsfraude, D66 schuift schulden door en neptarieven

Jan Peter de Wit, raadslid OD

De vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2014 werd Delft verschrikkelijk in de maling genomen door financieel D66 wethouder Vokurka. Het ging goed met Delft en alles stond er prima voor. Pas na de formatie kwam het mega vastgoedfiasco naar buiten. Dit keer haalt D66 wethouder Aletta Hekker weer dezelfde goedkope truc uit.

...

Om de totale woonlasten even voor de verkiezingen in 2018 te laten zakken pakt ze geld uit de algemene middelen. Twee ton voor de Riolering en 5 ton voor het nadeel Avalex. Zo wordt de Delftenaar één jaar lekker gemaakt. De tarieven horen 100% kostendekkend te zijn. Dus in 2019 zullen ze extra snel stijgen. D66 voert nu al campagne via de algemene middelen.

...

D66 pleegt weer korte termijn kiezersbedrog door kunstmatig verlaagde neptarieven en het verder op laten lopen van de Stadsschuld. Dit is onbehoorlijk bestuur beneden elk niveau.
Maar één lichtpuntje was er wel want dit was de laatste kadernota van D66 wethouder Hekker. Ze heeft een voltooide termijn en kan gerust met politiek pensioen. De politieke pensioenleeftijd is nog steeds 65 jaar. Ja samen voor ons eigen.


maandag 3 juli 2017 00h01 week 26 politiekdelft.nl    TOP

Maakt TU Delft eigen wetten?

Aad Meuleman, raadslid SB

Deze week verscheen in het NRC een bericht over de ontgroening bij studentenverenigingen, waarbij bij Delftse studentenvereniging Virgiel werd genoemd. De TU Delft heeft besloten de studentenvereniging Virgiel te weren bij de introductie week. Aanleiding was een incident dat zich vorig jaar afspeelde, waarbij een studente hoofdletsel opliep tijdens de ontgroeningsweek.

... Als je kennis hebt van een strafbaar feit, dan geldt ook voor de TU Delft dat aangifte wordt gedaan in plaats van een eigen recherchebureau in te schakelen. Maar de TU Delft heeft kennelijk haar eigen wetten.

...


VORIGE WEEK    ARCHIEF     TOP

html5 logo   Valide CSS!

Wat publiceerde
PolitiekDelft 10 jaar geleden

delft-kop_verdana1_pd_01

http://www.politiekdelft.nl/index_2007_07_31.html

TOP