koppd2.gif

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.


 politiekdelft.nl    TOP


zaterdag 28 januari 2017 08h14 week 4 politiekdelft.nl    TOP

Voorzitter gaat compleet af

harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Goedenavond commissieleden
bij deze de extra commissie Algemeen van
dinsdag, 26 januari 2016
allen hartelijk welkom, ...

Dr. Pieter Stienstra van D66 en voorzitter van de commissie Algemeen was eergisteren, donderdag 26 januari 2017 behoorlijk de weg kwijt.
Opvallend dat er niemand was die reageerde, geen griffier, geen raadslid.


zaterdag 28 januari 2017 07h43 week 4 politiekdelft.nl    TOP

MEERDERHEID TEVREDEN MET EINDRAPPORT

Griffie gemeente Delft

In een extra vergadering van de commissie Algemeen is op donderdag 26 januari door een ruime meerderheid van de fracties met tevredenheid gereageerd op de inhoud van het eindrapport Grote projecten in Delft en de bijbehorende ingrediëntennotitie die moet leiden tot een Regeling Risicovolle Projecten.

... Voor Onafhankelijk Delft was het eerste onderzoek en ook het vervolgonderzoek niet nodig geweest. Het tweede raadsonderzoek leverde volgens Onafhankelijk Delft geen nieuwe feiten op, behalve het inzicht dat de overdracht tussen wethouders cruciaal is in een project zoals de Spoorzone. Onafhankelijk Delft acht een Regeling Risicovolle Projecten niet zinvol. Volgens de fractie kan Delft geen grote projecten meer uitvoeren, omdat er geen geld voor is. De risico's van grote projecten moeten volgens Onafhankelijk Delft worden overgelaten aan het bedrijfsleven.


zaterdag 28 januari 2017 07h38 week 4 politiekdelft.nl    TOP

delft-avdv20170128

(154) Over veiligheid en justitie

Arie van der Veen, webcolumnist

Het aftreden van de Minister van Veiligheid en Justitie Ard van der Steur, markeert een moment. Enerzijds is het natuurlijk een Haags drama, anderzijds is het de afsluiting van een poging om met de vorming van een groot departement de strijd met de criminaliteit te winnen. Voorlopig lijkt het verlies toch aan de kant van Justitie te zitten met het verlies van opeenvolgend drie bewindslieden. Al met al een verdrietig makend beeld. Opmerkelijk is nog wel, dat staatssecretaris Dijkhoff uit beeld bleef dezer dagen. Hij had er ook niets mee te winnen, en de slimste mens weet ook wanneer hij moet duiken.

Over de partijpolitiek is genoeg geschreven en het is geen mooi brevet voor de VVD, maar daarvan zullen zij zichzelf ook bewust van zijn. Belangrijker is om er leerpunten uit te halen voor de volgende ronde, na de verkiezingen en in de formatie. Boven de markt hangt toch de vraag of het departement weer gesplitst moet worden. En dat de (nationale) politie weer onder BZK zou moeten vallen. Daar zijn wel (rechtstatelijke) argumenten voor en vooral ook organisatorische argumenten tegen. Het is in ieder geval waard om nog eens aan de orde te stellen. Al is het maar vanwege politieke risico-beperking. Wat wel een punt is: twee bewindslieden van dezelfde kleur op een departement. In het verleden waren staatssecretarissen vooral ook bedoeld als waakhonden tegen al te drieste partijpolitieke escapades van ministers. En daarvan is Veiligheid en Justitie een goed voorbeeld. En wellicht is dat bij Sociale Zaken c.a. ook wel het geval. Een departement, en zeker de top is meer dan een verlengstuk van een partijbureau.

Er is veel om over na te denken na de val van Van der Steur. Het gaat om Justitie: het doen van gerechtigheid, of in gewone woorden: het recht dienen. En daarvoor is rust en overleg nodig. In die zin is het mooi dat Stef Blok, minister van o.a. wederopbouw optreedt als tussenpaus. Tomeloze ambitie, en politieke (door)draverij hebben het departement op tilt gezet. Wellicht is er al enige rust, maar dan is het vertrek van Van der Steur toch een afsluiting van dat oververhitte proces. Boeven met boeven vangen, is een bekende methode. Maar in de politiek werkt dat niet, zeker niet in Nederland.

Het was weinig verheffend de laatste dagen in Den Haag, eerder weerzinwekkend en in zekere zin meelijwekkend. En in ieder geval een weinig verheffende start van de campagne. Ik zou zeggen het wordt weer tijd om normaal te doen ! En als we het hebben over normen en waarden, dan kan je niet om het departement van Justitie heen. Want dat wordt geacht deze te handhaven, niet voor zichzelf, maar voor de veiligheid en het vredevol samenleven. Van der Steur was, gelijk Ollie B. Bommel verdwaald in Den Haag. Rutte kon niet alles met lenigheid redden of maskeren. En van Agt zal het zijne er van denken. Hopelijk blijft het niet lang onrustig in Den Haag.


zaterdag 28 januari 2017 07h16 week 4 politiekdelft.nl    TOP

delft-cu20170128

Open fractie-avond 13 februari

De CU-fractie Joëlle Gooijer, Jabco Vreugdenhil, Leen de Graaf, Jeanieke Kuijper, Bram Gille en Johan Nederend

Als Delftse fractie van de ChristenUnie vinden we het belangrijk om over grote onderwerpen voor de stad ook wat verder door te denken met betrokkenen: CU-leden, sympathisanten en jongeren/studenten met een frisse blik. Op 13 februari willen we je dan ook van harte welkom heten in "Het Boek" (Sandinopad 1 in Tanthof) om met ons de discussiëren over:

De betaalbaarheid de zorg voor Delftenaren: hoe staat het met eigen bijdragen in o.a. de Wmo, wat mag je wel en niet verwachten van mensen? Ruimtelijke plannen en de wijze waarop de omgeving wordt betrokken: met de nieuwe Omgevingswet wordt hierin straks veel mogelijk, maar wat is verstandig en haalbaar? En hoe moet het praktisch uitwerken?
Heb je op 1 van beide thema's al input of ervaringen vooraf: die benutten we graag! Je kunt deze toesturen naar fractie@delft.christenunie.nl.

We hopen je te zien: 13 februari, 20.00 uur in Het Boek (Chr. Ger. Kerk in Tanthof, Sandinopad 1).


zaterdag 28 januari 2017 07h08 week 4 politiekdelft.nl    TOP

delft-bb20170120

KORTEN REGIOKRANTEN BEDREIGT LOKALE DEMOCRATIE

Wouter Boonstra, freelance journalist Binnenlandsbestuur.nl

Na de aangekondigde bezuinigingen bij de Telegraaf Media Groep (TMG), waarbij een kwart van de redactionele banen bij regionale kranten moet verdwijnen, benadrukken burgemeesters het belang van de kranten voor de lokale democratie.

... burgemeester Theo Weterings van Haarlemmermeer: Een sterke en open democratie heeft een kritische en pluriforme pers als waakhond nodig.


donderdag 26 januari 2017 00h37 week 4 politiekdelft.nl    TOP

delft-avdv20170126

(152)Over een land van zenuwpezen.......

Arie van der Veen, webcolumnist

Opeens was hij daar weer. Dries van Agt, voormalig minister-president en CDA-leider. En als Van Agt spreekt, dan moet je opletten. Hij maakt zich zorgen over het politieke klimaat in Nederland. Terwijl het klimaat verrechtst, wordt hij in zijn eigen ogen langzamerhand steeds linkser, het kan verkeren. Maar hij zegt enkele wijze dingen, die het waard zijn om aandacht aan te besteden. Als hij het politieke klimaat duidt, noemt hij ons land een land van zenuwpezen, wijsneusen en schreeuwers. En hij roept op tot gematigheid en zelfreflectie. Lankmoedigheid zou je kunnen zeggen, maar dat is meer een protestantse term. Hij mist de christelijke noties in de politiek, en verwijst volle bewondering naar Merkel. En hij vreest een klimaat waarin er een Nexit, werkelijkheid wordt. Geen vrolijk beeld dat de altijd relativerende van Agt schetst.

Een land van zenuwpezen, en vooral van schreeuwers en inderdaad wijsneuzen dat is wel het beeld dat oprijst in de media als boodschapper van de eigen geschapen werkelijkheid en niet alleen op nationaal niveau. Wie om zich heen kijkt in de lokale politiek en in de regionale dagbladen, ziet daar ook alle ruimte voor dergelijke typen. Lokale partijen, die al of niet gehuld in de mantel van Wilders de grootste feitenvrije onzin mogen uitkramen. In een landelijke gemeente in West-Friesland was ik daar getuige van. Domweg onwaarheden debiteren omdat het hen uitkomt, en als men met de feiten geconfronteerd wordt weglopen. En de zo bedreigde regionale journalistiek neemt het klakkeloos over en weet niet hoe het zit. In Delft en andere steden is het al net zo. Ongefundeerde islamkritiek uiten en twitteren en de krant biedt een platform. Zo krijg je een land van schreeuwers en ijdeltuiten. Het is eigenlijk niet zo verwonderlijk dat steeds minder mensen een regionale krant lezen.

Op nationaal niveau lijkt het niet anders met de schreeuwlelijken van VNL, ijdeltuiten: Geen Peil en Nieuwe Wegen en Forum voor Democratie en zenuwpezen: Sylvana en de rest. En allemaal gelijk toegang tot de media !

Van Agt wijst terecht op de verrechtsing van politieke klimaat. Links kijkt aan de zijlijn toe. En hij waarschuwt voor het populisme. Het is hopelijk een golf die weer voorbij trekt. En hij eindigt zijn boetepreek met de in zijn ogen verkeerde identiteitspolitiek. Het uitvergroten van het eigen karakter. Wat is Nederland ? En met Maxima zegt hij terecht: de Nederlander bestaat niet. En het heeft ook geen zin je daarover druk te maken. Nederland is een internationaal georienteerd land, Europees ingebed met een sterke Atlantische band. Wij zijn gebaseerd op waarden en die zijn geformaliseerd in de Grondwet. Alleen en helaas we zijn al een aantal jaren van God los, en van de kerk. Onze christelijke wortels en wellicht ook waarden. En daarom zijn we op hol geslagen en zetten de schreeuwers etc. de toon. Het is goed dat zowel VVD als CDA daaraan iets willen doen.

Normaal doen, en elkaar respecteren. Redeneren op basis van feiten en transparant zijn en open. En als uitgangspunt integer opereren. Dat is een prachtige opdracht en spiegel voor het openbaar bestuur. Zeker in deze verkiezingstijd ! Politici, doe normaal en houdt op met schreeuwen, op nationaal, provinciaal en lokaal niveau. En de pers doe je werk, analyseer, controleer en check de feiten. Dan is het snel afgelopen met de populisten, en dat enkele zittende politici het moeilijk krijgen, dat is dan maar zo. Eigen schuld !

Van Agt heeft gesproken met gezag en wijsheid. Niet vanuit een ijdel eigen gelijk, maar vanwege een oprechte zorg. Van Agt en Terlouw, jammer dat zij de zaken moeten benoemen, waar degenen die er nu verantwoordelijk voor zijn teveel over zwijgen. Een land van zenuwpezen, schreeuwers en wijsneuzen, laten we hopen dat de kiezers er door heen prikken, en hen democratisch het zwijgen opleggen. Door er niet op te stemmen. En in 2018 hetzelfde doen op lokaal niveau, want daar mogen er ook een hoop zelf benoemde volkstribunen verdwijnen. Het wordt weer eens tijd voor politiek met een hart en met inhoud. En dat is toch nog een morele dimensie verder dan Normaal. Doen.

Noem het een beschavingsoffensief. Een morele revolutie lijkt me nog wat vroeg !


woensdag 25 januari 2017 23h08 week 4 politiekdelft.nl    TOP

De nieuwe op alle fronten verbeterde versie van de Webcast is al in gebruik. Jammer dat de Delftse griffie de vernieuwing niet transparant communiceert met de inwoners. Mijn vraag per twitter werd niet beantwoord tot nu toe. Jammer dat de zaalcamera nog steeds hapert en de sprekers niet altijd in beeld zijn.

Cie RenV

harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Het debat over Chilipad 1 was geweldig! De veel gehoorde mening: een mooi plan. De meerderheid is voor het plan. Komt niet zo vaak voor dat de commissievergaderingen te genieten zijn.
Alleen zetelrover en politiek onbenul, bioloog drs. Van Koppen blokkeerde de plaatsing van het agendapunt op de hamerstukkenlijst. De vleermuizenspecialist gedraagt zich steeds meer als een grote zeurpiet met langdradig geklets zonder enige politiek inhoud.
Geert van Poelgeest, voorzitter van de KNNV kwam inspreken. Hij klaagde dat er geen inspraak was geweest. Een leugen, want op de bezoekerslijst kon ik zijn naam niet vinden. Klopte, Aad Meuleman vroeg hem er naar.
Henk den Boer de eigenaar die boerderij verkoopt sprak ook voor de SSBO, de ouderenbonden omdat die geen mensen beschikbaar hebben.
Voor de liefhebbers van politiek: kijk en luister naar de vergadering en geniet.
Klik op 'Start nu' boven.


woensdag 25 januari 2017 22h27 week 4 politiekdelft.nl    TOP

De griffie verwijst nog steeds naar de oude versie van de Webcvast.

Verslag commissie Ruimte en Verkeer

Griffie gemeente Delft

In de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer hebben op dinsdag 24 januari nagenoeg alle fracties zich uitgesproken voor het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen voor het nieuwbouwplan van 20 woonzorgstudio’s en 25 aanleunwoningen op de locatie Chilipad 1.

... Door de fracties werd overwegend positief gereageerd op het plan. Onafhankelijk Delft verweet de KNNV dat de indruk was gewekt alsof het zou gaan om een monumentale boerderij. Maar volgens Onafhankelijk Delft werd het pand in 1943 onder bescherming van de Duitsers gebouwd en kan het nu plat worden gelegd.

... Fractie Van Koppen zou het project liever gerealiseerd zien in een bestaand complex in Delft.

... Het voorstel Aanvraag investeringskrediet Westlandseweg 40 werd door de commissie na een kort debat wel direct als hamerstuk aan de raadsagenda van 2 februari toegevoegd.

... Het onderzoeksrapport Parkeren grote voertuigen werd door de meeste fracties positief beoordeeld. ... Als oplossing wordt in het rapport de Olaf Palmestraat voorgesteld. De locatie rond de keerlus biedt plek aan twaalf bussen.


woensdag 25 januari 2017 04h36 week 4 politiekdelft.nl    TOP

delft-avdv20170125

(151) Ollie B.

Arie van der Veen, webcolumnist

Schreef ik gisteren nog over de lenigheid van de premier, de rest van de dag volgden berichten die hem zorgen zullen baren. En weer het uiterste van zijn lenigheid zullen vergen. De minister van Veiligheid en Justitie is in zwaar weer en dreigt te vallen. Een uiterst lastige casus, waar Rutte mee aan de slag moet. Startte hij net zijn offensief voor normen en waarden, fatsoen e.d. wordt hij ingehaald door het onfatsoen op Justitie.

Eigenlijk was ik Van der Steur al vergeten. Zeker met zijn kompaan Dijkhoff in de spotlights bij de slimste mens, en krachtig bestuurder op het asieldossier. Van der Steur is enigszins meelijwekkend: Een verdwaalde kasteelheer in Den Haag. Hij doet mij immer denken aan Ollie B. Bommel. Een onbegrepen heer van stand, te midden van allerlei gevaren en vreemde figuren. Tom Poes, bedenk een list ! En lees voor Tom, Dijkhoff of Rutte.

Met nog twee maanden te gaan tot de verkiezingen en de campagne die op stoom komt is het een risicovolle zaak. Al of niet aanblijven. Het doet me denken aan indertijd de IRT-affaire en het einde van Hirsch Ballin en van Thijn in 1994. Een beeld ontstaat van afbrokkeling en chaos. Geen fijn campagneplaatje !

Rutte moet aan de bak ! Wie zich zo profileert met gedrag en normaal doen, kan het niet hebben dat een minister aan rolverwarring en rolbezoedeling doet. En vervolgens de kamer voorliegt. Dat is een politieke doodzonde. En bij het einde van een coalitie speelt ook de vraag, hoelang een coalitiepartner dit nog gedoogt.

De bonnetjesaffaire steekt de VVD als een graat in de keel, en raakt aan een van kernwaarden van die partij: namelijk veiligheid en recht. Het is ook niet voor niks dat we daar Rutte c.s. weinig over horen.

Deze week volgt een hijgerig debat in Den Haag, waar de temperatuur inmiddels op loopt. Blijven, opstappen of weggestuurd worden, dat lijken me de smaken voor van der Steur. Met alle gevolgen vandien voor de verhoudingen. Inmiddels is er een geblondeerde politiek leider die aan de kant met leedvermaak lacht. De VVD in zwaar weer, een spaak door het waarden- en normenwiel. Er is werk aan de winkel voor Rutte.

En voor de heer van stand Van der Steur geldt de vraag wat nu ? Dat hij niet zou terugkeren op zijn post was al wel duidelijk. En nu via de voordeur of de zijdeur af ? Een bezoekje aan den Bommel zal hem opluchten. Een mooi standbeeld daar van een heer van stand. Is dat niet wat vele politici en anderen zich wensen ? 'Parbleu kerel' een verdomd aardig werkje daar....

Heren van stand, in een land met schreeuwers, wijsneuzen en zuurpruimen. Een andere heer van stand Van Agt, ook indertijd van Justitie, sprak zijn afkeer er over uit. En in zekere zin terecht. Daarover later meer in een nieuwe column. Maar ook voor heren van stand gelden de wet en de politieke mores. En je mag nu eenmaal niet liegen. En als je dat wel doet, moet je er voor zorgen dat je niet betrapt wordt. Dat was Van der Steur even vergeten. De wereld buiten de kasteelmuren is hard. Benieuwd of Tom Poes nog een list verzint.


woensdag 25 januari 2017 04h19 week 4 politiekdelft.nl    TOP

delft-benw20170125

Als het fietsverkeer verdeeld kan worden over meerdere routes is de verwachting dat geen van de routes te druk wordt. In de linker afbeelding staat de nieuwe routestructuur getekend.

Piekbelasting fietsroutenetwerk Campus TU Delft

loco-burgemeester Ferrie Föster voor het college van burgemeester en wethouders van Delft

Op 21 juni 2016 is in de commissie Ruimte en Verkeer, bij de behandeling van de brief over de wijziging in de invulling van het LVVP-budget, door wethouder Harpe toegezegd dat het college de Raad in het vierde kwartaal van 2016 informeert over de besteding van het budget "aanpak piekbelasting TU Campus" (brief "wijziging in invulling LVVP budget en informatie Delftse Beter Benutten projecten, verzonden op 19 mei 2016, kenmerk 2725171). Door omstandigheden is de uitvoering van deze toezegging helaas enigszins vertraagd.


dinsdag 24 januari 2017 10h18 week 4 politiekdelft.nl    TOP

Wanneer volgt Delft met 'embedden'? II

delft-twitter-marja-van-bijsterveld-20170124

dinsdag 24 januari 2017 02h16 week 4 politiekdelft.nl    TOP

Wanneer volgt Delft met 'embedden'?

Webcasting Royalcast in de Gemeente Den Haag.
Klikop de knop Start dan Embed en Kies een fragment.

Gemeente Delft RoyalCast Self Service Webcasts

RoyalCast.com

Opdracht
De Gemeente Delft zocht naar een oplossing om het Live en On Demand Webcasten van Raads- en Commissievergaderingen mogelijk te maken.

Oplossing
Company Webcast levert het RoyalCast Webcastplatform wat wordt ingezet voor het Webcasten van Raads- en Commissievergaderingen.

Resultaat
De Raads- en Commissievergaderingen zijn nu Live via het Internet te volgen en achteraf in het doorzoekbaar archief te bekijken. De Gemeente Delft gebruikt RoyalCast Self Service en er is een grote waardering vanuit de burgers, pers en ambtenaren. Een van voordelen van Webcasting met RoyalCast Self Service is dat de Gemeente Delft nu in staat is om geheel zelfstandig Webcasts te verzorgen.


dinsdag 24 januari 2017 01h06 week 4 politiekdelft.nl    TOP

delft-avdv20170124

Arie van der Veen, webcolumnist

(150) Over lenigheid

Er is iets opmerkelijks aan de hand in Nederland. Wie naar de peilingen kijkt ziet een paar dingen. In de eerste plaats groeit de VVD op dit moment nauwelijks in zetels, en het vertrouwen in minister-president Rutte groeit ook niet. Hij scoort matig op kenmerken van vertrouwen respectievelijk betrouwbaarheid. En zijn krachtig uitsluiten van de PVV wordt door velen niet geloofd. Een lastige zaak voor Rutte, zo aan de vooravond van de verkiezingen en de campagne. Voor het overige is er ook weinig beweging in de polls.

Syp Wynia, de bekende Elseviercolumnist schreef over dit thema met de strekking: hoe Rutte in zes jaar zijn geloofwaardigheid verloor. En wie het boek Mark leest van de VK-journaliste Sisalting herkent een zelfde beeld. Rutte een vlotte, lenige, enigszins onthechte politicus, die gemakkelijk vrienden maakt en ze ook weer laat vallen. Die met iedere partij zowat zaken heeft gedaan. Die nog niet zolang geleden nog sprak over een regeerprogramma waarbij de rechts de vingers kon aflikken. Die beloftes deed, en ze vervolgens niet kon inlossen. Die instemde met inkomensafhankelijke zorgpremie in de formatie met de PvdA, en dat net zo gemakkelijk weer losliet.

En tegelijk zit het kabinet (sinds jaren) de volle termijn uit, wordt de economie op orde gebracht, daalt de werkloosheid en groeit het consumentenvertrouwen en dito de bestedingen. Ook dit alles onder leiding van de huidige minister-president en VVD-leider Rutte. Die ook nog eens ruiterlijk sorry zegt voor een aantal zaken. Dat zouden meer politici moeten doen !

Rutte bezit enkele persoonseigenschappen die hem meer dan wie ook van zijn huidige tegenstrevers geschikt maakt als premier. Intelligentie, onvermoeibaarheid, sociaal vaardig, en een geweldig debater en spreker. En bovendien zeer lenig in zijn denken. Lenigheid als handelsmerk. Zijn sterkte of soms ook zijn zwakte ?

In de verkiezingen van 2012 was er een duidelijke tweestrijd tussen rechts en links, met Rutte en Samsom als elkaars tegenstrevers. Volop reden om strategisch te stemmen. En dat is toen massaal gebeurd. VVD en PvdA boven hun soortelijk gewicht. (Met het CDA, de PVV enerzijds en Groen-Links en SP anderzijds als grote verliezers.) Of er nu opnieuw een tweestrijd komt valt te bezien. Eigenlijk is Wilders versus Rutte geen tweestrijd. Immers Wilders mag niet meedoen als premier. En hoe groter Wilders gemaakt wordt (premiersdebat) hoe meer reden er kan zijn op hem te stemmen. De vraag is of de VVD daar wijzer van wordt. Een tweestrijd tussen Rutte en Asscher ligt op dit moment niet voor de hand, maar waarom zouden de linkse kiezers zich niet achter één kandidaat stellen ? Of stemmen ze uiteindelijk de redelijke Rutte om Wilders op afstand te houden (het Franse voorbeeld straks).

Het zou wel eens zo kunnen zijn dat er niet echt een tweestrijd van de grond komt. Ik schreef er al eerder over. Daarbij komt ook nog het punt dat Rutte wel het kabinetsbeleid, maar niet de samenwerking met de PvdA tot inzet van de verkiezingen zal maken. De VVD zoekt een eigen koers, met o.a. nadruk op waarden en normen. Niet echt een authentiek VVD-thema, maar wel passend in deze tijd. Het einde van de globalisering, europeanisering en individualisering lijkt er aan te komen. Nadruk op nationale identiteit etc. Allemaal thema's waar de VVD niet direct mee gelinkt kan worden. En het aloude thema veiligheid is toch wat sleets geworden, mede dankzij de bonnetjes van Opstelten en Teeven.

Het wordt een ingewikkelde campagne en waarschijnlijk ook een lastige uitslag. Partijen stijgen waarschijnlijk niet boven hun natuurlijke (boven)grens uit. Dan rest er voor de VVD nog één campagnewapen en dat is toch Rutte zelf. Kies de Minister-President ! Boven de partijen en lenig in het debat. De uitdaging en tegelijk de vraag is of men Rutte opnieuw het vertrouwen geeft. En waar zijn ondergrens ligt.

Een lastig politiek klimaat, met veel partijen en kleine minderheden, vraagt om een premier met lenigheid. De lenigheid die zo nodig is in een dergelijke politieke context, en dan kom je toch weer terug bij Rutte. Lenigheid als electorale zwakte en als bestuurlijke sterkte. De VVD heeft inmiddels geheim campagneberaad gehouden in Frankrijk. Daar zal ongetwijfeld ook de slimste mens Klaas Dijkhof bij aanwezig zijn geweest. Ook een lenige man en met inhoud. en ook nog een gepromoveerd jurist. Mocht Rutte het niet redden, dan staat er al een opvolger klaar. (Dat is nog eens HRM-beleid.) Klaas verzin een list !

Maar zover is het nog niet ! De VVD heeft een lastige casus. In principe ligt het goud voor het grijpen. Maar of de kiezer het Rutte expliciet gunt, dat is nog de vraag. En ondertussen mogen Buma, Pechtold en Klaver hopen. Hopen op het torentje na maart. En Asscher... die mag hopen mee te doen met het premiersdebat. Wellicht in plaats van Wilders is mijn suggestie. Want die wordt het toch niet !

Mark Rutte, een fascinerend fenomeen in de politiek. Eigenlijk nu aan de vooravond van zijn grote uitdaging. Voor de vierde keer lijsttrekker ! Er zijn er die daarbij nog slechte ervaringen hebben. Wat wij nodig hebben in dit land is gezag, vertrouwen en integer bestuur. Maar een flinke portie lenigheid is ook niet mis ! En dan kan je Rutte nog niet missen.

Dit is mijn 150e column sinds januari 2016. En mede daarom gewijd aan de Minister-President. De verkiezingen vormen een bron van inspiratie. De ontwikkelingen in de wereld zijn spannend en zorgelijk. Genoeg om over te schrijven. En gelukkig is het niet alleen maar zenden: het aantal lezers stijgt fors. In sommige gevallen meer dan 1000 per column. Reden om door te gaan, en tegelijk met enige reflectie, maat en afstand, want het blijven columns. Een korte analyse, schets en mening. Het liefst met humor gebracht. Soms langer, soms korter. Leuk om te schrijven, en nog leuker te merken dat het gewaardeerd wordt. Wordt vervolgd.


dinsdag 24 januari 2017 01h00 week 4 politiekdelft.nl    TOP

delft-top20170124

Community School De Horizon in de Buitenhof

Presentatie en discussie met Nora Bolderheij en Kees Huisman en anderen

p 25-01-2017 om 20:00 uur in PrinsenKwartier, Sint Agathaplein 4 te Delft
De Buitenhof verdient meer aandacht van de stad. Begin 2017 wordt Basisschool De Horizon in de Buitenhof een Community School. Dat is een school waarin naast goed onderwijs ook opvang, zorg en welzijnsactiviteiten beschikbaar zijn voor kinderen en hun opvoeders. Door maatschappelijke initiatieven en activiteiten de school binnen te halen, vergroot de school de kansen voor alle kinderen en hun ouders. Nora Bolderheij, schooldirecteur, en Kees Huisman, projectcoördinator, zullen de plannen presenteren. Wat houdt het in? Hoe is het ingebed? Waar liggen nog vragen? Daarover volgt een gesprek met de zaal.


dinsdag 24 januari 2017 00h52 week 4 politiekdelft.nl    TOP

delft-gemeenteraad20170124

BURGEMEESTER GEEFT STARTSEIN JA, IK WIL

Griffie gemeente Delft

De gemeenteraad van Delft is vorige week begonnen met het vinden van Delftenaren die zeggen Ja, ik wil in de gemeenteraad. De officiële start van deze wervingscampagne vindt aanstaande zaterdag 28 januari plaats tijdens de warenmarkt in de binnenstad van Delft.
Burgemeester Marja van Bijsterveldt geeft bij de Ja-ik-wil-kraam op de hoek van de Burgwal/Brabantse Turfmarkt om 11.00 uur het startsein voor de Delftse zoektocht naar kandidaat-raadsleden.


dinsdag 24 januari 2017 00h47 week 4 politiekdelft.nl    TOP

delft-cu20170124

Gezocht: enthousiaste jongeren

Bestuur CU Delft

Wil jij jezelf politiek en bestuurlijk ontwikkelen? Het bestuur van de ChristenUnie Delft zoekt iemand voor de functie jongerenbestuurslid. Deze functie is speciaal voor mensen in de leeftijd 18-28 jaar die op een laagdrempelige manier bij de politiek in Delft betrokken willen zijn. Je draait mee in het bestuur van de lokale afdeling - die de doelstellingen van de ChristenUnie op lokaal niveau wil realiseren. Zo kun je in deze functie jouw bestuurlijke vaardigheden versterken.


maandag 23 januari 2017 23h53 week 4 politiekdelft.nl    TOP

delft-hof-van-delftlaan-adriaan-pauwstraat-westplantsoen-circulatieplein-fotoelroy-20170122-111023

Delft. Op de rotonde Hof van Delftlaan, Adriaan Pauwstraat en Westplantsoen zijn 2 van de 3 verdwenen circulatieborden niew aangebracht. Foto Elroy.

Stad Antwerpen neemt eerste slimme parkeerverbodsborden in gebruik

Jens de Wit, redactie zdnet.be

Dankzij de geïntegreerde technologie maakt de stad komaf met gestolen en onrechtmatig gebruikte parkeerborden. Wie het toch probeert, mag een boete verwachten.

... Diefstalbeveiliging
De slimme verkeersborden zijn een nieuw wapen in de strijd tegen misbruik. ... Aangezien de modellen van Rombit uitgerust zijn met een alarm en een GPS-systeem zullen de borden in de toekomst niet meer zomaar ontvreemd kunnen worden. Wie het toch probeert, krijgt minimaal een bezoekje van de politie - die de borden kan opsporen - en een gasboete cadeau. Per bord betaalt de stad ongeveer 300 euro.

... Het is het meest zichtbare element van onze recente pogingen om van Antwerpen een echte slimme stad te maken, zegt De Wever. We hadden reeds slimme vuilbakken, maar nu komt de burger echt in aanraking met onze uitrusting. Op termijn hoopt De Wever dat dergelijke technologie zichzelf gaat terugbetalen. We zijn nu de eerste stad ter wereld met deze technologie en we hopen dat er nog vele steden zullen volgen.


maandag 23 januari 2017 00h39 week 4 politiekdelft.nl    TOP

delft-od20170123

Voormalig Prinsenhof directeur Patrick van Mil sleurt Stip wethouder Förster mee in zijn totale afgang.

De slow motion val van Stip wethouder Ferrie Förster

Jan Peter de Wit, raadslid OD

Mosterd na de maaltijd is het eigen onderzoek van het college naar hun eigen functioneren betreffende de beveiliging van "Het straatje van Vermeer". Meer dan één jaar moesten we er op wachten. Directeur Patrick van Mil is al met de Noorderzon verdwenen. En het Straatje hangt weer veilig in het Rijksmuseum. Het onderzoek is in feite genadeloos over het functioneren van zowel Van Mil als Förster. Totaal wanbeleid door geen schriftelijke onderbouwingen, een babbelcultuur en irrationeel wensdenken.

Voormalig NCRV presentator Van Mil was enkel met zijn eigen belang en tokootje bezig. Förster had geen enkele grip en inzicht in de geschiktheid voor een "topstuk" in museum Prinsenhof. De beveiliging zou eerst 600.000 euro kosten maar werd toen alle persberichten van de tentoonstelling allang verstuurd waren, op het laatste moment ineens 2.2 miljoen euro. Dat is bijna vier keer zoveel. De beveiliging van het museum was een totale aanfluiting. Zo lek als een mandje. Eigenlijk stond de deur gewoon open. Een ontluisterende constatering. En dan gaat Förster enkel om zijn eigen gezicht te redden in paniek de leiding over nemen.

Hij besluit zelf zonder de gemeenteraad te informeren om maar het duurste scenario uit te laten voeren. Een scope wijziging ten opzichte van eerdere informatie aan de gemeenteraad. Namelijk de totale beveiliging van Prinsenhof in die staat brengen. Het had ook veel goedkoper gekund. Voor 1, 5 miljoen euro blijkt uit het onderzoek. Nog steeds een verdubbeling van het oorspronkelijke budget dus. Maar Förster kwam dit niet goed uit omdat Stip het Prinsenhof wil privatiseren. En dan stop je het eerst nokvol met geld van de burger. De tentoonstelling van Het Straatje had ook met veel minder geld toegekund dus. De gemeenteraad gaat over het geld maar dat vindt Ferrie Förster maar absurd.

Volgens Förster was die goedkopere optie niet reëel en heeft hij hem daarom verzwegen. Maar ook de variant van 2 miljoen heeft hij verzwegen. Förster vindt de gemeenteraad te dom om dit soort beslissingen te nemen. Het college heeft de beste variant gekozen en daarmee moet de raad het maar doen. In 2015 wilde het college nog hondenbelasting invoeren. Dat leverde 2 ton per jaar op. Dan vind ik het absurd dat het college met een geheime pennenstreek zomaar even 2,2 miljoen euro in beveiliging stopt. Op 18 december ondersteunden wij een motie van afkeuring tegen Förster over de gang van zaken. Na het eigen onderzoek en second opinion kom ik tot dezelfde conclusie. Hier is totaal gefaald. Op grond van haastwerk en totaal ongefundeerde inschattingen is de raad voor de gek gehouden. Förster heeft duidelijk geen gezag over de ambtelijke top. Die gaan hun eigen gang en dat is slecht voor Delft. Zo ook bij de Lidl Kruistraat.

In 2016 het jaar van het Straatje had het Prinsenhof 110.000 bezoekers. In 2015 waren dat er 86.000. Een stijging van 24.000 bezoekers. Vergelijk dat eens met 's-Hertogenbosch 2016 het Jaar van Jheronimus Bosch tentoonstelling met 421.000 bezoekers. Wat dat betreft was de timing van Delft niet alleen slecht maar ook nog oncollegiaal.


maandag 23 januari 2017 00h31 week 4 politiekdelft.nl    TOP

delft-avdv20170123

(149) Over elites, het volk en de Paus

Arie van der Veen, webcolumnist

De inauguratie van President Trump was een wonderlijke gebeurtenis. In het hart van de macht voor het Capitool, ging hij te midden van de top van de Amerikaanse politiek, fel te keer tegen de elites. En nadat hij hen de maat genomen had, richtte hij zich tot het Amerikaanse volk. En hij zette het volk en Amerika op nummer één. De vraag is wat een en ander gaat betekenen. Dat moet nog blijken, maar je rechtstreeks richten tot het volk eigenlijk zonder nuances of echte plannen lijkt mij gevaarlijk. En de politieke elite, en andere elites zien dit gebeuren, en wachten hun herkansing af. Het wordt nog een turbulente tijd daar in Washington.

Praten over het volk, dat is toch iets van vroegere tijden, met niet al te beste afloop. Nationalisme, oorlogen e.d. liggen dan in het verschiet. Het lijkt wel alsof de elites zich laten wegspelen, en in ieder geval zwijgen. En dan kan niet de bedoeling zijn. Elites zijn toch meestal de kopgroep, of voorlieden van volksdelen, of koplopers in verschillende sectoren. En ze hebben als ze gedragen worden in een achterban wel degelijk een boodschap, of ze zetten de koers uit.

Boosheid in het volk ? Het is moeilijk te duiden. En het is juist aan leiders, (elites), die boosheid te voelen, te waarderen en vooral er wat aan te doen, als dat al mogelijk is. En vooral integer voorbeeldgedrag en echt luisteren helpt.

Het volk Israel morde in de woestijn. Morde tegen Mozes, de leider van het volk en tegen zijn broer Aäron, de hogepriester. En met geduld, gehoor en gezag brachten zij het volk tot kalmte zodat het weer verder kon trekken. De hogepriester in onze tijd is Paus Franciscus. Leider van de RK-wereldkerk. En hij liet van zich horen dezer dagen. Hij waarschuwde tegen het populisme, en het als volk achter leiders aan lopen, die zich presenteren als redders. Uit angst voor verlies van de eigen identiteit. Daarmee verwees hij naar de jaren dertig van de vorige eeuw. En hij heeft in zijn wijsheid gelijk. In Duitsland weet men daar alles van.

Als het volk mort, is het tijd dat de hogepriester spreekt. Tegen het volk, en tegen zijn leider(s). En terecht dat de Paus dat doet. Amerika first, met de zegen van allerlei hoge geestelijken. Het klinkt prachtig, maar waar leidt het toe ? Dat iedereen zijn eigen land weer op één zet ? Prima om te werken aan een sterker land. Dan doen we in Nederland ook ! Maar er is ook iets als de internationale rechtsgemeenschap, samenwerking en handhaving van de vrede. En zeker, deze onderwerpen zijn vaak de thema's van de elite. En dat zullen ze ook wel blijven. Maar laten die dan duidelijker vertellen wat de waarden en zelfs de belangen achter de instituties of afspraken zijn. En laten we de vrede prijzen.

Het volk morde, en Trump gaf daaraan uiting. Hij is op dat ticket verkozen. En moet nu zijn mandaat waarmaken. Hopelijk doet hij dat meer als leider, zo nodig als herder, eerder dan als volkstribuun. Want de volksgunst is ongedurig en kan verkeren. En van elites ben je zo maar niet af. Zeker niet in Washington.

Hopelijk luistert Trump naar de Paus. Die heeft toch een boodschap die verder draagt en gezagvoller is dan de aanmoedingsgebeden van de geestelijken op het Capitool. En Pence is een zwaar-christelijke vice-president, hopelijk heeft hij oor voor de boodschap van de Paus. En anders kan hij wellicht op basis van het Oude Testament Trump scherp houden. Elke dag een psalm voorlezen. En af en toe over Nebukadnezar e.d.

De Paus heeft gesproken. Een woord om naar te luisteren en over na te denken. Dat geldt voor de elites, voor het volk. En vooral ook voor al te doldrieste leiders. Of die nu in Amerika aan de macht zijn, of in Europa aan de macht hopen te komen. Jazelfs in Nederland. De katholieke kerk is zo gek nog niet. Zeker niet met deze Paus Franciscus.


maandag 23 januari 2017 00h03 week 4 politiekdelft.nl    TOP

delft-wijnhaven-poller-geldwagen-brink-fotorc-20090209b

Delft. Geldwagen van Brink's Nederland botst op poller.
Foto 9 februari 2009 door Rolf Clason.

Enorme schade door gemeentelijke pollers

redactie kassa.vara.nl

Auto's, vrachtwagens, stadsbussen en fietsers maar ook de brandweer, ambulances en de politie. In de afgelopen jaren knalden ze allemaal op pollers. De bewegende paaltjes worden door gemeenten gebruikt om binnensteden verkeersluw te houden of sluiproutes te blokkeren. Uit onderzoek van Kassa blijkt dat er vanaf 2010 in Nederland minstens 2539 aanrijdingen waren met pollers.

... Sommige gemeenten zijn al helemaal klaar met de pollers. Alkmaar gaat overstappen naar camera's met kentekenherkenning en Delft maakt daar al een klein jaar gebruik van. Bestuurders die toch doorrijden krijgen dan een boete van 90 euro op de deurmat. Maar zij zelf en hun voertuig blijven wel heel. Enkele andere gemeenten zijn bezig met een proef met kentekenherkenning. Volgens de gemeente Delft is het nieuwe systeem veiliger voor weggebruikers en goedkoper voor de gemeente dan de pollers.


maandag 23 januari 2017 00h02 week 4 politiekdelft.nl    TOP

Chilipad in vogelvlucht
Bebouwing oud en nieuw

delft-170118-vogelvlucht-in-bestaandeluchtfoto-chilipad-te-delft-bestaand-280x200 delft-170118-vogelvlucht-in-bestaande-luchtfoto-chilipad-te-delft-nieuw-280x200

Voor vergroting klik op één van de afbeeldingen.

De vogelvluchtbeelden geven een vergelijking tussen de huidige en de nieuwe situatie. Het terrein mag voor 50% worden bebouwd en de nieuwe invulling reikt tot 40% bebouwing met handhaving van het merendeel van het aanwezige groen en de bomen.
Een project van Geesink Weusten Architecten Arnhem in opdracht van Op ’t Hoog Projectontwikkeling, Moergestel.

Dinsdag 24 januari 2017 bespreekt de commissie Ruimte en Verkeer het raadsvoorstel verklaring van geen bedenkingen voor het realiseren 20 zorg- en 25 aanleunappartementen op de locatie Chilipad 1.

Voorstel aan de gemeenteraad inzake omgevingsvergunning Chilipad 1

(onder voorbehoud van besluitvorming in voorafgaande procedurevergadering)

Wethouder Förster is uitgenodigd voor de bespreking. De commissie wordt gevraagd over dit voorstel te adviseren ten behoeve van formele besluitvorming in de raad van2 februari 2017.
hfvh, redactie politiekdelft.nl


maandag 23 januari 2017 00h01 week 4 politiekdelft.nl    TOP

delft-logo-knnv.jpg

ACTIE BEHOUD CHILIPAD 1

Geert van Poelgeest, voorzitter KNNV afdeling Delfland

Oproep urgent
Commissievergadering 24 januari, 20:15 uur Stadhuis, Markt 87, Delft
De handtekeningen worden aangeboden
Nog niet getekend? Ga naar:
https://petities.nl/petitions/behoudboerderij-chilipad-1-delft/
Kom naar deze vergadering, Hoe meer hoe beter!!!!!!
Actuele informatie: www.knnv.nl/afdelingdelfland Kijk onder activiteiten


VORIGE WEEK    ARCHIEF     TOP

html5 logo   Valide CSS!