koppd2.gif

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.


 politiekdelft.nl    TOP


 politiekdelft.nl    TOP

Wat publiceerde PolitiekDelft 10 jaar geleden   ...   Klik hier


zondag 19 februari 2017 00h52 week 7 politiekdelft.nl    TOP

delft-wijnhaven-009-supr-monique-zevenbergen-meijer-20170217152855

Delft. Delftsblauwe graffiti-schutting aan de Wijnhaven.

Monique Zevenbergen-Meijer vestigt hier het SUP-R concept.
Europese fashion en lifestyle in combinatie met eten en drinken.
Opening gepland komende april.
harrie fruyt van hertog


zaterdag 18 februari 2017 11h23 week 7 politiekdelft.nl    TOP

Dick Bruna (1927-2017)

Dick Bruna, de geestelijk vader van nijntje (het beroemdste konijn ter wereld), is op 16 februari overleden in zijn geboortestad Utrecht. Hij schreef en illustreerde maar liefst 124 prentenboeken en ontwierp daarnaast vele affiches en omslagen voor de Zwarte Beertjes pocketboeken. Ook internationaal maakt hij al sinds de jaren 60 furore met zijn werk. Dick Bruna werd geboren op 23 augustus 1927 en is 89 jaar geworden.


zaterdag 18 februari 2017 03h28 week 7 politiekdelft.nl    TOP

delft-pd20170218

Kies voor Jezus

Politieke twijfels

Marcel de Jong, columnist Delftse Post

... Ik heb namelijk geen duidelijke politieke voorkeur,

... Daarom heb ik mijn heil bij de kieswijzer gezocht,

... de derde keer leverde mij de partij Jezus Leeft op

... Ik trok een derde fles wijn open en begon opnieuw.

... plus een lekkere whisky als slotakkoord verscheen de kale kop van Robert Mugabe op het scherm.
...


zaterdag 18 februari 2017 02h59 week 7 politiekdelft.nl    TOP

delft-tunoord20170218

Delft doet zichzelf tekort met nieuwe Sebastiaansbrug

Erik van Hunnik, voorzitter BV TUNoord

De gemeente Delft presenteerde maandagavond de vergunningaanvraag voor de Sebastiaansbrug aan de werkgroep 'De brug moet beter'. De gemeente Delft wekte bij de persconferentie op woensdag 15 februari de indruk dat de buurt tevreden is. Maar de buurt is niet tevreden. De sobere brug is een gevolg van een te krap budget en een angst om een brug te bouwen met een nieuw bestemmingsplan.

Wel is door de gemeente benadrukt, dat als de brug er komt, er maatregelen genomen worden o.a. tegen snelheid op de brug en het geluid van auto's en tram. Op de toegezegde maatregelen is inderdaad niet ontevreden gereageerd.


zaterdag 18 februari 2017 02h52 week 7 politiekdelft.nl    TOP

delft-top20170218

Spoorzonecafé #4: De Porceleyne Poort

Redactie topdelftdesign.nl

m.m.v. ontwikkelaar en OBS

op 21-02-2017 om 20:00 uur in PrinsenKwartier, Sint Agathaplein 4 te Delft

Hoe staat het met de plannen voor de blauwe KLM-huisjes bij het station? Die zijn inmiddels getransformeerd naar "een iconisch Delfts gebouw, waar een podium wordt geboden aan de pioniers van de toekomst." - En wat kan dit gebouw verder voor de stad betekenen? Alle in's en out's hoort u vanavond van de ontwikkelaar en OBS.


zaterdag 18 februari 2017 02h18 week 7 politiekdelft.nl    TOP

delft-od20170218

De BMW 7 serie was de eerste in serie geproduceerde waterstofauto. Totota en Hyundai volgden.

Harpe (VVD) bestelt voor €100.000 één Waterstof dienstauto

Jan Peter de Wit

Dat verwacht je niet van VVD wethouder Lennart Harpe. In het kader van CO2 reductie schaft hij één waterstof dienstauto aan voor de gemeentelijke organisatie. Dat is natuurlijk allemaal schone schijn. De gemeente wil in 2050 energie neutraal zijn. Een links waanidee. Daar gooit de coalitie dit jaar een budget van €250.000 tegen aan. HIER Dit geld wordt besteed aan zichtbare duurzame mobiliteits-oplossingen. Uiterlijkheden dus. Wat mij betreft weggegooid geld. De gemeentebelasting verlagen is Harpe vergeten.

Nu vroeg ik Harpe of dit geld niet beter besteedt kan worden om dat probleem van de scheur brommers van de pizza en kebab koeriers in de binnenstad op te lossen. De gemeente kan dan een subsidie geven aan ondernemers om over te schakelen op elektrische brommers / fietsen. De overlast van herrie, fijnstof, stank en asociaal rijgedrag van die koeriers is nog steeds een plaag. Maar
VVD wethouder Harpe zei weer dat hij elektrische scooters levensgevaarlijk vond
omdat je deze niet hoorde aankomen.. Beste Harpe. Een waterstofauto met een brandstofcel is ook geruisloos en dus levensgevaarlijk. Hier wordt volkomen duidelijk dat Harpe de Pizza koeriers in de binnenstad beschermt. Zij krijgen gewoon een ontheffing om door te kunnen scheuren. VVD is voor de ondernemers en tegen de belasting betalende burgers. Die kunnen de moord stikken.

Inspreekster Sonja Sint (Zuidpoort) stelde voor om dan die kenteken scanauto voor betaald parkeren (VW sjoemel diesel) te vervangen voor waterstof. Maar dat kon niet volgens Harpe want deze is van Parking bv en daar gaan we niet meer over. Waterstof tanken kan enkel in de Binckhorst en in Rhoon. Dus dat wordt flink omrijden om te tanken. Maar het is allemaal reclame. Meer niet.


zaterdag 18 februari 2017 02h06 week 7 politiekdelft.nl    TOP

GroenLinks trekt lessen uit risicovolle projecten

Fractie GL

... Er worden nuances aangebracht en sommige zaken komen beter uit de verf. Buitengewoon boeiend om te lezen.

... Wij concluderen nu dat we voortaan nog actiever moeten handelen, vooral door het stellen van vragen,
...


zaterdag 18 februari 2017 01h49 week 7 politiekdelft.nl    TOP

delft-cda20170218

Geld voor Delft klimaatneutraal graag goed besteden

Gerrit Jan Valk, commissielid CDA

... en maar liefst 100 duizend euro om een gemeentelijke waterstofauto te kopen die gebruikt kan worden aan het 'car as a powerplant'-project van de TU.

... 100 Duizend euro voor een waterstofauto vindt het CDA veel te veel geld, dat onvoldoende bijdraagt aan de doelstellingen Delft Klimaatneutraal 2050.
...


donderdag 16 februari 2017 05h52 week 7 politiekdelft.nl    TOP

delft-avdv20170216

(163) Over de rechtsstaat

Arie van der Veen, webcolumnist

Wie een dag door Nederland rijdt met de radio aan krijgt geen vrolijk beeld van de staat van ons land. Zo viel mij de berichtgeving op waarin wordt gesteld dat in Nederland wonende en geíntegreerde buitenlanders (vooral Marokkanen) zich steeds onveiliger en niet-welkom gaan voelen in ons land. Er zijn er steeds meer die een Plan-B overwegen, namelijk emigreren. Een sfeer van verharding van het maatschappelijk debat, minder terughoudendheid en zelfs directe vreemdelingenhaat, vervreemdt hen van Nederland. Het SCP deed daar onderzoek naar. Een zorgwekkende ontwikkeling, in ons over het algemeen toch zo verdraagzame land. Terecht komt steeds meer de vraag aan de orde: In wat voor een land leven wij ? Een onderwerp dat in de verkiezingscampagne aan de orde moet komen.

En wat zeker aan de orde moet is de vraag hoe de politieke partijen tegen de rechtsstaat aankijken. De Orde van Advocaten kwam met een interessante doorlichting van de verkiezingsprogramma's. En gaf aan dat er bij de plannen van steeds meer politieke partijen een rood licht afgaat als het gaat om de rechtsstatelijkheid van hun plannen. En dat is zonder meer zorgelijk, omdat ook bij VVD en CDA lichten op rood gaan. Over het geweld van de rode lichten bij de PVV hebben we het maar even niet.

Democratie is een groot goed. En dat wordt ook breed beleden. Maar wat is democratie zonder rechtsstaat? In de rechtsstaat worden de regels geschreven, en onderhouden voor het beschermen van rechten van burgers, het goed verlopen van besluitvormingsprocessen en het borgen van een goede en eerlijke rechtsgang. En daar is nu wel iets mee aan de hand. In de afgelopen decennia is er gewerkt aan het steeds verder uitbreiden van de nationale en de internationale rechtsstaat en rechtsbescherming. En niet in de laatste plaats ook in het Europese perspectief. Nu lijkt de zaak te kantelen. De rechtsstaat is geen rustig bezit (meer). De motor voor de rechtsstaatdiscussie lijkt de bestrijding van internationale terreur. En daar is nog wel iets voor te zeggen. Immers de rechtsstaat moet af en toe ook de tanden van het recht laten zien. Maar ook daar geldt dat er sprake is van rechten naast plichten. En partijen lijken nu door te schieten. Waarbij vooral ook het tegen elkaar opbieden gevaarlijk is.

Natuurlijk is de vorm van de rechtsstaat een resultante van politieke afwegingen en machtsverhoudingen. Maar terecht wijzen de advocaten er op dat er ook minimumeisen zijn. En een belangrijke daarbij is dat de staat zich houdt aan de aan hem zelf ook opgelegde eisen. En daar begint het te schuren. Het CDA en de VVD waren in het verleden staatsdragende partijen, die de rechtsstaat, zelfs als beginsel, hoog in het vaandel hadden. Met de vorming van het kabinet-Rutte-1 kwam daar een lelijke deuk in. Oud-minister Leers kan daarover nog van alles vertellen. En nu lijkt opnieuw, mede onder de electorale druk van de PVV, dat de rechtsstaat bij het CDA, maar vooral bij de VVD geen rustig bezit meer is. En dat is zorgelijk: want de rechtstaat is toch de basis van het vertrouwen voor de burger in de overheid !

Democratie is een groot goed, maar de rechtstaat biedt de ankers, wellicht vormt het de dijken voor een te expliciete volkswil. Vergelijk wat er nu in de VS gebeurt. Het streven van politieke partijen moet zijn versterking, en zeker het waarborgen van de rechtsstaat. En dat daar veranderingen in plaats kunnen vinden, is dat logisch. Een rechtstaat ontwikkelt zich door, en moet soms aangepast worden aan de eisen van de tijd. Maar niet tegen elke prijs, en binnen het kader van de minimumeisen.

Het groeiende populisme daagt de rechtsstaat uit. En laten we die discussie dan voeren. Het gaat er niet om de rechtstaat permanent verder op te tuigen. Er moet ook bestuurd en gehandhaafd worden. In die zin is er wellicht een kentering. Maar laat dit een debat zijn, binnen de kaders van die rechtstaat, anders raken we steeds verder van huis, en internationaal en Europees in een isolement. Vooral CDA en VVD zouden zich moeten uitspreken over de rechtstatelijkheid van hun voorstellen. En zich niet mee moeten laten slepen door de spierballentaal van de PVV. Als is dat maar op één A4tje.

De rechtsstaat, een mooi onderwerp voor het uitgeklede premiersdebat. Wie minister-president wil worden moet pal staan voor de rechtsstaat. Anders ondergraaft hij of zij zijn eigen gezag. De rechtsstaat is niet alleen een hobby of speeltje voor D66. Daarvoor is dat concept te belangrijk. De vorming van het ministerie van Veiligheid en Justitie was al een signaal dat de rechtsstaat op drift raakt. Met de bonnetjesaffaire als ultiem resultaat. Dat nu juist een expliciete vertegenwoordiger van dat denken wordt voorgedragen als lid van de Raad van State ( een instituut ter bescherming van die rechtsstaat) is op zijn zachtst gezegd opmerkelijk. En dan zeg ik niks over de individuele kwaliteiten en ervaring van de kandidaat.

Nederland lijkt op drift: verharding, gebrek aan wederzijds respect, bevolkingsgroepen die van elkaar verwijderd raken. Het is niet altijd plezierig om naar het nieuws te luisteren in de auto. En stoppen doe je bij een rood licht. Laat dat voor de zichzelf respecterende politieke partijen ook gelden. Een morele revolutie afkondigen mag. Maar respecteer dan wel het rechtssysteem waarbinnen dit plaatsvindt. Het CDA, maar vooral de VVD moeten nog eens goed kijken naar de stoplichten. En hopelijk zet de kiezer het licht voor de PVV op rood !


donderdag 16 februari 2017 05h47 week 7 politiekdelft.nl    TOP

FRACTIES WILLEN SNELLER AF VAN VRACHTVERKEER

Griffie gemeente Delft

... Met het Protocol Logistiek en de logistieke zone waar zware vrachtwagens vanaf 1 april alleen nog met een ontheffing toegang hebben, wil het college het vrachtverkeer in de Delftse binnenstad verminderen en bijdragen aan de aantrekkelijkheid en verbetering van de leefbaarheid in het stadscentrum. Tot 1 januari 2018 gebeurt dat via een mild ontheffingenbeleid dat daarna jaarlijks wordt geëvalueerd en zo nodig wordt bijgesteld.
...


donderdag 16 februari 2017 05h40 week 7 politiekdelft.nl    TOP

delft-gl20170216

(Een) zorg voor iedereen? Avond over de opbrengst van Wmo en Participatiewet

Frank van Vliet, raadslid GL

Sinds de invoering van de Wmo en de Participatiewet in 2015 is iedere gemeente verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bewoners die zorg nodig hebben. Wat heeft die decentralisatie van taken door het Rijk nu, twee jaar later, eigenlijk opgeleverd? Weten de gemeenten wel wat mensen echt nodig hebben? En hoe zit dat eigenlijk in Delft?

Om op deze vragen een antwoord te krijgen organiseert de PvdA Delft/Midden-Delfland op 22 februari een bijeenkomst in het kader van de komende Tweede Kamerverkiezingen. De avond is voor alle belangstellenden toegankelijk. Onder leiding van Marieke Pette (KBO-Brabant, PvdA Ombudsteam) gaan kandidaat-Kamerlid Gijs van Dijk (Vice-voorzitter FNV en nummer 5 op de PvdA-lijst), Arno Bonte (nummer 25 op de lijst van GroenLinks), wethouder Raimond de Prez (PvdA-wethouder zorg ) en een kandidaat van de SP met elkaar en met de zaal in gesprek.

Datum: woensdag 22 februari 2017
Locatie: Rietveldtheater, Rietveld 47, 2611 LH Delft.
Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Einde 22.00 uur.


woensdag 15 februari 2017 16h08 week 7 politiekdelft.nl    TOP

delft-sint-sebastiaansbrug-gem20170215

Persbericht gemeente Delft:
Ontwerp Sebastiaansbrug gereed

Ontwerp Sebastiaansbrug gereed
Het voorontwerp van de nieuwe Sebastiaansbrug is gereed. Op korte termijn zal de omgevingsvergunning worden aangevraagd en zal het definitief ontwerp worden gemaakt. Binnen de mogelijkheden is het uiterste gedaan om recht te doen aan wensen over het uiterlijk van de brug en het beperken van geluid.

Net als de huidige brug wordt de nieuwe Sebastiaansbrug een basculebrug met een doorvaarthoogte van 4,5 meter. Gemotoriseerd verkeer beschikt op de nieuwe brug over twee keer één rijstrook. Voor het openbaar vervoer zijn twee rijstroken beschikbaar voor tram en bus, in de zijligging aan de oostzijde van de brug. Aan weerzijden komen vrijliggende voet- en fietspaden. De vier zijkanten van de brug worden voorzien van groenblijvende beplanting. De onderdoorgangen voor voetgangers en fietsers krijgen een stedelijke uitstraling door de toepassing van metselwerk. De onderkant van het dek wordt geschilderd.

Eerder is al toegezegd dat geluidoverlast zal worden beperkt door de toepassing van geluidarm asfalt en een ingegoten spoorstaaf voor de tram. Als de tram in de bocht blijkt te piepen zal een smeerinstallatie worden aangebracht. Om het geluid nog meer te beperken zijn in het ontwerp betere voegovergangen opgenomen en maatregelen die de kans op trillingen (geluid) verder terugbrengen.

Gemeente Delft, provincie Zuid-Holland en Metropoolregio Rotterdam Den Haag hebben gezamenlijk belang bij de vervanging van de brug. Zij hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten, waarin de uitgangspunten zijn opgenomen voor het ontwerp van de nieuwe brug en de kosten. Dit is gebeurd om tot een realiseerbaar plan te komen, nadat de rechter de omgevingsvergunning voor een ander brugontwerp eind 2014 vernietigde. Binnen de afspraken in de samenwerkingsovereenkomst is nu het uiterste gedaan om in het ontwerp recht te doen aan wensen over het uiterlijk van de brug en het beperken van geluid.

Vervanging is nodig omdat de huidige aanbruggen in slechte staat zijn en scheuren vertonen, waardoor zwaar verkeer niet over de brug kan. De huidige brug is nu ook niet geschikt voor de tramlijn die door TU Noord en de TU-campus naar Technopolis gaat rijden.

De planning gaat ervan uit dat de werkzaamheden starten in het tweede kwartaal van 2018. Afhankelijk van de te kiezen uitvoeringsmethode zou de tram eind 2019 of begin 2020 kunnen rijden. Tijdens de werkzaamheden zal het verkeer worden omgeleid. Informatie over omleidingsroutes komt ruim vóór de afsluiting beschikbaar.


woensdag 15 februari 2017 15h05 week 7 politiekdelft.nl    TOP

delft-od20170215-2

Geen lokatie van begane fout

Jolanda Gaal, raadslid OD

... Wat heel vreemd is, is dat mensen weliswaar een keurige waarschuwing krijgen, maar dat er op de brief niet vermeld staat op welk tijdstip en welke lokatie de fout is begaan. Navraag leert, dat je dan kunt inloggen op een site waar je dan kunt zien waar hetgeen heeft plaatsgevonden. Hoe moeten mensen zonder pc, laptop of anders dit doen dan?
...


woensdag 15 februari 2017 05h34 week 7 politiekdelft.nl    TOP

delft-avdv20170215

(162) Een ode aan Herman Kaiser

Arie van der Veen, webcolumnist

Dezer dagen werd bekend dat Herman Kaiser (62) terugtreedt als burgemeester van Arnhem. Gezondheidsklachten verhinderen hem om door te gaan als burgemeester in zijn geliefde Arnhem. In het beslag van een week dat zijn voorganger, Pauline Krikke burgemeester van Den Haag wordt, is het voor Herman noodgedwongen einde oefening. Een verdrietig bericht voor een 'prachtburgemeester'. Een prachtburgemeester zo noemde ik enkele CDA-burgemeesters die tegen de stroom van marginalisering van het CDA in steden werden benoemd. Herman was burgemeester in Margraten, Roermond, Doetinchem en nu in Arnhem. Ik ken hem al sinds 1990, trok intensief met hem op in de redactie van CDA-Bestuursforum en werkte enkele jaren met hem samen bij Rijnconsult in Velp. Toen hij benoemd werd in Arnhem is hij eerst een paar weken per fiets (foto) door de stad gereden. Om de stad te ontdekken en in gesprek met mensen te komen. Dat zouden er meer moeten doen.

Herman is een geïnspireerde bestuurder. Met een groot hart voor het lokaal bestuur. Hij ziet ook het belang van lokale ontwikkelingen en weet deze te vertalen naar het landelijke niveau. Hij is een gelovig man, met een grote liefde voor de RK-kerk, maar ook voor de leer van Benedictus, de verinnerlijking. Arnhem zal hem missen, omdat hij een extra dimensie in het bestuur bracht. De geestelijke dimensie. Weg van het directe belang en de macht. Terwijl hij precies weet hoe de macht werkt.

Burgemeesters in Nederland zijn ook voorbijgangers. En hun invloed is afhankelijk van de ruimte die een burgemeester krijgt, neemt, of gegund wordt. In het mooie Roermond moest Kaiser indertijd Jos van Rey naast zich of boven hem dulden. Hij zal wel menigmaal gezucht hebben onder de druk van het schuren aan de integriteit aldaar. In ieder geval was dat een aanleiding om een aantal jaar succesvol in het adviesvak actief te zijn. Ik herinner me nog de mooie presentaties die wij gaven over het dualisme in het gemeentebestuur. Geen duel, maar een duet. En vooral de klokken gelijk houden. Nog steeds een actueel thema, als ik zo rond kijk in gemeenteland.

Met veel passie kon Herman vertellen over de rapporten van de RMO: de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. Ontwikkelingen in de maatschappij, met effecten op het bestuur. Zeer tegen de zin van Kaiser, en anderen is ook deze adviesraad opgeheven.

Betrokken besturen, zo heette de bundel van de CDA-bestuurdersvereniging waarvan Herman Kaiser en ik in de redactie zaten. Betrokken besturen, dat is een uitstekende typering voor de stijl van Herman Kaiser, als burgemeester. Ook in Doetinchem en Arnhem, zo ver weg van zijn afkomst Limburg.

Nu komt er een einde aan zijn burgemeesterschap dat eigenlijk nog maar net begonnen was in Arnhem. Arnhem begon net zijn stad te worden (Arnhem acroniem voor hermAn). Herman had altijd oog voor zijn medebestuurders en partijvrienden. Informeerde naar hun gezondheid en welbevinden. Nu laat die gezondheid Herman zelf in de steek. En dat is verdrietig en zwaar om te aanvaarden dat het blijkbaar niet meer gaat in de functie.

Een afscheid van een 'prachtburgemeester' hopelijk geen afscheid van het lokaal bestuur, het actieve geloofsleven en het (landelijke) CDA. Ik wens Herman en zijn vrouw Miep sterkte en alle goeds. En bovenal Gods Zegen, om zij het noodgedwongen, nieuwe wegen in te slaan. Met de steun en kracht van Benedictus zal dat lukken ! Herman, Het ga je goed !


woensdag 15 februari 2017 05h15 week 7 politiekdelft.nl    TOP

delft-stip20170215

Fietsen naar de TU campus

Falco Bentvelsen, raadslid STIP

Erger jij je ook aan de drukke fietsroutes naar de TU Delft campus? Ze worden binnenkort verbeterd en dat vindt STIP goed nieuws! Er wordt echter ook gedacht aan een verkeerslicht op de Jaffalaan, daar hebben we nog vraagtekens bij.

...

We zijn kritisch op het installeren van een verkeerslicht op de Jaffalaan. STIP wil dat de gemeente fietsen stimuleert, een verkeerslicht kan dat schaden en fietsfiles veroorzaken. Daarom hebben wij er nog een aantal vraagtekens bij:
De motivatie om een verkeerslicht te plaatsen is alleen op het verlies van tijd door wachtende auto's gericht, maar wachttijden voor fietsers worden buiten beschouwing gelaten. Hoe zit dit?
Hoe is er geprioriteerd in de projecten om de fiets doorstroom te verbeteren? Hoe wordt in de evaluatie beoordeeld of een verkeerslicht daadwerkelijk nodig is?
Op de lange termijn zien we namelijk nog kansen om druk beter over het netwerk te verspreiden met de realisatie van de Gelatine brug.
...


woensdag 15 februari 2017 04h59 week 7 politiekdelft.nl    TOP

delft-od20170215

Gevaarlijk terrein

Jolanda Gaal, raadslid OD

De verbouwing van het voormalig buurthuis aan de St Olofstraat had wel wat voeten in de aarde.
... is er toch een vreselijk ongeluk met een kind gebeurd.
... Het kind heeft een scheurtje in de schedel en oogkas fractuur enz.
... Meer foto's in mijn bezit


dinsdag 14 februari 2017 15h49 week 7 politiekdelft.nl    TOP

delft-bb20170214

RAADSLEDEN KUNNEN ACTIEVER BEWONERS INFORMEREN

Eric de Kluis, hoofdredacteur Binnenlands Bestuur

Burgemeesters en wethouders zijn vaak beter in staat de inwoners van hun gemeente te bereiken dan raadsleden. Toch zijn er tal van mogelijkheden voor raadsleden om hun standpunten voor het voetlicht te brengen. In de Handreiking Lokale Media en Informatievoorziening geeft minister Plasterk aan hoe.

Randvoorwaarde
Actief tweeten, live-uitzendingen maken over besluitvorming in een gemeente, de samenwerking aangaan met een lokale krant. Raadsleden kunnen allerlei instrumenten inzetten om de lokale nieuwsvoorziening te bevorderen. Dat is belangrijk, schrijft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken in de handreiking. 'Want een goede informatie- en nieuwsvoorziening over de overheid is een randvoorwaarde voor een goed functionerende democratie.'

... Het gat tussen lokale politiek en burger zal gevuld worden door twitterende raadsleden.
...


dinsdag 14 februari 2017 04h21 week 7 politiekdelft.nl    TOP

delft-nieuwstraat-031126-doorkijk-nieuwe-kerk-a

Delft. Doorkijk vanaf de Nieuwstraat. Deze straat gaat van de Phoenixgarage naar de binnenstad, het zou de 'Rode Loper' van Delft worden volgens toemalig GroenLinks wethouder Rik Grashoff.

Nieuwe data voor de nieuwe binnenstad

Oedsen Boersma en Arjan Raatgever, redactie platform31.nl

Over de gemiddelde binnenstad weten we anno 2017 héél veel. Welke onderneming waar zit. Hoe hoog de huren zijn. Wat het vastgoed waard is. Hoe vaak en op welk moment bezoekers komen, hoeveel geld ze uitgeven en waar ze vandaan komen. Sommige organisaties weten nog veel meer, via (live) camera feeds, loyaltysystemen, wifi-tracking enzovoort. Met voorspellende algoritmen 'weten' we tegenwoordig zelfs dingen die we niet meten. Zo is van uw Facebooklikes af te leiden op welke politieke partij u gaat stemmen, nog voordat u het zelf weet. Over deze groeiende berg data is van alles te zeggen, bijvoorbeeld over de technologische achterstand van overheden en burgers. Maar in dit blog maken we een ander punt, dat te maken heeft met de transformatie van onze binnensteden en de rol die data daarin kan spelen.

Dé opgaven in binnensteden zijn:

het aantrekken van nieuwe binnenstadsfuncties (anders dan pure retail) en het toevoegen van beleving (in de breedste zin des woords).
Veel van onze binnensteden moeten de komende jaren transformeren van 'place to buy' (winkelcentrum) naar 'place to be' (verblijfsplaats). Als we met díe bril naar de groeiende berg binnenstadsdata kijken, dan valt op hoe weinig van die data - en interpretaties van die data - gericht zijn op die transformatie. Het gaat vooral over huidige functies (met name fysiek winkelen), inpandige activiteit en economische transacties. Kortom: de binnenstad als 'place to buy'. Er worden veel minder gegevens verzameld, geanalyseerd en gepubliceerd over - om maar wat te noemen - het gebruik van de openbare ruimte, vernieuwende binnenstadsconcepten en de hoeveelheid ontmoetingen. Kortom: de binnenstad als 'place to be'.
...


dinsdag 14 februari 2017 03h37 week 7 politiekdelft.nl    TOP

delft-martin_stoelinga_op_ezel_door_tijn_noordenbos_doz_20060402_c

Het 'Ezeltje Strekje' door Tijn Noordenbos.

Delftse binnenstad

Tijn Noordenbos, inwoner Delft

Geachte burgemeester en wethouders, gemeenteraadsleden en ambtenaren betrokken bij de Delftse binnenstad.

Gelukkig gaat het weer wat beter met onze stad, na een zeer moeilijke periode. Ook de binnenstad ziet er florerend uit, de meeste winkelpanden zijn bezet en de ondernemers zitten vol goede initiatieven. Kort om alles koek en ei. Helaas als je je wat verder verdiept in het wel en wee van de binnenstad dan merk je dat het verhaal toch heel wat minder rooskleurig is. Inderdaad zijn de meeste winkelpanden wel gevuld, maar er staan er toch ook nog wel wat leeg. Ook zie je dat heel wat panden wel in de verhuur staan. De huidige huurders willen toch binnen niet al te lange tijd er mee stoppen. En dit baart ons zorgen. Want wat je ziet gebeuren is dat er steeds vaker van eigenaar gewisseld wordt, omdat het na 1, 2 jaar toch blijkt dat het niet haalbaar is. Of de nieuwe ondernemers zijn toch minder ondernemer dan ze zelf dachten.

Wat je verder kan constateren is dat een groot deel van de huidige ondernemers eigenlijk niet kunnen leven van hun omzet. Dit wordt uiteraard niet aan de grote klok gehangen, want als ondernemer spreek je niet graag over de moeilijke kanten. Er is dus in feite een grote mate van verborgen armoede. En dit staat in schril kontrast met de omgeving, want juist in de binnenstad wonen de meeste welgestelde inwoners van de stad.

Een ander probleem is dat nog steeds de huren veel te hoog zijn, zeker in verhouding tot wat je kan omzetten. Daarnaast heeft een ondernemer in de binnenstad ook te maken met vele overige hoge kosten, van de gemeente, verzekering, energie e.d. en organisaties waarvan je graag lid wil zijn. Ik ben van mening dat hier echt iets aan gedaan moet worden. Het risico is aanwezig dat we op den duur een binnenstad overhouden waar niet veel meer te beleven is. En dat is voor een stad als Delft funest.

Van oudsher was de gemeente gewend om een deel van hun inkomsten te verwerven via de middenstand. Want vroeger kochten de meeste inwoners bij de plaatselijke ondernemer en kon je op die manier de kosten voor het onderhoud van de stad verhalen bij de inwoners. Er werd altijd geredeneerd, als je die stad wil gebruiken, daar je geld aan wil verdienen, denk aan precario, reclame belasting, ozb, dan moet je als ondernemer daar ook wat voor betalen. Echter de hele maatschappelijke situatie is totaal veranderd. Winkeliers staan onder zware druk van online winkels, grote ketens, en een heel ander winkel gedrag bij de consument, dat eigenlijk de situatie omgekeerd is geworden.

De ondernemer, in binnenstad, zorgt er voor, gratis, om de binnenstad levend te houden. De waarde van het merk Delft wordt voor een groot deel gemaakt door de leuke ondernemers in de binnenstad.
Conclusie: het is mijn inziens terecht dat het deel van de ozb voor huurders van winkelpanden wordt opgeheven, of op zijn minst verlaagd. Of anders zou de gemeente geld moeten investeren om bv. een organisatie als blue Sunday en dergelijke in leven te houden.Ik snap dat dit nog al stevige wensen zijn.
Het lijkt mijdan ook goed om hier eens met elkaar in gesprek te gaan.


dinsdag 14 februari 2017 03h14 week 7 politiekdelft.nl    TOP

delft-avdv20170214-2

(161) Een (populistische) zondagochtend

Arie van der Veen, webcolumnist

Voor wie de verkiezingsstrijd wil volgen is het soms ook nodig om naar boodschappers te luisteren die men eigenlijk liever niet wil horen. Zoals bijvoorbeeld naar Geert Wilders (PVV) en Jan Roos (VNL). Zondagochtend was het (gratis) zendtijd voor deze heren. En vooral voor Wilders bij WNL, in gesprek met Rick Nieman. In de eerste plaats een compliment voor Rick Nieman, hij stelde de goede vragen. Of Wilders daarop antwoordde is een tweede. Ik vroeg me af hoe ik deze zondagochtend zou noemen. Is Wilders nu rechts of links ? Of gewoon een populist ? Het is een tsunami van hele- en halve (on)waarheden, al of niet gebaseerd op feiten. En daar waar een kern van waarheid in zit, wordt het gebracht als de absolute, en vooral de bedreigende waarheid. Wilders is het sterkst in het zenden van tweets, de boodschap teruggebracht in 140 tekens. Eigenlijk praat hij zoals hij twittert: in staccato. Nuances ontbreken !

Maar gevaarlijker en eigenlijk onverteerbaar is zijn vergelijking tussen nazisme en islam ! Een wereldgodsdienst wordt weggezet tegen een verderfelijke ideologie, van rassenzuiverheid en dominantie. Nederland moet vrijgemaakt worden van de islam. Moskeeën dicht en de Koran moet een gesloten boek worden. De grenzen dicht, en Nederland moet weer van 'ons' worden. Wie eigenlijk die 'ons' zijn, of 'wij' dat blijft eigenlijk onduidelijk. Over wie en tegen wie Wilders het eigenlijk heeft blijft ook raadselachtig. Hij schermt met miljoenen kiezers, en wellicht laat hij zich sturen door big-data. Maar enige inhoudelijke consistentie in zijn boodschap is ver te zoeken. De grenzen dicht, Europa uit. Nederland voor de Nederlanders. En vooral geen gemorrel aan Kerst en Pasen ! Dat is eigenlijk zijn kernboodschap. En hoe dit uitpakt of afloopt, dat laat zich raden. Geen wonder dat zijn plannen niet worden doorgerekend. Er zit helemaal geen basis onder. Noch economisch noch financieel. Dat is het populisme pur sang !

In 2010 was nog de discussie of Wilders als machtsfactor al of niet zou moeten worden uitgesloten van regeringsdeelname. Zijn toen miljoenen kiezers kon men toch niet buiten sluiten ? In het CDA kent men die discussie nog wel. En toen is gebleken dat regeren met Wilders niet kan. Inhoudelijk niet, internationaal niet en rechtsstatelijk niet. En daarmee is dat experiment jammerlijk mislukt, en niet voor herhaling vatbaar. Partijen: VVD en CDA hebben er van geleerd. Eens maar niet weer !

Wie nu naar Wilders luistert kan zich eigenlijk alleen maar schamen. Schamen over het feit dat deze taal, deze holle boodschap, virtueel de grootste partij van Nederland vertegenwoordigt. Vreemdelingenhaat, angst zaaien en bevolkingsgroepen tegenover elkaar stellen. Dat is de kern van de boodschap van Wilders. En daar is niet mee te regeren, en eigenlijk ook niet mee te debatteren. Langzamerhand komt toch ook de vraag naar boven wat die jarenlange beveiliging en het isolement van Wilders (sinds 2004) met zijn psychische gesteldheid heeft gedaan. Geen enkele nuances meer, en vooral angstcomplexen preken!

Het is zaak dat de andere politieke partijen, en maatschappelijke bewegingen duidelijk maken dat wij in Nederland voor geheel andere zaken staan. Dat is eigenlijk de morele revolutie, als antwoord op de vermeende revolte van Wilders. Verstandige mensen zullen denken, die Wildersgolf die waait wel weer over. En wellicht is het ook zo. Dat betekent negeren en uitzitten. Opgaan, blinken en verzinken. En wellicht is dat wel de enige echte effectieve tactiek. Gewoon negeren ! En tegelijk blijft de zorg over de kwaad dat Wilders zaait. In mijn ogen is hij het stadium van adresseren van onvrede en zorgpunten allang voorbij. Gewoon haat zaaien, en onvrede exploiteren. Een premierskandidaat onwaardig. Maar dat weet hij zelf ook wel.

In de schaduw van Wilders treedt Jan Roos op. De man van geen stijl, peil en nu zijn heil gevonden bij Voor Nederland. Een PVV-light figuur. En eigenlijk overbodig. Toch schetst de ontwikkeling van Roos hoe het gaat met politici die zich toch conformeren aan de bestaande orde en regels. Zijn komen klem te zitten in de smalle marges. En worden snel overbodig ten opzichte van de bestaande partijen en stromingen. Maar het zij gezegd: hij is geen haatzaaier. Eerder een overbodige (voormalige) nar, met een poging tot een serieus programma.

De Publieke Omroep, een bron van spot en ergernis voor vooral rechts Nederland. Maar deze zondagochtend was het vrij spel. Vrij spel voor het (populistische) onbenul. En dat is dan wel weer mooi. Laat de holle boodschap maar klinken. Opdat deze weerwoord krijgt. Of weerstand. En wellicht het beste, gewoon laten voor wat het is. Zoals mijn moeder altijd zei: het gaat wel weer over. Naarmate Wilders meer aan het woord komt, blijkt zijn inhoudsloosheid en vooral zijn grijsgedraaide soundbites. De man van 140 tekens. De twitterkampioen. En hij heeft gelijk. Dat is een effectief instrument om campagne te voeren. Maar weet dat achter de soundbytes een verwrongen wereldbeeld schuil gaat, en vooral een gebrek aan oplossingen.

De zondagochtend is meestal een moment voor ontspanning, contemplatie. gezinsmomenten, en wellicht kerkgang. Een valse profeet deze ochtend, met een verkeerde boodschap. Genoeg aandacht voor Wilders. Laten we hopen dat de kiezers zich niet gek laten maken door zijn getwitter en geraaskal. En Jan Roos ? Vrolijk gaan wandelen in Bergen aan het strand. Dat maakt het hoofd leeg en ruimt de geest op. Vooral op zondagmorgen !


dinsdag 14 februari 2017 03:03 week 7 politiekdelft.nl    TOP

Museum Prinsenhof wordt een museum van wereldklasse

Dimitri van Rijn, raadslid VVD

Door het binnenhalen van 't straatje van Vermeer werd eind 2015 de slechte staat van de beveiliging van het museum Prinsenhof aan het licht gebracht en bleek met spoed een investering van € 2,2 miljoen noodzakelijk. Onder grote druk ging de kritische gemeenteraad op 18 december 2015 akkoord met deze investering. Naar aanleiding van dit chaotisch verlopen besluitvormingsproces is een second-opinion onderzoek uitgevoerd en tijdens de raadsvergadering van 2 februari jl. zijn de uitkomsten van deze second-opinion besproken. De VVD concludeert dat, hoewel het proces niet de schoonheidsprijs verdient en er duidelijke leerpunten zijn voor het college, de gedane investeringen noodzakelijk en reëel waren.

... Het museum de Prinsenhof is belangrijk voor Delft en de VVD-fractie zet zich in voor het realiseren van een zelfstandig museum van wereldklasse met een hoogwaardig expositieprogramma gericht op verbreding van het publiek.
...


dinsdag 14 februari 2017 02h50 week 7 politiekdelft.nl    TOP

delft-pvda20170214

wmo en participatiewet: hoe staat het ermee?

Willy Tiekstra, raadslid PvdA

Sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en de Participatiewet in 2015 is iedere gemeente verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bewoners die zorg nodig hebben. Maar wat heeft die decentralisatie van taken door het Rijk nu eigenlijk opgeleverd? Weten gemeenten wel wat mensen echt nodig hebben? En hoe zit dat eigenlijk in Delft?

Daarover gaan op woensdag 22 februari kandidaat-Kamerlid Gijs van Dijk (nummer 5 op de PvdA-lijst), Arno Bonte (nummer 25 op de lijst van GroenLinks), wethouder Raimond de Prez (PvdA-wethouder zorg ) en een kandidaat van de SP onder leiding van Marieke Pette (KBO-Brabant en lid van het PvdA Ombudsteam) met elkaar en met de zaal in gesprek.

Graag nodigen wij u uit bij deze avond aanwezig te zijn. Om de avond succesvol te laten worden, willen wij u ook uitnodigen om uw visie of vragen over de uitwerking van de Wmo en Participatiewet in Delft aan ons te mailen. Wij kunnen deze dan voorleggen aan Gijs, Arno en Raimond. Natuurlijk is het ook mogelijk om tijdens de avond zelf uw mening en vragen in te brengen.

Wat: PvdA-verkiezingsavond over de Wmo en Participatiewet.
Wie: Gijs van Dijk (vice-voorzitter FNV en nummer 5 op de PvdA-lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen), Arno Bonte (kandidaat GroenLinks), Raimond de Prez (wethouder zorg Delft) en een kandidaat van de SP.
Wanneer: Woensdag 22 februari. Inloop vanaf 19.30 uur, start om 20.00 uur.
Waar: Rietveldtheater, Rietveld 49, 2611 LH in Delft

Vragen: Mail uw vragen vooraf naar willy.tiekstra@gmail.com
Wij hopen u op 22 februari graag te ontmoeten!
Namens het Campagneteam PvdA Delft/Midden-Delfland,


dinsdag 14 februari 2017 02h39 week 7 politiekdelft.nl    TOP

delft-sp20170214

HET NATIONAAL ZORGDEBAT OP 18 FEBRUARI

SP Delft

In Nederland moet je kunnen rekenen op de zorg die je nodig hebt. Maar er staat een boete van € 385,- op ziek zijn: het eigen risico. En aan de marketing van zorgverzekeraars en het jaarlijkse overstapcircus worden miljarden verspild. De kwaliteit gaat omlaag, de kosten omhoog. Dat moet anders, volgens de campagne voor het Nationaal Zorgfonds. De beweging wil de zorgverzekeraars afschaffen één Nationaal ZorgFonds opzetten. Zonder bureaucratie en concurrentie, én zonder eigen risico.

... De Delftse SP organiseert dat Delftenaren gezamenlijk per trein naar de manifestatie reizen. Iedereen is van harte uitgenodigd om te verzamelen op 18 februari om 10.45 op het station van Delft.


dinsdag 14 februari 2017 02h32 week 7 politiekdelft.nl    TOP

delft-avdv20170214

(160) Over premiers

Arie van der Veen, webcolumnist

Het debat waarvan je wist dat het er niet zou komen. Het gaat niet door ! En terecht. Niet zozeer omdat het nu moet gaan tussen vier of vijf lijsttrekkers. Maar omdat een premiersdebat onzin is. Ik keek nog eens naar de opname uit 2012. Ook toen met vier lijsttrekkers op basis van peilingen. CDA en D66 deden toen niet mee, of beter mochten toen niet mee doen. De keuze op basis van peilingen is niet juist, maar vooral de fictie van de premierskeuze deugt niet ! Zoals bekend: in Nederland stem je op een partij en kies je geen premier. Nog los van de vraag welke bevoegdheden een premier heeft. VVD en PVV zijn in zekere zin te laken dat ze afgezegd hebben. Toch een soort arrogantie van de macht. Anderzijds zijn ze consequent, en nog beter: dankzij hen gaat het onzindebat niet door. En onzin betekent hier: het volk voor de gek houden. We hebben geen premiersverkiezingen. En zeker in het geval van Wilders is dat maar goed ook ! Premier wordt men op basis van formatie-uitkomsten en coalitievorming. En als Wilders zich onmogelijk maakt in coalitievorming, dan is dat primair zijn verantwoordelijkheid. Hoezo Wilders premierskandidaat ? Hoezo Jesse Klaver premierskandidaat ? GroenLinks de partij van de ongedekte cheques.

Premier worden is één. Premier blijven is een tweede. In die zin zou het voor de hand liggen dat Rutte één op één wordt uitgedaagd, door zijn kandidaat-tegenstrevers als premier. Maar zijn die er eigenlijk wel ? Pechtold heeft er van gedroomd, en Buma droomt er stilletjes van. Maar Roemer, Klaver en Wilders ? En wat te denken van Asscher ? Langzamerhand een veldheer zonder leger.

Politiek en media, een gevaarlijke omhelzing en frame. Gelukkig is de fictie van de gekozen premier, nota bene op basis van de peilingen, nu doorgeprikt. Wilders premierskandidaat ? Laten we het niet hopen. En beter gezegd niet wensen. Lijsttrekkersdebatten zijn prima. En graag met goede regie en niet teveel gekakel door elkaar heen.

Het debat waarvan je wist dat het niet zou komen, gaat niet door ! En gelukkig maar. Laten we voorzichtig zijn met het een rad voor ogen draaien van het volk. Met trollen en andere nare dingen. En vooral met die geblondeerde trol. Premierskandidaten ? Er zijn vele lijsttrekkers en die hopen (wellicht stiekem) premier te worden. Maar daar gaat in eerste instantie de kiezer om. Die bepaalt de machtsverhoudingen. En daarna komt het koopmanschap en de onderhandelingsvaardigheid. Dat maakt iemand premier. En niet de drift van de media. Politiek en entertainment. Het blijft een lastig te combineren frame.


maandag 13 februari 2017 06h47 week 7 politiekdelft.nl    TOP

DELFTSE ZETELROVER

delft-od20170213-3

Ook bij de nieuwe burgemeester probeert Jos van Koppen in het gevlij te komen.

Hoe Jos van Koppen Martin Stoelinga een loer draaide

Reinoud Plate, webcolumnist

In december 2010 liet Jos van Koppen Martin Stoelinga als een baksteen vallen. Jos van Koppen was toen lid van de werkgroep die de raadsenquête over de gondelaffaire moest voorbereiden. Hij bracht toen met de andere leden van deze werkgroep een unaniem advies uit om geen raadsenquête te houden, terwijl hij met Martin Stoelinga iets anders had afgesproken. Martin Stoelinga was wel teleurgesteld maar niet verontwaardigd over deze handelwijze van Jos van Koppen.

Volgens Stoelinga was het fout geweest om Jos van Koppen in deze werkgroep plaats te laten nemen. Jos van Koppen stond niet sterk genoeg in zijn schoenen om het alleen tegen alle anderen op te kunnen nemen. Hij was daarom onder de tafel gepraat. Martin Stoelinga dacht dat Jos van Koppen niet beter wist en dus niet beter kon. Hij twijfelde niet aan de goede trouw van Jos van Koppen. Hoezeer Martin Stoelinga zich daarin vergiste zou later blijken ...

De advocaat van Stoelinga dacht dat de belangen van Stoelinga konden worden geschaad door het gedrag van Jos van Koppen. Hij adviseerde Martin Stoelinga daarom om zich van Jos van Koppen te distantiëren. Bovendien drong de advocaat erop aan dat Jos van Koppen zich niet meer met de gondelaffaire zou bemoeien. Helaas lapte Jos van Koppen dit verzoek aan zijn laars. Jos van Koppen plaatste in 2011 en 2012 regelmatig teksten van hem over de gondelaffaire op de website van Onafhankelijk Delft. Enkele webcolumns werden na aandrang van de advocaat van Stoelinga weer van de website verwijderd. De irritatie over de bemoeienis van Jos van Koppen nam toe. Dit leek Jos van Koppen echter niets te kunnen schelen. Waarschijnlijk wilde Jos van Koppen zich belangrijk maken in de ogen van de andere gemeenteraadsleden door de indruk te wekken dat ook hij actief bij de gondelaffaire was betrokken.

In 2012 deed bureau Berenschot in opdracht van de commissaris van de Koningin onderzoek naar de rol van burgemeester Bas Verkerk in de gondelaffaire. Op 19 november 2012 werd het onderzoeksrapport van twee onderzoekers van Berenschot in het provinciehuis in Den Haag gepresenteerd. De fractievoorzitters van de gemeenteraad van Delft waren uitgenodigd om bij deze presentatie aanwezig te zijn. Verder waren ook de leden van het college van B&W van Delft en de pers uitgenodigd.

De advocaat van Stoelinga vroeg aan Jos van Koppen om niet naar deze bijeenkomst te gaan. In plaats van Jos van Koppen zou Jolanda Gaal namens Onafhankelijk Delft aanwezig zijn. We wisten namelijk niet wat er door commissaris van de Koningin Franssen en burgemeester Verkerk zou worden gezegd. Het was denkbaar dat deze heren dingen zouden zeggen waar Martin Stoelinga en zijn advocaat het niet mee eens waren. Als Jos van Koppen aanwezig zou zijn en deze dingen niet zou weerspreken of zelfs zou beamen, dan had dit schadelijk kunnen zijn voor de belangen van Martin Stoelinga. Van Jos van Koppen was zeker geen steun voor Stoelinga te verwachten. Hij was meer geneigd om partij te kiezen voor burgemeester Verkerk. Helaas vond Jos van Koppen het reuze deftig om bij de presentatie van zo'n belangrijk onderzoeksrapport aanwezig te zijn. Hij ging daarom toch naar het provinciehuis.

Martin Stoelinga was op 11 november 2011 door de Hoge Raad in de civiele bodemprocedure over de gondelaffaire volledig in het gelijk gesteld. De juridische procedures over de gondelaffaire hadden Martin Stoelinga echter heel erg veel geld gekost. Hij was daarom bijna failliet. Dit was voor Stoelinga reden om een schadeclaim bij de gemeente Delft in te dienen. Deze schadeclaim van Stoelinga werd ondersteund door het rapport van Berenschot.

De onderzoekers van Berenschot hadden namelijk geconcludeerd dat het college van B&W van Delft fikse steken had laten vallen in de gondelaffaire. De fractievoorzitters van de gemeenteraad van Delft en Martin Stoelinga vergaderden begin 2013 over de schadeclaim van Stoelinga. Ook nu werd aan Jos van Koppen gevraagd om niet aanwezig te zijn. Jolanda Gaal kon dan van de partij zijn zodat Martin Stoelinga een medestander zou hebben. Jos van Koppen verdrong Jolanda Gaal echter van haar plaats.

In het voorjaar van 2013 vonden de onderhandelingen plaats tussen de advocaat van Stoelinga en de advocaat van de gemeente Delft over de schadeclaim van Stoelinga. Tijdens deze onderhandelingen was het sterkste argument van Martin Stoelinga dat de gemeente Delft had verzuimd om de gondelaffaire behoorlijk te laten onderzoeken. De onderzoekers van Berenschot hadden immers gesteld dat de gemeente Delft ten onrechte geen extern onderzoek naar de gondelaffaire had laten doen. Het interne onderzoek van het college van B&W was volgens de onderzoekers onzorgvuldig. Hierdoor waren de belangen van Stoelinga geschaad. De advocaat van de gemeente Delft erkende dat de gemeente Delft deze fouten had gemaakt. Hij betwistte echter dat Martin Stoelinga daardoor ernstig was benadeeld.

Alle feiten over de gondelaffaire zouden namelijk langs andere wegen toch boven tafel zijn gekomen. Dit was de conclusie van de werkgroep die de raadsenquête over de gondelaffaire moest voorbereiden. De advocaat van de gemeente Delft benadrukte in dit verband sterk dat een fractiegenoot van Stoelinga, Jos van Koppen, dit ook had geconcludeerd. De advocaat van Stoelinga antwoordde dat Martin Stoelinga zich van Jos van Koppen had gedistantieerd. De advocaat van de gemeente Delft zei hierop dat dit wel erg ongeloofwaardig was omdat Martin Stoelinga had toegelaten dat Jos van Koppen zich met de gondelaffaire bleef bemoeien. De advocaat van de gemeente Delft wees erop dat Jos van Koppen aanwezig was bij de presentatie van het rapport van Berenschot in het provinciehuis. Het werd toen pijnlijk duidelijk dat Jos van Koppen Martin Stoelinga een reeks gemene streken had geleverd.

Uiteindelijk kreeg Martin Stoelinga een schadevergoeding van 390.000 euro van de gemeente Delft. De kosten die hij had gemaakt als gevolg van de juridische procedures tegen oud-wethouder Baljé waren veel hoger. Door toedoen van Jos van Koppen moest Martin Stoelinga heel veel water bij de wijn doen. De vijanden van Martin Stoelinga in de gemeenteraad van Delft vonden dit prachtig. Zij beloonden Jos van Koppen door hem in december 2015 te kiezen als lid van de vertrouwenscommissie voor de benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester. Dit was zeer tegen de zin van Martin Stoelinga. De één krijgt dertig zilverlingen. De ander krijgt een plaats in de vertrouwenscommissie. Het is van hetzelfde laken een pak.


maandag 13 februari 2017 00h02 week 6 politiekdelft.nl    TOP

delft-od20170213-2

Illegale bijverdiensten fietsenstalling Oude Langendijk?

Jan Peter de Wit, raadslid OD

Wat begon als een ludieke actie van vrijwilligers om de fietsenstalling Nieuwe Langendijk open te houden is verworden tot een onwenselijke situatie. VVD wethouder Harpe stuurde een brief aan de raad waar hij rond de zomer met een fietsvisie komt voor de stad. Een visie is nog geen uitvoering. Dit duurt allemaal te lang. Deze zomer zal de situatie wel zo blijven. Dat is totaal ongewenst en wel hierom.

De vrijwilligers geven bezoekers een bingo nummertje. De vrijwilligers nemen veelal geld aan van bezoekers die uit gewenning en dankbaarheid toch iets willen betalen. In het beheerdershuisje staan privé religieuze en andere bijgelovige prullaria. Normaal gesproken krijg je een nummertje die aan je fiets wordt vastgemaakt. Bij terugkomst is dan de fiets gekoppeld aan het nummer. Nu met dat losse bingonummertje kan iemand wel zeggen dat zijn fiets verdwenen is. Wie is dan aansprakelijk?
Vragen die ik tijdens het Delfts Kwartiertje van aanstaande dinsdag zal stellen.

Vindt de VVD wethouder Harpe deze illegale bijverdiensten normaal bij een gemeente stalling? Is het niet beter om tijdelijk de oorspronkelijke professionele organisatie Biesieklette weer in te huren totdat een beleid is vastgesteld?
Zal ik de raad om budget vragen om dit tijdelijk mogelijk te maken?
En welk budget is er dan eventueel nodig?


maandag 13 februari 2017 00h01 week 6 politiekdelft.nl    TOP

delft-od20170213

Belangstelling getoond voor Hambrug brugwachtershuisje

Jan Peter de Wit, raadslid OD

Uit de MEMO over het brugwachtershuisje Hambrug blijkt dat zich het afgelopen jaar belangstellenden hebben aangemeld voor het gebruik daarvan. Naast de stichting Brugwachtershuisjes ook een aantal particulieren. De gehele sloop blijkt nu €9500 ex btw te kosten. De kosten voor beheer bedragen €2000. Ik ben het er niet mee eens dat nu al tot sloop van het huisje wordt overgegaan terwijl er belangstellenden zijn.
Aanstaande dinsdag zal ik in het Delfts kwartiertje om 19:45 onderstaande vragen stellen aan VVD wethouder Harpe:
1 - kan de gemeenteraad zich nog over dit sloop voornemen van het college uitspreken?
2 - wat is de technische samenhang met de brug nu de bediening op afstand is?
3 - kan het huisje behouden blijven bij vervanging remmingswerk?
4 - er is belangstelling getoond door huurders. wil de wethouder het openbaar te huur zetten?
5 - Koepoort, Oostpoort en Reineveldbrug brugwachtershuisjes zijn ook aan stichting Brugwachtershuisjes in beheer gegeven. Bestemmingsplan ontheffing is toch mogelijk?
6 - huur moet minimaal de kosten dekken, kan verhuur uitbesteed worden aan makelaar?
7 - bent u het met mij eens dat bij verhuur de gemeente er in de toekomst flexibel blijft bij veranderingen?


VORIGE WEEK    ARCHIEF     TOP

html5 logo   Valide CSS!Wat publiceerde PolitiekDelft 10 jaar geledenTOP