koppd2.gif

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.


 politiekdelft.nl    TOP


zondag 5 februari 2017 06h23 week 5 politiekdelft.nl    TOP

#Rewriters010: Lucky 'Dubz' Trifonas in Delft

Kunst onder Kruithuisweg smaakt naar meer

Redactie Delft op Zondag

Onder de Kruithuisweg is een donkere, schimmige plek omgetoverd tot een kleurrijk kunstwerk. Wethouder Ferrie Förster mocht het donderdag onthullen.
De Rotterdamse graffiti-artiest Lucky Dubz was wekenlang onder de brug met zijn spuitbussen in de weer. "Het was een intensief project, maar ik vind het erg mooi geworden", vertelt hij donderdag, terwijl hij alweer een nieuw kunstwerk maakt dat tijdens de opening wordt verloot. Lucky Dubz maakte in eigen stad vaker grote kunstwerken in opdracht. "Wat wel bijzonder aan dit project was, is de betrokkenheid van de ondernemers in dit gebied."

Die ondernemers in het gebied zijn de bedrijven die zijn aangesloten bij BedrijvenKring Schieoevers (BKS). Dit stukje Delft, pal onder de Kruithuisweg, is een druk bereden punt waar dagelijks veel verkeersdeelnemers voorbij komen. Maar in plaats van een visitekaartje voor bedrijventerrein Schieoevers, was het meer een donkere, grauwe en unheimische plek. Dat is nu wel anders. Los van de kleurrijke graffiti, is er volop nieuwe verlichting aangebracht. Totale kosten: 70.000 euro. Maar dan heb je ook wat. "Ik vind het heel gaaf geworden", zegt René Kluft, penningmeester van BKS. De ondernemers gaven de graffiti-artiest zoveel mogelijk de vrije hand in zijn creatieve proces. En Lucky Dubz stelde niet teleur. "We krijgen er veel positieve reacties op", zegt Kluft. "Van ondernemers, maar ook in de media is er al veel aandacht voor geweest."
...


zaterdag 4 februari 2017 21h44 week 5 politiekdelft.nl    TOP

delft-spoorzone-overview-nieuw-delft

Spoorzone overview Nieuw Delft. bron: foto Nieuw Delft

Nieuw Delft Presenteert

Straks aan het Stationsplein ...
In 2019 ondergaat het gebied rond station Delft een metamorfose: direct aan het Stationsplein en de Houttuinen vind je straks diverse horecagelegenheden met terrassen, open werkplekken, hotels, een atrium met ruimte voor exposities en mooie plekken om elkaar te ontmoeten.

delft-spoorzone-nieuw-delft-deporceleynepoort-planantoni-thestudenthotel-stationsgebouw

  1. De Porceleyne Poort. Voor het eerst wordt het ontwerp van De Porceleyne Poort gepresenteerd: een iconisch Delfts gebouw, waarin de prestaties en verhalen van de belangrijkste Delftse pioniers uit het verleden zijn verwerkt en waar een podium wordt geboden aan de pioniers van de toekomst. Een gebouw met hoogwaardige woningen en bijzondere multifunctionele ruimtes met daarin een spannende mix van cultuur, detailhandel, horeca en werkruimtes.
  2. Plan ‘Antoni’. Het plan Antoni voorziet in (tijdelijk) wonen in hotel, in studio’s en in loftwoningen. Het glazen atrium met de ‘Living Lobby’ is het 24/7 kloppend hart met expositieruimtes, werkplekken en horeca.  
  3. The Student Hotel. Direct tegenover het nieuwe station Delft komt een bijzonder hotelconcept te staan met circa 342 volledig ingerichte kamers voor studenten (longstay) en veel openbare voorzieningen, variërend van vergaderruimtes tot eet- en drinkfaciliteiten. 
  4. Het voormalige stationsgebouw. Voor dit Rijksmonument wordt gedacht aan ‘gemengde doeleinden’ zoals een horecafunctie direct aan het Stationsplein en het nieuwe park Spoorloos.

Al deze projecten liggen direct aan het Stationsplein en de Houttuinen. Ze vormen straks met elkaar een belangrijk onderdeel van de entree van de stad. Vanwege de vele openbare functies en levendigheid is dit gebied straks het terrein voor iedere Delftenaar, Delvenaar, ondernemer, reiziger en passant.


zaterdag 4 februari 2017 21h03 week 5 politiekdelft.nl    TOP

delft-od20170204

D66 wethouder Aletta Hekker houdt de Delftse wooneigenaren voor de gek.

Mijn gemeentebelasting stijgt met 6,1% en OZB met 18,6%

Jan Peter de Wit, raadslid OD

Volgens D66 wethouder Aletta Hekker stijgt de gemeentebelasting in 2017 met het inflatiepercentage. Dat percentage is volgens D66 wethouder Hekker 1,1%.

... De lasten zouden dus met het inflatiepercentage stijgen? Niet voor mij dus. En met mij zeer velen. D66 is in Delft een belastingverhogende partij voor Jan Modaal. Maar als ik nu Alexander Pechtold stem dan krijg ik zeker €500 terug? En volgens de VVD in Delft is de belastingverhoging maar tijdelijk. Nu stijgen de Delftse woonlasten de laatste 20 jaar continu. Ondanks of dankzij de VVD in coalities.


zaterdag 4 februari 2017 02h47 week 5 politiekdelft.nl    TOP

Zetelrover Drs. Koppen aan het woord

Het oeverloos slap gelul van Drs. Koppen is weer eens niet om aan te horen. hfvh


vrijdag 3 februari 2017 23h39 week 5 politiekdelft.nl    TOP

Raadsvergadering met burgemeester Marja van Bijsterveld

Verslag vergadering gemeenteraad 2 februari 2017

Griffie gemeente Delft

... Aan het eind van een lange vergaderavond concludeerde burgemeester Marja van Bijsterveldt dat Delft weer vooruit kan kijken.

De raad heeft per hamerslag de omgevingsvergunning voor de bouw van aanleunwoningen en zorgstudio's verleend op de locatie Chilipad 1. ... In de raadsvergadering sprak Fractie Van Koppen zorgen uit over het behoud van de tongvaren op deze locatie.
...


vrijdag 3 februari 2017 23h29 week 5 politiekdelft.nl    TOP

delft-sb20170203

Discussie over noodzaak stadsbouwmeester

Aad Meuleman, raadslid SB

De situatie rond de functie van de stadsbouwmeester heeft bij onze fractie de nodige vragen opgeroepen. Het gaat hierbij niet om de persoon die deze functie op dit moment vervuld. Het gaat om de vraag van nut en noodzaak van het hebben van een dergelijke functie voor onze stad.

Het verslag van 2015 en 2016 en de vooruitblik van de stadsbouwmeester zelf, kon onze fractie niet als een evaluatie zien op basis waarvan voortzetting van deze functie voor Delft noodzakelijk zou zijn. Het is een opsomming van activiteiten waarbij de stadsbouwmeester betrokken is geweest en betrokken gaat worden. Hieruit valt op geen enkele wijze af te leiden, wat de betrokkenheid van de stadsbouwmeester daadwerkelijk voor Delft heeft opgeleverd of gaat opleveren.

Uit de beantwoording van het college op vragen van de D66 fractie stelt het college, dat op basis van de evaluatie in het najaar 2016 een besluit moet worden genomen over verlenging per 1 januari 2017 t/m 31 december 2018. Naar onze mening heeft er geen evaluatie plaatsgevonden, maar verlenging wel.

Het benoemen van activiteiten zonder aanwijsbare resultaten is geen evaluatie. Daarnaast is er ook geen voorstel bij de raad langs gekomen om het contract met de stadsbouwmeester met twee jaar per 1 januari 2017 te verlengen. Nog steeds niet en dat is vreemd. De meerderheid van de raad gaat hieraan voorbij en accepteert deze handelswijze probleemloos. Het echt lessen trekken vanuit het verleden blijkt voor diverse fracties lastig te zijn.

Er dus alle aanleiding om nog eens goed door te praten over de functie van een stadsbouwmeester op basis van wat de raad verwacht van een stadsbouwmeester en ook gekoppeld aan aanwijsbare resultaten. Om die reden diende onze fractie een motie in met als doel om voor de begrotingsbehandeling van 2018 duidelijkheid te krijgen over de wensen die de raad heeft over de invulling van de functie van stadsbouwmeester en de te behalen resultaten. Maar ook of op termijn voortzetting van deze functie gewenst is.

De toezegging van wethouder Förster dat bij de bespreking dit jaar over de herijking van de kwaliteitsketen de rol van de stadsbouwmeester wordt meegenomen, was voor onze fractie voldoende om onze motie niet in stemming te brengen. Hiermee was ons doel bereikt. Het biedt de gemeenteraad de kans om eind dit jaar te discussiëren over enerzijds de rol van de stadsbouwmeester en anderzijds de vraag of Delft in de toekomst ook behoefte heeft aan een dergelijke functie.


vrijdag 3 februari 2017 23h21 week 5 politiekdelft.nl    TOP

Woonzorgproject Chilipad wordt aangepast na bezwaren van GroenLinks

Frank van Vliet, raadslid GL

... De ontwikkelaar gaat extra bomen en struiken planten, en verbetert de duurzaamheid van het project.
...


donderdag 2 februari 2017 09h24 week 5 politiekdelft.nl    TOP

delft-vn20170202

Amsterdam start alvast met voorbereiding snorfiets naar de rijbaan

Redacte verkeersnet.nl

Volgens de planning is in september definitief duidelijk of en wanneer de snorfiets - met helm - in Amsterdam naar de rijbaan wordt verplaatst. De ingangsdatum staat nu op 1 januari 2018. Amsterdam twijfelt er niet aan dat het doorgaat en is vast bezig met de voorbereiding.

... Per 1 januari 2018 geldt ook een milieuzone voor snor- en bromfietsen van voor 2011. Deze voertuigen mogen straks de stad niet meer in . Door deze combinatie van maatregelen verwacht de gemeente een afname van het aantal snor- en bromfietsen.
...


donderdag 2 februari 2017 02h42 week 5 politiekdelft.nl    TOP

delft-avdv20170202

(157) Leven in onzekere tijden

Arie van der Veen, webcolumnist

Wie het nieuws uit Amerika volgt voelt zich onbehaaglijk. Een nieuwe president, een nieuwe (frisse) wind. En een president die uitvoert wat hij heeft beloofd in campagnetijd, dat is schrikken. En toch is er onbehagen: America first; We built a wall; en nu het decreet op inreizen. Wie al deze zaken op zich in laat werken heeft toch op zijn minst een ongemakkelijk gevoel. Donald J. Trump (let ook vooral op die tweede inititaal) gaat als een olifant door de porseleinkast van de diplomatie, de internationale verhoudingen en ook door de onderlingen verhoudingen in de Verenigde Staten. En dat is schrikken. Zelfs Obama gaat zich er al mee bemoeien. Voor Europa breekt ook een onzekere tijd aan. De Brexit, en de gevolgen daarvan ook voor de relatie met de rest van Europa en de Verenigde Staten. Verkiezingen in Nederland, Frankrijk en Duitsland.

Het is nog even wachten op de eerste dominees die tekenen van de eindtijd gaan bespeuren en 'Het Beest' uit de Openbaringen al zien oprijzen. Zo ver is het nog niet lijkt me. En ook de vergelijking mat de jaren '30 gaat toch wel mank. In mijn beleving ligt de economische crisis van 2007/8 weer achter ons, los van het feit dat zo'n economische crisis enorme maatschappelijke effecten heeft en dat de gevolgen er van nog wel langer zullen naijlen. Maar een grote Depressie etc. zie ik niet om mij heen. Eerder een culturele crisis, of een morele crisis in het Westen, met de vraag wie er leiding geeft en oriëntatie biedt. De Nederlandse politiek is toch vooral met zichzelf bezig, en ik hoop maar dat er enig moreel leiderschap zich ontwikkelt de komende weken. Laat niet de polls, maar de inhoud, beter gezegd de visie regeren.

Verwijzen naar Duitsland, dat doet men graag. En dan is de vraag naar welk Duitsland ?Ik verwijs ook graag naar het huidige Duitsland. Het land van Merkel, en van haar uitdager Martin Schulz. Een cultuurnatie, in het hart van Europa. Met doorleefde normen en waarden. En met de diepe en heftige historie. Duitsland als ankerpunt in verwarrende tijden. Wie had dat eigenlijk verwacht ? En toch is het zo. Het land van de rechtsstaat en de instituties. Laten wij ons in Nederland in de huidige verwarrende tijden spiegelen aan Duitsland, en vertrouwen hebben in de instituties. Ook in onze eigen instituties en daarbij niet te ver afraken van het Europees ideaal.

En wellicht tot troost in de VS bestaat de rechtsstaat ook nog steeds, hoewel sommige dit wagen te betwijfelen. Een systeem van checks en balances ingebed in de trias politica. Met een stevige onafhankelijke rechtspraak. En voorlopig nog wel gevechten over benoeming van rechters. Laten we elkaar niet gevangen houden in een onheilsfilosofie, maar blijven analyseren op basis van feiten. En uiteindelijk zal ook in Amerika de rechtsstaat als wal, het schip van Trump keren als het nodig is.

"America first, het volk eerst, weg met de elites !" allemaal gevaarlijk slogans. Die schuren aan het systeem. Democratie is soms een lastig ding. Maar gelukkig is er nog de rechtsstaat, mijn zijn waker- en slaperdijk. En voor wie niet meer weet hoe dat werkt: die kijkt maar naar Duitsland. Voorlopig hangt daar: Wir schaffen das ! Nog boven de lucht. En Merkel schuwt niet op basis van rechtsargumenten president Trump te kapittelen. Laten we ons spiegelen in onzekere tijden aan Merkel en Duitsland. En daarnaast vooral normaal doen !

Normaal doen, wellicht het mooist vertaald in lankmoedigheid. Stoppen met schreeuwen, teveel twitteren en vooral elkaar overschreeuwen. Met een land vol van zuurpruimen, ijdeltuiten en schreeuwers schiet niemand op. Noch in Nederland, noch in de Verenigde Staten. In onzekere tijden zij Duitsland ons anker. Het is wel eens anders geweest, maar voor nu is het zoals het is. Gelukkig dat Angela Merkel er (nog) is. Tenminste één die het hoofd koel, en het hart warm houdt.


donderdag 2 februari 2017 02h36 week 5 politiekdelft.nl    TOP

Fluitiste blaast bestuursfuntie Avalex af

delft-kliko-avalex-pd20170202

Avalex. Wethouder Raimond de Prez PvdA openbaarde 8 miljoen euro verlies van zijn voorganger Wethouder Anne Koning PvdA. Nu maakt wethouder Alette Hekker D66 een vlucht naar voren. hfvh

Raadsvoorstel benoemen vertegenwoordigers Avalex

college van burgemeester en wethouders van Delft

... Om dit belangrijke en intensieve traject - waarbij het college in navolging van uw motie geen enkele optie uitsluit - optimaal te doorlopen en te voorkomen dat het uiterste noodscenario van uittreding ingezet moet worden, stelt het college u voor om wethouder Brandligt te benoemen als lid van het Algemeen Bestuur van Gemeenschappelijke Regeling Avalex als vervanging van wethouder Hekker.
...


donderdag 2 februari 2017 02h35 week 5 politiekdelft.nl    TOP

Delft verwijst Avalex-begroting 2017 naar prullenbak

Linda Böcker. raadslid VVD

In de commissie Ruimte en Verkeer van 24 januari spraken we over de begroting van Avalex voor 2017. De VVD is kritisch op de begroting van Avalex voor 2017. Met name zijn we kritisch over de toenemende kosten voor Delft. Avalex is een gemeenschappelijke regeling met de gemeenten in de regio voor het ophalen en verwerken van ons afval. Betaalden we vorig jaar nog 27% van de kosten, in 2017 is dat al 34% en als we doorgaan met het betalen per huisaansluiting dan betalen we straks 37% van de kosten van Avalex. De VVD wil juist minder betalen voor het ophalen en verwerken van Delfts afval. Het gaat met deze begroting dus de verkeerde kant op, aangezien de VVD wil dat de lasten voor alle Delftenaren lager worden. Gelukkig ziet het college dit ook zo en is de begroting voor 2017 naar de prullenmand verwezen.

Dat de begroting 2017 niet goed zou zijn, bleek al bij de bespreking van de begroting 2016 in november vorig jaar. Toen bleek dat de gemeenten met wie Delft samenwerkt tegen de zin van Delft in een amendement goedkeurden, dat ervoor gaat zorgen dat iedereen minder betaalt aan Avalex en alleen Delft fors meer gaat betalen. Dit is zelfs in de samenwerkingsovereenkomst niet toegestaan. Heel raar allemaal en een slechte basis voor verdere samenwerking.

Wat ons betreft maakt wethouder Hekker snel werk van het onderzoek naar het anders organiseren van de taken van Avalex, zoals dat vorig jaar is vastgelegd in een motie. En kijkt zij ook naar een Delfts plan B, zodat we niet afhankelijk zijn van gemeenten, die ons een financiële poot proberen uit te draaien. Delft heeft al genoeg financiële uitdagingen.


donderdag 2 februari 2017 02h31 week 5 politiekdelft.nl    TOP

delft-avh20170202

Orthodoxie versus Radicalisme

Anne-Maria van Hilst, educator en diversiteitsspecialist

17 en 18 januari organiseerde de Universiteit Tilburg een congres over orthodoxie versus radicalisme. De insteek was dat bij fundamentalisme geen ruimte was voor pluralisme en binnen de orthodoxie wel. Verschillende wetenschappers en docenten gaven hun visie op dit onderwerp. In het congres was er uitgebreid aandacht voor zowel de theorie als de praktijk. Zo sprak Umar Ryad over fundamentalistische stromingen binnen de islam en vertelde Marcel Poorthuis over fundamentalisme in het christendom.

Ik mocht op de eerste dag wat vertellen over orthodoxie versus fundamentalisme binnen het Jodendom. Kernpunten van mijn verhaal waren dat a. "het" Jodendom niet bestaat en b. dat dé manier om fundamentalisme tegen te gaan de dialoog is. De kern van het Jodendom zijn de boeken ( TeNaCH, Misjna, Talmoed) en de traditie daaromheen. Het bestuderen van deze teksten kunnen echter andere conclusies naar boven laten komen. Zelfs in de Misjna ( 300 na Chr.) vind je al verschillende ideeën van geleerden.

Door de dialoog aan te gaan binnen en buiten het Jodendom kan je het weinige fundamentalisme dat er wel is tegengaan. Met programma's als Leer je Buren Kennen kan je laten zien dat groepen zoals de Naturei Karta of aan de andere kant van het spectrum de Temple mount movement maar een kleine groep vormen. Vragen en gesprekken met "de ander" geven ruimte en duidelijkheid over het feit dat er niet 1 waarheid is maar meer waarheden. Zolang je elkaar maar respecteert.


donderdag 2 februari 2017 02h30 week 5 politiekdelft.nl    TOP

delft-od20170202

Selectief lesgeven op scholen

Jolanda Gaal, raadslid OD

Gaat er al een bel rinkelen?Ons was al een paar jaar geleden ter ore gekomen dat er problemen ontstonden wanneer leerkrachten over holocaust, gender of Israël, les wilden gaven. Volgens islamitische leerlingen was de holocaust gewoon verzonnen zo werd er gezegd en dat alle Joden dood moesten. We kunnen dit ook elke dag op de sociale media lezen ... Als wij van Onafhankelijk Delft er iets over zeggen, worden wij door diverse fracties meteen weggezet, als door een strontkar overreden zeg maar. Wij verzonnen het toendertijd niet, maar nu het in de openbaarheid is, willem wij weten wat de wethouder gaat doen aan deze tendens ook op onze Delftse scholen? Wij willen niet dat er aan geschiedvervalsing gedaan wordt omdat de waarheid blijkbaar niet goed valt bij deze groep.

Wij willen hier opheldering van de wethouder over en zullen dit op de agenda zien te krijgen. Dat zal niet meevallen, omdat er tegenwoordig twee fracties nodig zijn om iets op de agenda te kunnen krijgen. (Erg he)

Jaja, alles om de oppositie en hun achterban te dwarsbomen!


donderdag 2 februari 2017 02h24 week 5 politiekdelft.nl    TOP

Connexxion Stappover

Connexxion heeft een app ontwikkeld, waarmee reizigers zelf hun overstap kunnen regelen. Zie ook: https://www.ovmagazine.nl/2016/02/connexxion-lanceert-overstap-app-2101/


donderdag 2 februari 2017 02h23 week 5 politiekdelft.nl    TOP

delft-sb20170202

App busje zet mensen buitenspel

Harry van Adrichem, commissielid SB

Het app busje voor het openbaar vervoer is een nieuwe bedreiging voor de zogeheten laag geletterden en digibeten. De wereld verandert in een snel tempo. Wij gaan steeds sneller van een papieren naar een digitale maatschappij. Je ziet deze ontwikkeling terugkomen bij de energiebedrijven, de ziektekostenverzekeraars, maar ook bij de dienstverlening bij de gemeente.

Stadsbelangen Delft is geen tegenstander van digitalisering en heeft geen heimelijk verlangen naar de ouderwetse balies. Nee, wij zijn voorstander van digitalisering. Zeker als de dienstverlening naar de burger goedkoper wordt. Maar twee zaken mogen niet vergeten worden.Ten eerste de 80/20 regel als het gaat om laag geletterden en digibeten. Twintig procent van de Nederlanders is niet in staat om zich digitaal te redden. Hieronder zit een grote groep laaggeletterden. Daar zijn dus hulplijnen voor nodig.

Het tweede wat onze fractie van belang acht, is van een meer fundamentele aard. Een sociaal land helpt mensen die het niet alleen kunnen. Een kenniseconomie die tot de top van de wereld wil behoren, kan niet zonder een solide basis. Trouwens mensen die op latere leeftijd hebben leren lezen en schrijven zijn gelukkiger.

De toekomstige ontwikkelingen bij het streekvervoer vraagt om de nodige aandacht. De huidige bus concessies lopen namelijk af in augustus 2019 (Streekvervoer) en voor het Haagse Stadsvervoer in december van dat jaar. Voor die tijd moet duidelijk worden aan wie het recht wordt gegund om het openbaar vervoer in deze regio te verzorgen. De opdrachtgever, de Metropoolregio Rotterdam, Den Haag (MRDH) heeft het voornemen om het Haagse stadsvervoer onderhands te gunnen aan de HTM. Voor het streekvervoer wordt geopperd voor een openbare aanbesteding.

Onlangs heeft de MRDH een ontwerpprogramma van eisen vastgesteld. Bedrijven moeten hieraan voldoen om kans te maken op een contract. Eén van de voorzetten die de MRDH hier geeft, is dat de vervoerder bij kleinere reizigersaantallen -minder dat acht per rit- zelf kan kiezen voor een 'flexibel vervoersysteem'. Dat hoeft dus niet per se de vertrouwde vaste buslijn te zijn. Er wordt gevraagd naar maatwerk.

De HTM legde eind oktober al eens aan deelnemers van het online-HTM-klantenpanel (digitaal forever) voor hoe zij denken over het in de avond vervangen van lijnbussen door 9 persoonsbusjes. Die moeten dan minstens een uur van tevoren met behulp van een APP op de smartphone worden geboekt. De kosten zouden tussen die van een reguliere busrit en van een taxi in liggen.

Een HTM-woordvoerder gaf aan dat de HTM voorlopig alleen wil weten hoe de reizigers -via het klantenpanel- over dit innovatie openbaar vervoer denken. Er is nog geen plan tot directe uitvoering.

Net als de Statenfractie 50 + denkt onze fractie dat het regelen van een app-busje 'gedoe' wordt voor ouderen, laag geletterden en digibeten. Het is onduidelijk of je met een app-busje wel op tijd aankomt voor een bezoekje aan familie, theater of bioscoop. Onder het mom van doelmatigheid lijken ouderen en mensen met een beperking straks buiten spel gezet te worden. Heb je geen smartphone met een bus-app, dan heb je straks geen openbaar vervoer en dus pech.

Ouderen, laag geletterden en digibeten hebben recht op kwaliteit van leven. Met slechter openbaar vervoer raken deze mensen verder in een isolement en dat moet niemand willen.


woensdag 1 februari 2017 02h48 week 5 politiekdelft.nl    TOP

delft-od20170201

Geheime notitie over geheimhouding

Jan Peter de Wit, raadslid OD

Van het Presidium kreeg ik een notitie over geheimhouding die niet openbaar op de website van de gemeenteraad te vinden is.
Dit is de NOTITIE.
Paar opvallende zaken. In de vorige college periode 2010 - 2014 is vijf keer aangifte gedaan. Dit leidde één keer tot een veroordeling. Dat was een boete van 500 euro. Dus vier keer is het presidium nat gegaan bij het OM. Het OM heeft wel iets beters te doen. Er komt een nieuwe werkwijze. In plaats van de commissievoorzitter (meestal een raadslid) gaat nu de burgemeester aangifte doen. Dat is precies zoals OD altijd voorgesteld heeft. Zo is de aangifte niet gepolitiseerd. Als het goed is staat de burgemeester boven de partijen.
Erg helder omschreven is dat niet. Stel je lekt een geheim en zegt dan: Oeps sorry. Of je lekt in een openbare vergadering domweg een geheim en doet net alsof het openbare informatie is. Later zeg je dan dat het per ongeluk was. En hoe schadelijk het lekken is, is ook moeilijk vast te stellen. Het presidium legt de bal geheel bij de burgemeester. Dat is niet best voor gewone oppositie raadsleden.
Jan Peter de Wit

Conform de ontvangen adviezen wordt het volgende aanbevolen:
1. Stel geen (onafhankelijke) adviescommissie in
2. Als de plicht tot geheimhouding toch wordt geschonden dan besluit de burgemeester of hij namens de gemeente aangifte doet. Aangifte is daarbij geen automatisme; dit moet per geval worden beoordeeld. Daarbij kan de burgemeester in de praktijk bepaalde criteria ontwikkelen. Dat zouden bijvoorbeeld kunnen zijn:
a. Is er reden om aan te nemen dat de plicht per ongeluk geschonden is?
b. Is geheimhouding (nog steeds) strikt noodzakelijk?
c. Hoe schadelijk is de schending van de geheimhoudingsplicht gebleken?
d. Heeft de persoon in kwestie (indien bekend is wie dat is of daaromtrent ernstige vermoedens bestaan) vaker een geheimhoudingsplicht geschonden?
3. Als besloten wordt geen aangifte te doen namens de gemeente, behoudt iedereen (raadslid of anderszins) het recht om dit alsnog zelf te doen. Aangifte doen gebeurd dan op persoonlijke titel.

Notitie geheim en vertrouwelijk van het presidium.


woensdag 1 februari 2017 02h44 week 5 politiekdelft.nl    TOP

GroenLinks wil duurzame oplossing voor touringcars

Frank van Vliet, raadslid GL

Het college presenteerde vorige week een nieuwe plek waar de touringcars en marktwagens vanaf 2018 kunnen parkeren: de Olof Palmestraat, naast IKEA GroenLinks vindt deze plek ongeschikt voor het parkeren van touringcars. Toerisme is een belangrijke pijler van de economie in Delft. Daarom is een goed bereikbare, ruime parkeerplek voor touringcars heel erg belangrijk. GroenLinks vindt, om verschillende redenen, de Olof Palmestraat een slechte plek. Verkeerstechnisch ongeschikt.
...


woensdag 1 februari 2017 02h38 week 5 politiekdelft.nl    TOP

delft-cu201702012

Lessen uit het Onderzoek Grote Projecten

Joëlle Gooijer, raadslid CU

Wat kunnen we in Delft leren van de drie grote projecten, die Delft financieel in zwaar weer hebben gebracht? Deze vraag houdt de gemeenteraad nu al enige tijd bezig. Onlangs werd het vervolgonderzoek Grote Projecten afgerond en op 26 januari besprak de Raad dit onderzoek.

Vorig jaar lag er een feitenrapport over de drie grote projecten: Harnaschpolder, St Sebastiaansbrug en de Spoorzone. De oppositiepartijen wilden een vervolg via een raadsenquête. We hebben als fractie gepleit voor dit instrument vanwege de duiding van de feiten (het waarom), de verantwoording (essentieel in een democratie) en de 'zelfreinigende werking' van een enquête. De coalitiepartijen vonden echter dat we met de feiten genoeg wisten, en wilden vooral toewerken naar een Regeling Risicovolle Projecten. Er kwam op ons verzoek een compromis: wel een vervolgonderzoek, met interviews zoveel mogelijk in de openbaarheid.
...


woensdag 1 februari 2017 02h30 week 5 politiekdelft.nl    TOP

delft-cu20170201

Iedereen telt mee - ook bij ChristenUnie Delft

Dick van der Goot, voorzitter bestuur ChristenUnie Delft

Niemand is overal goed in, maar iedereen is wel ergens goed in. Daarom telt iedereen mee. Dat laatste is ook een van onze centrale thema's voor de komende Tweede-Kamerverkiezingen. Misschien heb je nog niet zo helder wat jij wellicht zelf voor de ChristenUnie, en daarmee voor de Delftse samenleving, zou kunnen betekenen. Het zat bij mijzelf ook niet in de planning, maar het kwam op mijn pad, toch weer een bestuurstaak bij de plaatselijke afdeling op mij te nemen. Dat had ik in het verleden een flinke tijd gedaan, nog in de periode waarin RPF en GPV samengingen in de ChristenUnie. Mooi om destijds mee te maken! En een uitdaging om nu opnieuw mee te "besturen".
...


dinsdag 31 januari 2017 02h29 week 5 politiekdelft.nl    TOP

delft-raamstraat-inloopavond-avalex-het-nieuwe-inzamelen-20170130213049

Delft. Buurthuis in de Raamstraat.

Avalex: Het Nieuwe Inzamelen

harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Gisteravond was er een inloop-avond in buurthuis De Wending. Even na half acht was het een drukte van belang, ik schatte de opkomst meer dan 70 bewoners. Velen gingen al snel boos naar huis. Ze hadden een presentatie verwacht. Nu was het zo, je kon alleen maar vragen stellen aan de Avalex mensen en een ambtenaar van de afdeling afval.

Ik vond de informele inloop maar een zooitje, één en al chaos. Omgekeerd inzamelen wil zeggen: de Avalex zet zijn klanten aan het werk. Neem bijvoorbeeld de mensen in de laagbouw, die moeten hun restafval wegbrengen naar verderaf gelegen ondergrondse vuilcontainers. Ik ben benieuwd hoe dat gaat aflopen. Ik voorspel niet veel goeds, nog meer rotzooi op straat. En daar ga je dan nog ook een hogere afvalheffing voor betalen.

Alles in één grote vuilniszak, dat doe ik al jaren en ik blijf dat doen. Doe maar lekker aan nascheiding. Dat vond ik al van meet af aan en ik blijf daar bij. Papier kan je niet nascheiden. Hoeft ook niet, de AVR-oven blijft er lekker van op temperatuur. In Finland staan genoeg productiebossen voor de papierindustrie. Maar goed het zal wel lekenpraat van mij zijn. Containers in je tuintje zou ik nooit aan beginnen. Hoe gek ben je. Zou mij niet overkomen, zet ze maar lekker midden op de rijweg, op gemeentelijke grond.

Er was geen wethouder te bekennen. Waar was Lennart Harpe VVD, waar was Aletta Hekker D66, ook bestuurder van Avalex. Waarom begeven zij zich niet onder het gewone volk? Oh ja, één commissielid gezien en gesproken, die kwam even langs op weg naar de fractievergadering.

Ik hoorde van de buurthuismedewerkers achter de bar dat de kannen met zelf in te schenken gratis-koffie van tafel weg moesten. Het was niet de bedoeling dat de gemeente dat zou betalen zei de ambtenaar. De koffie bleef gewoon staan. Mijn advies toen ik het hoorde: stuur de declaratie maar aan Lennart Harpe, die heeft een prachtige representatievergoeding en hij trakteert bezoekers daar graag van zoals het hoort. Behalve op de open-dag vorig jaar van het HNK, Het nieuwe Kantoor.
Ongetwijfeld gaan we meer horen in de toekomst.

delft-avalex-het-nieuwe-inzamelen-wat-verandert-er

Voor meer zie:
Brochure Avalex


dinsdag 31 januari 2017 01h11 week 5 politiekdelft.nl    TOP

delft-avdv20170131

(156) Wiegel spreekt !

Arie van der Veen, webcolumnist

Was het vorige week de beurt aan Van Agt. Dezer dagen liet Wiegel van zich horen. En als Wiegel spreekt dan moet je opletten. Hij kiest immer het goede moment en zendt een boodschap. Meestal in de richting van de op dat moment regerende VVD-top. Het is niets voor niks dat hij al jaren het orakel genoemd wordt. En afhankelijk van waar hij dan woont, wordt hij het Orakel van.... genoemd. Maar ook nu spreekt Wiegel enkele wijze woorden en woorden waarover wel enige discussie gevoerd kan worden.

Kern van zijn boodschap is hoe de VVD zich moet verhouden ten opzichte van de PVV. En daar heeft Wiegel een punt. Immers de vraag voor de VVD is hoe men de PVV-kiezers kan verleiden (opnieuw) voor de VVD te kiezen. Zeker nu er geen tweestrijd links-rechts lijkt te komen. En met Wiegel ben ik het eens dat het verhaal van de VVD over de normen en waarden, verdraagzaamheid, en het pannetje soep, geen PVV-kiezers zal verleiden om VVD te stemmen. En wellicht kost het zelfs wel meer kiezers. Immers de light-variant kan nooit op tegen het origineel. Ik schreef er eerder over.

Volgens Wiegel moet de VVD de economische successen van dit kabinet benadrukken en deze uitventen. In een hoofdartikel in de NRC werd al eens eerder opgemerkt: Dit kabinet is geslaagd op alle voorgenomen punten, maar het lukt niet dit uit te dragen. Daar is nu juist campagne voor. Verantwoording afleggen voor het gevoerde beleid en vertrouwen winnen voor de nieuwe periode. De economie voorop bij de VVD. Zo was het altijd en waarom nu niet opnieuw ? Lagere belastingen, eigen-woningbezit, en asfalt. Altijd drie echte VVD-punten geweest. Over de veiligheid hebben we het maar even niet. Ik neem aan dat het ongemak inmiddels in de VVD zelf nu ook gevoeld wordt. Men heeft goud in handen en zit op een verkeerd spoor. Opgejaagd door de onzekerheid en de onvoorspelbaarheid rond het fenomeen-Wilders.

Dan over de PVV zelf. Wiegel betreurt het dat de VVD de PVV vooraf uitsluit. En dat vooral om tactische redenen. En hij omarmt heel handig de kiezers van de PVV "goede mensen". Maar hij wijst vooral op de zelfbeperking van het speelveld voor de VVD in de nakende coalitie-onderhandelingen met vooral D66 en CDA. Natuurlijk gaat het in de politiek om tactiek, wisselgeld en onderhandelingen. Elke partij doet daar aan mee om vervolgens na de verkiezingen elkaar op te zoeken en een coalitie te vormen. In 2012 was dat niet anders. Maar toch is er iets aan de hand met de PVV, en dat raakt de VVD als democratische partij ook in zijn kern. De PVV is eigenlijk geen (democratische) politieke partij, inderdaad ze doet mee aan de verkiezingen maar steeds meer blijkt dat het eenmanspartij is met 100 kaderfunctionarissen, waarbij er zelfs nood is aan behoorlijke kandidaten. In de tweede plaats heeft Wilders zichzelf met zijn opmerkingen over de rechterlijke macht na zijn veroordeling, buitenspel gezet. Je zou bijna kunnen zeggen, buiten de rechtsorde, en inhoudelijk is zijn minder-minder standpunt door de rechter gewogen en als strafbaar beoordeeld. De rechtsstaat heeft gesproken ! En daar kan je niet zo maar om heen.

De huidige VVD-leiding heeft inhoudelijk gelijk om op basis daarvan Wilders uit te sluiten van samenwerking. En een appél te doen op (delen van) zijn kiezers om op een democratische partij te stemmen. En de VVD heeft ook een antwoord op Wilders. Bas Heijne schreef er dit weekend al over. Niet de ''leugen van Rutte'', bedoeld is het gemakkelijk plakken en kopiëren bij anderen, maar Klaas Dijkhoff, de staatssecretaris van Asielzaken. Ik beschreef hem al als de Tom Poes van de VVD.

Klaas Dijkhoff is de man die het asielbeleid verder vorm heeft gegeven en onder zijn leiding is de instroom van de immigranten danig verminderd. Ook dankzij het Europees akkoord. Dijkhoff is de man van de inhoud ten opzichte van Wilders met zijn alternatieve feiten. En uiteindelijk moet de inhoud toch winnen. Het kan zijn dat Wiegel dit is ontgaan. Maar de VVD heeft terecht afstand genomen van Wilders en biedt een inhoudelijk (beleids)antwoord.

De economie voorop en terecht ! Maar dan wel opschieten, want de andere partijen beginnen al uit te delen. Pechtold: 500 euro. Wie biedt meer.

De VVD zit nu al sinds 2002 met de erfenis van Fortuyn in de maag. En sinds 2006 en zeker 2010 met het fenomeen-Wilders. Er is nu gekozen voor een lijn die aangeeft dat met dit fenomeen geen zaken gedaan worden. En die lijn is terecht. En zal ook louterend werken in de VVD. Wiegel heeft tactisch wel gelijk, maar inhoudelijk niet. Te lang heeft de VVD gedacht dat het wel meeviel met Wilders. Het lijkt in Amerika een beetje hetzelfde te gaan met Trump. Populisten moet je niet onderschatten. Je moet ze bestrijden en een grens trekken. Voor de VVD was die lijn moeilijk om te trekken, maar Rutte c.s. hebben dat gedaan. En dat is moraliteit en dat valt te prijzen. En laten we eerlijk zijn met zo'n preek van de leek, als geloofsgetuigenis, kan je, als je het echt meent, geen zaken doen met Wilders c.s.

Niet de slappe advertentie van Rutte, niet het pannetje soep. Maar het uitsluiten van de valse herder Wilders, dat getuigt van moed. En niet alleen van politiek gewin. Dat de VVD het zichzelf niet gemakkelijker er op maakt in de formatie, valt Wiegel na te geven. En daarom nu vol op de economische agenda, een agenda van optimisme, duurzaamheid, en realisme. Dat hoort bij de VVD. En op sommige stukjes asfalt 130 km, ach ja, dat is een detail ! Wiegel spreekt en Wiegel sprak. Niet te vaak, dat weet hij zelf ook wel. Het signaal was duidelijk. En ik kan mij niet voorstellen dat het geen effect heeft op de VVD-campagne.

Er zijn mensen die voelen wat er in het land speelt. Die moet je koesteren ten opzichte van de Haagse (kaasstolp-)politici. Rutte heeft zich omringd met gelijkgestemde makkers, en kandidaten uit een mal (van de societyshop). Dat maakt hem kwetsbaar. Zeker nu zijn strijdmakkers van het eerste uur, Kamp en Schippers etc. hem ontvallen. Dan is het mooi om Wiegel in de club te hebben. Als adviseur, schuurpaal en orakel. Houdt hem in ere. Hij is inmiddels 75 jaar oud. En hij loopt sinds begin jaren 70 mee. Hij weet hoe de hazen lopen, en wie welke wedstrijd speelt en wint. Hij is niet voor niks een orakel. Een Orakel, die eigenlijk zijn woonplaats is ontstegen. Ons aller orakel ! De Johan Cruijff, van de Nederlandse politiek.


dinsdag 31 januari 2017 01h05 week 5 politiekdelft.nl    TOP

delft-vvd20170131

VVD maakt keuzes bij toerisme

Hélène Bartelds, commissielid VVD

De VVD vindt dat we in Delft moeten inzetten op thema's waarmee we kunnen scoren bij toeristen. Volgens ons zijn dat thema's als Vermeer, Oranje en Delfts Blauw. In het verlengde van die thema's kan gebruik worden gemaakt van de unieke eigenschappen van onze stad zoals het water en de techniek.

... De VVD vindt vervuiling en verrommeling van de gehele stad een grote bedreiging. Een schone, hele en veilige stad is het visitekaartje naar de bewoner, bezoeker en toerist. De komende periode blijft de VVD zich inzetten voor een schoon, heel en veilig Delft.


dinsdag 31 januari 2017 00h57 week 5 politiekdelft.nl    TOP

delft-sb20170131

Delft: Feuilleton Havenstraat

Coby Koning, commissielid SB

Even terug naar de gebeurtenissen waarop de bewoners gereageerd hebben. In de publicatie om het twee richting rijden voor fietsers mogelijk te gaan maken in de Havenstraat, werd vermeld dat er contact geweest was geweest met de buurt/Bos-D en de Belangenvereniging Olofsbuurt, Westerkwartier (BVOW). Helaas was dit niet waar en Stadsbelangen Delft heeft de wethouder hier direct op aangesproken.

... De verkeerssituatie nu is levensgevaarlijk voor de automobilist en de fietser.
... Er is gebrek aan handhaving ...
... handhaven op fietsers die tegen de richting in fietsen.
... De feuilleton Havenstraat wordt vervolgd.


dinsdag 31 januari 2017 00h48 week 5 politiekdelft.nl    TOP

delft-d6620170131

Gemeenteraad borgt geleerde lessen grote projecten voor de toekomst

Martina Huijsmans en Christine Bel, raadsleden D66

Het onlangs afgeronde onderzoek 'grote projecten' levert waardevolle lessen op voor de toekomst. Bij toekomstige projecten moeten de risico's beter van tevoren in kaart gebracht en beheerst worden; de raad moet beter worden geïnformeerd en de mogelijkheid hebben om tijdig bij te sturen. D66 vindt het belangrijk om de verbeterpunten te borgen in een door de raad vastgestelde 'verordening grote projecten'. We zien dat sinds 2010 al veel is verbeterd, zowel in de bestuurscultuur als professionele aanpak, maar ook bij wijzigingen in de raad en college moeten de verbeteringen beklijven. Een goede samenwerking en duidelijke rolverdeling tussen ambtenarenapparaat, college en gemeenteraad zijn van cruciaal belang voor het slagen van grote projecten.

... Nog dit jaar moeten alle geleerde lessen worden verwerkt in een door de raad vastgestelde regeling, zodat Delft voorbereid is bij toekomstige projecten.


maandag 30 januari 2017 02h29 week 5 politiekdelft.nl    TOP

delft-jan-peter-de-wit-cie20170124

Kijk en luister naar het 'perfecte' politieke betoog van Jan Peter de Wit van OD.
Veel plezier!

Afgang van de KNNV bij zorgwoningenTanthof Chilipad 1

Jan Peter de Wit, raadslid OD

Geert Poelgeest van de vereniging van veldbiologen (KNNV) heeft met valse voorlichting de bewoners in de Tanthof zo gek gemaakt dat ze (1146) hun handtekening hebben gezet onder een petitie. De bewoners van de tanthof willen geen 45 zorgwoningen voor mensen met alzheimer / dementie op die plaats. De authentieke oude boerderij zou gesloopt worden. In werkelijkheid is het niet meer dan een simpel woonhuis dat in 1943 gebouwd is. Dat is natuurlijk erg vreemd zo midden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een oude Wijkkrant Tanthof geeft die geschiedenis weer. De bouw tijdens de oorlog was zo bijzonder dat de Engelse vliegtuigen regelmatig rondvlogen omdat ze wilden weten wat daar gebeurde. De nazi's hadden daar grote zoeklichten neergezet om die geallieerde vliegtuigen neer te halen. Dit huis is dus gebouwd onder bescherming van de nazi's. Dat was toen Schipluiden, Abtswoude 32. Ik heb er geen enkele moeite mee dat deze schandplek uit het verleden gesloopt wordt.

Dan heeft de KNNV bij burgers de indruk gewekt dat de boomgaard gekapt zou worden en het groen verdwijnt. Ook dat is niet waar. De boomgaard blijft en voor de vijf bomen die gekapt moeten worden komt herplant. Het nieuwe plan is in de stijl van een woonboerderij gebouwd. Een hoofdgebouw en daaromheen twee rijen zorgwoningen. Het is een mooi plan waar mensen met geheugenproblemen die niet meer zelfstandig kunnen wonen nog menswaardig kunnen verblijven. Nu worden deze mensen wegstopt in gesloten afdelingen in de Bieslandhof en Stefanna. Ze komen daar niet meer buiten wegens zware onderbezetting.

De vraag is, wat vindt je belangrijker? Een stukje gras met wat veldmuizen of een groot probleem wat op ons afkomt oplossen. Het aantal mensen met dementie zal in Delft de komende 25 jaar verdubbelen. Dat komt door de vergrijzing een de stijging van de levensverwachting. Het kan ons allemaal overkomen. Bijkomend voordeel is dat Delftenaren die deze ziekte treft, in Delft kunnen blijven. Het levert ook nog eens 20 tot 25 arbeidsplaatsen op. Daarom ben ik voorstander van die 45 zorgwoningen aan het Chilipad 1.

De KNNV moet zich afvragen of ze met deze voorzitter door moeten gaan. Van Poelgeest beschuldigde niet lang geleden het college valselijk van corruptie bij de bouw van groothandel Hanos. Van Poelgeest maakte daar in de college achterkamer diepe kniebuigingen voor.
De KNNV heeft nu geen enkele politieke goodwill meer.

delft-od20170129

Huidig woonhuis met opstallen aan het Chilipad 1 in Tanthof Oost van eigenaar Henk den Boer.

delft-wijkkrant-tanthof-2010-03-0116-abtswoude-32

Wijkkrant Tanthof van maart 2010 met geschiedenis Abtswoude 32.
Klik op afbeelding voor vergroting


maandag 30 januari 2017 02h28 week 5 politiekdelft.nl    TOP

delft-avdv20170130

(155) Wij moeten Gode zingen

Arie van der Veen, webcolumnist

Na al het politieke geweld van de afgelopen week nu weer eens tijd voor geloofsvragen, jazelfs theologie. Ik las dezer dagen het boek over: de God die niet bestaat, manifest van een atheïstische dominee, van ds. Jan Hendrikse. Een boek dat nog al wat stof heeft doen opwaaien in de PKN. En het is ook al niet wat. Een atheïstische dominee, het lijkt wel op een veganistische slager. Het heeft bij mij enige jaren geduurd alvorens ik dat boek wilde lezen. Maar het viel me mee, beter gezegd het beviel. Eigenlijk in de lijn van prof. Harry Kuitert, ds. Carel ter Linden en nog meer moderne (protestantse) theologen. Wat zij doen is het Godsbeeld ontdoen van allerlei opsmuk. De almachtige God is op zijn retour, en wat overblijft is ervaren. En samen onderweg zijn. Dat maakt het geloof wel een stuk lichter, en inzichtelijker. Of de kerk er mee in stand blijft dat is vraag twee.

Een God die niet bestaat, zo noemen is vooral het voorkomen dat men er een afgod van maakt. Een God, door mensen gemaakt, die er vooral is voor U vraagt, en wij draaien. Ik kan voor een groot deel meegaan met Hendrikse, en vooral op zijn kritisch bevragen van wat voor beeld wij van God hebben. Een door mensen geschapen beeld, of een quasi van boven gegeven beeld. Met Kuitert zeg ik: alles van boven komt van beneden. Het is wellicht een teleurstellend beeld, is er niets meer ?

Het beeld van een niet-bestaande God, moet een schrikbeeld zijn in de reformatorische kringen. En ik herinner mij dat Hendrikse niet met al te veel eer genoemd werd vanaf de kansel in Oude Kerk te Delft. Maar dat is het mooie van de PKN. In dat huis zijn vele woningen, tegenwoordig kamers. Iedere stroming heeft zijn kamers, en eigenlijk is de PKN de technische dienst. Deze zorgt er voor dat de kachel brandt en het dak niet lekt. En iedere stroming moet zoveel mogelijk de eigen broek ophouden. En zo kan men zelfs naast elkaar in vrede leven met een ander Godsbeeld.

Wij moeten Gode zingen ! Zo klonk het vanochtend in een indrukwekkende dienst in de Beemster, waar zelfs belijdenis werd gedaan. En naast de oude woorden, klonk de moderne verkondiging over het herderschap. Wat zijn de goede herders ? En naar wie luisteren we in het huidige tijdsgewricht. En daar geen zalvende woorden over de Grote Koning, of de ultieme goede herder. Maar luisteren naar de goede woorden en vooral daarnaar zoeken.

Wij moet Gode zingen ! Dat lied klonk vanochtend, het klinkt als een abstractie. Het Gode zingen klinkt als een zoektocht. Voor sommigen de herbevestiging van oude geloofswaarden. Voor andere een uitzicht op de Eeuwige. Voor weer anderen gewoon een mooie melodie op gedragen orgeltonen. Maar toch samen zingen en vieren.

Hendrikse heeft een eerlijke en oprechte poging gedaan het Godsbeeld te ontdoen van veel ballast en het weer terug te leggen bij en onder de mensen. En daar komt het ook vandaan. En daarin ligt ook de kracht van de gemeenschap. Samen op zoek en onderweg, met de zachte tonen van Zo vriendelijk en vrolijk als het licht. En voor velen de vertrouwde klanken van de Heer is mijn Herder (psalm 23). En laten we uiteindelijk niet al te rationeel worden, en elkaar ruimte geven in de geloofsbeleving en ons eigen Godsbeeld. Want dan kan je samen zingen: Ga met God en hij zal met je zijn. Dat geloven en vooral zingen geeft kracht in een gemeenschap. Een gemeenschap als een kudde te midden van hongerige wolven en herders als verleiders.

Zeker in deze tijd in binnen- en buitenland is er behoefte aan goede herders en pittige herdershonden. Maar uiteindelijk kiest het volk zijn eigen leiders, wat ze ook morren.

Wij moeten Gode zingen. Dat is een lied, een verwijzing wellicht een boodschap. Laten we dat doen, en ons niet al te druk maken over ultieme Godsbeelden. Zolang er mensen zijn op aarde, zolang zullen mensen zoeken en religieuze gevoelens ervaren. Ga met God, en hij zal met je zijn, ook in het bangst gevaar. En die gevaren zijn helaas steeds om ons heen. Fijn om dat je even te mogen verheffen boven het aardse gevoel. Los van de vraag of God nu wel of niet bestaat. Laten we het houden bij het Mysterie.


maandag 30 januari 2017 02h16 week 5 politiekdelft.nl    TOP

delft-cartoon_20100723_nieuw_stadskantoor_te_duur

Het nieuwe Stadskantoor is te duur. Cartoon van Lullo Rösenwasser dd. 23 juli 2010.

Delftse glazen stadspaleis op SLOPERS HOOGTE

A.Th. van Wissen, inwoner van Delft

Gemeenteraad van Delft,
"Grote Projecten o.a. Stadskantoor."
Delft, 25 januari 2017,
Geachte leden van de raad,

Bij dezen doe ik U mijn schriftelijke bijdrage toekomen t.b.v. het debat van morgenavond over het slot rapport " Grote Projecten ", met als reden dat ik geen gebruik zal maken van de 3 minuten inspraak mogelijkheid omdat 3 minuten inspraak niet in verhouding staat tot het financiele debacle vanaf maart 1998 tot september 2014, als aanvulling op deze mail, verwijs ik naar mails van d.d. 31 oktober en 7 november 2016 aan U betreffende het stadskantoor, waarin ik U aantoon dat mijn gelijk/waarschuwing van 6 jaar geleden door het gemeente bestuur van Zoetermeer in de praktijk wordt toegepast.

... een desinvestering van meer dan 40 miljoen euro met daar boven op nog eens 4 miljoen euro per jaar aan weggegooide beheerskosten de komende 25 jaar, een "VASTGOED DRAMA VAN DE EERSTE ORDE" van alles bij elkaar meer dan 140 miljoen euro.


maandag 30 januari 2017 02h04 week 5 politiekdelft.nl    TOP

Kennismaking Robots in de stad

topdelftdesign.nl

Feestelijke afsluiting met presentaties en film
op 01-02-2017 om 20:00 uur in PrinsenKwartier, Sint Agathaplein 4 te Delft

Op woensdagavond 1 februari om 20 uur sluit het project Robots in de stad feestelijk af met de presentaties van 3 robots in het Prinsenkwartier. De korte film wordt getoond, de opdrachtgevers geven een reactie en we blikken vooruit wat de kansen zijn voor de toekomst.

Vlak voor de kerst heeft het publiek kennis gemaakt met de drie robots tijdens Lichtjesavond en Delft Winterpodium. Van deze testfase hebben de teams nieuwe ideeën gekregen en aanvullende ontwikkelingen. De eindresultaten zijn niet alleen op 1 februari te zien. Op 24 januari sluiten de twee teams de minor af in het Science center en tonen zij de robots op de slotbijeenkomst: (on)begrensde technologie van MINT van en in het Provinciehuis Zuid Holland.


maandag 30 januari 2017 01h36 week 5 politiekdelft.nl    TOP

delft-bbn20170130-2

Nieuwjaar en cultuur

Willem Overgaag, directeur impresariaat WILLEM

... Waar veel mensen komen valt veel geld te verdienen


maandag 30 januari 2017 01h24 week 5 politiekdelft.nl    TOP

delft-bbn20170130

Nieuwjaar bij De Plataan: toespraak voorzitter

Joop Gravesteijn, voorzitter BBN

... Maar iedereen heeft te maken gekregen met het anders inzamelen van afval. Het komt er op neer dat er meer gewandeld moet worden, om verschillende soorten afval op de juiste plek te krijgen. Het leuke is dan wel dat je buren vaker ontmoet. Dus het is goed voor de onderlinge verhoudingen in de buurt. Als je elkaar tegenkomt heb je een gespreksonderwerp. Iedereen weet nu wie of wat Avalex doet en zou moeten doen.


VORIGE WEEK    ARCHIEF     TOP

html5 logo   Valide CSS!Wat publiceerde PolitiekDelft 10 jaar geleden