koppd2.gif

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.


 politiekdelft.nl    TOP


zaterdag 20 mei 2017 04h00 week 20 politiekdelft.nl    TOP

delft-phoenixstraat-004a-suruba-food-stefania-solognier-klink-20170518191006

Delft, Phoenixstraat 4a. Binnenkort opent hier Suruba Food.

Binnenkort opening: SURUBA FOOD

harrie fruyt van hertog

De winkelruimte wordt volop verbouwd. Binnenkort opent Stefania Solognier-Klink hier aan de Phoenixstraat 4a haar Suruba Food met onder andere lekkere Surinaamse en Arubaanse broodjes. Ook het ijsdrankje 'Slush Puppie' behoort tot het assortiment hoorde ik. Horeca ervaring deed Stefania eerder al op met haar Food-Truck.


vrijdag 19 mei 2017 17h11 week 20 politiekdelft.nl    TOP

MOL Triumph

Redactie rijnmond.nl

Voor het eerst doet een containerschip met meer dan 20 duizend standaardcontainers aan boord Rotterdam aan. De MOL Triumph heeft een dek zo groot als vier voetbalvelden en legt vrijdag aan bij de Rotterdam World Gateway aan de Tweede Maasvlakte.

Tot maart was het ook het allergrootste containerschip ter wereld.

Maar inmiddels is de MOL Triumph alweer ingehaald door de Madrid Maersk en de OOCL HongKong, goed voor ruim 21 duizend containers.

Die schepen doen Rotterdam volgende maand aan.


vrijdag 19 mei 2017 10h47 week 20 politiekdelft.nl    TOP

delft-pd20160203eenmooiestadsbrug-2

Open email: een mooie stadsbrug

harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

From: harrie fruyt van hertog
Sent: Thursday, May 18, 2017 10:09 PM
To: harrie fruyt van hertog
Subject: Re: sebas

hi ...
van meet af aan heeft delft niets in te brengen gehad
aan tafel zitten met een lege portefeuille
harpe lulde er een punt aan, sloeg echt helemaal nergens op
gewoon niet serieus op ingaan maar belachelijk maken
de macht en kracht liggen duidelijk bij de provincie
de aanzet gaf koning
wilde van alles zonder de prijs te betalen die daar bij hoorde
aanbesteding mislukt, vind je het gek?
je weet wat mijn vermoedens toen daarna waren: dit werk is nu besmet
dat lijkt het nog steeds
neem cie over medicinale wiet
lullen over iets zonder er enige kennis van te hebben
bart zette ze mooi voor lul
bij bastiaan precies hetzelfde
ik zal de stadbrug van heidstra nog eens herhaald plaatsen
welstand en stadsbouwmeester zijn daar zeker te weten jaloers op
over 50 jaar volgende brug opnieuw
tram ook achterhaald concept
beter chauffeurloze busjes zoals in capelle a/d ijsel die ook naar erasmus gaan rijden
niemand komt er op in de raad???

zo kan het ook:
harpe goed bezig
eindelijk kan de nieuw bastiaansbrugf gebouwd gaan worden na ruim tien jaar
het wordt een mooie brede brug geheel passend in het bestemmingsplan
de vvd wethouder voorziet toename van autoverkeer en
zorgt alvast voor een extra rijbaan
een stadsbrug werd unaniem afgeblazen door de deskundig en goed ingevoerde college-raadsleden
gr
harrie


vrijdag 19 mei 2017 09h54 week 20 politiekdelft.nl    TOP

Verslag commissie Ruimte en Verkeer is op dinsdag 16 mei

Griffie gemeente Delft

SEBASTIAANSBRUG
... Stadsbelangen Delft constateerde, net als de wethouder, dat het na tien jaar tijd wordt dat de brug er komt. ...

Avalex
... De hogere kosten die Delft al betaald voor het verwerken van het afval zouden volgens de ontwerpbegroting 2018 extra moeten stijgen naar een bijdrage van 10,3 miljoen euro. In de zienswijze gaat het college daar niet mee akkoord, omdat in de gewijzigde begroting voor 2017 de gemeentelijke bijdrage van Delft was bepaald op een gemeentelijke bijdrage van 9,9 miljoen euro.
De stijgende kosten voor de gemeente en voor de bewoners van Delft plus de toename van de financiële risico's waarvoor Avalex nauwelijks dekking heeft, waren voor de VVD aanleiding om de zienswijze van het college te wijzigen. Waar het college kritisch is op de ontwerpbegroting, maar er wel mee instemt voor het komende jaar, schrijft de VVD in de aangepaste zienswijze dat Delft niet kan instemmen met de ontwerpbegroting. ...


vrijdag 19 mei 2017 09h42 week 20 politiekdelft.nl    TOP

delft-bbn20170519

Afbouw grondwateronttrekking gaat beginnen

Joop Gravesteijn, voorzitter BBN

Binnenkort start de reductie van de voormalige DSM-grondwaterontrekking. De reductie zal stapsgewijs plaatsvinden en zal zorgvuldig worden gemonitord. Op basis van het zo te verkrijgen inzicht zal het afbouwtempo bepaald gaan worden. Tijdens de afbouw zal het overleg met ons zal worden voortgezet en zo nodig worden geïntensiveerd. Wij zijn blij met deze zorgvuldige aanpak van de reductie.

... Volgende week heeft BBN samen Bart Teeuwen een afspraak voor een gesprek met wethouder Brandligt over de grondwateronttrekking. ...


vrijdag 19 mei 2017 09h30 week 20 politiekdelft.nl    TOP

delft-avdv20170519

(199) Centrum-rechts

Arie van der Veen, webcolumnist

Nu de eerste ronde van de formatie is beëindigd is wel duidelijk dat er geen kabinet komt met Groen-Links. Zogenaamd was er een open debat, maar terecht hielden de onderhandelende partijen de kaarten voor de borst. Een kabinet met de SP is onhaalbaar en de PvdA is voorlopig niet te porren. Blijft over de CU, met op de achtergrond de SGP als gedoger. Een werkbare samenstelling. Wie naar de kaart van Europa kijkt ziet dat centrum-rechts overal aan de winnende hand is. Het populisme is een halt toegeroepen. In het Verenigd Koninkrijk zijn de Conservatieven oppermatig. In Duitsland versterkt Merkel haar positie. CDU met FDP koersen aan op een meerderheid. Meestal is het zo dat de Europese landen elkaar volgen in electorale voorkeur. En ik België is centrum-rechts ook al weer jaren aan de macht.

In Nederland is het interessant om de verhoudingen nader te bekijken. CDA en VVD zijn sinds de jaren negentig steeds meer communicerende vaten geworden. Winst voor de een betekent verlies voor de ander. In de huidige verhoudingen lijkt de verhouding VVD-CDA op die van vroeger tussen KVP en ARP. De VVD heeft zich ontwikkeld tot een pragmatische middenpartij, en het CDA zorgt voor de meer ideologische inkleuring. Over de linkervleugel van het CDA wordt niet veel meer vernomen.

Er is een richting in het CDA die de partij wil tooien met het epitheton sociaal-conservatief. En in de huidige praktijk lijkt dat ook de koers. Eigenlijk rechts van de VVD en met de nadruk op waarden en tradities: familie en gezin; waarden en normen etc. Met een dergelijke insteek gedijt het CDA het beste in zo'n centrum-rechtse context. En eigenlijk past dat de VVD ook het beste. D66 zit een beetje klem en zal kleur moeten bekennen. De laatste jaren heeft men toch vooral een sociaal-liberale koers gevaren en heeft men afstand genomen van de PvdA. De rol van bijwagen is voorbij.

Het flirten met links van D66 is vooral voor de buhne. En strategisch wel te begrijpen. Toch zal de wens, of lust om te regeren daar overwinnen. Het was immers de inzet van Pechtold om D66 terug te brengen in de regering.

Interessant is dat de CU inmiddels de meest linkse partij is geworden in dit spectrum. Daarin vindt men nog het meest het "maakbaarheidsdenken' terug. Het zou dan ook te gemakkelijk zijn om de CU zo maar tot centrum-rechts te rekenen.

Het lijkt alsof men in de aftelsom van de verplichte bewegingen bij de CU terecht komt. De vraag is dan wat de rol van "links" nog is. Snel wordt vergeten dat links de grote verliezer was bij de verkiezingen, en dat dit zich in Europees verband ook afspeelt. Links mist op dit moment de thema's, en zeker bij immigratievraagstukken is men kwetsbaar. Eigenlijk zou links zich moeten beraden en wellicht hergroeperen.

Centrum-rechts is aan de macht. Wellicht ook wel als correctie op het neo-liberalisme dat de afgelopen jaren de toon bepaalde. Tegen deze achtergrond lijkt een vier-partijencombinatie van VVD-CDA-D66 en CU het meest passen in de politieke context.

'Onwenselijk' sprak Pechtold. Dat is iets anders dan onaanvaardbaar of onbegaanbaar. Voorlopig laten zijn linkse vrienden, in GroenLinks, PvdA en SP het afweten. Het zal wel even wennen worden voor D66 in centrum-rechts. Maar voorlopig is er geen alternatief. En gedoogsteun van de SGP, dat zal wel even slikken zijn. Hoewel was het in de afgelopen jaren onder Rutte-II anders ?

Nederland wordt op dit moment bestuurd zonder missionair kabinet. En financieel loopt het prima. Dat geeft toch ook de relativiteit van het politieke discours aan. Maar de tijd begint wel te dringen. Prinsjesdag 2017 komt er aan. En dan zal er toch een kabinet moeten zitten. Er is werk aan de winkel. Onwenselijk, prima. Voor een tijdje, maar D66 draait wel bij !


vrijdag 19 mei 2017 09h19 week 20 politiekdelft.nl    TOP

delft-od20170519-2

Bob Schoenmaker van Peute Papierrecycling.

Peute Papierecycling trekt eerlijke aanbesteding Avalex in twijfel

Jan Peter de Wit, raadslid OD

De antwoorden die ik van het dagelijks bestuur van Avalex kreeg kloppen niet volgens Bob Schoenmaker van Peute Papierrecycling.

... Avalex voorzitter Stephan Brandligt (GroenLinks) kon er verder niet op in gaan en laat het verder uitzoeken. ...

-----

INSPREEKTEKST

Mijn naam is Bob Schoenmaker en ik spreek namens het bedrijf Peute Papierrecycling uit Dordrecht. Peute wilt u informeren over de manier waarop het huishoudelijk oud papier van de gemeente Delft wordt vermarkt.

In juli 2011 is Avalex lid geworden van de coöperatie Midwaste voor de vermarkting en verwerking van de diverse huishoudelijke afvalstromen, waaronder het huishoudelijk oud papier. In theorie bundelt Midwaste de grondstoffen van de aangesloten leden, zodat er schaalvoordelen ontstaan.

In het totaal beschikt Avalex over 14.000 ton huishoudelijk oud papier en karton. Dit wordt verkocht door Midwaste. Onduidelijk is tegen welke voorwaarden dit gebeurt, want in tegenstelling tot bijvoorbeeld de grondstoffen GFT en Grof Huishoudelijk Afval is het oud papier nooit openbaar aanbesteed door Avalex of Midwaste.

De opdracht of gunning is nimmer gepubliceerd op de Europese aanbestedingsplatformen. Avalex verwijst Peute naar Midwaste voor informatie over de opdracht. Midwaste weigert in gesprek te gaan met Peute, omdat zij haar eigen vaste afnemers heeft. Uit beantwoording op vragen van Raadslid De Wit blijkt dat Midwaste ondertussen in 2016 een nieuwe overeenkomst is aangegaan voor de verwerking van het oud papier voor de periode 2017-2019.

Vast staat dat het oud papier uit de Avalex gemeenten , sinds 2011, door Avalex wordt gelost bij het recyclingbedrijf Reparco in Den Haag. Een bundeling van het Avalex oud papier tonnage met de tonnages van andere Midwaste-leden vindt niet plaats.

De vergoeding die Avalex ontvangt voor het oud papier is aanzienlijk lager ten opzichte van de tarieven die worden geboden bij recente Europese aanbestedingen.

Uit de vergaderstukken van Avalex, blijkt dat de vergoeding voor het oud papier en karton voor jaar 2017 slechts € 95,- per ton is. Terwijl de markt gerelateerde vergoeding in 2017 rond de € 130,- per ton ligt (geleverd op een loslocatie in de Avalex regio). Daarnaast is een garantieprijs van € 110,- per ton marktconform. Bij een tonnage van 14.000 ton oud papier betekent dit een jaarlijks verlies van € 490.000 per jaar voor Avalex.

De huidige werkwijze van Avalax en Midwaste is niet transparant en niet controleerbaar. Midwaste verkoopt in opdracht van Avalex het oud papier en karton onderhands tegen aantoonbaar een te lage prijs aan een door haarzelf geselecteerde commerciële marktpartij. Avalex behaalt dus geen economisch voordeel uit het dik betaalde lidmaatschap van Midwaste. Daarnaast verstoort het de regionale oud papiermarkt, doordat Reparco het financiële voordeel van het Avalex contract gebruikt bij andere aanbestedingen.

De gemeente Delft mag van Avalex verwachten dat de richtlijnen voor overheidsopdrachten worden gevolgd. Wij vragen de commissie en de betrokken wethouder in te grijpen en Avalex te dwingen tot een openbare en transparante Europese aanbesteding voor de verwerking en vermarkting van het oud papier in het jaar 2019.


vrijdag 19 mei 2017 09h10 week 20 politiekdelft.nl    TOP

delft-od20170519

Op 1 juni verloopt in parkeergebied Z een groot aantal vergunningen. Verleng dan op tijd om een naheffing te voorkomen.

Providers zagen gemeente servicemail parkeren als spam

Jan Peter de Wit, raadslid OD

VVD wethouder Harpe heeft dinsdag avond in grote lijnen mondeling antwoord gegeven op mijn rondvragen over het waarschuwingssysteem van het verlengen van de parkeervergunningen.

...

Jammer is dat VVD wethouder geen heil ziet een een alerlaatste redmiddel van een SMS alert. Volgens hem werkt dat niet omdat mensen zoveel berichten op hun smartphone krijgen dat dit niet opvalt. ...


vrijdag 19 mei 2017 09h03 week 20 politiekdelft.nl    TOP

VVD Delft wil weten wat de concrete kansen van de Roadmap Next Economy van de MRDH voor Delft zijn

Hélène Bartelds, commissielid VVD

De Roadmap Next Economy is een antwoord op de snelle ontwikkeling van internettechnologie en de overgang naar schonere brandstoffen en energie. Veranderingen volgen elkaar zo snel op dat een nieuwe economie niet uit kan blijven. Hiervoor is samen met Rotterdam en Den Haag een strategie en actieprogramma opgesteld. Hierin wordt meer welvaart en werk beloofd. Het is belangrijk dat iedereen die kan werken, ook werkt. Alleen dan hebben mensen zekerheid van inkomen en kunnen ze het leven leiden dat ze willen. ...


donderdag 18 mei 2017 12h20 week 20 politiekdelft.nl    TOP

delft-bb20170518

GEMEENTEN WILLEN OOK VERKEERBOETES KUNNEN UITDELEN

Hans Bekkers, redactie binnenlandsbestuur.nl

Naast de politie moeten ook gemeenten verkeersboetes kunnen uitdelen én innen. Dat zou moeten gelden voor te hard rijden in de bebouwde kom, door rood rijden en zonder licht fietsen.
Voor zo'n uitbreiding van de bevoegdheden voor de handhaving van lichte verkeersovertredingen op lokale wegen pleit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bij de Tweede Kamer. Op die manier zouden gemeenten volgens de koepelorganisatie een bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen van het aantal verkeersdoden en -gewonden.


woensdag 17 mei 2017 06h55 week 20 politiekdelft.nl    TOP

delft-avdv20170517

(198) Verplichte bewegingen

Arie van der Veen, webcolumnist

Dat de formatie in de eerste ronde is vastgelopen zal weinigen verrassen. Het is meer "de dag die je wist dat zou komen!" Een combinatie tussen VVD-CDA-D66 en GroenLinks zit er gewoon niet in. Zelfs niet in Den Haag ! Het is niet zo interessant om verder te analyseren waarop het is stukgelopen. Interessanter is de vraag hoe nu verder. En daarbij speelt in het proces nu het interessante feit dat de Koning geen rol meer speelt in het formatieproces. Het vertrouwelijke overleg op het Noordeinde is ingeruild voor het publieke debat in de Kamer. En de vraag is of dat gaat werken. Want naarmate de zaak inhoudelijk ingewikkelder worden, wordt het politiek lastiger om de richting te duiden in de Kamer. Zo vraag ik mij af of de Kamer een opdracht kan formuleren tot het vormen van een minderheidskabinet. Dan zet een groot gedeelte (de minderheid) zich per motie buiten spel. Dat lijkt me staatsrechtelijk interessant. En hoe zet men nu druk op bepaalde partijen c.q fracties ? Vroeger was het adagium dat je een verzoek van de Koning niet kon weigeren.

Wat mij opviel de afgelopen dagen was toenemende druk vanuit de achterban van de VVD om niet met Groen Links te gaan regeren. En in het CDA heb ik helemaal geen enthousiasme waargenomen rond deze formatie. Men noemt het wel 'een verplichte figuur'. En pas als al die verplichte figuren zijn gemaakt is het tijd voor het echte werk. De wellicht aanstaande onderhandelingen met de ChristenUnie lijken ook op een verplicht figuur. Ik kan mij niet voorstellen dat D66 zich daarbij neerlegt, en dan volgen SP of PvdA. En zeker naarmate de formatie voortduurt wordt de PvdA als partner toch weer interessanter. Voorlopig allemaal speculatie.

Er werd in het begin van de formatie gesproken over een motorblok: VVD-CDA-D66. Ik waag het te betwijfelen of dat echt zo is. Maar het kan een richting tot een oplossing bieden. Als alle varianten sneven in een vier partijencombinatie, dat komt dit blok er uit als minderheidskabinet. Regeren met meerdere gelegenheidscombinaties. Dat geeft het parlement ruimte, en perst het nieuwe kabinet niet in de mal van krappe meerderheidspolitiek. Maar dat zal echt wel de laatste variant zijn in de verplichte figuren. Voorlopig is Mark Rutte nog de centrale figuur in de formatie. En hoeveel formatiebreuken wil en kan hij zich nog veroorloven ?

Voorlopig blijft het afwachten. En een aantal mensen in Den Haag zullen nog wel eens terugdenken aan de gang naar het Noordeinde. Maar ja, andere tijden andere mores. De Kamer is nu aan zet. En daar werkt men met een kort geheugen, en vooral met verplichte figuren. De bel voor de volgende ronde rinkelt, maar blijkbaar heeft men voorlopig nog de tijd !

De dag die je wist dat zou komen, was er gisteren. Benieuwd hoeveel van zulke dagen er nog volgen. We gaan het zien !


dinsdag 16 mei 2017 04h23 week 20 politiekdelft.nl    TOP

College houdt voet bij stuk: geen twee speelhallen in de gemeente

Redactie pijnacker-nootdorp.tv

Het college van B & W van Pijnacker-Nootdorp wil er niet aan meewerken om Casino Nootdorp en het Van der Valkhotel toestemming te geven voor de vestiging van een speelautomatenhal in het hotel. Er is binnen de gemeente maar ruimte voor één zo'n voorziening, en die komt er al: in het Hajé-restaurant langs rijksweg A13. Bezwaren die Casino Nootdorp en Van der Valk hebben ingediend tegen die concurrerende speelhal bij Hajé schuift het college van tafel.


dinsdag 16 mei 2017 03h47 week 20 politiekdelft.nl    TOP

delft-od20170516

Hajé langs de A13 zijde Pijnacker-Nootdorp

Rondvragen over casino, plakzuil en onterechte boetes parkeren

Jan Peter de Wit, raadslid OD

Blijkbaar heeft het college van Pijnacker Nootdorp besloten dat er een casino mag komen op de parkeerplaats Ruyven langs de A13.

...

Vraag: Wat vindt het Delftse college van de vestiging van een casino langs de A13 grenzend aan Delfts grondgebied? Indien het college bezwaren ziet, gaat het dan een zienswijze indienen?


delft-od20170516-2

Plakzuil

Jan Peter de Wit, raadslid OD

Op de hoek Nassaulaan en Amalia van Solmslaan stond altijd een legale plakzuil. Deze is door de herinrichting van de afvalcontainers ineens verdwenen.

...

Kan de plakzuil terugkomen aan de Nassaulaan?


delft-od20170516-3

Parkeervergunning

Jan Peter de Wit, raadslid OD

Vragen over boetes die burgers kregen omdat de gemeente geen herinnering email had gestuurd dat hun parkeervergunning over vier weken zou verlopen.


dinsdag 16 mei 2017 02h42 week 20 politiekdelft.nl    TOP

besluit om de grondwaterontrekking op het DSM-terrein sterk te verminderen

Nick Peters en Mark Knoop, Spoorsingel 2, 2613BD Delft.

Geachte leden van de gemeenteraad,

... Ons advies aan u, de leden van de gemeenteraad van Delft, is om de huidige besluitvorming met ongewisse en zeer grote risico's nogmaals goed tegen het licht te houden, en nadrukkelijk te overwegen om het dossier "Grondwateronttrekking DSM‑terrein" over te dragen aan de landelijke overheid. Dit dossier is qua impact gewoonweg te groot voor een stad als Delft.

De keuze tussen het verminderen of stoppen van de grondwateronttrekking en de financiële kosten van doorzetten van de huidige situatie moet geen keuze zijn voor kostenbesparing op korte termijn. Daarvoor zijn de belangen en risico's voor de gemeente en daarmee voor zijn burgers veel te groot. We wensen u veel wijsheid in de beraadslagingen en besluitvorming.
Vriendelijke groeten,

besluit om de grondwaterontrekking op het DSM-terrein sterk te verminderen

D.F.H. de Quartel, Spoorsingel 26, 2613BE Delft.

Geachte leden van de gemeenteraad,

In aanvulling op de burgerbrieven van Bart Teeuwen over juridische aspecten en van Nick Peters en Mark Knoop over technische en organisatorische aspecten, stuur ik U hierbij nog een korte aanvulling.

...

... En moeten de huiseigenaren daar dan voor opdraaien? Hebben zij hier schuld aan?


maandag 15 mei 2017 06h25 week 20 politiekdelft.nl    TOP

delft-db20170515

Voorzitter Theo Thomassen (links) met de genomineerden. Foto Edith van den Berg.

Le Comte prijsuitreiking

Theo Thomassen, voorzitter Delfia-Batavorum

De winnaar van de 'Le Comteprijs 2016' is op de algemene ledenvergadering op 11 mei bekendgemaakt. Winnaar is de heer Rob van der Leeuw met Oude Langendijk 2 voor het aanbrengen van een historiserende winkelpui ('reconstructie') in de vroegere De Gruyterwinkel.

De 'Le Comte Publieksprijs' van de Delft op Zondag ging naar het echtpaar Koegler met Choorstraat 51 voor het verwijderen van ontsierende reclame van op winkelpui.


maandag 15 mei 2017 01h42 week 20 politiekdelft.nl    TOP

delft-bbn20170515

Te hard rijden in autoluwplusgebied

Joop Gravesteijn, voorzitter Belangenvereniging Binnenstad

Het autoluwplusgebied is allereerst een voetgangersgebied. De voetgangers zijn de bewoners en de bezoekers, van jong tot oud. Auto's en bromfietsen hebben alleen toegang tot het gebied door middel van een ontheffing. Zij zijn er te gast. In het autoluwplusgebied geldt een maximumsnelheid van 15 km/uur. Echter in de praktijk wordt er in het autoluwplusgebied in de noordelijke binnenstad vaak veel te hard gereden, zowel door auto's als door brommers, zowel overdag als 's avonds en 's nachts.

Het te hard rijden is gevaarlijk, geeft overlast en draagt niet bij aan een gastvrije binnenstad, waar je onbezorgd moet kunnen lopen. Daarom hebben wij een brief aan het college van burgemeester en wethouders geschreven waarin wij vragen om extra maatregelen zoals:

- duidelijk bord/tekst bij de toegangen met bijvoorbeeld 'max 15 km/u' (zoals in de kern van Den Haag);
- het periodiek uitdelen van folders over het gewenste gedrag bij de toegangen van het autoluwplusgebied aan auto's en brommers;
- het op wisselende plekken plaatsen van een mobiele snelheidmeter met display;
- meer handhaven op de maximum snelheid in het gebied.

Wij hopen op spoedige reactie en actie van het college. Voor de volledige brief klik hier.


maandag 15 mei 2017 00h03 week 20 politiekdelft.nl    TOP

delft-d6620170514

Christine Bel verkozen lijsttrekker GR2018

Melanie Oderwald-Ruijsbroek, afdelingsvoorzitter D66 Delft

Christine Bel is door de leden van D66 Delft verkozen tot lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. De huidige fractievoorzitter had zich als enige gekandideerd voor het lijsttrekkerschap. De overgrote meerderheid van de 341 Delftse D66-leden stemde vóór.

Afdelingsvoorzitter Melanie Oderwald-Ruijsbroek: "Namens de afdeling feliciteer ik Christine Bel met haar verkiezing. De leden hebben zich positief uitgesproken en hebben groot vertrouwen in onze Delftse D66 partijleider. Het afdelingsbestuur is verheugd om met zo'n ervaren kandidaat en iemand met bewezen capaciteiten en gedrevenheid de Delftse gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart in te gaan."

Christine Bel: "Ik ben blij met de steun van de leden. Ik zie ernaar uit om ook de komende periode met D66 het verschil te maken in Delft en te werken aan de toekomst van Delft én Delftenaren. We hebben de financiën weer op orde en bouwen verder aan Delft, aan een innovatieve stad, een duurzame stad en bovenal een stad met kansen voor iedereen: een stad met toekomst."

Christine Bel is sinds 2010 gemeenteraadslid in Delft en fractievoorzitter van D66: met 8 raadsleden de grootste coalitiepartij. Zij heeft de afgelopen jaren het voortouw genomen bij het op orde brengen van de financiën. Daarnaast heeft zij zich o.a. ingezet voor betere schuldhulpverlening, waarborg privacy in het sociaal domein en lastenverlichting.

"Het gaat goed met Delft en beter met de economie. Wat D66 betreft investeren we de komende jaren in een betere aansluiting tussen woningmarkt en arbeidsmarkt: meer banen voor de mensen die in Delft wonen en meer woningen voor wie in Delft werkt en graag wil wonen. Daarnaast zijn er wijken die extra aandacht nodig hebben, zoals de Buitenhof en willen we inzetten op innovatie en duurzaamheid", aldus Christine.

"Ik wil dat alle Delftenaren met net zoveel plezier in Delft wonen als ik en alle kinderen de kansen krijgen die ik mijn eigen kinderen gun."


maandag 15 mei 2017 00h02 week 20 politiekdelft.nl    TOP

Science for life

Patricia Ossewijer, hoogleraar biotechnologie en maatschappij TU Delft

Lezing op 17-05-2017 om 20:00 uur in PrinsenKwartier, Sint Agathaplein 4 te Delft
Het gebruik van biobrandstof is een belangrijk onderwerp in de discussie over ons toekomstig energiegebruik. Is het een extra belasting voor het milieu of juist de oplossing waar we op wachtten? Patricia Ossewijer is hoogleraar biotechnologie en maatschappij en doet veel onderzoek en projecten rond dit onderwerp. Zij zal de betekenis van deze nieuwe technologie in het kader van de grote maatschappelijke uitdagingen aan de orde stellen. De lezing wordt georganiseerd door de Bèta Balie.


maandag 15 mei 2017 00h01 week 20 politiekdelft.nl    TOP

Delft, stadje tussen twee Metro's

Alex Mustert alias Prof. M. schrijft webcolumn


VORIGE WEEK    ARCHIEF     TOP

html5 logo   Valide CSS!

Wat publiceerde
PolitiekDelft 10 jaar geleden

delft-kop_verdana1_pd_01

http://www.politiekdelft.nl/index_2007_05_31.html

TOP