koppd2.gif

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.


 politiekdelft.nl    TOP


zaterdag 11 maart 2017 22h56 week 10 politiekdelft.nl    TOP

Utrecht: Op alle wegen in het stationsgebied nu maximaal 30 kilometer per uur

Redactie duic.nl

... dat de binnenstad vooral een woon- en verblijfsgebied moet zijn en dat doorgaand verkeer de ring moet pakken in plaats van dwars door de stad rijden. Daarnaast wil de gemeente fietsgebruik stimuleren in de binnenstad. ...


zaterdag 11 maart 2017 22h56 week 10 politiekdelft.nl    TOP

Amsterdam: Binnenstad wordt verboden terrein voor touringcars

Marc Kruyswijk, redactie Parool

... Met het inrijverbod zet de gemeente een volgende stap om het touringcarverkeer de komende jaren zo veel mogelijk om het drukke stadshart heen te leiden naar plekken buiten het centrum.
Dit verbetert de doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid en maakt de binnenstad prettiger voor bewoners en bezoekers van Amsterdam. ...


zaterdag 11 maart 2017 21h28 week 10 politiekdelft.nl    TOP

Bram Stoop Stadsbelangen: Stadsbelangen Delft is blij dat we hier een rol in hebben gehad door dit probleem aan te kaarten bij de gemeente Delft.

delft-sk20170311

Aanstaande vrijdag knappen bewoners deze plek aan de Nassaulaan/Amalia van Solmslaan op. Ook wethouder Raimond de Prez helpt een handje mee. Dit is een van de circa vijftig Delftse klussen tijdens NL Doet.

Bijna lente - tijd voor grote schoonmaak!

Redactie StadskrantDelft

... Een opvallend bewonersinitiatief is het opknappen van de hoek Nassau­laan met de Amalia van Solmslaan. Deze hoek nabij de Coöp is nu erg smoezelig, mede door de plakzuil en de afvalcontainers (zie foto). Bewoners gaan vrijdag aan de slag met het planten van een haag rondom de afvalcontainers; ze betalen die haag zelf. De gemeente faciliteert met graven en compostgrond en verwijdert de plakzuil. Kinderen mogen het middenpad tussen de containers opfleuren.


zaterdag 11 maart 2017 21h13 week 10 politiekdelft.nl    TOP

Waar is Stoelinga dan?
Je ziet of hoort nooit wat van hem!

delft-dp20170311

60-jarig huwelijk

Redactie Delftse Post

Nico Verstraten en zijn vrouw vierden hun 60-jarig huwelijk. Burgemeester Marja van Bijsterveldt bracht hen een bloemetje. Ook Martin Stoelinga van Onafhankelijk Delft vierde het feest mee.


zaterdag 11 maart 2017 16h50 week 10 politiekdelft.nl    TOP

Jan Peter de Wit van Onafhankelijk Delft: 'het lijkt godverdomme wel een website van de VVV.'

delft-od20170311

Jan Peter de Wit: www.delft.nl met veel witte ruimte lijkt meer op ouderwetse VVV Delft pagina.

Één website van het gehele stadsbestuur op DELFT.nl

Jan Peter de Wit, raadslid OD

Afgelopen donderdag 9 maart was ik naar de Klankboord bijeenkomst over de digitale toekomst van de gemeenteraad op het world wide web gegaan. De achtergestelde aparte website van de gemeenteraad is voor de burger eigenlijk onvindbaar. Het is www.ris.delft.nl. Nu heeft Hans Peterse een adviesrapport over het Raad Informatie Systeem geschreven HIER. Nu heb ik me ingezet om eindelijk bij de nieuwe aanbesteding (ongeveer €5 ton) het Raad Informatie Systeem geheel te integreren op Delft.nl. Dus één website voor het stadsbestuur. Het dagelijks bestuur college van B&W en de gemeenteraad (het hoogste orgaan). Dat vind ik al 18 jaar maar tot nu toe wou dat geen enkele wethouder. Het college heeft de macht in Delft en de coalitieraadsleden waren enkel Ja-knikkers.

Het is belachelijk dat de gemeenteraad pas diep in de menu's van delft.nl verstopt zit.
En de website van de gemeenteraad is een ramp.
De zoekfunctie werkt niet.
De links veranderen in de tijd.
En de gebruikte PDF's zijn vaak niet als tekst opgeslagen
en laden als een slak in de woestijn.
Eindelijk nam de klankboordgroep de handschoen op tegen het college. Wij willen een voor burgers goed vindbare gemeenteraad op delft.nl. Het is natuurlijk
van de zotte dat DELFT.nl opent met Inwoners Toeristen en Bedrijven.
Het lijkt godverdomme wel een website van de VVV.
En dan is er enkel voor eigenaren van een Ipad een App RaadDigitaal.
Voor smartphones en laptops werkt die niet. Absurd achterlijk natuurlijk.
Je kan wel tonnen investeren in audiovisuele middelen voor de webcams, maar als niemand je kan vinden is dat totaal weggegooid geld.
Nu 2 tot 100 webcam kijkers per vergadering.
Het was een goede bijeenkomst. Maar helaas gaan de conclusies naar het geheime fractievoorzitters overleg. Dat senioren overleg is zelf jammerlijk ouderwets achter gesloten deuren. Daar valt niks van te verwachten.

Er is toch nog hoop.
Onze nieuwe burgemeester Marja van Bijsterveldt gaat over Communicatie.
Ik hoop dat Van Bijsterveldt het grote belang inziet van één website van het gemeentebestuur naar de buitenwereld.
Dat is het portaal van het gemeentebestuur naar de wereld.
Laten we dat zonder tweedeling tussen college en gemeenteraad open zetten.
En laat de gemeenteraad en de politiek daar een belangrijke plaats innemen.


zaterdag 11 maart 2017 12h05 week 10 politiekdelft.nl    TOP

delft-sharon-dijksma-20170300

Wordt 4 Dijksma S.A.M. (Sharon) (v)Enschede de nieuwe partijleider? hfvh

PvdA wacht een verkiezingsfiasco

Özcan Akyol, columnist AD

... Lodewijk Asscher, die eerder al opriep tot 'progressief patriottisme' en het kansloze initiatief 'Wij zijn Nederland' uit de grond stampte, spat vooral de wanhoop en ideologische armoede er vanaf. Het is geen loveable karakter. En als Job Cohen dan ook nog eens kritiek op zijn debatten gaat leveren, Ella Vogelaar openlijk flirt met een andere partij en de oud-burgemeester (PvdA) van Haarlem in de lokale krant een VVD'er aanraadt, is de rekensom snel gemaakt.


zaterdag 11 maart 2017 03h27 week 10 politiekdelft.nl    TOP

delft-tunoord20170311

Capelle heeft zelfrijdende shuttle - Delft heeft een tram

Erik van Hunnik, voorzitter tunoord.nl

Capelle aan den IJssel heeft al een zelfrijdende bus. Deze mag zich in het verkeer mengen. Dit lijkt ons een uitstekende oplossing om geen tram over de St. Sebastiaansbrug te laten rijden. De bus gaat zelfs rijden tussen Capelle en de Erasmus universiteit. Daar kan de TU Delft niet bij achter blijven!


zaterdag 11 maart 2017 03h20 week 10 politiekdelft.nl    TOP

delft-avdv20170311

(169) Naar de Koning !

Arie van der Veen, webcolumnist

Nu het er op lijkt dat de verkiezingen een verdeeld politiek veld opleveren, begint de discussie al over de formatie. En daar liggen wel een aantal interessante onderwerpen. In de vorige formatie in 2012 werd de Koning gemakkelijk en snel terzijde gezet. En de twee kemphanen VVD en PvdA sloegen snel aan het formeren. En ze vergaten, bewust of onbewust na te denken over een meerderheid in de Eerste Kamer. Met alle gevolgen van dien. In feite opereerde het kabinet-Rutte II als een minderheidskabinet, met wisselende meerderheden in de Senaat. Niet alleen het snelle tempo, maar ook het veronachtzamen van de Eerste Kamer speelde het kabinet parten. Eigenlijk een weeffout vanaf het begin, veroorzaakt door te druistig gedrag en te weinig reflectie. Eigenlijk was het vanaf het begin onduidelijk wat de opdracht voor verkenner Kamp was. En later kwam de snel geformeerde coalitie elkaar tegen. En dan noem ik nog maar niet de inkomensafhankelijke ziektekostenregeling en de nivelleringsdiscussie. Wel heel snel verschoten de coalitiepartijen van kleur. En daar hebben ze tot aan de dag van vandaag last van. Dit speelt zeker mee in de lage scores voor beide partijen. Onverlet dat het een prestatie is dat ze de rit hebben uitgezeten.

De vraag is nu welke rol de Koning moet spelen in de formatie, en welke adviezen er worden ingewonnen. Moet er een meerderheidskabinet komen, dat kan rekenen op steun in beide kamers ? Of een minderheidskabinet in de Tweede Kamer, met steun in de Senaat. Verschillende opties liggen open.

Een formatie is mede bedoeld als een periode van rust, na een verkiezingsstrijd waarin de leiders van politieke partijen van elkaar vervreemd raken, en toch weer moeten samenwerken. Ik vraag mij af of er nu al een voldoende vertrouwensbasis bestaat tussen Rutte, Pechtold en Buma. En wat is het effect van grote zetelverschuivingen tussen deze drie partijen. En wie moeten er nog bijkomen, en onder welke voorwaarden ?

Het oud-Hollandse formatiespel hoort bij de Nederlands coalitiepolitiek, en wie het aan de voorkant niet goed regelt, komt straks met de gebakken peren te zitten. De huidige voorzitter van de Tweede Kamer ziet een belangrijke rol voor zich. Zij verheft zich nu al boven de partijen, ze voert nauwelijks zelf campagne. En het is nog maar de vraag of ze straks herkozen worden met een gemarginaliseerde PvdA-fractie in de Tweede Kamer. Haar persoonlijk gezag mag dan groot zijn. Na de verkiezingen zijn er andere verhoudingen.

De rol van de Koning (lees Koningin) was altijd precair. Wie herinnert zich nog de vermeende ingreep van H.M. de Koningin in de formatie in 1994, met het aanwijzen van Kok en zijn proeve. Ook nu kan er weer een situatie ontstaan waarin eigenlijk niet echt duidelijk, of afgetekend is wie de leiding van de formatie op zich mag nemen. En zie daar als Tweede Kamer, zoveel mogelijk in de openbaarheid maar eens uit te komen.

Het is verstandig om de Koning dit keer niet over te slaan. Zeker nu hij zijn rol met gezag vervult. Een voorbijganger als Tweede Kamervoorzitter kan die rol nauwelijks spelen. En wat als er partijen straks 'gedwongen' moeten worden om mee te doen. Heeft een informateur daarvoor voldoende gezag en positie ?

De leerervaringen van de vorige formatie zijn toch dat de Tweede Kamer en VVD en PvdA te hard van stapel zijn gelopen. In een (in)formatie past het om meerdere varianten te verkennen en de mogelijkheid daarvan vast te stellen. De Koning met zijn adviseurs kan daarin een rustpunt zijn. Dat de Koning geen partij is, moge duidelijk zijn. Maar een persoon, lees ambtsdrager boven de partijen, in een versnipperd veld is toch aan te raden.

En of de Koning er zelf zin in heeft. Dat blijft een onbeantwoorde vraag. Maar als partijen hem dat vragen, dan versterkt dat zijn positie, en het geeft rust en zo mogelijk richting in het (in)formatieproces.

De verkiezingen komen er aan. En als het stof is neergedaald na 15 maart, lijkt het wijs, op basis van de huidige voorspellingen de Koning er in te betrekken. Al was het maar om al te doldrieste stappen te voorkomen. Meerderheidskabinet, minderheidskabinet, zakenkabinet. Alle varianten zullen wel langskomen. Echt kijken wat wijs is, is een proces van verkenning. Geen gemakkelijke opgave, daarom is het goed om ijkpunten en rustmomenten in te bouwen. En mevrouw Arib mag dromen van een belangrijke rol, en die is haar gegund. Maar eerst gaat de kiezer spreken, en die gaat geen gemakkelijke opdracht formuleren. En het geheim van Noordeinde is toch een betere vorm, dan het roddel- en kippenhok aan het Plein. Het kan wel eens een lange zomer worden. Daarom is het wijs de Koning niet te negeren. En wellicht beter hem de rol terug te geven, die zijn moeder met zoveel verve en kunde speelde.

In het geweld van de laatste campagnedagen zal dit nu niet openlijk spelen. Maar vanaf 15 maart is het actueel. Leiding geven in een versplinterd slagveld. Wie dat gaat doen kan wel wat hulp (van boven) gebruiken. Daarom naar de Koning ! Tenminste als hij de fractievoorzitters nog wil ontvangen.


zaterdag 11 maart 2017 02h47 week 10 politiekdelft.nl    TOP

delft-kruisstraat_lidl_delft

Alternatief bouwplan Kruisstraat 71

J.M. van Bijsterveld-Vliegendhart, het college van BenW Delft

... De ontwikkelaar Kruisstraat Delfi BV is bij brief verzocht om alsnog binnen een termijn van drie weken na dagtekening van de toegezonden brief een omgevingsvergunning aan te vragen voor het altematieve bouwplan uitgaande van het alternatieve plan zoals door partijen is bedoeld. Indien de ontwikkelaar niet of niet-tijdig tot het indienen van het alternatieve bouwplan overgaat, dan wel een nieuwe aanvraag voor een omgevingsvergunning doet aangaande een variant op het alternatieve bouwplan, zal het college van B&W, conform de koopovereenkomst, eerst overgaan tot het sturen van een ingebrekestelling. Vanwege deze volgorde is het ontbinden van de koopovereenkomst met de ontwikkelaar op basis van de huidige situatie niet aan de orde.

Gezien bovenstaande stand van zaken en de betrokkenheid van u en belanghebbenden voor de ontwikkeling van deze locatie, heeft het college van B&W gemeend u tussentijds te informeren over de stand van zaken van het bouwplan Kruisstraat 71.


zaterdag 11 maart 2017 02h22 week 10 politiekdelft.nl    TOP

delft-vesteplein-100-vo-dok-vak

Delft. Nieuwe entree DOK-Vak aan het Vesteplein 100.

Voorlopig Ontwerp OPEN

Huub 't Hoen, De VAK en Margot Nicolaes, DOK.

... Docenten en medewerkers binnen alle disciplines van zowel De VAK als DOK hebben deelgenomen aan de totstandkoming van het voorlopig ontwerp van ons nieuwe centrum voor taal- en cultuureducatie.

...

Aat Vos: Het wil een publieke 3rd place zijn, in de ware betekenis van het woord. Publiek toegankelijk voor iedereen, waar je ook welkom bent zonder er voor te betalen. Door een publieke plek te maken die beter is dan thuis, mooier dan thuis en interessanter dan thuis, vormt OPEN belangrijk sociaal cement voor Delft.


vrijdag 10 maart 2017 15h49 week 10 politiekdelft.nl    TOP

delft-ijc20170310

Oud-burgemeester Schneiders (PvdA) van Haarlem stemt op VVD

Annalaura Molducci, redactie ijmuidercourant.nl

Bernt Schneiders, oud-burgemeester van Haarlem en PvdA'er, kondigt aan dat hij VVD gaat stemmen. Dat doet hij in twee paginagrote advertenties die zaterdag in Haarlems Dagblad staan. De pagina's zijn betaald door VVD-raadslid Wybren van Haga die op de 41e plaats op de VVD-lijst staat.

...

Ik vind de Haarlemse PvdA een prima club. Daarom ben ik ook nog lid. Maar landelijk is men onder leiding van Hans Spekman de weg een beetje kwijt. Hij bedacht de lijstrtrekkersverkiezing waarbij Diederik Samsom, die zijn hele ziel en zaligheid voor de partij inzette, roemloos door de zijdeur afging. Bij een partij die zo met zijn mensen omgaat voel ik me steeds minder thuis.


vrijdag 10 maart 2017 07h35 week 10 politiekdelft.nl    TOP

delft-poppenkast20170310-mark-rutte-geert-wilders

Mijn stem gaat naar de winnaar: 1 VVD 1 Mark Rutte.

Delftenaren op Kandidatenlijsten TK 2017

harrie fruyt van hertog

Wil je voor de Tweede Kamer komende woensdag op een Delftenaar stemmen, dan heb je de volgende keus:

1 VVD
48 Smals B.M.G. (Bart) (m)Delft
68 Böcker B.M. (Linda) (v)Delft

2 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
77 Koning A.L. (Anne) (v)Delft
78 Rensen J.D. (Dick) (m)Delft

4 SP (Socialistische Partij)
45 van Rossum L. (Lieke) (v)Delft

7 ChristenUnie
10 Gooijer-Medema J.K. (Joëlle) (v)Delft

8 GROENLINKS
5 Grashoff H.J. (Rik) (m)Delft

Kandidatenlijsten Tweede Kamer 2017 Dordrecht (pdf)


vrijdag 10 maart 2017 03h45 week 10 politiekdelft.nl    TOP

delft-avdv20170310

(168) Over de campagne

Arie van der Veen, webcolumnist

Nog zeven dagen te gaan tot de verkiezingsuitslag. Maar het lijkt alsof de campagne 2017 niet echt van de grond komt. Het lijkt er meer op dat het een vooroefening is voor het oud-Hollandse formatiespel. Er komen nauwelijks echte thema's aan de orde. En partijen lijken toch onzeker in het politieke krachtenspel. Het is toch vooral een Haags spel, ver weg van de gewone maatschappij. En natuurlijk social media zijn belangrijk en effectief om mee te communiceren, maar het blijft toch virtueel.

Een aantal zaken vallen op. De VVD-campagne wordt opgeleukt met posters met allerlei waardengeoriënteerde slogans en keuzes. Wat mist zijn de teksten over economie, veiligheid en asfalt. En vooral de slogan: Kies de Minister-President ontbreekt. En dat is toch wel het unieke sellingpoint van de VVD. Kies Rutte, in het onoverzichtelijke veld lijkt me. Het wordt nog een uitdaging voor de VVD om de grootste te blijven, en belangrijker om een gezagvolle ticket te krijgen bij de komende formatie. Ik begrijp de campagnestrategie van de VVD niet. Het lijkt er op dat ze een verkeerde focus hebben gekozen, en nu Wilders afzijdig blijft, mist de waarden- en normencampagne een electoraal doel. Verschillende VVD-ers die ik sprak, delen mijn verbazing. En ze hopen dat het (nog) goed komt. En 17 zetels verlies, volgens de huidige peilingen is toch geen sterke positie of vertrouwensvotum voor de formatie.

De PvdA is opzichtig afwezig. En eigenlijk is Asscher de grootste tegenvaller in deze campagne. Partijvoorzitter Spekman zal zich wel zenuwachtig maken over de uitslag, de toekomst van zijn partij, en de vraag of hij en de huidige leiding kan aanblijven. Niet langer toonaangevend op links, en wat nog erger is, bestuurlijk steeds irrelevanter. Er zal wel weer een zware evaluatiecommissie komen, net zoals in 2002, en in de jaren daarna. De uitkomst laat zich raden: te Haags, te technocratisch, ambivalente boodschap. En vooral geen geborgd leiderschap. Het is gemakkelijk om nu weer naar Samsom te verlangen, maar de niet-keuze voor Aboutaleb, lijkt mij funest. Ik schreef er al eerder over. En Jacques Monasch had het goed gezien, maar schoot helaas uit zijn slof met een eigen partij(tje) en staat op het punt afscheid te nemen van het Haagse circuit.

Vanochtend hoorde ik D66-leider Pechtold vertrouwenwekkend de fileberichten voorlezen. En vooral de linkerbaan op verschillende wegen was afgesloten. En zo zie ik D66 ook. Vooral door het midden, de zaken op orde en niet al te veel expliciete (neo-)liberale keuzes. Altijd lastig bij de formatie. Maar gelukkig wel een redelijke en houdbare opvatting over Europa.

Groen-Links en SP bloeien op de verdorde PvdA-akker. En zeker Groen-Links geniet van het voordeel van een jonge en nog onbedorven lijsttrekker. Zijn trouwhartige ogen zullen menig kiezer aanspreken, en daarbij verdwijnt zijn ingewikkelde politieke programma. Menig ondernemer en belastingbetaler zal er van huiveren. En zo snel zie ik ze nog niet tot een kabinet toetreden. En de vriendelijke SP-oom uit Boxmeer doet zijn best. Het Nationale Zorgplan is onhaalbaar, maar verder vooral vriendelijkheid. Echte inhoudelijke scherpte kent hij niet. Daarvoor moet je toch eerder bij Jan Marijnissen zijn.

SGP en CU voeren degelijk en inhoudelijk campagne. Waarbij opvalt dat de SGP steeds meer in beeld komt. Het oude naar binnengerichte reformatorische lijkt toch wat ingeruild voor een vrolijkere stijl. Niet alleen maar ellende, ook steeds meer dankbaarheid en lankmoedigheid. En met de wereldmijding valt het wel mee. De CU zoekt zijn plek, en staat toch wat alleen links van het midden. En stelt nu ook de poorten open voor (gehuwde) homosexuelen. Dat is toch wel nieuws.

De kleine kefpartijtjes doen hun best. 50-plus, vooral op de blauwe ogen van Henk Krol. Eerder dan op zijn blauwe plekken. VNL etc. verdampen in het mediageweld van de anderen. Interessant is het Forum voor Democratie. Toch een soort anti-systeempartij, met Baudet als een zacht aftreksel van Pim Fortuyn.

En tenslotte het CDA. Het is gewoon een verrassing ! Vooral doordat de VVD niet vlamt in deze campagne heeft het CDA een kans. En die kans werd al duidelijk na (tussentijdse) raadsverkiezingen, en vooral de laatste Statenverkiezingen (met de nieuwe samenstelling van de Eerste Kamer). Het CDA lijkt een sociaal-conservatieve koers te hebben gekozen. Eigenlijk rechts van de VVD. En dat is haast ongemerkt gegaan. Ben eigenlijk wel benieuwd wat Ruth Peetoom c.s. daar van vinden. Maar vermeend electoraal succes snoert snel interne kritiek. Zoals iemand mij zei: Sybrand heeft veel in de Bijbel gelezen, maar heeft de barmhartigheid overgeslagen. Het CDA is terug als relevante machtsfactor en dat is in een land waar stabiliteit nodig is, positief. Het gaat spannend worden in de 'swingstates' zoals Gelderland, Brabant en Limburg, of de vooral Katholieke kiezers, terugkeren naar het CDA. En zeker in Brabant tellen de stemmen. Bij veel CDA-stemmers geldt het gevoel: we doen er weer toe. Dat was in 2010 en vooral in 2012 wel anders. En waar macht gloort, brengt dat kiezers op de been!

De verkiezingscampagne 2017 had in zich om een strijd te worden tussen redelijkheid en haat. Vooralsnog is het vooral een kabbelend proces met enkele opmerkelijke ontwikkelingen. Vooral de electorale tweestrijd tussen links en rechts, of tussen VVD en PVV is er niet gekomen. Dat betekent dat er nu ruimte is voor vele partijen om de eigen achterban te binden, en niet in het strategisch stemmen-domein terecht te komen.

Voor Mark Rutte volgt in het bijzonder nog een spannende week. De te kloppen man lijkt het. Met zijn campagnekracht en lenigheid moet het hem lukken om toch nog een stevig mandaat te verwerven. Mocht dat niet lukken, dan volgt een lange en uitputtende formatie, met toch een ongewis einde, zeker ook wat personen betreft. Eigenlijk lijkt deze campagne vooral op die in 1981. Een overgangsperiode, zonder duidelijke richting. En daarna volgen dan verkiezingen waarin weer echte mandaten worden uitgedeeld. Zoals in 1982 en 1986.

Het CDA terug in de race, de PvdA deerlijk gewond. En de VVD knokkend voor een nieuw en overtuigend mandaat. En thuis aan de zijlijn wacht Wilders op zijn kansen. Verkiezingen bieden de gelegenheid voor schoon schip en nieuw vertrouwen, dat is het mooie van de democratie. Of het er bestuurbaar van wordt moet nog blijken. En wellicht staan we snel voor nieuwe verkiezingen. De kiezer stemt in Nederland, maar kiest niet. Dat blijft toch het probleem. Na de verkiezingen zal de druk op de staatscommissie inzake het parlementaire stelsel toenemen. Maar structuurdiscussie of niet. Primair is de kiezer aan het woord, en de kiezer heeft altijd gelijk. Hoe lastig die uitkomst ook zal blijken.


donderdag 9 maart 2017 17h16 week 10 politiekdelft.nl    TOP

delft-mrdh20170309

Wereldprimeur voor Capelse Parkshuttle; Eerste autonoom vervoer op openbare weg

Redactie mrdh.nl

Opnieuw een primeur voor de Parkshuttle in Capelle aan den IJssel. Was de onbemande shuttle in 1999 nog het eerste zelfrijdende systeem in Nederland, vanaf 2018 kan de shuttle ook autonoom over de openbare weg gaan rijden tussen het andere verkeer. Daarmee hebben de Utrechtse ontwikkelaar 2getthere en de gemeente Capelle een wereldprimeur: dit is het eerste systeem op de openbare weg waarbij geen safety driver of steward in het voertuig aanwezig zal zijn.
...


donderdag 9 maart 2017 16h44 week 10 politiekdelft.nl    TOP

delft-rotterdam-westersingel-012-google

Rotterdam, Westersingel 12. Foto Google.

MRDH verhuist naar Rotterdam

Redactie mrdh.nl

Eind 2017 verhuist het kantoor van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag naar Rotterdam, Westersingel 12. Nadat het algemeen bestuur in december 2016 akkoord is gegaan met het aangaan van de huurintentieovereenkomst is begin februari 2017 een huurovereenkomst getekend. Bij de oprichting van de gemeenschappelijke regeling is het bestuurlijke besluit al genomen om de werkorganisatie definitief te vestigen in Rotterdam.


donderdag 9 maart 2017 01h16 week 10 politiekdelft.nl    TOP

delft-od20170309-2

Armoede beperken in Delft, dan kan de vlag uit

Jolanda Gaal, raadslid OD

In Delft is 3,1% van de inwoners in de bijstand De armoede stijgt. Een op de 5 inwoners is van buitenlandse afkomst en hebben slechte aansluiting op de arbeidsmarkt, waarschijnlijk komt dit doordat zij het Nederlands niet beheersen en/of de juiste scholing missen. Onder hen is namelijk het hoogste werkeloosheidscijfer. Om armoede te bestrijden, te laten dalen of te voorkomen, doet ook de fiscus mee. Zij nemen maatregelen die gunstig zijn voor de koopkracht. Werkenden, met eigen inkomen, hebben baat bij verhoging van de maximum arbeidskorting. Ook bestaat er kindertoeslag enz

Ja, de armoedegrens, we lezen er veel over. Maar wat is dat nou eigenlijk? Hier hanteren wij twee referentie budgetten, om dit vast te stellen. Het NIBUD heeft dit vastgesteld. Een basisbehoefte budget bedraagt 878,00 euro. Dan is er ook nog het tweede referentie budget, wat iets ruimer is en 961,00 euro bedraagt. Armoede is vreselijk, zeker wanneer je er niets aan kunt doen. Je ziet de armoede in Delft, als je door de bv de Poptahof en Buitenhof loopt. Het stigma "armoedelijders" als persoonskenmerk #VRESELIJK De verpaupering van de wijken, doordat de huizen niet goed onderhouden worden. Huizen met schimmel, dat ook veel ellende tot gevolg heeft. Niet westerse immigranten zijn vaker arm dan westerse. Belangrijk is scholing, educatie en de taal leren. Kennis is macht, het kunnen veranderen van een uitzichtloze situatie. Daar kunnen wij niet vroeg genoeg mee beginnen.

Als gemeente kunnen wij meehelpen aan het bestrijden van armoede. Wij kunnen premies uitkeringen en toeslagen geven of aanpassen. Niet alleen de inkomsten zijn van belang maar ook de werkeloosheid, kosten van kinderen en bv de ouderdom. Wij gaan uit van het: wie, hoelang welke en controle hierop. Dus: Wie komt voor wat in aanmerking Hoelang geven wij ondersteuning Welke voorwaarden gelden (solliciteren toetsen op inkomen) Controleren en sanctie bij het niet nakomen van regels en afspraken De overheid en zeker ook de lokale, kan armoede beinvloeden door; Maxima aan levensbehoeften vast te stellen, zelfs aan brood, energie en bv melk!!!! Betaalbare huurwoningen of subsidies op koopwoningen en de arbeidsmarkt Werk met behoud van uitkering

Helaas zijn het vooral ouderen en kinderen die de dupe van armoede zijn. Kinderen moeten wij behoeden om dezelfde kant op te gaan als de ellende waarin zij zitten. Dus, naar school, lekker overal aan mee laten doen met sport spel schoolreis of anders. Ook ouders hebben hier hun verantwoordelijkheid in en wij moeten als gemeente hen ook op deze verantwoording wijzen. Het kan niet dat de gemeente alles oplost wat er fout is gegaan in een gezin. De handen zullen uit de mouwen gestoken moeten woorden, als dit mogelijk is.


donderdag 9 maart 2017 01h04 week 10 politiekdelft.nl    TOP

delft-od20170309

foto onderschrift

Cie sociaal domein van 7 maart 2017

Jolanda Gaal, raadslid OD

... Het agendapunt woonvisie, deed toch wel wat wenkbrauwen fronsen. Wethouder begon toch weer over de metropoolvisie. Zoals velen weten hebben wij daar bij Onafhankelijk Delft niets mee.
... De huidige sociale woningen in Delft zijn schaars.
... Wij maken ons zorgen over de inwoners die nu al jaren op de wachtlijst staan en waar geen woning voor is. De instroom zou, met name wanneer het om urgenties gaat, de druk alleen maar verhogen. Zeker, omdat statushouders, asielzoekers, ook nog voorrang krijgen ...
... Wij zijn voor meer groen in de wijken.
...


donderdag 9 maart 2017 00h56 week 10 politiekdelft.nl    TOP

delft-sb20170309

Beter laat dan nooit!

Aad Meuleman, raadslid SB

Zelfs de landelijke verkiezingen worden nu door wethouder de Prez (PvdA) gebruikt om de, volgens de peilingen, waarschijnlijke onafwendbare ondergang van de PvdA zoveel mogelijk te beperken. Hij vindt, zo stond vandaag in het AD te lezen, dat de formateurs van een nieuw kabinet meer geld beschikbaar moeten stellen voor achterstandswijken. Hierbij noemt hij de wijk Buitenhof als voorbeeld.

...

Er werd steeds weer nieuw beleid gemaakt zonder eerst het oude beleid goed te evalueren. Stadsbelangen Delft heeft steeds aangegeven, dat je eerst moet evalueren en als iets goed functioneert, moet je dat niet veranderen. Alleen de zaken die niet of minder goed gaan, moet je veranderen. Beleid op beleid maken zonder eerst het bestaande beleid goed te evalueren, wordt nooit een succes.

...

Naar alle waarschijnlijkheid zal de PvdA geen deel uitmaken van een nieuwe coalitie ...


donderdag 9 maart 2017 00h46 week 10 politiekdelft.nl    TOP

delft-bbn20170310

Extra peilbuizen monitoring grondwater geplaast

Joop Gravesteijn, voorzitter BBN

In de loop van dit jaar zal er begonnen worden met het verminderen van de grondwateronttrekking Delft Noord. De gemeente Delft is eigenaar van deze voormalige onttrekking van DSM. Het verminderen van de grondwateronttrekking heeft gevolgen voor het grondwater in Delft.
...


woensdag 8 maart 2017 18h54 week 10 politiekdelft.nl    TOP

delft-gl20170308

Persbericht
GroenLinks bereikt 5326 Delftenaren

Jurriaan Huisman, fractiesecretaris GL

Met nog maar een klein weekje te gaan tot de verkiezingen, is de campagne van GroenLinks flink op stoom. In Delft ging in de afgelopen periode een team van 60 vrijwilligers langs de deuren om gesprekken aan te knopen met potentiële kiezers. In totaal is het de partij gelukt om maar liefst 5326 deuren langs te gaan en gesprekken te voeren met Delftenaren.

Het Grassroots-campagne voeren, naar Amerikaans model, gaat uit van een groeiend netwerk van activisten. Die activisten betrekken op hun beurt hun eigen kring weer bij de campagne. In Delft gaat er iedere week een team van vrijwilligers de straat op. Ze worden aangestuurd door huis-aan-huis coördinator Joop Kunst: "Het is ongelofelijk hoeveel mensen we op deze manier bereiken, en hoeveel mensen er blij worden van onze optimisme. Ons motto is #nietschreeuwenmaarpraten".

In het slotoffensief van de campagne wil de partij op zaterdag met alle 60 vrijwilligers de straat op.


woensdag 8 maart 2017 13h53 week 10 politiekdelft.nl    TOP

Pakketbezorger neemt oude apparaten mee in Groningen

Redactie afvalonline.nl

Vanaf vandaag kunnen consumenten oude elektrische apparaten meegeven aan de pakketbezorger. Het gaat om een proef met kleine apparaten die start in een deel van Groningen. De proef is een initiatief van producentenorganisatie Weee Nederland in samenwerking met PostNL en Thuiswinkel.org onder de naam Weeelectric. Het initiatief moet ervoor zorgen dat er meer elektrische apparaten gerecycled worden. In deze proef neemt de pakketbezorger van PostNL bij het overhandigen van een pakket meteen oude kleine elektrische apparaten mee. De apparaten hoeven niet verpakt te worden, maar moeten wel makkelijk, schoon en veilig mee te nemen zijn door de pakketbezorger. De proef loopt tot eind 2017 en start vandaag in Groningen. Dordrecht, Amsterdam en Haarlem volgen op de voet. De initiatiefnemers van deze proef gaan ervan uit dat in 2018 in heel Nederland oude elektrische apparaten via de pakketbezorger ingeleverd kunnen worden.
...


woensdag 8 maart 2017 00h51 week 10 politiekdelft.nl    TOP

delft-stip20170308

Het nieuwe klantcontactcentrum van de gemeente in de spoorzone, welke de locatie aan de Phoenixstraat zal gaan vervangen.

STIP wil moderne dienstverlening

Matthias Floor, raadslid STIP

Vorig jaar rond deze tijd diende STIP de motie 'Reisdocumenten thuisbezorgd' in samen met D66, STIP, GroenLinks en Fractie van Koppen. Hierin vroegen we het college te onderzoeken of het ook in Delft mogelijk is om reisdocumenten thuis of op het werk te bezorgen. Deze motie werd door vrijwel iedereen gesteund. Inmiddels is het resultaat van dit onderzoek binnen.

Helaas vindt het college dat de invoering van thuisbezorgen in Delft niet haalbaar is.
...

Kom per fiets naar het HNK en neem deze mee naar binnen!

harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Voorlopig moeten de Delftenaren 'Reisdocumenten' zelf blijven afhalen aan de balie. Even je fiets parkeren nabij het Station is een crime. Wethouder Lennart Harpe VVD bekijkt nog waar de fietrekken voor bezoekers inpandig in de zeer ruim bemeten bezoekershal het beste geplaatst kunnen worden.


woensdag 8 maart 2017 00h30 week 10 politiekdelft.nl    TOP

Asielzoekers

Peter van Baarle, commissielid OD

Woensdag 22 februari was ik bij een bijeenkomst over inburgering van asielzoekers Diverse organisatie's kwamen praten over begeleiding (oa Vroegeropaf, IDB (Interkerkelijk Diaconaal Beraad) Participe Delft en DelftseBuur,
Waar hadden ze het over Je haalt een vluchteling binnen uit bijv Eritrea of Syrië, je zegt welkom in de wereld die Nederland heet met al zijn regelgeving. Een half jaar worden deze mensen begeleid in een land waar zelfs veel eigen inwoners de weg niet weten en niet worden geholpen. De organisatie's zelf zeggen ook dat het heel moeizaam gaat. Zij sluiten ook niet op mekaar aan ze doen allemaal maar wat. IDB en Delftsebuur hadden trieste verhalen tranen schoten te kort,, maar dat heb ik bij onze inwoners, die al jaren met problemen kampen. Ik vond het nodig om op te merken dat Den Haag al die problemen aan de Gemeenten geven. Er wordt alleen maar aan gedacht om zoveel mogelijk vluchtelingen binnen te halen en niet aan al die problemen die je ook binnen krijgt, Er werd natuurlijk ook gevraagd om meer geld en hulp, zoals altijd!

Kappen

Jolanda Gaal, raadslid OD

Eergisteren reed ik langs de Trambrug en wat ik daar zag,, daar werd ik toch wel verdrietig van hoor. Wel om opheldering gevraagd gisteren aan de gemeente Delft.Het antwoord was; om diverse redenen zijn de bomen gekapt. De redenen kun je vinden op delft.nl.

Budgethulp ellende

Jolanda Gaal, raadslid OD

Vorige week werd ik gebeld door een kennis die mij vertelde dat zij in de Budgethulp zit. Ik vroeg haar of het goed ging en zij vertelde mij van niet. Zij had aangeklopt met een startschuld van ruim negen duizend euro. Haar man werkt en zij heeft twee banen. Zij hoefden dus niet een langdurig traject dachten zij! Met een jaar zou de schuld afbetaald zijn. Nou mispoes!! Wat blijkt; Er is zo nonchalant omgegaan met de schulden (niet gereageerd op deurwaarders door budgethulp). Het heeft ook nogeens ruim 8 maanden geduurd eer er afspraken met schuldeisers zijn (niet veel schildeisers,) dat de schuld nu na een jaar opgelopen is tot ruim veertien duizend euro.

Dit is toch ongelooflijk. Natuurlijk gaan wij om opheldering vragen. Dit is niet normaal! Hoe help je mensen verder de ellende in ... nou zo! Of houdt dit de baantjes fijn in stand en mag je daar extra voor betalen. De eigen bijdrage aan Budgethulp, 112.00 per maand, vind ik hier niet op zijn plek.

Martin Stoelinga op 60 jarig huwelijksfeest familie Verstraten

Martin Stoelinga, raadslid OD

Op uitnodiging van de fam. Verstraten om hun 60 jarig huwelijk te vieren. Daar zij niet wilden dat Verkerk zou komen, inmiddels is onze nieuwe burgemeester Marja. Deze wilde de fam wel op visite hebben. De fam Verstraten deed iedere zondag de was voor de selectie van Wippolder Dat was 17 zolang ik trainer was een hel of job. Iedere zondag schone kleren voor de eerste twee Wippolder elftallen was te danken aan Elly Verstraten. Vandaar dat Marja ook bij het feest aanwezig was Een leuke middag voor dit echtpaar. Met dank aan Rene Verstraten


dinsdag 7 maart 2017 22h27 week 10 politiekdelft.nl    TOP

Leuk zelfrijdend wagentje. Ik ben benieuwd wanneer wethouder Lennart Harpe VVD zijn op waterstof rijdende dienstauto gaat inruilen.

Deel Rijswijk aangepast aan de zelfrijdende auto

Maaike Kraaijeveld, redactie AD

Rijswijk krijgt een wereldprimeur 'rijden met een zelfrijdende auto'. Onderzocht wordt hoe de stad moet worden aangepast en hoe weggebruikers reageren.

...

Rijswijk is daarmee de eerste gemeente in Nederland die zich helemaal openstelt voor het nieuwe rijden.
...


dinsdag 7 maart 2017 22h19 week 10 politiekdelft.nl    TOP

Persbericht
Staatssecretaris Martin van Rijn (PvdA) bezoekt De Bieslandhof.

PvdA Delft/Midden-Delfland

Martin van Rijn, de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, bezoekt op maandag, 13 maart, De Bieslandhof, onderdeel van Pieter van Foreest.

Hij gaat daar in gesprek met bewoners, mantelzorgers en medewerkers over hoe de zorg er momenteel voor staat. Ook spreekt hij met medewerkers uit de thuiszorg. De zorg in Nederland heeft in een aantal jaren flinke veranderingen ondergaan. Hoewel deze veranderingen niet voor iedereen altijd goed waren, zijn de verbeteringen nu al op veel plaatsen zichtbaar geworden. Martin van Rijn is in Nederland 'on tour' om dit met eigen ogen te bekijken.

Verder ontmoet Martin van Rijn enthousiaste leerlingen in de zorg die heel bewust voor een opleiding in de zorg hebben gekozen en maakt hij kennis met de dagvoorziening nieuwe stijlen het landelijke programma 'Waardigheid en Trots' dat onlangs is gestart.

Locatie De Bieslandhof in Delft, Beukenlaan 2.
Aanvang 14.00 uur. Einde 16.00 uur.


dinsdag 7 maart 2017 02h34 week 10 politiekdelft.nl    TOP

delft-avdv20170307

(167) Verantwoordelijkheidsvakantie

Arie van der Veen, webcolumnist

In de campagne komt er af en toe een bijzonder woord langs. In dit geval het woord verantwoordelijkheidsvakantie. Deze term wordt graag gebruikt door de VVD-PvdA- coalitie tegenover het CDA. Het CDA zou verantwoordelijkheidsvakantie gehouden hebben sinds 2012. De vraag is of deze constatering waar is, en het verwijt juist is of hout snijdt. Wie naar de feiten kijkt ziet dat het CDA tot 80% van de voorstellen van de coalitie gesteund heeft. Maar dat het niet heeft meegedaan aan allerlei informele overleggen en achterkamertjes. En daarvoor is iets te zeggen. Immers formeel is het zo dat de regering regeert, en het parlement controleert. En in feite is een oppositieperiode geen verantwoordelijkheidsvakantie, het is een andere rol. En die heeft het CDA op sommige terreinen met verve gespeel. Met als personalisering de Tweede Kamerleden Omzigt en van Helvoirt.

De verantwoordelijkheidsvakantie van het CDA was in eerste instantie een herstel of revalidatievakantie. Na de hectische periode tussen 2010 en 2012. En de grote wonden die het regeren met Wilders c.s. heeft geslagen. In 2012 een nieuwe start, met nieuwe mensen, nieuwe gezichten en een heroriëntatie op de koers. En een frisse zin om oppositie te voeren. En dat laatste was natuurlijk nieuw. Want het dragen van regeringsverantwoordelijkheid zat het CDA in de genen. En oppositie werd als een verblijf in de woestijn ervaren.

Nu lijkt alles anders. Het CDA heeft zich herpakt, en voelt zich gesterkt in de regio. Zeker ook met herkenbare kandidaten. En Buma straalt rust en zelfvertrouwen uit. Of de huidige koers, sociaal-conservatief, breed gedragen wordt in de partij valt nog te bezien. Interessanter is om volgende week te zien wat de kiezers er van vinden. En het lijkt of de verantwoordelijkheidsvakantie bijna voorbij is. Tijd om weer mee te regeren. En voorlopig nog dromen van het premierschap.

Het electorale verloop van politieke partijen is in de afgelopen decennia cyclisch geworden. Schuiven met pakketten van twintig zetels winst of verlies is tegenwoordig normaal. Bij zo'n hectische context past inderdaad af en toe een periode van herbezinning, heropbouw en heroriëntatie. En een periode niet meeregeren. Voor de PvdA lijkt die periode aanstaande. De VVD doet het nog een keer onder leiding van Rutte, en daarna wacht ook een heroriëntatie.

Vakantie is een noodzakelijke periode van rust. Van recreatie, of te wel herschepping. Het CDA heeft terecht een periode voor de oppositie gekozen. Nu wacht de electorale uitdaging. En verkiezingen wint men in het algemeen niet door eigen daden, vanuit de oppositie, maar door het afnemend vertrouwen in de zittende regering. In 2012 was het 41 zetels VVD vs 13 zetels CDA. Er was twijfel aan de toekomst van het CDA en nood aan leiderschap. Nu wordt gepeild VVD 24 vs CDA 21 zetels. Volgende week weten we hoe het precies uitkomt. Voorlopig is de verantwoordelijkheidsvakantie gunstig geweest. Dat zouden er meer moeten doen, zou je zo zeggen.


dinsdag 7 maart 2017 02h31 week 10 politiekdelft.nl    TOP

delft-gemdelft20170307-2

Eindelijk heeft Delft een Bomenbank

harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft

Hieronder een overzicht van wat ik schreef in redactionele commentaren over een Delftse Bomenbank.

donderdag 06-09-2007 00h00
redactie door harrie fruyt van hertog
Waarom heeft Delft nog steeds geen transparante "Bomenbank met bomenfonds". FRIS (red. FRIS met de raadsleden Jan Peter de Wit en harrie fruyt van hertog) stelde dat in 2002 aan de orde en in inmiddels is het bomenbestand onopgemerkt fors teruggelopen. Rik Grasshof wilde er niet aan, te lastig in verband met zijn nieuwbouw projecten.

dinsdag 03-06-2008 00h00
Redactie: harrie fruyt van hertog
Hallo Fleur, hoever ben je nou met de bomenbank, Tilburg had hem al in 2001, Hein van Oorschot weet er alles van. Simpel gezegd, als een boom wordt gekapt komt er elders een boom voor terug. Resultaat: het Delftse groen blijft in stand, echte Groenlinks taak hoor!

maandag 14-07-2008 00h00
Redactie: door harrie fruyt van hertog
Zonder "Bomenbank" is Delft nergens, eentje weg, eentje terug, ik lees er niets over?

maandag 01-12-2008 00h00
Redactie: door harrie fruyt van hertog
Bomen verplaatsen (Spoorzone) of oude bomen kappen en nieuwe bomen kopen bij de bomenbank. Ik zou allereerst na onderzoek een plan opstellen zodat alle facetten inzichtelijk zijn. Wat kost een nieuwe boom, wat is een te verplaatsen boom waard en welke risico's bij verplaatsing, Co2 effecten, enz. Elke boom moet dus afzonderlijk worden beoordeeld en dan kies ik als econoom per boom voor de goedkoopste oplossing. 125 bomen sommeren en je hebt een raming wat het project gaat kosten. Jammer dat de gemeente alles in het geheim doet. Maak plan openbaar aub. Anne Koning de Delftse bomen-ingenieur zet zich in om zoveel mogelijk bomen te verplaatsen, ongeacht de kosten begrijp ik. Graag had ik van deze duurzame groenspecialist verduidelijking verwacht op haar weblog, maar misschien komt het nog. De gemeenteraad moet ook maar weer raden wat "potentieel verplaatsbaar" nu precies inhoudt.


dinsdag 7 maart 2017 01h40 week 10 politiekdelft.nl    TOP

delft-od20170307

Open data met de door gemeente Delft beheerde bomen.

Bereikt een Bomenbank met data van alle Delftse bomen

Jan Peter de Wit, raadslid OD

In 2016 diende ik samen met het CDA een motie in om alle bomen in Delft te beschermen door ze in een openbare data bank te zetten. Die data bank is nu een feit, zien HIER Moet zeggen dat het het wel even zoeken is maar alle kenmerken van de desbetreffende boom staan erin. Door in de plattegrond op een boom te klikken verschijnen alle gegevens. En dat van 38.000 bomen. Dat is een hele klus geweest.

Van Boomsoort, stamhoogte en stamdiameter tot staat van onderhoud. Als er ergens bomen gekapt zijn moeten bomen daarvoor in de plaats herplant worden. Dat is nu door burgers zelf veel beter te controleren. In de nieuwe spoorzone gebied zijn ongeveer 1200 bomen gekapt. Daarvoor moeten natuurlijk wel bomen voor terug komen. De gemeente is daar terughoudend in daar bomen geld kosten. Niet alleen het onderhoud maar ook het opruimen van de afgevallen bladeren. Ik ben blij dat we nu eindelijk een bomenbank hebben.
Nu nog bomenbeleid want dat is er niet. We hebben alleen een kapbeleid.


dinsdag 7 maart 2017 00h45 week 10 politiekdelft.nl    TOP

delft-gemdelft20170307

OPEN DATA

Gemeente Delft

De gemeente Delft heeft veel informatie die anderen ook mogen gebruiken. Het gaat om gegevens die de gemeente heeft verzameld in het kader van publieke taken. Delft gaat deze 'open data' online beschikbaar stellen.

Iedereen kan deze open data inzien én gebruiken. Open data zijn: gratis, vrij van rechten, toegankelijk zonder registratie, computer verwerkbaar, voorzien van metadata, zo volledig en ruw mogelijk en vindbaar. Burgers en bedrijven mogen deze openbare gegevens gebruiken, bijvoorbeeld om zelf toepassingen ontwikkelen.

PROEF
De gemeente gaat openbare gegevens stap voor stap beschikbaar stellen. Het begint met een proef: het publiceren van gegevens van alle ongeveer 38.000 bomen die de gemeente beheert. U vindt in de open data de bomenscans en -inspecties, de onderhoudsplanning en het paspoort van alle aangeplante bomen in de openbare ruimte in Delft. Dus ook van die boom bij u aan de overkant, of om de hoek.
...


dinsdag 7 maart 2017 00h35 week 10 politiekdelft.nl    TOP

delft-d6620170307

Open Delft

Pieter Oskam, raadslid D66

Vanaf vandaag kunnen mensen als proef op www.delft.nl/opendata informatie over alle bomen in Delft raadplegen. Deze proef maakt deel uit van het nieuwe beleid van de gemeente Delft om open data in te zetten als instrument en uitgangspunt bij nieuwe ontwikkelingen, beleid en projecten. D66 is een groot voorstander van het beschikbaar stellen van open data.


dinsdag 7 maart 2017 00h08 week 10 politiekdelft.nl    TOP

delft-gl20170307

Ga jij GroenLinks vertegenwoordigen in de Delftse gemeenteraad , of weet je iemand die dat veel beter zou kunnen?

Bestuur GroenLinks Delft

Wie meldt zich aan om vanaf maart 2018 als GroenLinks raadslid door het leven te gaan, en/of wie tipt ons de naam van een wellicht geschikte kandidaat, die nu nog geen GroenLinkser is, of bij zichzelf het politiek talent nog niet heeft ontdekt?

...

Als je twijfelt of je geschikt bent en dat wil onderzoeken, bestaat de mogelijkheid om eens met een paar leden van de commissie Werving, Selectie en Functioneren in gesprek te gaan. Een andere manier is om tijdens de campagne voor de parlementsverkiezingen komend voorjaar mee te werken aan een activiteit om bij jezelf te ontdekken of je gemotiveerd bent of raakt om Groenlinkse politiek uit te willen dragen.
...


maandag 6 maart 2017 23h42 week 10 politiekdelft.nl    TOP

delft-sp20170306

SP CAMPAGNE OP VOLLE KRACHT!

SP Delft

Woon je in de Tanthof, Indische Buurt, Kuiperwijk, Voorhof of Buitenhof? Grote kans dat je één van onze vrijwilligers tegenkomt of de afgelopen weken al gesproken hebt. De SP voert al maanden campagne voor één Nationaal Zorgdfonds zonder eigen risico en sprak hier al honderden Delftenaren over. Ons enthousiaste 'klopteam' gaat avond aan avond langs de deuren op zoek naar Delftenaren die ook de marktwerking uit de zorg willen slopen en het eigen risico willen afschaffen. Met de verkiezingen in het vooruitzicht kunnen we natuurlijk al je vragen beantwoorden over onze standpunten. Wil je ook toegankelijke zorg, de OAW op 65 jaar, hogere lonen en lagere huren? Vind je ook dat de macht in Nederland terug moet naar de gewone mensen? Sluit je aan en doe mee!


maandag 6 maart 2017 23h01 week 10 politiekdelft.nl    TOP

delft-top20170306

Architectuurcafé: The Student Hotel

Redactie topdelftdesign.nl

met medewerking van KCAP, MVRDV en Pro architecten
op 08-03-2017 om 20:00 uur in PrinsenKwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

In de Spoorzone zal op de hoek van de Westvest het busplein, tegenover het oude station, een nieuw imposant gebouw verrijzen: The Student Hotel, een nieuw woonconcept voor Delft dat in andere universiteitssteden al grote opgang heeft gemaakt. Een drietal architecten deden mee aan een besloten prijsvraag: KCAP, MVRDV en Pro architecten. KCAP won de opdracht. De drie architecten zullen op het architectuurcafé hun plannen presenteren en de opdrachtgever zal de formule van Student Hotel Delft toelichten.


maandag 6 maart 2017 22h25 week 10 politiekdelft.nl    TOP

De winst van de Omgevingswet voor de burger

Omgevingswet en omgevingsvergunning

Joop Gravesteijn, voorzitter BBN

... We maken ons wel zorgen over de verdere uitholling in de wet van de rol van de gemeenteraad in de ruimtelijke ordening; wat is begonnen met de kruimelgevallenregeling waar de Raad formeel uit beeld is geraakt bij 'kruimelgevallen', wordt - zoals de plannen er nu uitzien - straks regel onder de nieuwe Omgevingswet. Het denken over het indelen van de leefomgeving is afwegen van belangen - dat is politiek, en daar hoort de gemeenteraad indien nodig het laatste woord te hebben. Illustratief is het "Jip en Janneke"-filmpje van het ministerie over de Omgevingswet. Zie hier. Het filmpje verraadt de kleuring van deze wet: ...


maandag 6 maart 2017 00h02 week 10 politiekdelft.nl    TOP

delft-stationsplein-20170304151425

Delft, Stationsplein.

Fietsparkeerruimte in overvloed

harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Op het Stationsplein is ruimte genoeg om fietsparkeervakken te maken. Naar mijn voorzichtige schatting kunnen er zeker 800 fietsen geparkeerd worden.
Laat maar zien dat Delft een fietsstad is geworden en fietsen alle ruimte krijgen.
Het is zonde om de kale ruimte onbenut te laten, geen gezicht!

Wethouder Lennart Harpe moet nu eens gaan kiezen: parkeren fietsen op Stationsplein reguleren of strikt handhaven. Daartussen zit helemaal niets.
Af en toe een fietsen-razzia houden als het uitkomt omdat het een 'lelijk gezicht' is en zonder enige gevaarzetting van de geparkeerde fietsen is niet gerechtvaardigd.

Is zo'n actie wel juridisch houdbaar. Kan de Fietsersbond Delft dat eens uitzoeken en eventueel een proefproces uitlokken?
Mijn mening: fietsers en geparkeerde fietsen maken de stad gezellig!


delft-jpdw20170306

Delft, Stationsplein.
Jan Peter de Wit: Niks mis mee dat hier fietsen staan. Beter dan verslaafde ambtenaren.


maandag 6 maart 2017 00h01 week 10 politiekdelft.nl    TOP

Le Comteprijs 2016
Ik stem nominatie 3 hfvh

zaterdag | 16 juli 2016 | 06h07 | week 29 | POLITIEKDELFT.NL |

Foto van de dag

delft-nieuwelaan_naast_sint_sebastiaansbrug_mozaiek_tegels_nan_deardorff_mcclain_janet_veenendaal_20160715151919

Delft, Nieuwelaan.

harrie fruyt van hertog
Kunstenaars Nan Deardorff-McClain en Janet Veenendaal zijn de makers van het tegel-mozaïek op de voormalige 'HANK' muur van de woning aan de Nieuwelaan naast de Sint Sebastiaansbrug. Ik vroeg Nan of de linker bovenhoek ook ingevuld gaat worden, maar daar is nog geen zekerheid over.

delft_nan_deardorff_mcclain_20160715152316.jpg

Nominaties Le Comteprijs 2016

Gertjan van der Horst, secretaris Commissie voor de Le Comteprijs

Inventarisatie van 16 verfraaiingen: 

 1. Barbarasteeg, nieuwe bestrating, aangemeld door dhr. P. Jonquiere.
 2. Buitenwatersloot 176, gevelrenovatie, aangemeld door dhr. H. Fruyt van Hertog.
 3. Choorstraat 2a, nieuwe winkelpui, aangemeld door architect dhr. H. Schout.
 4. Choorstraat 51, verwijderen reclame van opschrift winkelpui. zie Nominatie 1
 5. Dertienhuizen 2, gevelrenovatie, aangemeld door mevr. M. Poot.
 6. De Vlouw 1-C, verbouwing achtergevel, aangemeld door de Commissie Behoud Stadsschoon.
 7. Hugo de Grootstraat 136a-136b, verbouwing hoeketalage Van Kapel, aangemeld door dhr. P. van Tijn.
 8. Koornmarkt 79-81, aanbrengen gevelsteen, aangemeld door DUWO. zie Nominatie 2
 9. Nieuwelaan 42, kunstwerk (mozaïek) op zijgevel, aangemeld door Mozaiek Delft mevr. N. Deardorff-McClain en dhr. P. van Tijn. zie Nominatie 3
 10. Oostsingel 123, restauratie toegangshek, aangemeld door mevr. B. Mensert en Commissie Behoud Stadsschoon.
 11. Oude Langendijk 2, aanbrengen historiserende winkelpui, aangemeld door Commissie Behoud Stadsschoon, dhr. W. v. Leeuwen en dhr. P. van Tijn. zie Nominatie 5
 12. Poptaplein, kunstwerk bij Parkschool Poptahof-Noord, aangemeld door dhr. P. van Tijn.
 13. Rotterdamseweg 13, restauratie ‘Villa Buitenrust’, aangemeld door dhr. W. Merens en Commissie Behoud Stadssschoon. zie Nominatie 4
 14. Schieweg/ Kruithuisviaduct, kunsttoepassing (‘street-art’) op onderdelen viaduct,Kunstenaar dhr. Lucky Dubz.
 15. Verwersdijk 190, gevelrenovatie met nieuw kleurenschema winkelpui, aangemeld dhr. W. Meier.
 16. Voldersgracht 12, verbouwing met aanbrengen van nieuwe winkelpui, aangemeld door dhr. P. van Puffelen.  

Zie de inventarisatie van de 16 verfraaiingen met foto's (pdf).

Nominaties Le Comteprijs 2016

De commissie selecteerde uit deze inventarisatie de volgende vijf nominaties:

delft-db20170306-1

Nominatie 1 Choorstraat 51


delft-db20170306-2

Nominatie 2 Koornmarkt 79


delft-db20170306-3

Nominatie 3 Nieuwelaan 42


delft-db20170306-4

Nominatie 4 Rotterdamseweg 13


delft-db20170306-5

Nominatie 5 Oude Langendijk 2


VORIGE WEEK    ARCHIEF     TOP

html5 logo   Valide CSS!Wat publiceerde PolitiekDelft 10 jaar geledenTOP