koppd2.gif

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.


 politiekdelft.nl    TOP


zaterdag 25 maart 2017 02h55 week 12 politiekdelft.nl    TOP

Swarming around Dutch Communication Center

Marja en Heidi

WOB verzoek

delft-acjm-vdf-trompetter-20170318

zaterdag 25 maart 2017 01h51 week 12 politiekdelft.nl    TOP

Raadsvergadering 23 maart

Griffie gemeente Delft

...De voorgenomen uitbreiding van de parkeergarage van IKEA was voor GroenLinks aanleiding om de aandacht te vestigen op de ‘blauwe doos’ die vanuit de Bieslandse Bovenpolder volgens die fractie nog te weinig door groen aan het zicht is onttrokken. GroenLinks had in de commissievergadering ook de lichtuitstraling aangekaart en een motie aangekondigd om de blauwe achtergevel te laten vergroenen en de lichtoverlast te verminderen. In de raadsvergadering bleef de motie achterwege.

... In de wens voor een groenere achtergevel en minder licht werd GroenLinks gesteund door onder meer de fracties van de ChristenUnie en D66. STIP en het CDA wezen op het belang van IKEA voor Delft als werkgever. Stadsbelangen Delft verzuchtte dat het niet gekker moet worden dat een partij zich gaat bemoeien met de kleuren van een bedrijf.
...


vrijdag 24 maart 2017 22h23 week 12 politiekdelft.nl    TOP

harrie fruytvhertog @PolitiekDelftnl
#raad015 groene "doos" van @GroenLinksDelft vindt de blauwe doos van @IKEANederland in delft niet mooi! en straks ook nog in de regering?
20:32 - 23 mrt. 2017

delft-sb20170324

Delf aantrekkelijk voor ondernemers?

Aad Meuleman, raadslid SB

Het moet niet gekker worden als de gemeenteraad zich gaat bemoeien met de bedrijfskeur van een bedrijf, omdat een partij (Groen Links) de kleur blauw niet aanstaat. En dat in een stad, die ervoor heeft gezorgd, dat de kleur blauw over over de hele wereld bekend is. Het Delfts blauw, waar Delft trots op mag zijn.

Bedrijven zoals Ikea zorgen voor de economie in onze stad en vooral voor werkgelegenheid, waardoor kansen ontstaan voor mensen om aan de slag te komen. Recentelijk was er in de gemeenteraad, al dan niet terecht, ook stevige discussie over een supermarkt, die zich in de binnenstad wil vestigen.

Zo langzamerhand vraagt onze fractie zich af hoe aantrekkelijk Delft is voor ondernemers die zich hier willen vestigen, wetende dat er partijen zijn in de Delftse gemeenteraad, die zelfs al stampij maken over een bedrijfskleur. Volgens de heer Stienstra (D66) is de kleur van Ikea te blauw. Hoe verzin je het.

Over de partijkleuren van Groen Links kun je ook van alles vinden, maar deze partij zal hun kleuren zeker niet veranderen als iemand zich daaraan irriteert. Bovendien wat is er mis met de kleur blauw?

Wij vinden het belangrijk dat ondernemers zich vestigen in onze stad. Dat helpt de Delftse economie, zorgt voor werkgelegenheid en biedt kansen voor mensen. Een kans ook om het armoedeprobleem op te lossen. Delft moet dus aantrekkelijk zijn en blijven voor ondernemers die zich in onze stad willen vestigen.

Stadsbelangen Delft is trots op Delfts blauw, houdt van een blauwe lucht en bovendien zwemt onze fractie liever in een blauwe zee dan in een groene zee.


vrijdag 24 maart 2017 21h39 week 12 politiekdelft.nl    TOP

DroneClash: the next level drone competition

DELFTSE STUDENTEN ORGANISEREN ANTI-DRONE COMPETITIE DRONECLASH

Wiebe de Jager, auteur dronewatch.nl

Ken je Robot Wars nog, die show waarbij robots elkaar op leven en dood bestreden? Zoiets komt er nu ook voor drones, in Nederland nog wel. Het Micro Air Vehicle Lab (MAVLab) van de TU Delft organiseert op 4 december namelijk de eerste editie van DroneClash, een competitie waarbij het de bedoeling is om zoveel mogelijk drones van de tegenstander neer te halen. Met de wedstrijd wil de TU Delft een boost geven aan de ontwikkeling van innovatieve systemen die ongewenste drones in toom kunnen houden of juist een drone kunnen beschermen.

...


vrijdag 24 maart 2017 21h24 week 12 politiekdelft.nl    TOP

delft-d6620170324

D66 wil een perk voor Betsy Perk in het Van Leeuwenhoekpark

Martina Huijsmans en Christine Bel, raadsleden D66

D66 wil graag dat één van de plekken in het Van Leeuwenhoekpark wordt vernoemd naar een markante Delftse vrouw: Betsy Perk. Het schetsontwerp voor het Van Leeuwenhoekpark, nieuw stadspark in de Spoorzone, is vorige week gepresenteerd aan de stad. In het schetsontwerp, zo valt op de website van Nieuw Delft te lezen, is ruimte voor verschillende plekken zoals speelplekken, Delftse objecten, een vlindertuin, verschillende zitplekken.

Het wordt een echt Delfts park, waar verleden, heden en toekomst elkaar vinden. Dit verleden lijkt helaas door heren als Antoni van Leeuwenhoek of Hugo de Groot te worden gedomineerd, terwijl Delft ook belangrijke vrouwen heeft voortgebracht.
Betsy Perk werd in 1833 geboren in Delft en staat bekend als de oprichtster van de Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging 'Arbeid Adelt'. Ze was schrijfster en een belangrijke pionierster van de vrouwenbeweging. Op 30 maart is het 111 jaar geleden dat zij overleed.

Het lijkt D66 goed om ook aandacht te besteden aan de geschiedenis van de emancipatie en hoe kan dat beter dan in het nieuwe stadspark van Delft een Perk voor Betsy Perk in te richten?


vrijdag 24 maart 2017 12h28 week 12 politiekdelft.nl    TOP

delft-reinier-de-graaf-gasthuis-wachtkamer-radiologie-20170323111611

Wachtkamer RdGG afdeling Radiologie.

Vervolgonderzoeken Multipel Myeloom

weblog harrie fruyt van hertog

De laatste dagen was ik druk met mijn gezondheid en had ik door vermoeidheid minder tijd voor het bijhouden mijn website http://www.politiekdelft.nl.
...


vrijdag 24 maart 2017 08h19 week 12 politiekdelft.nl    TOP

DIP moet terug naar onafhankelijk onderzoeksbureau! hfvh

delft-bbn20170324

BBN checkt ook: 85% van de Delftenaren vindt dat belangengroepen hun belangen niet goed vertegenwoordigen: ONJUIST

Joop Gravesteijn, voorzitter BBN

Ten onrechte concludeert de gemeente op basis van het DIP dat belangenorganisaties de belangen van Delftenaren niet goed vertegenwoordigen. Onze conclusie voor de binnenstad: ruim 80% vertrouwt belangenorganisaties deze rol toe. Wat niet wegneemt dat BBN altijd al stimuleert dat ook individuele bewoners partij worden bij ruimtelijke besluitvorming.
...


vrijdag 24 maart 2017 07h49 week 12 politiekdelft.nl    TOP

Gebruik van fossiele brandstof in de binnenstad compleet verbieden! hfvh

delft-gemdelft20170324

Met een elektrisch boot 'fluisterend' over de Delftse grachten varen is inmiddels geen bijzonderheid meer. Een aantal exploitanten heeft inmiddels ervaring met het fluisterstil varen over de grachten.

STILLETJES DOOR DE GRACHTEN

Gemeente Delft

De binnenstad per elektrische boot bezoeken blijft ook in 2017 mogelijk. De proef 'elektrisch varen' wordt met een jaar verlengd. Het is ook mogelijk om dit seizoen elektrische boten te verhuren op De Grote Plas Delftse Hout.

...

De gemeente werkt momenteel aan de Verordening Openbaar Gemeentewater Delft en zal de proef 'elektrisch varen' daarbij meenemen. De nieuwe verordening wordt later dit jaar aan de gemeenteraad voorgelegd.


donderdag 23 maart 2017 18h38 week 12 politiekdelft.nl    TOP

delft-avdv20170323

(178) Delft voor de helft.....

Arie van der Veen, webcolumnist

Mijn columns verschijnen ook op de politiek georiënteerde website: PolitiekDelft.nl. Deze site is al jaren het platform voor berichten uit de Delftse politiek en daarbuiten. Speciale aandacht wordt besteed aan moderne ontwikkelingen, zoals stimulering van zelfrijdende auto's, electrische auto's. Daarnaast probeert de site een lokaal journalistiek tegenwicht te bieden aan het lokaal bestuur. Mede veroorzaakt door het ontbreken van echte geschreven lokale journalistiek. De tijden van de Delftse Courant zijn voorbij, net zoals in vele vergelijkbare middelgrote steden. Alle lokale politieke partijen krijgen even veel aandacht, afhankelijk van wat zij aanleveren.

In Delft is GroenLinks al jaren vertegenwoordigd in het college van B&W, samen met haar vaste bondgenoot en partner de PvdA. Sinds 2010 is D66 erbij gekomen, en daarnaast wisselt men per collegeperiode tussen CDA en VVD. Het is interessant om de focus te richten op GroenLinks als bestuurspartij, zeker nu men in Den Haag aan het verkennen is naar samenwerking met die partij. GroenLinks is een fusiepartij, maar van de oorspronkelijke stichtende partijen is niet veel meer terug te zien. Zeker met de vele jongere kiezers, is de verwijzing naar PPR, PSP laat staan CPN of EVP, wel erg verleden tijd. En sinds de laatste verkiezingen is GroenLinks toch vooral ook een vluchtheuvel voor teleurgestelde PvdA-kiezers. Een vluchtheuvel duidt ook op een tijdelijke parkeerplek. Het moet blijken of die kiezers daar blijven. In het verleden zat D66 in een vergelijkbare situatie. Zij het dat deze partij sinds 2006 steeds beter zijn eigen electoraat bindt.

GroenLinks in Delft was jarenlang samen met de PvdA intern leidend in het college. Duidelijke standpunten, milieu en openbaar-vervoerbeleid. De auto uit de stad, en dat veelal tegen het zere been van de binnenstadondernemers. Wethouder Grashoff, op zich een krachtige en besluitvaardige bestuurder, was niet bij iedereen erg geliefd. Later werd hij wethouder in Rotterdam, voorzitter van GroenLinks, en is nu toonaangevend fractielid in de Tweede Kamer. In Delft wordt in deze periode succesvol samengewerkt met de VVD. En het college staat sinds kort onder leiding van een CDA-burgemeester.

In Delft en andere gemeenten blijkt dus dat het kan. Samenwerking tussen VVD en GroenLinks. En dan behoeven de standpunten nog niet eens door de helft ! En laten we niet vergeten dat in Amsterdam en enkele andere steden, en bijvoorbeeld ook in Brabant, VVD en SP succesvol samenwerken. Eigenlijk zijn de tijden radicaal veranderd en de partijen ook.

Of het in Den Haag lukt om samen te werken moet nog blijken. Dat hangt af van personen, stemmingen en humeuren. Onderling vertrouwen en bestuurlijke moed. De innige samenwerking van de twee tegenpolen Rutte en Samsom was daar een illustratie van. Tegelijk is er de electorale uitdaging. En die geldt vooral voor links. En nu in het bijzonder voor GroenLinks. Er moet wel iets te halen zijn voor "linkse mensen" en zeker voor GroenLinkse mensen. En de vraag is of dat exclusief is of specifiek. is. En of men tegen druk bestand is van dalende peilingen.

Duurzame economie, vergroening, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Eigenlijk zijn het allemaal thema's die niet langer exclusief voor GroenLinks zijn, als ze dat al waren. Zij zijn geïnternaliseerd, en zelfs VNO-NCW draagt ze uit. Dat is een goede agenda voor het nieuwe kabinetsbeleid. De vergroening van de agenda, in economische en Europees perspectief. Maar dat kan ook zonder GroenLinks. Immers D66 zit ook op die lijn. En het CDA staat een nuchter milieubeleid voor. Met redelijke en realistische normen en eisen voor de landbouw.

Besturen is een uitdaging en gaat niet vanzelf. GroenLinks in een coalitie zonder de PvdA is een verandering, zij het dat het sinds 2014 in meer steden voorkomt, o.a. in Utrecht. De vraag is of GroenLinks intern stevig genoeg is om te besturen. Zoals in elke partij zijn er meerdere vleugels: de fundi's en de realo's. Eigenlijk nog terug te voeren op de oorspronkelijke fusiepartijen. En daarnaast heerst er ook het pacifiscme en de afkeer van Defensiepolitiek.

Groenlinks, een bijzonder fenomeen, dat de komende dagen en weken moet laten zien wat het waard is op de weegschaal van de macht. Eigenlijk ligt er een unieke kans om mee te regeren. Maar tegen welke offers en kosten ? De Christen-Unie en op afstand de PvdA liggen op de loer. En wellicht eindigt de formatie toch in een minderheidskabinet: met gedoogsteun van GroenLinks op de de milieuparagraaf, steun van de CU op Defensie en met vrije kwesties in het parlement rond het voltooide leven en de regulering van de wietteelt.

Formeren is aftasten van mogelijkheden en het doen van verplichte danspassen. Oud-premier Zijlstra kon er beeldend over vertellen en schrijven. In die zin is er niet veel veranderd door de jaren heen. En bij onderhandelen kan je kwartetten, zoals bij Rutte-II of schaken. En wellicht uiteindelijk wel handje-klap. Dan is het Delft voor de helft. Benieuwd of het wat gaat worden met GroenLinks. Ik doe geen voorspelling. Maar samenwerking op lokaal niveau leidt uiteindelijk vaak tot regeren op nationaal niveau. Dat bleek al bij paars !


dinsdag 21 maart 2017 06h01 week 12 politiekdelft.nl    TOP

delft-avdv20170321

(176) CDA: Over Wilders-light

Arie van der Veen, webcolumnist

In de CDA Eerste-Kamerfractie is een hoop politieke ervaring verzameld. In die 12-koppige fractie zitten mensen met jarenlange ervaring in parlement, bedrijfsleven en internationale circuits. En daar waar het in de Tweede Kamerfractie vaak een doorstroomhuis is, houdt men in de Eerste Kamerfractie vast aan ervaring en wellicht ook wel traditie. Ria Oomen is een gekend politica, die jarenlang op basis van voorkeurstemmen een eigen zetel had. In de Tweede Kamer en later in het Europees parlement. Iemand die de partij, en vooral haar eigen achterban kent. En zij trekt nu aan de bel. Het CDA is teveel Wilders-light geworden. Althans in de afgelopen campagne neem ik aan dat zij bedoelt. En ik denk dat ze stof tot na denken levert met haar kritiek. En het is waard daaraan aandacht te besteden, zeker in de voorbereiding van de formatie.

In de campagne van 2012 deed het CDA er eigenlijk niet toe. Vergelijk de huidige positie van de PvdA. Het rapport-Frissen was net uit, en daar was afgerekend met de VVD-light koers van het CDA in 2010. En vanaf 2012 was vooral de vraag in het CDA komen we electoraal nog terug, zonder dat er nu echt grote discussie was over de koers en richting. In de campagne sloten de rijen zich achter Buma, en op basis van een eenvormige lijst, en een duidelijk en geïnspireerd programma toog men naar de kiezer en de stembus. In de loop van de campagne viel inderdaad op dat het CDA opschoof richting de Wilders-thema's: dubbele nationaliteit, associatieverdrag met Turkije en het staande zingen van het Wilhelmus (identiteit). Onderwerpen die bij mijn weten niet in het verkiezingsprogramma stonden.

Bedekte kritiek over de koers van Buma was er wel. Kernachtig samengevat in: Hij weet veel van de Bijbel, maar heeft de barmhartigheid overgeslagen. Of te wel, het CDA is wel erg rechts geworden. En de vraag is of deze ingeslagen electorale positie (echt) succesvol is gebleken. En of deze overeenkomt met het programmatisch fundament van het CDA ?

Nu het CDA klaarstaat om weer te gaan regeren is het wel belangrijk om te weten waar de partij voor staat. Op waardenniveau en programmatisch, en naar mijn beste weten staat het radicale midden van de commissie-de Geus nog.

De verkiezingsuitslag voor het CDA was mooi. En zeker met een zo'n hoge opkomst heeft het CDA nominaal geweldig gescoord. Overal werd stemmenwinst gehaald, en uiteindelijk 500.000 stemmen meer dan in 2012. En tegelijk steekt toch een beetje dat de 21 zetels niet gehaald zijn. Het aantal zetels dat overbleef in het rampjaar 2012. De vraag is nu of die 19 een soort natuurlijke bovengrens is geworden, waar het CDA gewoon niet meer overheen komt. Dat biedt grond voor een nader onderzoek. En tegelijk is het interessant om te onderzoeken waar de nieuw verworven stemmen vandaan komen. Teruggekeerde CDA-ers, vooral van de VVD, of vooral ook thuisblijvers bij de vorige rondes. In een dergelijk onderzoek komt dan ook aan de orde of er veel PVV-twijfelaars over de brug gekomen zijn. Dat zou immers de electorale reden zijn voor een PVV-lightkoers.

Nu het CDA weer op orde is in Den Haag, en er weer regeringsverantwoordelijkheid lonkt, is het goed om de (inhoudelijke) verantwoordelijkheidsvakantie te beëindigen. Er is werk aan de winkel om te bepalen waar het CDA voorstaat, en vooral hoe het CDA zich verder ontwikkelt. Is het een partij die nog te midden van geestverwante organisaties staat ? Of is het een politieke partij met voorbijgangers. De nieuw te benoemen directeur van het Wetenschappelijk Instituut wacht een dankbare taak.

Wellicht gaan mijn gedachten nu te ver, en gaat het gewoon om (mee-)regeren met een aansprekend team. En een politiek leider die grote groepen kiezers aan zich bindt rond zijn persoon. Dat kan een antwoord zijn. Maar het populisme is dat niet, althans het Wilders-populisme. Het valt mij op dat vooral de RK-kandidaten in het CDA veel voorkeursstemmen hebben gekregen, zowel in Overijssel, Brabant en Limburg. Dat betekent dat persoonlijke campagnes werken. En dat is mooi. Want daar waar de protestantse tak van het CDA zich graag aftobt rond programma's en beginselen, weten de katholieke kandidaten als persoon de kiezers te winnen. En dat is minstens zo belangrijk.

Het CDA werd de laatste jaren nogal verweten een soort nieuwe ARP te zijn. Een middelgrote protestant-christelijke partij, met een enkele katholiek. Dat beeld is met de verkiezingen gecorrigeerd en gelukkig. Ik schreef enige tijd geleden een column over de vraag wat is de erfenis van de katholieke politiek ? Naar aanleiding van een lezing van Jos van Gennip. De komende jaren zal dit opnieuw blijken. Personalisme, en nabije politiek lijken mij thema's. En bovenal een gezond pragmatisme.

Er is nogal wat (intern) te analyseren naar aanleiding van de verkiezingen. De positie van het CDA in de Randstad en in Brabant lijken mij thema's. De grenzen van het populisme, en de samenstelling van het eigen electoraat en het toekomstige potentieel.

De richting Wilders-light is niet de goede weg. Eerder ingegeven door gebrek aan zelfvertrouwen. Het CDA moet zich blijven baseren op zijn eigen waarden. Ik schreef daarover al eerder in mijn bouwstenen voor Buma. En daarbij is de gespreide verantwoordelijkheid (gebaseerd op het gemeenschapsdenken) het basisbeginsel voor het CDA. Modern vertaald in: niemand is (alleen) de baas ! En natuurlijk de (publieke) gerechtigheid: of te wel rechtmatig en rechtsstatelijk handelen. Laten dat voor het CDA de ankers zijn. En mocht het CDA toetreden tot het kabinet, dan behoort Justitie weer de naam van het departement te zijn !

"Wilders-light", lijkt mij een serieuze waarschuwing. Het CDA heeft nu de kans om zich weer te tonen op basis van zijn vaste waarden. Daar ligt de uitdaging en het fundament voor de toekomst. En daarnaast de populaire kandidaten koesteren, die de zetels mede hebben aangesleept vanuit de regio.

En Buma, toch de man van de autoriteit en niet de majoriteit kan gedijen in deze nieuwe context. Dat het CDA nu de tweede partij is. Het zij zo. Rutte gaat aan zijn laatste klus beginnen. En de geschiedenis leert: Lubbers, Kok en Balkenende, dat de laatste periode van een premier, hoe zeer hij ook start met een groot mandaat, het electoraal treurig kan aflopen. Ook dat is een aspect waar rekening mee gehouden moet worden.

Geen Wilders-light, geen VVD-light. Maar juist vanuit herwonnen zelfvertrouwen naar een CDA-strong. Maar is nog wel enige interne zelfevaluatie en echte discussie voor nodig. En wellicht af en toe ook een beetje genade. Maar overall is het mooi nu weer te kunnen schrijven over een CDA dat er toe doet. Dankzij de kracht van gewone mensen in de regio. Die mensen zijn echt niet gek. En dat is wat ze in Den Haag wel eens vergeten. Gelukkig zitten er nu genoeg mensen in de CDA-Tweede Kamerfractie die kunnen blijven luisteren naar hun eigen (directe) achterban.

En de Eerste Kamerfractie ? Een uitstekende club mensen, die af en toe mogen waarschuwen. Het signaal van Ria Oomen is aangekomen. Nu op en voorwaarts richting de formatie.


dinsdag 21 maart 2017 05h49 week 12 politiekdelft.nl    TOP

delft-cu20170321

Begeleiding van Delftse statushouders

Jeanieke Kuijper, commissielid CU

Op verzoek van de ChristenUnie fractie fractie heeft de commissie Sociaal Domein & Wonen onlangs gesproken met vier organisaties die zich bezig houden met de begeleiding van statushouders. Als fractie zijn we onder de indruk van de betrokkenheid van de professionals en de vele vrijwilligers. Uit het gesprek werd duidelijk dat het de statushouders soms erg moeilijk gemaakt wordt om goed in te burgeren.

De vier organisaties richten zich op verschillende activiteiten. Participe Vluchtelingenbegeleiding Delft is een professionele organisatie die, namens de gemeente, maatschappelijke begeleiding geeft aan Delftse statushouders. Naast een aantal betaalde krachten, werken hier veel vrijwilligers. Vroegeropaf, het Interkerkelijk Diakonaal Beraad en DelftseBuur zijn vrijwilligersorganisaties. Vroegereropaf helpt mensen om problematische schulden te voorkomen. Het Interkerkelijk Diakonaal Beraad organiseert en coördineert activiteiten vanuit de kerken en DelftseBuur begeleidt statushouders via buddy’s en het organiseren van diverse activiteiten om inburgeren en integratie te bevorderen.

...


dinsdag 21 maart 2017 03h50 week 12 politiekdelft.nl    TOP

delft-griegstraat-sterflat-pollux-google

Delft. Pollux-flat van Vidomes aan de Griegstraat. Foto Google.

Trillingen in de Pollux-flat

Gunther Niessen, wetenschapper en lijstrekker van de IQ partij

18-3-2017
Aan Vidomes
Mevr. Directeur Braal
Betreft : het conflict wegens blijvend pompenlawaai in mijn woning en in andere woningen rechts aan de hal
Betreft : vreemd gedrag van mevr. Diana Dirkzwager en Casper Schonenberg, kinderachtig, respectloos, niet op oplossingen gericht, maar op aanvallen. Echt kinderachtig.

Geachte mevr. Braal,

Ik heb besloten, niet meer met bewoners in de Pollux-Flat te praten, tenzij zij mij aanspreken. Als ze mij onvriendelijk aanspreken, wegens misverstanden door valse verhalen achter mijn rug (o.a. door de nu vervangen huismeester Patrick B. uitgestrooid), dan zal ik alleen kort en vriendelijk antwoorden en dan weggaan. Met mensen, die altijd vriendelijk zijn geweest en mij vriendelijk begroeten met ´Hallo buurman` ga ik vriendelijk praten zoals altijd.
Daarmee hebben de aanvallers D en S ook hun laatste punt verloren. Van hun al eerder verloren aanvalpunten, die ze niet hard maken konden, praten ze niet meer, concentreren zich krampachtig op andere. Een na een hebben zij alle punten verloren. En het punt boven was hun laatste punt.

Ik vraag u, mij andere normale mensen te sturen, als iets te bespreken is. Met de kinderachtige personen D en S verder te praten is zinloos. Echter, de laatste woordwisseling met D en S op 16.3. jl heeft wel een resultaat gebracht. Als ik zei: Uw groep werkt dus met infiltratie! zag ik bij D het vette grijns, typerend voor de ziekte, dat wij zo vaak bij Patrick B. hebben gezien. Omdat D en S Patrick B. zo stevig verdedigden en voor gezond verklaarden (zie verslag gesprek), was al duidelijk, dat zij ook tot de zieke groep behoren. Maar wetenschappers willen graag een dubbele en drievoudige bevestiging van hun bevindingen. Die heb ik nu bij D. Bij S. nog niet. Misschien komt dat nog. Misschien heeft S op dit tijdstip ook het zieke grijns getoond. Maar ik kon het niet zien, omdat hij op de parkeerplaats achter mij stond. Alleen D voor mij.

In het woordengevecht op de parkeerplaats werd nog duidelijker dan eerder, dat D en S geen technicus willen sturen, om de trillingen te dempen van de buizen achter de rode deur rechts van de liften. Meerdere mensen hier zeggen, dat verbeteringen snel mogelijk zijn, als men maar wil. Trillingsdempers bij GAMMA kosten 3 Euro per stuk. D en S willen, dat het hersenbeschadigend lawaai doorgaat. De gevaarlijke zieke groep in Vidomes wil dat. Nu is de vraag, hoe groot de zieke groep in Vidomes is. Behoort de top erbij? De weerwolf gaat het uitzoeken. Graag wil ik over deze kwestie met u persoonlijk praten. Kunt u mij een termijn voor dit gesprek noemen? Woensdag, 23.3.jl om 14 h bijvoorbeeld kan ik komen.

Het thema ´bewuste beschadiging van senioren in Vidomes-flats´ krijgt meer lading, doordat ook van andere kanten meldingen komen. In reactie op het bericht in Delft op Zondag kreeg ik informaties, dat nieuwe partijen in het parlament dit thema al op hun agenda hebben staan. De weerwolf gaat contact opnemen. Bewuste versnelling van de dood van senioren is moord.
De weerwolf bijt met wetenschap. Wetenschap heeft tanden.

Graag hoor ik van u. En de trillingen dicht bij mijn woning moeten gedempt worden.

Met vriendelijke groet

G.Niessen
Weerwolf-Woordvoerder

-----------------------
Reacties:

http://www.laagfrequentgeluid.nl/html/informatie/info.html

... Juist omdat lang niet iedereen LFg kan horen of voelen, worden gehinderden niet altijd serieus genomen. Het wordt daarom ook wel stil geluid genoemd. Wanneer mensen last hebben van een geluid dat anderen niet waarnemen, denkt de omgeving al snel aan psychische oorzaken.

http://paper.delftopzondag.nl/open/8cff517c/3a-23786-bewoners-sterflat-verbaasd-over-artikel-

Wat hij in het artikel vertelde, dat we hier continu geluid horen, dat klopt helemaal niet, laat 'n bewoonster weten. Ja, de verwarming tikt heel af en toe, zoals in elk huis, maar verder is hier helemaal geen geluidsoverlast. Het is onzin.
Veel mensen zijn verontwaardigd over het artikel in Delft op Zondag. Een andere bewoonster, die eveneens anoniem wil blijven, bevestigt dat Niessen de enige inwoner is die geluidsoverlast ervaart. Ja, vroeger hoorde je weleens getik, begint ze, maar sinds de ketels zijn vervangen horen we niets. Bovendien treffen de complexbeheerder en woningcorporatie Vidomes absoluut geen blaam. Ze doen juist veel voor de bewoners hier.
Volgens de twee bewoners is Niessen verward en ziet en hoort hij zodoende dingen die er niet zijn. Hij leeft in een waanwereld. Zodoende hoort hij het in zijn beleving misschien wel echt allerlei geluiden en bijt hij zich er daarom zo in vast. Maar wij hebben nergens last van.


dinsdag 21 maart 2017 03h36 week 12 politiekdelft.nl    TOP

delft-od20170320

Initiatiefvoorstel Verbreek de band met Turkse partnerstad Adapazari

Jan Peter de Wit, raadslid OD

... De indiener van dit initiatiefvoorstel stelt voor om de het gemeentebestuur van Adapazari te laten weten dat de gemeenteraad van Delft besloten heeft om de formele band met partnerstad Adapazari te verbreken wegens het door de Turkse regering uiten van grove beledigingen, haatzaaiig, ophitsing, superioriteitsgevoelens en aanzetten tot een heilige oorlog van Nederlanders met een Turkse etniciteit tegenover Nederland en de Nederlanders.


dinsdag 21 maart 2017 03h24 week 12 politiekdelft.nl    TOP

delft-sb20170321

Webcolumn: Rijk rekenen?

Aad Meuleman, raadslid SB

Nu de rookwolken van de landelijke verkiezingen zijn opgetrokken, lees ik al enthousiaste reacties van Delftse raadsleden van onder andere het CDA, Groen Links en D66. Alsof eenzelfde uitslag voor deze partijen bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 vrijwel een feit is.

Ik begrijp hun blijheid met de uitslag van deze landelijke verkiezingen, hoewel het formatieproces voor een nieuwe regering nog een ingewikkelde zal worden. De uitslag voor deze partijen is zeker een felicitatie waard. De kiezer heeft nu gesproken en ook hier geldt het spreekwoord: 'De kiezer heeft altijd gelijk.' Laten deze raadsleden nog maar even genieten van deze landelijke uitslag, maar zij zien wel een belangrijk element over het hoofd.

Volgend jaar doen ook de lokale stadspartijen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen en wellicht ook nog nieuwkomers. Op dit moment hebben de gezamenlijke lokale stadspartijen 10 zetels in de Delftse gemeenteraad. Stadspartijen die nu geen rol speelden bij de landelijke verkiezingen. Dat zal volgend jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen anders zijn. Dan spelen deze stadspartijen wel degelijk een rol. Ik sluit een verrassing niet uit. Zeker nu!

De 'gevestigde' partijen in de Delftse gemeenteraad hebben hun zetels voornamelijk te danken aan hun landelijke kopstukken. Ik durf de stelling aan dat vrijwel geen van deze partijen hun zetels in de gemeenteraad te danken hebben aan wat zij daadwerkelijk voor onze stad en haar inwoners hebben gedaan.
Kijk bijvoorbeeld maar naar de fractie van D66 in de gemeenteraad. Ik zie geen enkele reden waarom deze partij de grootste partij in Delft is op basis van wat deze partij voor onze inwoners heeft gedaan, anders dan meeliften met Alexander Pechtold.

Het is dus taak van de echte lokale partijen om aan de Delftse kiezers duidelijk te maken wat deze partijen wel of niet voor onze stad hebben gedaan. De samenstelling van de Delftse gemeenteraad zou een afspiegeling moeten zijn van wat Delftse partijen voor Delft en haar inwoners daadwerkelijk hebben betekend.
Tip aan de Delftse partijen van het CDA, Groen Links en D66: Let op het echte lokale geluid volgend jaar en vooral: nog niet rijk rekenen!


dinsdag 21 maart 2017 03h12 week 12 politiekdelft.nl    TOP

Advies PVV aan de verkenner

Geert Wilders, voorzitter Tweede Kamerfractie PVV

delft-pvv20170321

maandag 20 maart 2017 02h51 week 12 politiekdelft.nl    TOP

delft-avdv20170320

(175) Over de formatie

Arie van der Veen, webcolumnmist

Sinds januari 2016 becommentarieer ik in mijn columns de vaderlandse politiek. En al terugbladerend door mijn teksten, zie ik een behoorlijke consistente lijn. Ik prees Rutte, en zag hem als de uiteindelijke winnaar. Ik voorspelde de ondergang van de PvdA en opkomst van Groen Links en D66. Ik beschreef de heropstanding van het CDA. En definieerde als doel voor CDA en D66: 'Zet meer (christen-)democraten naast Rutte. En nu een paar dagen na de verkiezingen, lijkt het allemaal zo uitgekomen. Inclusief de opkomst van DENK ! en de entree van het Forum voor Democratie. En dan nu de formatie, want daar gaat het uiteindelijk allemaal om. De Nederlandse kiezer stemt, maar kiest niet ! En zo was het altijd.

Dat er een blok van VVD-CDA-D66 komt, daarover is men het wel eens. Zij het dat de neo-liberale punten van D66 over het voltooide leven en de regulering van de wietteelt nog geen gelopen koers zijn. Het oude probleem komt daarbij terug. Wel een meerderheid in de Kamer, maar niet in de regering. En die kwestie wordt nog prangender als de CU mee zou gaan doen. Echt een formatie-onderwerp: temporiseren, vooruitschuiven en uitruilen.

De vraag is wie er bij moet komen ? Vanzelfsprekend ligt het voor de hand eerst met Groen Links te spreken. Maar wat moet Groen Links allemaal inleveren om mee te mogen doen ? Zeker het vernieuwde Groen Links onder Klaver is toch iets anders dan het neo-liberale Groen Links onder leiding van Femke Halsema en toen mochten ze uiteindelijk ook niet mee doen van de VVD, in 2010. Maar goed laat Klaver maar eens tonen hoe hij omgaat met de uitdaging van de macht en hoe hij zijn achterban daarbij betrokken houdt. Ik denk dat hij kiest om nog vier jaar te wachten.

De Christen-Unie is een bijzondere partij geworden. Een mix van vrijgemaakte gereformeerden en lichte reformatorische bonders. Het lijkt een beetje op de ARP in zijn nadagen. Maatschappelijk betrokken, activistisch, met een grote drang om het goede te doen. En daarmee schep je toch vooral overheidsmacht. Denk nog eens aan de centra voor Jeugd en Gezin van Rouvoet. Op zich zal de CU een serieuze en trouwe partner blijken te zijn, naar is het wenselijk om met één zetel meerderheid te regeren, terwijl er behoorlijk (principiële) verschillen zijn ? Kabinetscrises liggen op de loer in zo'n situatie en de vraag is of Rutte die allemaal nog kan oplossen. Aan zijn lenigheid en houdbaarheid komt ook een einde.

In de VVD en ook daarbuiten wordt al gehint aan deelname van de PvdA aan het nieuwe kabinet. Niet direct, maar in de loop van de tijd. En dat lijkt geen gekke gedachte. Zeker nu Spekman opstapt komt er meer lijn in de leiding van de PvdA. En natuurlijk komt er een interne evaluatie. Maar de vraag is of dat uiteindelijk tot de oppositie moet leiden. Ik waag het te betwijfelen. De PvdA is en was een echte bestuurderspartij, met excellente bestuurders, die meestal werkende weg zich vervreemden van de achterban. Maar regeren zit de PvdA in het bloed. Veel meer dan bij Groen-Links en de SP.

Natuurlijk, de partij is in grote crisis, en het is de vraag of ze deze overleeft, zeker ook met de raadsverkiezingen alweer voor de deur. Iemand schreef mij: op lokaal niveau is de PvdA allang overleden, alleen in Den Haag heeft men dat nog niet door. En ik vrees dat de schrijver gelijk heeft. In veel gemeenten die ik ken is de PvdA-achterban verdampt. En als er nog een lokaal afdelingsbestuur is, dan is dat vooral druk met het uitdelen van lintjes aan 70-plus leden. Het is daarom nog maar de vraag of de roep om heropbouw van de partij reëel is. De vraag is namelijk waar je zou moeten beginnen. In de stad, in regio of het landelijke gebied. Overal kommer en kwel, en dan als nummer zoveel achter aansluiten bij de oppositie ? Nee, toch regeren is een optie, zeker met enkele herkenbare bewindslieden, en vooral een milder beleid dan in de afgelopen vier jaar. In die zin krijgt de PvdA dan toch nog loon na werken en afzien.

In een coalitie VVD-CDA-D66-PvdA, krijgen de partijen weer hun natuurlijke positie terug. Voor het CDA interessant om weer meer terug te keren naar het radicale midden. De rechts-conservatieve koers voelt ongemakkelijk, en past toch niet echt bij het CDA. En het is nog maar de vraag of die koers electoraal het meest succesvol is. Het CDA in het midden, tussen een redelijke VVD en D66 en een getemde PvdA. Dat moet toch de basis zijn voor een succesvol kabinet, met de economische wind mee. En met een aantal nieuwe gezichten in het kabinet, het CDA-profiel verbreden en voorsorteren op het vertrek van Rutte, in of na deze periode. Want zo werkt partijpolitiek ook.

In 2012 was er serieus de vraag of het CDA zich nog kon herstellen, na de grote verkiezingsklappen en de interne richtingenstrijd. Terug naar de regio was het devies en dat bleek te werken. Den Haag een aantal jaren laten voor wat het was, en de positie in de regio, in gemeenten en provincie electoraal heropbouwen. Dat heeft geleid tot het aantal van negentien zetels in Den Haag. En daarnaast vele zetels zetels in gemeenten en staten etc. Als het goed is zal blijken of 2017 een tussenstap is in de verdere groei van het CDA of dat dit (mede wegens de hoge opkomst) de limiet is voor het CDA. En van een premier als Rutte valt niet te winnen.

Voor de PvdA komt deze vraag vanzelf, zeker na een niet al te lange zelfanalyse. Terug naar de regio lijkt geen optie, de opbouw van de partij, schouder aan schouder, een wens uit vervlogen tijden. Nee, gewoon meeregeren als men de kans krijgt ! Dat lijkt mij de meest snelle weg naar electoraal herstel. Of gewoon redeneren in het hier en nu. Er is nood aan de PvdA, en dan is er altijd te besturen. Zeker als Groen-Links afhaakt.

En tenslotte de VVD. Het blijft een bijzondere partij. Vol optimisme neemt men de acht zetels verlies, en ervaart het als een overwinning. Waarbij Rutte wijst opmerkte dat hem enige bescheidenheid past. Een wijze coalitiepoliticus, niet verstard of verstrikt in het eigen gelijk of ideologische starheid. Een man die past in deze (post-moderne) tijd. En ook nog een gelovig Christen. Rutte-III zie ik op termijn ontstaan met VVD-CDA-D66- en PvdA. Groen-Links haakt af, en de CU is toch een brug te ver voor de liberale wensen. En het CDA in het radicale midden, rustig verder bouwend aan zijn toekomst na Rutte.

De formatie, een ondoorzichtig spel, met vele nieten, schijnmanoeuvres, en temporisering. En niet vergeten, om duidelijk te maken wat de rol van Koning hierin is. Persoonlijke belangen, ervaringen, humeuren, alles speelt een rol.

In het CDA werd gedroomd van 2002 ! Dat was iets te veel van het goede, geen implosie van de VVD, alleen van de PvdA. Blijft over dat andere deel van droom van 2002: Feyenoord weer een hoofdprijs ! En die komt er aan. Ik ben benieuwd wat er eerder is Feyenoord kampioen of Rutte-III ? Als ik het zo inschat zal dat Feyenoord zijn ! Dan mag Aboutaleb de schaal uitreiken en daarna samen met Dijsselbloem minister worden. Dat lijkt me nog eens een extern advies voor herstel van de PvdA. Ga uit van je eigen kracht, en blijf niet hangen in zelfbeklag en schijnanalyses. En over vier jaar Aboutaleb lijsttrekker. Dan komt het vanzelf weer goed.

En tenslotte, Jacques Monasch uitnodigen voor een spiegelgesprek. Zoals zoveel PvdA-ers: uitstekend in de analyse, maar helaas geen kiezers !

Rutte-III komt er aan, en laat de PvdA gewoon meedoen. En als rode vrienden zou ik een voorbeeld nemen aan de rood-witte vrienden uit de Kuip. Na 18 jaar weer kampioenskandidaat. Wie had dat geloofd ? In de politiek gaat het veel sneller. Gewoon de goede man of vrouw op de goede plek. En het herstel kan er zo zijn. Spekman heeft de boel in het honderd laten lopen. Asscher heeft getoond dat het linkse Amsterdam zijn magie kwijt is. Het herstel van de PvdA begint in Rotterdam. Haal Aboutaleb naar het kabinet en laat Dijsselbloem zitten. Neem afstand van de technocraten en elitebestuurders zoals Martijn van Dam, en Jet Bussemaker. Geef Sharon Dijksma een prominente plek, en denk goed na over de uitdaging van Denk !

De PvdA is net als de amp;D ! Iedereen hield of houdt er van maar niemand kocht er. Er is één verschil: de V&D is failliet en verdwenen. De PvdA voorlopig wellicht in surseance. Hopelijk breekt daar het inzicht door dat de PvdA moet gaan doen waar het altijd voor was: namelijk regeren. En vooral regeren om het met Den Uyl te zeggen: als er iets te halen is voor linkse mensen. En dat is er genoeg, en kansen te over. Niet in ijdele overmoed, maar op zachte toon en met de hoed in de hand. De uitdaging voor Asscher !


maandag 20 maart 2017 00h04 week 12 politiekdelft.nl    TOP

delft-alex_mustert_20160617182603-2

InnovatieWensdenker Grashoff vergat de garanties!

Alex Mustert, boodschapper alias Prof. 'M'

delft-alex-mustert-20170319-001

maandag 20 maart 2017 00h03 week 12 politiekdelft.nl    TOP

'EEN GOEDE POPULIST'

Aad Meuleman van Stadsbelangen stemde voor TK2017 op de VVD.

Uitnodiging ... in gesprek te gaan over de toekomst van Delft.

Aad Meuleman, raadslid SB

delft-aad-meuleman-uitnodiging-bijeenkomst-20170319

maandag 20 maart 2017 00h02 week 12 politiekdelft.nl    TOP

'EEN VERKEERDE POPULIST'

Martin Stoelinga stemde voor TK2017 op Wilders.

Nederland heeft verloren

Martin Stoelinga, raadslid OD

delft-martin-stoelinga-nederland-heeft-verloren-20170319

maandag 20 maart 2017 00h01 week 12 politiekdelft.nl    TOP

delft-martinusnijhofflaanguntherniessen20140303154839-2 delft-gunther-niessen-oorkappen-20170317

Gunther Niessen wisselt thuis zijn bekende hoedje om voor gecertificeerde oorkappen om zijn gehoor te beschermen tegen de lawaai-bronnen in de Sterflat Pollux aan de Griegstraat.

Weerwolf Pollux-Flat

Gunther Niessen, wetenschapper en lijstrekker van de IQ partij

Bewoners, daaronder kwetsbare senioren, weren zich tegen 'lustduivel-spelen' van functionarissen van Vidomes. Wij hebben vreemde ervaringen gemaakt en vreemde dingen geobserveerd.

Ondanks dat de zieke Vidomes-huismeester meerdere keren door meerdere personen is betrapt, doelbewust lawaai-bronnen te installeren, dat senioren, die aan de hal wonen, niet kunnen rusten en nachts niet kunnen slapen wegens de slopende trillingen en slag-geruisen van te hoog draaiende pompen, gaan hij en de achtergrondgroep, die hem steunt, door.

Wij voorspellen: het Vidomes-schandaal wordt groter dan het Vestia-schandaal, over dat toen Zembla-TV heeft bericht. Wij pakken het met wetenschap aan. De Weerwolf bijt met wetenschap!


VORIGE WEEK    ARCHIEF     TOP

html5 logo   Valide CSS!Wat publiceerde PolitiekDelft 10 jaar geledenTOP