koppd2.gif

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.


 politiekdelft.nl    TOP


 politiekdelft.nl    TOP

Wat publiceerde PolitiekDelft 10 jaar geleden   ...   Klik hier


zaterdag 25 februari 2017 12h01 week 8 politiekdelft.nl    TOP

Voertuigen zonder bestuurder aan boord de weg op

rijksoverheid.nl

Voertuigen kunnen binnen afzienbare tijd in Nederland zonder bestuurder erin de openbare weg op. Het kabinet heeft op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu ingestemd met een wetsvoorstel dat experimenten met zelfrijdende voertuigen zonder bestuurder erin mogelijk maakt. Met het wetsvoorstel Experimenteerwet zelfrijdende auto zorgt de minister ervoor dat fabrikanten meer mogelijkheden krijgen om te testen met zelfrijdend vervoer, doordat wettelijke barrières verdwijnen.

...

Grootschalige testen
Vorige week maakten Nederland, Duitsland, Zweden, Spanje, Oostenrijk en 21 andere EU-landen afspraken om zo snel mogelijk samen grootschalige testen met zelfrijdende voertuigen op te zetten. Het gaat onder meer om testen met truck platooning en voertuigen die via datacommunicatie met elkaar op de automatische piloot rijden. De eerste tests zullen naar verwachting eind dit jaar of begin 2018 plaatsvinden. De landen en fabrikanten spraken ook met elkaar af dat zelfrijdend vervoer grensoverschrijdend mogelijk moet zijn in 2019.


zaterdag 25 februari 2017 11h52 week 8 politiekdelft.nl    TOP

delft-duic20170225

foto onderschrift

Wereldprimeur voor Utrechts bedrijf: eerste zelfrijdende bussen op de openbare weg

Redactie duic.nl

Het Utrechtse bedrijf 2getthere heeft een wereldprimeur te pakken. De zelfrijdende bussen van dit bedrijf gaan op de openbare weg rijden, zonder dat er een chauffeur in het voertuig aanwezig is. Vanaf 2018 gaat de Parkshuttle autonoom rijden tussen het gewone verkeer in Capelle aan den IJssel.

...

In Capelle aan den IJssel rijden al langer een zelfrijdende bussen van het bedrijf, maar dit is nu nog op een afgesloten stuk weg. Over een paar jaar zal de bus ook tussen het gewone verkeer te zien zijn. Dit moet onder andere mogelijk worden door een investering van 4,25 miljoen euro van de Verkeersonderneming, een samenwerking van de gemeente Rotterdam, het Rotterdamse Havenbedrijf en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.


vrijdag 24 februari 2017 09h55 week 8 politiekdelft.nl    TOP

delft-cu20170224

Extra geld armoedebestrijding kinderen moet zo snel mogelijk worden ingezet

Joëlle Gooijer, raadslid CU

Delft krijgt vanaf 2017 jaarlijks een half miljoen euro extra van het Rijk voor armoedebestrijding van kinderen. Daarmee kunnen cultuur en sport ook toegankelijk worden voor gezinnen met een kleine beurs. Voorstellen die door de drie oppositiepartijen ChristenUnie, CDA en Stadsbelangen afgelopen najaar in hun meedenkbegroting gedaan zijn, moeten wat deze partijen betreft nu zo snel mogelijk worden uitgevoerd.

Het rijk heeft onlangs bekend gemaakt dat gemeenten structureel extra geld krijgen voor de bestrijding van de gevolgen van armoede onder kinderen. "Dat is goed nieuws, en hard nodig." aldus Joëlle Gooijer. "Te vaak kunnen kinderen, door de financiële situatie thuis, niet meedoen. Daardoor krijgen ze minder kansen dan kinderen die zonder armoede opgroeien." Bij de begrotingsbehandeling hebben bovengenoemde partijen in hun meedenkbegroting voorstellen gedaan om daar wat aan te doen. Coalitiepartijen erkenden het probleem, stonden sympathiek tegenover de voorstellen, maar weigerden toch om voorstellen uit de meedenkbegroting te steunen. De begroting moest ongewijzigd worden vastgesteld, en eventuele sympathieke voorstellen konden op zijn vroegst in 2018 in de begroting landen.

Omdat er nu al vanaf 2017 vijf ton beschikbaar is, wilden de fracties van ChristenUnie, CDA en Stadsbelangen daarom weten wat het college in 2017 met dit geld gaat doen; zij stelden daarom in januari schriftelijke vragen. In reactie daarop komt het college nu met een plan, dat op verzoek van deze fracties in maart in de commissie Sociaal Domein zal worden besproken. De partijen vinden het belangrijk dat de raad er snel werk van maakt dat dit extra geld snel bij de kinderen terecht kom die het nodig hebben en dat het geld niet op de plank blijft liggen.


vrijdag 24 februari 2017 09h49 week 8 politiekdelft.nl    TOP

delft-gl20170224

GroenLinks laat alle kinderen meedoen

GroenLinks laat alle kinderen meedoen

Frank van Vliet, raadslid GL

GroenLinks vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen en niemand wordt uitgesloten. Gezinnen in armoede hebben geen geld om hun kinderen mee te laten doen aan sport of andere activiteiten. Ze kunnen hierdoor niet goed leren en zich ontwikkelen als hun klasgenoten. GroenLinks Wethouder Stephan Brandligt pakt daarom flink door bij het besteden van de extra rijksgelden die beschikbaar zijn gesteld voor kinderen in armoede en ouderen in de bijstand. Dit mede n.a.v. vragen uit de gemeenteraad.

Ouderen in de bijstand
GroenLinks vindt het een gemiste kans dat er weinig gebruik gemaakt wordt van de individuele inkomenstoeslag. Deze toeslag is er voor ouderen die langdurig van een bijstandsinkomen rond moeten zien te komen. Door goede voorlichting en een voor deze ouderen eenvoudige manier van aanvragen hoopt GroenLinks dat meer ouderen in de bijstand hier gebruik van gaan maken. Dat kan net dat beetje helpen om uit de geldzorgen te komen.


woensdag 22 februari 2017 04h28 week 8 politiekdelft.nl    TOP

delft-top20170222

Opgaven en dilemma's voor de Campus

Iljoesja Berdowski, Gido ten Dolle, Anja Stokkers en anderen

op 22-02-2017 om 20:00 uur in PrinsenKwartier, Sint Agathaplein 4 te Delft

De TU en de gemeente werken gezamenlijk aan de campusontwikkeling, in samenhang met de ontwikkeling van de stad. Met een gebouwenvoorraad van meer dan 600.000 m2 BVO en een terreinoppervlakte van meer dan 220 ha is de TU Delft één van de grootste campussen van Europa. Een groot deel van deze gebouwenvoorraad is zowel technisch als functioneel niet meer geschikt voor deze tijd. Parallel hieraan groeit het aantal studenten en neemt de vraag naar passende onderwijs- en onderzoeksruimtes toe. Vanuit de Campusvisie formuleert de TU Delft onder andere hoge ambities op het gebied van een 'Living Campus' en duurzaamheid. Ook de bereikbaarheid vraagt om een strategie en om grote investeringen. Daarbij spelen een aantal forse opgaven en dilemma's. De ontwikkeling van het TU Noord-gebied, waar een half jaar geleden in TOP over is gesproken, is daar een onderdeel van.

Iljoesja Berdowski, (Manager Ontwikkeling Campus) zal deze opgaven in samenhangend perspectief presenteren. Gido ten Dolle (directeur Ruimte en Economie van de gemeente) en Anja Stokkers (directeur FMVG van de TU) zullen reflecteren op de dilemma's.


woensdag 22 februari 2017 04h09 week 8 politiekdelft.nl    TOP

delft-sb20170222

Overlast studenten in Delft.

Aad Meuleman, raadslid OD

... Het gaat hierbij niet alleen om overmatig alcoholgebruik of overlast fietsen, maar ook over de verkamering in onze stad.
... Recentelijk ontving onze fractie weer een bericht van een bezorgde inwoonster, die veel last heeft van studenten.
... Met elkaar moeten we voor een leefbare stad zorgen!


woensdag 22 februari 2017 03h57 week 8 politiekdelft.nl    TOP

delft-od20170222

Wij van Onafhankelijk Delft gaan er weer achteraan. Martin Stoelinga, Jolanda Gaal en Peter van Baarle.

Jongere met beperking in de knel ...

Jolanda Gaal, raadslid OD

Gisteravond op huisbezoek geweest bij een gezin in het Tanthof.
... Zijn ouders zijn bij budgethulp. Zij mogen zelfs niets voor hem betalen, al zouden zij het kunnen!
... Wij van Onafhankelijk Delft gaan er weer achteraan.


woensdag 22 februari 2017 03h53 week 8 politiekdelft.nl    TOP

Kandidaat Niels van den Berge zaterdag op campagne in Delft

Frank van Vliet, raadslid GL

Zaterdag komt Niels het Delftse campagne team versterken, kom je ook?
Donderdag avond gaan we natuurlijk zoals gewoonlijk ook op pad.
Beide dagen wordt je getracteerd op een bordje Groenlinkse soep!


dinsdag 21 februari 2017 05h36 week 8 politiekdelft.nl    TOP

delft-sb20170221

Rommelig Avalex in Delft!

Harry van Adrichem, commissielid SB

De wijken Hof van Delft en de Harnaschpolder werden in november 2016 geïnformeerd over "HET NIEUWE INZAMELEN" van Avalex. Zowel via persberichten in de plaatselijke krant als door middel van persoonlijke brieven over het inventariseren van minicontainers en de belangrijke verandering in afvalinzameling. Avalex liet wat dat betreft niets aan het toeval over. Stel je voor!

Je kon ook contact opnemen met de Belgische klantenservice van Avalex. Als je geluk had kreeg je de zelfs zus van Urbanus aan de lijn. Niet dat je er veel wijzer van werd, maar het kreeg zeker een komisch karakter. Sidonia wist niet precies waar het over ging. Ja het had iets te doen met minicontainers of je ze wel of niet had. Grappig was het zeker. Ik ben een voorstander van goede gesprekken met onze zuiderburen en eigenlijk niet zeuren. Het waren goedbedoelde en klantvriendelijke acties van onze verzamelaar van huisvuil in deze regio.

Maar gelukkig hebben wij ook nog de gemeente Delft om de burger te helpen met ons toekomstige afvalprobleem en onze laagdrempelige contacten met Avalex. Op 17 januari 2017 kregen wij namelijk een brief van de gemeente met daarin een uitnodiging voor een inloopavond ter bepaling van de aanbiedplekken en de ondergrondse containers.

Hoera, onder de noemer 'inloopavond' was er op maandag 30 januari 2017 het ontmoetingsfeest met de medewerkers van Avalex en de gemeente Delft in de Wending. De inloopavond begon om 19.30 uur en duurde maar liefst tot 21.00 uur. Voor halfacht stond er al een grote groep buurtbewoners voor de deur te trappelen van ongeduld om maar niets te missen van het spektakel. Precies om halfacht (niet eerder) konden de bewoners naar binnen.

Er stond al een groot scherm klaar en de stoelen werden snel gepakt om het maar goed te kunnen zien en horen. Maar dat was helemaal niet de bedoeling. Er kwam geen verhelderende presentatie. Het was tenslotte een inloopavond. Naar binnen en dan weer snel naar buiten.

De mensen van Avalex en de gemeente Delft konden hun ogen niet geloven. Hoe was het mogelijk dat er zoveel mensen op afkwamen. Dit had men totaal niet verwacht. Maar goed, er lagen folders klaar voor de bewoners. De medewerkers van Avalex stonden aan twee kanten van de zaal met twee borden waarop ingetekend was waar de clusterplekken voor de minicontainers en de ondergrondse containers kwamen te staan. Ik zelf heb het allemaal niet meer kunnen volgen. Drie rijen dik en het stemgeluid kwam niet verder dan de eerste rij. Koffie of thee dat kon er niet vanaf. Als je daar nog zin had, kon je beter naar huis gaan.

Ik had eigenlijk maar één vraag. Waar moet ik thuis de drie containers stallen? Ik heb geen tuin en ik heb ook geen achteruitgang. Dus de containers moeten het hele huis door naar een klein plaatsje.

Niet alleen mijn probleem, maar ook van een groot deel van de bewoners van het Westerkwartier en Olofsbuurt en zeker ook bij andere gedeelten in onze stad. Uiteindelijk kreeg ik een formulier waarop ik deze vraag kon stellen. Dit formulier ging in een klein kartonnen doosje. Als dat maar goed gegaan is, want ik heb nog steeds geen antwoord gekregen op mijn vraag. Kortom, de inloopavond was een complete aanfluiting. Als dit een voorbode is voor het nieuwe inzamelen van Avalex, dan vrees ik nu al het ergste.

Is het wel slim dat de gemeente Delft doorgaat met Avalex? Een gezegde, dat bij deze avond past, luidt: 'Garbage in, is Garbage out.' Of vrij vertaald: 'Als je er rommel ingooit, komt er ook rommel uit'.


dinsdag 21 februari 2017 05h23 week 8 politiekdelft.nl    TOP

delft-sp20170221

Foto: Joost van der Sluis. Groep actievoerders uit Delft op weg naar het Nationaal Zorgdebat.

DELFT OOK VERTEGENWOORDIGD BIJ NATIONAAL ZORGDEBAT

Lieke van Rossum, raadslid SP

Zaterdag verzamelden de voorstanders van een betere zorg zich in Den Haag. Vanuit Delft was er ook een groep actievoerders. Een aantal is gezamenlijk met de trein naar Den Haag gereisd, anderen kwamen op eigen gelegenheid. Uit het hele land waren er 10.000 mensen naar Den Haag gekomen. Daar was onder anderen een debat tussen SP-lijsttrekker Emile Roemer, Jesse Klaver, Lodewijk Asscher en Henk Krol. Het debat was georganiseerd door de beweging die strijd voor een Nationaal Zorgfonds, zonder eigen risico. Iedereen die het gemist heeft kan de actie steunen op de website van het Nationaal Zorgfonds. Daarna word je op de hoogte gehouden van de komende acties.


dinsdag 21 februari 2017 05h05 week 8 politiekdelft.nl    TOP

delft-od20170221-2

Beugels in de grond verankerd op Bastiaansplein en Choorstraat om je fiets vast te maken.

Buk-Beugel fietsparkeren volgende zeperd Harpe (VVD)

Jan Peter de Wit, raadslid OD

De test met eigen fiets maar gedaan met die nieuwe fietsbeugels in de grond. VVD wethouder probeert weer iets nieuws in zijn strijd tegen de vrije fiets in de binnenstad. Na de afgang van de rode loper (€5000) in de Breestraat nu de Buk-Beugels. Ik was denk ik de eerste die het gebruikte want alle andere fietsen stonden gewoon los op slot in het fietsparkeervak. Met de vastmaak ketting (AXXA slot) moet je bukken om deze door de beugel te halen. Door de ketting door de ketiingring te halen zit deze aan de grond verankerd. Het uiteinde steek je dan weer in je slot. Dat past allemaal net. De volgende fiets moet dan andersom geparkeerd worden. Heel gedoe dus zo dat maar weinigen hier aan zullen beginnen.

Deze beugel lijkt veel meer geschikt om je scooter vast te zetten. De scooterbezitter zet meestal via zijn achter- of voorwiel zijn fiets op slot. Maar het is verboden voor brommers en scooters in de autoluwe binnenstad. Deze fijnstofbommen en kanker(herrie)veroorzakers willen we helemaal niet in ons wandelgebied. De VVD dus wel. En ja hoor. Bij fabrikant Velopa lees ik HIER dat de beugel dé ideale oplossing is voor het veilig parkeren van bakfietsen, scooters en motoren. Deze beugel is misschien wel de oplossing voor dure elektrische fietsen. Maak er dan een speciaal E-Parkeervak van. Maar op 50 meter afstand is de bewaakte inpandige Veste gratis fietsenstalling. In de zomer zullen de bankjes op het Bastiaansplein wel vol zitten met mannen met al die bukkende dames.


dinsdag 21 februari 2017 04h56 week 8 politiekdelft.nl    TOP

delft-od20170221

Geen bericht goed bericht? Nee!

Jolanda Gaal, raadslid OD

In Delft wordt je als jongere met een beperking gediscrimineerd.
Ouders van een jongere in bovenstaande doelgroep, benaderden mij met het feit dat deze jongere graag iets om handen wilde hebben Hij zat de hele dag thuis te hangen. Zo gezegd zo gedaan en ik ging mee naar het jeugdloket..Gesproken met twee ambtenaren en er zou naar een mogelijkheid gekeken worden. Geheel vrijwillig! Wat schetst mijn verbazing, de jongere kreeg een brief thuis dat hij niet op een afspraak was verschenen en nu gekort werd op zijn "uitkering", 40 euro per maand. De ouders gingen hier tegenin, zonder resultaat. Nu blijkt echter dat de jongere in kwestie niet hoefde te werken. Niemand bij de gemeente Delft kwam op het idee deze jongere naar Delft voor elkaar te sturen ivm een WIA Ook heel bijzonder!!!

... Blijkbaar profiteert de gemeente Delft hiervan #bezuinigen Na verloop van tijd hoor je namelijk niets meer! Zo gaat het (a) sociale team hier dus met mensen met een beperking om. Voor "vluchtelingen" wordt van alles georganiseerd. Stuitend gewoon dit!


dinsdag 21 februari 2017 04h37 week 8 politiekdelft.nl    TOP

delft-cda20170221

Delft straks weer iets minder rommelig: wethouder gaat illegale reclameborden studentenverenigingen handhaven!

Gerrit Jan Valk, commissielid CDA

De afgelopen jaren vroeg het CDA enkele malen aan wethouder Hekker of zij actie wilde ondernemen tegen de driehoeksborden van studentenverenigingen die in steeds grotere aantallen het Delftse straatbeeld ontsieren.

... Het is jammer dat het maken van afspraken met de studentenverenigingen niet tot het gewenste resultaat heeft geleid.

... Een Delftse ondernemer die reclame maakt voor zijn eigen zaak betaalt hiervoor belasting. Maar een concurrent die zijn logo op een driehoeksbord van een studentenvereniging plakte, hing de afgelopen jaren gratis op tientallen zichtplekken in de stad. Aan deze oneerlijke situatie maakt Delft nu een eind.


maandag 20 februari 2017 10h10 week 8 politiekdelft.nl    TOP

delft-knnv20170220

Delft, Rietgorspad.

De muur van Trump

Geert van Poelgeest, voorzitter KNNV afdeling Delfland (email)

In Delft is op de hoek van Abtswoude en de Rietgorsstraat een houten schutting van een meter of 20 verschenen. Het was oorsprong een boerderij, rechts zie je een foto van google maps uit juli 2016. Wat een afschuwelijk gezicht. Je snapt dat als je de andere foto bekijkt. Een vernietiging van het karakter van deze omgeving.

We hebben de persoon aangesproken die aan het bouwen was en die zei dat een schutting vrij is om te plaatsen.
In een folder van de rijksoverheid lezen we dit:
Voor de voorkant (vóór de voorgevelrooilijn) gelden aparte maatstaven. De afscheiding mag tot 1 meter hoogte zonder omgevingsvergunning worden geplaatst. Wilt u vóór de voorgevelrooilijn een afscheiding plaatsen die hoger is dan 1 meter, dan moet u hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen. Bij een hoekwoning wordt ook de zijgevel die gericht is naar het openbaar gebied gezien als voorgevelrooilijn.
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/brochures/2010/07/20/erf-en-perceelafscheidingen/infoblad-erfen- perceelafscheidingen-26-7.pdf

De vraag is hier een omgevingsvergunning voor aangevraagd en afgegeven? Zo niet moet naar ons idee hier een oordeel over geveld worden. De Delftse gemeenteraad heeft het spoedig over de APV. Dit lijkt ons een mooi punt om daarbij te betrekken.

delft-knnv20170220-2

Delft, Rietgorspad. "Zo was het".


maandag 20 februari 2017 06h08 week 8 politiekdelft.nl    TOP

delft-ro20170220

Alle werknemers in publieke sector onder maximumsalaris

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Aan bovenmatige inkomens in de publieke en semipublieke sector moet een eind komen. Het wetsvoorstel tot uitbreiding van de personele reikwijdte van de Wet normering topinkomens (WNT-3) regelt dat werknemers in de (semi) publieke sector niet meer verdienen dan een minister. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stuurt het wetsvoorstel voor advies naar de Raad van State.

Minister Plasterk zet hiermee de laatste stap in de uitvoering van het regeerakkoord op dit punt. Eerder al werd voor bestuurders het maximaal te verdienen salaris ingesteld per 2013 en teruggebracht naar een ministersalaris per 2015 (€181.000 in 2017). Met het nieuwe voorstel gaat dit maximum niet alleen voor bestuurders gelden, maar voor alle werknemers bij instellingen die onder de Wet normering topinkomens vallen.

Organisaties die een publieke taak uitvoeren, betaald met belasting- of premiegeld, moeten maatschappelijk aanvaardbare salarissen betalen. Het stellen van een maximale bezoldigingsnorm draagt bij aan het vertrouwen in en maatschappelijk draagvlak voor de (semi)publieke sectoren. Met deze wet wordt een eind gemaakt aan zeer hoge beloningen, bijvoorbeeld voor managers die niet als topbestuurder aangemerkt worden en voor wie dus geen maximum geldt. In uitzonderlijke situaties blijft het mogelijk een uitzondering te maken.

Medisch specialisten vallen, zoals eerder besloten in het Zorgakkoord, buiten het wetsvoorstel, evenals luchtverkeersleiders, in navolging op het advies van de commissie Vreeman.


maandag 20 februari 2017 03h16 week 8 politiekdelft.nl    TOP

delft-sp20170220

MEDEWERKERS ZWEMBAD KERKPOLDER WINNEN STRIJD OM SOCIAAL PLAN

Lieke van Rossum, raadslid SP

De medewerkers van het zwembad Kerkpolder dat geprivatiseerd wordt hebben hun strijd om een goed sociaal plan gewonnen. Door de privatisering zouden ze er fors in salaris op achteruit gaan. De gemeente wilde die loonsdaling niet compenseren terwijl daar normaal gesproken wel afspraken over worden gemaakt. Samen met de FNV, CNV en de SP zijn ze in actie gekomen. Die strijd is nu gewonnen.

... Donderdag 16 februari hebben de medewerkers de FNV, CNV en SP uitgenodigd voor een lunch om ze te bedanken voor hun steun. Lieke overhandigde daar een oorkonde aan de medewerkers om ze te feliciteren met hun overwinning. Op hun beurt kreeg de SP een grote badeend voor in de fractiekamer. Ter herinnering aan de actie met de badeendjes op de Markt.
...


VORIGE WEEK    ARCHIEF     TOP

html5 logo   Valide CSS!Wat publiceerde PolitiekDelft 10 jaar geledenTOP