koppd2.gif

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.


 politiekdelft.nl    TOP


zondag 14 mei 2017 14h31 week 19 politiekdelft.nl    TOP

delft-avdv20170514

(197) 14 mei 2017

Arie van der Veen, webcolumnist

YES !!!!!!


zondag 14 mei 2017 14h30 week 19 politiekdelft.nl    TOP

update: 15h33 eindstand 3-1

FEIJENOORD LANDSKAMPIOEN!

Mijn felicitaties! harrie fruyt van hertog

delft-feyenoord-logo.

Feijenoord - Heracles Almelo


zaterdag 13 mei 2017 02h01 week 19 politiekdelft.nl    TOP

DIP - Delft Internet Panel

Fietsparkeren in binnenstad en Delft voor Elkaar

We beginnen met vragen over fietsparkeren in de binnenstad van Delft. De gemeente denkt na over de vraag hoe we in Delft met fietsparkeren om moeten gaan. Graag horen we ook uw mening over fietsparkeren.

Vervolgens vragen we naar uw ervaringen in uw buurt. Sinds januari 2015 wordt het welzijnswerk in Delft uitgevoerd door de netwerkorganisatie Delft voor Elkaar. Hierin wordt samengewerkt door Participe Delft, MEE, Kwadraad en SEH. Er wordt samengewerkt met elkaar aan sociale wijken, waarin iedereen kan meedoen, hulp kan krijgen én geven, en zich prettig en veilig voelt. Wij willen graag weten hoe u als buurtbewoner denkt over uw buurt, de voorzieningen en het contact met uw buurtbewoners. Zo kan de dienstverlening nog beter afgestemd worden.


Onderstaand de beantwoording van de vragen
door harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl


zaterdag 13 mei 2017 00h37 week 19 politiekdelft.nl    TOP

delft-bvzuidpoort20170513

Betreft: Laad en los problematiek Kruisstraat en omgeving

Sonja Sint, bestuurslid Belangenvereniging Zuidpoort

Geachte raadsleden,

Graag uw aandacht voor bijgaande notitie inzake de laad en los problematiek Kruisstraat. Deze notitie is opgesteld door de 'Overleggroep omwonenden Kruisstraat en omgeving' en gaat met name in op de plannen voor de locatie van de voormalige V&D aan de Kruisstraat en de daaruit voortvloeiende extra belasting voor de Kruisstraat.

De Overleggroep is al een tijd in gesprek met de gemeente, wethouder Harpe en de ontwikkelaar dhr. Aartse van Pro Actief Vastgoed.

Belangrijk punt is dat wij van mening zijn dat de nieuwe plannen aan de Kruisstraat wellicht een kans zijn om de al bestaande problemen rondom de expeditie van de Jumbo goed op te lossen. Verder is het van groot belang dat er nu goede beslissingen genomen moeten worden waardoor de overlast voortkomende uit de nieuwe plannen voor nog een supermarkt niet worden afgewenteld op de openbare ruimte. Als er nu "fouten" worden gemaakt blijven wij als bewoners nog heel lang met de ellende zitten ... Vandaar dat de Overleggroep deze notitie heeft opgesteld de problemen en de eventuele oplossingen.

In afwachting van uw reactie en met vriendelijke groet,

Standpunt omwonenden:
géén achteruitrijdend (vracht)verkeer op de openbare weg

De bewoners van de Kruisstraat en omgeving willen dat het achteruitrijden van vrachtwagens op de openbare weg hier niet langer wordt toegestaan. Daarvoor kijken zij naar de directe toekomst, waarbij grote vrachtwagens (langer dan ca. 10 m.) in de binnensteden, in het bijzonder in de binnenstad van Delft, niet meer zullen worden toegelaten. In het Protocol Logistiek, dat onlangs door de gemeenteraad van Delft is vastgesteld, is o.a. hierover het nodige opgenomen. De bewoners van de Kruisstraat en omgeving zijn zich bewust van het feit dat de huidige situatie, waarin bevoorraading vaak met grote (13-16 m lange) tot zeer grote (18 m lange) auto's plaatsvindt, niet 1-2-3 kan worden gewijzigd. Maar zij willen wèl dat binnen enkele jaren de bevoorrading door vrachtwagens van alle winkels en bedrijven in deze omgeving uitsluitend nog gebeurt met voertuigen van maximaal (plm.) 10 m. lengte - en dat deze vrachtwagens op de openbare weg uitsluitend vooruitrijden. M.a.w.: geen enkele achterwaartse manoeuvre op de openbare weg door bevoorradend vrachtverkeer moet daarbij nog zijn toegestaan. Alle winkels en bedrijven in deze omgeving dienen hier rekening mee te houdenen tijdig de nodige maatregelen te nemen. Van de gemeente wordt verwacht dat de mogelijkheden, die het Protocol Logistiek op dit punt biedt,volledig en tijdig worden benut - dus niet later dan 2020.

Dit betekent dat:

a. Voor bestaande situaties gezocht zal moeten worden naar mogelijkheden om deze achteruitrij manoeuvres z.s.m. maar in ieder geval vòòr die tijd onnodig te maken
b. Bij nieuwe ontwikkelingen hiermee direct rekening moet worden gehouden.

Nu ons is gebleken dat de ontwikkelaar van de vml. V&D locatie niet bereid is een bijdrage aan de laad en los problematiek van buurman JUMBO te leveren als daarvoor (mede)gebruik van hun grond nodig is, beperken wij ons in deze notitie nu noodgedwongen tot punt b: het bewerkstelligen van een optimale oplossing voor de bevoorraading van de toekomstige supermarkt (van Albert Heijn) in het plan van ontwikkelaar Proactief Vastgoed en belegger MN. ...

-----

Opmerking harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Sonja Sint: "... het achteruitrijden van vrachtwagens op de openbare weg hier niet langer wordt toegestaan."
Redactie hfvh: het is nog maar de vraag of een verbod op achteruitrijden juridisch houdbaar is. Mogelijk zijn er electronische oplossingen om de verkeersveiligheid te waarborgen. Moet lukken met een TU-Delft?


zaterdag 13 mei 2017 00h27 week 19 politiekdelft.nl    TOP

Verslag overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur is donderdag 11 mei

Griffie gemeente Delft

FRACTIESTANDPUNTEN LOPEN UITEEN OVER VEILIGHEID
... Portefeuillehouder/burgemeester Marja van Bijsterveldt wees de fracties erop dat de stukken over toezicht en handhaving gaan en dat preventie de schakel in de keten is die daar vóór zit. In haar reactie stond ze uitvoerig stil bij de toename van het aantal fietsendiefstallen en het beleid dat de raad daarvoor heeft vastgesteld. In het verleden zijn de bewaakte fietsenstallingen wegbezuinigd en in plaats van 'nietjes' is gekozen voor fietsvlakken. Ook de prioriteiten in het veiligheidsbeleid werden verlegd. Zo ging er meer aandacht naar de Buitenhof. Van Bijsterveldt wees ook op de verantwoordelijkheid die mensen zelf hebben bij het voorkomen dat hun fiets wordt gestolen. ...

ELEKTRISCH VAREN
(red. Jan Peter de Wit van) Onafhankelijk Delft had liever gezien dat varen in de Delftse grachten en Delftse Hout enkel toegestaan blijft voor elektrisch aangedreven vaartuigen en voor dieselboten wordt verboden.


zaterdag 13 mei 2017 00h16 week 19 politiekdelft.nl    TOP

delft-sp20170513

BEWONERS WITTE HUIZEN HEILIGE LAND IN ACTIE TEGEN SLOOP

Wim Hamelink, raadslid SP

Afgelopen maandag hebben de bewoners van de witte huizen in het Heilige Land actie gevoerd voor het behouden van hun huizen. De woningcorporatie Woonbron wil de huizen van de mensen slopen. De bewoners hebben handtekeningen ingezameld om duidelijk te maken dat ze willen dat de huizen gerenoveerd worden, en niet gesloopt.

De bewoners hadden een barbecue georganiseerd en Woonbron daar bij uitgenodigd. De directeur zelf kwam niet, maar stuurde een vertegenwoordiger. De bewoners hebben haar de handtekeningen overhandigd. De witte huizen hangen vol met posters tegen de sloop. Hier en daar is ook nog een 15 jaar oude poster te zien, van een eerdere actie om de sloop van de woningen tegen te gaan. Het is een heel diverse buurt, er wonen net afgestudeerde studenten en ouderen die daar al meer dan 70 jaar wonen.

Het SP Tweede Kamerlid Sandra Beckerman was er ook om de bewoners een hart onder de riem te steken. Ze vertelde van een vergelijkbare actie voor de bewoners van woningen in het Zuiderpark in Groningen, die door de bewoners gewonnen is.


vrijdag 12 mei 2017 09h12 week 19 politiekdelft.nl    TOP

delft-buitenwatersloot-154-reiger-20170511164856

Delft. Op de Buitenwatersloot wacht deze reiger dagelijks op een lekker hapje.

BLAUWE REIGER

harrie fruyt van hertog, webcolumn

Delft. Op de Buitenwatersloot komt deze reiger elke dag een lekker hapje halen.
Al acht jaar staat staat de reiger telkens voor de deur in afwachting van een traktatie.
Uit ervaring weet de bewoner dat de reiger leverworst van de ALDI het lekkerst vindt.
Passanten kunnen gewoon langs lopen, erg schuw is de reiger geenszins.


vrijdag 12 mei 2017 02h34 week 19 politiekdelft.nl    TOP

Bart Smals lijsttrekker voor Delftse gemeenteraadsverkiezing

Bestuur VVD Delft

Bart Smals zal bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 opnieuw de lijsttrekker zijn voor de VVD in Delft. De leden hebben hem tijdens de ledenvergadering op woensdag 10 mei unaniem gekozen.

Bart Smals: "Delft, de stad waar ik al bijna twintig jaar woon, is mijn thuis. Dagelijks geniet ik van de mooie plekken in de binnenstad, de centrale ligging van Delft in Nederland en de hele wereld, en toch ook op loopafstand mooie natuur om even het hoofd leeg te maken. Delft is ook de stad waar mijn kinderen opgroeien, ze naar school gaan, sporten en hun vrienden hebben."

Bart Smals zit sinds 2014 in de Delftse gemeenteraad als fractievoorzitter van de VVD. Bart Smals: "De afgelopen ben ik vooral druk geweest met Delft weer op de rit te krijgen en financieel gezonder te maken, en dat is gelukt. Het einde van het Spoorproject komt in zicht, de Sebastiaansbrug gaat nu echt vervangen worden, Harnaschpolder is nu een wijk waar mensen graag willen wonen en de belastingen gaan omlaag.

Maar er is ook nog genoeg te doen: het oerwoud aan fietsen rond het stadhuis, de veiligheid in sommige wijken, het onderhoud van de openbare ruimte zijn dingen die echt nog beter kunnen. En natuurlijk kunnen ook de belastingen nog flink verder omlaag. In een innovatieve stad als Delft moet het mogelijk zijn dat we de dingen organiseren voor maximaal dezelfde prijs als wat er in de rest van Nederland wordt betaald.

Kortom, ik wil van Delft een nog mooiere stad van maken, een stad waar mijn kinderen en wellicht ook kleinkinderen met veel plezier aan terugdenken, en liefst ook willen wonen. Een stad om trots op te zijn: Delft als technisch centrum van de wereld, met de gemoedelijkheid van een ouderwets dorp."

Het bestuur en de leden van de VVD Delft zijn blij dat Bart Smals zich opnieuw wil inzetten voor de stad. Met Bart als lijsttrekker hebben zij het volle vertrouwen in een mooie toekomst voor Delft.


vrijdag 12 mei 2017 02h27 week 19 politiekdelft.nl    TOP

SP WIL STRENGERE AANPAK VAN FIETSENDIEFSTAL

Tom Zonneveld, raadslid SP

In Delft worden ieder jaar steeds meer fietsen gestolen. Aangifte doen vinden veel burgers zinloos en voor de politie is fietsendiefstal geen prioriteit. Het SP wil dat de gemeente de politie een handje gaat helpen en aanpak van fietsendiefstal een prioriteit maken. Dat kan bijvoorbeeld door inzet van lokfietsen. Dat zijn fietsen waarin een chip is aangebracht, zodat de dief getraceerd en gepakt kan worden. Op die manier kan prioriteit gegeven worden aan dit probleem zonder dat er met politie-inzet geschoven moet worden. SP-raadslid Tom Zonneveld: "Fietsendiefstal is een vorm van criminaliteit waar heel veel Deltenaren mee te maken krijgen en dus een grote ergenis."

In het verleden was aanpak van fietsendiefstal al een prioriteit, maar dat is wegbezuinigd. Zonneveld: "Het gevolg is dat er sinds 2010 57% meer fietsendiefstallen zijn geregistreerd in Delft. Zo'n extreme stijging vraagt natuurlijk om een strengere aanpak."


donderdag 11 mei 2017 17h48 week 19 politiekdelft.nl    TOP

Informatie over de verkoopprocedure van de vastgoedportefeuille Ons kenmerk van VOM Delft BV

Lennart Harpe, loco-brugemeester voor college van B&W Delft

... Op basis van de biedingen en de gevoerde gesprekken heeft de directeur van de VOM besloten, onder voorbehoud van goedkeuring van de RvC en AvA en een positieve uitkomst van de BING integriteitstoets, om het vastgoed te verkopen aan Vlakland 1 BV te Egmond aan Zee.

...

... Korte karakteristiek van bieder Vlakland 1 BV:
- Het is een particuliere (vermogende) belegger met een lange termijn perspectief;
- De portefeuille wordt aangehouden als duurzame belegging;
- Affiniteit met horeca en monumentaal vastgoed;
- Professionele indruk;
- Beheer zal plaatsvinden door Keij & Stefels Beheer uit Amsterdam;
- Hecht belang aan behoud van en goede samenwerking met huidige ondernemers.

...

... De biedingen die door de bieders aan de VOM Delft BV zijn gedaan, zijn op 9 mei 2017 door het college geheim verklaard ...


donderdag 11 mei 2017 17h34 week 19 politiekdelft.nl    TOP

delft-bbn20170511

Restaurant in de Buccaneer: update

Joop Gravesteijn, voorzitter binnenstadnoord.nl

... Onlangs hebben B&W besloten de verleende vergunning te wijzigen.
... Op basis van dit advies is het voorschrift "na 22 uur worden er geen etenswaren meer verstrekt" gewijzigd in "Bestellingen die voor 21.30 uur zijn gedaan en geregistreerd, mogen daarna nog worden uitgereserveerd".
...


donderdag 11 mei 2017 16h05 week 19 politiekdelft.nl    TOP

delft-avdv20170511

(196) Regeerakkoord: fractie of partij ?

Arie van der Veen, webcolumnist

De verkiezingen vonden plaats op 15 maart jl. En inmiddels zijn we twee maanden verder en er schijnt in Den Haag druk onderhandeld te worden in de formatie voor een nieuw kabinet. Voorlopig zijn de rijen nog gesloten, althans in het openbaar. Achter de schermen lijkt de spanning op te lopen. Kranten berichten over de oplopende tegenstelling tussen CDA en GroenLinks. Onderwerp is de afkeer van het CDA van allerlei belastingmaatregelen, lees lastenverzwaring voor bedrijven en burgers in het kader van het milieubeleid. En volgens de onbevestigde berichten is de VVD-onderhandelaar Rutte bereid om hierover akkoorden te sluiten. Daarnaast komen er af en toe berichten naar buiten over zetelverdeling en kabinetsposten. Er is van alles gaande. En voorlopig is het afwachten.

En juist die periode van afwachten is interessant om nog eens de vraag te behandelen wie er nu eigenlijk over dat regeerakkoord gaat. Is dat de fractie, de (individuele) partij of de partijleden ? In 2012 was het regeerakkoord in een vloek en een zucht gereed. Fracties kregen nauwelijks de tijd om er iets van te vinden, laat staan politieke partijen. Het resultaat is bekend: opstand in de VVD tegen de inkomensafhankelijke zorgpremie. En ernstiger: electoraal verlies bij de tussentijdse raadsverkiezingen in enkele gemeenten, met name in Noord-Holland. Tweede Kamerleden kregen de opdracht het akkoord uit te leggen (en dat als controleurs van de regering). Maar zij werden in sommige delen van het land krachtig teruggestuurd naar Den Haag. En ook na de correctie van deze faux pas in de onderhandeling was er een deuk in het vertrouwen tussen de partijleiding in Den Haag en de (kader)leden in het land.

Nu komt de vraag opnieuw aan de orde. Wie gaat er over het regeerakkoord ? In eerste instantie natuurlijk de onderhandelaars als vertegenwoordigers van hun fractie. Vervolgens de fractie(s) in de Tweede Kamer. En daarna partijbesturen. Allemaal mooi ! En bij volop functionerende politieke partijen kan dat afdoende zijn. Maar wat als de Haagse top zichzelf vooral controleert en in feite zichzelf klem zet ? In het CDA wordt nog met afgrijnzen teruggedacht aan het congres in oktober 2010 over deelname aan het gedoogkabinet. In feite werd dit congres toch afgedwongen door de leden. Met de bekende afloop, en na een schamel ja, toch snel de afbladdering van het vertrouwen. Uiteindelijk komt men toch zijn leden tegen.

In de VVD gaat het zelfde spelen met de keuze van GroenLinks als coalitiepartner. Met de geschiedenis van 2012 kan ik mij niet voorstellen dat leden zich niet willen uitspreken over de inhoud van een mogelijk komend regeerakkoord. Mede gelet op de nakende raadsverkiezingen. En dat is en was in de VVD niet gebruikelijk. Immers de fractie sluit akkoorden en dan ziet men wel verder.

En ook in het CDA zal de roep om een ledenraadpleging rond het regeerakkoord toenemen. Zeker als er straks door de fractie nolens-volens akkoord gegaan zou moeten worden met het regeerakkoord om de regeringsdeelname veilig te stellen.

GroenLinks kent de traditie van instemming door een congres, zij het dat er nog niet eerder geregeerd is. D66 stemt het liefste overal over, bij voorkeur in een (leden)referendum.

De ogenschijnlijke rust van de formatie biedt de onderhandelende politieke partijen de gelegenheid na te denken welke procedure men straks inzet ter goedkeuring van een regeerakkoord. VVD en CDA zullen zich daarop moeten beraden. En eigenlijk GroenLinks ook, zij het precies andersom geredeneerd. Fractie of partij ? En de verhouding tussen die twee. Het blijft een lastige. Zeker ook omdat de kracht van de politieke partijen steeds meer afneemt. Wie heeft het laatste woord in deze, dat is de vraag. Een partijcongres of een ledenraadpleging ? Of blijft men werken met afgeleid of gemandateerd vertrouwen in fracties. Zeker ook op basis van het verbod van last of ruggespraak.

De komende weken zal blijken of het echt iets wordt met de formatie van dit kabinet. Niemand waagt zich aan een echte voorspelling. Maar tegelijk is het wijs om na te denken over nakende goedkeuringsprocedures. Zeker naar mate de formatie langer duurt en de raadsverkiezingen dichterbij komen. Zo proces analyseren en vooral doorzien, vraagt om een wijze partijvoorzitter, lees partijbestuur. Huiswerk voor de formerende partijen, en met name voor de VVD.


donderdag 11 mei 2017 04h13 week 19 politiekdelft.nl    TOP

Bart Smals VVD lijsttrekker GR2018

delft-twitter-lennart-harpe-20170511 delft-twitter-willem-van-valkenburg-20170511

donderdag 11 mei 2017 03h33 week 19 politiekdelft.nl    TOP

Verslag commissie Sociaal Domein en Wonen

Griffie gemeente Delft

THUISTEELT MEDICINALE WIET LEIDT TOT UITVOERIG DEBAT
... De fracties werden herhaaldelijk geïnterrumpeerd door de VVD-fractie (red. Bart Smals) om hen te wijzen op onjuistheden. Volgens de VVD bevat de motie van Hof van Twente foute overwegingen en is het thuis telen van wiet voor medicinaal gebruik al toegestaan, maar is het een probleem dat dit medicijn niet wordt vergoed door de zorgverzekeraars. Daarnaast biedt volgens de VVD de thuisteelt geen garantie voor een kwalitatief goed medicijn en geldt ook voor andere geneesmiddelen dat het beter is dat mensen die niet thuis fabriceren maar dat ze dat overlaten aan deskundigen.
De ChristenUnie (red. Joëlle Gooijer) sloot zich op hoofdlijnen aan bij de argumenten van de VVD en voegde daar aan toe dat de controle op thuisteelt nagenoeg onmogelijk is.

...

... Volgens (red. Marja) Van Bijsterveldt kan de burgemeester de teelt niet legaliseren. Dat is aan het kabinet en de Kamer. Een nieuwe wet die daarop aanstuurt is wel goedgekeurd door de Tweede Kamer, maar nog niet behandeld door de Eerste Kamer. De burgemeester vroeg de commissie die stemming af te wachten, alvorens gemeentelijke acties te starten die daarna misschien voor niks in gang zijn gezet.


donderdag 11 mei 2017 02h58 week 19 politiekdelft.nl    TOP

delft-cda20170511

Fractie CDA eet met 5 gasten bij fractievergadering

CDA Delft

De fractie van het CDA had 5 gasten aan tafel bij de actie Welkom aan Tafel, dat uit gaat van Bruggen Bouwen Delft. De gasten kwamen voornamelijk uit Syrië, 1 gast kwam uit Iran. Na een maaltijd, schoven de gasten aan bij de reguliere fractievergadering.
Een geslaagde avond!


woensdag 10 mei 2017 01h27 week 19 politiekdelft.nl    TOP

delft-ommen20170510

BAS VERKERK NIEUWE WAARNEMEND BURGEMEESTER

Gemeente Ommen

Mr.drs. G. A. A. (Bas) Verkerk (58) uit Delft wordt de nieuwe waarnemend burgemeester van Ommen. Hij begint hier op donderdag 18 mei als opvolger van Mark Boumans, die zoals bekend burgmeester wordt van Doetinchem. Bas Verkerk is op maandag 8 mei benoemd door de Commissaris van de Koning Overijssel, mw. drs. Ank Bijleveld-Schouten.

Bas Verkerk (VVD) is een ervaren bestuurder. Zo was hij burgemeester van Delft, waarnemend burgemeester van De Bilt, wethouder en raadslid in Den Haag. Hij is geboren in Hoonhorst (gemeente Dalfsen) en volgde het voortgezet onderwijs (Atheneum A) aan het Thomas a Kempis Lyceum in Zwolle. Daarna studeerde hij aan de Rijksuniversiteit in Groningen: Nederlands Recht (mr) en Vrije studierichting, recht en planologie (drs).

Bas Verkerk is getrouwd en heeft drie kinderen. Hij heeft ruim 20 jaar een recreatiewoning in de gemeente Ommen en verblijft hier regelmatig. Bas Verkerk voelt zich als geboren en getogen Sallander thuis in onze regio en is bijzonder gemotiveerd om hier als waarnemend burgemeester in Ommen aan de slag te gaan. Hoe lang zijn periode duurt hangt af van het moment waarop de definitieve, kroonbenoemde burgemeester in Ommen begint. De voorbereidende procedure hiervoor is in gang gezet.

...


woensdag 10 mei 2017 01h19 week 19 politiekdelft.nl    TOP

reactie op brief belangengroep inzake Sebastiaansbrug

Aletta Hekker, college Burgemeester en Wethouders

Geachte leden van de raad,

Op 8 april 2017 heeft de belangengroep "de brug moet beter" een brief gestuurd naar alle de fracties van de gemeenteraad. In die brief wordt gesuggereerd dat de nieuwe St. Sebastiaansbrug onnodig breed wordt. Bijgaand treft u aan de reactie van het college op deze brief.

... is het oak niet mogelijk om de brug te versmallen. Dat komt omdat er drie wegassen zijn vastgelegd in het bestemmingsplan ...


woensdag 10 mei 2017 01h07 week 19 politiekdelft.nl    TOP

delft-avdv20170510

(195) Naar de finale in Europa

Arie van der Veen, webcolumnist

Vandaag 9 mei is het weer Europadag. En ook dit jaar zal deze dag geruisloos voorbijgaan aan de meeste mensen. Vorig jaar schreef ik voor het eerst over deze dag. In column 60, voerde ik een pleidooi voor de herwaardering van de waarden en het belang van Europa. En in column 181 ging ik in op het belang van de Europese waarden als drager voor het nieuwe kabinet, in de lijn van een toespraak van Buma.

Europa staat er nu een stuk beter voor dan een jaar geleden. Althans in de publieke opinie. Mark Rutte sprak in de verkiezingstijd over een aantal finales. Achtste finale in Oostenrijk, kwartfinale in Nederland, de halve finale in Frankrijk en straks in oktober de finale in Duitsland. Allemaal verkiezingen en Europa, althans de pro-Europa-kandidaten hebben gewonnen. En het populisme is een halt toegeroepen. Zo lijkt me tenminste. En op de achtergrond speelt het wonderlijke Brexit-proces. En de Britse kiezer zal daarvan het zijne vinden.

Naar de finale in Europa ! Niet met de voetbal, maar de verkiezingen in Duitsland. En de tekenen lijken gunstig, de CDU van Merkel is aan de winnende hand en belangrijker lijkt dat de AfD over zijn hoogtepunt heen is. En dat telt. Rust in het politieke hart van Europa. En samen met de nieuwe Franse president Macron, werken aan een nieuw perspectief voor Europa.

Europa is toe aan een revival ! Een wenkend perspectief voor de Europese samenwerking, op basis van reële uitgangspunten. En daar ligt een uitdaging voor de nationale politici. Al eerder is gewezen op de dubbelhartigheid van de nationale politici, en politieke leiders. In Brussel akkoord gaan en in het eigen land er afstand van nemen. Europa verdient beter. Niet alleen omdat het een rechtsstatelijke waardengemeenschap is, maar ook omdat het politiek- en economisch van levensbelang is. Dat geldt ook steeds meer voor het buitenlands beleid en defensie. Soms vergelijk ik Europa met intergemeentelijke samenwerking in Nederland. Voor gemeenten van groot belang om toch zelfstandig te kunnen blijven, en dat leidt tot bestuurdersbestuur. Maar ook hier zijn de schalen meer flexibel geworden, en wordt er nu op basis van maatwerk samengewerkt. In Europa zou ook meer flexibiliteit goed kunnen werken. En daarnaast realistische normen. In het bijzonder in het nationale beleid. Niet Europa, maar de individuele lidstaat bepaalt de norm bij de uitvoering, en dan bedoel ik vooral de extra normen. In de landbouw en het milieubeleid is men dat maar al te zeer gewend.

Europa lijkt terug op de agenda. Niet dat het er vanaf geweest is, maar het is weer bon ton om positief te spreken over de Europa. En laat dat dan ook het geval zijn in kabinetsformatie ! De Europese vlag zal vandaag trots fladderen naast de Hollandse driekleur op het Binnenhof. Laat men zich in de formatie krachtig uitspreken pro-Europa. En het advies van Buma volgen en de Europese waarden tot basis van het kabinetsbeleid maken. Dominee en koopman ! En wat dat laatste betreft, laten we ophouden om telkens het braafste jongetje van de klas te zijn ! Europa werkt meestal het best met minimumvoorwaarden. En de afkeer van Europa wordt meestal gevoed door de maximumeisen die nationaal worden toegevoegd. Althans in Nederland.

Onderhandelen met GroenLinks over Europa moet ook gaan over deze onderwerpen. Al dat strenge beleid leidt maar tot regelzucht, ambtenarij en subsidie rondpompen. En als er nu één valkuil in de formatie is, dan is het dit thema. Ik hoor en zie VVD-ers hierover zich steeds grotere zorgen maken. En de CDA-ers wachten in stilte af, maar vinden het zelfde. Laat Nederland een inhoudelijke agenda presenteren voor Europa, samen met partners. Dat is een mooie insteek voor de formatie.

Europa ! Waard om te vieren ! Op 4 mei deden we aan herdenken. En op 8 mei werd dat Europabreed gedaan. In die zin is 9 mei mooi gekozen. Als ik een Europese vlag had zou ik hem uitsteken. Europa, best belangrijk ! Wel nee, Europa van levensbelang, en laten we dat op een dag als vandaag openlijk uitdragen.


dinsdag 9 mei 2017 14h43 week 19 politiekdelft.nl    TOP

delft-twitter-pd20170509

dinsdag 9 mei 2017 02h08 week 19 politiekdelft.nl    TOP

delft-pzh20170509

Bron: DCMR

NATUCAL, wat is dat?

harrie fruyt van hertog

From: Bart Hoop de
Sent: Monday, May 8, 2017 4:14 PM
To: harrie fruyt van hertog ; redactie politiekdelft
Subject: Betr.: Kennisgeving beschikking DSM

Beste heer Fruyt van Hertog,

U vraagt wat Natucal voor product is.

Natucal is een (bij)product dat over blijft na één van de fermentatieprocessen bij DSM. Het bestaat uit biomassa in water dat tijdelijk wordt opgeslagen en vervolgens wordt afgezet.

Op basis van de bij ons bekende gegevens heeft Natucal geen gevaarlijke eigenschappen met betrekking tot risico's voor de omgeving (gezondheid of veiligheid).

Natucal wordt ook nu al door DSM opgeslagen in een grotere tank (4.000 m3).
DSM wil deze stof op een andere lokatie op het terrein opslaan in een kleinere tank (980 m3). Dat is wat met deze beschikking wordt vergund.

Ik hoop uw vraag hiermee voldoende beantwoord te hebben.

Met vriendelijke groet,

Bart de Hoop
Senior vergunningverlener
Bureau Reguleren Industrie
tel. +31 (0)10 246 86 77
e-mail bart.dehoop@dcmr.nl

DCMR Milieudienst Rijnmond
www.dcmr.nl

>>> "redactie politiekdelft" <redactie@politiekdelft.nl> 6-5-2017 12:34 >>>

hi dcmr

betreft
Kennisgeving beschikking
Reguliere voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend

Bedrijf : DSM Delft Permit B.V.
Locatie : Alexander Fleminglaan 1, 2613 AX Delft
Activiteit : Bouwen en milieuneutraal wijzigen
Voor : De plaatsing van een opslagtank voor Natucal
Aanvraagdatum : 17 februari 2017
Besluitdatum : 14 april 2017
Bekendmaking : 14 april 2017
Zaaknummer : 999932778

Mijn vraag: wat is Natucal?

alvast bedankt voor je antwoord
gr
harrie fruyt van hertog
redactie politiekdelft.nl


dinsdag 9 mei 2017 01h51 week 19 politiekdelft.nl    TOP

delft-sb20170509.

Stadsbelangen Delft: schriftelijke vragen inzake kennisgeving beschikking Provincie inzake opslagtank Natucal bij DSM.pdf

Aad Meuleman, raadslid SB

Aan het college van Burgemeester en Wethouders

Delft, 5 mei 2017

Betreft: Kennisgeving beschikking Provincie inzake opslagtank Natucal bij DSM

Geachte college,

In Delft op Zondag van afgelopen weekend trof onze fractie een Kennisgeving beschikking aanvan de Gedeputeerde Staten Zuid-Holland. De Provincie heeft aan DSM een omgevingsvergunning verleend voor de plaatsing van een opslagtank voor Natucal. Tegen deze beslissing kan binnen zes weken na 14 april 2017 bezwaar worden aangetekend. Op internet is niet te vinden wat Natucal is. Daarom hebben wij de volgende vragen.

1. Is er vooraf overleg geweest tussen de Provincie en de gemeente Delft over het voornemen om een omgevingsvergunning af te geven voor een opslagtank Natucal bij DSM?
2. Zo nee, is dat niet vreemd? Het gaat hier om een beslissing van de Provincie die betrekking heeft op Delfts grondgebied en mogelijk consequenties kan hebben voor onze inwoners in de omgeving van DSM.
3. Als er wel overleg vooraf heeft plaatsgevonden, wanneer heeft dat overleg plaatsgevonden?
4. Is de gemeente bekend met het product Natucal? Zo ja, dan graag uitleg hierover?
5. Zijn er risico's voor Delft als de opslagtank voor Natucal daadwerkelijk wordt gerealiseerd en zo ja, welke risico's zijn er dan voor Delft?
6. Wie is verantwoordelijk als eventuele risico's zich ook daadwerkelijk voordoen?
7. Bij de Kennisgeving wordt vermeld, dat als men stukken wil inzien, men hierover een verzoek kan indienen en vervolgens naar Schiedam moet om de stukken in te zien. Het ligt toch voor de hand dat onze inwoners in Delft de gelegenheid krijgen om stukken in te zien? Graag uw reactie hierop.
8. Is de gemeente Delft voornemens bezwaar aan te tekenen tegen deze beslissing binnen de daarvoor geldende termijn? Zo nee, waarom niet?

Wij zien de beantwoording op onze vragen met belangstelling tegemoet. Graag voordat de bezwaartermijn (6 weken na 14 april 2017) is verstreken.

Met vriendelijke groeten

Fractie Stadsbelangen Delft


dinsdag 9 mei 2017 01h42 week 19 politiekdelft.nl    TOP

delft-avdv20170509

(194) Excelsior

Arie van der Veen, webcolumnist

Wat een bijzondere dag, zondag 7 mei ! Rotterdam maakte zich op om met Feyenoord kampioen te worden, supporters kwamen van heinde en verre. Eigenlijk was Feyenoord al kampioen, nog even van Excelsior winnen. En eigenlijk was dat al geen issue. Die jongens van die oud-papierclub uit Kralingen zijn toch geen partij. Ik wilde zondag in Rotterdam zijn om de sfeer te proeven en voelen hoe de ontlading plaats zou vinden als Feyenoord zou winnen. Turen naar de wedstrijd op schermen op afstand. De wedstrijd was natuurlijk niks, maar in de eerste helft heerste er een gezonde, maar gespannen sfeer. Over de tweede helft, en vooral de derde helft hoeven we het niet te hebben. Toch een bijzonder gevoel om op de Coolsingel gestaan te hebben.

Excelsior, betekent: steeds hoger ! En het aardige is dat deze club zijn naam steeds meer eer aandoet. Inmiddels staan ze op nummer 11, nog nooit zo hoog gestaan aan het einde van een competitie. Steeds hoger, dat geldt ook voor de lat die Feyenoord wordt opgelegd om kampioen te worden. Zeker na 18 jaar ! En daar wrong de schoen gisteren. Een speler van Excelsior zei op de radio: "Er is een sfeer in de stad ontstaan van Feyenoord is al kampioen, en wij doen er niet toe. De kaarten van onze supporters zijn overgenomen door Feyenoord-fans". En daar ligt de kern: bij Excelsior ontstond een enorme wil om te winnen. Om te laten zien dat ze er wel toedoen. En eigenlijk is dat de Rotterdamse mentaliteit. 'Sterker door strijd'. En inmiddels bevond Feyenoord zich al in dromenland. Dromen hoe het zou zijn op de Coolsingel.

En toch wordt Feyenoord zondag 14 mei kampioen ! Namelijk sterker door strijd ! Het masker van de zelfgenoegzaamheid, het gevoel van we zijn al kampioen, de stad overal Rood-Wit ! Excelsior heeft Feyenoord de ogen geopend. You never walk alone, betekent ook dat je altijd je ogen open moet houden voor de omgeving en de context. En niet dromen over of claimen van (nog) niet bestaande rechten. Zeker niet op het veld !

Feyenoord thuis, is dit seizoen een onneembare veste. Niet omdat men daar van droomt, maar omdat het Legioen het team op sleeptouw neemt. En dat is nodig ook. Nog één punt voor op Ajax. En Ajax geeft niet op ! Heracles is een serieuze tegenstander ! Maar Feyenoord weet sinds zondag dat het nog geen kampioen is. En na de zeperd tegen Ajax begin april, volgde de triomf tegen Vitesse. Dat geeft moed. De lat zal elke dag hoger worden. Excelsior ! Steeds hoger. De uitdaging groter. En uiteindelijk zal de overwinning zoet smaken, maar dan moet je wel bij de les zijn. En als dat zondag 14 mei om 14.30 uur nog niet zo is, dan houdt het legioen de spelers wel bij de les.

De nederlaag bij Excelsior was ontluisterend, maar zou wel eens de richtingwijzer kunnen zijn naar zondag a.s. 33 wedstrijden bovenaan. In wedstrijd 34 gaat het gebeuren. Gewoon trainen deze week, focus en afsluiten voor de buitenwereld. En laat ze in Amsterdam maar praten. Daar wacht Olympique Lyon donderdag.

Het kampioenschap is een competitie met ups en downs, de lat ligt steeds hoger ! Excelsior ! En uiteindelijk wint men, als men sterker wordt door strijd. We gaan het zondag zien. Nuchter en waakzaam !


dinsdag 9 mei 2017 00h53 week 19 politiekdelft.nl    TOP

delft-bartteeuwen20170509

http://www.bartteeuwen.com

Stopzetting van de Gist grondwaterwinning

Bart Teeuwen, Institutional and legal expertwater resources

Aan het college van B&W en de Gemeenteraad van Delft,

Hierbij doe ik U ook langs deze weg toekomen mijn open brief aan U over de stopzetting van de Gist grondwaterwinning, zoals opgenomen in Delft op Zondag van 7 mei 2017.
Mocht er behoefte zijn aan een nadere toelichting op de brief, dan ben ik daartoe graag bereid.

Met vriendelijke groet,

Brief Bart Teeuwen met bijlagen.


dinsdag 9 mei 2017 00h39 week 19 politiekdelft.nl    TOP

delft-stip20170509

STIP goededoelenmaand van start!

Michelle Corten, raadslid STIP

Deze maand is het STIP goededoelenmaand. Deze maand gaan wij als STIP de stad in, om te helpen op de plekken waar nodig en vrijwilligerswerk te stimuleren.

Eerder heeft STIP zich al ingezet om vrijwilligers en vrijwilligerswerk aan elkaar te koppelen, bijvoorbeeld via de site studentenvrijwilligerswerkdelft.nl, die afgelopen november is gelanceerd. Het doel van dit platform is vrijwilligerswerk voor studenten in Delft vindbaarder te maken en zo ook een brug te bouwen tussen studenten en vrijwilligersorganisaties in Delft. Ook stemde STIP voor de motie 'Gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)', waardoor Delftse vrijwilligers een gratis Verklaring Omtrent Gedrag bij de gemeente aan kunnen vragen.

Wil jij ook je steentje bijdragen aan de samenleving en je inzetten op plekken waar hulp nodig is? Kijk dan eens op studentenvrijwilligerswerkdelft.nl; DelftVoorElkaar; de mogelijkheden via je (studenten)vereniging of klop gewoon eens bij je buren aan!

STIP vindt vrijwilligerswerk belangrijk. Hiermee zorgen we dat we samen Delft en onze samenleving een beetje beter maken. Verschillende mensen komen met elkaar in contact en men kijkt naar elkaar om. Om het goede voorbeeld te geven en de stad in te gaat de fractie en bestuur van STIP zich de komende tijd inzetten op verschillende plekken in de stad.


maandag 8 mei 2017 00h03 week 19 politiekdelft.nl    TOP

delft-jovddelft20170507

JOVD Delft: 'Uitbreiding Rotterdam Airport pakt positief uit voor Delft'

Stijn de Vreede, voorzitter JOVD Delft

Rotterdam Airport is de laatste jaren uit haar voegen gebarsten: Om aan de vraag te voldoen zoekt Rotterdam Airport naar een verruiming van het Luchthavenbesluit, om meer vliegbewegingen mogelijk te maken. In het AD Delft van 4 mei werd door de vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast opgeroepen aan inwoners van Delft te demonstreren tegen uitbreiding van Rotterdam Airport. JOVD Delft wil een ander geluid laten horen.

'In het 4e kwartaal van 2016 kwam slechts 3,36 % van de meldingen van overlast uit Delft. Van de in totaal 2499 meldingen van overlast in het laatste kwartaal van 2016, kwam 61,6% van slechts 7 bewoners.' aldus Stijn de Vreede, van JOVD Delft.

'Een groei van de luchthaven Rotterdam Airport zal voor de stad Delft alleen maar kansen bieden: Zowel het vestigingsklimaat voor High Tech bedrijven als de bereikbaarheid voor de inwoners van Delft zal verbeteren, vooral als de tramlijn door de campus van de TU Delft wordt doorgetrokken naar het vliegveld.'

'De conclusie van actiegroep Bewoners tegen Vliegtuigoverlast dat 63% van de bewoners tegen uitbreiding is, is ongefundeerd en bangmakerij. Deze conclusie is getrokken door het aantal ondertekenaars van twee petities naast elkaar te leggen, geen uitkomst van een degelijk onderzoek.'

'Ook als we de gebruikte en geplande geluidsruimte bekijken zien we dat Delft nauwelijks overlast kan ervaren door vliegbewegingen van Rotterdam Airport.'

Wel is er ook een keerzijde: 'Wij zien graag dat uitbreiding in de geluidsruimte van Rotterdam Airport voornamelijk plaatsvindt in de late ochtend en middag, niet in de nacht. Ook moet Rotterdam Airport overwegen bewoners te helpen met isolatie of compensatie bieden.'


maandag 8 mei 2017 00h02 week 19 politiekdelft.nl    TOP

delft-top20170507

Justus van Effenblok

Arjan Hebly, restauratie-architect

op 10-05-2017 om 20:00 uur in PrinsenKwartier, Sint Agathaplein 4 te Delft

Het Justus van Effencomplex is een wooncomplex aan de Justus van Effenstraat in Rotterdam-Spangen. Het complex werd ontworpen door de Nederlandse architect Michiel Brinkman. Het baanbrekende woonblok met 264 woningen werd opgeleverd in 1922 en is een mijlpaal in de Nederlandse volkshuisvestingsbouw. Woningcorporatie Woonstad Rotterdam, de eigenaar van het complex, herstelde het wereldberoemde monument weer in zijn oude glorie. De ingrijpende restauratie en renovatie startte in 2010. Restauratiearchitecten Joris Molenaar en Arjan Hebly (Hebly Theunissen Architecten) zorgden ervoor dat het rijksmonument aangepast werd aan de eisen en wensen van deze tijd met behoud van het historische en monumentale karakter en de bijzondere aantrekkingskracht van het gebouw.


maandag 8 mei 2017 00h01 week 19 politiekdelft.nl    TOP

Stemmen voor Le Comteprijs kan nog tot dinsdag

Redactie delftopzondag.nl

Nog niet gestemd?
Dit kan nog tot aanstaande dinsdag door uw favoriet te mailen naar lecomteprijs@delftopzondag.nl.

Nominaties Le Comteprijs 2016

Delfia Batavorum

De commissie selecteerde uit deze inventarisatie de volgende vijf nominaties:

delft-db20170306-1

Nominatie 1 Choorstraat 51


delft-db20170306-2

Nominatie 2 Koornmarkt 79


delft-db20170306-3

Nominatie 3 Nieuwelaan 42


delft-db20170306-4

Nominatie 4 Rotterdamseweg 13


delft-db20170306-5

Nominatie 5 Oude Langendijk 2


VORIGE WEEK    ARCHIEF     TOP

html5 logo   Valide CSS!

Wat publiceerde
PolitiekDelft 10 jaar geleden

delft-kop_verdana1_pd_01

http://www.politiekdelft.nl/index_2007_05_31.html

TOP