koppd2.gif

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.


 politiekdelft.nl    TOP


zondag 16 april 2017 11h35 week 15 politiekdelft.nl    TOP

delft-rotterdam-weena-holland-casino-pd20170416

Rotterdam, Weena.

Holland Casino in Rotterdam is voortaan 24/7 open

Dénis van Vliet, redactie AD Rotterdam

Het Holland Casino in Rotterdam heeft een primeur. Vanaf vandaag is het staatsgokbedrijf aan het Weena 24 uur per dag open. Dominic Bennis is de man die in de nachtelijke uren de scepter zwaait. "We willen geen nachtcafé worden."

...

Enthousiast is ook burgemeester Aboutaleb. Hij liet de raad vorig jaar weten dat een 24-uurscasino het huidige voorzieningenaanbod kan versterken, "in het bijzonder die van het Rotterdam Central District (het stationsgebied, red.)." ...


zondag 16 april 2017 08h57 week 15 politiekdelft.nl    TOP

delft-zwart

Geen persoonsfoto Stoelinga wegens copyright.

Stoelinga OD herhaalt zich ...

Martin Stoelinga, raadslid OD

De Nieuwe Kerk moet ook op zondag worden geopend voor toeristen.
De mensen staan nu voor een dichte deur.

-----

Herhaald bericht:
dinsdag | 28 juli 2015 | 10h34 | week 31 | POLITIEKDELFT.NL |

delft_martin_stoelinga_kafka.gif

commentaar redactie door harrie fruyt van hertog:

De kerk "moet" helemaal niets en al helemaal niet opgelegd door de politiek. Kerk en Staat zijn gescheiden in Nederland! In 1953 werd de Zondagswet ingevoerd. Het is aan het kerkbestuur om de Nieuwe Kerk op zondag met gepaste devotie open te stellen voor toeristen. Wel goed opletten! Voor je het weet verwordt de Kerk tot een kermisattractie met gokkasten enz.


zaterdag 15 april 2017 23h36 week 15 politiekdelft.nl    TOP

'Deze brief heeft een strekking van:
Zoek het maar uit'

Jesper Neeleman, redactie DOZ

... Tijn Noordenbos: voor veel panden in de binnenstad betaal je zo 2800 tot 3000 euro huur per maand. Dat is voor veel winkeliers gewoon niet te doen. En dan komen daar nog allerlei lasten en een hoge OZB bij. Dat moet anders. Iedereen is toch gebaat bij een florerende binnenstad?

-----

delft-choorstraat_004_versiering_hekwerk_aj_prins_door_tijn_noordenbos_20160717152513

Delft, Choorstraat.

harrie fruyt van hertog, commentaar redactie politiekdelft.nl

Tijn Noordenbos, kadidaat raadslid GroenLinks 2014, kan timmeren en schilderen als een gek maar hij blijft over ondernemerschap onzin verkopen. Een 'middenstander' heeft bestaansrecht als hij zelf zijn winkeltje bedrijfseconomisch draaiende kan houden. Het bestuurlijke antwoord van gemeente is duidelijke taal toch? Tijn, doe eens normaal en niet zo bekrompen maar relativeer. Het is druk genoeg met bezoekers in Delft. Waarom zou de Delftse gemeenschap de noodlijdende winkelstand moet financieren met indirecte subsidies? De gemeentelijke belastingen voor de inwoners behoren al tot de hoogste van het land. Met je kreten worden de verlies draaiende winkeliertjes niet echt geholpen.


zaterdag 15 april 2017 22h29 week 15 politiekdelft.nl    TOP

delft-vrouwjuttenland-autoluwkomteraan-20011117

Delft, Vrouwjuttenland.

Autoluw gaat van start in Delft

harrie fruyt van hertog

In 2011 werd Vrouwjuttenland verboden voor auto's. Wethouder Rik Grashoff GroenLinks had alleen verbodsborden geplaatst maar deze gereformeerde regent was het handhaven en parkeergarages vergeten. Auto's bleven lukraak parkeren. De pollers waren in aantocht. Vorig jaar zijn de pollers vervangen door flitspalen. Goedkoper in onderhoud en minder maatschappelijke schade bij er onverhoopt tegenaan rijden.


zaterdag 15 april 2017 04h03 week 15 politiekdelft.nl    TOP

delft-westlandseweg-overvloed-verkeersborden-20170414164814

Delft, Westlandseweg, straks de Ireneboulevard.

Wethouder Lennart Harpe VVD goed bezig!
Verkeersveiligheid stelt hij boven alles.

 hfvh

harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Wil je de fietsstraat inrijden, neem dan even een 'leespauze' om de wildgroei aan borden te bestuderen. Ik weet zeker dat Aad Meuleman Stadsbelangen een oplossing weet. Ik schreef het al 15 oktober 2007: alle straatbeeld vervuilende bebording kan verdwijnen en de kostenbesparing is een meevaller.
Aad kom je er niet uit, mail me gerust.
redactie@politiekdelft.nl


zaterdag 15 april 2017 04h00 week 15 politiekdelft.nl    TOP

delft-sb20170415

Delft, Phoenixstraat.
Voormalig Stadskantoor

Nog meer studentenwoningen in Delft?

Aad Meuleman, SB

Op 13 april 2017 werd de raad geïnformeerd over het voornemen tot verkoop van het oude stadskantoor aan de Phoenixstraat. Dat dit oude kantoor zou worden verkocht, is overigens oud nieuws. De opbrengst van de verkoop wordt ingezet ter dekking van het Nieuwe Stadskantoor. Tot zover geen bijzonderheden.

Het college wil op 6 juni 2017 besluiten om het oude stadskantoor te verkopen aan de hoogste bieder. Volgens het college een professionele partij. Er zouden geen ontbindende voorwaarden gelden. Deze partij is voornemens om in het oude stadskantoor zelfstandige units voor internationale en nationale studenten te realiseren.

Onze fractie is het hiermee oneens. Niet omdat er geen woonruimte gecreëerd zou mogen worden op deze bijzondere plek in het Spoorzonegebied, maar wel omdat het hier wederom gaat over huisvesting voor studenten, terwijl de binnenstad al over loopt van studentenhuisvesting inclusief de overlast die bewoners in de binnenstad hiervan ervaren. Ook door verkamering.

Het lijkt erop dat dit college, waar STIP te veel macht heeft, naar onze mening alleen maar koerst op realisatie van studentenwoningen in onze stad, terwijl onze eigen inwoners worden vergeten. Er zijn de afgelopen jaren al veel studentenwoningen gebouwd, maar Delft bestaat niet alleen uit studenten.

Op deze plek zouden beter zelfstandige units gerealiseerd kunnen worden voor ouderen, starters of Delftse jongeren. Het wordt hoog tijd dat andere accenten worden gelegd dan alleen maar realisatie van studentenwoningen. En zeker in het Spoorzonegebied, waarvan iedereen roept dat het een A-locatie is/wordt.

Dit onderwerp krijgt wat onze fractie betreft in ieder geval nog een vervolg in de raad. Wij hebben dan ook de brief van het college van 13 april 2017 over dit onderwerp ter agendering en bespreking gevraagd voor de commissie RV van 16 mei 2017.


vrijdag 14 april 2017 09h16 week 15 politiekdelft.nl    TOP

delft-twitter-delftsepost-vrouwjuttenland-fietsen delft-vrouwjuttenland-voetgangers-fietsers-chabloon-20170414171722

Delft, Vrouwjuttenland.

Verfactie op straat moet fietser in gareel krijgen

Redactie delftsepost.nl

Ria van Dien van de Winkel aan het Vrouw Juttenland is blij met de autoluwe binnenstad. De gracht is een gezellige plek voor het winkelend publiek. Maar ook fietsers gebruiken het Vrouw Juttenland graag. En dat levert soms gevaarlijke situaties op. Tijd voor een burgeractie, vond de onderneemster.

...

We hebben met sjablonen een fiets en voetgangers op de straat geverfd met het idee hiermee aan te geven de wandelaars aan de gevelkant te laten lopen en de fietsers aan de kant van de gracht te laten fietsen. Een boodschap naar de politiek en gemeente.


donderdag 13 april 2017 06h46 week 15 politiekdelft.nl    TOP

delft-oude-delft-google-20170413

Delft, Oude Delft

Weet wie uw gasten zijn en wat ze willen

Redactie verkeersnet.nl

Een vergrijzende bevolking heeft andere behoeften, zoals grotere parkeervakken. En een parkeertarief dat niet verhouding staat met de ervaring kan al reden zijn om uw binnenstad de volgende keer links te laten liggen. Deze boodschap geeft adviesbureau Goudappel aan gemeenten mee bij de verschijning van de Vitaliteitsbenchmark Centrumgebieden 2017.

... Ook historische studentensteden als Leiden, Delft en Nijmegen scoren goed. ...


donderdag 13 april 2017 06h23 week 15 politiekdelft.nl    TOP

VVD wethouder Lennart Harpe geeft GroenLinkse 'ondernemer en doemdenker' Tijn Noordenbos een lesje ondernemen.

 hfvhSituatie binnenstad Delft

Lennart Harpe, college B&W

Geachte heer Noordenbos,
Met belangstelling hebben wij kennis genomen van uw brief over het functioneren van de binnenstad.

...

U schetst een doembeeld dat ...

...

Voor wat betreft uw suggestie om als gemeente een initiatief als Blue Sunday te ondersteunen wijzen wij er op dat wij dergelijke initiatieven nu juist als een verantwoordelijkheid zien van de samenwerkende ondernemers in de binnenstad. De SCMD zal daarom een afweging maken over toekenning van een financiele bijdrage aan dit initiatief.


donderdag 13 april 2017 05h28 week 15 politiekdelft.nl    TOP

delft-avdv20170413

(187) Erbarme dich, mein Gott

Arie van der Veen, webcolumnist

De stille week, de goede week ! Een bijzonder fenomeen in de hectiek van het leven van dag tot dag, het gewone leven. En naar gelang de week vordert begint de verstilling en hopelijk de inkeer. Donderdag brult de Passion, en tegelijk klinken op de achtergrond de zoete tonen van de Mattheus Passion, en andere passiemuziek.

Dezer dagen gingen mijn gedachten uit naar het begrip waarde(n)vol bestuur. En woorden als lankmoedig, barmhartig en goedertieren kwamen langs. Zijn dat nu waarden of vormen zij vooral meer een houding in bestuur. Dat is nog de vraag. En toch is het soms waardevol om na te denken op basis van welke waarden men bestuurt. Of dat nu in een professionele of een vrijwilligersorganisatie is. Er is wel een catalogus van waarden te definiëren: trouw, respect, wederzijdse acceptatie. Maar ook besluitvaardigheid, hoor en wederhoor, en zeker ook gerechtigheid. Of te wel recht doen aan de verschillende belangen, strevingen en ambities. Oog voor elkaar hebben, oog voor hen die het tempo soms niet kunnen volgen, maar ook oprecht het oog open voor mensen van goede wil.

Besturen in deze tijd is vaak een product geworden van rationele besluitvorming. Afwegingen tussen nut en offer, tussen efficiency en effectiviteit. En soms moet men gewoon maatregelen nemen, zelfs zonder onderscheid des persoons. Immers de organisatie heeft ook intrinsiek zijn waarde, en de continuïteit is ook een belang.

Op basis van welke waarden besturen wij ? En wat ligt er vervolgens ten grondslag aan leiderschap ? Allemaal mooie vragen die ook passen in deze goede week. En met al die vragen klinkt straks de Mattheus Passion. Soms majestueus, en soms heel intiem. Erbarme dich, over mededogen, liefde en compassie. En zonder dat kan je zeker niet, ook niet besturen. Hoe zeer de rationaliteit zich daartegen soms verzet. Mache dich mein Herze rein... dat is eigenlijk de opdracht in de stille week. En dan daarna. Met een open geest, en ziel de uitdagingen weer aangaan.

De stille week, is een goede week. Laten we de tijd nemen, deze te ervaren, en te doorleven. Te midden van de dagelijkse hectiek en het geweld in de wereld om ons heen. En eigenlijk geldt voor de hele wereld: Erbarme dich ! We gaan het weer horen deze week !


donderdag 13 april 2017 05h24 week 15 politiekdelft.nl    TOP

Skeletten moeten wijken voor nieuwbouw Nieuwe Kerk Delft


woensdag 12 april 2017 16h15 week 15 politiekdelft.nl    TOP

delft-binnenwatersloot-verkeersborden-foto-jp

Delft, Binnenwatersloot.

Leespauze inlassen voor je Delft ingaat.

Jan Peter de Wit, raadslid OD


woensdag 12 april 2017 12h29 week 15 politiekdelft.nl    TOP

delft-malik-azmani

Malik Azmani (1976) Tweede Kamerfractie van de VVD.

Moeten we Pasen wel/niet door 'islamitische strotjes proppen'?

Tobias den Hartog en Mark van Assen, redactie AD

Sommige katholieke scholen schrappen christelijke symbolen in de paasviering om islamitische ouders niet tegen de borst te stuiten. Is dat erg? Ja, vindt Malik Azmani, VVD-Tweede Kamerlid, die als moslim-kindje ook gewoon meedeed met de paasviering vroeger. Nee hoor, je moet een christelijk feest niet aan moslims opdringen, zegt Frank Bosman, rooms-katholiek cultuurtheoloog.

'Dit is nu precies zo'n voorbeeld van cultuurrelativisme dat gevaarlijk is voor het land'
Malik Azmani, VVD-Tweede Kamerlid, gruwelt van dit 'staaltje cultuurrelativisme'. Hij deed als zoon van een moslim ook 'gewoon mee' toen hij op een katholieke school zat.

...


woensdag 12 april 2017 02h41 week 15 politiekdelft.nl    TOP

Vragen over sekse apartheid bij Brede school Poptahof

Jan Peter de Wit, raadslid OD

Het artikel "Vrouwen voor vluchtelingen" in de Delft op Zondag roept bij mij een aantal vragen op. Er staat dat op basisschool De Horizon een groot feest was voor alleen vrouwen. Het feest was om geld in te zamelen voor Syrische vluchtelingen. De protestants christelijke Horizon zit samen met de openbare basisschool Omnibus in hetzelfde gebouw. Samen vormen ze de Brede school Poptahof. Ik vind het discriminerend om enkel vrouwen uit te nodigen. De sekse apartheid zou juist in het basis onderwijs al sterk bestreden moeten worden.

Ook de leerkrachten hebben meegedaan aan deze inzamelingsactie. Er is 1700 euro ingezameld op dit Vrouwenfeest. Dit bedrag zal tijdens de ramadan ingezet worden aan voedselpakketten voor vluchtelingen in de vluchtelingenkampen. Dus voor moslims. Ik vind het verwerpelijk dat een christelijke basisschool meedoet aan de gedwongen islamitische scheiding tussen de seksen. Het is onverteerbaar daar het onder de koepel van de brede school valt. Ik vind dat we juist moeten strijden tegen discriminatie, ongelijkheid en segregatie van vrouwen. Onder het mom van een goed "islamitisch" doel wordt sekse apartheid opgedrongen. De stereotype benadering dat vrouwen zorgzaam en voor het eten moeten zorgen, wordt versterkt. Dit is misschien een klein voorbeeld maar past in het beeld van een knieval van barmhartige westerse naïevelingen voor de oprukkende islam. Terwijl juist de stammenstrijd in de islam de oorzaak is dat we worden overspoeld met vluchtelingen uit het Midden Oosten

-----------------------------------------------------------------------------

Schriftelijke vragen volgens artikel 39 RvO van de gemeenteraad
Aan het college van B&W
Betreft: Sekse apartheid op CBS De Horizon onderdeel van de Brede school Poptahof
Dinsdag 11 april 2017
Geacht college,
Vraag 1 Heeft u kennis genomen van het bericht in de Delft op Zondag van 4 april met de titel "Vrouwen voor vluchtelingen"? Blijkbaar waren alleen vrouwen welkom tijdens het inzamelingsfeest voor de inzameling van geld voor Syrische vluchtelingen in basisschool De Horizon. De opbrengst wordt tijdens de ramadan ingezet voor voedselpakken voor vluchtelingen in vluchtelingenkampen.
Vraag 2 Wat vindt u van het genoemde feit dat enkel vrouwen aanwezig mochten zijn?
Vraag 3 Vindt het college sekse apartheid op een christelijk protestantse basisschool bij een algemene activiteit ongewenst ook al is het voor een islamitisch getinte humanitaire actie? Het Vrouwenfeest was blijkbaar een groot succes. Ze dromen bij De Horizon van een nieuw feest volgend jaar.
Vraag 4 Wat kunt u ondernemen dat het feest volgend jaar voor een ieder toegankelijk is zonder scheiding op sekse?
Met vriendelijke groet,
Jan Peter de Wit


woensdag 12 april 2017 02h21 week 15 politiekdelft.nl    TOP

delft-pd20170412-grafkist

-----

Gemeentelijke Grafkist te duur

W.A. van Dop

... Dit jaar waren de grafrechten van mijn moeder op de Iepenhof verlopen en ik werd uitgenodigd voor een gesprek met betrekking tot mijn wensen hiervoor.Deze werden afgesproken op opgraven en cremeren. De medewerker gaf hiervan de kosten aan en ook dat er wettelijke verplichtingen bestaan die het gebruik en de aanschaf van een nieuwe kist aangaven. Alles verliep volgens afspraak en ik kreeg al snel de factuur. Hierin werd er € 415, - berekend voor een kist die 300 meter verderop i.v.m. de crematie weer verbrand zou worden.
... Naspeuring bij leveranciers op het web leverde mij op dat je een geheel eiken of grenen houtenkist € 300,-zou kunnen krijgen. ...


woensdag 12 april 2017 01h44 week 15 politiekdelft.nl    TOP

D66 gaat voor 'betere aanpak'
Welke aanpak lees ik niet ...

 hfvhdelft-d6620170412

D66 wil meer aandacht voor schuldenproblematiek

Christine Bel, raadslid D66

Ook in Delft gaan veel problemen van mensen samen met financiële problemen: soms leiden problemen, zoals het verlies van je baan of gezondheidsproblemen, tot het oplopen van schulden, soms leiden geldzorgen juist tot andere problemen, zoals psychische problemen. D66 wil een betere aanpak om deze cirkel te doorbreken. De dienstverlening van de gemeente moet zo zijn ingericht, dat schulden niet onnodig oplopen, door overbodige incassokosten of maatregelen van de gemeente zelf. Ook moet er een effectieve aanpak komen voor jongeren met schulden, want "een start met schulden is een valse start en staat kansen in de weg", aldus fractievoorzitter Christine Bel.

...

D66 vindt dat de gemeente geen onderdeel van het probleem mag zijn, maar met mensen samen moet werken aan een oplossing. D66 wil meer aandacht en een betere aanpak van deze schuldenproblematiek, zodat mensen, en in het bijzonder jongeren, niet al hun energie kwijt zijn aan financiële zorgen en aflossing van schulden, maar aan het bouwen aan een toekomst.


woensdag 12 april 2017 01h30 week 15 politiekdelft.nl    TOP

delft-od20170412

Slechte camerabeelden veiligheid station

Jolanda Gaal, raadslid OD

Goede dag Lennart,
Zojuist zag ik de beelden van twee misdadigers op het station van Delft, die een man bleken te hebben mishandeld en vervolgens te hebben beroofd van zijn mobiel en portemonnee.
De beelden zijn van zeer slechte kwaliteit. Waarom zijn die beelden van zo'n slechte kwaliteit? Wij hebben zoveel geld (miljoenen) in het station gestoken en dan zulke beelden?
Kan daar iets aan gedaan worden, want mijn mobieltje van jaren oud maakt betere beelden, dus ik snap dit niet.
Hartelijke groet,


maandag 10 april 2017 23h42 week 15 politiekdelft.nl    TOP

Ruim 3 meter breder dan nodig ... merkwaardig

delft-pd20170411-sint-sebastiaansbrug-rijbanen.jpg

Jan Peter de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft: gaat lekker, speciale afslag voor de Kruisstraat vrachtwagens

Sebastiaansbrug

Belangengroep De Brug Moet Beter

Aan alle fracties van de Raad van de gemeente Delft
Geachte fracties,
Zoals vermeld in de stadskrant van 29 maart j.l. is op 23 maart 2017 de aanvraag omgevingsvergunning voor de Sint Sebastiaansbrug ingediend. Wij hebben de afgelopen dagen de stukken -waaronder de tekeningen- bij de aanvraag alvast nader bekeken en ontdekten daar iets merkwaardigs. Onze bevinding is dusdanig vreemd, dat wij dit op deze manier nu reeds onder de aandacht van alle gemeenteraadsfracties willen brengen met het verzoek zich hierover nader te beraden in de gemeenteraad.

De mee ingediende ontwerptekening van de nieuwe Sebastiaansbrug laat twee rijbanenvoor het autoverkeer zien: een rijbaanvoor verkeer in zuidelijke richting en een rijbaan voor verkeer in noordelijke richting. Merkwaardigerwijs is er over tweederde lengte van brug en aanbouw terweerszijden van de Zuid - Noord rijstrook een vlak van plm. 1,5 meter breed beschilderd zonder verder gebruik (zie bijlage). Het is een loos stuk asfalt, duidelijk niet voor verkeersdoeleinden bedoeld - maar waarvoor dan wel? Pas aan de zijde van de Zuidpoort verschijnt er op het laatste stukje van de afrit een korte extra rijstrook, duidelijk bedoeld als voorsorteerstrook voor rechtsafslaand autoverkeer. Dat is zinnig...... maar het hierboven genoemde, lange, ongebruikte en overbodige wegvlak maakt de brug èn aanbouw over een grote lengte ruim 3 meter breder dan nodig. Wij vinden dit merkwaardig en ook ongebruikelijk in ontwerp van wegen. Het kost nodeloos veel ruimte - en ook nodeloos (veel?) geld.

Wij willen u dan ook nadrukkelijk vragen dit ongebruikte wegdeel uit het ontwerp te halen. Dit heeft vele voordelen voor omwonenden en gemeente Delft. Immers, de brug: - wordt ruim 3 meter smaller - past beter in de schaal van de stedelijke omgeving - is logischer ingedeeld - kost een paar miljoen minder bij aanleg - vereist meerjarig minder wegonderhoud. Wij vragen u dit voorstel nader te bespreken in uw fractie en in de gemeenteraad. Mocht u van onze zijde een nadere toelichting wensen, dan zijn wij daar uiteraard altijd toe bereid. Wij zien uit naar Uw reactie.

Met vriendelijke groet,
Namens de ledende belangengroep "De Brug Moet Beter"
Bert Barnhoorn
Floris le Conge Kleyn
Jurrian Arnold
Peter Jonquiere (contact: 06 52643929)
Wim Philipsen
Simon Snel


maandag 10 april 2017 23h04 week 15 politiekdelft.nl    TOP

Bestuur VVD Delft vergadert liever op een 'auto-locatie'

 hfvhdelft-pd20170410-excentrisch-vergaderen

Locatie WestCord is slechts 1,53 km buiten stadscentrum.

Wat is uw liberale parel? Brainstorm verkiezingsprogramma 2018-2022

Bestuur VVD Delft

Hoe wilt u Delft beter maken? Wat is uw idee voor het verkiezingsprogramma 2018-2022? Wat is uw liberale parel?

De VVD Delft nodigt u uit voor een liberale brainstorm op woensdag 19 april voor het verzamelen van concrete ideeën en oplossingen om Delft vrijer, veiliger en welvarender te maken. Deze liberale pareltjes dienen als adviezen die gebruikt worden bij het schrijven van het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

...

De avond is openbaar en nadrukkelijk toegankelijk voor alle inwoners van Delft! Laat even weten of u erbij bent via verkiezingsprogramma@vvddelft.nl. Vanaf half acht bent u welkom voor een kopje koffie of thee, de avond start om 20.00 uur in het WestCord Hotel Delft (Olof Palmestraat 2, naast de IKEA).


maandag 10 april 2017 22h52 week 15 politiekdelft.nl    TOP

delft-stip20170410

Aandacht voor 18+ in pleegzorg

Matthias Floor, raadslid STIP

Afgelopen raadsvergadering bespraken we de ontwikkelagenda voor de pleegzorg. Een belangrijk onderwerp, omdat hier verschillende ontwikkelpunten in staan. Belangrijk aandachtspunt hierin voor STIP is de 18+ groep, deze jongvolwassenen mogen niet tussen wal en schip vallen.


...


maandag 10 april 2017 21h19 week 15 politiekdelft.nl    TOP

Ga nascheiden, dat is effectiever en goedkoper voor de inwoners

 hfvhdelft-mindmap-omgekeerdinzamelen-hans-buskes-20170410

Mindmap omgekeerd inzamelen door Hans Buskes.

Afval inzamelen in een mindmap

Redactie DOZ

Om afval meer en beter te scheiden, komt afvalinzamelaar Avalex met omgekeerd inzamelen. In Emerald hebben bewoners een beter idee. Mindmapgoeroe én Emeralder Hans Buskes legt het uit in een mindmap – en komt met het beste idee.

Eerst moet Buskes heel erg iets kwijt: "Omgekeerd inzamelen – welke malloot heeft deze nietszeggende, verwarrende, inhoudsloze, bureaucratische, holle term bedacht?! Zelfs als je voor afvalscheiding bent, zou je met zo'n term acuut tegen afvalscheiding kunnen worden. Weg ermee, in de blauwe, groene of grijze bak, maakt niet uit welke."

Goed. Wat stel jíj dan voor, in plaats van de term die nu in een afvalbak ligt?
Ik zou zeggen: afval voorsorteren. ...

... afval voorsorteren is niet goedkoper of leidt tot meer hergebruik van het huishoudelijk afval. Nascheiding, dus bij het overlaadstation, is efficiënter. Dat blijkt uit onderzoek. Dit zeggen de experts dus. Ofwel: je kunt je dus wel uitsloven bij de voordeur, maar is alleen voor de bühne. Niet scheiden is duurzamer – dat is het beste plan. Maar ik denk dat we niet meer terug kunnen, Avalex heeft vast al geïnvesteerd in jeweetwel. En daarom hoop ik dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp, waar Emerald onder valt, afgelopen donderdag akkoord is gegaan met het op één na beste plan om afval te scheiden. Het bewonersplan – óns plan."


maandag 10 april 2017 00h10 week 15 politiekdelft.nl    TOP

Onafhankelijk Delft wil de pollers terug om veiligheidsredenen!

 hfvhdelft-heilige_geestkerkhof_000_personen_martin_stoelinga_rik_grashoff_030118

Delft, Heiligegeest Kerkhof 2003.
Martin Stoelinga 'bedankt' namens de winkeliers
Rik Grashoff voor de autoluwe binnenstad met pollers.

Achterlijke extreme moslim terroristen

Jolanda Gaal, raadslid OD

Na wederom een aanslag met een vrachtwagen/truck, nu in Stockholm zijn wij van Onafhankelijk Delft van mening dat de veiligheid in onze stad ook moet worden herbekeken.

In de winkelstraten zoals Choorstraat, Brabantse Turfmarkt en Nieuwe Langefijk richting Markt, loopt vooral in de weekeinden, veel winkelend publiek. Met name
de Koningsdag viering en de kermis, kunnen een doelwit van
deze achterlijke extreme moslim terroristen zijn.

Wij willen dan ook dat er op die dagen extra maatregelen genomen worden.
Wij beraden ons hier verder nog over.


maandag 10 april 2017 00h09 week 15 politiekdelft.nl    TOP

delft-od20170409-3

Parkeervergunning

Jolanda Gaal, raadslid OD

De geneente Delft deed vorig jaar nog een bericht uit gaan, wanneer je parkeervergunning verliep. Een nette herinnering. Echter, dit jaar hebben zij dit niet gedaan, waardoor er een aantal mensen een dikke boete hebben gekregen. Waarom heeft de gemeente, afdeling parkeerbeheer, het dit jaar nagelaten?

Lopen lekker binnen zo want de boete dekt de hele vergunning voor een jaar.
Zij vullen de gaten!
Onvriendelijke gemeente Delft!!

In de politiek is liegen normaal!

 hfvh

VERLENGEN parkeervergunning
Heeft u uw e-mailadres geregistreerd? Dan ontvangt u 4 weken voordat uw vergunning afloopt een e-mail. Vervolgens kunt u uw vergunning verlengen. https://www.delft.nl/Gemeenteloket/p/Parkeervergunning_gebied_B_bewoners


maandag 10 april 2017 00h08 week 15 politiekdelft.nl    TOP

GroenLinks Delft wil tuinpolitie.

 hfvh

delft-gl20170409.

Meer groen, minder steen

Frank van Vliet, raadslid GL

Tijdens de bespreking van het bestemmingsplan Buytenweye heeft GroenLinks gepleit voor een groen en duurzaam plan. Nu Delft met de nieuwe Woonvisie heeft besloten veel meer woningen in de stad te bouwen, is het belangrijker dan ooit de stad klimaatbestendig in te richten met groene daken, gevels, tuinen en voldoende bomen.

... Echte bindende regels staan echter niet in het bestemmingsplan. Op de vraag van GroenLinks aan de wethouder hoe de gemeente ervoor zorgt dat de bewoners werkelijk een groene tuin of groen dak aanleggen, verwees hij naar enkele websites. Voor GroenLinks is dat volstrekt onvoldoende.


maandag 10 april 2017 00h07 week 15 politiekdelft.nl    TOP

Máxima stelt toeschouwers niet teleur

Redactie DOZ

Koningin Máxima heeft afgelopen vrijdag een tentoonstelling geopend in Museum Prinsenhof Delft. Dat feestje wilde veel Delftenaren en regiogenoten niet missen.

Máxima vergaapt zich aan Chinees porselein

Redactie AD Delft

Koningin Máxima heeft zich vanochtend kunnen vergapen aan exclusief Chinees porselein. In Museum Prinsenhof Delft opende ze de tentoonstelling Verboden porselein - exclusief voor de keizer.

-----

Burgemeester in ORANJE

delft-marja-van-bijsterveld-oranjejurk-20170409 delft-marja-van-bijsterveld-oranjejurk-20170409-2

Delft, Sint Agathaplein.
harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl
Burgemeester Marja van Bijsterveld was in een oranje gekleurde 'jurk' aanwezig bij de opening van de tentoonstelling 'Verboden porselein' in museum Prinsenhof Delft.
Toen ik een bekende eerder om commentaar verzocht kreeg ik van MP als antwoord: 'Maxima droeg recentelijk een oranje broekpak, ik zou zeggen.....niet doen! Een vrouw zo fotograferen doe je niet, publiceren al helemaal niet, dáár zit het vileine in!'


maandag 10 april 2017 00h06 week 15 politiekdelft.nl    TOP

delft-visitekaartje_20160420_2_850x550

harrie fruyt van hertog

  -  Mijn weblog bijgewerkt met persoonlijke informatie.


maandag 10 april 2017 00h05 week 15 politiekdelft.nl    TOP

delft-od20170409

NS directie gaat openbare toiletten Stationshal aanpakken

Jan Peter de Wit, raadslid OD

Naar aanleiding van mijn webcolum NS WC's in stationshal zijn meestal defect en walgelijk goor heeft VVD wethouder Harpe met de NS directie gesproken. NS directie zien de Delftse stationshal toiletten duidelijk ook als een groot probleem. De NS gaat samen met de gemeente nadenken om tot een bemenste openbare toiletvoorziening te komen.

...

Het is vreemd dat er niet gelijk voor een bemenst openbaar toilet gekozen is. Het station Delft kent dagelijks een 31.000 in en uitstappers (zie landelijk overzicht). Dan behoor je bij de drukste 15 station steden van Nederland. ...


maandag 10 april 2017 00h04 week 15 politiekdelft.nl    TOP

delft-sb20170409

Delft: Studenten jagen bewoners weg?

Aad Meuleman, raadslid SB

... Ook ouderen hebben behoefte aan mogelijkheden om kleiner te kunnen gaan wonen of jongeren en starters, die graag woonruimte in Delft willen hebben. Maar nee, achter de schermen wordt al besloten dat er in dit complex 14 studentenstudio's worden gebouwd en het bestemmingsplan wordt er vrolijk op aangepast zonder dat bewoners in deze wijk daarover worden geïnformeerd.
Stadsbelangen Delft is het hiermee oneens. ...


maandag 10 april 2017 00h03 week 15 politiekdelft.nl    TOP

delft-sb20170409-2

Supermarkt Delft nog steeds optie.

Aad Meuleman, raadslid SB

... Nu eerst afwachten waar de ontwikkelaar mee komt. Pas op dat moment wordt duidelijk of realisatie van de supermarkt Lidl in de Kruisstraat definitief van de baan is. Dat is nu nog niet het geval. Dus nog niet te vroeg juichen om teleurstelling straks te voorkomen. ...


maandag 10 april 2017 00h02 week 15 politiekdelft.nl    TOP

delft-top20170409

Betaalbare individuele woningbouw

Rob van Kalmthout (Heijmans) en Erna van Holland (NPR Acadamy)

op 12-04-2017 om 20:00 uur in PrinsenKwartier, Sint Agathaplein 4 te Delft
Je overhemd kan je tegenwoordig zonder meerkosten geheel op jouw maat en kleur online bestellen. Je fiets rolt geheel naar jouw ontwerp uit de fabriek. De wonigbouw in Nederland kent deze verandering van individuele industrialisatie nog niet. Rijwoningen worden nog altijd gelijkelijk gebouwd. Vanavond een discussie of Betaalbare Individuele Woningbouw mogelijk is. En of daarvoor eigenlijk wel een markt is.


maandag 10 april 2017 00h01 week 15 politiekdelft.nl    TOP

delft-avdv20170409.jpg

(186) De papadag van Jesse

Arie van der Veen

Vandaag ligt de formatie stil vanwege de papadag van Jesse Klaver. In januari 2016 schreef ik al een column over het woord papadag. Nu er geen nieuws is uit de formatie, daarom een herpublicatie van deze column. Over woorden die we moeten afschaffen.

Over woorden

Dezer dagen speelt een discussie over woorden die we wel kwijt kunnen. Wat mij betreft te beginnen in Delft. Op de website van Trouw stond een mooie poll. Gelukkig zijn woorden als kids en oudjes al eerder weggestemd. Ik heb altijd een hekel aan die woorden gehad. Komen de kids ook mee ? Ik moest altijd denken aan Billy the Kid. Nee die komt niet mee. En oudjes. Die oudjes hebben het koud. De temperatuur kan wel omhoog. En dan heb je het over mensen van respectabele leeftijd, die en het zit al in het woord oudjes ... als kleuters worden behandeld. "Eert uw vader en moeder". Ook al zijn ze oud.

Ik heb nu gestemd voor het schrappen van het woord papadag. Hoe zo een papadag ? Je bent als je vader bent, alle dagen papa. Of de kinderen nu thuis zijn of de deur uit.

Taal kan alleen verwoesting zaaien, dat gevoel heb ik bij het woord papadag. En ik dacht overdrachtelijk aan het scheppingsverhaal. En de zevende dag rustte hij. Had God toen ook een papadag ? Het lijkt me niet want hij wordt toch elke dag Vader genoemd ? Papadag is een belediging voor vaders en moeders. Elke dag is ouderdag. Als een feest en een opdracht. En één keer per jaar is het mama- of papadag. Maar die noemen we moederdag of vaderdag. Laten we die woorden maar houden.


VORIGE WEEK    ARCHIEF     TOP

html5 logo   Valide CSS!

Wat publiceerde
PolitiekDelft 10 jaar geleden

delft-kop_verdana1_pd_01

http://www.politiekdelft.nl/index_2007_04_30.html

TOP