koppd2.gif

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.


 politiekdelft.nl    TOP


zondag 12 februari 2017 13h37 week 6 politiekdelft.nl    TOP

delft-geert-wilders-rick-nieman-wnl-20170212

Het interview dat Geert Wilders gaf aan Rick Nieman voor het programma WNL op Zondag werd zondagochtend uitgezonden op NPO1.


zondag 12 februari 2017 03h15 week 6 politiekdelft.nl    TOP

delft-stationsplein-fietsparkeren-20170210101518

Delft, Stationsplein.

Fietsparkeren op het Stationsplein

harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Wanneer je even een boodschap wilt doen bij de winkels in de stationsruimte van de NS, dan is het 'tijdelijk' parkeren van je fiets geen enkel probleem. Veel fietsers maken gebruik van deze fietsparkeerplek. Wethouder Lennart Harpe VVD heeft dit keurig geregeld, waarvoor een woord van dank namens de fietsers.


zondag 12 februari 2017 02h38 week 6 politiekdelft.nl    TOP

delft-od20170212

Delft ook in 2017 de duurste woonstad van Nederland

Jan Peter de Wit, raadslid OD

Ook in 2017 is Delft qua woonlasten weer de duurste grote stad van Nederland. Ook in 2016 was Delft kampioen lokale belastingheffing. D66 financieel wethouder Aletta Hekker loog in de persberichten er weer lekker op los. De lasten blijven gelijk. Nou ja ze stijgen met de inflatie. Die was volgens Hekker 1,1%. COELO van de Rijksuniversiteit Groningen houden alles nauwgezet bij in dit OVERZICHT 2017.

De Delftenaren moeten bloeden voor 20 jaar PvdA, GroenLinks, D66, Stip financieel wanbeleid.
De VVD is bij dit linkse tuig aangeschoven.
In plaats dat de VVD zich aan haar verkiezingsbelofte van een daling van 10% van de woonlasten houdt, kiezen ze voor de macht van het 'meedoen'.
De VVD stemmer in Delft is kompleet in de maling genomen.
De D66 stemmers in Delft zijn voornamelijk linkse intellectuelen die dik in de slappe was zitten. D66 stemmers willen liefst dat er niks anders gaat. En dat betekent samen met de PvdA in Delft er een puinhoop van maken.

Volgens de Rijksuniversiteit is D66 wethouder Hekker een leugenaar. De woonlasten voor huiseigenaren stegen in 2017 met meer dan het inflatiepercentage. Namelijk 1,5% omhoog. Liegen en bedriegen zijn doodnormaal in de Delftse politiek. Voor huurders stegen de woonlasten wel met 1,1%. Nu staat al vast dat eind dit jaar de coalitie (D66, PvdA, GL, Stip, VVD) gaat 'koppen' met een verlaging van de woonlasten voor 2018. Immers in maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Fop de Burger.
In 2018 gaan de lasten vast OMLAAG. Dan kan de VVD zeggen dat ze dit bereikt hebben. Maar het kan ook haast niet hoger. De vele tegenvallers komen dan weer na de verkiezingen uit de kast.
Alleen een totaal ander college kan aan deze poppenkast een eind maken.


zaterdag 11 februari 2017 05h42 week 6 politiekdelft.nl    TOP

Waardeloos advies Kieskompas!

delft-kieskompas-tk2017

Kieskompas TK2017 is waardeloos. Ik stem VVD. hfvh

KIESKOMPAS #TK2017

Start

Geef uw mening over de 30 stellingen die verschijnen. Dit duurt slechts enkele minuten
...


zaterdag 11 februari 2017 03h30 week 6 politiekdelft.nl    TOP

delft-huub-halsema-pd20120910

bron: politiekdelft.nl 10 september 2012

delft-lijn_streepje

Geplaatst op vrijdag 28 september 2012 | 08h11

ENECO SPONSORT DE POLITIEK

harrie fruyt van hertog, weblog

...
Sponsort Eneco tegenwoordig ook de politiek?
Op de website zag ik twee werknemers die hun propaganda mochten verkopen aan de Eneco websitebezoekers.
Een van hen, Huub Halsema, is actief in de gemeenteraad van Delft.
De gemeente is aandeelhouder.
Hier schuilen gevaren met belangenverstrengeling.
Te meer daar wethouder Lucas Vokurka ook D66 lid is van de aandeelhouderscommissie.
...


zaterdag 11 februari 2017 02:09 week 6 politiekdelft.nl    TOP

delft-harjo-schuurman-pd20170211

Harjo Schuurman nieuw raadslid D66 Delft

Huub Halsema en Christine Bel, raadsleden D66

Harjo Schuurman wordt per 23 februari raadslid voor D66 Delft. Hij vervangt Huub Halsema: zijn nieuwe functie bij Eneco laat zich niet combineren met het raadslidmaatschap.

Halsema: "Ik zal straks gesprekspartner zijn voor verschillende gemeentelijke aandeelhouders van Eneco. Tegelijkertijd staan voor het belang van één aandeelhouder, namelijk Delft, dat gaat niet." Halsema heeft zich 7 jaar namens de fractie van D66 ingezet voor Delft, als fractievoorzitter en als raadslid op diverse dossiers. "De fractie gaat hem missen", aldus fractievoorzitter Christine Bel, die blij is dat Harjo Schuurman het stokje wil overnemen.

Harjo Schuurman woont sinds 2005 in Delft en ziet ernaar uit om de Delftenaren te gaan vertegenwoordigen: "Ik ben een geboren Delftenaar. Onze stad nog mooier maken, wie wil dat nou niet?"

beëindiging raadslidmaatschap

Huub Halsema, raadslid D66

Geachte mevrouw Van Bijsterveldt, beste Marja,

In 2010 en 2014 kreeg ik het vertrouwen van Delftenaren en de vereniging D66 om vanuit de gemeenteraad de Delftse samenleving vooruit te brengen. Nu is het moment gekomen om dit mandaat door te geven. Dit is geen lichte beslissing geweest maar toch nodig.

Per 1 maart krijg ik een nieuwe functie bij Eneco. In die functie zal ik gesprekspartner zijn voor verschillende gemeentelijke aandeelhouders. Dat past niet als ik tegelijk het belang van ´e´en specifieke aandeelhouder, Delft, in het oog moet houden als raadslid. Daarom be¨ eindig ik mijn raadslidmaatschap.

Ik bedank collega-raadsleden, college-leden en ambtenaren voor de mooie jaren. Met verschillende maatschappijvisies en dito persoonlijkheden konden we elkaar als het er echt op aankwam altijd vinden. Het geheim daarvan is de wil om het collectieve belang voorop te stellen. Die wil kwam bijvoorbeeld naar boven in de vertrouwenscommissie, een ervaring die ik met u deel en met plezier meedraag.

Het collectief voorop stellen als het erop aankomt is blijkbaar een Delftse kracht. In dat besef draag ik mijn raadszetel met vertrouwen over in de raadsvergadering van 23 februari. Met vriendelijke groet,


zaterdag 11 februari 2017 01h53 week 6 politiekdelft.nl    TOP

delft-avdv20170211

(159) Over consumenten en vertrouwen

Arie van der Veen, webcolumnist

Deze week nam ik deel aan een groot Ondernemersgala in Westfriesland te Hoorn. Er verzamelden zich 900 deelnemers, ondernemers met partners en medewerkers, in de Stadsschouwburg en het beeld was duidelijk. Het gaat (weer) goed met de B.V. Nederland ! Bedrijven maken weer winst, investeren en innoveren. Men durft de successen weer te delen met elkaar en de ondernemersprijzen waren voor een innovatief jong 'facebook-bedrijf', en een wereldspeler op het gebied van zaadveredelingsmachines. Indrukwekkend om te zien wat innovatie, technologie en ondernemerschap vermag. Daar mag men best trots op zijn en het uitdragen !

De retail publieksprijs ging naar een florerende boekhandelketen. Ja, zelfs het boekenvak bloeit weer op. Op basis van opnieuw goed ondernemerschap, maar ook van innovatie en nieuwe winkelconcepten. Maar de basis er van is het gegroeide consumentenvertrouwen. Mensen kopen weer een boek ! En de ondernemende boekhandelaren bevestigden dat het weer goed zit met dat consumentenvertrouwen. Al met al basis voor een gezonde ontwikkeling in de komende jaren. En ook hier zal er wel weer sprake zijn van een marktcyclus in de economie.

Bij de aanwezige bestuurders leeft minder vertrouwen, met name in de afloop van de verkiezingen in maart. Eigenlijk onzekerheid alom. Terwijl bij de consumenten, toch ook kiezers, het vertrouwen groeit, maken de bestuurders zich zorgen over de bestuurbaarheid van het land, de vitaliteit van de parlementaire democratie en het gezag, of beter gezegd de houdbaarheid van de politieke leiders. Eigenlijk een paradoxaal beeld. De economie op volle kracht en de politiek in mineur.

Deze week verschenen de nieuwe cijfers rond de ledenaantallen van de politieke partijen, en inderdaad een zorgelijk beeld. Terugloop in ledenaantallen bij de meeste partijen en marginalisatie. Vooral als men daarbij ook nog de leeftijdsopbouw van achterbannen bekijkt. Zeker bij de traditionele volkspartijen. De politieke partij als uitstervende soort ? Alleen nog geschikt voor het toedelen van (politieke) banen ? Het lijkt er soms wel op. En toch zijn die partijen nog steeds dragers van de parlementaire (partijen-)democratie.

Verkiezingen draaien uiteindelijk om vertrouwen ! Verantwoording over het gevoerde beleid en (gedelegeerd) vertrouwen voor de komende periode. En dat wordt nog een hele klus. Het beeld is nu dat Rutte zich weet te handhaven in een nieuwe meer-partijencoalitie. Dat CDA en D66 zich daarbij aansluiten, en tegelijk hangt er een grote onbenoemde schaduw overheen van het populisme. Eigenlijk het georganiseerde wantrouwen....

Het consumentenvertrouwen groeit, en dat is de basis van voor de economie. Maar het vertrouwen in de politiek, lees de politieke partijen blijft ver achter. Partijen die meegewerkt hebben aan het herstel van de economie, en vooral het op orde brengen van de staatsfinanciën krijgen de electorale rekening gepresenteerd. Het lijkt er op alsof de politiek er eigenlijk weinig toe doet. Eerder overvalt mensen een soort schaamte over de verruwing, de versplintering en wellicht de marginalisering. En wellicht is dat te begrijpen in een economie die weer draait op volle toeren. En toch zijn er altijd politieke (verdelings-)vragen.

De politiek staat voor een grote opgave ! Namelijk het herstel van vertrouwen. En daarvoor zijn er nu nog vijf weken. Rutte gaat knallen, is de (openlijk) wens van verschillende VVD-bestuurders. Buma heeft de goede koers van degelijkheid en betrouwbaarheid, we gaan weer winnen, fluisteren CDA-ers. En vooral we doen er weer toe. En Wilders ? Een tijdelijk kwaad, dat gaat wel weer over. De campagnes beginnen op stoom te komen, hoewel daarvan nog weinig zichtbaar is. De Stemwijzers nemen de kiezers gedwee mee aan de hand.

Het belangrijkste is echter het gegroeide consumentenvertrouwen. De crisis in de economie is voorbij. En met dat vertrouwen moet ook de (permanente) vertrouwenscrisis in de politiek overwonnen worden. Dat vraag om een degelijk, betrouwbaar en inspirerende (politiek) product. En om innovatie. Vernieuwing van het politieke bestel. De commissie-Remkes krijgt een steeds grotere uitdaging. Vernieuwing van het politiek bestel. Geen vernieuwing om de vernieuwing, maar ter bestendiging van het vertrouwen. En vooral, politici van gezag en statuur. Aan wie je (als consument) de portemonnee kan toevertrouwen. Want dat is het echte vertrouwen en dat moet in maart nog maar blijken. Zowel in opkomst als in keuzes.


zaterdag 11 februari 2017 01h33 week 6 politiekdelft.nl    TOP

Verslag commissie EFB

Griffie gemeente Delft

ROADMAP
... SP wil het geld terug
... GroenLinks zei erg enthousiast te zijn
... STIP zei blij te zijn met het document
... Onafhankelijk Delft was niet enthousiast.
... De PvdA was positief
... het CDA was kritisch over de kosten
... De VVD reageerde tevreden op het rapport
... De ChristenUnie vooral een rapport waar niemand tegen kan zijn.
... Stadsbelangen Delft had het over een lijvig rapport.
...


zaterdag 11 februari 2017 01h21 week 6 politiekdelft.nl    TOP

delft-stip20170211

Met geleerde lessen de toekomst in

Michelle Corten, raadslid STIP

... Een Regeling Risicovolle Projecten is bedoeld om op voorhand afspraken te maken over het verloop van een project. Zo kan de raad via heldere go/no-go momenten bijsturen wanneer er zich risico's of kansen voordoen. Andere steden zoals Rotterdam, Amsterdam en Den Haag gingen ons al voor in het hebben van een instrument dat ingezet wordt bij projecten die ingeschat worden als risicovol.

... STIP zet met deze regeling graag een punt achter de onderzoeken. Na lang terugkijken kunnen we nu met kennis uit het verleden weer kijken naar de toekomst.


zaterdag 11 februari 2017 01h09 week 6 politiekdelft.nl    TOP

delft-tom-zonneveld-sp20170211

Tom Zonneveld toont zich een rekenwonder. Naast raadslid voor de SP blijkt Tom ook nog 'meubelsprecialist' te zijn met verstand van gammele stoelen. Wat moet je er mee in de Delftse politiek? hfvh

€13.000 PER PAGINA

Tom Zonneveld, raadslid SP

De samenwerking van verschillende gemeenten in de omgeving, de metropoolregio, heeft een onderzoek van 60 pagina's gemaakt die €775.000 gekost heeft. Dat komt neer op €13.000 per pagina. SP raadslid Tom Zonneveld: "Voor dat enorme bedrag moeten er wel zeer revolutionaire ideeën in staan. Het tegendeel is waar; het is een onderzoek vol open deuren en daarmee dus verspild geld."

... Maar bij thuiskomst blijkt de stoel gammel te zijn en niet lekker te zitten. Tja, wat doe je dan?
...


vrijdag 10 februari 2017 06h37 week 6 politiekdelft.nl    TOP

delft-milieuzone-delft-pd20170210

Milieuzone in Delft.

Groen licht voor milieuzone Utrecht

Redactie verkeersnet.nl

Utrecht mocht een milieuzone instellen voor de binnenstad, het stationsgebied en het Jaarbeursterrein. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.

... Elke maatregel op zichzelf hoeft niet te leiden tot een "in absolute termen significant groot effect", aldus de Afdeling bestuursrechtspraak.


vrijdag 10 februari 2017 06h11 week 6 politiekdelft.nl    TOP

delft-kentekentoegang-gemdelft-pd20170210

Delft. Op 1 juni 2016 gaat kentekentoegang in de binnenstad in. De pollers zijn dan weg.

Meeste kentekencamera's ook te gebruiken voor verkeersonderzoek bestel- en vrachtverkeer in de stad

Redactie verkeersnet.nl

In steeds meer gemeenten worden verkeersovertredingen gehandhaafd met behulp van camera's, de zogenaamde ANPR (automatic number plate recognition camera's). Doordat deze camera's onder specifieke randvoorwaarden zijn opgehangen worden deze uitsluitend voor die functie gebruikt.

Er bestaat steeds meer behoefte om de informatie die deze camera's registreren te gebruiken voor onderzoek rondom de leefbaarheid van de binnenstad. Dit geldt in het bijzonder voor het bestel- en vrachtverkeer die dagelijks de stad bevoorraden. Daarbij gaat het niet alleen om aantallen en tijdstippen, maar ook in meer inzicht in het type voertuig dat wordt ingezet, de omvang en massa van de voertuigen, de leeftijd en de uitstootkenmerken.
...


vrijdag 10 februari 2017 06h01 week 6 politiekdelft.nl    TOP

delft-movisie20170210

Schulden zijn nog altijd een vreselijk taboe

Redactie movisie.nl

Op 1 februari bezocht Schuldig on Tour de openbare bibliotheek Rozet in Arnhem. Er is grote behoefte aan systeemverandering: snellere schuldhulp en drempels voor deurwaarders die allerlei schuldeisers bedienen. En er is veel meer aandacht nodig voor de generatiearmoede en de uiterst kwetsbare positie van kinderen. 'De deurwaarders moeten er tussen uit.'

Smeekens: ... 'Kinderen in armoede zakken steeds verder weg. We krijgen een veel grotere groep die in armoede zit en in armoede blijft. Daarom moeten we meer naar het verhaal van kinderen in schulden kijken.'


donderdag 9 februari 2017 09h40 week 6 politiekdelft.nl    TOP

delft-bb20170209

PLASTERK: 'EIGEN ACCOUNTANTSDIENST GEMEENTEN OPLOSSING'

Hans Bekkers, redacteur en coördinator binnenlandsbestuur.nl

Als gemeenten niet of nauwelijks nog aan een accountantskantoor kunnen komen, is oprichting van een eigen accountantsdienst een oplossing. Amsterdam en Den Haag werken al met eigen accountants. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer in reactie op signalen dat gemeenten meer en meer moeite hebben een accountant te vinden voor de (verplichte) controle van de jaarrekeningen. De drie grote kantoren - Deloitte, EY en PwC - die al sinds jaar en dag de gemeentemarkt beheersen, hebben ervoor gekozen zich meer op de (middel)grote gemeenten te richten. Plasterk verwacht dat die trend van de terugtred van grote kantoren zich de komende jaren zal doorzetten.

Plasterk: ... Ook andere gemeenten zouden er dus in beginsel voor kunnen kiezen om niet een accountant in te huren, maar zelf een accountantsdienst op te richten. Ook een samenwerkingsverband van enkele gemeenten - al dan niet in samenwerking met accountantskantoren - is denkbaar, aldus de minister.
...


donderdag 9 februari 2017 02h19 week 6 politiekdelft.nl    TOP

delft-cu20170209

Ruimte geven in het belang van de lokale democratie

Fractie CU

Binnenkort zullen we als raad weer de Kadernota bespreken. Zoals het woord al zegt, worden hierin de kaders voor de begroting van 2018 vastgesteld. Als fractie hebben we een voorstel (link) naar de raad gestuurd om dit proces op een meer constructieve wijze dan de afgelopen jaren het geval was, te laten verlopen.

... Om de situatie van vorig jaar te voorkomen stellen we voor dat de gemeenteraad, lees: ook de coalitie, zich dualistischer gaat opstellen. Bij dualisme gaat het erom dat de partijen in de gemeenteraad een onafhankelijke positie innemen ten opzichte van het college. Het college voert uit en de gemeenteraad controleert en stelt de kaders.

...Wij zijn heel benieuwd naar de reactie op ons voorstel. Donderdag 9 februari staat het op de agenda van de commissie Economie, Financiën en Beheer.
Wordt vervolgd ...


dinsdag 7 februari 2017 13h40 week 6 politiekdelft.nl    TOP

Stemwijzer, wat moet ik er mee?

delft-stemwijzer-2017-advies

Mijn advies van de Stemwijzer 2017. Ik stem VVD. hfvh

Stemwijzer 2017

harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Na het invullen van de Stemwijzer kreeg ik een onrealistisch advies.
Mijn mening komt volgens de Stemwijzer het best overeen met de Ondernemers Partij, de PvdA en Artikel1.
Zelf heb ik echter een ander ideaalbeeld van mijn politieke partij waar ik op ga stemmen.
Mark Rutten is nog steeds mijn man, je blijft lachen met deze 'stand up comedian'.
Politiek is voor mij een gladde rug hebben en veel water in de wijn kunnen doen.
StemWijzer Tweede Kamer 2017


dinsdag 7 februari 2017 13h18 week 6 politiekdelft.nl    TOP

delft-pauline-krikke-pd20170207

KAPITALE BLUNDER! HAGENAARS GAAN BLOEDEN.

Redactie HERSTEL DE REPUBLIEK

Ene mevrouw Pauline Krikke schijnt burgemeester van Den Haag te worden.
Jammer dat zoiets niet via een echte verkiezingsstrijd loopt. Dan kwam deze mevrouw niet eens door de ballotage. Onder wiens druk deze benoeming wordt doorgedrukt laat zich raden. Corrupt genoeg? Kansen nemen progressief toe.

... Wij vrezen nu al met grote vreze dat er een wachtgeldregeling zit aan te komen. Hoe je dit mormel weg moet werken weten ze bij het Scheepvaartmuseum wel.

... Als je nergens voor deugt, de juiste connecties hebt, corrupt en chantabel bent, dan word je burgemeester van Den Haag. ...


dinsdag 7 februari 2017 02h43 week 6 politiekdelft.nl    TOP

Wethouder Lennart Harpe VVD buit 'vrijwilligers' uit! Hij vergeet ze salaris te betalen. hfvh

delft-oude-langedijk-beheerdersruimte-fietsenstalling-fotogemdelft

Delft. Vrijwilligers kregen eind oktober 2016 van de gemeente Delft de sleutel van de beheerdersruimte van de fietsenstalling op de Oude Langendijk.
Bron: facebook gemeente Delft

Informeren raad reactie op burgerbrief Fietsenstalling Oude Langendijk

Burgemeester Marja van Bijsterveld, college van BenW

Geachte leden van de raad,

U heeft ons verzocht om u te informeren over onze reactie op de burgerbrief: 2844026: Fietsenstalling Oude Langendijk (DDL week 34 - 2016). In de brief verzoekt de heer Kroon om gebruik te mogen maken van de aanwezige beheerdersruimte.

Sinds 1 juli 2016 is de bewaking van de stalling Oude Langendijk opgeheven. Op eigen initiatief heeft de heer Kroon samen met andere vrijwilligers het toezicht van de stalling op zich genomen. Om dit toezicht beter te kunnen uitoefenen is bij ons een verzoek neergelegd om de sleutel te verkrijgen van de aanwezige beheerdersruimte. Dit eigen initiatief waarderen we erg. Besloten is dan ook om dit verzoek te honoreren. Met een gebruikersovereenkomst kunnen zij sinds oktober 2016 gebruik maken van de beheerdersruimte.

Deze huidige invulling zien wij als een tijdelijke oplossing. Momenteel zijn we bezig met het opstellen van een integrale visie fietsparkeren. Deze visie moet antwoord geven op de vraag hoe we het fietsparkeren in de binnenstad moeten gaan organiseren willen we zorgdragen voor een prettige, bereikbare en toegankelijke binnenstad. De planning is dat de visie deze zomer gereed hebben. Vanuit dit bredere perspectief moeten we dan ook antwoord kunnen geven op de vraag wat de structurele oplossing is wat betreft de fietsenstalling Oude Langendijk. Tot die tijd is het voornemen om de huidige situatie met toezicht door vrijwilligers voort te zetten.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geInformeerd.

Hoogachtend,


dinsdag 7 februari 2017 02h28 week 6 politiekdelft.nl    TOP

delft-od20170207

Mosterd na de maaltijd

Jolanda Gaal, raadslid OD

Van een aantal inwoners van Delft ontving ik het volgende bericht Op 4 Januari 2017 verzond de gemeente Delft deze brief en arriveerde deze op 5 januari 2017. Beetje lastig om nu nog voor deze regeling in aanmerking te komen voor 2017. Mensen worden blijkbaar persoonlijk geïnformeerd, maar wel te laat.


maandag 6 februari 2017 01h46 week 6 politiekdelft.nl    TOP

delft-avdv20170206

(158) Over PVV-stemmers

Arie van der Veen, webcolumnist

De vraag wie er nu eigenlijk PVV stemt intrigeert mij. Zijn het vooral onzichtbare mensen ? Een beetje zoals bij gehandicaptenparkeerplaatsen. De plekken lijken altijd leeg en toch zijn er gehandicaptenparkeerders. Tegenwoordig vraag ik om me heen op bijeenkomsten aan mensen wat ze gaan stemmen en of ze PVV-stemmers kennen. En soms is het antwoord verrassend. Van mensen waarvan je het niet verwacht, bijvoorbeeld van ondernemers, is het antwoord: Geef Wilders maar eens de kans. Een frisse wind, net zoals in Amerika ! En de rest is toch één pot nat. Die zitten er vooral voor zichzelf. Mijn antwoord, maar Wilders kan niet regeren, dat heeft hij toch aangetoond, heeft geen effect.

Wie naar de huidige polls kijkt, ziet volgende maand een implosie van de meerderheid VVD-PvdA en een versplintering. Een tweestrijd ? Voorlopig niet, eerder de strijd van met zijn allen tegen één. En die ene lijkt steeds sterker te worden. Slapende rijk. En natuurlijk rond de 30 zetels is nog maar een vijfde van het electoraat. Maar nu de grootste, zonder programma, ledenorganisatie ? Leven we in een virtuele samenleving ?

De opmars van Wilders zegt toch vooral iets over de kracht de huidige gevestigde politieke partijen. De VVD met 24 zetels, het CDA 16 en de PvdA schamel met 10. Is zo'n beeld niet een schamel beeld van de stand van zaken in het partijenlandschap ? Kaderpartijen die ver af zijn gekomen van hun initiële doel als volkspartij met een emancipatie-doelstelling. Is het wellicht de opkomst van Wilders, en beter gezegd het beklijven en verbreden van zijn steun niet vooral een signaal van de afnemende steun aan het bestaande partijen-met-leden-bestel ? En dat systeem was tot op heden de drager van onze parlementaire democratie.

Het is wellicht te vroeg om nu al over een crisis in de parlementaire democratie te spreken, maar als straks na de verkiezingen er sprake is van een breed versnipperd partijenlandschap, dan komt de regeerbaarheid van het land aan de orde. En zal het woord crisis niet van de lucht zijn.

Dezer dagen is de start aangekondigd van een staatscommissie onder leiding van Johan Remkes, (CvdK Noord-Holland) over de werking van het parlementaire systeem. Aanvankelijk leek er weinig animo voor deze commissie, maar deze zou wel eens in een stroomversnelling kunnen komen, zeker wanneer het onbehagen zo groot is als het lijkt. Vraagstukken als: gemengd kiessysteem, kiesdrempel, positie Eerste Kamer en referenda, worden op eens weer actueel.

De ongrijpbare opmars van de PVV zet het bestel in Nederland onder druk. Voorlopig nog virtueel. Maar half maart is het zover. Dan moet blijken wat de kracht van de gevestigde partijen (nog) is, ten opzichte van het fremdkörper Wilders. De komende weken is het tijd om te laten zien dat het niet één pot nat is. En met zijn allen tegen Wilders dat helpt niet !

Wilders is geen politieke partij, geen democratische beweging, een éénmansclub met een onsamenhangend programma. Dat intrisiek tegenstrijdig is en tenminste schuurt aan de grenzen van de rechtsstaat. Eigenlijk is het gewoon nep ! Maar als toch zoveel mensen dit aanspreekt dan is er zorg. En die zorg moet terecht genomen worden. Niet door je af te zetten tegen Wilders, maar door vertrouwen te winnen bij de kiezers dat er een inhoudelijk programma nodig is dat Nederland verder helpt. En niet alleen een programma, ook met bestuurders van gezag en statuur. En wellicht ontbreekt dat er op dit moment vooral aan bij de zittende partijen. Niet zo zeer de steun aan Wilders, maar het gebrek aan vertrouwen in de huidige zittende leiders lijkt mij het probleem. En op 15 maart weten we echt hoe het zit.


maandag 6 februari 2017 01h37 week 6 politiekdelft.nl    TOP

delft-top20170206

Woonvisie Delft #4

lezing Marja Elsinga en Jan de Porto

op 08-02-2017 om 20:00 uur in PrinsenKwartier, Sint Agathaplein 4, Delft
Op woensdag 8 februari organiseert TOPdelft de vierde bijeenkomst naar aanleiding van de woonvisie van Delft. Sprekers zijn deze keer Marja Elsinga en Jan de Porto. Marja Elsinga is hoogleraar woonbeleid aan de TU Delft en zal de woonvisie van commentaar voorzien en suggesties doen voor de toekomst. Jan is initiatiefnemer van het hybride wonen en gaat uitleggen wat dat betekent voor de kansen van Delft.


maandag 6 februari 2017 01h31 week 6 politiekdelft.nl    TOP

Resultaat onderzoek grote projecten

Linda Böcker, raadslid VVD

In de Commissie Algemeen van 26 januari 2017 is het resultaat van de tweede fase van het onderzoek naar grote projecten in Delft besproken. Dat zijn de Spoorzone, de Harnaschpolder en de St. Sebastiaansbrug. De tweede fase bestond uit interviews met betrokkenen en aanbevelingen voor een regeling risicovolle projecten.

... De geleerde lessen uit het onderzoek liggen vooral op het vlak van cultuur, houding en gedrag in de samenwerking tussen college, raad en ambtelijke organisatie. En juist deze punten zijn lastig te vatten in een regeling. Daar zullen we samen scherp op moeten blijven sturen. Geen kleine opgave; wel een hele dure les.


maandag 6 februari 2017 01h19 week 6 politiekdelft.nl    TOP

delft-cu20170206

Het Prinsenhof en Straatje van Vermeer - onderzoek naar de gang van zaken

Bram Gille, commissielid en Jabco Vreugdenhil, raadslid CU

Het was half december 2015 toen de Raad halsoverkop werd gevraagd een aparte vergadering te houden om binnen een paar dagen te besluiten over een extra investering van 2,2 mln voor de beveiliging van Het Prinsenhof. Het werd een roerige vergadering, waarbij wij uiteindelijk wel inhoudelijk akkoord gingen met deze noodzakelijke investering, maar het proces stevig afkeurden met een (niet aangenomen) motie. In die vergadering is terecht besloten tot een onderzoek naar de gang van zaken.

... We vinden het jammer dat de raadspartijen niet in gezamenlijkheid een signaal hebben willen afgeven dat we de slechte informatievoorziening in dit dossier afkeuren. Dat is een gemiste kans om helder te maken dat we dit niet nog een keer willen meemaken.


maandag 6 februari 2017 01h17 week 6 politiekdelft.nl    TOP

delft-od20170205

Brugwachtershuisje Hambrug verbindt de Zeeheldenbuurt met de Binnenstad. Een zeer drukke fietsbrug naar de TU Delft.

Brugwachtershuisje Hambrug slopen ... Ja of Nee?

Jan Peter de Wit, raadslid OD

VVD wethouder Lennart Harpe heeft besloten om het brugwachtershuisje aan de Hambrug te slopen. De geraamde sloopkosten bedragen €5000 ex. btw. "Voor de gemeentelijke huisvesting heeft het huisje geen functie en verkoop en verhuur zijn gezien de technische samenhang met de brug geen optie" Ik ben er niet van overtuigd dat verhuur of verkoop geen opties zijn. In de rest van Nederland zie je wel leuke initiatieven van hergebruik. Bijvoorbeeld de Facebook Brugwachtershuisjes.nl

... Het collegebesluit dateert van 20 december 2016 en de eerste vraag is of de gemeenteraad er nog wat van mag vinden.


maandag 6 februari 2017 01h15 week 6 politiekdelft.nl    TOP

Persbericht PvdA Delft/Midden-Delfland

Staatssecretaris Martin van Rijn(PvdA) bezoekt de Bieslandhof

Martin van Rijn, de Staatsecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, bezoekt op Valentijnsdag, 14 februari, de Bieslandhof, onderdeel van Pieter van Foreest.

Hij gaat daar in gesprek met bewoners, mantelzorgers en medewerkers over hoe de zorg er momenteel voor staat. De zorg in Nederland heeft in een aantal jaren flinke veranderingen doorstaan en op veel plaatsen zijn de verbeteringen inmiddels goed zichtbaar geworden.

Verder ontmoet Martin van Rijn enthousiaste leerlingen in de zorg die heel bewust voor een opleiding in de zorg hebben gekozen en maakt hij kennis met de dagvoorziening nieuwe stijl. Voor de medewerkers neemt hij een flinke bos bloemen mee.
Locatie De Bieslandhof in Delft, Beukenlaan 2.
Aanvang 09.30 uur. Einde 11.00 uur.


VORIGE WEEK    ARCHIEF     TOP

html5 logo   Valide CSS!Wat publiceerde PolitiekDelft 10 jaar geleden