koppd2.gif

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.


 politiekdelft.nl    TOP


zaterdag 17 juni 2017 02h17 week 24 politiekdelft.nl    TOP

Verslag overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur 15 juni 2017

Griffie Delft

VAK EN DOK
Nagenoeg alle fracties reageerden tevreden voor de vorderingen die VAK en DOK maken in hun ambitie om de bibliotheek samen met de afdeling VAK Onderwijs om te vormen tot een nieuw Taal- en Cultuureducatief Centrum (TCC).

JAARSTUKKEN 2016
... Het overschot van 24 miljoen dat de jaarrekening laat zien was voor verschillende partijen het bewijs van solide, behoedzaam financieel beleid en het bewijs dat het financieel herstel van Delft doorzet.


vrijdag 16 juni 2017 03h27 week 24 politiekdelft.nl    TOP

update 14h46
WNT ontslagvergoeding betreft een docent dans voor 0,06 fte. Mw Zonneveld was interim directeur en externe inhuur.

Meneer de Wit u mag geen namen noemenJan Peter de Wit leert Dr. Stienstra een lesje.
Overlegvergadering commissie Economie, Financiën en Bestuur (cie. EFB) op 16‑06‑2017. WNT, wet normering topinkomens. Ontslagvergoeding boven de WNT. Betaald aan mevrouw Zonneveld van het VAK.
Meneer de Wit u mag geen namen noemen.
Meneer Stienstra u moet een keer ophouden. U moet uw wetteksten kennen.


donderdag 15 juni 2017 19h31 week 24 politiekdelft.nl    TOP

VVD-wethouder Lennart Harpe hield de brief van de Stadsbouwmeester achter.
Waarom?

 hfvhdelft-wytze_patijn_stadsbouwmeester_20110901

schetsplan Kruisstraat 71

Wytze Patijn, Stadsbouwmeester Delft

...
Samenvattend kom ik tot de conclusie dat het voorgestelde plan zowel waar het de stedenbouwkundig opzet betreft en de gekozen typologische invulling kwalitatief onder de maat is voor deze locatie. Het plan lijkt vooral bepaald te zijn door het streven naar maximalisatie van aantallen woningen en geeft zich in massawerking en in verschijningsvorm geen rekenschap van de stedenbouwkundige gevoelige context.
Ik hoop dat uw bovenstaande overwegingen in uw definitieve besluit zal betrekken.
Met vriendelijke groet,

-----

Klik op het eerdere bericht en zie brief van Pieter Birnage daaronder:

delft-wytze-patijn-20170615

Pieter Birnage: "De extra woningen zijn dus volledig een extra winstpakker voor de ontwikkelaar." (red. hfvh 36 woningen á minimaal 100.000 euro verkoopprijs = 3,6 miljoen)


donderdag 15 juni 2017 06h03 week 24 politiekdelft.nl    TOP

delft-gebiedsontwikkeling20170615

Faciliterende stedenbouw moet gebiedsontwikkeling Spoorzone Delft naar een succesvol einde leiden

Céline Janssen, redactie gebiedsontwikkeling.nu

Delft bouwt aan een nieuw stationsgebied dat het gat tussen het historische centrum en omliggende wijken stad dicht. Op de Provada op 30 mei spraken stedenbouwkundige Jaap van den Bout en directeur ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft Isidoor Hermans over de flexibiliteit in het plan voor de Spoorzone, nu het eindelijk vorm begint te krijgen in de stad. Hans de Jonge, directievoorzitter Brink Groep, leidde vervolgens de discussie, die ging over de lessen die we kunnen leren van dit project. Een verhaal over hoe een stedenbouwkundig ontwerp gebiedsontwikkeling faciliteert, en hoe stedenbouw innoverend is op haar eigen manier.
...


donderdag 15 juni 2017 05h56 week 24 politiekdelft.nl    TOP

Nederlandse steden willen steun kabinet voor gezamenlijke Smart City strategie

gebiedsontwikkeling.nu

Een groot aantal Nederlandse steden, bedrijven en wetenschappers hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de Nationale Smart City Strategie. Deze werd vandaag aangeboden aan premier Mark Rutte, die om een gedragen Smart City visie had gevraagd. De G5 steden (Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Rotterdam en Eindhoven) en de G32 zien voor henzelf een leidende rol en vragen de steun van het Rijk.

... De steden concluderen dat nu investeringen in slimme techniek noodzakelijk zijn om antwoorden te vinden op deze grote maatschappelijke uitdagingen. Dat kan tevens een bijdrage leveren aan de economische vitaliteit.
Er is grote behoefte aan hoogwaardige digitale infrastructuur en ruimte om te kunnen experimenteren, zodat we van vele pilots kunnen doorgroeien naar grootschalige projecten en toepassingen. Bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit en een betere bereikbaarheid van steden, duurzame energiezuinige woningen en gebouwen, verbetering van de luchtkwaliteit en gezonde slimme verstedelijking.
...


donderdag 15 juni 2017 05h44 week 24 politiekdelft.nl    TOP

delft-thegreenvillage20170615

City hubs on the green village

thegreenvillage.org

Slimme lantaarnpaal voor een schonere, veiligere en gezondere stad.

Partners:

delft- delft- delft- delft- delft- delft- delft- delft- delft- delft- delft- delft-

donderdag 15 juni 2017 03h15 week 24 politiekdelft.nl    TOP

Zelfrijdende auto's in Rijswijk en Delft rijden niet van Rijswijk naar Delft

David van Dis, raadslid CDA en Gerrit Jan Valk, commissielid CDA

Het CDA Delft wil van het college van B&W weten, waarom Rijswijk en Delft los van elkaar experimenteren met zelfrijdende auto's. In het Rijswijkse deel van de wijk Vrijenban (vlak langs de grens met Delft) rijden straks autonome auto's rond, terwijl enkele kilometers verderop bij de TU Campus hetzelfde gebeurt. Beide initiatieven worden gesteund met gemeentelijk belastinggeld. Het CDA Delft wijst erop dat deze manier van werken door buurgemeentes niet efficiënt is, met mogelijk verspilling van belastinggeld tot gevolg. Laat de Rijswijkse auto's ook naar Delft rijden en terug, dat helpt de innovatie waarschijnlijk nog verder ook. Daarom stelt het CDA schriftelijke vragen:

...


donderdag 15 juni 2017 02h51 week 24 politiekdelft.nl    TOP

delft-zuidkolk20170615

-----

Nieuwbouwplannen Hooikade, Delft

Geanonimiseerde klager

... mogelijke parkeeroverlast en drukte in de wijk
... Wijk Delftzicht zit al meer dan 11 jaar in de ellende
... Kinderen in de wijk hebben nog nooit opgeruimde straten gezien.
... Het wegdek is kapot gereden, stoepen scheef gezakt.
... De Greene Haven e.o. wordt nog volgebouwd. En er komt nog meer aan die zijde van de Westlandseweg. Er moet nu maar eens rust komen.
... de mate van tolerantie door omwonenden ver overschreden. Het is een keer genoegi
... Het argument dat dit gebouw niet geschikt is voor hergebruik lijkt een drogreden.
... Kwestie van de juiste ontwikkelaar zoeken en vinden. De cremeente moet maar eens cioed de markt verkennen.
... en appartementengebouw geeft veel verkeersbewegingen van en door bewoners/bezoekers.
... Het voorstel betreft een bijna wit gebouw en dat past NIET in de omgeving. De tegenstellingen worden te groot
... Daar heb je het probleem: horeca geeft aanlandverkeer zoals fietsen en auto's.
... zelfs aan de buitenkant op het smalle stoepje hangen mensen op slecht meubilair rond omdat er ook daar moet worden gegeten en gedronken. Ergerlijk.
... Op plein Delftzicht zal op het grasveld worden gepicknickt
... lk verzoek u de bezwaren van omwonenden serieus te nemen


donderdag 15 juni 2017 02h29 week 24 politiekdelft.nl    TOP

Gebbenlaan, zelf gecreëerde speelplek

Lilian Jansen, bewoner Gebbenlaan ook namens andere buurtbewoners

Geachte heer Brandligt,
... Aanleiding is een verordening van de gemeente die stelt dat een zelf gecreëerde speelplek in onze straat, de Gebbenlaan in Delft, met ingang van morgen verwijderd moet zijn.
... Daarom wil ik u vragen of u deze kwestie zou kunnen heroverwegen, zodat de kinderen toch kunnen blijven spelen op deze plek en we de attributen weer op kunnen hangen. ...

-----

Geachte mevrouw Jansen,
... Tot slot van deze brief willen wij u verzoeken binnen twee weken na dagtekening van deze brief de speelattributen te verwijderen zodat ze in uw bezit blijven. Lukt dit niet, dan zal de gemeente overgaan tot het verwijderen en afvoeren van de speelattributen. Overigens wil ik benadrukken dat ik uw positieve bijdrage waardeer en hoop dat u uw bijdrage ook tijdens de samenspraak naar voren wilt brengen.
Met vriendelijke groet,
Namens het college van burgemeester en wethouders van Delft,
De heer ???
Afdelingshoofd Beheer Openbare Ruimte


donderdag 15 juni 2017 02h13 week 24 politiekdelft.nl    TOP

Martin Stoelinga, raadslid OD gaat bloot!

Blootlopen vergrijst
Afgelopen zondag was het open dag op naturistencampings in ons land. En vanwege het mooie weer leek het een drukte van belang te worden. Maar dat viel vies tegen. De populariteit van naakt recreëren loopt al jaren achteruit en de blootloper vergrijst.


woensdag 14 juni 2017 05h39 week 24 politiekdelft.nl    TOP

MIJN BEZOEK AAN HET HNK
Het Nieuwe Kantoor

harrie fruyt van hertog, webcolum

Lees mijn verslag met foto's

delft-spoorsingel-doorkijk-oude-stadskantoor-20170613135111 delft-spoorsingel-doorkijk-hnk-20170613135106 delft-hnk-naar-de-ingang-20170613135601 delft-hnk-coenderstraat-fietsparkeren-20170613135739.jpg delft-hnk-ontvangstbalie-bij-binnenkomen-20170613145716 delft- delft-hnk-minder-validen-toilet-20170613145642 delft-hnk-werkplekken-vergadertafel-20170613140025 delft-hnk-koffie-en-frisdranken-automaat-20170613140232 delft-hnk-balies-20170613150456.jpg delft-hnk-spreekkamers-20170613151406 delft-hnk-kolom-scherpe-scherven-20170613152721

woensdag 14 juni 2017 02h19 week 24 politiekdelft.nl    TOP

delft-sp20170614

BEWONERS HEILIGE LAND IN ACTIE BIJ WOONBRON: SLOOP WONINGEN KAN VOORKOMEN WORDEN!

Lieke van Rossum, raadslid SP

... Na een buurtbijeenkomst enkele weken geleden waarop bijna 200 handtekeningen aangeboden werden aan een vertegenwoordiger van Woonbron, vond maandag het beloofde gesprek plaats tussen de bewoners en de directeur, de heer Baba. Hij zei dat ondanks dat bewoners een brief hebben ontvangen dat er gesloopt gaat worden, er nog geen échte beslissing is genomen of de huizen worden gerenoveerd of gesloopt. Woonbron zegde ook toe dat een vertegenwoordiging van de bewoners wordt betrokken bij een technisch onderzoek naar de huizen.

SP-fractievoorzitter Lieke van Rossum was aanwezig bij het gesprek. "Het was goed om te horen dat sloop van deze historische huizen nu na onderzoek mogelijk van de baan kan. Er is een flink tekort aan betaalbare huurwoningen in Delft en de SP gaat samen met de huurders door met de acties voor behoud van hun woningen!".


woensdag 14 juni 2017 02h04 week 24 politiekdelft.nl    TOP

Oud-wethouder Rik Grashof GroenLinks sloopte de stadsboerderij aan het Rietveld.

Ranglijst van de huizen van de Delftse politieke Toppers

Jan Peter de Wit, raadslid OD

De Ranglijst hoe onze Delftse politieke toppers wonen was een toezegging van mij. Funda afstropen is een geliefde hobby van mij. De overheid heeft alle WOZ waarden open gezet op het WOZ-waardeloket Nieuw en heel handig en hartstikke leuk als je wilt weten wat de WOZ waarde van je buren of van een kennis is.
...


dinsdag 13 juni 2017 03h02 week 24 politiekdelft.nl    TOP

delft-bvtunoord20170613

Bij de beantwoording van onze vragen heeft het college in
haar brief van 9 juni een (onduidelijk getekend) kaartje
toegevoegd dat deze nieuwe stromen illustreert.
Merk op dat de stromen binnen de wijkontbreken.

Verkeer en milieu Zeeheldenbuurt na herinrichting Sint Sebastiaansbrug

Maartje Martens, Secretaris Belangenvereniging TU Noord

Aan: de fractievoorzitters in de gemeenteraad Delft en de leden van de raadscommissie Ruimte en Verkeer
In afschrift aan het College van Burgemeester en Wethouders

Geachte leden van de gemeenteraad,

...
Onze brief draagt nog veel meer elementen aan waarop het antwoord van het college nauwelijks of niet ingaat. Al met al een onbevredigende situatie. Wij zijn er zeker van dat, als de antwoordbrief door u niet "ter kennisgeving" wordt aangenomen maar door u op de bespreekagenda wordt gezet, alsnog belangrijke verbeteringen van de komende herinrichting bespreekbaar en daarmee mogelijk zijn. Waar een wil is, is een weg en wij zijn graag bereid om met u, het college en de betrokken ambtenaren af te stemmen.
Met vriendelijk groeten,


dinsdag 13 juni 2017 02h56 week 24 politiekdelft.nl    TOP

Hierbij schriftelijke vragen aan het college:

Jan Peter de Wit, raadslid OD

...
3. Is het college trots op het feit dat ze zaken hebben gedaan met vestia directeur erik staal
...


maandag 12 juni 2017 02h09 week 24 politiekdelft.nl    TOP

delft-jesperneeleman20170612

Delft. VVD-wethouder Lennart Harpe. Foto Jesper Neeleman.

Veelbesproken Stadskantoor nu helemaal in gebruik

Jesper Neeleman, redactie DOZ

De Delftse ambtenarij werkt vanaf aanstaande maandag voor het eerste in jaren vanuit één pand: het nieuwe Stadskantoor. Ook inwoners kunnen hier dan terecht voor diensten van de gemeente - en meer.

... "Vanmorgen sprak ik de facilitair manager en die garandeerde dat aanstaande maandag alles gereed is", stelt verantwoordelijk wethouder Lennart Harpe ons gerust.

... een stadskantoor in de Spoorzone goed zou zijn voor de uitstraling en verdere ontwikkelingen in dit nieuwe stuk stad. Het moet Delft ook financieel voordeel opleveren. Met de 'Motie Harpe' heeft de politiek in 2011 besloten dat de huisvestingslasten van het nieuwe Stadskantoor lager moeten blijven dan de huisvestingslasten die het kwijt was aan de andere vier panden. "En we zitten onder dat bedrag", weet Harpe, inmiddels verantwoordelijk voor iets dat in zijn tijd als raadslid zijn eigen motie was.

..."Het nieuwe Stadskantoor is niet het goedkoopste pand", reageert Harpe op de kritiek. "We betalen 83 miljoen euro voor 21.500 vierkante meter kantoorruimte, inclusief publiekshal, fietsenstalling en vergadercentrum. Maar de vormgeving en de locatie, centraal en bovenop een tunnel, brengen nu eenmaal kosten mee." Er zijn 760 werkplekken. Of het pand hiervoor te ruim is, moet nog blijken als iedereen er komende tijd z'n intrek heeft genomen. Verder zal het volgens Harpe straks minder groot ogen als andere forse gebouwen rond het nieuwe Stadskantoor verrijzen, zoals het Student Hotel en House of Delft. En wat parkeren betreft: Dat kan vanaf eind dit jaar in de Spoorsingelgarage.

... Ook inwoners zullen de vruchten plukken van het nieuwe Stadskantoor, geeft Harpe aan. Want de nieuwe publieksbalie valt niet te vergelijken met de oude, aan de Phoenixstraat. Het is veel ruimer en biedt veel meer mogelijkheden. "Het is veel meer dan een plek waar je je rijbewijs ophaalt", zegt Harpe. Zo zijn er plekken gecreëerd waar iedereen kan en mag neerstrijken om te komen werken of af te spreken. Er is een ruimte die kan worden gebruikt voor presentaties. Bovendien zullen er tijdelijke tentoonstellingen en exposities worden georganiseerd. "Het wordt een plek om elkaar te ontmoeten en in gesprek te gaan", zegt Harpe.

... Harpe heeft geen glazen bol, maar verwacht dat het nieuwe Stadskantoor langer meegaat. "Je zet zo'n gebouw natuurlijk niet neer voor vijf jaar. Ik ga ervan uit dat we hier nog lange tijd zullen zitten. Als je zo'n gebouw goed onderhoudt, zou je er zo nog honderd jaar gebruik van kunnen maken."

... En dat begint maandag. De officiële opening wordt zaterdag 17 juni om 11.00 uur verricht door burgemeester Van Bijsterveldt en wethouder Harpe. Rond de opening zijn er tussen 10.30 uur en 15.00 uur allerlei activiteiten voor jong en oud. Het programma staat op www.delft.nl/allesonder1dak.


maandag 12 juni 2017 00h46 week 24 politiekdelft.nl    TOP

delft-krakeelpolderweg-new-york-pizza-elektrische-fiets-20170611174816

Delft, Krakeelpolderweg.
15-jarige bezorgt met de elektrische fiets New York Pizza's

Verbied nou eens de scheurbrommers!

Leo Quack, nachtburgemeester in DOZ

Ook wilde ik nog een kritische noot kraken. De bezoekers van de binnenstad ergeren zich mateloos aan het rijgedrag van de bezorgscooters, die je, als je niet oppast, van je sokken rijden. Hiertegen mag best worden opgetreden.

Bart Smals, raadslid VVD: we zijn er druk mee bezig ...

harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl: de VVD-wethouder Lennart Harpe is al 2 jaar bezig met de scheurbrommers zonder resultaat. Wel plaatst Lennart veel overbodige verkeersborden in de stad.


maandag 12 juni 2017 00h40 week 24 politiekdelft.nl    TOP

delft-cu20170612

Doe mee met de Gemeenteraadsverkiezingen voor de ChristenUnie Delft

Selectiecommissie ChristenUnie Delft

Beste leden van en betrokkenen bij de ChristenUnie te Delft,
Op 21 maart 2018 zullen in heel Nederland weer Gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden. Als ChristenUnie Delft willen wij ook in onze stad graag opnieuw met een goede lijst deelnemen. Zodat we ook komende periode kunnen werken aan een betrouwbare en dienstbare overheid, een gezonde en betrokken samenleving en een stad waarin we duurzaam kunnen werken, wonen en leven. Daarom zijn wij op zoek naar nieuwe leden voor de fractie.

Eind augustus zal vervolgens, eventueel door middel van selectiegesprekken, een advieslijst samengesteld worden. De definitieve kieslijst zal vastgesteld worden op de algemene ledenvergadering in het najaar.

Wij hopen op uw belangstelling en reactie!.


VORIGE WEEK    ARCHIEF     TOP

html5 logo   Valide CSS!

Wat publiceerde
PolitiekDelft 10 jaar geleden

delft-kop_verdana1_pd_01

http://www.politiekdelft.nl/index_2007_06_30.html

TOP