koppd2.gif

Wat schrijven Delftse raadsleden e.a.


 politiekdelft.nl    TOP


zaterdag 21 januari 2017 01h19 week 3 politiekdelft.nl    TOP

delft-avdv20170121

(148) @Potus

Arie van der Veen, webcolumnist

Vandaag is het zover, Donald Trump president van de Verenigde Staten. Ik kan mij niet herinneren dat er eerder zoveel onzekerheid was bij het aantreden van een nieuwe president. Onzekerheid bij beleidsmakers, politieke volgers, betrokken burgers en bij de bondgenoten etc. En in Davos zwijgt men ongemakkelijk hierover. Tegelijk bloeit de beurs op. Het bedrijfsleven ziet kansen, door investeringen in infrastructuur, belastingverlaging etc. Wat dat voor de overheidsfinanciën betekent laat zich raden, maar dat is nooit zo'n issue in Amerika.

Donald Trump, ik schreef vorig jaar over hem dat men hem niet moest onderschatten, en ik hoopte oprecht op de eerste vrouwelijke president van de VS. Maar nu is het zover: president Donald J. Trump en zijn gevolg. Het wordt spannend wat de twitteraccount @POTUS gaat doen. Tot op heden het voertuig van het goede woord van Obama en straks de degen van Trump ?

Wie het Amerikaanse staatsrecht een beetje kent weet dat de macht van de president is ingebed in het stelsel met de twee kamers en de onafhankelijk rechtspraak. Er zijn voldoende vangnetten. En uiteindelijk zelfs impeachment. Dat schept de kaders.

Het is vreemd dat dergelijke gedachten opkomen bij de start van een ambtsperiode van een nieuwe president. En wellicht zijn die gevoed door onzekerheid of gebrek aan vertrouwen. In ieder geval lijkt er sprake van een breuk met het verleden. Trump als president, het onwerkelijke wordt werkelijkheid. En misschien kan er iets moois van komen. Dat heet het voordeel van de twijfel.

De eerste honderd dagen ! Die kunnen beslissend zijn voor de start en de komende vier jaar. Die beginnen vandaag en we gaan het beleven.

#POTUS, het twitteraccount van de nieuwe president. Het zal wel veel besproken worden. En voor de Nederlandse politici, die zich warm lopen voor de verkiezingen in maart, vooral de waarschuwing, never underestimate your enemy.... Trump werd president door onderschatting van zijn kracht, en overschatting door de gevestigde macht van de eigen positie. In Nederland zijn we gewaarschuwd. Daarom toch in meerdere opzichten een belangrijke dag !


vrijdag 20 januari 2017 23h19 week 3 politiekdelft.nl    TOP

Cie Economie, Financiën en Bestuur

Kijk en luister o.a. naar de insprekers op de webcast

Klik op de foto

delft-edhoogendijk20170120

Ed Hoogendijkprofessioneel gekleed in een simpele koksbuis zonder de klassieke bolknopen.


delft-jannyvanderjagt20170120

Janny van der Jagt: ben ik te verstaan? Ik vind de installatie echt slecht.


delft-janpeterdewit20170120

Jan Peter de Wit: ... spreektijd handhaven ... dan ben je sociaal bezig en niet zo asociaal als de heer Damen.

harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Ed Hoogendijk tegen de politiek: ... meer investeren in marketing.
Goed gezegd Ed. Inderdaad, ga je gang en zeg dat beter tegen de direct belanghebbenden die daar financieel profijt van trekken.

Janny van der Jagt praatte namens Delfia Batavorum. Daar ben ik ook lid van. Janny het commissielid Behoud Stadsschoon mopperde over de fietsen in de stad en weer eens over uitgestalde antiek op te smalle trottoirs.
Ik ben het er niet mee eens dat een commissielid van die club ook voor mij zit te zeuren tegen de raad over haar persoonlijke binnenstadsbelangen. Doe dat maar op persoonlijke titel. Delfia Batavorum geeft wat mij betreft ongevraagd vrijblijvende adviezen. Het moet zeker geen geen club zijn en worden met klagers naar de politiek. Doe dat lekker maar privé.


vrijdag 20 januari 2017 21h16 week 3 politiekdelft.nl    TOP

Verslag commissie Economie, Financiën en Bestuur

Griffie gemeente Delft

In het debat over het onderzoek naar de beveiligingsmaatregelen die Museum Prinsenhof Delft vorig jaar met spoed moest nemen om het schilderij Het Straatje van Vermeer in Delft te kunnen exposeren, zijn op donderdag 19 januari in de commissie Economie, Financiën en Bestuur kritische noten gekraakt.

... De PvdA lichtte toe dat achteraf kan worden gesteld dat de tentoonstelling een groot succes is gebleken, de verbouwing van het museum op tijd klaar was en de kosten binnen het budget bleven, waarvoor volgens het onderzoek een marktconforme prijs is betaald.

... Stadsbelangen Delft zei het vreemd te vinden dat de onvolkomenheden in de beveiliging al niet in 2013 waren opgelost. De fractie gaf aan het behoorlijk beu te zijn dat het college na gemaakte fouten telkens weer aangeeft dat daaruit lessen voor de toekomst worden getrokken, terwijl de praktijk anders uitwijst. De fractie wilde daarom weten wanneer nu eens wordt gehandeld naar de lessen uit het verleden.

VISIE TOERISME
... Inspreker Ed Hoogendijk pleitte namens Horeca Nederland Delft voor meer geld naar stadsmarketing. Hij zou ook graag zien dat het geld van de toeristenbelasting opnieuw alleen toeristische activiteiten wordt besteed.

... Janny van der Jagt hield namens de Commissie Behoud Stadsschoon van Delfia Batavorum een pleidooi om de bewoners van de binnenstad beter te betrekken bij het toeristisch beleid en ze waarschuwde voor de verrommeling op straat van uitstallingen en fietswrakken.

... D66 zei de keuze voor de Delftse iconen Delfts Blauw, Vermeer en Oranje te begrijpen, maar daar zou innovatie volgens deze fractie ook bij moeten horen. Ook STIP gaf aan het te betreuren dat techniek en innovatie niet zijn bestempeld als toeristische iconen van Delft.

... als het aan de SP ligt gaat er geen geld van de gemeente naar stadsmarketing, omdat dat in de visie van de SP geen kerntaak is van de gemeente.


vrijdag 20 januari 2017 12h55 week 3 politiekdelft.nl    TOP

delft-abtswoude20170120

Delft. Een gemeentelijk monument? Het Woonzorgcentrum Abtswoude van Pieter van Foreest aan de Aart van der Leeuwlaan. Een ontwerp van de Haagse architect Sjoerd Schamhart (1919-2007).

Woonzorgcentra Abtswoude

L.M.C. Bedaux, voorzitter Belangenvereniging Voorhof II West

Burgemeester en wethouders van Delft Postbus 78 2600 ME DELFT
Delft, 12 januari 2017
Onderwerp: toekomst Woonzorgcentra Abtswoude, Stefanna en Marcushof.

Uit de recente media is gebleken dat Pieter van Foreest onlangs de zorgtaken voor ouderen in het Woonzorgcentrum Abtswoude heeft beëindigd en dat hierover publieke verontwaardiging is ontstaan met name ook met betrekking tot het eveneens beëindigen van de zorgfaciliteiten voor de bewoners van de aanleunwoningen, welke faciliteiten zijn verleend vanaf de bouw van deze woningen.

... de zorglocatie Abtswoude. Het onderhavige gebouw is niet als gemeentelijk monument aangewezen, maar komt daar wellicht wel voor in aanmerking vanwege zijn a-typische bouwstijl die weinig voorkomt in Delft. Het gebouw aan de Aart van der Leeuwlaan draagt bij aan de kwaliteit van de gebouwde omgeving (gekenmerkt door een bijzondere vorm van laagbouwwoningen) als geheel en zijn afwijkende, expressieve vorm, die sterk contrasteert met de omliggende grootschalige hoogbouw. Behalve het uiterlijk is ook het interieur van Abtswoude erg bijzonder en typerend voor de tijdgeest van de jaren zestig.
... De belangenvereniging overweegt om binnenkort bij u een aanvraag in te dienen tot aanwijzing van het Abtswoude-complex als gemeentelijk monument.


vrijdag 20 januari 2017 06h18 week 3 politiekdelft.nl    TOP

delft-stip20170120

Het complex aan de Stieltjesweg, achter Civiele Techniek. Afbeelding: RoosRos Architecten

Sybren van der Velde, commissielid STIP

Nieuwe studentencomplexen in Delft

Als je door Delft fietst heb je het misschien wel gezien, er wordt weer volop gebouwd. In de eerste twee weken van dit jaar zijn er al 229 woningen opgeleverd, en dat worden er nog veel meer.

... Voormalig STIP wethouder Pieter Guldemond heeft zich er samen met DUWO hard voor gemaakt dat er meer huisvesting komt voor internationale studenten. Samen is het plan opgezet voor dit complex, waar voornamelijk internationale en PHD studenten komen te wonen tussen het Science Centre en de Schie.


donderdag 19 januari 2017 08h08 week 3 politiekdelft.nl    TOP

delft-ap20170119

ATELIER PRO WINT AANBESTEDING BASTIAANPOORT DELFT

Atelier PRO heeft de aanbesteding gewonnen voor het vastgoedproject aan de Bastiaanpoort in Delft. MN en Proactief Vastgoed kozen in opdracht van Pensioenfonds Metaal en Techniek voor atelier PRO als architect voor de herontwikkeling van de voormalige V&D locatie. Het bestaande blok wordt gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw, een commerciële plint met drie lagen huurwoningen.

... In de visie van atelier PRO presenteert het bouwblok zich als één continue bouwmassa van vier bouwlagen (drie woonlagen op een plint). Als homogeen en eenduidig gebouw is het van alle zijden een herkenbaar element van de Delftse binnenstad. Qua bouwhoogte vormt het een intermediair tussen de verschillende bebouwingshoogten.

... Het grid is geïnspireerd op het werk van de Delftse beeldend kunstenaar Jan Schoonhoven. Het vormt de basisstructuur waardoor elementen als balkons, winkelpuien en signing, kozijnen, dichte gevelvlakken en expeditie-ingangen elk hun plek krijgen. Het grid abstraheert via een bewerking de Delftse grachtenwand in een sequentie van Schoonhoven-reliëfs.


donderdag 19 januari 2017 00h28 week 3 politiekdelft.nl    TOP

delft-hugo-de-grootstraat-zeewatertransportnl-henri-van-helden-20170117154254

Delft. Henri van Helden bezorgt vers zeewater bij Aquariumhuis Romberg

Natuurlijk en zuiver zeewater uit de Oosterschelde

harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft

Leuk gesprek met Henri van Helden. Hij bezorgt zeewater in heel Nederland, België en Duitsland. Zijn volle tankwagen vervoert 35.000 liter. Bekijk de website van het familibedrijf voor complete informatie en bijzonderheden.

delft-vvz20170119

Van Vugt Zeewatertransport

... Het zeewater uit de Oosterschelde wordt voor verschillende doeleinden gebruikt. De zeeaquaria van onder andere dierentuinen, winkels, groothandels, hotels en restaurants voorzien wij van dit zeewater. Maar wij transporteren ook zeewater naar diverse laboratoria, waar het bijvoorbeeld wordt gebruikt als kweekwater voor de glasaal.


woensdag 18 januari 2017 22h56 week 3 politiekdelft.nl    TOP

delft-od201701182

Voormalig burgemeester Bas Verkerk en GroenLinks wethouder Stephan Brandligt sloten het naaktstand in de Delftse Hout wegens vermeende overlast van sexende en cruisende homo's. Allemaal leugens. GroenLinks had een groot strandpaviljoen gepland aan het strand en de exploitant wilde geen naaktlopers naast zijn tent.

Rechtspraak: Haagse hof spreekt naaktlopers Delftse Hout vrij

Jan Peter de Wit, raadslid OD

De verdachten die werden vervolgd voor naaktrecreatie medio 2013 in de Delftse Hout zijn vrijgesproken. Dat heeft het gerechtshof Den Haag vandaag beslist. Een eerdere vrijspraak door het Haagse hof was door de Hoge Raad vernietigd, waarna het hof een nieuwe beslissing moest geven. Ook nu komt het hof tot een vrijspraak.


woensdag 18 januari 2017 19h56 week 3 politiekdelft.nl    TOP

delft-naaktstrand

Haagse hof spreekt naaktlopers Delftse Hout vrij

rechtspraak.nl

De verdachten die werden vervolgd voor naaktrecreatie medio 2013 in de Delftse Hout zijn vrijgesproken. Dat heeft het gerechtshof Den Haag vandaag beslist. Een eerdere vrijspraak door het Haagse hof was door de Hoge Raad vernietigd, waarna het hof een nieuwe beslissing moest geven. Ook nu komt het hof tot een vrijspraak.

De naaktrecreatie vond plaats op een deel van een ligweide, dat in het verleden specifiek was aangewezen als plek voor naaktrecreatie. Het hof heeft geoordeeld dat deze plek, hoewel nu niet meer officieel daarvoor aangewezen, medio 2013 niet kon worden aangemerkt als een voor naaktrecreatie ongeschikte plaats.

Uitspraken

ECLI:NL:GHDHA:2017:46

woensdag 18 januari 2017 12h20 week 3 politiekdelft.nl    TOP

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD INZAKE OMGEVINGSVERGUNNING CHILIPAD 1

Bestuurlijke stukken:

2921029 - Raadsvoorstel verklaring van geen bedenkingen voor het realiseren 20 zorg- en 25 aanleunappartementen op de locatie Chilipad 1.pdf

2921032 - Nota beantwoording zienswijzen.pdf

2921053 - Verslag infoavond Chilipad.pdf

2921047 - Chilipad 1 - Ruimtelijke onderbouwing.pdf

2921043 - Chilipad 1 - Concept besluit omgevingsvergunning.pdf

2921057 - Chilipad 1 - Publiceerbare aanvraag omgevingsvergunning.pdf


woensdag 18 januari 2017 11h40 week 3 politiekdelft.nl    TOP

delft-chilipadnl-20170118

Locatie Chilipad te Delft

20 Zorg appartementen Kleinschalige woonzorgvoorziening voor mensen met geheugenproblemen 25 Aanleun appartementen

Presentatie Ir. Bart Weusten, Geesink Weusten Architecten

delft-chilipadnl-20170118

... Wij vinden het belangrijk om het unieke karakter van deze locatie te handhaven, en waar mogelijk te versterken. Wij hebben ons hierbij laten inspireren door vroegere hameau's of hoeven; kleinschalige ensembles van min of meer gelijkvormige gebouwen in een groene, landschappelijke context.


woensdag 18 januari 2017 03h40 week 3 politiekdelft.nl    TOP

delft-knnv20170118

Delft. Boerderij Chilipad 1.

PERSBERICHT

Geert van Poelgeest, voorzitter KNNV afdeling Delfland

7 januari 2017

Actie behoud boerderij Chilipad 1

Bijna duizend handtekeningen van omwonenden tegen bouwplan Chilipad 1 in Tanthof.

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland overhandigt dinsdag 24 januari bijna duizend handtekeningen van omwonenden aan de Delftse gemeenteraad.
De KNNV roept alle belangstellenden op aanwezig te zijn en tot dinsdag 24 januari kan de petitie nog getekend worden op petities.nl onder behoud boerderij Chilipad https://petities.nl/petitions/behoud-boerderij-chilipad-1-delft

Op de 24ste vergadert de commissie Ruimte en Verkeer om 20:15 uur in het Stadhuis op de Markt over het voorstel om de oude boerderij Abtswoude 32 te slopen en hier 45 appartementen te bouwen. Hiervoor moet het Bestemmingsplan Tanthof gewijzigd worden, omdat de bebouwingsgrens verlegd moet worden.

Het belangrijkste bezwaar van omwonenden en de KNNV is dat dit oude boerderijerf op dit binnenhof, dat onderdeel uitmaakt van het Abtswoudse Park, met de 45 appartementen geheel wordt volgepropt. Parkeerdruk en verkeersbewegingen in en rond dit hof nemen exponentieel toe. De recreatieve en natuurwaarden komen onder druk te staan.

Inmiddels hebben zich als alternatief twee woongroepen uit Delft bij de KNNV gemeld elk bestaand uit een tiental gezinnen. Zij lieten weten, dat mocht er ruimte ontstaan, zij organisatorisch en financieel in staat zijn om met respect voor de recreatieve en natuurwaarden van de locatie en de wensen van de omwonenden een passend bouwplan te ontwikkelen zonder de boerderij te slopen.

Wat is en doet de KNNV

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland staat voor een natuurlijke leefomgeving. Een vereniging waarvan de leden actief bezig zijn met natuurstudie, natuureducatie en natuurbescherming. Via deze N's komen we tot een duurzame en robuuste natuur.
Door excursies, lezingen, cursussen, inventarisaties, advisering en natuurbeheer worden deze doelen vorm gegeven. De activiteiten zijn in drie categorieën te verdelen: voor de gezelligheid, voor mensen die meer willen weten en voor specialisten. Dit alles rond onderwerpen van de natuur bij ons in de buurt.

Elk jaar kent een groot thema in 2017 staat het thema Verbindingen centraal.
Iedere maand wordt gevraagd om naar één plantensoort of een dier uit te kijken.

De KNNV voelt zich verantwoordelijk voor het Delflandse gebied, dat zich uitstrekt van de Noordzeekust tot aan de Rottemeren en tussen de A12 en de A20. Dit gebied bezit prachtige parken, cultuurlandschappen en natuurgebieden, ook particuliere tuinen worden steeds belangrijker voor de natuur.

Het werkgebied omvat de gemeenten Delft, Lansingerland, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Westland, en de gebieden Sion, Wilhelminapark, Elsenburgerbos (Rijswijk) en Ypenburg (Den Haag).

De KNNV afdeling Delfland is ook een werkgroep van de Zoogdiervereniging en Ravon.
Meer informatie is te vinden op de website: www.knnv.nl/afdelingDelfland.


woensdag 18 januari 2017 03h05 week 3 politiekdelft.nl    TOP

delft-avdv20170118

foto onderschrift

(147) Over het herstel van het CDA

Arie van der Veen, webcolumnist

In september 2012 schreef ik een column over de deplorabele toestand waarin het CDA terechtgekomen was. Met 13 zetels in het parlement. Zwaar aangeslagen, na een richtingenstrijd en een leiderschapsverkiezing. Buma toen aan de leiding van een groep nieuwe Tweede-kamerleden. Ik eindigde met de zinnen, vanaf nu begint de heropbouw van het CDA. En of dat gelukt is, zal o.a. in maart blijken. De afgelopen jaren zullen voor Sybrand en vele anderen in het CDA als een loutering zijn geweest. Even niet regeren, een verantwoordelijkheidsvakantie noemt men dat. Even geen zorg over de macht, werken aan nieuw elan: nieuwe mensen, nieuw programma en opbouw in de regio.

Wie het CDA nu ziet, bijvoorbeeld afgelopen zaterdag in Barneveld, ziet een enthousiaste en zelfverzekerde partij. Men heeft zin in de campagne, en dat was in 2010 en 2012 wel anders. Of er ook inhoudelijk sprake is van herbronning, zoals in de vorige oppositieperiode van 1994 tot 2002, is mij niet duidelijk. Wel valt op dat de oude begrippen: normen en waarden en gespreide verantwoordelijkheid weer volop in tel zijn. Dat is in ieder geval inhoudelijk een stevig fundament. Van de hertaling van de begrippen olv Jacobine Geel, zie ik niet veel terug. En het opeens populaire begrip compassie is weer achter de horizon verdwenen.

De kracht van het CDA ligt in het gemeenschapsdenken, gebaseerd op de aloude souvereiniteit in eigen kring en vooral ook het subsidiariteitsbeginsel. Het CDA de partij van de samenleving, en niet van de markt of de staat. In het huidige mediageweld en de storm van populisme is er weinig aandacht voor beginselpolitiek. Het moeten one-liners zijn en soundbites. En wat nog erger is: de polls bepalen wie er straks mee mag doen met een lijsttrekkersdebat. Hoezo polls ? Regeren ze toch echt ?

Net als de andere partijen lijdt het CDA ook aan ledenverlies en kaderverlies. De partij is door de jaren heen meer dan gehalveerd aan leden, en weet VVD en PvdA daarin aan zijn zijde. Dat betekent dat de worteling in de samenleving steeds dunner wordt, nog onverlet dat vele leden op leeftijd zijn. Elke vier jaar is het al een uitdaging voor het CDA op basis van natuurlijk verloop hetzelfde aantal zetels te krijgen als bij de vorige verkiezingen. Ook is de positie van het CDA, als spin in een christen-democratisch netwerk verzwakt. De zuilen bestaan niet meer, maar partners uit het netwerk zijn wel erg geprofessionaliseerd en veralgemeniseerd. Voor een deel staat het CDA er alleen voor. En dan laat ik de ontwikkeling en leegloop van de kerken maar even rusten.

Bij verkiezingen gaat het om het verkiezingsprogramma, de lijst en de lijsttrekker. Waarbij de persoon van de lijsttrekker alsmaar belangrijker wordt. Maar gaat het uiteindelijk niet om het goede gevoel ? Vertrouwen ? Weten waar de lijsttrekker en zijn partij voor staan, als het er op aan komt. In 1986 won Lubbers de verkiezingen als de man die zijn karwei wilde afmaken. Politiek als karwei. In 2002 won Balkenende op basis van zijn integriteit, authenticiteit en slimheid. (met Pim Fortuyn als bliksemafleider). En in 2003 mocht Balkenende ook zijn karwei afmaken, maar dan met een echt kabinet. Tot 2010 was het CDA de dragende of centrale partij in het systeem. En leidend op centrum-rechts. Met de verkiezingen in 2010 is die positie verspeeld, lees overgegaan naar de VVD.

Het is nu de vraag waar het CDA staat en voorstaat. En belangrijker welke boodschap men wil uitdragen. 'Over een land dat we overdragen aan onze kinderen', dat is een mooie vertaling van het rentmeesterschap. Over solidariteit hoor je het CDA minder. Maar waar wil het CDA staan ? De kefferige toon van Buma spreekt niet aan. Wellicht wel in Den Haag, maar niet in het land. CDA-ers zijn van nature gouvernementeel. De premier verwijten dat hij hoofdschuldige is aan een moreel verval, ja zelfs crisis gaat te ver. En zou ook teveel eer voor de minister-president zijn. Het CDA zal winnen als het uitstraalt weer klaar te zijn om te regeren. Om verantwoordelijkheid te dragen. En vooral ook te laten doorklinken waar zijn wortels liggen. Niet in een nette vorm van een alternatief voor VVD of PVV. Ze hebben slechte ervaringen met light-constructies. Nee, waarden en normen dragen de samenleving, en het CDA moet zich positioneren als de partij van de inhoud. En tegelijk toont het met de plek van Omzigt dat het ook een partij is die het parlementaire werk niet schuwt, en niet kost wat kost wil regeren.

In het huidige media-land heeft het CDA het niet gemakkelijk om zich te profileren. Veel ruimte naast de lijsttrekker is er niet. Daarom vooral de regio in, en daar de mensen binden met authentieke kandidaten. In Overijssel, Brabant, Limburg, Friesland en Zeeland. De echte uitdaging ligt in de Randstad en de grote steden. Een gemarginaliseerd CDA moet daar de uitdaging aangaan. Dat kan op basis van een appelerend programma. En niet met vermanende of zure woorden, maar aansluiten bij de zorgen en de uitdagingen van mensen. Nederland is een enorm gaaf land ! Dat spreekt aan. Veel is bereikt, maar er is ook steeds weer wat te doen. Dat is een politieke opdracht. En laat Buma loskomen van zijn Rutte-kramp. Het levert geen stemmen op, alleen maar lastig in de formatie en de mensen vinden het niet passen bij het CDA.

Buma stemde, zoals velen in het CDA in 2010 dapper voor de samenwerking met de PVV. Vooral uit angst om in de oppositie te komen. De woestijn zoals dat genoemd werd. Het zou hem sieren om nog eens te zeggen, daarvan geleerd te hebben. En gelukkig de PVV zet zich zelf verder in het isolement. In de woestijn heeft Buma vanaf 2012 verkeerd. En het heeft hem en het CDA goed gedaan. Niemand twijfelt nu nog aan het bestaansrecht van het CDA.

Of een en ander electoraal tot succes leidt in maart a.s. is afhankelijk van vele factoren. En wellicht is een relativering op zijn plaats. Buma komt uit de christelijk-historische hoek. Daar luidde het adagium: niet de majoriteit, maar de autoriteit. Of te wel niet de macht, de meerheid of de stemmen, maar het gezag. En daar gaat het om ! Het CDA als gezagsvolle inhoudelijk partij, gebaseerd op authentieke waarden en normen. Omgaan met de macht kon het CDA als geen en ander. Met hoogtepunten en in 1994 en 2010 dieptepunten. In 2012 twijfelde menigeen aan de toekomst, jazelfs de bestaansreden van het CDA. Zaterdag j.l. bleek dat het CDA intern springlevend is. Nu de uitdaging aangaan naar de kiezers. En niet te hard roepen of keffen. Vertrouwen ontstaat vanzelf. En met een rustige degelijke Buma, met een beetje humor, kan het CDA blijven staan in het geweld. En niet teveel afstand nemen van Rutte. Vanuit de liberale kring de beste bondgenoot die je kunt treffen, hoewel je wel moet opletten.

Het herstel van het CDA zette in 2012 in. Nu in 2017 mag blijken hoezeer dat door de kiezers gezien en gewaardeerd wordt. Deze turbulente tijden vragen om partijen en leiders die rustig blijven in de woelige baren. Dat zijn er niet veel, maar het is wel een uitdaging. Vooral voor het herstel van vertrouwen en gezag in de politiek. Op naar 15 maart !


woensdag 18 januari 2017 02h26 week 3 politiekdelft.nl    TOP

delft-od20170118

Minister BZK dr. R.H.A. Plasterk

Minister Plasterk toont ook weinig begrip voor doorlopend opstappende Stip raadsleden

Jan Peter de Wit, raadslid OD

Het antwoord van de van brief "Plasterk, handelen doorlopend wisselende Stip raadsleden crimineel?" liegt er niet om. Ook minister Plasterk van Binnenlandse Zaken kan in zijn antwoord aan ons maar weinig begrip opbrengen voor de praktijk dat vooraf afspraken worden gemaakt over tussentijds aftreden van Stip raadsleden.

... Volgens Plasterk plegen Stip raadsleden dus geen meineed op het moment van de eed aflegging.

... Stip raadsleden zijn niets meer dan een elitair zooitje beunhazende studenten die op slinkse wijze de raadsvergoeding van netto €1109 per maand gebruiken als studiefinanciering.

... Maar Stip raadsleden blinken enkel uit in Ja-Knikken. Altijd eens met het college.

... Nu is Stip een voortwoekerend kwaadaardige bestuurlijk kankergezwel in de gemeenteraad ...

Antwoord brief Plasterk:

delft-od20170118a delft-od20170118b

woensdag 18 januari 2017 02h18 week 3 politiekdelft.nl    TOP

delft-sb20170118

Onduidelijke informatie betaald parkeren Oostblok Delft

Bram Stoop, raadslid SB

... Er blijkt hoog aan een lantaarnpaal, waarschijnlijk in Madurodam laten maken, wel een klein bordje opgehangen te zijn, maar daar let niemand op.


woensdag 18 januari 2017 02h05 week 3 politiekdelft.nl    TOP

delft-bbn20170118

Grondwateronttrekking Delft Noord op TU congres

Joop Gravesteijn, voorzitter BBN

Op vrijdag 13 januari was er op de TU Delft het nieuwsjaarcongres van de watersector. Het thema was "Over waterlust en overlast". Een gedeelte van de dag ging over de Grondwateronttrekking Delft Noord. De voorzitter van dit deel van onze burgemeester Marja van Bijsterveldt. Wij waren erbij.

Er waren drie presentaties. De eerste presentatie ging over de technische kant van de grondwateronttrekking en hoe deze de komende tien jaar afgebouwd gaat worden, met de bedoeling dat deze uiteindelijk nul wordt. De tweede ging over de effecten van het beëindigen van de onttrekking. Het eerste affect is grondwaterstijging, deze kan vochtproblemen geven aan funderingen en kelders. Het tweede effect is zwel van de ondergrond. Zwel op zich is niet zo erg als deze maar gelijkmatig optreedt. De ondergrond in Delft varieert echter sterk, waardoor er ongelijke zwel kan optreden. Dit kan schade aan gebouwen en ondergrondse leidingen veroorzaken. Een nieuw aspect hierbij was dat de zwel ook een horizontale component heeft. Deze zou schade kunnen geven aan ondergrondse constructies.

... Delft moet nu als vergunninghouder zorgen dat de beëindiging van de onttrekking op verantwoorde wijze plaatsvindt ...


dinsdag 17 januari 2017 13h17 week 3 politiekdelft.nl    TOP

delft-avdv20170117

foto onderschrift

(146) Over lankmoedigheid

Arie van der Veen, webcolumnist

Een weekend gevuld met politiek. Verschillende politieke partijen hielden hun verkiezingscongres en dan ontstaat er een slag om media-aandacht. Niet alles wat gezegd wordt komt aan bod. Oneliners te over in de hoop op een paar minuten gratis zendtijd. En intussen bijna een uur Mark Rutte bij Buitenhof: rustig, gedecideerd en soeverein. En gelukkig er is veel aan bronteksten terug te vinden op internet. Zelfs bij de SGP, alleen niet op zondag.

De PvdA congresseerde en daar viel mij vooral het twitterwoord #lijstbehoud op. Stemmen conform het voorstel van het bestuur. Lijstbehoud, door sommigen verhaspeld tot lijfsbehoud. Baudet c.s. kan ik niet volgen. En de SGP zong weer luid psalmen op hele noten.

Het CDA-congres was interessant. Het oogt dat de partij de zaken op orde heeft. Eenheid over de koers, de lijst en de lijsttrekker. En een mooi afgewogen programma dankzij Wopke Hoekstra. Of het electoraal zoden aan de dijk legt, dat is de vraag. En eigenlijk ook de kwestie. Buma overschreeuwde zichzelf met een oproep tot een morele revolutie. Het aankondigen van een (morele) revolutie en dat in het CDA? De anti-revolutionairen zullen zich nog eens achter de oren krabben. Ik zie het meer als het uiting geven aan de bezwaren tegen de tijdgeest zoals Groen van Prinsterer dat indertijd deed. Bezwaren tegen de tijdgeest en dan vooral tegen het geschreeuw, geraaskaal, halve feiten en nepnieuws. En dat mag terecht aan de orde gesteld worden. En een beschavingsoffensief is ook niet verkeerd en van alle tijden. Maar wie moet daar het voortouw innemen ? De natuurlijke maatschappelijke en ideële partners van het CDA zijn wel erg 'werelds' geworden en de kerken zijn in zichzelf gekeerd of bezig met saneren. Buma mag het roepen, maar hij moet partners zoeken voor zijn boodschap. Anders is het net als bij de anderen vooral harder schreeuwen om gehoord te worden.

Wie Rutte beluistert, hoort en ziet daarin ogenschijnlijk een partner voor het morele appél voor behoud van waarden en normen van Buma. Niet eerder was een VVD-leider zo expliciet over zijn geloof en de normering in de publieke zaak. Wellicht nog meer als minister-president dan als VVD-leider. En voor het CDA is dat een zaak om dankbaar voor te zijn. Eerder dan Rutte te kapittelen en verantwoordelijk te stellen voor de morele crisis. Dat gaat nogal ver, en is ook niet juist laat staan waar. Rutte zit al langer op het thema normen en waarden: 'dikke ik', preek van de leek, zelfs de pleur-op discussie verwijst daar naar. Niet eerder liet de VVD zich in met deze thema's. Het was eerder toch vooral geld verdienen, marktwerking en een sobere overheid. Blijkbaar is het VVD bezig om het door Buma gewraakte gebrek aan moreel kader in te vullen. En natuurlijk is dat voor het CDA electoraal lastig. De VVD kaapt het normen en waarden-kroonjuweel. Maar wees blij dat het thema geland is.

En toch is er wel een punt. Wie de speech van Buma leest, vindt daarin niets terug over het christelijk geloof als basis van het CDA. Het is een burgerlijk geinspireerd verhaal in de vorm van: fatsoen moet je doen. Begrippen als rentmeesterschap, gerechtigheid e.d. zijn blijkbaar uit de mode. Of worden uit angst om weggezet te worden als obsoleet, niet meer gebezigd. En toch zit daar de unieke verbinding voor het CDA in. Niet de waarden- en normen als burgerlijke excercitie en norm om samen te leven, maar gebaseerd op de Bijbelse boodschap: met herkenbaar taalgebruik. Niet een morele revolutie, maar lankmoedigheid. Wellicht zelfs goedentierenheid en barmhartigheid.

Wie deze taal nog spreekt is Kees van der Staaij van de SGP. En het is waardevol zijn toespraak van zaterdag 14 januari nog eens te herlezen. Een oproep tot lankmoedigheid: minder snel boos worden. En dat met een verwijzing naar de Romeinenbrief.

Lankmoedigheid dat is. En dat is iets anders dan wankelmoedigheid. Vanuit het besef dat God lankmoedig is, rekening houden met de ander, ook in het politieke debat. En dat is ook de uitnodiging aan Rutte. Hem bevragen op zijn normen- en waardenpalet. Gaat dat verder dan politiek mooi weer ? En hoe diep is zijn besef over die normativiteit, en belangrijker hoe vertaalt hij dat ? Wie het boekje over Mark Rutte van VK-journalist Sitalsing leest, kan die vragen begrijpen.

Buma begeeft zich op dun ijs met zijn oproep tot een morele revolutie, als deze niet ergens op gebaseerd is, anders dan op burgerfatsoen. In die zin zou hij de Preek van de Leek van Rutte er nog eens op moeten naslaan. Of zelf eens een preek houden over zijn persoonlijke drijfveren.

Nee, dan Kees van der Staaij en zijn pleidooi voor lankmoedigheid. Dat is een boodschap die hout snijdt in deze turbulente verkiezingsstrijd. En over het premierschap zegt Van der Staaij: ach er staan er al zoveel te dringen. Dat is nog eens wat anders dan premierskoorts.

Een turbulent politiek weekend met meer dan psalmgezang bij de SGP. En intussen zet Rutte de lijnen uit via Buitenhof. Zet Wilders op zijn plek 0% kans op meeregeren op basis van inhoudelijke argumenten. En vertelt gedegen en enthousiast zijn verhaal. En neemt zelfs Buma in bescherming: geen pruilende peuter maar een aardige man !

Rutte was lankmoedig, ja lankmoedig. Blijkbaar toch te midden van het geweld naar van der Staaij geluisterd. Dan zouden er meer moeten doen. En dat is nog iets anders dan er op stemmen. Hoewel met een kiesdrempel van drie wordt het daar ook knijp.


dinsdag 17 januari 2017 13:00 week 3 politiekdelft.nl    TOP

delft-od20170117

Puinhopen Nieuwe Kerk Delft na ISIS aanslag.

Wie stopt de islamisering in het Westen?

Martin Stoelinga, raadslid OD

Het mooie woord "populisme" wordt door veel columnisten, tv presentatoren, en andere personen misbruikt, dit dient vooral tot hun eigen domheid. Meestal wordt Pim Fortuyn en of Geert Wilders bedoeld, of diegenen die de echte waarheid willen verkondigen, maar als populist worden weggezet. Allen wilden veranderingen, maar noemden zichzelf geen leider van het hele volk, net zo min anti kapitalistisch! Wat wel? Zij wilden veranderingen in het denken, maar vooral het doen, ware idealisten.

Pim Fortuyn en Theo van Gogh hebben het met de dood moeten bekopen. Geert Wilders offert zijn sociale en gewone leven op om ons in te laten zien dat het hier fout gaat. Hij vecht voor het behoud van de Nederlandse cultuur en daar hoort niet een overheersing van de islam bij. Deze barbaarse intolerante ideologie, die daardoor 1000 jaar achter lopen op onze westerse samenleving. 8.2 miljoen christenen zijn vermoord of verjaagd, 1300 kerken verwoest. Is dit (islam) de religie waarmee wij moeten samenwerking? Een totale Arabieren oorlog tussen Soennieten en Sjiieten is aan de gang. Beide slachten ze de christen af. Het CDA hoor je hier niet over en de ChristenUnie, waar je wel wat van zou verwachten als je volgers vermoord worden, of niet!

Als je meermalen in landen als Irak, Iran, Saudi-Arabië Marokko en Turkije bent geweest, weet je waarover je spreekt. Stenigen, stokslagen, ophanging, haat tegen homo's en lesbiennes, onderdrukken van vrouwen, verkrachtingen, hele volksfeesten gaan er mee gepaard. Klappen, schreeuwen, en juichen met iedere stokslag of steenworp, naar het slachtoffer. Hoe barbaars wil je het hebben… En dan zeggen dat dit populisten zijn, die dit aan de kaak stellen. Zo'n 50 jaar geleden, was dit in sommige landen zoals: Turkije, Iran, Irak of Marokko, totaal anders, Hoofddoeken zag je zelden maar met de komst van de ayatollah Ali Hosseini Khomenei, als machthebber, kwamen ook de strengere regels en Islamisering.
Het grootste gevaar van de 21ste eeuw!

Denken de "echte" populisten Pechold, Klaver, Rutte en Samsom, dat Vaclav Havel, Fidel Castro, Trump, Poetin, en Wilders, Milos Zeman, Dommeriken zijn? Nee, deze en gelukkig ook vele Nederlanders, zien het gevaar van de Islamisering. Tot 4 keer hebben keizers, koningen en regeringen, gevochten tegen de opkomende islam. Nederland is koploper inzake de tolerantie, samen met Frankrijk, Denemarken, Duitsland en België, Deze tolerantie wordt uitgebuit met de bouw en huur van 500 moskeeën en gebedshuizen in ons land. Niemand weet hoeveel er nog verscholen zijn. Allemaal stukjes grond voor de Arabieren om hun macht uit te oefenen. Laatst probeerde dictator Erdogan om in Cuba een moskee te plaatsen. Fidel Castro en consorten wees dit af. Nu maar eerst Nederland eens flink wakker schudden voordat het te laat is. 500 moskeeën de laatste 40 jaar, het moet niet gekker worden.

IS! Zij zijn aan de verliezende hand maar wij zijn er nog lang niet,. De laatste moslims verdwenen in de 15 eeuw uit Europa (Spanje) Maar nog sneller zijn zij teruggekeerd. Wij hebben o.a, Trump, Poetin en Milos Zeman, hard nodig in ons land en in Europa. Rutten, Pechtold, Klavertje zij drijven ons richting IS, wie o wie gaat het stoppen?


dinsdag 17 januari 2017 12h47 week 3 politiekdelft.nl    TOP

delft-sb20170117

Wil je ook het beste voor Delft?

Bestuur Stadsbelangen

Heb je interesse in de plaatselijke politiek en wil je verschil maken? Meld je aan bij Stadsbelangen Delft en bereid je alvast voor op een mogelijke deelname in de Delftse gemeenteraad.

Over ruim een jaar vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Stadsbelangen Delft zoekt enthousiaste mensen, die zich willen inzetten voor onze stad en die zich thuis voelen bij onze partij. Kandidaat raadsleden kunnen zich vanaf nu aanmelden bij ons bestuur.

Meer weten? Ons bestuur en de fractie vertellen jou graag over de werkzaamheden van raadsleden of commissieleden/niet raadsleden. Aanmelden als kandidaat kan tot 1 augustus 2017.

Achter de schermen Wij zijn altijd op zoek naar mensen die achter de schermen willen meedenken over de toekomst van de partij. Iedereen is van harte welkom om een bijdrage te leveren aan onze partij en belangrijker nog aan onze stad. Dat kan ook als je geen kandidaat wilt zijn. Heb je belangstelling? Stuur dan je motivatie naar: secretariaat@stadsbelangendelft.nl. Er wordt zo spoedig mogelijk contact met jou opgenomen.

Het bestuur van de Politieke groepering Stadsbelangen Delft

Stadsbelangen Delft: partij met ambitie. Sinds 1985 actief in Delft.


dinsdag 17 januari 2017 12h32 week 3 politiekdelft.nl    TOP

delft-peterpaulslikker

Peter Paul Slikker, campagneleider PvdA.

PvdA: start campagne en campagnekalender

PvdA Campagneteam

Op woensdag 1 februari om 19.30 uur in Café 't Boterhuis aan de Markt 15-17 in Delft zal Peter Paul Slikker, de landelijke campagneleider van de PvdA, de Delftse Tweede kamer verkiezingscampagne aftrappen.
Jan Drese zal het lokale campagneplan aan u presenteren.


maandag 16 januari 2017 01h56 week 3 politiekdelft.nl    TOP

delft-avdv20170115

(145) Over premierskoorts

Arie van der Veen, webcolumnist

Er heerst koorts in Den Haag. Niet vanwege de griep, maar vanwege de verkiezingen. En meer precies er heerst premierkoorts. Het aantal kandidaten stijgt per week. Naast Rutte, Wilders en Asscher hebben nu ook Buma en zelfs Jesse Klaver zich gemeld. Het is nog even wachten op Henk Krol. Allemaal willen ze premier worden. Het persoonlijke lijkt van het partij-politieke en zeker van de inhoud te winnen. En dat is eigenlijk al jaren zo, sinds 1977 met Kies de Minister-President! En we hebben gezien hoe dat afliep. Wellicht is het ook wel de ultieme vraag: aan wie vertrouw ik het torentje toe ? Maar zoals bekend, in Nederland stemt de kiezer, maar hij kiest of beslist niet.

Wat mij opvalt in de gesprekken die ik in de afgelopen weken had met bestuurders en politici is de onzekerheid, de twijfel en eigenlijk ook wel de vrees voor de kiezers. Campagnestress heet dat. En stress is een gevaarlijk verschijnsel. Overspanning en oververhitting liggen op de loer. En dat onder de Haagse kaasstolp. Een door de wol geverfde bestuurder wees mij op de toenemende afstand tussen Den Haag en het land. Mede veroorzaakt door de onderlinge inwisselbaarheid van de kandidaat-Kamerleden. Eigenlijk allemaal stafmedewerkers in de zegekar achter de lijsttrekker aan. En dat is gevaarlijk en een ernstig beeld. En dat maakt de premierswens van de verschillende kandidaten nog grotesker. Terwijl er juist zo'n behoefte is aan vertrouwen, gezag en laat ik het noemen degelijkheid.

Vertrouwen, gezag en degelijkheid. Het lijkt wel alsof ik hier Buma aanprijs als kandidaat-premier. Maar gelet op het huidige politieke spectrum zou ik er als kenmerk lenigheid aan willen toevoegen. De capaciteit om met verschillende meerderheden en wisselende partners te regeren. Al dan niet in een minderheidskabinet.

Deze verkiezingen zouden wel eens kunnen gaan om de premier van een minderheidskabinet, in de Tweede- of de Eerste Kamer. En voorlopig is er maar één die daar een getuigschrift voor kan overleggen en dat is Mark Rutte. En die heeft dan ook de minste premierkoorst, immers hij is het al. Hij kent de hoogte- en dieptepunten en de onthechting. En voor de anderen geldt toch vooral: zet meer van mijn kandidaten naast Rutte.

Het CDA droomt van het 2002-scenario, maar vergeet daarbij dat er toen een leiderschapsvacuum in VVD en PvdA was. Ik zie Rutte nog niet zo snel verdampen. En Buma is niet van het kaliber Balkenende. Hij is veel meer Haags en deel van dat circuit dan Balkenende in die tijd. En bovendien was JP een stuk jonger en een new kid in town.

Premierskoorts, het is gevaarlijk. Zeker als dat gepaard gaat met verkiezingsstress. Laten we eerst maar eens werken aan verkiezingskoorts. Het verlangen om te gaan stemmen voor een andere of betere toekomst van Nederland. Ik voel en zie daar nog niet veel van. Congressen staren zich die weekend blind op premierskandidaten. Hopelijk richten ze zich vanaf maandag op de kiezers. Daar gaat het om. En dan geen verkiezingsstress, maar verantwoorden en vertrouwen verdienen. De campagnes gaan van start.

En wie er uiteindelijk premier wordt...dat wordt in de achterkamertjes van de formatie geregeld. Verrassingen niet uitgesloten.


maandag 16 januari 2017 01h53 week 3 politiekdelft.nl    TOP

delft-voldersgracht-025-de-vliegende-hollander-alex-mustert-20161228151220a

Delft. Alex Mustert bezoekt de geboortehuis van Johannes Vermeer op de Voldersgracht 25.

AANSLAG op VERMEER

Alex Mustert, Egyptoloog

Klik tweemaal op onderstaande tekst voor vergroting

delft-alexmustert20170115

maandag 16 januari 2017 01h51 week 3 politiekdelft.nl    TOP

delft-wh-van-leeuwenlaan-000-volle-vuilcontainers-20170108160124

Delft. Volle vuilcontainers op de W.H. van Leeuwenlaan.
Foto PRODEO gemaakt op 8 januari 2017.

Stinkend afval

Kopiebrief van anonieme Delftse burger

Avalex t.a.v. de directie
Postbus 16428
2500 BK Den Haag

Geachte heer Kuin,

Op de kruising W.H. van Leeuwenlaani Ruys de Beerenbrouckstraat in Delft staat een PMD container( 00C 03672), die goed benut wordt want hij is snel vol. Als hij vol is, nemen mensen hun stinkende afval niet weer mee terug naar huis maar laten het bij de container achter met alle gevolgen vandien. Dit heb ik nu al verschillende keren meegemaakt en ik heb afgelopen 6 weken vier keer uw klantcontactnummer gebeld met het verzoek de container te legen, de rommel op te ruimen en door te geven dat het beheer niet deugt. Als vuilophalen bij de voordeur wordt vervangen door grote containers in de wijk hoort daar ook adequaat beheer bij en dat kan betekenen dat er in het weekend geleegd moet worden. So what? De wereld is veranderd en meer 7x24 geworden! Bijgaande foto is gemaalct op zondagmiddag 8 januari. Toevallig is deze keer ook de glascontainer overvol. En dan moet u nog weten dat ik een straat woon die valt onder beschermd stadsgezicht.

lk wil u graag een suggestie aan de hand doen over het beheer. Je zou een sensor in de container kunnen monteren die zelf Avalex belt als de container bijna vol is - dit is bestaande technologie! Hier in Delft zetelt ook de TU en die willen ongetwijfeld meehelpen een oplossing te vinden waarbij ook de ledigingsfrequentie voor alle bakken wordt geoptimaliseerd. De gemeente Delft is trots op de TU en de burgemeester pleit voor een verbinding van Delft met de TU, welnu hier ligt een mooie kans.

De gemeente heeft als taak het huisvuil( te doen) ophalen bij de voordeur. De inwoners betalen hiervoor. De laatste tijd lijkt de gemeente en Avalex alleen maar met scheiding bezig te zijn en dwingt inwoners tot centrale inzamelpunten. lk vraag mij af of de gemeente zijn inwoners hiertoe op juridische gronden kan verplichten, maar daarover wil ik eerst nog nadere informatie inwinnen. Zeker is dat inwoners massaal gaan protesteren als zij het restafval - waarvoor huisvuilophalen ooit is opgericht naar een inzamelpunt in de wijk moeten brengen.

Overigens bestaan en werken er ook al machines die alle huisvuil snel kunnen scheiden, dat !evert weer een andere logistiek op van vuilophalen en inrichting van plants. Ik meldde hiervoor al dat de TU graag wil meedenken bij optimalisatie en streven naar laagste kosten.

Vanwege hun verantwoordelijkheid voor Avalex stuur ik een kopie van deze brief naar de gemeente Delft en de Gemeenteraad.

lk ben benieuwd naar uw reac-tie op mijn brief en ben gaarne bereid om te helpen waar mogelijk.
Hoogachtend,


maandag 16 januari 2017 01h40 week 3 politiekdelft.nl    TOP

delft-gl20170116

Ideeënavond Delft Fietsstad

Frank van Vliet, raadslid GL Delft

In de jaren tachtig was Delft de eerste stad met een stadsdekkend gelaagd fietspadennetwerk en onder andere daarmee dé Fietsstad van Nederland. Nu, op weg naar 2017, speelt de fiets nog steeds een hele belangrijke rol in onze stad. Maar zouden we deze titel binnenkort kunnen overnemen van Nijmegen, de stad die door de Fietsersbond in 2016 is uitgeroepen tot fietsstad van Nederland? Of kunnen we ons in de nabije toekomst ook meten met internationale fietssteden als Kopenhagen, Amsterdam en Straatburg?

Als je mee wilt denken en praten over Delft Fietsstad, geef je dan op voor de ideeënavond: t.pool@groenlinksdelft.nl.


VORIGE WEEK    ARCHIEF     TOP

html5 logo   Valide CSS!